Сегодня: 29 | 07 | 2021

Основні Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Автономної Республіки Крим 2007 (частина 1)

1.7. Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій

за видами економічної діяльності за 2002–2007рр.

(відсотків)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

0,5

2,8

4,6

5,1

4,5

3,9

У тому числі

Інансов господарство,

Мисливство та інанс

Господарство

-6,5

4,2

17,1

25,0

4,7

14,0

Рибальство, рибництво

-16,2

-20,6

-1,5

-0,8

40,0

–27,4

Ппромисловiсть

-1,3

-0,5

3,0

4,1

6,5

4,6

Будiвництво

-1,6

3,0

0,2

1,4

1,9

2,3

Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та

Предметів особистого вжитку

6,6

-0,2

8,6

9,6

12,6

10,8

З неї

Торгiвля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

10,4

-6,4

18,6

9,5

27,9

17,5

Оптова торгiвля i
посередництво в оптовій торгiвлi

5,5

-1,1

8,6

10,0

12,2

12,8

Роздрiбна торгiвля: ремонт побутових виробів та предметів особистого

вжитку

8,3

4,5

4,9

8,8

5,3

1,6

Діяльність готелiв та

Ресторанів

1,6

-2,8

2,7

-1,6

-1,3

–2,2

Діяльність транспорту та зв’язку

15,9

24,8

9,2

0,8

1,0

3,8

Інансова діяльність

7,8

23,3

15,6

4,4

52,6

34,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,6

-1,5

8,8

7,3

-2,0

–3,9

Освiта

6,1

7,8

0,9

-1,6

-0,6

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,2

-1,3

-4,9

-1,4

-0,5

0,3

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг:

Діяльність у сфері культури та спорту

1,0

0,8

2,0

0,7

-1,5

2,7

1.8. Рентабельність операційної діяльності за окремими видами економічної

діяльності по регіонах за 2007 рік

(відсотків)

Всього

Сільське

Господарство, мисливство та лісове

Господарство

Промисло-вість

Будівни-цтво

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вхитку

Діяльність транспорту та зв’язку

Автономна Республіка Крим

3,9

14,0

4,6

2,3

10,8

3,8

Міста

Сiмферополь

2,7

4,8

2,9

2,3

9,8

3,7

Алушта

3,9

11,8

15,0

4,0

–4,0

11,8

Армянськ

3,5

–52,7

3,7

3,8

16,8

–3,7

Джанкой

1,7

30,2

–0,1

3,3

14,8

–2,2

Євпаторiя

–0,7

2,6

3,8

–3,7

14,1

1,4

Керч

–2,5

7,8

–1,7

2,6

15,1

8,5

Красноперекопськ

3,6

-

3,6

4,5

–1,2

–13,4

Саки

5,8

-

3,3

2,2

4,0

4,2

Судак

8,8

17,5

23,1

–24,5

–4,7

65,0

Феодосiя

4,6

23,6

–7,4

–1,2

36,1

–7,9

Ялта

2,9

4,3

3,8

5,3

5,5

3,9

Райони

Бахчисарайський

24,8

47,4

27,5

2,1

–2,2

–0,8

Бiлогiрський

1,2

–1,9

1,0

–6,1

6,6

–3,2

Джанкойський

–5,5

–4,8

–8,5

7,0

–31,0

–10,8

Кiровський

22,0

38,9

17,0

–22,6

12,1

–18,3

Красногвардiйський

17,4

4,0

30,3

2,3

–0,1

–16,1

Красноперекопський

17,2

20,3

14,6

–11,7

12,9

8,2

Ленiнський

2,4

27,6

0,7

1,7

3,2

–24,2

Нижньогiрський

8,1

12,6

0,1

–15,5

5,4

5,9

Первомайський

20,1

31,0

–8,4

1,8

–0,8

-

Роздольненський

22,7

34,7

–9,1

9,6

1,6

-

Сакський

5,0

1,6

10,1

5,1

2,9

–2,7

Сiмферопольський

4,3

5,9

1,4

–3,2

10,3

13,2

Совєтський

12,2

16,9

–0,4

16,3

5,1

9,5

Чорноморський

27,7

75,9

–38,6

0,4

6,5

–7,3

2. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИМУ

2.1. Загальні характеристики сільськогосподарських підприємств за 2007 рік по Україні та АР Крим

Україна

АР Крим

Питома вага АР Крим у Україні, %

Кількість підприємств

8287

290

3,5

Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, осіб

614874

29520

4,8

У тому числі

в рослинництві

389111

21357

5,6

в тваринництві

225763

8163

3,6

Площа сільськогосподарських угідь– всього, тис. га

16718,6

604,3

3,6

З неї взято в оренду

15587,1

516,4

3,3

Чистий доход (виручка) від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, млн..грн

32335,6

965,6

3,0

У тому числі сільськогосподарської продукції

30961,1

923,2

3,0

Прибуток, збиток (-) від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, млн..грн

4211,8

90,8

2,2

Рівень рентабельності (збитковості) сільськогосподарської діяльності, %

15,0

10,4

Х

2.2. Ефективність сільськогосподарського виробництва за 2007 рік

По Україні та АР Крим

(млн. грн)

Україна

АР Крим

Питома вага АР Крим у Україні, %

Продукція сільського господарства:

повна собівартість

26792,2

840,7

3,1

чистий дохід (виручка) від реалізації

30961,1

923,2

3,0

Рівень рентабельності (збитковості), %

15,6

9,8

Х

Продукція рослинництва:

Повна собівартість

16823,2

598,8

3,6

Чистий дохід (виручка) від реалізації

22324,8

731,3

3,3

Рівень рентабельності (збитковості), %

32,7

22,1

Х

Продукція тваринництва:

повна собівартість

9969,0

241,9

2,4

чистий дохід (виручка) від реалізації

8636,3

191,9

2,2

Рівень рентабельності (збитковості), %

–13,4

–20,7

Х

Частка підприємств, які отримали від реалізації продукції сільського господарства, %

прибуток

60,7

65,2

Х

збиток

39,3

34,8

Х

2.3. Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

Кількість сільськогосподарських підприємств, одиниць

313

293

335

317

267

235

213

290

В тому числі

Збиткових

68

161

179

103

102

82

101

Прибуткових

313

225

174

138

164

133

131

189

Рівень рентабельності

Усієї діяльності, %

42,7

21,9

2,6

–0,6

18,6

26,0

15,4

10,41

Рівень рентабельності

Рослинництва, %

87,2

71,4

24,1

31,0

12,5

4,1

11,8

22,1

Рівень рентабельності

Тваринництва, %

27,9

–7,8

–36,0

–37,3

–16,3

–6,0

–20,5

–20,7

Рівень рентабельності

Основних видів продукції рослинництва, %

Зерно

208,9

130,6

47,5

33,7

9,4

–4,8

4,1

18,7

Соняшник

150,3

117,3

–3,6

19,8

51,3

8,1

3,1

32,6

Картопля

20,6

27,4

52,3

–19,3

–26,6

27,4

69,7

–27,8

Овочі відкритого грунту

34,2

5,3

–30,0

–4,9

–24,5

4,3

–3,9

75,7

Плоди

98,2

6,9

2,7

12,9

–8,3

–13,5

50,0

3,9

Виноград

71,7

80,8

79,5

67,3

27,3

59,7

41,5

86,5

Рівень рентабельності

Основних видів продукції тваринництва, %

Молоко і молочні продукти2

29,5

–12,1

–22,5

–21,5

–17,8

2,2

–3,7

15,4

М’ясо

Великої рогатої худоби

25,1

–23,6

–46,3

–64,5

–53,3

–47,2

–51,6

–52,3

Свиней

41,4

–4,2

–40,8

–54,4

–37,7

–9,1

–32,9

–38,8

Овець та кіз

25,6

–22,7

–21,7

–35,0

–20,6

–22,7

–32,7

–41,7

Птиці

41,3

–12,6

–23,9

–42,9

–30,7

–35,3

–42,1

–41,8

Яйця

56,7

44,7

14,2

6,5

19,1

21,8

–6,0

–4,0

Вовна

11,2

–54,4

–71,4

–72,9

–77,5

–80,7

–74,9

–77,7

1) сільськогосподарської діяльності

2) з 2003р. молоко незбиране

< >< >

2.4. Кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств

< >Та сума прибутку в розрахунку на одне господарство

< >2.5. Кількість збиткових сільськогосподарських підприємств

< >Та сума збитку в розрахунку на одне господарство

2.6. Рівень рентабельності < >Всієї діяльності

сільськогосподарських підприємств

(відсотків)

*) сільськогосподарської діяльності

< >2.7. Рівень рентабельності рослинництва

(відсотків)

< >2.8. Рівень рентабельності тваринництва

(відсотків)

< >2.9. Собівартість виробництва основних видів продукції

(грн. за 1ц)

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

< >< >Рослинництво

 

Зерно (без кукурудзи)

9,19

3,36

26,19

47,93

39,77

44,24

46,01

56,08

Кукурудза на зерно

11,17

7,60

63,36

49,79

27,20

44,26

41,36

45,83

Насіння соняшнику

17,58

8,69

51,42

64,48

57,57

78,97

70,59

115,15

Картопля

22,87

42,13

57,07

79,62

61,64

64,54

68,62

136,32

Овочі відкритого грунту

16,71

10,86

37,59

45,86

46,35

64,96

53,26

57,96

Плоди

25,29

21,54

43,57

41,23

103,89

93,37

81,90

137,68

Виноград

30,23

13,47

44,04

62,76

120,59

115,78

204,19

150,95

< >< >Тваринництво

 

Молоко

29,87

15,29

67,45

87,09

91,70

99,14

100,56

113,80

Приріст

Великої рогатої

Худоби

243,95

159,80

763,73

1033,33

808,37

804,26

697,71

832,78

Свиней

209,06

174,54

759,26

939,71

793,94

853,90

775,12

868,20

Овець

169,57

105,23

359,26

505,09

650,45

804,40

1009,32

1057,59

Птиці

150,65

146,88

615,81

275,10

270,24

330,53

286,63

329,31

Яйця курячі

(1000 шт.)

66,58

41,54

151,04

167,23

179,94

174,66

172,80

238,33

Вовна

989,10

356,86

1291,00

1246,00

1453,00

1689,00

1860,00

1355,00

< >2.10. Повна собівартість основних видів реалізованої продукції

(грн. за 1 ц)

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

< >< >Рослинництво

Зерно – всього

10,85

384

28,16

47,69

46,45

49,31

52,43

64,59

Кукурудза на зерно

60,90

36,74

40,44

49,19

57,83

Насіння соняшнику

18,51

1021

53,02

59,87

67,52

88,57

84,58

131,01

Картопля

25,02

3,00

52,92

86,60

73,65

74,05

71,03

199,55

Овочі відкритого грунту

17,97

1304

42,93

56,47

56,84

61,25

70,76

70,21

Плоди

29,47

2387

49,76

47,22

73,73

124,76

116,78

155,87

Виноград

32,56

1470

39,79

59,31

134,42

114,87

211,73

149,47

< >< >Тваринництво

Молоко

30,43

1591

66,41

82,02

101,52

108,57

109,76

128,85

Приріст

Великої рогатої худоби

229,07

5781

457,71

635,29

797,99

1016,36

1045,29

1058,15

Свиней

202,49

10127

650,29

890,71

1091,88

1087,14

983,90

1115,06

Овець

184,32

4398

284,97

446,25

458,78

674,97

879,93

976,78

Птиці

171,50

8724

597,35

576,65

1031,93

1249,42

1075,86

1235,72

Яйця курячі (1000 шт.)

62,29

4499

150,65

166,40

196,21

200,40

200,29

267,44

Вовна

1022,06

29416

1264,98

1212,30

1582,11

1942,29

1541,66

1559,77

2.11. Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

(відсотків)

Витрати – всього

У тому числі

Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби

Матеріальні витрати

Амортизація основних засобів

Інші витрати

< >< >Сільське господарство

1990

100,0

37

48

10

5

1995

100,0

19

64

6

11

2000

100,0

16

62

12

10

2003

100,0

16

60

7

17

2004

100,0

16

68

5

11

2005

100,0

18

68

5

9

2006

100,0

18

67

5

10

2007

100,0

17

70

5

8

< >< >Рослинництво

1990

100,0

48

33

14

5

1995

100,0

22

59

8

11

2000

100,0

17

57

13

13

2003

100,0

20

48

8

24

2004

100,0

20

55

7

18

2005

100,0

23

56

6

15

2006

100,0

23

57

6

14

2007

100,0

23

58

7

12

< >< >Тваринництво

1990

100,0

25

64

7

4

1995

100,0

16

70

5

9

2000

100,0

15

72

10

3

2003

100,0

11

81

5

3

2004

100,0

10

86

3

1

2005

100,0

11

84

3

2

2006

100,0

12

80

3

5

2007

100,0

10

85

2

3

2.12. Структура матеріальних витрат на виробництво

< >Сільськогосподарської продукції

(відсотків)

Матеріальні витрати

У тому числі

Насіння і посадковий матеріал

Корми

Інша продукція сільського господарства

Мінеральні добрива

Нафто–продукти

< >< >Сільське господарство

1990

100,0

11,8

53,9

6,1

7,3

5,1

1995

100,0

9,3

34,7

2,6

4,6

19,8

2000

100,0

11,8

27,8

1,9

7,2

20,8

2003

100,0

11,0

35,5

7,5

6,8

12,8

2004

100,0

8,9

38,2

7,5

6,9

12,9

2005

100,0

7,6

36,6

3,7

7,4

12,8

2006

100,0

8,4

40,6

2,5

8,2

15,2

2007

100,0

9,4

39,4

6,7

8,4

11,5

< >< >Рослинництво

1990

100,0

33,2

Х

8,7

20,5

10,4

1995

100,0

19,2

Х

1,9

9,4

32,4

2000

100,0

19,0

Х

1,8

11,7

29,3

2003

100,0

21,7

Х

2,7

13,5

22,1

2004

100,0

19,5

Х

2,4

15,0

23,4

2005

100,0

16,7

Х

2,1

16,3

24,2

2006

100,0

17,3

Х

2,9

17,0

27,4

2007

100,0

19,9

Х

3,2

17,8

21,5

Тваринництво

1990

100,0

Х

83,6

4,6

Х

2,1

1995

100,0

Х

67,7

3,3

Х

7,9

2000

100,0

Х

73,2

1,9

Х

7,1

2003

100,0

Х

71,9

12,4

Х

3,3

2004

100,0

Х

70,5

11,9

Х

3,9

2005

100,0

Х

67,1

5,0

Х

3,3

2006

100,0

Х

78,8

2,1

Х

3,7

2007

100,0

Х

74,3

9,8

Х

2,7

Продовження

У тому числі

Електроенергія

Паливо

Запчастини, ремонтні і будівельні матеріали

Оплата послуг і робіт та інші матеріальні витрати

< >< >Сільське господарство

1990

1,7

0,8

5,8

7,5

1995

8,6

2,0

8,8

9,6

2000

3,7

1,5

7,1

18,2

2003

3,2

1,6

6,2

15,4

2004

2,9

2,2

5,7

14,8

2005

3,1

2,4

5,4

21,0

2006

3,0

2,5

6,8

12,8

2007

2,6

2,9

6,7

12,4

Рослинництво

1990

2,2

1,2

9,7

14,1

1995

7,2

3,0

13,5

13,4

2000

2,8

2,1

9,6

23,7

2003

3,0

2,8

10,4

23,8

2004

3,0

3,7

9,4

23,6

2005

2,9

4,4

19,6

23,8

2006

2,6

3,0

9,8

20,0

2007

2,7

4,3

10,8

19,8

< >Тваринництво

1990

1,5

0,6

3,7

3,9

1995

9,8

1,1

4,3

5,9

2000

5,2

0,4

3,0

9,2

2003

3,4

0,5

1,9

6,6

2004

2,9

1,0

2,5

7,3

2005

3,3

0,8

1,9

18,6

2006

3,4

2,0

4,0

6,0

2007

2,5

1,7

3,1

5,9

< >2.13. Економічні показники сільськогосподарської діяльності

сільгосппідприємств < >За організаційно–правовими формами

господарювання у 2007 році

Господарські товариства

Приватні підприємства

Виробничі кооперативи

Державні

Інші

Кількість сільськогосподарських підприємств, одиниць

136

65

55

25

9

У тому числі

Збиткових

41

12

26

17

5

У відсотках

30

18

47

68

56

Прибуткових

95

53

29

8

4

У відсотках

70

82

53

32

44

Рівень рентабельності сільськогосподарської діяльності, %

11,0

24,8

5,1

–7,5

–3,5

Рівень рентабельності сільськогосподарської продукції, %

10,2

24,9

5,0

–7,6

–3,7

Рівень рентабельності рослинництва, %

24,2

30,3

16,4

–1,1

9,7

Рівень рентабельності тваринництва, %

–19,8

–12,1

–38,7

–16,3

–25,8

Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва, %

Зерно

19,3

26,4

13,9

–7,2

9,0

Соняшник

31,5

59,3

21,6

64,6

–17,9

Картопля

–77,4

89,3

193,2

–8,3

Овочі відкритого грунту

0,6

167,7

51,2

–43,1

Плоди

18,3

–29,4

4,9

–33,3

–20,9

Виноград

130,8

92,8

35,0

24,1

0,0

Рівень рентабельності основних видів продукції тваринництва, %

Молоко

21,2

93,2

–4,1

–2,6

207,6

М’ясо

Великої рогатої худоби

–56,7

–21,8

–59,4

–31,1

–58,8

Свиней

–43,5

–23,2

–47,7

–12,0

–63,5

Овець та кіз

–43,2

–40,0

–22,7

–70,8

Птиці

–44,8

16,3

–34,0

–76,0

–24,6

Яйця

–4,3

6,0

–16,9

–6,5

Вовна

–77,4

–76,3

–76,5

–85,6

< >2.14. Структура сільськогосподарських підприємств

за організаційно–правовими формами господарювання

(відсотків)

3. Основні економічні показники < >Роботи сільськогосподарських підприємств

< >ПО РАЙОНАХ ТА МІСТАХ