Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 1)

Протягом 2004 р. кожним штатним працівником було відпрацьовано у середньому 1707 годин, що на 0,7% вище, ніж у 2003 р. коефіцієнт використання робочого часу становив 87% проти 86,2% у 2003 р. Втрати робочого часу на одного працівника впродовж року знизились більш, ніж на чверть та становили у середньому 50 годин на одного працівника.

Більша частина втрат робочого часу відноситься до неявок у зв’язку з переводом працівників на скорочений режим роботи – 56%. Відпустки з ініціативи адміністрації скоротились у 2,5 раза: на одного штатного працівника у 2004 р. приходилось 2 години проти 5 у 2003 р.

Мал.1

Посади керівників займали 2502 державних службовця (28,0% їх загальної кількості), посади спеціалістів – 6419 осіб (72,0%). Порівняно з 2003 р. кількість керівників збільшилась на 69%, спеціалістів – на 2,6%. На посадах керівників та спеціалістів працювало в 3,7 раза більше жінок, ніж чоловіків.

Станом на 31 грудня 2004 р. кількість молоді до 27 років становила 2606 осіб, або 29,2% кількості державних службовців, тоді як в 2003 році їх частка становила 28,6%.

В порівнянні з даними за 2003р. кількість державних службовців, які мають базову та повну освіту, збільшилась на 2,2% і становила 96,2% загальної їх кількості. При цьому рівень працівників з базовою вищою освітою зменшився на 0,1 в. п., а з повною вищою, навпаки, збільшився на 2,2 в. п.. Серед них 36 державних службовця мають науковий ступінь, 15 – вчене звання.

Впродовж 2004р. вищу освіту здобули 262 державних службовця, з них 18 осіб отримали звання магістра в освітній галузі „Державне управління”.

У 2004р. до складу державних службовців було прийнято 1887 осіб, або 21,2% від їх загальної кількості, у тому числі 85,2% - на конкурсній основі. Впродовж 2004 р. з державної служби за різними причинами вибуло 1635 працівників.

На 1 січня 2004 р. в державному управлінні АР Крим налічувалось 3588 посадових осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, або 0,9% від загальної кількості працюючих в Республіці, що на 5,3 в. п. більше, ніж на відповідну дату 2004р. Посади керівників займала 1282 особа (35,7%), спеціалістів – 2306 осіб (64,3%). Кількість керівників в органах місцевого самоврядування, збільшилась на 3,5 в. п. (43 особи). Її зростання спостерігалось, в основному, серед керівників п’ятої (на 4,3 в. п.) та шостої (на 3,7 в. п.). Число спеціалістів також збільшилось на 139 осіб (на 6,4 в. п.) переважно за рахунок збільшення кількості спеціалістів шостої категорії (на 9,7 в. п.).

Серед посадових осіб органів місцевого самоврядування три чверті становили жінки (2701 особа). Майже дві третини жінок, працюючих керівниками, мають п’яту категорію посад; 34,6% - шосту. Серед кожних десяти спеціалістів, вісім – жінки.

В органах місцевого самоврядування базову та повну вищу освіту станом на 31 грудня 2004р. мали 97,9%, або 3513 посадових осіб. Вищу освіту здобули 35 працівників.

Впродовж 2004р. в органи місцевого самоврядування було прийнято 569 осіб, з них 85,8% (488 осіб) були прийняті на конкурсній основі, 19,7% (112 осіб) вже мали статус державного службовця.

Із органів місцевого самоврядування вибуло 418 працівників, з них 125 осіб займали посади керівників, 293 особи – посади спеціалістів. Рівень прийому посадових осіб був вищим за рівень звільнення на 4,3 в. п. і становив 15,9%.

РИНОК ПРАЦІ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. На зареєстрованому ринку праці у 2004 р. порівняно з 2003 р. спостерігалося зростання кількості зареєстрованих протягом звітного періоду незайнятих громадян, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні до державних служб зайнятості, та зменшення кількості зареєстрованих безробітних, а також відмічено зростання числа працевлаштованих.

Так, протягом 2004р. в державній службі зайнятості Автономної Республіки Крим було зареєстровано 76,3 тис. осіб, що на 4,1% більше, ніж за попередній рік. Серед них більше, ніж половину (60,2%) склали жінки; майже третину (30,4%) - молодь у віці до 28 років.

Кількість безробітних на 1 січня 2005р. становила 40,8 тис. осіб (41,1 тис. осіб на 1 січня 2004р.).

Серед безробітних, які перебували на обліку на кінець звітного місяця, кожний другий раніше займав робочі місця, майже кожен четвертий – посади службовців, решту – 11784 особи) складали громадяни без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2005р. залишився таким, як на 1 січня минулого року, і склав 3,4%.

За повідомленнями підприємств, установ, організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад на 1 січня 2005р. становила 4837 одиниць, що на 0,1% більше відносно до відповідної дати 2004р. та на 1,1% менше, ніж на 1 грудня 2004р.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) у грудні 2004р. порівняно з груднем 2003р. не змінилося і склало 9 осіб, а відносно до листопада 2004р. збільшилося на одну особу.

Попит на робочу силу зумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За 2004р. зусиллями центрів зайнятості були працевлаштовані 37,3тис. осіб, що на 6,9% більше, ніж у 2003р. Серед працевлаштованих осіб 58,3% становили жінки, 29,6% - молодь у віці до 28 років.

Важливим напрямком на ринку праці є їх професійна підготовка та перепідготовка. Державними службами зайнятості з метою набуття нової професії або спеціальності у грудні 2004р. направлено на навчання 390 безробітних, з них 250 осіб – жінки, 171 особа – молодь у віці до 28 років.

Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення. Чисельність безробітних, які брали участь у таких роботах, у грудні 2004р. зменшилась в порівнянні з відповідним періодом 2003р. на 3,1% та становила 252 особи.

У грудні 2004р. середньоспискова численність безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, складала 30117 осіб, сума виплаченої допомоги по безробіттю у звітному місяці становила 4617,8 тис. грн. (середній розмір допомоги на одного безробітного складав 153,33 грн.).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Протягом останніх трьох років в економіці республіки спостерігався стійкий зріст заробітної плати: від 358,46 грн. у 2002 р. до 542,98 грн. у 2004 р. У порівнянні з 2003 роком номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника збільшилась на 25,4%.

Середня заробітна плата за одну оплачену годину становила 3,49 грн., що на 24,6% більше, ніж у 2003 році.

Стабільно зростає також і реальна заробітна плата: за останні 12 місяців зростання становило 21%.

Зростання заробітної плати спостерігалось у всіх видах економічної діяльності та по всіх регіонах Автономної Республіки Крим.

Порівняно з минулим роком у будівництві середньомісячна заробітна плата збільшилась на 60,8%, у сільському господарству на 35,4%, в організаціях, здійснюючих операції з нерухомістю – на 31,4%.

Мал.2

Незважаючи на те, що відбувся значний ріст середньомісячної заробітної плати, її рівень по видах діяльності має значну диференціацію.

Найбільш оплачуваною у 2004 р. була праця працівників залізничного транспорту і фінансової діяльності – 1004,95 та 867,34 грн. відповідно, що у 1,9 та 1,6 раза вище, ніж середній рівень по економіці АР Крим. Серед підприємств промисловості, як і раніше, працівники, зайняті добуванням енергетичних матеріалів мали заробіток у 2,2 раза вище, ніж середня зарплатня у промисловості. Штатному працівнику цих підприємств нараховано у середньому по 1431,53 грн.

Поряд з достатньо високою заробітною платою у розглянутих видах діяльності, на підприємствах текстильної промисловості та пошиття одягу оплата праці – 239,54 грн. – не досягає 50% середнього рівня по економіці автономії в цілому та 40% по промисловості. Заробіток працівників сільського, мисливського та лісного господарства, а також виробництва шкіри та шкіряного взуття на одному рівні – 359,82-365,70 грн., що на третину нижче заробітку по АР Крим.

У містах та районах Автономної Республіки Крим рівень оплати праці складався також нерівномірно.

Найбільшим заробіток був у працівників, зайнятих у м. Армянську – 758,28 грн., Чорноморського району – 727,64 грн., м. Красноперекопську – 671,76 грн., м. Сімферополі –637,28 грн. При цьому темпи росту середнього заробітку відносно до рівня 2003 року у м. Армянську найбільші серед регіонів АРК – 171,8%.

У таких районах, як Красногвардійський, Джанкойський, Ніжньогірський темпи росту оплати праці були значними – від 48 до 31%, проте заробітна плата штатних працівників цих регіонів, як і раніше, нижча за середню по Автономії майже на 40 %. Працівники Джанкойського району заробляли по 308,52 грн., що у 2,5 раза менше, ніж середня оплата працівників м. Армянську.

Рівень середньої зарплатні у 2004р. у економіці АР Крим перевищив законодавчо встановлений рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (386,73 грн.) на 40,4% та у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (237 грн.).

Показник співставлення заробітної плати, нарахованої у 2004 р., та законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи перевищував 100% на підприємствах усіх міст Автономії. Зокрема, в м. Євпаторії він становив 119,4%, у м. Армянську – 196%. Разом з тим, у більшості районів, крім Чорноморського, Сімферопольського, Красногвардійського та Бахчисарайського, рівень оплати праці був менше за розмір вказаного мінімуму.

Рівень середньомісячної заробітної плати на підприємствах Автономної Республіки Крим за формами власності, грн.

2003

2004

Темп росту, %

Усього

433,13

542,98

125,4

- державна

586,79

704,39

120,0

- приватна

255,76

349,56

136,7

- комунальна

341,07

425,25

124,7

- колективна

427,37

565,14

132,2

Оплата праці працівників підприємств державної форми власності у 2004р. була вище середнього рівня по економіці АРК у 1,3 раза, приватної та комунальної – нижче на 35,6 та 21,7%.

Темпи росту середньомісячної заробітної плати в Автономній Республіці Крим у 2004 р. серед регіонів Причорноморської економічної зони був одним з найвищих – 25,4%. У Херсонській області цей показник був вищим – 26,7%.

Мал.3

Однак в Автономній Республіці Крим рівень середньомісячної заробітної плати тільки на 7,9% нижче середнього по Україні, в той час, як у Херсонській – на 23,6%.

Порівняно з минулим роком фонд оплати праці штатних працівників збільшився на 19% та досяг 2696,3 млн. грн. У структурі фонду 62,6% становить основна заробітна плата, 31,9% - додаткова та 5,5% заохочувальні та компенсаційні виплати.

Можливість працювати встановлений час впливає на розмір заробітної плати. Так, рівень оплати праці одного працівника у еквіваленті повної зайнятості на 26,69 грн., або на 4,9%, вище заробітку одного штатного працівника; у промисловості, відповідно, – на 58,44 грн. або 8,6%, у сільському господарстві – 36,81 грн. або 10,2%.

Із додаткової заробітної плати 37% - це надбавки та доплати до тарифних ставок (посадових окладів), премії за виробничі результати – 30,7%.

У минулому році темпи росту середньомісячної заробітної плати частково стримувались наявністю заборгованості з виплати заробітної плати.

Обсяг невиплаченої зарплатні на 1 січня 2005 р. становив 35302,9 тис. грн. (по основному колу обліку), у тому числі 17034,7 тис. грн.. створено у минулі роки та 18268,2 тис. грн.- у 2004р. Порівняно з початком року сума заборгованості зменшилась на 47,8%.

У другій половині року сума боргу стабільно зменшувалась. Найбільші темпи зниження спостерігались у серпні-листопаді, у середньому більш 7 млн. грн. за місяць.

У загальній сумі заборгованості 44,1% - не виплачено працівникам промисловості, 20,1% - сільського господарства.

З початку 2004 р. зменшився борг працівникам усіх видів діяльності. Найбільш суттєве зменшення відбулося в установах державного управління (94,8%), допоміжних транспортних послуг, рибного та сільського господарства – більш ніж на 60%.

Залишається складним становище по забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати у промисловості. Поряд із зниженням у цілому на 30,3%, борг зайнятим виробництвом гумових та пластмасових виробів збільшився у 26 разів, шкіри та шкіряного взуття – у 5,7 раза, металург ячному виробництві та обробці металу – на 64%, у целюлозній промисловості та видавничій діяльності – на 36,5%.

Із загальної суми заборгованості 72 % створено на підприємствах приватної форми власності, 16,9% - державної, 11,1% - комунальної.

На початок 2005 року заробітна плата, яка фінансується за рахунок бюджетів усіх рівнів, сплачена своєчасно.

Серед регіонів республіки найбільша питома вага невиплаченої заробітної плати зафіксована у м. Керч – 40,7% загальної суми, 8,8% - у м. Феодосії, 8,5% - у м. Сімферополі.

Кількість штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, протягом 2004 р. скоротила на 53,2% і станом на 1 січня 2005 р. становила 20,3 тис. осіб, або 4,9% зайнятих в економіці АР Крим.

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 1111,24 грн., що адекватно розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці майже за два місяці. Найвищий цей показник у працівників, зайнятих наданням послуг у галузях рослинництва і тваринництва – 5498,08 грн., роздрібною торгівлею побутовими товарами та їх ремонтом - 1800,0 грн., у міському та автошляховому транспорті – 1637,85 грн., промисловості – 1490,82 грн.

Також скорочується тривалість невиплати заробітної плати. Більше ніж на дві третини зменшилась кількість працівників, які не отримали заробітну плату понад 6 місяців (з 14,6 тис. осіб станом на 1 січня 2004 р. до 5,3 тис. осіб на 1 січня 2005р.).

У сумі заборгованості на 1 січня 2005 року по основному колу підприємств не враховано борги 5240,7 тис. грн по тих підприємствах, які припинили господарську діяльність і не надавали статистичну звітність до початку 2004 р. та 2479,8 тис. грн. у відношенні до яких виконується процедура відновлення платежоспроможності або визнання банкрутом, не віднесених до основного кола.

Загалом станом на 1 січня 2005 року всіма угрупуваннями підприємств працівникам Автономної Республіки Крим не виплачено 43023,4 тис. грн. заробітної плати.

У рахунок заробітної плати у 2004 р. було продано продукції на суму 75,0 тис. грн.., з них на 52,9 тис. грн.. у сільському господарстві, на 17,0 тис. грн у промисловості. Проведення розрахунків таким чином частково запобігло подальшому зростанню суми невиплаченого заробітку.

Зберігається стійка тенденція щодо зменшення заборгованості по окремих видах соціальних виплат. Зокрема, заборгованість із виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності скоротилась на 36,3 %, обсяг заборгованості потерпілим на виробництві та при виконанні трудових обов’язків за рахунок коштів підприємства – на 45,7%.

УМОВИ ПРАЦІ. За даними статистичної звітності на підприємствах сільського господарства, промисловості, будівництва і транспорту Автономної Республіки Крим (без урахування статистично малих підприємств) у 2004 р. було зайнято 182,4 тис. працівників, з них 111,3 тис. осіб (61,0%) становили чоловіки, 71,1 тис. осіб (39,0%) – жінки.

За даними атестації робочих місць кількість працюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, становила 17,7% облікової кількості штатних працівників вищеозначених видів економічної діяльності, або 32,3 тис. осіб, що на 3,8% більше, ніж у минулому році.

У 2004р. майже кожний шостий працівник працював в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Зокрема, під впливом перевищення гранично допустимих рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, таких, як шкідливі хімічні речовини, працювали 13,9 тис. осіб, шум, інфразвук, ультразвук – 13,0 тис. осіб, робоча поза – 9,9 тис. осіб, мікроклімат у приміщенні – 7,6 тис. осіб, напруженість праці – 6,0 тис. осіб, важкість праці – 4,7 тис. осіб, вібрація – 2,6 тис. осіб, біологічні фактори – 0,4 тис. осіб, неіонізуючі випромінювання – 0,3 тис. осіб.

Частка жінок у кількості працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам у 2004 р. порівняно з 2003 р. збільшилась незначно – на 59 осіб.

У кількості робочих місць, атестованих з важкими та шкідливими умовами праці у 2004р., більше половини - на підприємствах промисловості. На таких робочих місцях було зайнято 26,6 тис. осіб (або 63,7% штатних працівників). З них майже дві третини – це робочі місця обробної промисловості. На підприємствах хімічної промисловості в вищезазначених умовах праці, було зайнято 59,2% облікової чисельності, у машинобудуванні – 30,0%.

Найбільше скорочення працюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, порівняно з попереднім роком спостерігалось у металургії і обробленні металу на 76,3%.

Поряд з цим відбулось зростання чисельності працівників, зайнятих в таких умовах, на підприємствах добувної промисловості - 25,3%, будівництва – 22,5%, сільського господарства – 19,2%.

За роботу із шкідливими умовами праці і за особливий характер законодавчо встановлені пільги та компенсації.

Усього в 2004р. було надано додаткових відпусток згідно зі списком №1 – 34,5 тис. осіб, або 19,0% облікової кількості штатних працівників. Також 8,5 тис. осіб (4,7%) було надано додаткові відпустки, передбачені колективною угодою; 11,2 тис. осіб (0,6%) отримали скорочений робочий тиждень; доплати за шкідливі умови праці - 22,0 тис. осіб (12,1%). За роботу зі шкідливими умовами праці безкоштовного надано молоко або інші рівноцінні продукти харчування 12,0 тис. осіб, та лікувально-профілактичне харчування 783 особам (0,4%).

За регіональною ознакою кожний другий працівник міст Армянська, Красноперекопська та кожний третій м. Керчі працювали в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

В таких умовах праці в 2004 р. було зайнято працівників більше, ніж у минулому році, на підприємствах Первомайського району, де їх кількість зросла у 4 рази, Красногвардійського – у 3 рази, та Білогірського і Сімферопольського районів – у 2,3 рази.

Значно зменшилась кількість працівників, які працюють в важких шкідливих умовах праці у Совєтському, Джанкойському районах, де їх скорочення становило відповідно 63,5% та 50,3%.

Постійно в трьох-чотирьох змінному режимі працювали 8,2 тис. осіб, що на 10,8% більше, ніж в 2003р.

* * * * *

Таким чином, в Автономній Республіці Крим у 2004р. відбулися позитивні зміни у рівні оплати праці, забезпечено стійку динаміку її росту. На фоні приросту прожиткового мінімуму на 6% (з 365 до 386,73 грн.), частка працівників, яка отримувала заробітну плату вище його рівня у відповідному році, зросла на 13,4 п. п. порівняно з 2003р.

Темпи зменшення боргів із виплати заробітної плати підприємствами основного кола у 2004р. були значними, що дозволило значно, майже на половину, зменшити заборгованість на початок 2005р.

Але збереження тенденції щодо зменшення кількості зайнятого населення може суттєво вплинути на стан розвитку економіки Автономії у наступних роках.


подпись: зайняте населення             розділ 11.1. Кількість постійного населення за статтю

( на 1 січня відповідного року; тис. осіб)

Кількість населення

Всього

Чоловіки

Жінки

2004

2005

2004

2005

2004

2005

АР Крим

1996,4

1985,5

916,8

910,9

1079,6

1074,6

Алушта

51,4

51,2

23,8

23,7

27,6

27,5

Армянськ

26,1

25,9

12,0

11,8

14,1

14,1

Джанкой

41,0

40,1

18,3

17,8

22,7

22,3

Євпаторія

118,1

118,7

52,8

53,1

65,3

65,6

Керч

155,2

153,9

70,2

69,6

85,0

84,3

Красноперекопськ

30,7

30,7

14,0

13,9

16,7

16,8

Сімферополь

358,2

358,0

158,7

158,4

199,5

199,6

Судак

29,6

29,8

14,0

14,1

15,6

15,7

Саки

26,9

26,3

11,9

11,6

15,0

14,7

Феодосія

107,2

106,8

48,8

48,5

58,4

58,3

Ялта

138,2

137,8

62,0

61,8

76,2

76,0

Бахчисарайський

91,0

90,7

42,5

42,4

48,5

48,3

Білогірський

65,4

64,9

31,0

30,8

34,4

34,1

Джанкойський

80,3

79,2

37,8

37,3

42,5

41,9

Красноперекопський

31,5

31,2

15,1

15,0

16,4

16,2

Кіровський

56,8

56,1

26,8

26,5

30,0

29,6

Красногвардійський

92,5

91,8

43,0

42,7

49,5

49,1

Ленінський

67,3

66,3

31,6

31,0

35,7

35,3

Ніжньогірський

55,4

54,6

26,3

25,8

29,1

28,8

Первомайський

38,9

38,2

18,5

18,1

20,4

20,1

Раздольненський

36,1

35,5

17,0

16,8

19,1

18,7

Сімферопольський

149,4

150,2

70,2

70,5

79,2

79,7

Сакський

79,5

79,2

37,4

37,2

42,1

42,0

Советський

36,5

35,7

17,6

17,2

18,9

18,5

Чорноморський

33,2

32,7

15,5

15,3

17,7

17,4