Сегодня: 28 | 01 | 2022

ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: «Сказ в м. Севастополю »

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: „ “

 

ЗАВДАННЯ

НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема: «Сказ в м. Севастополю »

Затверджено наказом від „____“__________________2008 р. № _________

1. Термін здачі студентом виконаної роботи у деканат до „___”______2008 р.

__________________________________________________________________

2. Вихідні дані до проекту (роботи)____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зміст роботи (перелік питань, що розробляються в роботі)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

5.  Рецензенти по роботі:

Зміст

Завдання на виконання дипломної роботи

Реферат

1.  Вступ

2.  Огляд літератури

2.1  Висновок з огляду літератури

3.  Власні дослідження

3.1  Матеріал і методи дослідження

3.2  Характеристика клініки

3.3  Результати власних досліджень

3.4  Розрахунок економічної ефективності

3.5  Обговорення результатів власних досліджень

4.  Охорона праці

5.  Охорона навколишнього середовища

6.  Комп’ютерні методики з обробки інформації

7.  Висновки і пропозиції виробництва

8.  Список літератури

9.  Додатки

Реферат

Сказ - небезпечна хвороба тварин. Вона відома давно і наносить значних економічних збитків в багатьох країнах світу. В теперішній час ризик інфікування збудником сказу продовжує зоставатися високим. В зв’язку з цим боротьбі зі сказом приділяється велика увага. Підтримання благополуччя по сказу – складна проблема. Тому в даній роботі приділена значна увага поширення захворювання в великому місті, що територіально є дещо ізольовано.

Згідно отриманих даних, незважаючи на проведення профілактичних щепленнь, сказ в м. Севастополі з 1997 року реєструється кожного року, що створює реальну загрозу до зараження людей і дітей.

В умовах м. Севастополю найвищій відсоток уражених на сказ зафіксовано серед лисиць - 46,28%; собаки, в тому числі і бродячі, посідають друге місце серед всіх досліджених тварин – 26,42%. ВРХ і коні мають самий низький відсоток захворілих – 1,49. Установлені також випадки сказу у їжаків – 2,98% і куниць – 4,48%. Із десяти видів наведених тварин найчастіше інфекція виділяється від лисиць. В умовах м. Севастополю спостерігається стабільність випадків сказу протягом 2004-2005 років – по 16 випадків, що складає 23,9 % від загальної кількості за дослідний період. Певний спад випадків захворювання на сказ просліджується у 2007 році – 12 випадків, що дорівнює 17,9 %. В 2007 році хворих виявилося на 1,5 % менше в порівнянні з попередніми роками (2004,2005) і на 7,5 % – з 2006, де частота випадків була найвищою 17 голів – 25,4 %. У ВРХ і коней за весь період дослідження зафіксовано по одному випадку – 1,49%. Установлена сезонна динаміка сказу: два підйому у захворюваності тварин: 1-й – лютий –квітень (12,08 - 21,47%) і 2-й – вересень – грудень (10,34 – 12,07%). З метою створення надійного епізоотичного стану по сказу в м. Севастополі для щеплення собак використовуються ряд вакцини. У 2007 році проти сказу щеплено 6441 гол. собак і 230 гол. котів.

1. ВСТУП

Вірусні інфекції тварин є серйозна проблема у зв’язку з чисельністю і розповсюдженням багатьох збудників відсутністю ефективних засобів боротьби з багатьма інфекціями та великої кількості різних багатоваріантних вірусних, вірусно-бактеріальних інфекцій і інших асоціацій.

За останні два десятиріччя на території України поширилася епізоотія сказу серед диких тварин, головним чином серед червоних лисиць. Це значною мірою визначило епідемічну характеристику рабічної інфекції.