Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 7)

Продовження

З них працівникам, яким надається (у % до облікової

Кількості штатних працівників)

Молоко або інші харчові продукти

Лікувально-профі-лактичне харчування

За особливий характер роботи

Додаткові відпустки згідно Списку

Додаткові відпустки, передбачені колективним договором

Всього

6,6

0,4

7,5

1,9

Сільське господарство

1,5

-

2,8

1,2

Добувна промисловість

1,8

-

20,0

9,4

видобування енергетичних

матеріалів

4,7

-

12,1

-

видобування неенергетичних

матеріалів

0,4

-

24,0

14,3

Обробна промисловість

14,1

1,3

6,8

2,4

харчова промисловість та

перероблення сільськогос-

подарських продуктів

3,3

0,1

4,8

2,9

текстильна промисловість та

пошиття одягу

0,3

-

0,0

-

целюлозно-паперова промис-

ловість та видавнича справа

1,5

-

14,8

4,7

хімічне виробництво

35,4

6,4

5,4

-

виробництво гумових та

пластмасових виробів

13,4

1,1

0,9

-

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

6,0

-

18,2

10,5

металургія та оброблення

металу

2,3

-

10,2

9,2

виробництво машин та

устаткування

6,8

-

6,9

0,3

виробництво електричного та

електронного устаткування

16,9

-

3,3

0,6

виробництво транспортного

устаткування

20,5

0,1

9,3

1,5

інше виробництво, яке не від-

несене до інших угрупувань

0,5

-

10,8

5,1

Виробництво електроенергії, газу та води

5,7

-

10,7

3,2

Будівництво

4,0

0,7

5,4

1,2

Транспорт

5,3

0,1

12,1

1,2

наземний транспорт

3,8

0,2

15,8

2,7

водний транспорт

6,4

-

32,0

22,3

авіаційний транспорт

-

-

6,3

5,0

допоміжні транспортні

послуги

8,1

-

11,6

0,3

пошта та зв’язок

1,5

-

9,0

-

12.4. Пільги та компенсації жінкам за роботу зі шкідливими

умовами праці за видами діяльності за 2004 рік

Кількість жінок, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій

З них жінки, яким встановлено (у % до облікової кількості штатних працівників-жінок) за роботу зі шкідливими та важкими умовами

Всього осіб

У % до обліко-вої кіль-кості штатних праців-ників-жінок

У % до 2003 року

Додат-кові відпуст-ки згід-но Списку

Додаткові відпустки, передба-чені колек-тивним договором

Скоро-чений робо-чий тиж-день

Доп-лати за умови праці

Всього

11361

16,0

100,1

8,0

1,7

0,5

7,5

Сільське господарство

1256

6,5

90,8

1,3

0,9

0,1

0,9

Добувна промисловість

20

5,6

69,0

2,5

0,6

-

4,8

видобування енергетичних матеріалів

7

12,1

50,0

-

-

-

12,1

видобування неенергетичних

матеріалів

13

4,3

86,7

3,0

0,7

-

3,3

Обробна промисловість

5935

26,7

102,3

18,7

3,5

0,5

16,5

харчова промисловість та

перероблення сільськогосподарських

продуктів

1410

17,4

95,3

11,4

4,7

0,1

10,7

текстильна промисловість та

пошиття одягу

37

6,1

41,6

-

-

-

3,3

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

1

1,0

6,7

1,0

-

-

-

целюлозно-паперова промис-

ловість та видавнича справа

118

22,5

87,4

7,6

-

-

3,6

хімічне виробництво

2112

53,9

103,1

43,6

1,1

0,1

39,5

виробництво гумових та

пластмасових виробів

246

34,0

117,7

26,7

10,5

1,9

19,1

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

422

40,4

154,0

25,6

13,1

0,1

25,8

металургія та оброблення металу

122

19,8

32,8

7,0

5,0

-

4,7

виробництво машин та

устаткування

143

14,7

113,5

7,0

1,0

0,1

4,9

виробництво електричного та

електронного устаткування

352

16,0

95,1

12,2

2,4

1,0

9,9

виробництво транспортного

устаткування

940

29,8

149,4

19,4

1,4

1,6

15,9

інше виробництво, яке не від-

несене до інших угрупувань

32

12,5

57,1

7,8

-

-

2,0

Виробництво електроенергії, газу та води

1673

22,2

124,8

8,9

2,5

-

10,5

Будівництво

237

6,6

104,9

2,2

0,8

-

0,6

Транспорт

2240

12,5

87,2

3,1

0,4

1,4

3,9

наземний транспорт

472

19,3

74,8

2,1

-

0,2

1,9

водний транспорт

7

3,3

4,0

-

-

-

-

авіаційний транспорт

8

4,3

57,1

-

-

-

-

допоміжні транспортні

послуги

1179

14,6

90,3

6,0

0,8

0,9

7,7

пошта та зв’язок

574

8,2

128,4

0,2

0,1

2,3

0,3

Продовження

З них жінки, яким надається (у % до облікової кількості штатних працівників-жінок галузі )

Молоко або інші харчові продукти

Лікувально-профілак-тичне харчування

За особливий характер роботи

Додаткові відпустки згідно Списку

Додаткові відпустки передбачені колективним договором

Всього

4,4

0,3

6,2

1,1

Сільське господарство

0,8

-

3,5

1,0

Добувна промисловість

0,3

-

2,8

1,1

видобування енергетичних матеріалів

-

-

6,9

-

видобування неенергетичних

матеріалів

0,3

-

2,0

1,3

Обробна промисловість

10,3

0,8

5,7

1,8

харчова промисловість та

перероблення сільськогос-

подарських продуктів

2,3

0,1

3,6

2,1

текстильна промисловість та

пошиття одягу

0,2

-

-

-

целюлозно-паперова промис-

ловість та видавнича справа

0,8

-

14,7

4,0

хімічне виробництво

35,2

4,1

5,3

0,0

виробництво гумових та

пластмасових виробів

10,1

1,1

-

0,0

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

6,0

-

26,1

12,1

металургія та оброблення

металу

0,8

-

8,1

7,6

виробництво машин та

устаткування

4,6

-

6,7

0,5

виробництво електричного та

електронного устаткування

11,4

-

2,6

0,8

виробництво транспортного

устаткування

8,7

0,1

7,7

0,6

інше виробництво, яке не від-

несене до інших угрупувань

-

-

2,0

0,0

Виробництво електроенергії, газу та води

2,7

-

9,4

1,1

Будівництво

1,0

0,5

4,2

0,6

Транспорт

2,5

-

8,8

0,3

наземний транспорт

-

-

16,7

0,3

водний транспорт

-

-

3,3

-

авіаційний транспорт

0,0

-

4,3

4,3

допоміжні транспортні

послуги

5,3

-

7,3

0,4

пошта та зв’язок

0,1

-

8,0

0,0


12.5. Пенсії на пільгових умовах працівників за видами

Діяльності За 2004 РІк

Кількість працівників, які мають право на пенсію на пільгових умовах, осіб

За Списком №1

За

Списком №2

Інші пенсії за віком на пільгових умовах

За вислугу років

Призначену самим підприєм-ством

Всього

4036

6700

1620

2589

95

Сільське господарство

206

486

690

71

2

Добувна промисловість

1

527

40

-

72

видобування енергетичних

матеріалів

-

149

-

-

66

видобування неенергетич-

них матеріалів

1

378

40

-

6

Обробна промисловість

3406

3285

99

148

15

харчова промисловість та

перероблення сільськогос-

подарських продуктів

31

305

11

9

-

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

-

6

-

-

-

целюлозно-паперова

промисловість та видавнича

справа

1

12

-

-

-

хімічне виробництво

3024

763

-

11

14

виробництво гумових та

пластмасових виробів

45

123

-

-

-

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

78

521

54

8

1

металургія та оброблення

металу

3

55

2

-

-

виробництво машин та

устаткування

32

107

3

6

-

виробництво електричного

та електронного

устаткування

34

202

-

28

-

виробництво транспортного

устаткування

158

1124

29

24

-

інше виробництво, яке не

віднесене до інших

угрупувань

-

67

-

62

-

Виробництво електроенергії, газу та води

2

496

21

32

-

Будівництво

163

1137

38

32

-

Транспорт

258

769

732

2306

6

наземний транспорт

43

307

418

82

6

водний транспорт

-

60

-

178

-

авіаційний транспорт

-

10

-

44

-

допоміжні транспортні

послуги

215

297

314

2002

-

пошта та зв’язок

-

95

-

-

-

12.6. Питома вага працівників за видами діяльності,

Які мають право на державну пенсію на пільгових умовах

Кількість працівників, які мають право на пенсію на пільгових умовах

(у %до облікової кількості штатних працівників)

За Списком N1

За Списком N2

Інші пенсії за віком на пільгових умовах

За вислугу років

Призначену самим підприєм-ством

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Всього

2,1

2,2

3,2

3,7

1,1

0,9

1,8

1,4

0,1

0,1

Сільське господарство

0,1

0,4

0,7

1,0

2,4

1,4

0,4

0,1

0,2

-

Добувна промисловість

0,1

-

22,3

25,5

-

1,9

0,1

0,0

2,4

3,5

видобування енергетич-

них матеріалів

-

-

21,8

21,2

-

-

-

-

6,7

9,4

видобування неенерге-

тичних матеріалів

0,1

0,1

22,5

27,8

-

2,9

0,2

0,0

0,4

0,4

Обробна промисловість

6,8

6,8

6,5

6,6

0,1

0,2

0,5

0,3

-

-

харчова промисловість та

перероблення сільсько-

господарських продуктів

0,1

0,2

1,8

2,0

0,1

0,1

0,6

0,1

-

-

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

-

-

8,4

3,6

-

-

-

-

-

-

целюлозно-паперова

промисловість та

видавнича справа

-

0,1

1,5

1,4

-

-

0,6

-

-

-

хімічне виробництво

32,4

32,1

7,8

8,1

-

-

0,2

0,1

0,1

0,1

виробництво гумових та

пластмасових виробів

2,1

2,6

11,7

7,2

-

-

-

-

-

-

виробництво інших не-

металевих мінеральних виробів

3,0

2,2

12,5

14,5

0,1

1,5

0,1

0,2

0,1

-

металургія та оброблення

металу

0,7

0,2

4,3

4,1

-

0,2

-

0,0

-

-

виробництво машин та

устаткування

1,2

1,1

4,2

3,7

0,1

0,1

0,2

0,2

-

-

виробництво електрик-

ного та електронного

устаткування

0,7

0,7

3,9

4,1

-

-

0,6

0,6

0,1

-

виробництво транспорт-

ного устаткування

3,0

2,0

14,9

14,0

0,1

0,4

0,6

0,3

-

-

інше виробництво, яке

не віднесене до інших

угрупувань

-

-

6,0

7,6

0,1

-

5,9

7,0

-

-

Виробництво електро-енергії, газу та води

-

-

3,4

2,3

0,1

0,1

0,2

0,1

-

-

Будівництво

0,9

0,9

2,6

6,5

1,0

0,2

0,4

0,2

-

-

Транспорт

0,6

0,6

1,9

1,8

1,2

1,7

6,3

5,4

-

-

наземний транспорт

0,4

0,5

2,6

3,2

5,0

4,4

1,2

0,9

-

0,1

авіаційний транспорт

-

-

5,6

7,5

-

-

22,7

22,3

-

-

допоміжні транспортні

послуги

-

-

2,1

1,4

0,1

-

4,8

6,3

-

-

пошта та зв’язок

1,0

1,0

1,7

1,4

-

1,5

11,3

9,7

-

-

наземний транспорт

-

-

1,4

0,9

-

-

-

-

-

-


12.7. Жінки, які мають право на пенсію на пільгових

умовах за видами діяльності за 2004рік

Кількість жінок, які мають право на пенсію

На пільгових умовах, осіб

За

Списком

N1

За Списком N2

Інші пенсії за віком на пільгових умовах

За вислугу років

Призна-чену самим підпри-ємством

Всього

1082

806

293

152

5

Сільське господарство

27

49

99

26

-

Добувна промисловість

-

3

1

-

-

видобування неенерге-

тичних матеріалів

-

3

1

-

-

Обробна промисловість

1022

626

42

19

5

харчова промисловість

та перероблення

сільськогосподарських

продуктів

15

62

-

2

-

целюлозно-паперова про-

мисловість та видавнича справа

1

6

-

-

-

хімічне виробництво

948

250

-

3

5

виробництво гумових та

пластмасових виробів

8

51

-

-

-

виробництво інших

неметалевих мінеральних

виробів

1

61

23

2

-

металургія та оброблення

металу

-

6

-

-

-

виробництво машин та

устаткування

2

22

1

4

-

виробництво електричного та

електронного устаткування

1

52

-

2

-

виробництво транспортного

устаткування

46

115

18

6

-

інше виробництво, яке не

віднесене до інших угрупувань

-

1

-

-

-

Виробництво електроенергії, газу та води

-

12

8

2

-

Будівництво

17

10

6

4

-

Транспорт

16

106

137

101

-

наземний транспорт

6

1

133

-

-

авіаційний транспорт

-

-

-

8

-

допоміжні транспортні

послуги

10

20

4

93

-

пошта та зв’язок

-

85

-

-

-


12.8. Питома вага жінок, які мають право на державну

пенсію на пільгових умовах за видами діяльності

Кількість жінок, які мають право на пенсію на пільгових

Умовах (у % до облікової кількості штатних працівників-жінок)

За

Списком

N1

За

Списком

N2

Інші пенсії за віком на пільгових умовах

За вислугу років

Призначену

Самим підприємств-вом

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Всього

1,4

1,5

1,3

1,1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Сільське господарство

-

0,1

0,1

0,3

1,1

0,5

0,4

0,1

0,2

-

Добувна промисловість

-

-

0,3

0,8

-

0,3

-

-

-

-

видобування неенерге-

тичних матеріалів

-

-

0,3

1,0

-

0,3

-

-

-

-

Обробна промисловість

4,5

4,6

3,1

2,8

0,2

0,2

0,4

0,1

-

-

харчова промисловість

та перероблення

сільськогосподарських

продуктів

-

0,2

1,0

0,8

-

-

0,5

0,0

-

-

целюлозно-паперова

промисловість та

видавнича справа

-

0,2

1,5

1,1

-

-

0,4

-

-

-

хімічне виробництво

22,7

24,2

6,1

6,4

-

-

-

0,1

0,1

0,1

виробництво гумових та

пластмасових виробів

2,4

1,1

8,9

7,1

-

-

-

-

-

-

виробництво інших не-

металевих мінеральних

виробів

1,7

0,1

4,7

5,8

-

2,2

-

0,2

0,1

-

металургія та

оброблення металу

0,3

0,0

2,1

1,0

-

-

-

-

-

-

виробництво машин та

устаткування

0,2

0,2

1,5

2,3

-

0,1

-

0,4

-

-

виробництво електрич-

ного та електронного

устаткування

-

0,0

2,2

2,4

-

-

0,1

0,1

-

-

виробництво транспорт-

ного устаткування

1,7

1,5

4,8

3,6

-

0,6

0,7

0,2

-

-

інше виробництво, яке

не віднесене до інших

угрупувань

-

-

2,1

0,4

0,3

-

4,8

-

-

-

Виробництво електро-енергії, газу та води

-

0,0

0,3

0,2

-

0,1

-

-

-

-

Будівництво

0,5

0,5

0,7

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

-

-

Транспорт

0,1

0,1

0,9

0,6

0,9

0,8

0,4

0,6

-

-

наземний транспорт

0,2

0,2

0,2

-

6,0

5,4

-

-

-

-

авіаційний транспорт

-

-

-

-

-

-

4,0

4,3

-

-

допоміжні транспортні

послуги

0,1

0,1

0,3

0,2

-

-

0,8

1,2

-

-

пошта та зв’язок

-

-

1,9

1,2

-

-

-

-

-

-