Сегодня: 27 | 07 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ За 2000-2006рр. (частина 1)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ За 2000-2006рр. (частина 1)

Сімферополь

2007

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

Відділ статистики будівництва та інвестицій

За редакцією Т. Г. Елькан

Відповідальний за випуск Т. А. Масливець

У довіднику вміщено дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Автономній Республіці Крім, у розрізі регіонів, структуру та джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності за 2000-2006рр. Наведено обсяги капіталовкладень у будівництво житла та в соціально-культурну сферу.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

• адреса: 95000,м. Сімферополь,

Вул. Ушинського, 6, каб.203

• телефони: 27-62-23, 27-87-51

• факс: 25-55-81

• електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

• в Інтернет: crimeastat. sf. ukrtel. net

Розповсюдження статичних видань Головного управління

Статистики в Автономній Республіці Крим

Відділ зведених робіт та показників національних рахунків

• адреса: 95000, м. Сімферополь,

Вул. Ушинського, 6, каб.103

• телефон: 60-05-32

• факс: 25-55-81

• електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

• в Інтернет: crimeastat. sf. ukrtel. net

Виконавці: Петрова О. С.

Тарасюк В. В.

Вих. №04-8-1-201-584

Від 21 червня 2007р.

Головне управління статистики в АР Крим, 2007

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Капітальні інвестиції в Автономній Республіці Крим за 2000-2006рр.” містить широкий спектр статистичних показників про інвестиційну діяльність: дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Автономній Республіці Крім, у розрізі регіонів, структуру та джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності за 2000-2006рр. Наведено обсяги капіталовкладень у будівництво житла та в соціально-культурну сферу.

Збірник складається з 4 розділів, які включають табличний та графічний матеріали.

У збірнику наведені короткі методологічні пояснення щодо складу та формування окремих статистичних показників.

Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Головне управління статистики в АР Крим

СКОРОЧЕННЯ

Грн. – гривня

Млн. – мільйон

Р. – рік

Тис. – тисяча

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)

– явищ не було

Крапки (. . .)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ (х)

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

“з них”,

“ у тому числі”

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми

З М І С Т

Передмова.................................................................................................................

3

Скорочення................................................................................................................

4

Умовні позначення....................................................................................................

4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

7

1.1.

Основні показники інвестицій.......................................................................

7

1.2.

Питома вага Автономної Республіки Крим в Україні................................

7

1.3.

Місце Автономної Республіки Крим в Україні............................................

7

1.4.

Індекси інвестицій в основний капітал.........................................................

8

2. капітальні інвестиції

9

2.1

Капітальні інвестиції......................................................................................

9

2.2

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування......................................

10

2.3

Капітальні інвестиції по містах і районах....................................................

11

2.4

Капітальні інвестиції.....................................................................................

12

2.5

Капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд, їх окремих частин та об’єктів незавершеного будівництва по містах та районах....................

14

3. ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

15

3.1

Інвестиції в основний капітал......................................................................

17

3.2

Інвестиції в основний капітал. за джерелами фінансування......................

17

3.3

Інвестиції в основний капітал по містах та районах..................................

18

3.4

Індекси інвестицій в основний капітал по містах та районах....................

20

3.5

Інвестиції в основний капітал на 1 особу по містах та районах................

22

3.6

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування …………..…

23

3.7

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування по містах та районах...................……..…...........................................................................

25

3.8

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування по містах та районах ......................................................................................

41

3.9

Технологічна структура інвестицій в основний капітал............................

49

3.10

Інвестиції в основний капітал за технологічною структурою...................

50

3.11

Структура інвестицій в основний капітал за технологічною структурою

52

3.12

Інвестиції в сновний капітал за технологічною структурою по містах та районах.............................................................................................................

54

3.13

Структура інвестицій в основний капітал за технологічною структурою по містах та районах.......................................................................................

60

3.14

Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за основними напрямками за видами економічної діяльності…………………….……

63

3.15

Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів…………….

64

3.16

Структура інвестицій в основний капітал за видами основних засобів…

65

3.17

Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів по містах та районах……………………………………………………………………….

66

3.18

Структура інвестицій в основний капітал за видами основних засобів по містах та районах………………………………………………….……..

71

3.19

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності…........

76

3.20

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності…………………………………………………………………….

78

3.21

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності…………………………………………………………………….

80

3.22

Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності…………………………………………………………………….

81

3.23

Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності………

83

3.24

Індекси інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності…………………………………………………………………….

85

3.25

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності по містах та районах……………………………………………………………

87

3.26

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності по містах та районах………………………………………….

103

3.27

Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності по містах та районах………………………………………….

119

4. ІНВЕСТИЦІЇ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ОБЄКТИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

135

4.1

Інвестиції у житлове будівництво…………………………………………

135

4.2

Індекси інвестицій у житлове будівництво………………………………

135

4.3

Інвестиції в основний капітал в житлові будівлі по містах та районах…

136

4.4

Питома вага інвестиції в основний капітал в житлові будівлі по містах та районах……………………………………………………………………

138

4.5

Індекси інвестицій в основний капітал у житлові будівлі по містах та районах……………………………………………………………………….

139

4.6

Інвестиції в основний капітал в житлові будівлі за рахунок коштів державного бюджету по містах та районах………………………………

141

4.7

Інвестиції в основний капітал за видами житлових будівель по містах та районах……………………………………………………………………

142

4.8

Інвестиції в основний капітал в освіту……………………………………

145

4.9

Індекси інвестицій в основний капітал в освіту...........................................

145

4.10

Інвестиції в основний капітал в освіту по містах та районах....................

146

4.11

Індекси інвестицій в основний капітал в освіту по містах та районах…

147

4.12

Інвестиції в основний капітал в охорону здоров’я……………… ……….

148

4.13

Індекси інвестицій в основний капітал в охорону здоров’я.......................

148

4.14

Інвестиції в основний капітал в охорону здоров’я по містах та районах..

149

4.15

Індекси інвестицій в основний капітал в охорону здоров’я по містах та районах……………………………………………………………………….

150

4.16

Інвестиції в основний капітал у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг……………………………………………………………………

151

4.17

Індекси інвестицій в основний капітал у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг………………………………………………………

151

4.18

Інвестиції в основний капітал у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг по містах та районах……………………………………………

152

4.19

Індекси інвестицій в основний капітал у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг по містах та районах………………………………

153

Короткі методологічні пояснення.………………….……………………………

1541. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

1.1. Основні показники інвестицій

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн.

784

1208

1483

1913

2740

3375

4684

Індекси інвестиції в основний капітал,

У % до попереднього року

93,8

135,2

116,4

123,6

123,5

100,9

121,7

Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво

(у фактичних цінах), млн. грн.

108

132

150

158

232

451

704

Індекси інвестиції в основний капітал у житлове будівництво,

У % до попереднього року

99,7

105,2

107,6

100,7

123,0

154,4

128,5

1.2. Питома вага Автономної Республіки Крим в Україні

(відсотків)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Капітальні інвестиції

...

...

3,7

3,8

3,7

3,7

3,7

Інвестиції в основний капітал

3,3

3,7

4,0

3,8

3,6

3,6

3,7

Інвестиції в житлове будівництво

3,2

3,2

3,2

2,5

2,7

3,8

3,8

1.3. Місце Автономної Республіки Крим в Україні

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Інвестиції в основний капітал

11

11

10

10

11

10

10

Інвестиції в житлове будівництво

8

8

8

10

10

8

7

1.4. Індекси іНвестицій в основний капітал

(відсотків до попереднього року)

(відсотків до 2000р.)


2. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

2.1. Капітальні інвестиції

2002

2003

2004

2005

2006

У фактичних цінах, тис. грн.

Всього

1701586

2282661

3298405

4084136

5444917

У тому числі за напрямками

Інвестиції в основний капітал

1482787

1913220

2739822

3374631

4683902

У тому числі

Капітальне будівництво

905176

1215489

1622007

1953387

2866103

Придбання машин та обладнання

577611

697731

1117815

1421244

1817799

Витрати на інші необоротні матеріальні активи

40256

37882

104659

160600

102586

Витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

136095

207654

386378

477482

561261

Інвестиції в нематеріальні активи

26728

106893

56698

55995

78462

Витрати на формування основного стада

15720

17012

10848

15428

18706

Відсотків до загального обсягу

Всього

100

100

100

100

100

У тому числі за напрямками

Інвестиції в основний капітал

87,1

83,8

83,1

82,6

86,0

У тому числі

Капітальне будівництво

53,2

53,2

49,2

47,8

52,6

Придбання машин та обладнання

33,9

30,6

33,9

34,8

33,4

Витрати на інші необоротні матеріальні активи

2,4

1,7

3,2

3,9

1,9

Витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

8,0

9,1

11,7

11,7

10,3

Інвестиції в нематеріальні активи

1,6

4,7

1,7

1,4

1,5

Витрати на формування основного стада

0,9

0,7

0,3

0,4

0,3

2.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

2002

2003

2004

2005

2006

У фактичних цінах, тис. грн.

Всього

1701586

2282661

3298405

4084136

5444917

У тому числі за рахунок

Коштів державного бюджету

62522

193592

355425

360318

375603

Коштів місцевих бюджетів

88480

134966

249340

171009

292455

Власних коштів підприємств та організацій

1141996

1378034

2072888

2227783

3229156

Кредитів банків та інших позик

39968

245647

220253

518668

824731

З них

Кредитів іноземних банків

...

66173

35599

215847

161642

Іпотечне кредитування

...

...

...

...

28900

Коштів іноземних інвесторів

185513

116314

146145

412969

170178

Коштів вітчизняних інвесторів

40010

42569

42584

36073

44292

Коштів населення на будівництво власних квартир

...

...

...

...

38044

Інших джерел фінансування< href="#_ftn1">[1]

143097

171539

211770

357316

470458

Відсотків до загального обсягу

Всього

100

100

100

100

100

У тому числі за рахунок

Коштів державного бюджету

3,7

8,5

10,8

8,8

6,9

Коштів місцевих бюджетів

5,2

5,9

7,6

4,2

5,4

Власних коштів підприємств та організацій

67,1

60,3

62,8

54,5

59,3

Кредитів банків та інших позик

2,3

10,8

6,7

12,7

15,2

З них

Кредитів іноземних банків

...

2,9

1,1

5,3

3,0

Іпотечне кредитування

...

...

...

...

0,5

Коштів іноземних інвесторів

10,9

5,1

4,4

10,1

3,1

Коштів вітчизняних інвесторів

2,4

1,9

1,3

0,9

0,8

Коштів населення на будівництво власних квартир

...

...

...

...

0,7

Інших джерел фінансування

8,4

7,5

6,4

8,8

8,6

2.3. Капітальні інвестиції по містах і районах

(у фактичних цінах; тис. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

Автономна Республіка Крим

1701586

2282661

3298405

4084136

5444917

М. Сімферополь

601199

636118

932437

1115875

1452513

М. Алушта

117309

133022

212087

186932

305026

М. Армянськ

25093

76256

119057

203776

210932

М. Джанкой

3884

7767

11403

17679

23341

М. Євпаторія

103484

110018

143857

158378

221071

М. Керч

94496

85268

229965

113552

193048

М. Красноперекопськ

39395

24896

56297

113346

143437

М. Саки

15501

14357

17084

26438

45704

М. Судак

55019

73701

61262

78173

93843

М. Феодосія

143679

143501

241504

261574

292716

М. Ялта

137933

264232

399956

634981

864869

Райони

Бахчисарайський

29235

38625

41859

85860

165390

Білогірський

9193

15799

12012

11831

15338

Джанкойський

13911

14691

48286

20870

21927

Кіровський

16683

7471

12218

12750

31596

Красногвардійський

21732

63556

93757

122869

168877

Красноперекопський

6980

11165

4578

8324

10586

Ленінський

11385

135641

170752

73359

137448

Нижньогірський

6094

10416

13594

11855

23545

Первомайський

4070

7578

4749

8818

15869

Роздольненський

7380

8327

17454

14855

24752

Сакський

44117

32002

18734

40738

41481

Сімферопольський

52915

63075

85550

127187

181213

Совєтський

7492

5564

5550

12535

20209

Чорноморський

31594

47397

49243

146332

123820

Лінійне будівництво

12875

39491

30218

12160

Підприємства, розташовані за межами АРК

101813

239343

255669

445030

604206

2.4. Капітальні інвестиції

(у фактичних цінах; тис. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

Капітальні інвестиції

Всього

1701586

2282661

3298405

4084136

5444917

З загального підсумку

Бюджетні установи

136585

331366

578734

414078

289655

Підприємства, що будують для депортованих народів

26452

42257

39321

49469

66615

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

385895

655387

1273288

1072606

Інвестиції в основний капітал

Всього

1482787

1913220

2739822

3374631

4683902

З загального підсумку

Бюджетні установи

125360

291141

475691

298985

208879

Підприємства, що будують для депортованих народів

26452

42165

39272

49417

66520

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

286338

518679

1019150

961278

Інші необоротні матеріальні активи

Всього

40256

37882

104659

160600

102586

З загального підсумку

Бюджетні установи

3716

5935

13295

19295

14047

Підприємства, що будують для депортованих народів

86

47

1

95

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

4310

12843

81804

14137

Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

Всього

136095

207654

386378

477482

561261

З загального підсумку

Бюджетні установи

7174

33894

85285

92524

59779

Підприємства, що будують для депортованих народів

50

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

30044

106661

162459

63806

Продовження табл. 2.4

2002

2003

2004

2005

2006

Інвестиції в нематеріальні активи

Всього

26728

106893

56698

55995

78462

З загального підсумку

Бюджетні установи

335

396

4463

3237

6945

Підприємства, що будують для депортованих народів

6

2

1

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

64887

16553

9323

28275

Витрати на формування основного стада

Всього

15720

17012

10848

15428

18706

З загального підсумку

Бюджетні установи

37

5

Підприємства, що будують для депортованих народів

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

316

651

552

5110

Сума податку на додану вартість

Всього

197303

289992

391531

461694

645242

З загального підсумку

Бюджетні установи

16821

43248

70805

50681

27580

Підприємства, що будують для депортованих народів

3922

6216

5937

7189

9698

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

45066

78521

141759

128864

Крім того, капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд та об’єктів незавершеного будівництва

Всього

63000

104016

164456

172747

294568

З загального підсумку

Бюджетні установи

5876

17821

8308

80717

19116

Підприємства, що будують для депортованих народів

1740

Підприємства малого бізнесу згідно з чинним законодавством

...

37904

75289

78641

140023

2.5. Капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд, їх окремих частин та об’єктів незавершеного будівництва по містах та районах

(у фактичних цінах; тис. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

Автономна Республіка Крим

63000

104016

164456

172747

294568

М. Сімферополь

33983

44057

61830

89923

151086

М. Алушта

1605

8590

5291

1422

5584

М. Армянськ

238

248

386

7685

87

М. Джанкой

169

173

477

507

613

М. Євпаторія

2091

7316

4896

17796

7469

М. Керч

5657

11155

8702

2356

1438

М. Красноперекопськ

216

218

512

227

6

М. Саки

52

267

13

115

М. Судак

463

5132

2635

236

5032

М. Феодосія

2279

3176

25459

3792

2993

М. Ялта

608

10034

38245

29532

54080

Райони

Бахчисарайський

1130

4395

382

143

316

Білогірський

194

168

265

31

Джанкойський

6

25

121

Кіровський

741

252

534

719

460

Красногвардійський

77

1581

1265

76

25129

Красноперекопський

186

603

11

Ленінський

108

652

372

544

13770

Нижньогірський

9028

3195

96

557

14

Первомайський

328

71

324

254

392

Роздольненський

118

203

591

134

323

Сакський

94

114

294

1419

380

Сімферопольський

1879

1299

3014

2190

7067

Совєтський

47

40

80

83

Чорноморський

261

197

3575

338

1913

Лінійне будівництво

403

458

Підприємства, розташовані за межами АРК

1039

1147

4506

12776

16138


3.


ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ


За 2006р. У розвиток економіки республіки підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 5444,9 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (86,0%) становили інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання).

За 2006р. підприємствами та організаціями всіх форм власності за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 4683,9 млн. грн. Інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень).

В порівнянні з 2005р. обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 21,7% та майже у 3,3 раза перевищив рівень обсягу 1995р. Разом з тим капітальні вкладення в економіку республіки у звітному році становили лише 50,8% від рівня 1990р.

Упродовж останніх років зазнала змін структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування.

За рахунок внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємств та організацій у 2006р. освоєно 57,7% усіх вкладень, частка цих коштів у загальному обсязі інвестицій в основний капітал порівняно з попереднім роком зросла на 5,7 в. п. На 1,5 відсоткового пункту зменшилась частка централізованих коштів (із Державного бюджету) і становить 6,7% (315,3 млн. грн.) від усіх капітальних вкладень. В той же час зросли кошти місцевих бюджетів різних рівней (включаючи субвенції з державного бюджету) – на 1,1 відсоткового пункту і становили 246,6 млн. грн. (5,3%). В порівнянні з 2005р. частка кредитного фінансування інвестицій в основний капітал зросла на 2,1 відсоткового пункту і становить у звітному році 731,3 млн. грн.

У 2006р. спостерігається значне зменшення питомої ваги (на 3,2 в. п.) коштів іноземних інвесторів, якими в економіку республіки було вкладено 150,1 млн. грн. інвестицій в основний капітал. Населенням на індивідуальне житлове будівництво використано 5,9% загального обсягу капітальних вкладень (275,9 млн. грн.), у 2005р. – 4,3%.

Приросту інвестицій в основний капітал у 2006р. досягнуто у 21 регіоні АР Крим, у 11 з них позитивна динаміка зростання обсягів капітальних вкладень характерна на протязі двох останніх років.

Найбільш активно освоювались капітальні вкладення у містах Алушта, Керч, Саки, Бахчисарайський, Кіровський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський та Роздольненський райони, де обсяги інвестицій зросли у 1,5 раза та більше.

Позитивним є подолання минулорічного спаду обсягу інвестицій в основний капітал і значне нарощування їх обсягів у звітному році (на 50–80%) у таких містах, як Алушта, Керч, Кіровський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський та Роздольненський райони. Водночас

Погіршилася ситуація у м. Красноперекопськ, Сакському та Чорноморському районах, де капіталовкладення зменшились проти 2005р. на 5–20%, у попередньому році було зростання в 1,6 – 2,2 раза.

У розрахунку на одну особу найбільші обсяги інвестицій освоєно у містах Алушта, Армянськ, Красноперекопськ, Сімферополь, Ялта та Чорноморському районі, де значно перевищено середній показник по АР Крим, який становить 2376 грн. ( у 2005р. – 1704 грн.).

У загальному обсязі інвестицій в основний капітал традиційно вагому частку (24,4%) складають інвестиції у розвиток промисловості. За 2006р. спостерігається зростання інвестицій в цілому по промисловості порівняно з 2005р. на 41,9%. При цьому темп освоєння інвестицій в основний капітал у добувної промисловості зменшився на 18,7%, в той же час в переробній промисловості, де освоєно більше, ніж половину (56,2%) усіх капіталовкладень промисловості, інвестиції зросли на 46,8%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 75,1%. У звітному році інвестиційно привабливими були підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості та підприємства харчової промисловості (більше, ніж 70% усіх вкладень в переробну промисловість).

Поряд з цим інвестори не приділяли належної уваги розвитку підприємств, що займаються здаванням в оренду машин та устаткування, а також сфери культури та спорту, обсяги капітальних вкладень на розвиток яких зменшились на 73,2% та 55,0% відповідно. На 51,7% зменшилось інвестування установ освіти, на 30,4% – підприємств, що займаються санітарними послугами та прибиранням.

Привабливими для інвесторів залишаються підприємства зв’язку, куди вкладено 11,6% загального обсягу по автономії. За звітний рік капітальні вкладення у розвиток цієї галузі зросли порівняно з минулорічними на 5,4%, у попередньому році спостерігалось збільшення обсягів на 58,0%. Майже дві третини цих коштів використано на придбання обладнання.

Частка інвестицій у сільське господарство у впродовж останніх років значно не змінюється і коливається від 6,6% у 2001р. до 8,2% ­ у звітному році.

У житлове будівництво та інші об’єкти соціальної сфери у 2006 році було вкладено 21,8% загального обсягу інвестицій в республіці, що на 2,7 в. п. менше, ніж у 2005р.

У житлове будівництво було направлено 704,3 млн. грн. Слід зазначити, що питома вага вкладень в житлове будівництво протягом останніх років знизилась з 33,9% у 1995р. до 10,4% у звітному році. Обсяг інвестицій в житлове будівництво у 2006р. збільшився проти попереднього року на 28,5%.

За рахунок коштів населення освоєно 39,2% загального обсягу інвестицій у житлове будівництво

3.1. Інвестиції в основний капітал

Освоєно інвестицій в основний капітал

Індекси

Інвестицій

В основний

Капітал,

Відсотків до

Попереднього року

За рахунок

Усіх джерел

Фінансування;

У фактичних

Цінах, млн. грн.

У тому числі коштів

Державного бюджету

У фактичних

Цінах

Відсотків до

Загального

Обсягу

2000

784

30

4

93,8

2001

1208

63

5

135,2

2002

1483

61

4

116,4

2003

1913

163

8

123,6

2004

2740

280

10

123,5

2005

3375

277

8

100,9

2006

4684

315

7

121,7