Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 1)

2.15. Працевлаштування соціально незахищених категорій

населення за 2004 рік

(осіб)

Зареєстро-вано

У

2004р.

Працевлаштовано у 2004р.

Рівень праце-влаш-тування*,

у %

Перебувало на обліку

На 1.01.2005р.

Всього

З них на заброньо-вані робочі місця,

у % до працевла-штованих

Всього,

Осіб

У % до

1.01.2004р.

Особи, які підпадають під 5% квоту - всього

12199

4055

47,2

21.2

7147

102,9

у тому числі

жінки, які мають дітей віком до 6 років

4841

1677

47.5

22,1

2851

103,3

одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей інвалідів

439

180

32,2

24,3

323

107,3

молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах

1352

441

49,0

21,9

559

84,2

особи, які закінчили

Навчання у професійно-технічних закладах

938

407

60,4

30,2

356

86,6

особи, які звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яким надається перше робоче місце

351

158

65,2

34,5

80

74,8

діти (сироти), які залишилися без піклування батьків

6

1

-

167

-

-

особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків приймаються на роботу на спеціалізовані робочі місця

-

-

-

-

-

-

Особи передпенсійного віку:

-

-

-

-

-

-

чоловіки по досягненні 58 років

755

223

42,6

18,6

484

108,8

жінки - 53 років

3239

886

38,3

16,4

2414

111,0

звільнені з установ, що здійснюють примусове лікування

1

-

-

-

-

-

звільнені з установ, що виконують покарання

277

82

70,7

23,0

80

101,3

2.16. Кількість безробітних по регіонах

2004р.

2005р.

Кількість без робіт-них,

Осіб

Рівень безробіття *,

У %

Кількість безробітних

Рівень

Безробіття *, у %

Осіб

У % до 1січня 2004р.

АР Крим

41060

3,4

40758

99,3

3,4

Сімферополь

2654

1,3

2285

86,1

1,1

Алушта

1194

3,6

1228

102,8

3,7

Армянськ

923

5,3

847

91,8

4,9

Джанкой**

414

1,5

2180

109,2

3,1

Євпаторія

2459

3,5

2350

95,6

3,4

Керч

2736

3,3

2450

89,5

2,9

Красноперекопськ**

942

4,8

2837

86,9

7,9

Саки**

448

2,7

1805

90,7

3,1

Судак

778

3,6

787

101,2

3,6

Феодосія

1133

1,7

1010

89,1

1,5

Ялта

1032

1,2

1204

116,7

1,4

Бахчисарайський

2498

4,5

2657

106,4

4,8

Білогірський

2470

6,9

3266

132,2

9,1

Джанкойський

1582

3,7

....

....

....

Кіровський

2567

6,9

2573

100,2

6,9

Красногвардійський

3374

5,8

2804

83,2

4,8

Красноперекопський

2322

14,2

....

....

....

Ленінський

1368

2,9

1154

84,4

2,4

Нижньогірський

1797

5,5

2497

139,0

7,6

Первомайський

1070

4,3

1090

101,9

4,4

Роздольненський

1610

7,4

1681

104,4

7,8

Сакський

1541

3,8

....

....

....

Сімферопольський

1300

1,5

1083

83,3

1,2

Совєтський

1191

5,0

1378

115,7

5,8

Чорноморський

1657

8,0

1589

95,9

7,6

*Рівень безробіття разраховано, як відношення чисельності безробітних, зареєстровані в державній службі зайнятості до населення працездатного віку .

** У 2005р. включаючи Джанкойський, Красноперекопський, Сакський райони.
2.17.
Тривалість безробіття

(на 1 січня)

На.2004р.

На 2005р.

Всього,

Осіб

У % до

Підсумку

Всього,

Осіб

У % до

Підсумку

Мали статус безробітного

41060

100,0

40758

100,0

У тому числі

До 1 місяця

4971

12,1

5148

12,6

Від 1 до 3 місяців

9865

24,1

11508

28,2

Від 3 до 6 місяців

7205

17,5

7306

17,9

Від 6 до 9 місяців

5025

12,2

4874

12,0

Від 9 до 12 місяців

6166

15,0

4833

11,9

Більше 1 року

7828

19,1

7089

17,4

Середня тривалість безробіття, місяців5

7

Х

7

Х

5 Середня тривалість безробіття розраховується по більш детальному інтервалу

2.18. Зайнятість населення на громадських роботах за 2004 РІк

Брали участь у громадських

Роботах, осіб

Відпрацьовано людино-днів

Кількість відпрацьованих днів

У розрахунку на

Всього

З них безро-бітні

Всього

З них

Безро-бітними

Одного

Зайнятого на гро-мадських роботах

Одного безробіт-ного

Всього

10349

10224

184598

182022

18

18

Сiльське господарство,

мисливство та лісове

Господарство

3148

3097

37836

37039

12

12

Рибне господарство

71

71

2763

2763

39

39

Промисловість

469

398

14363

12680

31

32

Добувна промисловість

4

4

358

358

90

90

Обробна промисловість

444

373

13333

11650

30

31

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

21

21

672

672

32

32

Будівництво

129

127

1923

1836

15

14

Оптова й роздрібна

Торгівля; торгівля

Транспортними засобами;

Послуги з ремонту

365

365

5453

5453

15

15

Готелі та ресторани

32

32

502

502

16

16

Транспорт і зв'язок

152

151

2115

2106

14

14

Фінансова діяльність

140

140

3265

3265

23

23

Операції з нерухомістю,

Здавання під найм та

Послуги користувачам

514

514

7015

7015

14

14

Державне управління

1977

1977

32296

32296

16

16

Освiта

320

320

4058

4058

13

13

Охорона здоров'я та

Соціальна допомога

2368

2368

57529

57529

24

24

Колективні, громадські

Та особисті послуги

664

664

15480

15480

23

23

2.19. Динаміка пропозиції робочої сили

та попиту на неї по місяцях

Працевлаш-товано Державною

Службою зайнятості, осіб

(за місяць)

Кількість

Вільних

Робочих місць (вакантних посад)

Чисельність

Незайнятих, що

Перебувають на

Обліку в Державній службі зайнятості, осіб

(на кінець місяця)

Рівень

Зареєстро-ваного безробіття,

У %6

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Січень

1724

1724

3589

4623

45227

43199

3,6

3,4

Лютий

2442

2175

3859

4426

47668

44166

3,8

3,5

Березень

2995

3148

4356

6423

48227

44100

3,9

3,5

Квітень

4356

4742

5235

6810

46912

42351

3,8

3,4

Травень

4796

5246

5893

6660

43849

39784

3,5

3,2

Червень

5181

5602

5424

6847

40207

36595

3,2

2,9

Липень

3326

3621

6305

6708

38232

35275

3,1

2,8

Серпень

2322

2584

5749

6469

36832

34324

3,0

2,7

Вересень

2681

2786

6378

6237

37339

35171

3,0

2,8

Жовтень

2091

2506

5140

5161

39142

37597

3,1

3,0

Листопад

1675

1906

4780

4892

40740

40117

3,2

3,2

Грудень

1290

1238

4833

4837

41645

41256

3,4

3,4

6Рівень зареєстрованого безробіття розраховано як відношення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до середньорічної чисельності населення працездатного віку

2.20. Тривалість зареєстрованого безробіття по містах та районах

на 1 січня 2005 року

Мали cтатус без-

Робіт-ного, осіб

У т. ч. за тривалістю безробіття,

осіб

Середня трива-лість безробіття місяців7

До 1

Місяця

Від 1

До 3

Місяців

Від 3

До 6 місяців

Від 6

до 9 місяців

Від 9 до 12 місяців

Більше

1 року

АР Крим

40758

5148

11508

7306

4874

4833

7089

7

Сімферополь

2285

266

498

536

382

306

297

7

Алушта

1228

170

766

101

44

44

103

4

Армянськ

847

119

165

226

102

89

146

7

Джанкой

427

47

91

92

49

66

82

8

Євпаторія

2350

445

1284

434

75

65

47

3

Керч

2450

319

653

464

337

294

383

7

Красноперекопськ

791

90

162

165

128

103

143

8

Саки

361

45

119

90

23

40

44

6

Судак

787

175

480

60

17

29

26

3

Феодосія

1010

157

526

139

56

67

65

4

Ялта

1204

265

696

102

46

45

50

3

Бахчисарайський

2657

303

783

564

286

288

433

7

Білогірський

3266

328

541

519

475

485

918

10

Джанкойський

1753

187

346

294

205

193

528

10

Кіровський

2573

222

638

478

465

318

452

7

Красногвардійський

2807

266

479

496

396

374

796

10

Красноперекопський

2046

242

358

306

212

334

594

10

Ленінський

1154

127

398

236

116

150

127

6

Нижньогірський

2497

244

474

512

405

247

615

9

Первомайський

1090

118

221

177

159

259

156

7

Роздольненський

1681

282

323

258

185

315

318

7

Сакський

1444

167

596

348

109

108

116

5

Сімферопольський

1083

153

276

221

176

127

130

6

Совєтський

1378

237

273

213

231

285

139

6

Чорноморський

1589

174

362

275

195

202

381

7Середня тривалість безробіття розрахована по більш детальному інтервальному ряду.подпись: зайнятість працівників та ії характеристики             розділ 3