Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний збірник «Фінансове становище підприємств малого бізнесу Автономної Республіки Крим у 2003 році” (частина 2)

Статистичний збірник «Фінансове становище підприємств малого бізнесу Автономної Республіки Крим у 2003 році”  (частина 2)

Склад поточних зобовЯзань

За видами економічної діяльності за 2003 рік

(тис. грн.)

Поточні зобов’язання -

Всього

У тому числі

Короткострокові кредити банків

На

01.01. 2003р.

На

01.01.2004р.

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

Всього по економіці

1602429,9

2025066,0

67210,5

127041,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

140541,7

158288,3

4226,7

11193,8

Рибне господарство

8245,5

8646,5

437,9

137,8

Промисловість

179619,0

206233,7

18835,2

12414,5

Будівництво

168826,7

225513,4

1560,6

2343,1

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з їх ремонту

801098,9

1034745,8

27992,2

35175,7

З неї

- торгівля транспортними засобами та їх ремонт

29501,1

36724,7

4478,0

7150,1

- оптова торгівля і посередництво у торгівлі

703660,3

921540,3

14870,1

20572,7

- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

67937,5

76480,8

8644,1

7452,9

Готелі та ресторани

37938,7

61541,7

2884,0

2829,4

Транспорт i зв’язок

51882,7

88062,5

3804,7

39159,4

Фінансова діяльність

6823,7

6557,5

90,6

72,0

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

175980,3

205395,3

5659,1

20383,5

Державне управління

57,6

102,5

0

0

Освіта

1162,2

1356,9

25,6

32,9

Охорона здоров’я, та соціальна допомога

11973,6

9459,9

1177,2

1231,2

Колективні, громадські та особисті послуги

18279,3

19162,0

516,7

2068,4

Продовження

У тому числі

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Кредиторська

Заборгованість

На

01.01.2003р.

На 01.01.2004р.

На 01.01.2003р.

На 01.01.2004р.

Всього по економіці

47283,6

89262,5

1487935,8

1808761,8

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2960,8

6004,2

133354,2

141090,3

Рибне господарство

0

21,3

7807,6

8487,4

Промисловість

9729,0

11755,0

151054,8

182064,2

Будівництво

4602,2

9736,9

162663,9

213433,4

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з їх ремонту

13594,6

26517,3

759512,1

973052,8

З неї

- торгівля транспортними засобами та їх ремонт

516,3

545,0

24506,8

29029,6

- оптова торгівля і посередництво у торгівлі

10369,0

22651,4

678421,2

878316,2

- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

2709,3

3320,9

56584,1

65707,0

Готелі та ресторани

4271,8

15834,3

30782,9

42878,0

Транспорт i зв’язок

2239,1

3508,9

45838,9

45394,2

Фінансова діяльність

429,1

229,4

6304,0

6256,1

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

8498,7

14722,4

161822,5

170289,4

Державне управління

0

0

57,6

102,5

Освіта

22,2

57,9

1114,4

1266,1

Охорона здоров’я та соціальна допомога

419,0

574,8

10377,4

7653,9

Колективні, громадські та особисті послуги

517,1

300,1

17245,5

16793,5

Структура поточних зобовЯзань за видами промислової діяльності

За 2003 рік

(тис. грн.)

Поточні зобов’язання -

Всього

У тому числі

Короткострокові кредити банків

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

Промисловість

179619,0

206233,7

18835,2

12414,5

Добувна промисловість

7717,1

8058,7

25,0

0

У тому числі

- видобування енергетичних матеріалів

0

0

0

0

- видобування неенергетичних мате-ріалів

7717,1

8058,7

25,0

0

Обробна промисловість

163361,1

180008,9

18809,0

12414,5

З неї

- харчова промисловість та перероб-лення сільськогосподарських про-дуктів

57790,7

71940,6

7233,7

6633,8

- легка промисловість

8807,6

10166,8

275,0

128,9

- виробництво деревини та виробів з деревини

19520,2

17668,3

130,2

4,7

- целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

11304,7

13144,6

2241,8

1825,6

- виробництво коксу та продуктів наф-топереробки

1948,6

2620,5

129,3

156,9

- хімічна та нафтохімічна промисловість

6754,2

10509,6

269,6

1243,4

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

13102,8

14067,5

193,6

1000,0

- металургія та оброблення металу

3441,2

4452,2

7,1

790,0

- машинобудування

37332,0

31614,8

8031,7

512,2

Виробництво електроенергії, газу та води

8540,8

18166,1

1,2

0

Продовження

У тому числі

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Кредиторська

Заборгованість

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

Промисловість

9729,0

11755,0

151054,8

182064,2

Добувна промисловість

0

121,5

7692,1

7937,2

У тому числі

- видобування енергетичних матеріалів

0

0

0

0

- видобування неенергетичних матеріалів

0

121,5

7692,1

7937,2

Обробна промисловість

9681,9

11551,2

134870,2

156043,2

З неї

- харчова промисловість та пере-роблення сільськогосподарських продуктів

3509,2

2474,1

47047,8

62832,7

- легка промисловість

180,2

53,5

8352,4

9984,4

- виробництво деревини та виробів з деревини

98,4

179,1

19291,6

17484,5

- целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

811,9

2410,0

8251,0

8909,0

- виробництво коксу та продуктів нафтопереробки

240,3

225,0

1579,0

2238,6

- хімічна та нафтохімічна промисловість

17,8

482,0

6466,8

8784,2

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

56,5

554,8

12852,7

12512,7

- металургія та оброблення металу

359,3

147,6

3074,8

3514,6

- машинобудування

4357,8

4978,7

24942,5

26123,9

Виробництво електроенергії, газу та води

47,1

82,3

8492,5

18083,8

СтРуктура поточних зобовЯзань

По регіонах за 2003 рік

(тис. грн.)

Поточні зобов’язання -

Всього

У тому числі

Короткострокові кредити банків

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

Автономна Республіка Крим

1602429,9

2025066,0

67210,5

127041,7

М. Сімферополь

872369,7

1064344,9

24987,8

29794,5

М. Алушта

16882,4

28128,5

847,1

7930,0

М. Армянськ

6928,4

3721,9

107,0

190,0

М. Джанкой

9576,5

11263,3

292,8

448,5

М. Євпаторія

34866,6

58701,8

2158,1

2984,1

М. Керч

165768,8

158736,6

9718,5

4069,6

М. Красноперекопськ

12878,3

13575,5

114,5

-

М. Саки

6561,9

7483,4

302,9

327,0

М. Судак

13845,9

116812,6

208,6

57,2

М. Феодосія

91695,9

121066,6

3203,5

41151,0

М. Ялта

93810,6

124818,1

14391,4

18870,5

Райони

Бахчисарайський

36400,2

40885,7

866,4

1773,7

Білогірський

14893,2

15828,2

249,5

324,5

Джанкойський

13488,8

14339,1

414,4

128,1

Кіровський

26606,3

27502,3

142,2

500,7

Красногвардійський

24892,0

39597,1

3224,2

7274,4

Красноперекопський

2465,4

1849,0

40,0

30,0

Ленінський

18510,0

20210,1

739,6

896,4

Нижньогірський

5378,9

7103,5

175,1

770,3

Первомайський

14704,7

16138,3

833,1

1747,9

Роздольненський

18307,6

19516,6

404,4

695,6

Сакський

16464,6

25280,6

381,9

823,9

Сімферопольський

65748,4

67653,0

2462,4

5381,2

Совєтський

6982,8

7572,5

628,8

475,5

Чорноморський

12402,0

12936,8

316,3

397,1

Продовження

У тому числі

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Кредиторська

Заборгованість

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

На

01.01.2003р.

На

01.01.2004р.

Автономна Республіка Крим

47283,6

89263,5

1487935,8

1808761,8

М. Сімферополь

20400,1

44656,4

826981,8

989895,0

М. Алушта

2085,6

2368,3

13949,7

17830,2

М. Армянськ

-

-

6821,4

3531,9

М. Джанкой

367,6

475,4

8916,1

10339,4

М. Євпаторія

1124,5

1570,8

31584,0

54146,9

М. Керч

5103,0

5245,8

150947,3

149421,2

М. Красноперекопськ

-

50,0

12763,8

13525,5

М. Саки

99,1

205,4

6159,9

6951,0

М. Судак

1126,8

1219,0

12510,5

115536,4

М. Феодосія

6676,3

6091,5

81816,1

73824,1

М. Ялта

5716,8

21145,4

73702,4

84802,2

Райони

Бахчисарайський

360,7

567,1

35173,1

38544,9

Білогірський

204,3

471,3

14439,4

15032,4

Джанкойський

14,7

187,4

13059,7

14023,6

Кіровський

122,5

124,8

26341,6

26876,8

Красногвардійський

55,4

379,4

21612,4

31943,3

Красноперекопський

-

-

2425,4

1819,0

Ленінський

1560,7

1549,9

16209,7

17763,8

Нижньогірський

-

54,0

5203,8

6279,2

Первомайський

33,4

22,5

13838,2

14367,9

Роздольненський

29,4

68,4

17873,8

18752,6

Сакський

949,9

1049,2

15132,8

23407,5

Сімферопольський

559,7

822,5

62726,3

61449,3

Совєтський

221,9

237,5

6132,1

6859,5

Чорноморський

471,2

701,5

11614,5

11838,2

Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності

за 2003 рік

(тис. грн.)

Кредиторська

Заборгованість - всього

У тому числі

Кредиторська

Заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

Всього по економіці

1487935,8

1808761,8

702815,1

796974,2

60883,0

71561,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

133354,2

141090,3

82744,2

82269,8

13808,4

16793,7

Рибне господарство

7807,6

8487,4

3912,1

3692,5

495,2

384,2

Промисловість

151054,8

182064,2

63882,1

79556,6

11069,5

13032,3

Будівництво

162663,9

213433,4

112868,0

140508,1

12259,5

14692,1

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з їх ремонту

759512,1

973052,8

274249,9

325354,3

9311,2

11914,2

З неї

- торгівля транспортними засобами та їх ремонт

24506,8

29029,6

12780,7

16816,0

557,3

670,4

- оптова торгівля і посередництво у торгівлі

678421,2

878316,2

225633,3

265940,4

6800,8

8833,6

- роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

56584,1

65707,0

35835,9

42597,9

1953,1

2410,2

Готелі та ресторани

30782,9

42878,0

14208,4

17827,2

1763,2

1752,6

Транспорт i зв’язок

45838,9

45394,2

21793,9

23955,2

2713,0

3105,0

Фінансова діяльність

6304,0

6256,1

1895,5

2132,9

202,7

155,9

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

161822,5

170289,4

109611,2

107907,9

7398,7

7480,2

Державне управління

57,6

102,5

20,4

38,6

4,8

13,6

Освіта

1114,4

1266,1

269,9

200,1

117,6

108,7

Охорона здоров’я та соціальна допомога

10377,4

7653,9

7638,3

4641,6

247,7

254,1

Колективні, громадські та особисті послуги

17245,5

16793,5

9721,2

8889,4

1491,5

1875,1

Кредиторська заборгованість по промисловості

за видами економічної діяльності за 2003 рік

(тис. грн.)

Кредиторська

Заборгованість - всього

У тому числі

Кредиторська

Заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

Промисловість

151054,8

182064,2

63882,1

79556,6

11069,5

13032,3

Добувна промисловість

7692,1

7937,2

4382,6

4315,5

858,6

877,4

У тому числі

- видобування енергетичних матеріалів

-

-

-

-

-

-

- видобування неенергетичних матеріалів

7692,1

7937,2

4382,6

4315,5

858,6

877,4

Обробна промисловість

134870,2

156043,2

54944,7

69364,8

9317,0

10774,1

З неї

- харчова промисловість та перероблення сільськогоспо-дарських продуктів

47047,8

62832,7

25733,4

35393,7

4238,2

4499,2

- легка промисловість

8352,4

9984,4

4255,0

5250,3

588,2

898,4

-виробництво деревини та ви-робів з деревини

19291,6

17484,5

791,4

1516,8

144,5

208,2

- целюлозно-паперова промис-ловість; видавнича справа

8251,0

8909,0

5122,6

5852,7

293,5

374,2

- виробництво коксу та продук-тів нафтопереробки

1579,0

2238,6

1433,8

1973,9

36,7

8,7

- хімічна та нафтохімічна промисловість

6466,8

8784,2

2221,0

3856,1

451,9

507,1

- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

12852,7

12512,7

6309,7

5090,1

2046,4

2389,5

- металургія та оброблення металу

3074,8

3514,6

2045,2

2136,6

119,5

158,3

- машинобудування

24942,5

26123,9

5175,4

6270,2

1199,1

1443,9

Виробництво електроенергії, газу та води

8492,5

18083,8

4554,8

5876,3

893,9

1380,8

Кредиторська заборгованість

По регіонах за 2003 рік

(тис. грн.)

Кредиторська

Заборгованість - всього

У тому числі

За товари, роботи, послуги

За розрахунками з бюджетом

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

Автономна Республіка Крим

1487935,8

1808761,8

702815,1

796974,2

60883,0

71561,7

М. Сімферополь

826981,8

989895,0

292564,2

387843,8

14360,4

16103,2

М. Алушта

13949,7

17830,2

6342,2

9244,2

750,3

666,1

М. Армянськ

6821,4

3531,9

4934,1

1359,0

882,3

961,8

М. Джанкой

8916,1

10339,4

4183,9

5652,6

1088,8

1058,3

М. Євпаторія

31584,0

54146,9

16361,4

18449,6

3621,6

4110,0

М. Керч

150947,3

149421,2

95658,4

91788,3

10725,8

13107,6

М. Красноперекопськ

12763,8

13525,5

8071,4

7886,9

702,1

874,5

М. Саки

6159,9

6951,0

3418,8

3785,7

800,0

989,0

М. Судак

12510,5

115536,4

7841,4

9911,8

305,6

376,8

М. Феодосія

81816,1

73824,1

58646,3

47331,4

2525,9

2789,1

М. Ялта

73702,4

84802,2

43593,8

46901,0

3202,4

3702,6

Райони

Бахчисарайський

35173,1

38544,9

19432,2

22190,0

2689,7

3018,5

Білогірський

14439,4

15032,4

6641,0

7167,9

1761,2

1875,4

Джанкойський

13059,7

14023,6

6651,0

6305,0

2222,6

2877,0

Кіровський

26341,6

26876,8

20564,8

20299,8

787,1

820,8

Красногвардійський

21612,4

31943,3

12556,2

16948,5

1640,5

2666,2

Красноперекопський

2425,4

1819,0

1484,1

674,7

314,6

432,8

Ленінський

16209,7

17763,8

8208,5

9521,9

1688,9

2077,6

Нижньогірський

5203,8

6279,2

3016,2

3735,4

906,8

1103,5

Первомайський

13838,2

14367,9

6866,3

7507,4

1817,0

1843,6

Роздольненський

17873,8

18752,6

10311,6

9650,5

2171,8

3037,3

Сакський

15132,8

23407,5

7138,4

7597,9

2114,5

2494,1

Сімферопольський

62726,3

61449,3

48283,6

44831,2

1775,6

1886,0

Совєтський

6132,1

6859,5

3500,8

3957,1

865,0

1161,2

Чорноморський

11614,5

11838,2

6544,5

6432,6

1162,5

1528,7

Продовження

У тому числі

Зі страхуванням

З оплати

Праці

Інша поточна кредиторська заборгованість

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

На

01.01. 2003р.

На

01.01. 2004р.

Автономна Республіка Крим

31572,2

30756,9

55314,7

49226,3

637350,8

860242,7

М. Алушта

243,7

207,8

717,3

777,8

5896,2

6934,3

М. Армянськ

414,3

583,7

231,6

318,3

359,1

309,1

М. Джанкой

582,2

514,3

1019,7

887,9

2041,5

2226,3

М. Євпаторія

981,8

870,0

2530,1

1966,9

8089,1

28750,4

М. Керч

9703,2

10556,8

9266,7

7770,6

25593,2

26197,9

М. Красноперекопськ

544,0

657,7

438,1

347,3

3008,2

3759,1

М. Саки

187,7

259,3

257,3

289,0

1496,1

1628,0

М. Сімферополь

7954,5

6002,6

17327,6

14065,1

494775,1

565880,3

М. Судак

120,9

110,0

522,4

587,8

3720,2

104550,0

М. Феодосія

1701,2

1409,5

4134,5

3603,1

14808,2

18691,0

М. Ялта

1476,0

1135,3

3954,7

3516,6

21475,5

29546,7

Райони

Бахчисарайський

1302,2

1326,6

3113,9

2701,3

8635,1

9308,5

Білогірський

650,3

734,5

1310,0

1154,0

4076,9

4100,6

Джанкойський

413,4

464,1

1640,7

1449,2

2132,0

2928,3

Кіровський

405,3

406,0

668,5

703,5

3915,9

4646,7

Красногвардійський

450,9

541,3

988,2

1304,8

5976,6

10482,5

Красноперекопський

74,0

86,5

327,6

287,4

225,1

337,6

Ленінський

764,3

741,5

1250,2

1289,6

4297,8

4133,2

Нижньогірський

322,1

358,8

466,5

504,8

492,2

576,7

Первомайський

496,1

565,4

534,9

530,3

4123,9

3921,2

Роздольненський

736,7

842,3

865,8

952,5

3787,9

4270,0

Сакський

539,2

548,3

1103,5

1263,6

4237,2

11503,6

Сімферопольський

585,2

755,5

1555,6

1753,3

10526,3

12223,3

Совєтський

499,6

540,5

526,8

543,4

739,9

657,3

Чорноморський

423,4

538,6

562,5

658,2

2921,6

2680,1