Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 5)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 5)

9.1. Середньорічна кількість штатних працівників по регіонах *

(тис. осіб)

1995**

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

АР Крим

609,3

561,4

537,8

508,7

481,9

458,6

436,3

413,8

Алушта

15,2

12,9

12,1

11,4

10,8

11,1

10,8

11,0

Армянськ

***

***

***

9,0

10,2

9,7

8,1

7,8

Джанкой

17,4

***

***

11,0

11,4

11,1

10,8

10,2

Євпатория

32,2

28,6

25,5

24,3

23,8

24,6

24,9

25,1

Керч

63,2

48,6

44,6

43,6

39,7

37,6

35,1

33,0

Красноперекопськ

13,8

***

***

9,6

10,4

10,0

9,7

9,1

Саки

12,4

***

***

5,9

6,1

6,5

6,3

6,2

Сімферополь

148,4

127,5

127,3

128,7

126,4

126,0

124,9

125,6

Судак

7,4

6,4

6,1

5,9

5,9

6,0

6,4

6,3

Феодосія

35,0

29,2

28,1

26,4

25,3

22,7

22,7

21,8

Ялта

47,9

44,2

43,6

41,3

40,3

38,3

36,9

34,4

Бахчисарайський

20,8

21,2

20,6

19,4

18,4

16,4

15,7

14,1

Білогірський

14,1

14,8

13,5

11,5

10,7

9,3

8,8

7,8

Джанкойський

15,6

36,3

35,6

20,3

17,3

15,3

13,3

11,5

Кіровський

13,0

12,9

11,6

10,4

8,8

8,1

6,6

5,3

Красногвардійський

18,3

24,4

23,0

19,2

17,4

15,8

14,0

13,7

Красноперекопський

19,8

26,8

26,7

8,5

6,8

5,9

5,1

4,4

Ленінський

15,4

15,8

13,8

12,0

10,9

10,3

9,5

8,2

Нижньогірський

13,3

16,4

16,2

14,5

12,7

11,0

9,4

7,7

Первомайський

11,4

11,8

10,8

9,2

8,2

7,6

6,8

5,9

Роздольненський

11,1

12,2

11,6

10,5

9,7

8,4

6,6

5,8

Сакський

15,7

24,6

22,9

14,9

12,7

11,0

10,3

8,2

Сімферопольський

26,8

25,1

23,9

22,0

21,7

20,2

19,0

18,6

Совєтський

8,3

9,9

9,3

8,9

7,6

7,1

6,2

4,9

Чорноморський

12,8

11,8

11,0

10,3

8,7

8,6

8,0

7,4

* В цій та наступних таблицях (9.2 – 9.8 ) без найманих працівників малих підприємств та у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

** Без урахування колективних сільськогосподарських підприємств.

*** Дані по містах враховані в показниках по районах.

9.2. Середньорічна кількість штатних працівників органів управління

Осіб

Питома вага у

Загальній кількості, у%

2000

27488

5,4

2001

28150

5,8

2002

28720

6,3

2003

29098

6,7

2004

20676

5,0

9.3. Середньорічна кількість штатних працівників

за видами економічної діяльності*

(осіб)

2000

2001

2002

2003

2004

2004

До 2003,

У %

Усього

508742

481870

458577

436086

413818

94,9

Сільське господарство, мис-ливство і лісове господарство

114876

96106

80503

64809

52972

81,7

сільське господарство

113522

94805

79209

63557

51718

81,4

лісове господарство

1354

1301

1279

1236

1241

100,4

Рибне господарство

5876

4824

4278

3775

1899

50,3

Промисловість

85859

83515

78926

75000

73341

97,8

Будівництво

22220

21381

17514

17587

18393

104,6

Оптова і роздрібна торгівля

25141

23470

22431

20516

21138

103,0

роздрібна торгівля побу -

товими товарами та їх ремонт

15812

14384

12739

11233

10983

97,8

Готелі і ресторани

7745

7055

8643

8720

9369

107,4

Транспорт і зв’язок

46372

44148

44115

43956

42745

97,2

наземний

26196

11995

11063

10511

9789

93,1

водний

977

930

891

854

823

96,4

авіаційний

988

1143

1057

775

697

89,9

допоміжні транспортні

послуги

7112

18998

20143

21137

20751

98,2

пошта і зв’язок

11099

11082

10961

10679

10685

100,1

Фінансова діяльність

5255

5314

5551

6060

6747

111,3

Операції з нерухомістю,

Здавання під найм і послуги юридичним особам

23091

21838

21429

19595

19347

98,7

Державне управління

27488

28150

28720

29098

20676

71,1

Освіта

59383

60307

57059

58236

58845

101,0

Охорона здоров’я

Та соціальна допомога

68397

69236

69760

69810

69844

100,0

Колективні, громадські

Особисті послуги

17039

16526

19648

18924

18502

97,8

діяльність у сфері

відпочинку та розваг,

культури та спорту

8844

9166

12740

12640

12498

98,9

*)див. виноску до табл.9.1.

9.4. Середньорічна кількість штатних працівників У промисловості*

(осіб)

2000

2001

2002

2003

2004

2004

До 2003,

У %

Промисловість

85859

83515

78926

75000

73341

97,8

Добувна промисловість

3961

2764

2434

1996

1986

99,5

видобування енергетичних

матеріалів

484

540

595

634

662

104,4

видобування неенергетичних

матеріалів

3477

2224

1839

1362

1324

97,2

Обробна промисловість

62683

60324

55711

51785

49855

96,3

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

16907

16648

15821

15031

14822

98,6

Текстильна промисловість та пошиття одягу

2198

1686

1288

1153

906

78,6

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

1011

836

716

554

285

51,4

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

1044

1072

966

869

878

101,0

Хімічне виробництво

10555

10873

10530

9559

9308

97,4

Виробництво гумових та пластмасових виробів

946

1152

1142

1579

1661

105,2

Виробництво інших немета-левих мінеральних виробів

3603

3971

3795

3513

3562

101,4

Металургія та оброблення металу

1311

1276

1289

2033

1893

93,1

Виробництво машин та устаткування

4342

3549

3034

3327

2977

89,5

Виробництво електричного та електронного устаткування

6019

5809

5615

4809

4840

100,6

Виробництво транспортного устаткування

12261

11678

10044

8103

7760

95,8

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

2048

1769

1471

1255

963

76,7

Виробництво електроенергії, газу та води

19215

20427

20781

21219

21500

101,3

*)див. виноску до табл.9.1.

9.5. Кількість працівників по видах економічної діяльності за

Формами власності за 2004 РІк

Середньо-облікова кількість штатних працівників, осіб

У тому числі за формами власності, у %

Приват-на

Дер-жавна

Кому-нальна

Власність міжна-родних організа-цій

Колек-тивна

Усього

413818

2,4

21,0

34,2

0,7

41,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

52972

2,4

21,0

34,2

0,6

41,8

cільське господарство

51718

6,7

16,2

6,7

-

70,4

лісове господарство

1241

-

100,0

-

-

-

Рибне господарство

1899

1,8

29,7

-

-

68,5

Промисловість

73341

0,5

7,7

9,5

0,1

82,2

Будівництво

18393

4,4

13,7

5,4

0,7

75,8

Оптова та роздрібна торгівля

21138

16,1

2,5

1,9

0,2

79,3

роздрібна торгівля побутовими товарами

10983

15,8

2,4

1,4

-

80,4

Готелі і ресторани

9369

5,6

16,2

5,9

7,4

64,9

Транспорт

42745

0,3

57,4

5,9

0,1

36,3

наземний

9789

0,9

1,3

22,6

-

75,2

водний транспорт

823

-

100,0

-

-

-

авіаційний

697

-

50,0

11,8

-

38,2

допоміжні транспортні послуги

20751

0,1

90,1

-

0,2

9,6

пошта і зв’язок

10685

-

42,7

2,1

-

55,2

Фінансова діяльність

6747

0,1

27,6

-

-

72,3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

19347

1,3

47,6

31,7

-

19,4

дослідження та розробки

5296

0,4

88,0

5,1

-

6,5

Державне управління

20676

-

54,3

45,7

-

-

Освіта

58845

0,5

13,3

84,8

0,0

1,4

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

69844

-

16,7

68,3

2,2

12,8

Колективні, громадські та особисті послуги

18502

3,2

7,3

72,4

0,2

16,9

діяльність у сфері відпочинку та розваг,

культури та спорту

12498

0,5

10,6

75,7

0,2

13,0

9.6. Кількість працівників У промисловості

За формами власності За 2004 РІк

Середньо-облікова кількість штатних працівників, осіб

У тому числі за формами

Власності, у %

Приват-на

Дер-жавна

Кому-нальна

Власність міжна-родних організацій

Колек-тивна

Промисловість

73341

0,5

7,7

9,5

0,1

82,2

Добувна промисловістьг

1986

2,8

-

-

-

97,2

видобування енергетичних

матеріалів

662

-

-

-

-

100,0

видобування неенергетичних

матеріалів

1324

4,2

-

-

-

95,8

Обробна промисловість

49855

0,4

9,1

1,1

0,3

89,1

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

14822

0,7

14,9

1,1

-

83,3

Текстильна промисловість та пошиття одягу

906

5,7

-

4,8

-

89,5

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

285

-

-

-

-

100,0

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

878

5,1

28,2

7,0

-

59,7

Хімічне виробництво

9308

-

1,0

-

-

99,0

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1661

-

2,4

-

-

97,6

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3562

0,4

0,3

-

-

99,3

Металургія та оброблення металу

1893

-

-

4,1

-

95,9

Виробництво машин та устаткування

2977

-

3,2

3,4

3,9

89,5

Виробництво електричного та електронного устаткування

4840

-

16,9

0,8

-

82,3

Виробництво транспортного устаткування

7760

-

13,3

-

0,2

86,5

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

963

-

-

6,3

-

93,7

Виробництво електроенергії, газу та води

21500

0,4

5,1

29,7

-

64,8

9.7. Середньооблікова кількість працівників по видах

Економічної діяльності за 2004 РІк

Середньооблікова кількість штатних працівників

Кількість працівників позаоблікового складу, осіб

Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

Усього, осіб

У % до відповід-ного періоду минулого року

Працюва-ли за тим-часовими догово-рами

Суміс-ники

Усього, осіб

У % до середньо-облікової кількості штатних праців-ників

Усього

413818

94,9

13271

14269

405965

98,1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

52972

81,7

2960

679

49803

94,0

cільське господарство

51718

81,4

2956

655

48613

94,0

лісове господарство

1241

100,4

4

24

1179

95,0

Рибне господарство

1899

50,3

43

43

1673

88,1

Промисловість

73341

97,8

2288

981

69893

95,3

Будівництво

18393

104,6

797

1076

17820

96,9

Оптова та роздрібна торгівля

21138

103,0

1603

915

20621

97,6

роздрібна торгівля побутовими товарами

10983

97,8

1153

476

10515

95,7

Готелі і ресторани

9369

107,4

583

666

8984

95,9

Транспорт

42745

97,2

742

521

40514

94,8

наземний

9789

93,1

121

245

8951

91,4

водний транспорт

823

96,4

9

6

840

102,1

авіаційний

697

89,9

31

13

673

96,6

допоміжні транспортні послуги

20751

98,2

517

187

20110

96,9

пошта і зв’язок

10685

100,1

64

70

9940

93,0

Фінансова діяльність

6747

111,3

641

87

6671

98,9

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

19347

98,7

939

757

19337

99,9

дослідження та розробки

5296

99,0

196

226

5195

98,1

Державне управління

20676

71,1

538

498

20366

98,5

Освіта

58845

101,0

520

3488

60923

103,5

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

69844

100,0

1006

3156

70990

101,6

Колективні, громадські та особисті послуги

18502

97,8

611

1402

18370

99,3

діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

12498

98,9

357

1134

12572

100,6

9.8. Середньооблікова кількість працівників у

промисловості за 2004 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників

Кількість працівників позаоблікового складу, осіб

Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

Усього, осіб

У % до відповід-ного періоду минулого року

Працюва-ли за тим-часовими догово-рами

Суміс-ники

Усього, осіб

У % до середньо-облікової кількості штатних праців-ників

Промисловість

73341

97,8

2288

981

69893

95,3

Добувна промисловість

1986

99,5

46

31

1924

96,9

видобування енергетичних

матеріалів

662

104,4

10

3

659

99,5

видобування неенергетичних

матеріалів

1324

97,2

36

28

1265

95,5

Обробна промисловість

49855

96,3

1279

799

46537

93,3

Харчова промисловість та пере-роблення сільськогосподарських продуктів

14822

98,6

430

296

14101

95,1

Текстильна промисловість та пошиття одягу

906

78,6

30

27

656

72,4

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

285

51,4

4

3

228

80,0

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

878

101,0

269

63

890

101,4

Хімічне виробництво

9308

97,4

54

16

8857

95,2

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1661

105,2

46

19

1591

95,8

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3562

101,4

104

42

3444

96,7

Металургія та оброблення металу

1893

93,1

13

46

1567

82,8

Виробництво машин та устаткування

2977

89,5

56

62

2752

92,4

Виробництво електричного та електронного устаткування

4840

100,6

31

50

4321

89,3

Виробництво транспортного устаткування

7760

95,8

200

154

7174

92,4

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

963

76,7

42

21

956

99,3

Виробництво електроенергії, газу та води

21500

101,3

963

151

21432

99,7подпись: заробітна плата працівників             розділ 1010.1. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

по видах економічної діяльності

(Грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

2004

До

2003,

у %

Усього

225,15

301,03

358,46

433,13

542,98

125,4

Сільське господарство мисливство та лісове господарство

125,22

170,09

209,18

266,40

359,82

135,1

сільське господарство

124,90

169,89

208,82

265,60

359,64

135,4

лісове господарство

151,75

185,27

232,36

308,22

368,80

119,7

Рибне господарство

186,09

298,83

332,10

372,81

462,37

124,0

Промисловість

305,41

403,74

447,10

526,43

656,96

124,8

Будівництво

266,46

332,24

359,84

423,03

680,11

160,8

Оптова та роздрібна торгівля

226,21

277,22

300,68

341,16

405,47

118,9

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

176,29

200,98

266,03

314,44

397,35

126,4

Готелі та ресторани

195,68

259,04

324,02

380,48

465,86

122,4

Транспорт та зв’язок

361,80

465,03

596,50

723,88

856,57

118,3

наземний

286,59

298,11

396,39

505,85

615,67

121,7

водний

316,98

361,27

438,69

567,52

720,53

127,0

авіаційний

336,02

482,85

509,00

563,47

722,24

128,2

допоміжні транспортні

послуги

688,55

611,10

794,26

941,91

1077,66

114,4

пошта і зв’язок

336,20

402,16

456,32

531,09

667,16

125,6

Фінансова діяльність

472,53

655,78

748,04

741,82

867,34

116,9

Операції з нерухомістю,

Здавання під найм та

Послуги юридичним особам

250,95

339,66

404,21

490,86

607,80

123,8

Державне управління

363,14

425,61

529,14

576,76

681,86

118,2

Освіта

164,43

244,59

287,19

349,83

437,65

125,1

Охорона здоров’я та

Соціальна допомога

173,96

233,03

274,10

341,44

427,68

125,3

Колективні, громадські

Та особисті послуги

177,15

230,77

262,22

319,64

388,17

121,4

діяльність у сфері

відпочинку та розваг,

культури та спорту

180,32

230,40

255,46

316,14

387,37

122,5

10.2. Середньомісячна номінальна заробітна плата

працівників по регіонах

(грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

АР Крим

225

301

358

433

543

Алушта

218

291

355

432

550

Армянськ

347

409

361

441

758

Джанкой

239

359

438

534

631

Євпаторія

213

279

328

390

462

Керч

254

352

418

499

588

Красноперекопськ

303

363

411

532

672

Сімферополь

288

370

432

515

637

Судак

249

317

382

480

576

Саки

219

274

308

369

469

Феодосія

293

378

437

515

576

Ялта

257

334

393

469

588

Бахчисарайський

186

251

293

356

418

Білогірський

131

180

233

265

330

Джанкойський

111

144

180

222

309

Красноперекопський

143

187

231

283

349

Кіровський

135

178

230

294

353

Красногвардійський

117

174

220

300

445

Ленінський

155

197

237

280

343

Нижньогірський

121

172

208

253

333

Первомайський

119

164

214

257

321

Роздольненський

154

196

230

285

359

Сімферопольський

193

291

366

383

474

Сакський

135

193

247

290

370

Совєтський

141

199

230

276

358

Чорноморський

283

375

469

576

728

10.3. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

по видах економічної діяльності за 2004 рік

Середньомісячна заробітна плата

Середня

Заробітна

Плата

За одну

Оплачену

Годину

Одного штатного працівника

Одного працівника

В еквіваленті повної

Зайнятості

Грн.

Відсотків до

2003р.

Серед-нього

Рівня

По усіх

Видах

Діяль-

Ності

Грн.

Відсотків до

Середнього

Рівня

Заробітної плати

Одного

Штатного

Праців-ника

Грн.

У % до 2003 року

Усього

542,98

125,4

100,0

569,67

104,9

3,49

124,6

Сільське господарство, мис-ливство та лісове господарство

359,82

135,1

66,3

396,40

110,2

2,30

135,3

сільське господарство

359,64

135,4

66,2

396,44

110,2

2,30

136,1

лісове господарство

368,80

119,7

67,9

395,94

107,4

2,33

119,5

Рибне господарство

462,37

124,0

85,2

534,58

115,6

3,21

136,0

Промисловість

656,96

124,8

121,0

705,36

107,4

4,16

122,4

Будівництво

680,11

160,8

125,3

738,55

108,6

4,25

156,3

Оптова та роздрібна торгівля

405,47

118,9

74,7

442,52

109,1

2,66

116,7

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

397,35

126,4

73,2

444,16

111,8

2,68

123,5

Готелі і ресторани

465,86

122,4

85,8

516,16

110,8

3,03

122,2

Транспорт

856,57

118,3

157,8

913,34

106,6

5,39

116,7

Наземний

615,67

121,7

113,4

681,61

110,7

4,02

119,3

Водний

720,53

127,0

132,7

719,99

99,9

4,45

126,4

Авіаційний

722,24

128,2

133,0

778,13

107,7

4,58

119,9

Допоміжні транспортні послуги

1077,66

114,4

198,5

1123,78

104,6

6,63

112,9

Пошта та зв’язок

667,16

125,6

122,9

721,76

108,2

4,25

124,6

Фінансова діяльність

867,34

116,9

159,7

893,27

103,0

5,33

116,4

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

607,80

123,8

111,9

635,19

104,5

3,78

123,9

Державне управління

681,86

118,2

125,6

698,93

102,5

4,21

117,9

Освіта

437,65

125,1

80,6

437,30

99,9

3,27

123,4

Охорона здоров’я та соціальна допомога

427,68

125,3

78,8

433,03

101,3

2,56

126,7

Колективні, громадські та особисті послуги

388,17

121,4

71,5

410,76

105,8

2,60

121,5

діяльність у сфері відпочинку

та розваг, культури та спорту

387,37

122,5

71,3

405,24

104,6

2,66

122,0