Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 2006 (частина 1)

Статистичний збірник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 2006 (частина 1)

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Статистичний збірник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 2006 (частина 1)

Сімферополь

2006

Головне управління статистики в АР Крим

Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Автономної Республіки Крим: Стат. Збірник / Головне управління статистики в АР Крим

 

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Соціально-економічне становище сільських населених пунктів АР Крим» підготовлено за даними четвертого суцільного обстеження сільських населених пунктів станом на 1 листопада 2005р.

Збірник містить основні показники, що характеризують соціально-демографічні процеси, які відбуваються на селі, розвиток сільського господарства та житлові умови населення.

Також наведено інформацію про соціальну сферу сільських населених пунктів.

Основні показники наведено порівняно з даними попередніх обстежень та по регіонах АР Крим.

Відділ статистики соціальних послуг

СКОРОЧЕННЯ

Р. – рік

Тис. – тисяча

% - відсоток

Км – кілометр

СНП – сільські населені пункти

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире ( - )

-

Явища не було;

Символ (х)

-

Заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне;

“у тому числі”, “з них”

-

Наведено не всі доданки загальної суми;

Три крапки (…)

-

Відомості відсутні.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ........................................................................................

9

1.1.

Соціально-економічне становище сільських населених пунктів в АР Крим........

11

1.2.

Загальна характеристика розвитку сільських населених пунктів..........................

12

1.3.

Динаміка основних показників розвитку СНП........................................................

12

1.4.

Розподіл сільських населених пунктів за числом жителів.....................................

13

1.5.

Кількість сільських населених пунктів на 1 листопада 2005р...............................

14

1.6.

Загальна характеристика земельного фонду сільських населених пунктів..........

15

1.7.

Площа сільських населених пунктів........................................................................

16

1.8.

Ранжування регіонів за площею населених пунктів станом на 1 листопада 2005р.............................................................................................................................

17

1.9.

Площа під нове житлове будівництво в сільських населених пунктах на

1 листопада 2005р......................................................................................................

18

1.10.

Площа господарської території сільських населених пунктів на 1 листопада 2005р.............................................................................................................................

19

1.11.

Групування регіонів за забезпеченістю 1 сільського жителя площею господарської території на 1 листопада 2005 р........................................................

20

1.12.

Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до райцентру на

1 листопада 2005р......................................................................................................

21

1.13.

Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до сільради

На 1 листопада 2005р.................................................................................................

22

1.14.

Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до дороги з твердим покриттям на 1 листопада 2005р...............................................................................

23

1.15.

Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до найближчої зупинки громадського транспорту на 1 листопада 2005р......................................................

24

1.16.

Кількість населених пунктів, де розташовані дороги з твердим покриттям та зупинки громадського транспорту на 1 листопада 2005р.......................................

25

1.17.

Розподіл населення, яке проживає в СНП, де розташовані дороги з твердим покриттям і зупинки громадського транспорту на 1 листопада 2005р., %...........

25

1.18.

Благоустрій вулиць сільських населених пунктів на 1 листопада 2005р..............

26

1.19.

Наявність та протяжність вулиць в СНП, на початок року....................................

26

1.20.

Сільські населені пункти, що не мали вулиць з твердим покриттям та освітлених на 1 листопада 2005р...............................................................................

27

1.21.

Характеристика СНП за протяжністю вулиць з твердим покриттям та освітлених, на початок року .....................................................................................

27

1.22.

Надання комунально-побутових послуг у сільських населених пунктах на

1 листопада 2005р.......................................................................................................

28

1.23.

Водопостачання сільських населених пунктів.........................................................

29

1.24.

Питома вага жителів, які користуються водою до загальної чисельності населення, на початок року, %..................................................................................

29

1.25.

Забезпеченість сільських населених пунктів водою на 1 листопада 2005р..........

30

1.26.

Стан навколишнього природного середовища .......................................................

31

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ................................

33

2.1.

Розподіл наявного сільського населення по групах населених пунктів, на початок року ...............................................................................................................

35

2.2.

Розподіл наявного сільського населення по групах населених пунктів на

1 січня 2005р................................................................................................................

35

2.3.

Розподіл наявного сільського населення по групах населених пунктів та статтю на 1 січня 2005р..............................................................................................

36

2.4.

Розподіл постійного сільського населення по групах населених пунктів на

1 січня 2005р................................................................................................................

38

2.5.

Розподіл постійного сільського населення по групах населених пунктів та статтю на 1 січня 2005р..............................................................................................

39

2.6.

Кількість сільського населення по регіонах.............................................................

41

2.7.

Віковий склад наявного та постійного населення на 1 січня 2005р......................

42

2.8.

Розподіл сільського населення за статтю.................................................................

43

2.9.

Співвідношення статевого складу сільського населення.......................................

43

2.10.

Сільські населені пункти, де не було народжених та відбулось природне скорочення населення.................................................................................................

44

2.11.

Сільські населені пункти, де не було дітей, та відбувалось природне скорочення населення, одиниць................................................................................

44

2.12.

Сільські населені пункти, в яких не було народжених, дітей та відбулось природне скорочення населення по регіонах...........................................................

45

2.13.

Кількість сільських населених пунктів, де не було дітей та молоді на 1 січня 2005р.............................................................................................................................

46

2.14.

Показники природного руху та міграції сільського населення..............................

47

2.15.

Динаміка кількості зайнятого сільського населення на початок року.................

48

2.16.

Розподіл кількості працюючих на 1 січня 2005 року по групах населених пунктів..........................................................................................................................

48

2.17.

Зайнятість сільського населення по галузях виробництва ....................................

49

2.18.

Зміна частки зайнятого сільського населення працездатного віку за окремими галузями виробництва у 2005р. порівняно з 2001р.................................................

50

2.19.

Міграція працюючих..................................................................................................

51

2.20.

Зайнятість сільського населення...............................................................................

51

2.21.

Зайнятість окремих категорій населення на 1 січня 2005р.....................................

52

2.22.

Кількість сільських населених пунктів, в яких розташовані суб’єкти господарської діяльності на 1 листопада 2005р.......................................................

53

2.23.

Розподіл суб'єктів господарської діяльності за формами власності 1 листопада 2005р.............................................................................................................................

55

2.24.

Кількість сільських населених пунктів, в яких відсутні суб'єкти господарської діяльності на 1 листопада 2005р................................................................................

57

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.....................................................................................................

59

3.1.

Основні показники розвитку сільського господарства по АР Крим та України на 1 січня 2005р...........................................................................................................

61

3.2.

Характеристика господарств населення на 1 січня 2005р......................................

62

3.3.

Кількість господарств населення, яке постійно проживає в сільській місцевості на початок року, тис. господарств..........................................................

62

3.4.

Наявність землі в господарствах населення............................................................

63

3.5.

Кількість посівної площі у господарствах населення.............................................

65

3.6.

Розподіл сільських населених пунктів за наявністю худоби в господарствах населення.....................................................................................................................

66

3.7.

Кількість сільських населених пунктів, за наявністю худоби в господарствах населення на 1 січня 2005р........................................................................................

67

3.8.

Поголів'я худоби в господарствах населення..........................................................

68

3.9.

Поголів'я худоби у приватній власності господарств населення на 1 січня 2005р.............................................................................................................................

69

3.10.

Кількість сільських населених пунктів, господарства яких мали у приватній власності сільськогосподарську техніку..................................................................

70

3.11.

Сільськогосподарська техніка у приватній власності господарств.......................

71

3.12.

Характеристика фермерських господарств на 1 січня 2005р.................................

72

3.13.

Населені пункти, фермерські господарства яких мали худобу на 1 січня 2005р.

73

3.14.

Забезпеченість працівників соціальної сфери землею на 1 січня 2005р...............

74

РОЗДІЛ 4. ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ..................................................

75

4.1.

Загальна характеристика житлового фонду сільських населених пунктів..........

77

4.2.

Характеристика житлового фонду на 1 січня 2005р...............................................

78

4.3.

Характеристика загальної площі житлових будинків за формами власності на 1 січня 2005р................................................................................................................

79

4.4.

Житлові будинки, що використовуються сезонно та пустують, на 1 січня 2005р.............................................................................................................................

80

4.5.

Розподіл кількості квартир за формами власності на 1 січня 2005р......................

81

4.6.

Характеристика житлового фонду за роками побудови на 1 січня 2005р............

82

4.7.

Характеристика житлового фонду за матеріалами стін та покрівлі на 1 січня 2005р.............................................................................................................................

83

4.8.

Благоустрій житлового фонду...................................................................................

84

4.9.

Питома вага квартир, які мають окремі види благоустрою, у загальній кількості квартир, на початок 2005 року, %.............................................................

84

4.10.

Розподіл квартир за видами благоустрію та за формами власності......................

85

4.11.

Благоустрій житлового фонду на 1 січня 2005р......................................................

85

4.12.

Кількість населених пунктів, в яких квартири не забезпечені окремими видами благоустрою...................................................................................................

86

4.13.

Кількість населених пунктів, в яких всі квартири не забезпечені окремими видами благоустрою...................................................................................................

87

4.14.

Розподіл населених пунктів, в яких всі квартири не забезпечені окремими видами благоустрою, за числом жителів на 1 січня 2005р……………………….

87

4.15.

Чисельність населення, яке проживає в квартирах, що не мають окремих видів благоустрою.................................................................................................................

88

4.16.

Населення, яке проживає в квартирах, що не мають окремих видів благоустрою ................................................................................................................

89

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА..........................................................................

91

5.1.

Наявність установ і підприємств соціально-культурної сфери..............................

93

5.2.

Кількість діючих за призначенням установ і підприємств соціально - культурної сфери........................................................................................................

94

5.3.

Кількість діючих за призначенням закладів освіти на 1 листопада 2005р............

95

5.4.

Кількість населених пунктів, що не мають закладів освіти, але мають дітей до 6 років і дітей та підлітків 7-17 років .......................................................................

97

5.5.

Розподіл населених пунктів, що не мають закладів освіти, за чисельністю дітей та підлітків.........................................................................................................

97

5.6.

Кількість діючих за призначенням закладів культури на 1 листопада 2005р.......

98

5.7.

Показники локалізації та концентрації діючих бібліотек на 1 листопада 2005р..

99

5.8.

Показники локалізації та концентрації закладів культури клубного типу на 1 листопада 2005р.......................................................................................................

100

5.9.

Кількість сільських населених пунктів, що не мали стаціонарних закладів культури та пересувного обслуговування, і чисельність населення в них..........

101

5.10.

Кількість діючих за призначенням лікарняних закладів на1 листопада 2005р....

102

5.11.

Кількість сільських населених пунктів, що не мали лікарняних закладів та пересувного обслуговування, і чисельність населення в них...............................

104

5.12.

Кількість діючих за призначенням торговельних закладів на 1 листопада 2005р.............................................................................................................................

105

5.13.

Кількість сільських населених пунктів, що не мали стаціонарних торгівельних закладів та пересувного обслуговування, і чисельність населення в них............

106

5.14.

Кількість діючих за призначенням підприємств службу побуту на 1 листопада 2005р.............................................................................................................................

107

5.15.

Кількість сільських населених пунктів, що не мали стаціонарних підприємств служб побуту та пересувного обслуговування, і чисельність населення в них...

108

5.16.

Кількість діючих за призначенням інших установ, підприємств соціальної сфери на 1 листопада 2005р. .....................................................................................

109

5.17.

Кількість населених пунктів, що не мали установ соціально-культурної сфери на 1 листопада 2005р..................................................................................................

111

5.18.

Розподіл сільських населених пунктів, які не мають установ і підприємств соціально-культурної сфери по їх відстані до найближчих населених пунктів, де такі установи є........................................................................................................

112

5.19.

Забезпеченість установ та підприємств телефонним зв’язком..............................

113

5.20.

Технічний стан будівель закладів освіти на 1 листопада 2005р............................

114

5.21.

Технічний стан дитячих дошкільних закладів та шкіл на початок року...............

115

5.22.

Технічний стан будівель закладів культури на 1 листопада 2005р......................

116

5.23.

Технічний стан будівель закладів культури на початок року................................

117

5.24.

Технічний стан будівель лікарняних закладів на 1 листопада 2005р....................

118

5.25.

Технічний стан будівель лікарняних закладів на початок року.............................

119

5.26.

Технічний стан будівель торгових закладів на 1 листопада 2005р........................

120

5.27.

Технічний стан будівель торгових закладів на початок року................................

121

5.28.

Технічний стан будівель підприємств служби побуту на 1 листопада 2005р......

122

5.29.

Технічний стан будівель підприємств служби побуту на початок року...............

123

5.30.

Технічний стан будівель установ, підприємств і організацій соціальної сфери та культових споруд 1 листопада 2005р...................................................................

124

5.31.

Технічний стан будівель установ, підприємств і організацій соціальної сфери та культових споруд на початок року.......................................................................

125

5.32.

Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів на

1 листопада 2005р.......................................................................................................

126

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ.......................................................................

128

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
1.2. Загальна характеристика розвитку сільських населених пунктів

(на 1 січня)

19911

1996

2001

20052

Загальна кількість сільських населених пунктів, одиниць

989

958

955

956

Чисельність наявного населення, що мешкає в сільських населених пунктах, тис. осіб

786,3

827,2

770,0

739,1

Чисельність зайнятого сільського населення в галузях виробництва, тис. осіб

386,0

290,2

199,9

175,7

Кількість житлових будинків сільських населених пунктів, тис.

206,5

207,2

209,6

207,6

Кількість господарств населення, тис.

232,3

263,8

265,3

265,3

1Включаючи м. Севастополь.

2Дані враховані станом на 1 листопада.

3Із загальної кількості сільських населених пунктів не мали населення і не були зняті з обліку: у 1991 – 14;

У 1996 - 11; у 2001 - 7; у 2005 - 12.

1.3. Динаміка основних показників розвитку СНП

(199.=100%)

1.4. Розподіл сільських населених пунктів за числом жителів

(на 1 січня)

19911

1996

2001

20052

 

Кількість сільських населених пунктів3

975

947

948

944

 

З них з числом жителів, осіб

 

49 і менше

52

53

58

61

 

50-99

74

65

81

81

 

100-199

104

91

99

108

 

200-299

{266

108

102

98

 

300-499

146

144

146

 

500-999

181

181

181

185

 

1000 і більше

298

303

283

265

 

Продовження

(У відсотках до загальної кількості сільських населених пунктів)

19911

1996

2001

2005

Кількість сільських населених пунктів3

100

100

100

100

З них з числом жителів, осіб

49 і менше

5,3

5,6

6,1

6,4

50-99

7,6

6,9

8,5

8,6

100-199

10,7

9,6

10,4

11,4

200-299

{27,2

11,4

10,8

10,4

300-499

15,4

15,2

15,5

500-999

18,6

19,1

19,1

19,6

1000 і більше

30,6

32,0

29,9

28,1

1Включаючи м. Севастополь.

2Станом на 1 листопада.

3Не враховані села, не зняті з обліку, але які не мають населення: у 1991 - 14; у 1996 - 11; у 2001 - 7; у 2005 - 12.

1.5. Кількість сільських населених пунктів на 1 листопада 2005р.

Всі населені пункти, одиниць

У тому числі з числом жителів, осіб

У % до загальної кількості сільських населених пунктів

Населені пункти (села), які не мають населення, але не зняті з обліку

49 і менше

50-99

100-199

200-299

300-499

500-999

1000 і більше

49 і менше

50-99

100-199

200-299

300-499

500-999

1000 і більше

Автономна Республіка Крим

944

61

81

108

98

146

185

265

6,4

8,6

11,4

10,4

15,5

19,6

28,1

12

 

 

М. Сімферополь

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

 

М. Алушта

24

3

1

1

8

1

3

7

12,5

4,2

4,2

33,3

4,2

12,4

29,2

-

 

М. Армянськ

3

-

-

1

-

-

1

1

-

-

33,3

-

-

33,4

33,3

-

 

М. Феодосія

11

2

-

-

1

1

3

4

18,2

-

-

9,1

9,1

27,2

36,4

-

 

М. Судак

14

2

-

2

-

1

4

5

14,3

-

14,3

-

7,1

28,6

35,7

-

 

М. Ялта

9

3

3

1

-

2

-

-

33,3

33,3

11,1

-

22,3

-

-

-

 

Райони

 

Бахчисарайський

80

2

3

10

8

19

23

15

2,5

3,8

12,5

10

23,7

28,7

18,8

1

 

Білогірський

78

9

9

10

12

11

15

12

11,5

11,5

12,8

15,4

14,1

19,3

15,4

1

 

Джанкойський

110

6

10

13

8

23

28

22

5,5

9,1

11,8

7,3

20,9

25,4

20

1

 

Кіровський

39

2

5

3

3

6

6

14

5,1

12,8

7,7

7,7

15,4

15,4

35,9

-

 

Красногвардійський

82

6

2

9

10

13

19

23

7,3

2,4

11

12,2

15,9

23,2

28

1

 

Красноперекопський

38

1

3

5

4

5

10

10

2,6

7,9

13,2

10,5

13,2

26,3

26,3

-

 

Ленінський

65

5

12

14

8

3

3

20

7,7

18,5

21,5

12,3

4,6

4,6

30,8

3

 

Нижньогірський

57

1

4

6

4

12

16

14

1,8

7

10,5

7

21,1

28,1

24,5

1

 

Первомайський

41

1

2

3

8

10

4

13

2,4

4,9

7,3

19,5

24,4

9,8

31,7

-

 

Роздольненський

39

1

3

8

5

5

7

10

2,6

7,7

20,5

12,8

12,8

17,9

25,7

-

 

Сакський

79

6

7

7

2

14

12

31

7,6

8,9

8,9

2,5

17,7

15,2

39,2

2

 

Сімферопольський

104

4

14

8

10

8

15

45

3,8

13,5

7,7

9,6

7,7

14,4

43,3

-

 

Совєтський

37

5

1

2

2

5

10

12

13,5

2,7

5,4

5,4

13,5

27

32,5

2

 

Чорноморський

33

2

2

4

5

7

6

7

6,1

6,1

12,1

15,2

21,2

18,2

21,1

-

 

1.6. Загальна характеристика земельного фонду сільських населених

Пунктів

20011

20052

2005 у % до 2001

Площа населених пунктів, га

88686

105512

119,0

Площа під нове житлове будівництво всього, га

6486

7152

110,3

У % до загальної площі

7,3

6,8

X

Площа господарської території всього, га

1508575

1604858

106,4

На 1 жителя, соток

196,7

217,1

110,4

Площа земельного запасу, га

130557

146056

111,9

Площа земельного державного резерву, га

139256

151504

108,8

Площа земель садових кооперативів, га

3921

4663

118,9

1Станом на 1 січня.

2Станом на 1 листопада.

1.7. Площа Сільських населених пунктів

2Станом на 1 листопада.

1.8. Ранжування регіонів за площею населених пунктів станом на

1 листопада 2005р.

Площа населених пунктів, га

Питома вага, %

Автономна Республіка Крим

105512

100

Сімферопольський

11861

11,2

Джанкойський

11285

10,7

Сакський

10925

10,4

Білогірський

9828

9,3

Ленінський

9400

8,9

Красногвардійський

8046

7,6

М. Алушта

6315

6,1

Нижньогірський

6243

5,9

Бахчисарайський

5589

5,3

Первомайський

4554

4,3

Чорноморський

3897

3,7

Красноперекопський

3874

3,7

Кіровський

3414

3,2

Совєтський

3321

3,1

Роздольненський

3144

3,0

М. Судак

2235

2,1

М. Феодосія

711

0,7

М. Армянськ

449

0,4

М. Ялта

297

0,3

М. Сімферополь

124

0,1