Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 7)

13.6. Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної

тарифної ставки, встановленої колективним договором,

у Промисловості станом на 31 грудня 2004 РОку

Кількість працівників, у яких мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) встановлена колдоговором

Усього, осіб

У % до облікової чисель-ності працівни-ків вида діяльності

У тому числі (у %) які мають розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) по відношенню до законодавчо встановленого

Нижчий

Відповідний

Вищий

Промисловість

68843

93,4

-

0,6

99,4

Добувна промисловість

2005

97,1

-

-

100,0

видобування енергетичних

матеріалів

704

100,0

-

-

100,0

видобування неенергетичних

матеріалів

1301

95,6

-

-

100,0

Обробна промисловість

45493

91,5

-

0,9

99,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

13052

85,7

-

2,6

97,4

Текстильна промисловість та пошиття одягу

639

83,2

-

-

100,0

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

166

100,0

-

-

100,0

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

665

78,1

-

-

100,0

Хімічне виробництво

9419

100,0

-

-

100,0

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1297

76,2

-

4,4

95,6

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3327

92,6

-

-

100,0

Металургія та оброблення металу

1306

98,3

-

-

100,0

Виробництво машин та устаткування

2265

78,8

-

-

100,0

Виробництво електричного та електронного устаткування

4869

99,3

-

-

100,0

Виробництво транспортного устаткування

7650

95,5

-

-

100,0

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

838

95,0

-

-

100,0

Виробництво електроенергії, газу та води

21345

97,3

-

-

100,0

13.7. Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної

Тарифної ставки, встановленої колективним договором та

Галузевою угодою, по видах економічної діяльності

Станом на 31 грудня 2004 РОку

Кількість працівників, у яких мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) встановлена галузевою угодою

Усього, осіб

У % до облікової кількості працівни-ків галузі

У тому числі (у %) мають розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) по відношенню до встановленого галузевою угодою

Нижчий

Відповідний

Вищий

Усього

322297

77,9

-

90,8

9,2

Сільське господарство, мислив-ство та лісове господарство

33503

67,6

-

98,7

1,3

cільське господарство

32310

66,8

-

98,6

1,4

лісове господарство

1193

100,0

-

100,0

-

Рибне господарство

1224

90,8

-

100,0

-

Промисловість

65755

89,2

-

68,0

32,0

Будівництво

13580

77,6

-

97,3

2,7

Оптова та роздрібна торгівля

13399

61,2

-

95,3

4,7

роздрібна торгівля побутовими

товарами

7092

64,1

-

94,1

5,9

Готелі і ресторани

4892

63,5

-

90,9

9,1

Транспорт

37549

87,8

-

85,2

14,8

наземний

7870

83,2

-

96,3

3,7

водний транспорт

797

100,0

-

100,0

-

авіаційний

697

100,0

-

100,0

-

допоміжні транспортні послуги

17115

82,4

-

73,2

26,8

пошта і зв’язок

11070

99,5

-

93,8

6,2

Фінансова діяльність

2485

34,8

-

100,0

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

16643

85,6

-

97,0

3,0

дослідження та розробки

4967

95,0

-

100,0

-

Державне управління

5568

25,9

-

100,0

-

Освіта

52504

86,0

-

100,0

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

62704

88,1

-

99,2

0,8

Колективні, громадські та особисті послуги

12491

66,7

-

100,0

-

діяльність у сфері відпочинку та

розваг, культури та спорту

8232

64,7

-

100,0

-

13.8. Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної

Тарифної ставки, встановленої колективним договором та

Галузевою угодою, У промисловості

станом на 31 грудня 2004 РОку

Кількість працівників, у яких мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) встановлена галузевою угодою

Усього, осіб

У % до облікової кількості працівників галузі

У тому числі (у %) мають розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) по відношенню до встановленого галузевою угодою

Нижчий

Відповідний

Вищий

Промисловість

65755

89,2

-

68,0

32,0

Добувна промисловість

1978

95,8

-

100,0

-

видобування енергетичних

матеріалів

677

96,2

-

100,0

-

видобування неенергетичних

матеріалів

1301

95,6

-

100,0

-

Обробна промисловість

42432

85,3

-

74,9

25,1

Харчова промисловість та пере-роблення сільськогосподарських продуктів

12527

82,3

-

87,9

12,1

Текстильна промисловість та пошиття одягу

617

80,3

-

100,0

-

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

166

100,0

-

100,0

-

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

549

64,4

-

100,0

-

Хімічне виробництво

9419

100,0

-

13,0

87,0

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1297

76,2

-

79,2

20,8

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

1772

49,3

-

74,2

25,8

Металургія та оброблення металу

1271

95,6

-

93,4

6,6

Виробництво машин та устаткування

2050

71,4

-

98,8

1,2

Виробництво електричного та електронного устаткування

4326

88,2

-

100,0

-

Виробництво транспортного устаткування

7636

95,3

-

100,0

-

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

802

90,9

-

86,7

13,3

Виробництво електроенергії, газу та води

21345

97,3

-

51,3

48,7

13.9. Стан виконання колективних договорів по видах економічної

Діяльності станом на 31 грудня 2004 РОку

Кількість зобов'язань з питань

Зайнятості

Оплати праці

Охорони праці

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Усього

12188

89,5

22936

91,4

26090

89,8

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1212

91,2

2333

89,3

2536

89,6

cільське господарство

1147

90,7

2222

88,9

2413

89,3

лісове господарство

65

100,0

111

97,3

123

95,1

Рибне господарство

84

31,0

170

61,8

122

50,0

Промисловість

1303

80,0

2770

91,3

3056

87,8

Будівництво

785

87,6

1820

90,8

1842

90,0

Оптова та роздрібна торгівля

1250

89,1

2196

89,9

2148

94,6

роздрібна торгівля

побутовими товарами

672

94,9

1179

92,4

1244

95,4

Готелі і ресторани

337

93,5

552

94,7

486

96,5

Транспорт

552

89,7

1457

90,6

1491

87,7

наземний

270

87,4

547

86,1

645

81,2

водний транспорт

15

80,0

31

90,3

50

92,0

авіаційний

19

100,0

66

100,0

79

98,7

допоміжні транспортні

послуги

202

92,6

662

92,9

550

92,5

пошта і зв’язок

46

89,1

151

92,7

167

90,4

Фінансова діяльність

70

84,3

77

76,6

129

79,1

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

918

89,9

1866

90,6

1985

86,2

дослідження та розробки

202

82,2

414

90,1

387

80,9

Державне управління

643

90,7

1016

88,6

1068

85,2

Освіта

2676

95,1

4668

96,5

5893

93,8

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

1385

91,0

2287

91,4

3400

88,4

Колективні, громадські та особисті послуги

973

87,3

1724

88,5

1934

87,3

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

662

89,9

1146

90,4

1237

88,0

13.10. Стан виконання колективних договорів У Промисловості

сТаном на 31 грудня 2004 РОку

Кількість зобов'язань з питань

Зайнятості

Оплати праці

Охорони праці

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано усього, одиниць

З них фактично виконано, у %

Промисловість

1303

80,0

2770

91,3

3056

87,8

Добувна промисловість

149

22,8

81

85,2

137

73,0

видобування енергетичних

матеріалів

4

100,0

30

100,0

22

100,0

видобування неенергетичних

матеріалів

145

20,7

51

76,5

115

67,8

Обробна промисловість

908

85,7

2080

90,0

2225

87,7

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

351

83,8

740

92,7

804

84,1

Текстильна промисловість та пошиття одягу

54

75,9

100

77,0

135

85,9

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

8

100,0

22

100,0

25

100,0

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

60

96,7

124

97,6

155

94,8

Хімічне виробництво

30

70,0

141

78,0

118

91,5

Виробництво гумових та пластмасових виробів

35

91,4

106

93,4

117

97,4

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

43

97,7

115

98,3

153

94,1

Металургія та оброблення металу

28

100,0

67

100,0

67

100,0

Виробництво машин та устаткування

72

83,3

232

75,4

194

72,2

Виробництво електричного та електронного устаткування

71

67,6

148

89,2

168

86,3

Виробництво транспортного устаткування

104

95,2

231

94,4

228

93,4

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

52

90,4

54

96,3

61

91,8

Виробництво електроенергії, газу та води

246

93,9

609

96,7

694

91,1


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

1. СФЕРА ОХОПЛЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

У розділах 3-13 збірника наведені дані по підприємствах, установах та організаціях - суб'єктах підприємницької діяльності, кількість працівників яких перевищує статистичний ценз, встановлений для малих підприємств, а також бюджетних установах та громадських організаціях.

2. СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАТОРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДАНИХ

Для представлення у збірнику первинна інформація згрупована згідно таких статистичних класифікаторів:

Ø видів економічної діяльності (КВЕД);

Ø форм власності та господарювання (КФВ та КФГ);

Ø території (КОАТУУ).

Розробка показників економічної статистики відповідно до нової класифікації видів економічної діяльності враховує ринкові перетворення в Україні, а також задовольняє вимоги міжнародних стандартів щодо обміну статистичною інформацією країн європейської спільноти.

У збірнику основні показники статистики праці згруповані та наведені за секціями і підсекціями КВЕД. Для ознайомлення зі змістом наведених угрупувань в таблиці нижче представлені основні їх складові.

Вид діяльності

До складу входять:

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Рослинництво, тваринництво, мисливство; лісозаготівля, одержання продукції лісового господарства і пов'язані з ними послуги

Вид діяльності

До складу входять:

Рибне господарство

Риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм

Добувна промисловість

Видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і у газоподібному (природний газ)

Видобування енергетичних матеріалів

Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля), торфу, уранової руди, нафти, природного газу та послуги, пов'язані з видобуванням

Видобування неенергетичних матеріалів

Видобування руд: залізної, кольорових металів; розроблення кам'яних кар'єрів

Обробна промисловість

Промислова діяльність не пов'язана з видобуванням копалин

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

Виробництво та перероблення харчових продуктів, а також тютюнових виробів

Текстильна промисловість та пошиття одягу

Операції з підготовки сировини та різних волокон, виробництво тканин, текстильних матеріалів та хутра; виробництво одягу

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

Ґрунтування та дублення шкіри, виробництво шкіряних галантерейних виробів і взуття

Виробництво деревини та виробів з деревини

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них; видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива

Виробництво коксопродуктів, палива для двигунів, збагаченого урану, паливних елементів для ядерних реакторів, зберігання ядерних відходів

Хімічне виробництво

Виробництво хімічних, агрохімічних, фармацевтичних продуктів, лаків та фарб

Виробництво гумових та пластмасових виробів

Гумова і пластмасова промисловість

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

Виробництво скла та виробів з нього, цегли, виробів з бетону, гіпсу і кераміки; оброблення каменю

Металургія та оброблення металу

Виробництво чавуну, сталі, труб, кольорових металів, нагрівальних котлів, оброблення металів та інші операції з оброблення металу

Виробництво машин та
устаткування

Виробництво механічного устаткування, машин загального та спеціального призначення, верстатів, сільськогосподарських машин, побутових приладів, зброї і боєприпасів

Виробництво електричного та електронного устаткування

Виробництво канцелярських, електронно-обчислювальних, електричних машин, апаратури, ізольованого дроту і кабелю, устаткування для радіо, телебачення і зв'язку, медичних приладів, контрольно-вимірювальної апаратури та приладів

Виробництво транспортного устаткування

Виробництво автомобільного транспорту, залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу, велосипедів та мотоциклів; будування суден, повітряних та космічних літальних апаратів

Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань

Виробництво меблів, музичних інструментів, спортивних товарів, оброблення відходів

Виробництво електроенергії, газу та води

Виробництво та розподілення електроенергії, газоподібного палива, тепла та води

Вид діяльності

До складу входять:

Будівництво

Будівельні і монтажні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд

Оптова й роздрібна торгівля

Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

Продаж населенню нових або уживаних товарів, призначених для особистого споживання або використання в побуті, магазинами, універсамами, в кіосках та з лотків тощо

Готелі і ресторани

Усі види послуг, пов’язаних з короткотерміновим проживанням та харчуванням

Транспорт і зв’язок

Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів всіма видами транспорту, послуги пошти і зв’язку

Наземний

Діяльність пов’язана з виконанням пасажирських та вантажних регулярних перевезень залізницею, міським та автодорожнім транспортом, транспортування трубопроводами

Водний

Діяльність морського та річкового транспорту

Авіаційний

Регулярні та нерегулярні авіаційні перевезення, космічний транспорт

Допоміжні транспортні послуги

Навантаження та розвантаження вантажів і багажу усіх видів транспорту, нетривале зберігання вантажу, функціонування інфраструктури усіх видів транспорту, туристичні агентства та бюро подорожей

Пошта і зв'язок

Послуги, пов'язані з діяльністю пошти та зв'язку

Фінансова діяльність

Фінансове посередництво, страхування та допоміжна діяльність у цій сфері

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

Купівля, продаж власної нерухомості, здавання під найм нерухомого майна, автомобілів та транспортних засобів; діяльність у сфері інформатизації, адвокатських об'єднань, бухгалтерського обліку, архітектури та будівництва, фотографії; розроблення нормативів і стандартів, реклама; слідча діяльність та забезпечення безпеки; наукові дослідження і розробки

Дослідження та розробки

Фундаментальні та прикладні дослідження, а також експериментальні розробки в галузі природних, технічних, гуманітарних та суспільних наук

Державне управління

Управління на державному рівні, рівні державних автономій, областей та міст загальнодержавного підпорядкування, районів, сіл та селищ; міжнародні відносини, оборона, юстиція, охорона та забезпечення громадського порядку й безпеки, обов'язкове соціальне страхування

Освіта

Початкова загальна, середня, вища освіта та інша діяльність у сфері освіти

Охорона здоров'я та соціальна допомога

Діяльність з охорони здоров'я людини, ветеринарії, соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Діяльність громадських організацій й профспілок, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, індивідуальні послуги (прання та фарбування, перукарні, ритуальні послуги тощо) асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів