Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 3)

Статистичний збірник Фінанси Автономної Республіки Крим У 2004 році (частина 3)

10. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Дебіторська заборгованість - рахунки, що належать до сплати, і створюються, як правило, у зв'язку з поставками в кредит. Складаються з розрахунків: за товари (роботи, послуги), строк сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по векселях одержаних; з бюджетом; з персоналом за іншими операціями; по авансах виданих; з дочірніми підприємствами; з іншими дебіторами.

Кредиторська заборгованість – грошові кошти підприємства, які належить виплатити юридичній чи фізичній особі. Складаються з розрахунків: за товари (роботи, послуги), строк сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по векселях виданих; по авансах одержаних; з бюджетом; по позабюджетних платежах; по страхуванню; по оплаті праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами.

Прострочена заборгованість - заборгованість, не виплачена у визначені терміни або в терміни, вказані в договорі.

10.1. Дебіторська та кредиторська заборгованість

За видами економічної діяльності На 01.01.2005Р.

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Тис. грн.

Питома

Вага, %

Тис. грн.

Питома

Вага, %

Всього10

6522197,6

100,0

9024047,1

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

587713,3

9,0

754681,9

8,4

Рибне господарство

85917,0

1,3

153613,9

1,7

Промисловість

2441974,6

37,4

3491285,7

38,7

Будівництво

577500,8

8,9

833084,0

9,2

Оптова та роздрібна торгівля

1109827,7

17,0

1644666,7

18,2

У тому числі

торгівля транспортними засобами та їх ремонт

60942,1

0,9

93923,3

1,0

оптова торгівля і посе-

Редництво у торгівлі

971877,1

14,9

1358922,9

15,1

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

77008,5

1,2

191820,5

2,1

Готелі та ресторани

99494,8

1,5

145862,8

1,6

Транспорт та зв’язок

237538,9

3,6

205924,1

2,3

Фінансова діяльність

29399,7

0,5

16805,3

0,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та

Послуги користувачам

1219803,8

18,7

1542849,9

17,1

Державне управління

281,0

-

2286,7

-

Освіта

4061,9

0,1

7875,1

0,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

102382,9

1,6

187140,5

2,1

Колективні, громадські та особисті посуги

26301,2

0,4

37967,3

0,4

Послуги домашньої прислуги

-

-

3,2

-

10У цій та наступних таблицях (10.1.–10.9) інформація про структуру та прострочену дебіторську та кредиторську заборгованість надається на основі даних форми 1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.”

10.2. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

(відсотків)

2003

2004

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього

У тому числі

Прост-рочена

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього10

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

I. Між підприємствами України

97,0

98,8

94,1

97,0

97,9

99,0

95,4

96,8

За товари, роботи,

Послуги

60,4

77,0

57,8

49,3

51,3

77,4

57,0

56,5

За векселями

1,7

0,7

3,1

0,7

7,0

0,2

7,4

1,4

З оплати праці

-

-

2,7

5,2

-

-

1,9

2,8

З внутрішніх

Розрахунків

9,8

4,9

8,0

18,7

11,8

4,1

4,1

13,8

З бюджетом

5,7

3,4

5,2

9,5

4,9

1,7

3,5

8,3

Зі страхування

-

-

2,0

4,0

-

-

1,4

4,2

Інша заборгованість

19,4

12,8

15,3

9,6

22,9

15,6

20,1

9,8

II. Із суб'єктами

Господарської діяльності

Країн – республік

Колишнього СРСР

1,1

0,4

1,0

2,3

0,8

0,5

1,1

2,9

III. Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

1,9

0,8

4,9

0,7

1,3

0,5

3,5

0,3

10.3. Дебіторська та кредиторська заборгованість по регіонах На 01.01.2005р.

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Тис. грн.

Питома вага просроченої заборгова-ності, %

Тис. грн.

Питома вага просроченої заборгова-ності, %

Автономна Республіка

Крим10

6522197,6

9,9

9024047,1

16,1

М. Сімферополь

3974879,2

10,3

5424435,2

11,9

М. Алушта

66423,2

7,0

88264,0

3,4

М. Армянськ

294886,9

0,4

262586,9

13,9

М. Джанкой

19896,6

19,0

33630,9

25,1

М. Євпаторія

131945,4

6,4

249629,0

4,7

М. Керч

296287,8

25,2

702832,4

38,1

М. Красноперекопськ

209869,8

11,0

93773,5

34,0

М. Саки

22558,1

5,7

48031,9

32,8

М. Судак

54760,2

8,8

60977,1

8,3

М. Феодосія

312854,3

6,3

476712,6

17,4

М. Ялта

301052,3

6,1

428058,8

3,5

Райони

Бахчисарайський

94268,4

27,1

167570,9

19,5

Білогірський

26775,1

26,0

55743,1

41,9

Джанкойський

17819,1

48,5

50397,7

71,2

Кіровський

17964,0

24,2

39672,1

34,1

Красногвардійський

390602,7

1,0

230500,1

3,6

Красноперекопський

23131,4

38,7

47202,7

45,2

Ленінський

43038,0

28,9

83593,6

33,1

Нижньогірський

10907,2

29,0

38118,3

50,8

Первомайський

11268,9

47,5

36008,2

58,4

Роздольненський

9322,5

25,8

34553,0

59,2

Сакський

51317,1

36,8

113543,9

35,7

Сімферопольський

117897,5

8,0

198793,3

15,5

Совєтський

11360,6

35,7

30904,6

38,4

Чорноморський

11111,3

40,8

28513,3

46,9

10.4. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості по регіонах

(відсотків)

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

Автономна Республіка

Крим10

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

М. Сімферополь

58,8

64,6

62,9

57,0

53,0

58,7

59,0

60,9

М. Алушта

0,9

1,0

1,0

1,0

0,6

0,8

0,8

1,0

М. Армянськ

4,2

2,7

1,6

10,7

4,5

2,2

1,4

2,8

М. Джанкой

0,7

0,3

0,3

0,3

0,6

0,3

0,4

0,4

М. Євпаторія

1,8

1,6

2,1

1,6

1,7

1,7

2,4

2,5

М. Керч

7,2

4,2

3,4

4,0

10,6

6,8

7,2

7,4

М. Красноперекопськ

1,8

2,3

2,0

2,8

2,0

2,3

1,2

0,9

М. Саки

0,7

0,4

0,4

0,4

1,0

0,7

0,5

0,6

М. Судак

0,5

1,7

6,4

0,5

0,4

1,5

4,7

0,5

М. Феодосія

4,1

4,5

5,3

5,3

5,3

5,5

5,6

6,6

М. Ялта

4,5

4,3

4,2

4,2

2,8

3,9

4,4

4,1

Райони

Бахчисарайський

1,2

0,9

1,4

1,4

1,9

1,8

1,9

1,8

Білогірський

0,4

0,3

0,2

0,4

0,8

0,5

0,5

0,6

Джанкойський

0,6

0,3

0,3

0,3

1,2

0,9

0,7

0,6

Кіровський

0,3

0,2

0,3

0,2

0,7

0,8

0,6

0,4

Красногвардійський

1,0

2,4

4,2

5,7

1,0

1,4

2,3

2,1

Красноперекопський

0,3

0,5

0,3

0,3

0,8

0,8

0,5

0,6

Ленінський

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

0,6

0,9

Нижньогірський

0,4

0,2

0,3

0,2

1,0

0,5

0,5

0,4

Первомайський

0,3

0,3

0,2

0,1

0,9

0,6

0,5

0,4

Роздольненський

0,6

0,3

0,2

0,2

0,9

0,6

0,5

0,4

Сакський

0,4

0,3

0,5

0,8

1,0

0,9

1,1

1,3

Сімферопольський

8,2

5,1

1,7

1,6

5,4

4,9

2,0

2,2

Совєтський

0,3

0,9

0,2

0,2

0,5

0,8

0,3

0,3

Чорноморський

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

0,4

0,4

0,3

10.5. Питома вага простроченої заборгованосТі По регіонах

(Відсотків)

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

Дебі-торська

Креди-тор-

Ська

Дебі-торська

Креди-тор-

Ська

Дебі-торська

Креди-тор-

Ська

Дебі-торська

Креди-тор-

Ська

Автономна

Республіка Крим10

23,5

26,8

21,9

24,4

18,4

22,2

9,9

16,1

Сімферополь

20,2

18,7

21,0

15,9

18,5

15,1

10,3

11,9

Алушта

36,8

16,3

24,7

14,0

20,9

11,7

7,0

3,4

Армянськ

6,4

8,9

4,2

17,2

6,2

24,9

0,4

13,9

Джанкой

54,8

60,4

12,9

32,9

18,4

32,7

19,0

25,1

Євпаторія

39,8

40,3

20,8

20,8

6,4

4,7

6,4

4,7

Керч

46,6

45,2

48,1

48,7

45,1

37,9

25,2

38,1

Красноперекопськ

30,5

30,0

43,8

46,7

16,5

42,5

11,0

34,0

Саки

9,6

38,4

12,8

34,6

8,6

43,8

5,7

32,8

Судак

14,9

13,4

7,7

7,3

6,3

2,7

8,8

8,3

Феодосія

26,4

23,2

28,2

27,9

16,3

19,9

6,3

17,4

Ялта

29,7

26,4

15,0

9,8

9,6

5,0

6,1

3,5

Райони

Бахчисарайський

42,3

39,6

39,6

35,1

22,9

30,3

27,1

19,5

Білогорський

67,1

75,5

68,2

74,8

68,4

66,4

26,0

41,9

Джанкойський

61,6

68,5

57,7

74,1

48,4

73,8

48,5

71,2

Кіровський

66,2

79,3

72,4

75,7

60,9

78,4

24,2

34,1

Красногвардійський

32,1

48,2

9,5

33,4

3,1

20,2

1,0

3,6

Красноперекопський

52,1

58,6

39,1

56,2

27,2

49,0

38,7

45,2

Ленінський

53,0

51,0

61,1

55,8

58,3

53,8

28,9

33,1

Нижньогорський

27,5

26,2

23,6

18,2

16,3

30,9

29,0

50,8

Первомайський

57,6

78,9

41,9

63,3

45,2

63,4

47,5

58,4

Роздольненський

45,1

72,9

54,8

68,6

26,9

64,1

25,8

59,2

Сакський

30,2

38,6

29,7

47,3

39,8

49,3

36,8

35,7

Сімферопольский

3,5

14,0

5,4

12,6

21,9

43,5

8,0

15,5

Совєтський

43,3

66,5

49,3

61,5

44,6

53,7

35,7

38,4

Чорноморський

51,1

54,9

58,2

53,5

59,2

55,5

40,8

46,9

10.6. Питома вага простроченої заборгованості За видами економічної Діяльності

(відсотків )

Дебіторська

Кредиторська

01.01.

2003

01.01.
2004
01.01.
2005

01.01.

2003

01.01.

2004

01.01.

2005

Всього10

21,9

18,4

9,9

24,4

22,2

16,1

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове

Господарство

29,0

11,2

9,1

49,1

42,3

29,3

Промисловість

24,8

22,3

16,7

22,6

20,3

22,1

Будівництво

16,5

13,2

5,0

29,2

32,6

15,1

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

1,6

9,7

1,7

1,8

8,4

1,8

У тому числі

Оптова торгівля та посередництво в торгівлі

1,6

4,0

1,4

1,9

3,6

1,5

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

2,2

2,0

5,8

2,3

1,3

4,8

Готелі та ресторани

-

4,0

3,4

-

4,0

4,5

Транспорт

11,3

12,3

2,7

27,1

13,2

19,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

40,5

34,3

2,1

37,4

30,7

0,3

Фінансова діяльність

0,7

0,1

16,2

-

0,1

24,0

Державне управління

27,1

0,9

-

12,8

0,1

-

Освіта

-

4,7

3,6

-

3,7

5,7

Охорона здоров’я та соціальна допомога

-

3,9

1,3

-

2,9

1,2

Інші види діяльності

24,4

54,6

31,3

14,8

34,6

23,0

10.7. Питома вага простроченої заборгованостіЗа видами промислової

діяльності

(відсотків)

Дебіторська

Кредиторська

01.01.

2003

01.01.

2004

01.01.

2005

01.01.

2003

01.01.

2004

01.01.

2005

Всього 10

24,8

22,3

16,7

22,6

20,3

22,1

Добувна промисловість

0,6

0,7

0,4

3,5

2,5

3,0

Видобування енергетичних

Матеріалів

-

0,1

-

-

0,1

0,2

Видобування неенергетичних матеріалів

-

18,5

8,9

-

17,3

17,1

Обробна промисловість

11,2

13,6

6,7

19,5

18,5

15,3

З неї

Харчова промисловість та

Перероблення сільсько-господарських продуктів

4,4

9,1

9,0

9,2

8,2

9,5

Легка промисловість

44,6

9,3

7,4

31,2

20,9

6,1

Целюлозно-паперова промисловість; та видавнича справа

30,6

25,5

12,9

25,0

21,8

11,2

Хімічна та нафтохімічна промисловість

12,9

10,8

2,2

36,3

38,0

23,8

Виробництво інших

Неметалевих мінеральних

Виробів

-

12,6

40,6

-

17,5

14,4

Металургія та оброблення металу

34,9

22,3

24,1

19,0

15,8

14,2

Машинобудування

25,8

20,2

8,1

28,3

20,7

21,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

39,6

32,9

35,1

26,3

23,8

29,6

10.8. Питома вага простроченої заборгованості між підприємствами та установами України

(відсотків)

Дебіторська

Кредиторська

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

Між підприємствами та установами України10

24,0

22,2

18,7

10,0

28,1

25,6

22,8

16,3

У тому числі

за товари, роботи, послуги

30,6

25,6

23,4

14,9

28,8

24,0

18,9

15,9

за векселями

9,2

6,4

7,4

0,4

10,5

15,1

5,4

3,0

з бюджетом

11,9

10,2

11,1

3,5

49,2

47,0

40,3

37,4

із внутрішніх

розрахунків

12,0

16,7

9,3

3,4

23,9

25,0

51,9

54,3

зі страхування

Х

Х

Х

Х

51,0

46,1

42,9

50,3

з оплати праці

Х

Х

Х

Х

46,8

48,3

42,7

24,4

інша заборгованість

13,4

16,9

0,0

6,7

14,4

18,4

13,8

7,9

10.9. Питома вага простроченої заборгованостіза формами власності 10

(відсотків )

Дебіторська

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

Державна власність

13,1

15,2

14,7

31,9

Колективна власність

25,8

24,0

22,2

16,4

Комунальна власність

51,6

45,3

44,2

36,5

Приватна власність

31,7

24,2

11,6

3,9

Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

13,8

6,8

12,1

6,2

Продовження

Кредиторська

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

Державна власність

29,2

27,4

18,6

17,7

Колективна власність

32,3

25,0

24,2

22,5

Комунальна власність

51,8

50,1

48,4

39,2

Приватна власність

36,5

30,6

17,7

10,0

Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

16,3

18,4

20,2

3,5

Продовження

На 01.01.2005

Дебіторська

Кредиторська

По всіх формах власності10

9,9

16,1

Приватна

8,1

13,5

Державна та державна

Корпоративна

23,9

36,4

Комунальна та комунальна

Корпоративна

34,7

41,7

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Питома вага основних видів економічної діяльності

У формуванні прибутку та збитку

2004Р.

 

(1) – Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

(2) – Промисловість

(3) – Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами;

послуги з їх ремонту

(4) – Транспорт та зв'язок

(5) – Інші види діяльності

 

 

2003Р.

 

 

 

2. Структура оборотних активів

(%)

Обороті активи

На початок 2004р.

На кінець 2004р.

 

 

Запаси

Грошові кошти, розрахунки, інші активи

 

32,2

31,5

67,8

68,5

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

Готова

Продукція

Дебіторська

Заборгованість

Грошові

Кошти

Інші активи

 

21,4

21,3

10,8

10,2

57,4

56,9

5,3

5,2

5,1

6,4

3. Структура оборотних активів

За видами економічної діяльності станом на 01.01.2005р.

1. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2. Промисловість

2.1 добувна промисловість

2.2 обробна промисловість

2.3 виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3. Будівництво

4. Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

5. Транспорт та зв'язок

6. Інші види діяльності

4. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

За видами економічної діяльності станом на 01.01.2005р.

 

Дебіторська

Кредиторська

 

 

Заборгованість

 

 

 

 

 

1. Сільське господарство

2. Промисловість

2.1 добувна промисловість

2.2 обробна промисловість

2.3 виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Будівництво

4. Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

5. Інші види діяльності

 

 

 

 

5. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

По видах заборгованості на 01.01.2005р.

 

Дебіторська

Кредиторська

 

1 – за товари, роботи, послуги

2 – з бюджетом

3 – по страхуванню

4 – з оплати праці

5 – інша заборгованість

 

6. Динаміка прибутку та збитку

За 2001-2004РР.

(млн. грн.)


7. Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування за видами промислової діяльності

За 2004р.


(млн. грн.)

8. Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування підприємств та організацій

По формах власності за 2004р.

(млн. грн.)

Всього по економіці

Промисловість


9. Чистий фінансовий результат за видами


економічної діяльності за 2004р.

(%)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збитки


подпись:

10. Розподіл надходжень страхових

Платежів

11. Розподіл виплат страхових сум