Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 2006 (частина 2)

2.8. Розподіл сільського населення за статтю

(на початок року; осіб)

Наявне населення

Постійне населення

2001

2005

2001

2005

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Автономна Республіка Крим

403731

366235

389046

350035

402218

364691

385272

346121

М. Сімферополь

140

138

65

48

145

145

65

48

М. Алушта

8388

7258

8636

7484

8365

7210

8636

7484

М. Армянськ

1245

1173

1459

1145

1239

1156

1541

1242

М. Феодосія

5527

5030

5678

4888

5523

5022

5619

4876

М. Судак

6884

5957

7175

5980

7291

6434

7417

6222

М. Ялта

803

668

673

578

803

668

669

554

Райони

Бахчисарайський

31817

28683

30696

27566

31728

28434

30236

27048

Білогірський

21982

19988

20829

19210

22595

20801

21293

19606

Джанкойський

40921

37530

38349

34955

40816

37534

38563

34900

Кіровський

21256

19593

20266

18626

21448

19847

20594

18966

Красногвардійський

38033

35113

36990

33013

38219

35293

36776

32778

Красноперекопський

15808

14544

15430

13967

15682

14385

15265

13806

Ленінський

24621

21055

22794

20079

24533

20665

21441

18592

Нижньогірський

24033

21905

22381

20057

24469

22265

23113

20850

Первомайський

15888

15233

15208

13824

16106

15354

15208

13824

Роздольненський

13242

11982

12532

11368

13352

12130

12351

11246

Сакський

40465

36405

38346

34640

40268

36270

38414

34840

Сімферопольський

66274

60208

66546

60255

63438

57689

64008

57619

Совєтський

13730

12890

13213

12480

13592

12531

13021

12201

Чорноморський

12674

10882

11780

9872

12606

10858

11042

9419

2.9. Співвідношення статевого складу сільського населення

(на 1000 жінок припадає чоловіків)

Розподіл СНП за числом жителів

_________________________________________________________________________________

Статевий склад сільського населення характеризується зменшенням частки чоловіків (відповідно 907 чоловіків на 1000 жінок у 2001р., та 898 – у 2005р.).

2.10. Сільські населені пункти, де не було народжених та відбулось

Природне скорочення населення

Сільські населені пункти, в яких

Протягом 2001-2004рр.

У % до загальної кількості населених пунктів села, в яких протягом 2001-2004рр.

Не було народжених

Кількість померлих перевищує кількість народжених

Не було народжених

Кількість померлих перевищує кількість народжених

Автономна Республіка Крим

51

814

5,4

86,2

М. Сімферополь

-

1

-

100,0

М. Алушта

1

20

4,2

83,3

М. Армянськ

-

2

-

66,7

М. Феодосія

1

8

9,1

72,7

М. Судак

2

10

14,3

71,4

М. Ялта

3

7

33,3

77,8

Райони

Бахчисарайський

5

73

6,3

91,3

Білогірський

7

68

9,0

87,2

Джанкойський

7

89

6,4

80,9

Кіровський

3

31

7,7

79,5

Красногвардійський

4

73

4,9

89,0

Красноперекопський

1

34

2,6

89,5

Ленінський

6

56

9,2

86,2

Нижньогірський

2

51

3,5

89,5

Первомайський

-

34

-

82,9

Роздольненський

1

35

2,6

89,7

Сакський

2

72

2,5

91,1

Сімферопольський

2

88

1,9

84,6

Совєтський

3

32

8,1

86,5

Чорноморський

1

30

3,0

90,9

2.11. Сільські населені пункти, де не було дітей, та відбувалось природне

Скорочення населення, одиниць

19911

Населені пункти, в яких

________________________________________________________

1Включаючи м. Севастополь.


2.12. Сільські населені пункти, в яких не було народжених, дітей та

Відбулось природне скорочення населення по регіонах

(у% до результатів попередніх обстежень)

Сільські населені пункти, в яких

Не було народжених

Кількість померлих перевищує кількість народжених

Не було дітей віком 0-5 років

2001-2004 у %

До 1996-2000

2001-2004 у % до

1996-2000

2001-2004 у % до

1996-2000

Автономна Республіка Крим

91,1

101,5

95,5

М. Сімферополь

-

100,0

-

М. Алушта

50,0

111,1

50,0

М. Армянськ

-

66,7

-

М. Феодосія

100,0

88,9

100,0

М. Судак

100,0

76,9

100,0

М. Ялта

100,0

140,0

100,0

Райони

Бахчисарайський

125,0

100,0

100,0

Білогірський

87,5

101,5

83,3

Джанкойський

140,0

97,8

100,0

Кіровський

В 3,0 р. б.

103,3

В 2,0 р. б.

Красногвардійський

133,3

97,3

66,7

Красноперекопський

33,3

109,7

-

Ленінський

75,0

91,8

88,9

Нижньогірський

100,0

100,0

100,0

Первомайський

-

117,2

-

Роздольненський

100,0

112,9

-

Сакський

40,0

102,9

100,0

Сімферопольський

100,0

97,8

100,0

Совєтський

75,0

123,1

100,0

Чорноморський

100,0

107,1

100,0

 

2.13. Кількість сільських населених пунктів, де не було дітей та молоді на 1 січня 2005р.

Сільські населені пункти (одиниць) де не було

У % до загальної кількості сільських населених пунктів села, де не було

Дітей віком

0-5 років

Дітей віком

6-17 років

Молоді віком 18-27

Молоді віком 28-34 років

Дітей віком

0-5 років

Віком 6-17 років

Молоді віком 18-27

Молоді віком 28-34 років

Автономна Республіка Крим

42

11

12

9

4,4

1,2

1,3

1,0

М. Сімферополь

-

-

-

-

-

-

-

-

М. Алушта

1

1

-

-

4,2

4,2

-

-

М. Армянськ

-

-

-

-

-

-

-

-

М. Феодосія

1

-

-

-

9,1

-

-

-

М. Судак

2

1

-

1

14,3

7,1

-

7,1

М. Ялта

2

-

-

-

22,2

-

-

-

Райони

Бахчисарайський

3

2

1

1

3,8

2,5

1,3

1,3

Білогірський

5

-

1

-

6,4

-

1,3

-

Джанкойський

4

-

1

-

3,6

-

0,9

-

Кіровський

2

1

1

1

5,1

2,6

2,6

2,6

Красногвардійський

2

1

2

1

2,4

1,2

2,4

1,2

Красноперекопський

1

-

-

-

2,6

-

-

-

Ленінський

8

1

3

1

12,3

1,5

4,6

1,5

Нижньогірський

1

-

-

-

1,8

-

-

-

Первомайський

-

-

-

-

-

-

-

-

Роздольненський

1

-

-

-

2,6

-

-

-

Сакський

4

2

1

1

5,1

2,5

1,3

1,3

Сімферопольський

1

-

1

1

1,0

-

1,0

1,0

Совєтський

3

2

-

2

8,1

5,4

-

5,4

Чорноморський

1

-

1

-

3,0

-

3,0

-

2.14. Показники природного руху та міграції сільського населення

По всіх населених пунктах

У тому числі з числом жителів

49 і менше

50-99

100-199

200-299

300-499

500-999

1000 і більше

Чисельність осіб, що протягом 2001-2004 років

Народилось

25383

55

194

547

846

2208

4708

16825

Померло

44467

218

414

1223

1593

3788

8260

28971

Прибуло

54549

169

522

1140

1836

3847

9124

37911

В тому числі

На постійне проживання

51528

161

518

1088

1692

3734

8600

35735

З них

У працездатному віці

34318

122

340

735

1019

2487

5724

23891

З них

У віці 16-34 років

18759

49

224

386

642

1351

3166

12941

З радіоактивно-забрудненої

Території

165

-

9

1

-

3

22

130

З іншого населеного пункту в

Межах області

31764

104

349

749

1120

2286

5525

21631

З іншого населеного пункту в

Межах України

17215

59

140

322

573

1215

2828

12078

Із закордону

5570

6

33

69

143

346

771

4202

Вибуло

63974

283

710

1735

2645

5433

11145

42023

З них

У віці 16-34 років

27602

137

306

739

1129

2211

4710

18370

На постійне проживання

57556

273

678

1647

2297

4844

9947

37870

З них

У працездатному віці

38877

178

423

1099

1563

3168

6661

25785

З них

У віці 16-34 років

23270

126

284

630

914

1942

4001

15373

Кількість населених пунктів, в яких протягом 2001-2004 років

Не було народжених

51

33

13

4

1

-

-

-

Кількість померлих перевищує

Кількість народжених

814

32

57

93

82

128

172

250

 

2.15. Динаміка кількості зайнятого сільського населення на початок року

(осіб)

1996

2001

2005

Загальна кількість працюючих

290245

199937

175713

Зайняті тільки в особистому підсобному господарстві

83892

130951

128196

У % до загальної кількості працюючих

28,9

65,5

73,0

Кількість працюючих в

Межах даного

Сільського населеного

Пункту

219180

149549

102375

За межами свого

Населеного пункту

71065

50388

73338

2.16. Розподіл кількості працюючих на 1 січня 2005р. по групах

Населених пунктів

(кумулятивно)

подпись: відсотки

100

Розподіл СНП за числом жителів

2.17. Зайнятість сільського населення по галузях виробництва2.18. Зміна частки зайнятого сільського населення працездатного віку за окремими галузями виробництва у 2005р. порівняно з 2001р.

(відсоткові пункти)

2.19. МІграція працюючих

Загальна кількість працюючих, осіб

З них працюють

За межами свого населеного пункту

В містах та СМТ

За межами області

За кордоном

Автономна Республіка Крим

175713

73338

54308

6921

4898

М. Сімферополь

40

40

40

-

-

М. Алушта

5142

2596

2342

4

35

М. Армянськ

858

328

141

96

91

М. Феодосія

3842

667

564

95

8

М. Судак

3638

958

852

62

42

М. Ялта

664

394

394

-

-

Райони

Бахчисарайський

13659

4652

3736

287

347

Білогірський

7073

3701

2045

172

268

Джанкойський

15158

2154

1608

359

136

Кіровський

5149

2069

1468

160

166

Красногвардійський

19165

6166

4428

639

689

Красноперекопський

6052

1562

1040

127

231

Ленінський

9915

3920

2212

746

834

Нижньогірський

9706

2613

1473

736

365

Первомайський

5669

1378

887

391

100

Роздольненський

5155

1260

821

227

204

Сакський

16832

10817

8846

622

642

Сімферопольський

37017

24517

19332

1408

534

Совєтський

4659

771

560

111

77

Чорноморський

6320

2775

1519

679

129

2.20. Зайнятість сільського населення

(у % до результатів попереднього обстеження)