Сегодня: 29 | 07 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 3)

6.8 Формування чистого прибутку (збитку) промислових

підприємств за 2003р.

(тис. грн.)

Доход

(виручка)

Вiд реалі-зації продукції (това-

Рiв, робiт,

Послуг)

Непрямi

Податки

Та iншi

Вираху-вання

З доходу

Чистий

Доход

(виручка)

Вiд

Реалізації продукції

Iншi

Опера-

Цiйнi

Доходи

Iншi

Звичайнi

Доходи

Надзви-чайнi

Доходи

Промисловiсть

4932341,0

771315,4

4161025,6

1094720,8

163007,0

433,9

У тому числі

Добувна промисловiсть

681928,5

131553,5

550375,0

106598,6

8630,2

32,4

З неї

Видобування енергетичних матерiалiв

596431,1

120079,7

476351,4

97416,9

5106,0

9,8

Видобування неенергетичних матерiалiв

85497,4

11473,8

74023,6

9181,7

3524,2

22,6

Обробна промисловiсть

2975537,3

430108,4

2545428,9

887668,5

135740,6

342,3

З неї

Харчова промисло-

Вiсть та перероблення сiльськогосподарських продуктiв

1023761,4

209983,2

813778,2

185406,0

26402,6

2,1

Легка промисловiсть

36878,1

5847,6

31030,5

5513,7

1125,3

12,0

Виробництво деревини та виробiв з деревини

7265,9

863,3

6402,6

215,6

39,5

-

Целюлозно-паперова промисловiсть;

Видавнича справа

95006,6

12349,9

82656,7

3873,2

1410,5

143,2

Виробництво коксу та

Продуктiв нафтопере робки

13307,9

2218,2

11089,7

2,9

68,9

18,5

Хiмiчна та нафтохi-мiчна промисловiсть

848926,8

86866,7

762060,1

407878,1

23060,8

-

Виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

187813,3

29564,8

158248,5

38603,6

27605,3

8,7

Металургiя та оброблення металу

106806,9

14579,0

92227,9

20657,5

9200,5

-

Машинобудування

573487,7

55498,4

517989,3

210967,5

44368,6

156,9

Виробництво електро-енергії, газу та води

1274875,2

209653,5

1065221,7

100453,7

18636,2

59,2


Продовження

Разом

Чистi

Доходи

Опера-

Цiйнi

Витрати

Iншi

Зви-

Чайнi

Витрати

Над-

Зви-

Чайнi

Витрати

Податок

На

Прибу-

Ток

Разом

Витрати

Чистий прибуток

(збиток)

Промисловiсть

5419187,3

5280514,8

257762,3

736,3

61927,5

5600940,9

-181753,6

У тому числі

Добувна

Промисловiсть

665636,2

590763,0

16941,3

-

28854,5

636558,8

29077,4

З неї

Видобування енергетичних матерiалiв

578884,1

506301,1

12791,2

-

27806,3

546898,6

31985,5

Видобування неенергетичних матерiалiв

86752,1

84461,9

4150,1

-

1048,2

89660,2

-2908,1

Обробна

Промисловiсть

3569180,3

3395341,2

200987,8

696,9

21981,9

3619007,8

-49827,5

З неї

Харчова промисловiсть та перероблення сiльського-сподарських продуктiв

1025588,9

1013980,2

48299,6

257,4

7885,4

1070422,6

-44833,7

Легка

Промисловiсть

37681,5

40276,5

955,2

-

121,8

41353,5

-3672,0

Виробництво деревини та виробiв з деревини

6657,7

6517,7

398,6

-

46,4

6962,7

-305,0

Целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича справа

88083,6

84000,2

2335,9

3,2

905,7

87245,0

838,6

Виробництво коксу та продуктiв нафтопереробки

11180,0

11158,4

-

-

94,3

11252,7

-72,7

Хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть

1192999,0

1124327,5

49514,4

343,2

5802,4

1179987,5

13011,5

Виробництво iнших

Неметалевих мiнеральних

Виробiв

224466,1

205086,0

30200,3

42,1

472,8

235801,2

-11335,1

Металургiя та оброблення металу

122085,9

129059,6

3523,0

2,2

651,6

133236,4

-11150,5

Машинобудування

773482,3

695963,8

63133,4

23,1

5431,9

764552,2

8930,1

Виробництво електро-енергії, газу та води

1184370,8

1294410,6

39833,2

39,4

11091,1

1345374,3

-161003,5

6.9 Формування чистого прибутку (збитку) по регіонах

за 2003р.

(тис. грн)

Доход (виручка) вiд реалізації продукції

(товарiв,

робiт,

Послуг)

Непрямi

Податки

Та iншi

Вираху-вання

З доходу

Чистий

Доход

(виручка)

Вiд

Реаліза

Ції продукції

Iншi

Опера-

Цiйнi

Доходи

Iншi

Звичайнi

Доходи

Надзви-чайнi

Доходи

Автономна Респуб-

Ліка Крим

18102426,5

3008539,3

15093887,2

2400630,9

503108,5

16973,7

М. Сiмферополь

9178803,4

1697836,8

7480966,6

702910,6

152298,3

869,2

М. Алушта

270157,6

41867,8

228289,8

46429,4

4505,1

-

М. Армянськ

549091,9

55167,0

493924,9

280507,1

34984,6

403,1

М. Джанкой

131901,4

19498,9

112402,5

19801,7

1270,0

-

М. Євпаторiя

494262,1

83685,9

410576,2

79309,8

3435,9

7,1

М. Керч

805796,0

78727,0

727069,0

392964,0

54521,4

159,7

М. Красноперекопськ

593136,2

73547,1

519589,1

156191,3

42198,6

-

М. Саки

146607,3

20904,4

125702,9

21407,9

4961,8

-

М. Судак

710409,7

114823,2

595586,5

25747,1

1387,0

42,8

М. Феодосiя

1458352,2

185881,0

1272471,2

255763,3

23597,5

100,5

М. Ялта

1140241,9

167248,2

972993,7

206412,9

78493,5

1697,7

Райони

Бахчисарайський

312640,8

49691,7

262949,1

28591,7

11630,3

10,0

Бiлогiрський

128785,3

19160,3

109625,0

10432,9

3374,8

429,8

Джанкойський

65384,3

11013,3

54371,0

10925,7

7516,2

145,3

Кiровський

46539,7

7036,5

39503,2

8314,5

3268,9

22,1

Красногвардiйський

481188,5

80553,1

400635,4

32996,3

11928,3

337,7

Красноперекопський

71622,5

8920,6

62701,9

11050,6

1932,5

675,7

Ленiнський

110056,2

16444,9

93611,3

19646,9

3541,3

739,0

Нижньогiрський

77116,3

11989,9

65126,4

8668,9

6261,2

654,6

Первомайський

45395,9

6564,1

38831,8

6412,9

4570,9

110,7

Роздольненський

49635,3

6891,4

42743,9

1568,7

6945,3

891,8

Сакський

246537,4

38423,1

208114,3

17056,8

7803,6

24,2

Сiмферопольський

809545,0

197811,7

611733,3

43034,9

23999,7

9012,7

Совєтський

125978,7

7794,8

118183,9

9325,7

4498,2

43,8

Чорноморський

53240,9

7056,6

46184,3

5159,3

4183,6

596,2


Продовження

Разом чистi

Доходи

Опера-

Цiйнi

Витрати

Iншi

Зви-

Чайнi

Витрати

Над-

Зви-

Чайнi

Витрати

Пода-ток

На

Прибу-

Ток

Разом

витрати

Чистий прибуток

(збиток)

Автономна Респуб-

Ліка Крим

18014600,3

17177409,0

768342,6

67663,4

234073,8

18247488,8

-232888,5

М. Сiмферополь

8337044,7

8146998,0

257014,9

2520,3

83486,3

8490019,5

-152974,8

М. Алушта

279224,3

252393,3

24252,3

5316,0

2597,8

284559,4

-5335,1

М. Армянськ

809819,7

767792,4

33526,3

3248,0

2719,5

807286,2

2533,5

М. Джанкой

133474,2

135321,7

2110,0

166,3

783,3

138381,3

-4907,1

М. Євпаторiя

493329,0

497658,0

5317,5

244,9

3076,1

506296,5

-12967,5

М. Керч

1174714,1

1133130,4

104837,3

4916,6

19296,5

1262180,8

-87466,7

М. Красноперекопськ

717979,0

646664,6

30437,7

8,9

1483,3

678594,5

39384,5

М. Саки

152072,6

138389,8

7299,1

26,3

2656,2

148371,4

3701,2

М. Судак

622763,4

619800,1

7245,1

143,7

681,3

627870,2

-5106,8

М. Феодосiя

1551932,5

1270746,1

61214,9

35,3

92054,4

1424050,7

127881,8

М. Ялта

1259597,8

1195490,4

101418,6

1951,5

19501,9

1318362,4

-58764,6

Райони

Бахчисарайський

303181,1

299917,9

13608,6

480,1

488,4

314495,0

-11313,9

Бiлогiрський

123862,5

118777,4

8225,6

1402,3

990,6

129395,9

-5533,4

Джанкойський

72958,2

82125,1

10332,4

8144,6

81,4

100683,5

-27725,3

Кiровський

51108,7

50433,5

4287,6

1201,7

80,4

56003,2

-4894,5

Красногвардiйський

445897,7

380234,0

32060,1

5460,8

824,5

418579,4

27318,3

Красноперекопський

76360,7

75916,7

5550,1

4449,9

3,2

85919,9

-9559,2

Ленiнський

117538,5

112191,0

3986,5

3616,4

443,0

120236,9

-2698,4

Нижньогiрський

80711,1

78516,3

6890,0

1174,1

189,3

86769,7

-6058,6

Первомайський

49926,3

47288,1

3476,9

6874,1

6,6

57645,7

-7719,4

Роздольненський

52149,7

54540,7

2317,7

4152,1

12,1

61022,6

-8872,9

Сакський

232998,9

232417,3

7559,4

4019,2

891,8

244887,7

-11888,8

Сiмферопольський

687780,6

668904,6

19479,9

3515,4

1402,0

693301,9

-5521,3

Совєтський

132051,6

118772,1

13417,8

1101,7

11,0

133302,6

-1251,0

Чорноморський

56123,4

52989,5

2476,3

3493,2

312,9

59271,9

-3148,5


VII

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ


Рівень рентабельності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності.

Показники рентабельності показують, Наскільки прибуткова діяльність підприємства (регіону, виду діяльності тощо) є узагальненою характеристикою ефективності господарської діяльності. Вони також є важливою характеристикою факторів формування прибутку і доходу та використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Безпосередній вплив на них здійснюють показники ефективності управління та ділової активності.

Рентабельність, збитковість (-) операційної діяльності – показує відношення фінансового результату від операційної діяльності до операційних витрат.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та

Організацій за видами економічної діяльності за 2001-2003рр.

(відсотків)

2001р.

2002р.

2003р.

Всього

2,9

0,5

2,8

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

-1,7

-6,5

4,2

Рибне господарство

-10,5

-16,2

-20,6

Промисловiсть

2,1

-1,3

-0,5

Будiвництво

0,8

-1,6

3,0

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля

Ранспортними

Засобами; послуги

З ремонту,

15,7

6,6

-0,2

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-1,1

10,4

-6,4

Оптова торгiвля i

Посередництво у

Торгiвлi

19,9

5,5

-1,1

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

11,4

8,3

4,5

Готелi та ресторани

1,0

1,6

-2,8

Транспорт та зв’язок

11,5

15,9

24,8

Фiнансова дiяльнiсть

3,0

7,8

23,3

Державне управлiння

-1,1

0,6

-1,5

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

2,4

0,3

0,9

Освiта

5,7

6,1

7,8

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

1,2

0,2

-1,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

3,6

1,0

0,8

7.2 Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003р.

(тис. грн.)

Результат вiд

Операцiйної дiяльностi

Витрати

операцiйної дiяльностi

Рiвень

Рентабельностi

(збитковості),

%

Всього

317109,1

11214634,3

2,8

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

46267,8

1089215,2

4,2

Рибне господарство

-33966,7

164719,2

-20,6

Промисловiсть

-24768,4

5238702,5

-0,5

Будiвництво

31136,6

1022557,8

3,0

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля

Ранспортними

Засобами; послуги

З ремонту,

-1439,6

700983,3

-0,2

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-4686,6

73670,9

-6,4

Оптова торгiвля i

Посередництво у

Торгiвлi

-4807,2

447166,5

-1,1

Роздрiбна торгiвля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

8054,2

180145,9

4,5

Готелi та ресторани

-7661,7

269703,1

-2,8

Транспорт та зв’язок

297348,2

1200678,0

24,8

Фiнансова дiяльнiсть

5823,0

24997,0

23,3

Державне управлiння

-321,0

20804,9

-1,5

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

7461,0

857769,5

0,9

Освiта

2389,7

30601,6

7,8

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-6120,9

474108,9

-1,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

961,1

119793,3

0,8

7.3 Рентабельнicть операцiйної дiяльностi промислових пiдприємств за видами економічної дiяльностi за 2003р.

(тис. грн.)

Результат вiд

Операцiйної дiяльностi

Витрати

операцiйної дiяльностi

Рiвень

Рентабель-ностi (збит-ковості),

%

Промисловість

-24768,4

5238702,5

-0,5

У тому числі

Добувна промисловість

66210,6

589839,3

11,2

З неї

Видобування енергетичних матерiалiв

67467,2

506301,1

13,3

Видобування неенергетичних матерiалiв

-1256,6

83538,2

-1,5

Обробна промисловiсть

37756,2

3354547,5

1,1

З неї

Харчова промисловiсть та перероблення сiльськогосподарських продуктiв

-14796,0

1006155,4

-1,5

Легка промисловiсть

-3732,3

39239,7

-9,5

Виробництво деревини та виробiв

З деревини

100,5

6392,0

1,6

Целюлозно-паперова промисловiсть;

Видавнича справа

2529,7

74664,4

3,4

Виробництво коксу та продуктiв

Нафтопереробки

-65,8

10451,0

-0,6

Хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть

45610,7

1118053,4

4,1

Виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

-8233,9

201113,2

-4,1

Металургiя та оброблення металу

-16174,2

121724,2

-13,3

Машинобудування

32993,0

693689,1

4,8

Виробництво електроенергії, газу та води

-128735,2

1294315,7

-9,9

7.4 Рентабельнiсть операцiйної дiяльнiстi

пiдприємств та організацій по регiонах за 2003р.

(тис. грн.)

Результат вiд

Операцiйної дiяльностi

Витрати

Операцiйної дiяльностi

Рівень

Рентабельностi

(збитковості),

%

Автономна Республіка Крим

317109,1

11214634,3

2,8

М. Сiмферополь

36879,2

4821096,2

0,8

М. Алушта

22325,9

219124,9

10,2

М. Армянськ

6639,6

728702,7

0,9

М. Джанкой

-3117,5

87276,7

-3,6

М. Євпаторiя

-7772,0

332921,6

-2,3

М. Керч

-13097,4

1040243,1

-1,3

М. Красноперекопськ

29115,8

579929,6

5,0

М. Саки

8721,0

106354,3

8,2

М. Судак

1533,5

113646,1

1,3

М. Феодосiя

257488,4

702555,9

36,7

М. Ялта

-16083,8

911734,4

-1,8

Райони

Бахчисарайський

-8377,1

230116,7

-3,6

Бiлогiрський

1280,5

56440,8

2,3

Джанкойський

-16828,4

79982,1

-21,0

Кiровський

-2615,8

39067,4

-6,7

Красногвардiйський

53397,7

304571,0

17,5

Красноперекопський

-2164,2

61121,0

-3,5

Ленiнський

1067,2

90571,5

1,2

Нижньогiрський

-4721,0

71180,8

-6,6

Первомайський

-2043,4

44062,2

-4,6

Роздольненський

-10228,1

44126,0

-23,2

Сакський

-7246,2

132092,4

-5,5

Сiмферопольський

-14136,4

326115,6

-4,3

Совєтський

8737,5

50978,8

17,1

Чорноморський

-1645,9

40622,5

-4,1

7.5 Рентабельність операційної діяльності

За формами власності за 2003Р.

Результат від операційної

Діяльності,

Тис. грн.

Затрати

Операційної

Діяльності,

Тис. грн.

Рівень

Рентабельності

(збитковості),

%

Всього

317109,1

11214634,3

2,8

У тому числі

Приватна

60045,4

631314,0

9,5

Колективна

114397,0

8231152,8

1,4

Державна

181500,2

1623917,1

11,2

Комунальна

-52464,7

643851,0

-8,1

Інші

13631,2

84399,4

16,2

7.6 Показник рівня рентабельності за видами економічної діяльності

Та формами власності за 2003р.

(тис. грн.)

Всього

Приватна

Чистий

Прибу-

Ток

(збиток)

Витрати

Дiяль-

Ностi

Рiвень рента-бель-ностi

(збитковості), %

Чистий

Прибу-

Ток

(збиток)

Витрати

Дiяль-

Ностi

Рiвень рента-бель-ностi

(збитковості), %

Всього

-232888,5

12284714,1

-1,9

31045,5

685806,5

4,5

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

-13964,5

1222374,2

-1,1

8288,9

108219,0

7,7

Рибне господарство

-32951,5

178926,6

-18,4

-393,7

2055,2

-19,2

Промисловiсть

-181753,6

5559128,6

-3,3

2663,5

98619,5

2,7

Будiвництво

-3251,1

1070294,3

-0,3

9937,6

196036,4

5,1

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-25320,4

839623,5

-3,0

6160,3

152073,3

4,1

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-15185,7

104400,5

-14,5

708,9

17369,4

4,1

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-8338,8

534820,2

-1,6

270,1

87182,1

0,3

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

-1795,9

200402,8

-0,9

5181,3

47521,8

10,9

Готелi та ресторани

-23704,6

313052,4

-7,6

-429,1

19635,9

-2,2

Транспорт та зв’язок

117682,5

1400316,2

8,4

2551,9

35670,9

7,2

Фiнансова дiяльнiсть

2553,9

44601,2

5,7

8,7

32,8

26,5

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-42290,6

963205,8

-4,4

249,9

53317,6

0,5

Державне управлiння

-697,3

21232,8

-3,3

-0,3

116,7

-0,3

Освiта

1604,2

31444,5

5,1

731,8

8926,4

8,2

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

-28769,8

515627,9

-5,6

55,4

1924,0

2,9

Колективнi, громадськi та особистi послуги

-2025,7

124886,1

-1,6

1220,6

9178,8

13,3