Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 2)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 2)

3.1. Динаміка руху робочої сили працівників

по видах економічної діяльності

(осіб)

Прийнято

Вибуло

2002р.

2003р.

2004р.

2002р.

2003р.

2004р.

Усього

143111

149364

144868

163428

164649

156590

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

21841

22314

20591

38370

34938

29767

cільське господарство

21417

21384

20146

37923

34448

29325

лісове господарство

421

928

445

446

488

439

Рибне господарство

1871

2293

451

2202

2922

1634

Промисловість

21890

26794

26054

27786

28651

28270

Будівництво

11413

11929

13586

10188

12136

13480

Оптова та роздрібна торгівля

11147

9111

11461

11664

10783

11208

роздрібна торгівля

побутовими товарами

4949

4384

4875

6009

5744

5626

Готелі і ресторани

8733

9132

9177

8981

9665

9749

Транспорт

12810

11474

10192

12133

12296

11578

наземний

3067

3559

3297

3795

4558

4241

водний транспорт

125

137

130

166

166

171

авіаційний

239

328

229

304

441

248

допоміжні транспортні

послуги

5238

4447

339

4362

3943

3701

пошта і зв’язок

4141

3003

3141

3506

3188

3217

Фінансова діяльність

1875

2453

2634

1687

1724

1997

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

7171

7035

7789

8276

7935

7395

дослідження та розробки

1299

1583

1801

1650

1756

1885

Державне управління

5388

5519

4325

4673

4576

3539

Освіта

9498

11320

10770

8531

9399

9125

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

21876

23532

22177

21626

22634

22929

Колективні, громадські та особисті послуги

7598

6458

5661

7311

6990

5919

діяльність у сфері відпо -

чинку та розваг,

культури та спорту

3544

3554

3275

3355

3783

3178

3.2. Динаміка руху робочої сили працівників по регіонам

(осіб)

Прийнято

Вибуло

2002р.

2003р.

2004р.

2002р.

2003р.

2004р.

АР Крим

143111

149364

144868

163428

164649

156590

Алушта

7007

7161

7009

6672

7187

7335

Армянськ

1223

1727

1941

2853

2630

1920

Джанкой

2607

2263

2197

2762

2688

2165

Євпаторія

11627

13014

12302

12112

13053

12704

Керч

10570

11525

10417

14276

12909

12348

Красноперекопськ

2136

2476

2049

2634

2850

2081

Сімферополь

40156

39164

45749

35808

38373

42662

Судак

2728

3258

3439

2654

3244

3424

Саки

1988

2419

1904

2016

1969

2152

Феодосія

7889

8531

8370

9012

9200

9813

Ялта

14690

15667

13641

16404

15862

15446

Бахчисарайський

4648

6665

6280

6047

7075

7190

Білогірський

1940

1785

1624

2686

2472

2215

Джанкойський

3409

2956

2295

4880

4790

3966

Красноперекопський

1156

1335

1750

1822

2380

1491

Кіровський

2369

2144

1193

3001

3441

1757

Красногвардійський

3469

3922

5333

6199

5046

5512

Ленінський

2462

2544

2211

3185

3520

2948

Нижньогірський

1715

1840

1265

3576

3534

2418

Первомайський

2357

2650

1357

3290

2607

1864

Роздольненський

1956

1498

1386

3932

2558

1810

Сімферопольський

9404

7987

5887

9146

8073

6538

Сакський

2286

2699

2362

3806

3572

3303

Совєтський

1308

1790

1062

2118

2663

1560

Чорноморський

2011

2344

1845

2537

2953

1968

3.3. Рух робочої сили працівників по видах

Економічної діяльності у 2004 Році

Прий-нято,

Осіб

Вибуло, осіб

У % до загальної кількості працівників галузі

Усього

З них з причин

Прий-нято

Ви-було

У тому числі з причин

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Усього

144868

156590

128933

7470

35,0

37,8

31,2

1,8

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

20591

29767

25709

1598

38,9

56,2

48,5

3,0

cільське господарство

20146

29325

25320

1598

39,0

56,7

49,0

3,1

лісове господарство

445

439

386

-

35,9

35,4

31,1

0,0

Рибне господарство

451

1634

1032

248

23,7

86,0

54,3

13,1

Промисловість

26054

28270

20408

1690

35,5

38,5

27,8

2,3

Будівництво

13586

13480

12617

140

73,9

73,3

68,6

0,8

Оптова та роздрібна торгівля

11461

11208

9437

496

54,2

53,0

44,6

2,3

роздрібна торгівля

побутовими товарами

4875

5626

4259

350

44,4

51,2

38,8

3,2

Готелі і ресторани

9177

9749

7634

222

98,0

104,1

81,5

2,4

Транспорт

10192

11578

7319

1363

23,8

27,1

17,1

3,2

наземний

3297

4241

3476

60

33,7

43,3

35,5

0,6

водний транспорт

130

171

77

16

15,8

20,8

9,4

1,9

авіаційний

229

248

189

22

32,9

35,6

27,1

3,2

допоміжні транспортні

послуги

3395

3701

2142

190

16,4

17,8

10,3

0,9

пошта і зв’язок

3141

3217

1435

1075

29,4

30,1

13,4

10,1

Фінансова діяльність

2634

1997

1687

119

39,0

29,6

25,0

1,8

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

7789

7395

6411

357

40,3

38,2

33,1

1,8

дослідження та розробки

1801

1885

1631

51

34,0

35,6

30,8

1,0

Державне управління

4325

3539

2936

149

20,9

17,1

14,2

0,7

Освіта

10770

9125

8774

239

18,3

15,5

14,9

0,4

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

22177

22929

19743

654

31,8

32,8

28,3

0,9

Колективні, громадські та особисті послуги

5661

5919

5226

195

30,6

32,0

28,2

1,1

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

3275

3178

2799

102

26,2

25,4

22,4

0,8


3.4. Рух робочої сили працівникІв Промисловості У 2004 році

Прий-нято,

Осіб

Вибуло, осіб

У % до загальної кількості працівників галузі

Усього

З них з причин

Прий-нято

Ви-було

У тому числі з причин

Плин-ності кадрів

Скорочен-ня штатів

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Промисловість

26054

28270

20408

1690

35,5

38,5

27,8

2,3

Добувна промисловість

732

677

463

129

36,9

34,1

23,3

6,5

видобування енергетичних

матеріалів

154

78

78

-

23,3

11,8

11,8

-

видобування неенергетичних

матеріалів

578

599

385

129

43,7

45,2

29,1

9,7

Обробна промисловість

19742

21816

15652

1427

39,6

43,8

31,4

2,9

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

8095

8403

6695

477

54,6

56,7

45,2

3,2

Текстильна промисловість та пошиття одягу

254

593

522

40

28,0

65,5

57,6

4,4

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

177

495

311

184

62,1

173,7

109,1

64,6

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

311

355

280

36

35,4

40,4

31,9

4,1

Хімічне виробництво

1669

1722

922

79

17,9

18,5

9,9

0,8

Виробництво гумових та пластмасових виробів

779

723

708

7

46,9

43,5

42,6

0,4

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

1942

2106

1829

11

54,5

59,1

51,3

0,3

Металургія та оброблення металу

355

1230

256

6

18,8

65,0

13,5

0,3

Виробництво машин та устаткування

1283

1633

1427

90

43,1

54,9

47,9

3,0

Виробництво електричного та електронного устаткування

1684

1483

775

80

34,8

30,6

16,0

1,7

Виробництво транспортного устаткування

2897

2565

1620

393

37,3

33,1

20,9

5,1

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

296

508

307

24

30,7

52,8

31,9

2,5

Виробництво електроенергії, газу та води

5580

5777

4293

134

26,0

26,9

20,0

0,6

3.5. Рівень прийому та вибуття робочої сили,

за видами економічної діяльності

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

Прийнято

Вибуло

2002р.

2003р.

2004р.

2002р.

2003р.

2004р.

Усього

31,2

34,3

35,0

35,6

37,8

37,8

Сільське господарство, мис-ливство та лісове господарство

27,1

34,4

38,9

47,7

53,9

56,2

cільське господарство

27,0

33,6

39,0

47,9

54,2

56,7

лісове господарство

32,9

75,1

35,9

34,9

39,5

35,4

Рибне господарство

43,7

60,7

23,7

51,5

77,4

86,0

Промисловість

27,7

35,7

35,5

35,2

38,2

38,5

Будівництво

65,2

67,8

73,9

58,2

69,0

73,3

Оптова та роздрібна торгівля

49,7

44,4

54,2

52,0

52,6

53,0

роздрібна торгівля

побутовими товарами

38,8

39,0

44,4

47,2

51,1

51,2

Готелі і ресторани

101,0

104,7

98,0

103,9

110,8

104,1

Транспорт

29,0

26,1

23,8

27,5

28,0

27,1

наземний

27,7

33,9

33,7

34,3

43,4

43,3

водний транспорт

14,0

16,0

15,8

18,6

19,4

20,8

авіаційний

22,6

42,3

32,9

28,8

56,9

35,6

допоміжні транспортні

послуги

26,0

21,0

16,4

21,7

18,7

17,8

пошта і зв’язок

37,8

28,1

29,4

32,0

29,9

30,1

Фінансова діяльність

33,8

40,5

39,0

30,4

28,4

29,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

33,5

35,9

40,3

38,6

40,5

38,2

дослідження та розробки

23,6

29,6

34,0

30,0

32,8

35,6

Державне управління

18,8

19,0

20,9

16,3

15,7

17,1

Освіта

16,6

19,4

18,3

15,0

16,1

15,5

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

31,4

33,7

31,8

31,0

32,4

32,8

Колективні, громадські та особисті послуги

38,7

34,1

30,6

37,2

36,9

32,0

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

27,8

28,1

26,2

26,3

39,9

25,4

3.6. Кількість працівників за видами економічної діяльності

Середньообліковакількість штатних

Працівників, осіб

З них жінки

Осіб

У %

до

2003 року

У % до середньо облікової

Кількості штатних праців-ників

2003

2004

2003

2004

Усього

434137

413818

240974

234640

97,4

56,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

60292

52972

24008

20595

85,8

38,9

сільське господарство

58616

51718

23724

20311

85,6

39,3

лісове господарство

1660

1241

281

282

100,4

22,7

Рибне господарство

3476

1899

1103

474

43,0

25,0

Промисловість

75509

73341

31037

29815

96,1

40,7

Будівництво

17819

18393

4480

7261

162,1

39,5

Оптова та роздрібна торгівля

19991

21138

11604

12099

104,3

57,2

роздрібна торгівля

побутовими товарами

та їх ремонт

10883

10983

8001

8101

101,2

73,8

Готелі і ресторани

7202

9369

4826

6248

129,5

66,7

Транспорт

44377

42745

19242

17565

91,3

41,1

наземний

10403

9789

2811

2456

87,4

25,1

водний транспорт

838

823

227

220

96,9

26,7

авіаційний

724

697

200

192

96,0

27,5

допоміжні транспортні

послуги

21437

20751

9025

7960

88,2

38,4

пошта і зв’язок

10975

10685

6979

6737

96,5

63,1

Фінансова діяльність

6496

6747

4649

4869

104,7

72,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

19388

19347

8987

9347

104,0

48,3

дослідження та

розробки

5250

5296

2574

2683

104,2

50,7

Державне управління

29694

20676

15694

14898

94,9

72,1

Освіта

59750

58845

48030

46148

96,1

78,4

Охорона здоров’я та соціальна допомога

71301

69844

55969

54132

96,7

77,5

Колективні, громадські та особисті послуги

18842

18502

11345

11189

98,6

60,5

діяльність у сфері

відпочинку та розваг,

культури та спорту

12641

12498

7987

7850

98,3

62,8

3.7. Кількість працівників у промисловості на 31 грудня 2004 року

Середньообліковакількість штатних

Працівників на кінець року, осіб

З них жінки

Осіб

У % до 2003 року

У % до середньо

Облікової кількості штатних праців-ників

2003

2004

2003

2004

Промисловість

75509

73341

31037

29815

96,1

40,7

Добувна промисловість

1936

1986

351

345

98,3

17,4

видобування енергетичних

матеріалів

628

662

58

54

93,1

8,2

видобування неенергетичних

матеріалів

1308

1324

293

291

99,3

22,0

Обробна промисловість

52114

49855

23413

22319

95,3

44,8

Харчова промисловість та перероблення сільського-подарських продуктів

15554

14822

8050

8046

100,0

54,3

Текстильна промисловість та пошиття одягу

1142

906

902

705

78,2

77,8

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

475

285

338

162

47,9

56,8

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

862

878

510

512

100,4

58,3

Хімічне виробництво

9468

9308

4077

3828

93,9

41,1

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1627

1661

676

708

104,7

42,6

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3814

3562

1146

1093

95,4

30,7

Металургія та оброблення металу

2176

1893

1184

1004

84,8

53,0

Виробництво машин та устаткування

3197

2977

1105

993

89,9

33,4

Виробництво електричного та електронного устаткування

4874

4840

2221

2203

99,2

45,5

Виробництво транспортного устаткування

7673

7760

2828

2795

98,8

36,0

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

1252

963

376

270

71,8

28,0

Виробництво електроенергії, газу та води

21459

21500

7273

7151

98,3

33,3