Сегодня: 29 | 07 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК фінансові результати підприємств та організацій АР Крим за 2004 р

фінансові результати  підприємств та організацій  автономної республіки крим  за 2004 рік

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

М. Сімферополь

2005Р.

Збірник підготовлений

Відділом статистики фінансів

Управління міжгалузевої статистики підприємств

Головного управління статистики в

Автономній Республіці Крим і направлений:

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК фінансові результати підприємств та організацій АР Крим за 2004 р

 

ЗМІСТ

СТОР.

Словник

5

Передмова

6

Фінансовий стан підприємств та організацій Автономної Республіки Крим за 2004р.

7

I Фінансові результати діяльності

Підприємств та організацій

1.

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

11

2.

3.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків за 2004р.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2004р.

12

13

4.

Динаміка прибутку та збитку за 2001-2004рр.

14

5.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2004р.

15

6.

Графік ”Фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-

Даткування за видами промислової діяльності за 2004р.”

16

7.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування по містах та районах за 2004р.

17

8.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формах власності за 2004р.

18

9.

Графік ”Фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-даткування підприємств та організацій за 2004р.”

19

II Чистий фінансовий результат

Діяльності підприємств та організацій

1.

Чистий фінансовий результат (сальдо) за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

23

2.

Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності за 2004р.

24

3.

Графік ”Чистий фінансовий результат за видами економічної діяльності за 2004р.”

25

4.

Чистий прибуток (збиток) за видами промислової діяльності за 2004р.

26

5.

Чистий прибуток (збиток) по містах та районах за 2004р.

27

СТОР.

 

6.

Чистий фінансовий результат підприємств та організацій за видами економічної діяльності економіки і формами власності за 2004р.

28

 

7.

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2004р.

29-30

 

8.

Формування чистого прибутку (збитку) промислових підприємств за 2004р.

31-32

9.

Формування чистого прибутку (збитку) по регіонах за 2004р.

33-34

III Рентабельність операційної діяльності

Підприємств та організацій

 

1.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2001-2004рр.

37

 

2.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2004р.

38

 

3.

Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за 2004р.

39

 

4.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2004р.

40

 

5.

Показник рівня рентабельності за видами економічної діяльності та формах власності за 2004р.

41-43

 

6.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2004р.

44

 

7.

Рентабельність всієї діяльності промислових підприємств за видами економічної діяльності за 2004р.

45

 

8.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2004р.

46

 

СЛОВНИК

Доходи

- Збільшення економічних вигод у виді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводять до росту власного капіталу (крім росту капіталу за рахунок внесків власника)

Збиток

-Перевищення суми витрат над сумою доходу, для одержання якого були зроблені ці витрати.

Звичайна діяльність

- будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують її чи виникають в результаті її проведення.

Операційна діяльність

-Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність

- операції, зв'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток

- Сума, на яку доходи перевищують зв'язані з ними витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Визначається, як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) Розраховується, як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.

ПЕРЕДМОВА

В статистичному збірнику “Фінансові результати підприємств та організацій Автономної Республіки Крим за 2004 р.” опубліковані основні фінансові показники господарської діяльності підприємств та організацій, а також вміщена інформація про рентабельність всієї та операційної діяльності підприємств та організацій.

Збірник складається з розділів: “Фінансові результати діяльності підприємств та організацій”, “Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій”, “Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій”.

Збір інформації здійснено на підставі зведеної статистичної та фінансової звітності, одержаної безпосередньо від суб’єктів господарської діяльності на території Автономної Республіки Крим, крім установ, які утримуються за рахунок бюджету. Фінансова звітність складається згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за операціями, що відбувались у 2004 році.

Фінансовий стан підприємств та організацій

За 2004р.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім бюджетних установ) за 2004р. склав 317,2 млн. грн. прибутку (сальдо), тоді як за 2003 рік фінансовий результат склав всього 51,9 млн. грн. прибутку (сальдо). Загальна сума прибутку становила 1108,9 млн. грн., збитків – 791,7 млн. грн. Порівняно з минулим роком темп росту прибутків (120,6%) перевищив темп росту збитків (91,3%).

Підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства отримали найбільшу суму прибутку (сальдо) – 200,0 млн. грн., а найбільша сума збитків від звичайної діяльності до оподаткування становила у будівництві – 33,0 млн. грн. та рибному господарстві – 21,7 млн. грн.

По формах власності найбільша сума прибутку (сальдо) припадає на підприємства приватної форми власності – 279,9 млн. грн., збиток підприємств комунального сектора склав 33,3 млн. грн.

Взагалі 34,7% підприємств республіки працювали збитково, сума допущених ними збитків склала 791,7 млн. грн. Найбільша доля збиткових підприємств у рибному господарстві (43,2%), промисловості (40,9%), по підприємствах, що здійснювали операції з нерухомістю (38,6%), у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (36,9%), сфері готелів та ресторанів (34,7%).

Між регіонами Автономної Республіки Крим найбільший прибуток (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства Красногвардійського району – 185,4 млн. грн. та міст Красноперекопська 118,9 млн. грн. та Феодосії – 43,3 млн. грн.

Взагалі збитково спрацювали 12 регіонів АРК, найбільші збитки (сальдо) допустили підприємства Керчі – 54,5 млн. грн., Сакського району – 8,4 млн. грн., Ленінського району – 6,7 млн. грн. та Чорноморського району 5,5 млн. грн.

Чистий фінансовий результат підприємств і організацій за видами економічної діяльності за 2004р. склав 134,9 млн. грн. прибутку (сальдо), тоді як за 2003 рік був одержан збиток в сумі 232,9 млн. грн.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

I

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - сума прибутку (збитку) підприємств від операційної діяльності за звітний період, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

В бюлетені показується фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності по формах власності.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь – якого майна, за винятком окремих видів майна, відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, вартість та кількість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженим. Законом може бути встановлене обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

О’єктами права приватної власності є майно приватних та інших видів підприємств, господарських товариств та о’бєднань (крім державних та комунальних), кооперативів, організацій, установ, закладів (крім державних та комунальних), фізичних осіб.

У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, що належать державі Україна. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади.

О’єктами права державної власності*) є майно:

– державних та казенних підприємств, державних організацій, установ та закладів, що діють на основі державної власності;

– акції (частки, паї) держави у майні суб’єктів господарювання різних форм власності;

– яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації;

– державних господарських об’єднань, які утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання (комбінат, трест тощо).

У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

О’єктами права комунальної *) власності є майно:

– комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що діють на основі комунальної власності територіальної громади;

– акції (частки, паї) територіальної громади у майні суб’єктів господарювання різних форм власності;

– комунальних господарських об’єднань, які утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання (комбінат, трест тощо).

*) Державна корпоративна власність та комунальна корпоративна власність визначається щодо майна суб’єктів, у статутному фонді яких частка державної чи комунальної власності перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забеспечує відповідним органам державного управління або місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів.

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до

Оподаткування за видами економiчної дiяльностi

За 2001 – 2004РР.

(тис. грн.)

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004рік

Всього

168233,6

-107275,7

51875,0

317182,1

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

-45722,3

-87347,9

34390,1

199969,8

Рибне господарство

-15596,1

-18599,3

-32858,9

-21685,9

Промисловiсть

105800,7

-139129,7

-119523,7

69993,8

Будiвництво

3880,9

-14460,0

4116,2

-33043,7

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;

Послуги з ремонту

23982,6

28719,6

-10088,6

12074,9

З неї

Торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-1715,7

8650,2

-13427,8

7794,1

Оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

12336,6

8281,5

-383,6

-822,3

Роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

13361,7

11787,9

3722,8

5103,1

Готелi та ресторани

-539,7

1011,2

-22342,9

-17627,9

Транспорт

77553,9

137006,4

237519,8

101950,9

Фiнансова діяльність

4868,5

-1626,3

2964,7

12060,7

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-280,7

-17663,0

-26444,0

-15350,1

Державне управлiння

314,8

160,4

-371,3

666,9

Освiта

1346,7

1650,8

2246,2

829,9

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

7783,7

3278,4

-17511,8

3496,5

Колективнi, громадськi та особистi послуги

4840,6

-276,3

-220,8

3841,1

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

5,2

Фінансові результати від звичайної діяльності

До оподаткування за видами економічної діяльності

З урахуванням банків за 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Всього*

319706,1

65,3

1111524,0

34,7

791817,9

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

199969,8

63,1

288004,1

36,9

88034,3

Рибне господарство

-21685,9

56,8

8146,0

43,2

29831,9

Промисловість

69993,8

59,1

344924,0

40,9

274930,2

Будівництво

-33043,7

66,3

53543,3

33,7

86587,0

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

12074,9

68,9

112290,7

31,1

100215,8

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

7794,1

62,9

16190,7

37,1

8396,6

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

-822,3

68,5

73752,4

31,5

74574,7

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

5103,1

71,0

22347,6

29,0

17244,5

Готелі та ресторани

-17627,9

65,3

16354,3

34,7

33982,2

Транспорт і зв’язок

101950,9

67,1

144338,0

32,9

42387,1

Фінансова діяльність

14584,7

67,3

16743,4

32,7

2158,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

-15350,1

61,4

70545,6

38,6

85895,7

Державне управління

666,9

69,2

688,7

30,8

21,8

Освіта

829,9

77,7

1944,9

22,3

1115,0

Охорона здоров’я та соціальна допомога

3496,5

67,3

42089,7

32,7

38593,2

Колективні, громадські та особисті послуги

3841,1

66,7

11906,1

33,3

8065,0

Послуги домашньої прислуги

5,2

100,0

5,2

-

-

*Дані цієї та наступних таблиць наведені на підставі фінансової звітності

без бюджетних установ.

Фінансові результати від звичайної діяльності

До оподаткування за видами економічної діяльності

За 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Всього

317182,1

65,3

1108861,0

34,7

791678,9

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

199969,8

63,1

288004,1

36,9

88034,3

Рибне господарство

-21685,9

56,8

8146,0

43,2

29831,9

Промисловість

69993,8

59,1

344924,0

40,9

274930,2

Будівництво

-33043,7

66,3

53543,3

33,7

86587,0

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

12074,9

68,9

112290,7

31,1

100215,8

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

7794,1

62,9

16190,7

37,1

8396,6

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

-822,3

68,5

73752,4

31,5

74574,7

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

5103,1

71,0

22347,6

29,0

17244,5

Готелі та ресторани

-17627,9

65,3

16354,3

34,7

33982,2

Транспорт і зв’язок

101950,9

67,1

144338,0

32,9

42387,1

Фінансова діяльність

12060,7

67,3

14080,4

32,7

2019,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

-15350,1

61,4

70545,6

38,6

85895,7

Державне управління

666,9

69,2

688,7

30,8

21,8

Освіта

829,9

77,7

1944,9

22,3

1115,0

Охорона здоров’я та соціальна допомога

3496,5

67,3

42089,7

32,7

38593,2

Колективні, громадські та особисті послуги

3841,1

66,7

11906,1

33,3

8065,0

Послуги домашньої прислуги

5,2

100,0

5,2

-

-

Динаміка прибутку та збитку

За 2001 – 2004рР.

(млн. грн.)

 

**Дані наведені з малими підприємствами

Фінансові результати від звичайної діяльності

До оподаткування за видами промислової діяльності

За 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансо-вий результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості підпри-

Ємств

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

У % до

Загальної

Кількості підпри-

Ємств

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

Промисловість

69993,8

59,1

344924,0

40,9

274930,2

Добувна промисловість

65536,9

62,0

76248,5

38,0

10711,6

Видобування енергетичних матеріалів

59999,5

66,7

61581,4

33,3

1581,9

Видобування неенергетичних матеріалів

5537,4

61,6

14667,1

38,4

9129,7

Обробна промисловість

84155,5

62,0

264013,2

38,0

179857,7

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

-18621,4

58,8

43416,1

41,2

62037,5

Легка промисловість

-3746,5

61,9

767,0

38,1

4513,5

Виробництво деревини та виробів з деревини

357,4

75,0

522,0

25,0

164,6

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

-551,2

62,0

4784,2

38,0

5335,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-127,9

33,3

300,0

66,7

427,9

Хімічна та нафтохімічна промисловість

77536,9

67,7

94226,7

32,3

16689,8

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

-1912,0

61,1

22706,7

38,9

24618,7

Металургія та оброблення металу

2573,9

64,8

6211,4

35,2

3637,5

Машинобудування

26987,5

62,2

86898,1

37,8

59910,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-79698,6

36,8

4662,3

63,2

84360,9