Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 4)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 4)

6.13. Рівень освіти державних службовців

по категоріях посад на 31 грудня 2004 року

(у % до загальної кількості державних службовців відповідної категорії)


6.14. Рівень освіти посадових осіб органів місцевого самоврядування

по категоріях посад на 31 грудня 2004 року

(у % до загальної кількості посадових осіб відповідної категорії)

Керівники

спеціалісти

6.15. Кількість державних службовців, які займали посади керівників та

спеціалістів за рівнем освіти по регіонах АРК

(на 31 грудня; осіб)

Облікова кількість працівників, які мають освіту

Повну вищу

Базову вищу

Всього

У % до облікової кількості державних службовців

Всього

У % до облікової кількості державних службовців

2003

2004

2004

2003

2004

2004

А Р Крим

5920

6344

71,1

2163

2235

25,1

Алушта

99

104

66,2

45

41

26,1

Армянськ

33

34

46,6

30

34

46,6

Джанкой

203

252

69,4

87

104

28,7

Євпаторія

171

199

74,5

71

64

24,0

Керч

195

218

74,1

68

68

23,1

Красноперекопськ

127

156

61,7

72

87

34,4

Саки

170

194

63,4

99

98

32,0

Сімферополь

3033

3191

79,6

640

671

16,7

Судак

67

71

64,0

43

38

34,2

Феодосія

162

154

67,0

45

66

28,7

Ялта

183

197

64,8

95

89

29,3

Бахчисарайський

167

201

62,2

124

117

36,2

Білогірський

135

154

60,4

90

89

34,9

Джанкойський

31

28

80,0

27

7

20,0

Кіровський

151

161

62,4

78

84

32,6

Красногвардійський

174

180

60,6

83

99

33,4

Красноперекопський

32

23

79,3

19

6

20,7

Ленінський

162

164

63,1

74

86

33,1

Нижньогірський

108

128

60,4

53

74

34,9

Первомайський

101

103

58,5

55

62

35,2

Роздольненський

106

119

63,0

61

63

33,3

Сакський

27

15

68,2

20

7

31,8

Сімферопольський

85

79

63,7

43

43

34,7

Совєтський

105

114

59,7

75

69

36,1

Чорноморський

93

105

57,4

66

69

37,7

6.16. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які

займали посади керівників та спеціалістів за рівнем освіти по

регіонах АР Крим

(На 31 Грудня; осіб)

Облікова кількість працівників, які мають освіту

Повну вищу

Базову вищу

Всього

У % до облікової кількості посадових осіб

Всього

У % до облікової кількості посадових осіб

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

АР Крим

2410

2544

70,8

70,9

899

969

26,4

27,0

Алушта

113

116

77,9

76,9

31

35

21,4

23,2

Армянськ

48

48

76,2

73,8

11

13

17,5

20,0

Джанкой

96

98

87,3

86,0

14

16

12,7

14,0

Євпаторія

266

299

89,9

88,5

28

39

9,5

11,5

Керч

202

218

81,8

83,5

35

42

14,2

16,1

Красноперекопськ

59

55

72,8

72,4

22

21

27,2

27,6

Саки

75

85

78,9

82,5

20

18

21,1

17,5

Сімферополь

468

487

79,9

78,8

114

117

19,4

18,9

Судак

70

80

63,6

65,6

33

35

30,0

28,7

Феодосія

159

173

79,5

77,9

37

47

18,5

21,2

Ялта

247

254

79,4

82,5

58

50

18,6

16,2

Бахчисарайський

48

52

45,7

47,7

54

57

51,4

52,3

Білогірський

38

43

66,7

71,7

14

13

24,6

21,7

Джанкойський

59

57

48,0

44,9

64

67

52,0

52,8

Кіровський

35

42

55,6

58,3

26

29

41,3

40,3

Красногвардійський

48

47

53,3

54,7

34

32

37,8

37,2

Красноперекопський

18

19

37,5

40,4

30

26

62,5

55,3

Ленінський

62

59

48,8

46,1

50

59

39,4

46,1

Нижньогірський

39

38

50,6

50,0

34

35

44,2

46,1

Первомайський

31

33

47,7

42,9

29

38

44,6

49,4

Роздольненський

34

38

50,7

51,4

31

35

46,3

47,3

Сакський

39

41

41,9

42,3

50

52

53,8

43,6

Сімферопольський

76

87

67,3

71,3

33

35

29,2

28,7

Совєтський

45

38

62,5

52,8

25

32

34,7

44,4

Чорноморський

35

37

57,4

58,7

22

26

36,1

41,3

6.17. Кількість працівників, які вибули з державної служби, По категоріях у 2004 році

Вибуло

З них за причинами

Всього осіб

У % до загальної кількості державних службовців

За власним бажанням

Досягнення граничного віку

Скорочення штатів, ліквідацією установи

З інших підстав

2003

2004

Осіб

У % до 2003 року

Осіб

У % до 2003 року

Осіб

У % до 2003 року

Осіб

У % до 2003 року

 

Кількість працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

1455

1635

18,3

1060

106,1

143

106,7

113

176,6

319

123,6

 

Керівники

275

290

11,6

145

100,0

52

100,0

29

У 3,6 р. б.

64

91,4

 

З них мають

Посадові категорії:

 

Першу

5

4

8,5

3

У 3 р. б.

-

-

-

-

1

33,3

 

Другу

9

2

3,6

1

25,0

-

-

-

-

1

33,3

 

Третю

19

18

9,7

9

100,0

4

У 2 р. б.

-

-

4

66,7

 

Четверту

45

45

10,7

21

110,5

7

87,5

7

У 2,3 р. б.

10

66,7

 

П’яту

68

88

11,9

40

102,6

16

114,3

14

У 14 р. б.

18

128,6

 

Шосту

129

133

12,6

71

97,3

25

96,2

7

У 7 р. б.

30

103,4

 

Спеціалісти

1180

1345

21,0

915

107,1

91

111,0

84

150,0

255

135,6

 

З них мають

Посадові категорії:

 

Другу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Третю

4

4

14,3

1

100,0

1

100,0

-

-

2

У 2 р. б.

 

Четверту

26

25

12,6

14

87,5

2

50,0

1

50,0

8

У 2 р. б.

 

П’яту

64

110

17,1

48

114,3

5

50,0

34

У 8,5 р. б.

23

У 2,9 р. б.

 

Шосту

507

639

22,3

460

127,1

36

100,0

39

156,0

104

123,8

 

Сьому

579

567

21,2

392

90,5

47

151,6

10

41,7

118

130,0

 

 

6.18. Кількість працівників, які вибули з органів місцевого самоврядування, по категоріях у 2004 році

(осіб)

Вибуло

З них за причинами

 

Всього осіб

У % до загальної кількості

За власним бажанням

Досягнення

Граничного віку

Скорочення штатів, ліквідацією установи

Інших підстав

Осіб

У % до

2003 року

Осіб

У % до 2003 року

Осіб

У % до 2003 року

Осіб

У % до 2003 року

2003

2004

Кількість праців-ників, які займають посади керівників та спеціалістів

516

418

11,6

287

84,7

42

У 2 р. б.

7

77,8

76

65,0

 

Керівники

129

125

9,8

75

113,6

20

У 2р. б.

2

28,6

26

72,2

 

З них мають

Посадові категорії:

 

Першу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Другу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Третю

3

1

2,9

1

100,0

-

-

-

-

 

Четверту

10

12

19,0

7

175,0

-

-

-

-

5

100,0

 

П’яту

84

86

10,2

54

110,2

17

У 3,4 р. б

2

100,0

11

61,1

 

Шосту

32

26

7,7

13

108,3

3

100,0

10

76,9

 

Спеціалісти

387

293

12,7

212

77,7

22

183,0

5

У 2,5 р. б.

50

61,7

 

З них мають

Посадові категорії:

Третю

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Четверту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

П’яту

1

3

15,0

3

У 3,6 р.

-

-

-

-

-

-

 

Шосту

219

160

11,5

117

80,7

15

150,0

4

У 2 р. б.

22

45,8

Сьому

167

130

14,5

92

72,4

7

У 3,6 р.

1

28

84,8

6.19. Кількість працівників, які прийнятих на державну службу,

по категоріях

Прийнято

З них:

Всього,

Осіб

На конкурсній основі

Зі стажу-ванням

З кадрового резерву

За іншою проце-дурою передба-ченою чинним законо-давством

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Облікова кількість працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

2020

1887

1662

1607

83

79

177

110

88

91

Керівники

226

216

134

128

11

15

38

24

43

49

З них мають

Посадові

Категорії:

Першу

3

3

-

-

-

-

-

-

3

3

Другу

4

6

-

-

-

-

-

1

4

5

Третю

18

20

2

2

-

1

1

2

15

15

Четверту

34

29

24

16

3

4

5

3

2

6

П’яту

65

47

34

32

4

3

17

6

10

6

Шосту

102

111

74

78

4

7

15

12

9

14

Спеціалісти

1794

1671

1528

1479

72

64

139

86

55

42

З них мають

посадові

Категорії:

Другу

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Третю

4

6

3

2

-

-

-

1

1

3

Четверту

34

27

25

21

7

4

2

2

-

-

П’яту

88

99

71

83

-

4

7

10

10

2

Шосту

823

843

643

734

55

34

96

54

29

21

Сьому

845

695

786

638

10

22

34

19

15

16

6.20. Кількість працівників, які прийнятих на посади в органи

місцевого самоврядування, по категоріях

Прийнято

З них:

Всього,

Осіб

На конкурсній основі

Зі стажу-ванням

З кадрового резерву

Інше за іншою проце-дурою передба-ченою чинним законо-давством

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Облікова кількість працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

689

569

520

488

28

14

18

8

123

59

Керівники

134

118

68

75

7

6

5

1

54

36

З них мають

Посадові

Категорії:

Першу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Другу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Третю

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Четверту

6

11

-

2

-

-

-

-

6

9

П’яту

88

80

49

58

5

5

2

1

32

16

Шосту

39

27

19

15

2

1

3

-

15

11

Спеціалісти

555

451

452

413

21

8

13

7

69

23

З них мають

посадові

категорії:

Другу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Третю

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Четверту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

П’яту

2

4

2

4

-

-

-

-

-

-

Шосту

295

272

226

247

11

5

4

3

54

17

Сьому

258

175

224

162

10

3

9

4

15

6

6.21. Рух кадрів державних службовців по регіонах

(осіб)

Прийнято

Вибуло

Всього

У % до загальної кількості державних службовців

Всього

У % до загальної кількості державних службовців

2003

2004

2003

2004

АР Крим

2020

1887

21,2

1455

1635

18,3

Алушта

45

42

26,8

43

22

14,0

Армянськ

18

17

23,3

9

13

17,8

Джанкой

40

57

15,7

47

39

10,7

Євпаторія

62

71

26,6

44

65

24,3

Керч

61

60

20,4

51

51

17,3

Красноперекопськ

37

42

16,6

25

34

13,4

Саки

52

48

15,7

53

50

16,3

Сімферополь

838

828

20,7

601

749

18,7

Судак

38

30

27,0

39

34

30,6

Феодосія

70

48

20,9

48

44

19,1

Ялта

113

92

30,3

75

112

36,8

Бахчисарайський

75

79

24,5

59

59

18,3

Білогірський

61

56

22,0

38

41

16,1

Джанкойський

24

5

14,3

8

5

14,3

Кіровський

51

50

19,4

30

26

10,1

Красногвардійський

70

54

18,2

42

38

12,8

Красноперекопський

16

5

17,2

4

4

13,8

Ленінський

59

62

23,8

57

54

20,8

Нижньогірський

48

54

25,5

33

46

21,7

Первомайський

50

33

18,8

33

30

17,0

Роздольненський

47

46

24,3

37

33

17,5

Сакський

28

8

36,4

19

6

27,3

Сімферопольський

39

19

15,3

9

14

11,3

Совєтський

35

38

19,9

24

29

15,2

Чорноморський

43

43

23,5

27

37

20,2