Сегодня: 17 | 10 | 2021

Основні Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Автономної Республіки Крим 2007 (частина 1)

Держкомстат України

Головне управління статистики в АРК

Основні Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Автономної Республіки Крим 2007 (частина 1)

Сімферополь – 2008

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

 

П Е Р Е Д М О В А

Статистичний збірник «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Автономної Республіки Крим» вміщує дані державної статистичної звітності за формою №50–сг сільськогосподарських підприємств, що здійснювали господарську діяльність з виробництва основних видів сільськогосподарської продукції на території АР Крим (вкл. м. Севастополь).

У збірнику систематизовано економічні показники, які характеризують діяльність як в цілому сільськогосподарських підприємств, так і кожної категорії окремо, а саме: недержавних сільгосппідприємств (господарські товариства, приватні підприємства, виробничі сільгоспкооперативи та інші підприємства) і державних (радгоспів); кількість підприємств всього та збиткових, суму прибутку (збитку), рівень рентабельності та собівартість виробництва основних видів сільгосппродукції. Крім того, надано інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств – юридичних осіб в цілому та за видами економічної діяльності.

Ряд показників наведено у порівнянні з даними в цілому по Україні.

Окремим розділом виділено показники ефективності сільськогосподарського виробництва по районах та містах у 2007 році.

У зв’язку зі зміною методологічних підходів і складу показників звітності за ф.№50-сг, у 2007р. дані щодо кількості збиткових та прибуткових підприємств, суми збитків та прибутків, рівня рентабельності у відповідних таблицях наведено по Сільськогосподарській діяльності, тобто реалізації Продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва, а також сільськогосподарських послуг. Під таблицями зроблено відповідну примітку.

Більшість даних подається в цілому по АР Крим та у розрізі районів і міст.

Відділ статистики сільського господарства

та навколишнього середовища

СКОРОЧЕННЯ

Тис. – тисяча

Млн. – мільйон

Кг – кілограм

Ц – центнер

Т – тонна

Га – гектар

Шт. – штук

Грн. – гривня

% – відсотків

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути

виражені використаними у таблиці розрядами

ЗМІСТ

Передмова..............................................................................................................................

3

Скорочення та умовні позначення………………………………………………………...

4

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

АР КРИМ…………………………………………………………………………………...

7

1.1.

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до

оподаткування за видами економічної діяльності за 2002 – 2007рр…………………...

9

1.2.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2007 рік………………………………………………………...

10

1.3.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства по містах та районах за 2007 рік…………………………………………………………………………………

11

1.4.

Чистий фінансовий результат (сальдо) за видами економічної діяльності

За 2002–2007 рр…………………………………………………………………………….

12

1.5.

Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності

За 2007 рік …………………………………………………………………………………..

13

1.6.

Чистий прибуток (збиток) підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства по містах та районах за 2007 рік ……………….

14

1.7

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2002–2007рр. ………………………………………………….

15

1.8.

Рентабельність операційної діяльності за окремими видами економічної діяльності по регіонах за 2007 рік……………………………………………………………………..

16

2.

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИМУ………………………

17

2.1.

Загальні характеристики сільськогосподарських підприємств за 2007 рік по Україні та АР Крим………………………………………………………………………………….

19

2.2.

Ефективність сільськогосподарського виробництва за 2007 рік

По Україні та АР Крим……………………………………………………………………..

20

2.3.

Економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств………………..

21

2.4.

Кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств та сума прибутку

В розрахунку на одне господарство……………………………………………………….

22

2.5.

Кількість збиткових сільськогосподарських підприємств та сума збитку

В розрахунку на одне господарство……………………………………………………….

22

2.6.

Рівень рентабельності всієї сільськогосподарської діяльності …………………………

23

2.7.

Рівень рентабельності рослинництва……………………………………………………..

23

2.8.

Рівень рентабельності тваринництва……………………………………………………...

23

2.9.

Собівартість виробництва основних видів сільськогосподарської продукції………….

24

2.10.

Повна собівартість основних видів реалізованої продукції……………………………..

24

2.11.

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції…………………..

25

2.12.

Структура матеріальних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції …..

26

2.13.

Економічні показники діяльності сільгосппідприємств за організаційно–правовими формами господарювання у 2007 році……………………………………………………

28

2.14.

Структура сільськогосподарських підприємств за організаційно–правовими формами господарювання…………………………………………………………………

29

3.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств по РАЙОНах ТА МІСТах..

31

3.1.

Кількість сільськогосподарських підприємств…………………………………………...

33

3.2.

Прибуток, збиток (–) від реалізації сільськогосподарської продукції………………….

34

3.3.

Прибуток, збиток (–) від реалізації продукції рослинництва……………………………

36

3.4.

Прибуток, збиток (–) від реалізації продукції тваринництва……………………………

37

3.5.

Кількість збиткових сільгосппідприємств та сума збитку у 2007 році…………………

38

3.6.

Рівень рентабельності сільгосппідприємств……………………………………………...

39

3.7.

Рівень рентабельності сільгосппідприємств……………………………………………...

40

3.8.

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва………...

43

3.9.

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва………...

49

3.10.

Собівартість виробництва основних видів продукції рослинництва…………………...

56

3.11.

Собівартість виробництва основних видів продукції тваринництва……………………

64

4.

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ НЕДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО РАЙОНАХ ТА МІСТАХ..

71

4.1.

Кількість недержавних сільгосппідприємств, їх прибуток, збиток (–) у 2007 році……

73

4.2.

Кількість збиткових підприємств та сума їх збитку у 2007 році………………………..

74

4.3.

Рівень рентабельності недержавних сільгосппідприємств у 2007 році………………...

75

4.4.

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва………...

76

4.5.

Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва………...

82

4.6.

Собівартість виробництва основних видів продукції рослинництва…………………...

89

4.7.

Собівартість виробництва основних видів продукції тваринництва……………………

96

5.

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ (РАДГОСПІВ) ПО РАЙОНАХ ТА МІСТАХ……...

103

5.1.

Кількість державних сільгосппідприємСТв, їх прибуток, збиток (–) у 2007 році……..

105

5.2.

Кількість збиткових підприємств та сума їх збитку у 2007 році……………………….

106

5.3.

Рівень рентабельності державних сільгосппідприємств у 2007 році…………………..

107

5.4.

Рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва………………………

108

5.5.

Рівень рентабельності основних видів продукції тваринництва……………………….

113

5.6.

Собівартість виробництва основних видів продукції рослинництва…………………..

120

5.7.

Собівартість виробництва основних видів продукції тваринництва…………………..

126

6.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

У 2007 РОЦІ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ……………………………………………

133

6.1.

Результати від реалізації зернових культур…………………………………………….

135

6.2.

Результати від реалізації овочів відкритого ґрунту……………………………………..

136

6.3.

Результати від реалізації плодів …………………………………………………………

137

6.4.

Результати від реалізації винограду……………………………………………………...

138

6.5.

Результати від реалізації великої рогатої худоби на м’ясо……………………………..

139

6.6.

Результати від реалізації свиней на м’ясо……………………………………………….

140

6.7.

Результати від реалізації овець на м’ясо………………………………………………...

141

6.8.

Результати від реалізації птиці на м’ясо ………………………………………………...

142

6.9.

Результати від реалізації молока…………………………………………………………

143

6.10.

Результати від реалізації яєць курячих…………………………………………………..

144

6.11.

Результати від реалізації вовни ………………………………………………………….

145

Короткі методологічні пояснення……………………………………………………...

147

 

< >< >1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АР КРИМ

< >

1.1. Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до

оподаткування за видами економічної діяльності за 2002 – 2007рр.

(тис. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

-107275,7

51875,0

317182,1

605620,1

637834,5

512369,1

У тому числі

Сільське господарство,
мисливство та лісове
господарство

-87347,9

34390,1

199969,8

354500,9

28183,2

219145,5

Рибальство, рибництво

-18599,3

-32858,9

-21685,9

-1944,5

22020,4

–37258,2

Промисловість

-139129,7

-119523,7

69993,8

281391,8

535569,8

418067,5

Будівництво

-14460,0

4116,2

-33043,7

-2336,5

29516,6

–57264,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

28719,6

-10088,6

12074,9

12731,4

106705,1

6245,1

З неї

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

8650,2

-13427,8

7794,1

16728,2

33456,2

26767,2

Оптова торгівля i
посередництво в оптовій торгiвлi

8281,5

-383,6

-822,3

-25409,9

60214,4

71414,8

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

11787,9

3722,8

5103,1

21413,1

13034,5

–91936,9

Діяльність готелів та

ресторанів

1011,2

-22342,9

-17627,9

-16318,1

-30253,4

–26844,6

Діяльність транспорту та зв’язку

137006,4

237519,8

101950,9

-38407,2

-16385,1

12108,2

Фінансова діяльність

-1626,3

2964,7

12060,7

4943,8

9241,6

11799,3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та

Надання послуг підприємцям

-17663,0

-26444,0

-15350,1

-3440,9

-28831,7

–17703,4

Державне управління

160,4

-371,3

666,9

535,3

391,6

Освіта

1650,8

2246,2

829,9

-392,3

40,1

487,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3278,4

-17511,8

3496,5

7953,6

-15091,2

–35554,4

Надання комунальних та

індивідуальних послуг:

Діяльність у сфері культури та спорту

-276,3

-220,8

3841,1

6402,8

-3272,5

19141,4


1.2. Фінансові результати від звичайної діяльності

до оподаткування за видами економічної діяльності за 2007 рік

(тис. грн.)

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Всього

512369,1

67,8

1737904,5

32,2

1225535,4

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

219145,5

72,5

331421,4

27,5

112275,9

Рибальство, рибництво

–37258,2

62,1

2423,9

37,9

39682,1

Промисловість

418067,5

65,4

665837,1

34,6

247769,6

Будівництво

–57264,4

68,4

123191,3

31,6

180455,7

Торгівля; ремонт автомобілів,

Побутових виробів та предметів
особистого вжитку

6245,1

71,5

233517,6

28,5

227272,5

З неї

Торгiвля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

26767,2

69,7

37971,7

30,3

11204,5

Оптова торгiвля i посередництво в

Оптовій торгiвлi

71414,8

71,4

159058,4

28,6

87643,6

Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробів та предметів особистого
вжитку

–91936,9

72,4

36487,5

27,6

128424,4

Діяльність готелiв та ресторанів

–26844,6

65,2

43083,8

34,8

69928,4

Діяльність транспорту та зв’язку

12108,2

69,7

87466,1

30,3

75357,9

Фiнансова діяльність

11799,3

73,7

17363,9

26,3

5564,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

Підприємцям

–17703,4

62,5

151587,6

37,5

169291,0

Освiта

487,1

77,8

1602,7

22,2

1115,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–35554,4

67,0

40977,6

33,0

76532,0

Надання комунальних та індивідуальних послуг: діяльність у сфері культури та спорту

19141,4

67,7

39431,5

32,3

20290,1


1.3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства по містах та районах за 2007 рік

(тис. грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий результат

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий

Результат

Автономна

Республіка Крим

219145,5

72,5

331421,4

27,5

112275,9

Міста

Сімферополь

-1622,6

66,9

3626,4

33,1

5249,0

Алушта

6608,4

100,0

6608,4

-

-

Армянськ

-5729,4

40,0

-

60,0

5729,4

Джанкой

1849,2

80,0

1885,7

20,0

36,5

Євпаторія

19,6

66,7

250,6

33,3

231,0

Керч

481,8

89,5

641,6

10,5

159,8

Красноперекопськ

-

-

-

-

-

Саки

-

-

-

-

-

Судак

10959,0

70,0

11087,3

30,0

128,3

Феодосія

39275,1

41,2

46021,1

58,8

6746,0

Ялта

992,8

69,0

1384,2

31,0

391,4

Райони

Бахчисарайський

39495,3

73,3

44109,0

26,7

4613,7

Білогірський

117,4

56,3

3125,4

43,7

3008,0

Джанкойський

-2364,9

58,2

9673,7

41,8

12038,6

Кіровський

10012,9

63,3

10505,8

36,7

492,9

Красногвардійський

9113,3

81,3

45977,8

18,7

36864,5

Красноперекопський

11900,6

76,9

14025,7

23,1

2125,1

Ленінський

14879,1

77,4

16631,0

22,6

1751,9

Нижньогірський

10254,7

53,6

16733,8

46,4

6479,1

Первомайський

17302,1

94,2

17440,3

5,8

138,2

Роздольненський

18147,1

87,0

18970,9

13,0

823,8

Сакський

3684,2

73,0

8271,6

27,0

4587,4

Сімферопольський

20010,6

59,3

36360,8

40,7

16350,2

Совєтський

5615,4

85,2

6387,2

14,8

771,8

Чорноморський

8143,8

86,8

11703,1

13,2

3559,3


1.4. Чистий фінансовий результат (сальдо) За видами економічної діяльності

За 2002–2007 рр.

(тис. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

-328068,0

-232888,5

134896,0

330228,2

301149,4

96332,1

У тому числі

Сiльське господарство, мисливство та лiсове

Господарство

-140629,3

-13964,5

176662,2

337847,3

8607,1

195842,4

Рибальство, рибництво

-19195,4

-32951,5

-22016,5

-2056,3

21843,9

–38308,8

Промисловiсть

-198829,0

-181753,6

24029,4

122562,2

335000,1

183695,1

Будiвництво

-20693,0

-3251,1

-42771,3

-15804,6

7902,3

–83320,5

Торгівля: ремонт автомо-мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

6992,6

-25320,4

-14299,4

-16218,9

68026,2

–39902,7

з неї

Торгiвля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

5069,2

-15185,7

5852,1

14095,3

29456,7

18823,2

Оптова торгiвля i

Посередництво в оптовій торгiвлi

-4632,9

-8338,8

-20522,9

-43324,0

31397,6

41111,5

Роздрiбна торгiвля: ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6556,3

-1795,9

371,4

13009,8

7171,9

–99837,4

Діяльність готелiв та

Ресторанів

-966,7

-23704,6

-19949,6

-20344,7

-35178,7

–36053,3

Діяльність транспорту та зв’язку

76544,1

117682,5

53197,5

-59238,3

-34893,2

–94505,4

Фiнансова діяльність

-2160,4

2553,9

11544,6

4503,8

8594,0

11091,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підпрємцям

-26109,7

-42290,6

-21754,7

-18077,2

-44462,7

–40832,9

Свiта

1052,9

1604,2

265,8

-1050,8

-99,4

279,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

-1752,7

-28769,8

-9908,3

-2869,1

-24899,4

–49806,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг: діяльність у сфері культури та спорту

-2246,5

-2025,7

-329,9

775,6

-9215,0

3052,9

1.5. Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності

За 2007 рік

(тис. грн.)

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Всього

96332,1

67,3

1349939,5

32,7

1253607,4

У тому числі

Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство

195842,4

72,8

316201,4

27,2

120359,0

Рибальство, рибництво

–38308,8

62,1

1512,6

37,9

39821,4

Промисловiсть

183695,1

65,0

440354,2

35,0

256659,1

Будiвництво

–83320,5

67,3

101065,6

32,7

184386,1

Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–39902,7

70,8

191414,0

29,2

231316,7

З неї

Торгiвля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

18823,2

68,8

30460,9

31,2

11637,7

Оптова торгiвля i
посередництво в оптовій торгiвлi

41111,5

70,5

131208,8

29,5

90097,3

Роздрiбна торгiвля: ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–99837,4

72,0

29744,3

28,0

129581,7

Діяльність готелiв та ресторанів

–36053,3

65,0

35020,6

35,0

71073,9

Діяльність транспорту та зв’язку

–9405,4

69,3

61899,3

30,7

71304,7

Фiнансова діяльність

11091,9

72,9

16673,4

27,1

5581,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–40832,9

61,9

131429,4

38,1

172262,3

Освiта

279,9

77,8

1419,1

22,2

1139,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–49806,5

66,5

28185,8

33,5

77992,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг: діяльність у сфері культури та спорту

3052,9

67,3

24764,1

32,7

21711,2

1.6. Чистий прибуток (збиток) підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства по містах та районах за 2007 рік

(тис. грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий результат

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий

результат

Автономна

Республіка Крим

195842,4

72,8

316201,4

27,2

120359,0

Міста

Сімферополь

-1705,3

67,8

3515,7

32,2

5221,0

Алушта

6550,0

100,0

6550,0

-

-

Армянськ

-5736,1

40,0

-

60,0

5736,1

Джанкой

1845,4

80,0

1881,9

20,0

36,5

Євпаторія

11,6

66,7

242,6

33,3

231,0

Керч

459,8

89,5

619,6

10,5

159,8

Красноперекопськ

-

-

-

-

-

Саки

-

-

-

-

-

Судак

8436,1

70,0

8573,6

30,0

137,5

Феодосія

34893,6

41,2

41686,4

58,8

6792,8

Ялта

917,3

69,0

1308,7

31,0

391,4

Райони

Бахчисарайський

36923,8

73,3

41537,8

26,7

4614,0

Білогірський

-162,5

56,3

2849,1

43,7

3011,6

Джанкойський

-5180,0

61,8

9567,8

38,2

14747,8

Кіровський

9603,0

66,7

10093,9

33,3

490,9

Красногвардійський

6968,0

81,3

45309,1

18,7

38341,1

Красноперекопський

11747,7

73,1

13972,8

26,9

2225,1

Ленінський

14496,4

77,4

16602,3

22,6

2105,9

Нижньогірський

9930,8

53,6

16584,5

46,4

6653,7

Первомайський

15843,0

94,2

15981,2

5,8

138,2

Роздольненський

16686,7

87,0

18042,3

13,0

1355,6

Сакський

2155,5

74,6

8253,5

25,4

6098,0

Сімферопольський

19284,9

60,5

36116,1

39,5

16831,2

Совєтський

4323,7

81,5

5292,5

18,5

968,8

Чорноморський

7549,0

84,2

11620,0

15,8

4071,0