Сегодня: 25 | 09 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 1)

Банки. Страхування. Довірчі товариства

2.1 Показники діяльності банківської системи

в Автономній Республіці Крим*

(на 1 січня, млн. грн)

2001

2002

2003

2004

 

 

Безготівкова грошова маса

641,9

881,3

1198,7

2079,9

 

Норматив обов'язкового резервування коштів комерційних банків в НБУ, відсотків

15,0

10,4**

7,0

0-12,0

2

 

Облікова ставка НБУ

(середньозважена За рік), відсотків

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

- встановлена

30,6

19,7

9,5

7,0

- фактична

29,6

20,2

9,2

8,1

- за ломбардними кредитами

30,9

-

-

-

- за операціями РЕПО

28,0

22,0

11,7

-

- за іншими механізмами (на тендері)

-

16,5

9,2

9,1

- діюча

27,0

12,5

7,0

7,0

Відсоткові ставки комерційних банків

У національній валюті (середньозважені

за рік), відсотків

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

- за кредитами

42,6

34,3

28,7

21,0

- за депозитами

22,0

10,1

8,8

9,2

Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками

323,7

574,6

887,4

1554,9

Вклади населення

252,2

400,0

712,9

1262,6

- у національній валюті

153,2

243,0

417,3

731,4

- в іноземній валюті

99,0

157,0

295,6

531,2

Результат фінансової діяльності

Комерційних банків

 

- доходи за рік

222,0

267,5

363,6

497,2

- витрати

199,0

227,7

323,7

435,9

Поточний фінансовий результат за рік

23,0

39,8

39,8

61,3

*За даними Головного управління Національного банку України в АР Крим.

**Середньоарифметична за рік.

2.2 Наявна безготівкова грошова маса в обігу

Автономної Республіки Крим та її розміщення< href="#_ftn2">*

(на 1 січня, млн. грн.)

2001

2002

2003

2004

Розміщення безготівкової грошової маси

641,9

881,3

1208,7

2079,9

Кошти суб'єктів господарської діяльності

389,1

481,3

485,8

807,4

У тому числі

Строкові кошти

59,6

117,7

119,4

214,9

- у національній валюті

31,5

81,1

83,8

160,2

- в іноземній валюті

28,1

36,6

35,6

54,7

Кошти до запитання

328,9

363,6

366,4

592,5

- у національній валюті

242,1

315,0

288,8

453,9

- в іноземній валюті

86,8

48,6

77,6

138,6

Кошти за трастовими операціями

0,6

-

-

-

- у національній валюті

0,6

-

-

-

- в іноземній валюті

-

-

-

-

Кошти фізичних осіб

252,8

400,0

712,9

1262,6

У тому числі

Строкові кошти

166,5

272,1

508,3

970,6

-у національній валюті

97,3

157,0

287,0

536,0

-в іноземній валюті

69,2

115,1

221,3

434,6

Кошти до запитання

85,7

127,9

204,6

292,0

-у національній валюті

55,8

86,0

130,2

195,4

-іноземній валюті

29,9

41,9

74,4

96,6

Кошти на рахунках клієнтів в довірчому

Управлінні

-

-

10,0

9,9

У національній валюті

-

-

10,0

9,9

Цінні папери власного боргу банків

0,6

-

-

-

у тому числі

У національній валюті

0,6

-

-

-

В іноземній валюті

-

-

-

-


2.3 Доходи і витрати комерційних банків Автономної Республіки Крим

(на 1 січня)

2003

2004

Тис. грн.

% до підсумку

Тис. грн.

% до підсумку

Доходи - всього

292060,78

100,0

429838,3

100,0

Процентні доходи

176397,80

60,4

248777,1

57,9

За коштами, розміщеними в інших банках

8795,69

-

11061,3

2,6

За кредитами суб'єктів господарської діяльності

142696,90

-

196599,6

45,7

За кредитами органам загального державного управління

3229,85

-

1385,4

0,3

За позиками фізичних осіб

16720,12

-

37727,2

8,8

За цінними паперами

4603,13

-

1666,0

0,4

Інші процентні доходи

352,10

-

337,5

0,1

Комісійні доходи

93231,87

31,9

124178,1

28,9

За операціями з банками

-

-

904,4

0,2

За операціями з клієнтами

-

-

123273,7

28,7

Результат від торгівельних операцій

18441,87

6,3

40286,7

9,4

Інші банківські операційні доходи

2657,19

0,9

13769,7

3,2

Дивідентний доход

-

-

10,5

-

Інші банківські операційні доходи

-

-

13759,2

3,2

У т. ч. штрафи, пені, що отримані

За банківськими операціями

За банківськими операціями

-

-

931,8

0,2

Інші небанківські операційні доходи

753,55

0,3

2005,2

0,4

Повернення списаних активів

578,18

0,2

784,7

0,2

Непередбачені доходи

0,33

-

36,8

-


Продовження

2003

2004

Тис. грн.

% до підсумку

Тис. грн.

% до підсумку

Витрати - всього

277606,26

100,0

371527,7

100,0

Процентні витрати

95506,05

34,4

135959,1

36,6

- за коштами, отриманими від національного банку України

-

-

45,2

-

- за коштами, отриманими від інших банків

7669,52

-

12649,8

3,4

- за коштами до запитання суб'єктів

господарської діяльності

21049,59

-

26339,6

7,1

- за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

4860,09

-

2279,0

0,6

- за коштами фізичних осіб

61069,39

-

91999,6

24,8

- за цінними паперами власного боргу

857,47

-

213,4

0,1

- за коштами небанківських фінансових установ

-

-

2311,8

0,6

- інші процентні витрати

-

-

120,7

-

Комісійні витрати

5497,51

2,0

6970,9

1,9

Інші банківські операційні витрати

9639,55

3,5

14334,7

3,9

Інші небанківські операційні витрати

133816,24

48,2

167368,5

45,0

Витрати на утримання персоналу

72273,25

-

84995,3

22,9

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

7348,26

-

6312,9

1,7

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

20663,83

-

30374,6

8,2

Інші експлуатаційні витрати

17121,04

-

20487,2

5,5

Витрати на телекомунікації

9033,71

-

11400,4

3,1

Супутні небанківські операційні витрати

5195,91

-

-

-

Інші небанківські операційні витрати

2180,23

-

7275,4

2,0

Відрахування до резерву та списання безнадійних боргів

26834,19

9,7

39144,9

10,5

Непередбачені витрати

-

-

-

-

Прибуток (збиток ) до сплати податку

20767,24

-

66060,2

Х

Податок на прибуток

6312,72

2,3

7749,6

2,1

Чистий прибуток

14454,52

-

58310,6

Х

2.4 Кредити, надані комерційними банками Автономної Республіки Крим, суб’єктам господарювання за галузями економіки та населенню*

(залишки заборгованості на 1 січня 2004р., тис. грн.)

Всього

У тому числі

У тому числі

У націо-

Нальній

Валюті

В іно-земній

Валюті

Короткострокові

Довгострокові

Всього

У тому числі у націо-нальній валюті

Всього

У тому числі у націо-нальній валюті

Кредити, надані суб’єктам підприємницької

Діяльності

1255257

820110

435147

612361

464784

642896

355326

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

142719

121609

21110

87017

76132

55702

45477

Лісове господарство та пов’язані з ними послуги

173

173

-

173

173

-

-

Риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов’язані з рибним господарством

28555

12594

15961

15727

8647

12828

3947

Інші галузі добувної промисловості

3254

3254

-

2797

2797

457

457

Харчова промисловість

140348

47615

92733

48165

33082

92183

14533

Тютюнова промисловість

1365

1365

-

1365

1365

-

-

Текстильна промисловість

13438

12051

1387

212

212

13226

11839

Виробництво готового одягу та хутра

16982

13421

3561

949

549

16033

12872

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

16

16

-

-

-

16

16

Оброблення деревини і виробництво виробів з деревини

2306

2306

-

242

242

2064

2064

Виробництво паперу та картону

3344

3344

-

3207

3207

137

137

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

2314

636

1678

513

461

1801

175

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива

106

106

-

106

106

-

-

Хімічне виробництво

51923

9754

42169

47877

5708

4046

4046

Гумова та пластмасова промисловість

11620

10675

945

11512

10675

108

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

15666

15133

533

4025

3492

11641

11641

Металургія

7488

7488

-

7488

7488

-

-

Оброблення металу

5050

2406

2644

2406

2406

2644

-

Виробництво машин та устаткування

12171

4946

7225

4362

3491

7809

1455


Продовження

Всього

У тому числі

У тому числі

У націо-

Нальній

Валюті

В іно-земній

Валюті

Короткострокові

Довгострокові

Всього

У тому

Числі у

Націо-нальній валюті

Всього

У тому числі у націо-нальній валюті

Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин

934

934

-

764

764

170

170

 

Виробництво електричних машин і апаратури

388

275

113

50

50

338

225

 

Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку

1717

1717

-

349

349

1368

1368

 

Виробництво медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв

2367

1705

662

1540

878

827

827

 

Виробництво автомобілів

1351

1126

225

1351

1126

-

-

 

Виробництво іншого транспортного устаткування

19142

12377

6765

13820

7783

5322

4594

 

Виробництво меблів;

Інші види виробництва

6776

6776

-

6762

6762

14

14

 

Оброблення відходів

11336

7268

4068

3099

2953

8237

4315

 

Виробництво електроенергії, газу та води

9705

9705

-

9705

9705

-

-

 

Збір, очищення та розподілення води

441

441

-

441

441

-

-

 

Будівництво

134589

117600

16989

20381

16777

114208

100823

 

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

51945

13970

37975

19124

12789

32821

1181

 

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

325456

207509

117947

189576

150066

135880

57443

 

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

51249

44097

7152

39628

34896

11621

9201

 

Готелі

7908

3496

4412

1562

1016

6346

2480

 

Наземний транспорт

11425

3264

8161

6631

2594

4794

670

 

Водний транспорт

5204

-

5204

-

-

5204

-

 

Авіаційний транспорт

1697

1697

-

1697

1697

-

-

 

Допоможні транспортні послуги

13707

12333

1374

12085

11245

1622

1088

 

Пошта і зв’язок

9377

6992

2385

150

150

9227

6842

 

Фінансове посередництво

3729

3729

-

247

247

3482

3482

 

Страхування

300

300

-

25

25

275

275

 

Допоміжна діяльність у сфері фінансів, страхування

17282

9098

8184

6202

6202

11080

2896

 

Операції з нерухомістю

2938

2632

306

1767

1767

1171

865

 


Продовження

Всього

У тому числі

У тому числі

У націо-

Нальній

Валюті

В іно-земній

Валюті

Короткострокові

Довгострокові

Всього

У тому

Числі у

Націо-нальній валюті

Всього

У тому числі у націо-нальній валюті

Здавання під найм без обслуговуючого персоналу

4096

3397

699

3302

3302

794

95

Діяльність у сфері інформатизації

1019

659

360

755

649

264

10

Дослідження та розробки

5809

4742

1067

3558

3558

2251

1184

Послуги, надані переважно юридичним особам

20014

18850

1164

6727

6392

13287

12458

Державне управління

222

222

-

58

58

164

164

Освіта

821

762

59

762

762

59

-

Охорона здоров’я та соціальна допомога

38238

22650

15588

9172

9172

29066

13478

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

430

430

-

430

430

Громадська діяльність

70

70

-

70

70

Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту

1312

539

773

1076

303

236

236

Індивідуальні послуги

33425

29856

3569

11352

9573

22073

20283

Кредити, надані фізичним особам

290511

149532

140979

95014

68615

195497

80917

Кредити, надані Центральному Уряду та місцевим органам виконавчої влади

9142

9142

-

8023

8023

1119

1119

Всього

1554910

978784

576126

715398

541421

839512

437363

*За даними ГУ Національного банку України в АРК по банківські мережі Криму

(включаючи м. Севастополь)

2.5 Кошти на рахунках підприємств, організацій та

Населення у комерційних банках Автономной Республіки Крим< href="#_ftn3">*

(на кінець року, млн. грн.)

2000

2001

2002

2003

Всього

640,7

881,3

1198,6

2070,0

В національній валюті

426,7

639,1

789,8

1345,6

- до запитання

297,9

401,0

419,0

649,3

- строкові

128,8

238,1

370,8

696,3

В іноземній валюті

214,0

242,2

408,8

742,4

- до запитання

116,7

90,4

152,0

253,2

- строкові

97,3

151,8

256,8

489,2

2.6 Кредити, надані банками

Автономної Республіки Крим (залишки заборгованості)*

(на кінець року, млн. грн.)

2000

2001

2002

2003

Всього

323,7

574,6

887,4

1554,9

У тому числі

В національній валюті

247,6

410,0

616,4

978,8

В іноземній валюті

76,1

164,6

271,0

576,2

2.7 Офіційний курс гривні по відношенню до іноземних валют,

Встановлений Національним банком України*

(на кінець року, грн.)

2000

2001

2002

2003

100 австрійських шилінгів

36,75

33,94

**

**

100 фунтів стерлінгів

810,26

767,39

853,8423

946,8792

100 німецьких марок

258,55

238,75

**

**

100 доларів США

543,45

529,85

533,24

533,15

100 французьких франків

77,09

71,19

**

**

1000 японських йєн

47,30

40,49

44,4588

49,8223

100 Євро

-

-

553,2898

666,2242

10 російських рублів

1,93

1,76

1,6777

1,8101

2.8 Мережа комерційних банків Автономної Республіки Крим< href="#_ftn4">*)

(на 1 січня, одиниць)

2001

2002

2003

2004

Кількість банковських установ за реєстром **

90

82

82

88

Кількість банків за участю іноземного капіталу

4

4

4

4

З 100%-им іноземним капіталом

-

-

-

-

Кількість банковських установ, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій ***

Операцій

На здійснення валютних операцій 2

82

74

82

84

Кількість банковських установ у стадії ліквідації

8

8

8

4

Сплачений статутний капітал діючих

Комерційних банків (млн. грн.)

124,3

91,6

104,6

126,4

Число діючих банків - юридичних осіб

( з рядка 1)

7

4

4

5

2.9 Фінансова діяльність страхових організацій

За 1995–1999рР.

(тис. грн.)

1995

1998

1999

Доходи – всього

11576

12590

8748

Надходження страхових платежів

10811

10105

6880

У тому числі

Від добровільного особистого

Страхування

5312

2788

1595

Від добровільного майнового

Страхування

2168

4411

2523

Від добровільного страхування відповідальності

1702

1360

774

Від обов'язкового страхування

1629

1546

1988

Надходження від перестрахування

76

83

-

Інші доходи

689

2402

1868

Крім того, надходження від страхових резервів

1879

401

2839

Видатки – всього

12139

10308

7562

Виплати страхових відшкодувань

8522

5112

2799

У тому числі

По добровільному особистому страхуванню

5236

1702

1375

По добровільному майновому страхуванню

443

1363

727

По добровільному страхуванню відповідальності

2516

1873

630

По обов'зковому страхуванню

327

174

67

Виплати по перестрахуванню

19

919

44

Витрати на утримання апарату управління

1080

1215

1334

У тому числі

На оплату праці

948

527

726

Витрати на ведення справи

1073

1078

1170

Платежі в бюджет усіх рівнів

496

633

786

Дивіденди і відсотки виплачені

По цінних паперах

8

195

111

Інші витрати

941

1156

1318

Резервування засобів

1395

2883

2478

Перевищення доходів над витратами

-563

2282

1186

Балансовий прибуток

61

76

2460

2.10 Фінансова діяльність страхових організацій

За 2000 – 2003рр.

( тис. грн. )

Показники

2000

2001

2002

2003

Доходи – всього

21265

27007

25061

20601

У тому числі

Надходження страхових платежів

22735

23370

24830

20667

У тому числі

Від добровільного особистого страхування

(без страхування життя)

1184

1354

1271

593

З них від населення

548

556

600

381

Від добровільного особистого страхування життя

77

-

-

-

З них від населення

76

-

-

-

Від добровільного майнового страхування

17029

16433

17352

17481

З них від населення

654

740

1132

400

Від добровільного страхування відповідальності

528

754

1410

707

З них від населення

64

37

18

2

Від обов'язкового особистого страхування

2891

3364

3174

1078

З них від населення

893

375

322

333

Від обов'язкового майнового страхування

-

317

191

111

З них від населення

-

169

-

-

Від обов'язкового страхування відповідальності

1026

1148

1432

697

З них від населення

144

108

105

16

Надходження страхових платежів від

Перестрахування

858

478

368

647

Частка від страхових сум та страхового відшкодування, сплачена перестраховиками

46

37

-

-

Резерви незароблених премій на початок звітного періоду

4855

9242

7027

2588

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

9251

7517

8673

3882

Повернуті суми із резервів, інших, ніж резерви незароблених премій

1100

-

17

138

Інші доходи

922

1397

1492

443

З них доходи від інвестування та розміщення тимчасових вільних коштів

625

861

1118

43

Продовження

Показники

2000

2001

2002

2003

Видатки – всього

21849

21233

20676

17416

У тому числі

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань

1563

656

511

705

У тому числі

На добровільне особисте страхування (без страхування життя)

169

329

151

77

З них населенню

147

245

94

35

На добровільне особисте страхування життя

1100

-

-

-

З них населенню.

-

-

-

-

На добровільне майнове страхування

252

267

231

580

З них населенню

32

26

123

-

На добровільне страхування відповідальності

2

2

-

-

З них населенню

-

-

-

-

На обов'язкове страхування

40

58

129

48

З них населенню

33

46

17

23

Частка страхових платежів, сплачена перестраховикам

12409

12241

11304

11538

Страхова сума та страхове відшкодування, сплачені за договорами перестрахування

476

-

263

-

Відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій

238

5

75

153

Витрати на проведення страхування

5526

6775

6599

2885

З них на оплату праці

1169

1653

1687

369

Платежі до бюджетів всіх рівнів

506

414

493

329

Дивіденди та проценти виплачені за цінними паперами

312

-

-

-

Інші видатки

819

1142

1431

1806

Перевищення доходів над видатками (+), або видатків над доходами (-)

-584

5774

4385

3185

Балансовий прибуток

3653

-

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

-

5004

4765

5000

2.11 Фінансова діяльність довірчих товариств

(тис. грн.)

1999

2000

2001

2002

2003

Статутний капітал

110

110

110

110

110

У тому числі в цінних паперах

-

90

90

90

90

Вартість активів (майна), що знаходяться в управлінні довірчого товариства

94

90

26

26

25

Приватизаційними коштами

35

35

-

-

-

У тому числі

Приватизаційними майновими сертифікатами

35

35

-

-

-

Грошовими коштами

-

-

-

-

-

Цінними паперами

59

55

26

26

25

Іншими активами (майном)

-

-

-

-

-

Доходи від здійснення довірчих операцій

17

28

-

-

-

Витрати

18

32

-

-

-

Пов'язані зі здійсненням довірчих операцій

1

-

-

-

-

На придбання і розміщення цінних паперів

4

-

-

-

-

Виплата дивідендів та відсотків по цінних паперах

-

-

-

-

-

На аппарат управління

5

23

-

-

-

Платежі до бюджету

-

4

-

-

-

Витрати на рекламну та іншу діяльність,

Пов'язану із залученням коштів

-

4

-

-

-

Інші витрати

8

1

-

-

-

Перевищення доходів над витратами

-1

-4

-

-

-

Балансовий прибуток

-

-

-

-

-

Кількість довірителів (осіб)

2927

2836

2264

2233

2183

З них фізичних осіб

2927

2836

2264

2233

2183

Кількість працюючих у довірчих товариствах (осіб)

17

25

12

3

3

 

ІІІ

Випуск, реалізація та обіг цінних паперів

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

3.1 Рух цінних паперів емітентів

(тис. грн.)

Наявність на початок року та випущених за

2003р.

Розміщено

Всього

Викуплено за 2003р

Повтор-но продано

Погашено за

2003р

Залишок нерозмі-щених

паперів

На

01.01.04р.

Дивіде-ди та відсотки, виплачені за

2003р.

Всього

3071866

2621873

208470

27015

180945

450503

5204

У тому числі

Акції

2720079

2270086

31570

26806

4254

450503

1359

Облігації

52688

52688

15091

-

15091

-

3388

Векселі

293059

293059

161791

191

161600

-

456

Інші цінні папери

6040

6040

18

18

-

-

1

3.2 Вартість цінних паперів

(тис. грн.)

1999

2000

2001

2002

2003

Всього *

727943

1726651

2566978

3152176

3071866

У тому числі

Акції

684096

1533653

2019122

2602154

2720079

Облігації

55

-

3340

-

52688

Ощадні сертифікати

68

1003

-

-

-

Векселі

40384

185282

536606

528469

293059

Інші цінні папери

3340

6713

7910

21553

6040

*) Наявність на початок року і випущено за рік.

3.3 Обіг цінних паперів по регіонах

За 2003р.

(тис. грн.)

Цінні папери емітентів

Цінні папери власників (неемітентів)

Наяв-

Ність на початок року та випуще-но за

2003р.

Розмі-

Щено

Залишок нерозмі-щених цінних паперів на

01.01.

2004р.

Залишок на

01.01

2003р.

Прид-

Бано

За 2003р.

Продано

За

2003р.

Залишок

На

01.01.

2004р.

Автономна

Республіка Крим

3071866

2621873

450503

131670

472766

416849

187587

М. Сімферополь

1117578

1073979

43604

70250

139276

114781

94745

М. Алушта

122329

122329

-

799

79997

80721

75

М. Джанкой

52464

52419

45

-

-

-

-

М. Євпаторія

32416

31978

438

71

62

-

133

М. Керч

118966

112053

6913

17616

54721

60225

12112

М. Красноперекопськ

238018

237992

26

8588

15038

12857

10769

М. Саки

10089

10089

-

-

-

-

-

М. Армянськ

410520

47101

363419

1002

785

1157

630

М. Судак

34853

34853

-

704

4702

2106

3300

М. Феодосія

185802

185802

-

1989

31789

31020

2758

М. Ялта

348782

334102

14839

2687

81818

82514

1991

Райони

Бахчисарайський

92027

91849

178

3622

5789

78

9333

Білогірський

2538

2121

417

249

320

269

300

Джанкойський

6323

6323

-

237

777

16

998

Кіровський

43385

24725

18660

96

-

2

94

Красногвардійський

121850

121597

582

8632

54130

24514

38248

Красноперекопський

-

-

-

-

-

-

-

Ленінський

8397

8397

-

400

-

-

400

Нижньогірський

21641

21158

500

18

10

-

28

Первомайський

3392

3392

-

264

81

85

260

Роздольненский

16257

16257

-

6

-

-

6

Сакський

17509

17509

-

2469

526

551

2444

Сімферопольський

44012

43130

882

11898

2945

5953

8890

Совєтський

21720

21720

-

-

-

-

-

Чорноморський

998

998

-

73

-

-

73

3.4 Обіг цінних паперів емітентів

За 2003Р.

(тис. грн.)

Наявність на початок року та випущено за

2003р.

Питома вага,

%

Розмі-щено

Питома вага,

%

Залишок на

01.01.

2004р.

Питома вага,

%

Всього

3071866

100,0

2621873

100

450503

100,0

Сільське господарство

344226

11,2

324374

12,4

19852

4,4

Рибне господарство

18877

0,6

18877

0,7

-

-

Добувна промисловість

439024

14,3

439024

16,7

-

-

Обробна промисловість

1317838

42,9

942942

36,0

374913

83,2

Виробництво електро-енергії, газу та води

95751

3,1

65482

2,5

30269

6,7

Будівництво

248103

8,1

241740

9,2

6368

1,4

Оптова та роздрібна торгівля

89541

2,9

88500

3,4

1041

0,2

Готелі та ресторани

112808

3,7

112808

4,3

159

-

Транспорт та зв’язок

164997

5,4

164997

6,3

329

0,1

Фінансова діяльність

99669

3,2

96777

3,7

2892

0,7

Операції з нерухомістю*

18137

0,6

18137

0,7

-

-

Охорона здоров’я та соціальна допомога

118157

3,8

105481

4,0

12676

2,8

Колективні, громадські та особисті послуги

4738

0,2

2734

0,1

2004

0,5

* Здавання під найм та послуги користувачам.

3.5 Наявність цінних паперів емітентів за формами власності

(на 01.01.2004Р.)

(тис. грн)

Наявність,

Всього

У тому числі за формами власності

Колек-тивна

Держав-

На

Кому-нальна

При-

Ватна

Міжнародних організацій та юр. осіб інших країн

Всього

3071866

3030084

9434

3250

27145

1953

У тому числі

Акції

2720079

2718571

689

634

185

1953

Облігації

52688

52688

-

-

-

-

Векселі

293059

252785

8745

2616

26960

-

Інші цінні

папери

6040

6040

-

-

-

-

3.6 Обсяги іноземного інвестування

У виді цінних паперів

(тис. грн)

Залишок у нерезидентів на 01.01.2003р.

Придбано нерезиден-тами

У 2003р.

Залишок у нерезидентів на 01.01.2004р.

Дивіденди та відсотки, виплачені нерезидентам у 2003р.

Всього

249818

14830

264648

70

У тому числі

Акції

249818

14830

264648

70

3.7 Випуск, реалізація та оБіг цінних паперів власників ( неемітентів)

За видами діяльності

(тис. грн.)

Наявність

На 01.01.2003р.

Придбано за

2003р.

Продано

За

2003р.

Залишок

На 01.01.2004р

Дивіденти та відсотки, отримані у 2003р.

По всіх видах діяльності

131670

472766

416849

187587

2042

Сільське господарство

19129

89224

60570

47783

-

Рибне господарство

150

20183

14630

5703

-

Добувна промисловість

5444

1711

3566

3589

-

Обробна промисловість

27939

50067

60022

17984

777

Виробництво електро-енергії, газу та води

5445

75035

75701

4779

-

Будівництво

10531

1548

5585

6494

-

Оптова та роздрібна

Торгівля

17608

8927

9193

17342

727

Готелі та ресторани

464

-

-

464

-

Транспорт та зв’язок

2062

80560

77802

4820

-

Фінансова діяльність

40451

142268

106557

76162

538

Операції з нерухомістю*

710

666

245

1131

-

Охорона здоров’я та соціальна допомога

1234

2550

2978

806

-

Колективні, громадські та особисті послуги

503

27

-

530

-

* Здавання під найм та послуги користувачам.

3.8 Рух цінних паперів власників (неемітентів)

(тис. грн.)

Наявність на 01.01.03р.

Придбано

За 2003р.

Продано

За 2003р.

Залишок

На 01.01.04р.

Всього

131670

472766

416849

187587

У тому числі

Акції

74377

181911

134190

122098

Облігації

2

2500

2501

1

Казначейські зобов’язання

-

-

-

-

Векселі

56996

288126

279978

65144

Інші цінні

Папери

295

229

180

344

ІV

Баланси підприємств і організацій

Баланс – документ бухгалтерського обліку, який в узагальненому вигляді інформує про стан справ суб’єкта господарської діяльності на певну дату шляхом зіставлення коштів, що використовуються в процесі підприємницької діяльності, з одного боку, і джерел фінансування – з іншого.

4.1 Баланс підприємств за видами економічної діяльності за 2003р.

(тис. грн.)

Баланс

На початок

Року

На кінець

Року

Всього

28351259,4

32455794,2

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

3240755,9

3465441,1

Рибне господарство

245380,0

211555,0

Промисловість

8953681,1

9689333,0

Будівництво

1467376,2

1817858,9

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

2873016,6

3585174,3

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

224992,2

236168,4

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

2231263,6

2876888,0

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

416760,8

472117,9

Готелі та ресторани

638798,2

681677,4

Транспорт та зв’язок

1289775,4

1574470,8

Фінансова діяльність

1246957,1

1271173,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

6813934,5

8540691,5

Державне управління

288843,7

16585,0

Освіта

27450,3

32332,6

Охорона здоров’я та соціальна допомога

963311,7

1243841,3

Колективні, громадські та особисті послуги

301978,7

325659,7

< href="#_ftnref1">* данні про прострочену заборгованість наведено без малих підприємств та бюджетних установ, за даними форми 1–Б “Звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість” станом на 01.01.2004 року

< href="#_ftnref2">* За даними Головного управління Національного банку України в АР Крим.

< href="#_ftnref3">*За даними ГУ Національного банку України в АРК

** З 01.01.2002г. дані валюти замінені на євровалюту.

< href="#_ftnref4">* За даними ГУ Національного банку України в АРК

** Кількість діючих банків.

*** Окремі банки мали Ліцензію НБУ на обмежене коло валютних операцій.