Сегодня: 27 | 07 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 1)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 1)

 

М. Сімферополь

2004р.

Фінанси Автономної Республіки Крим за 2003 рік

 

Збірник пропонується широкому колу читачів, які цікавляться показниками банківської статистики, основними фінансовими показниками господарської діяльності підприємств та організацій Автономної Республіки Крим

 

ЗМІСТ

Стор.

ЗМІСТ

3 - 6

Передмова

7

Фінансове становище підприємств та організацій Автономної Республіки Крим за 2003р.

9 - 17

І Бюджет Автономної Республіки Крим

1.

Доходи і видатки Зведеного бюджету Автономної Республіки Крим

21-22

2.

Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим на 1 січня 2004р.

23-24

3.

Фінансова діяльність позабюджетних фондів Автономної Республіки Крим в 2003р.

25

4.

Фінансова діяльність позабюджетних фондів

26

ІІ Банки. Страхування. Довірчі товариства

1.

Показники діяльності банківської системи в Автономній Республіці Крим

28

2.

Наявна безготівкова грошова маса в обігу Автономної Республіки Крим та її розміщення

29

3.

Доходи і витрати комерційних банків Автономної Республіки Крим

30-31

4.

Кредити, надані комерційними банками Автономної Республіки Крим, суб`єктам господарювання за галузями економіки та населенню станом на 01.01.2004р.

32-34

5.

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення у комерційних банках АРК

35

6.

Кредити, надані банками Автономної Республіки Крим (залишки заборгованості)

35

7.

Офіційний курс гривні по відношенню до іноземних валют, встановлений Національним банком України

35

8.

Мережа комерційних банків Автономної Республіки Крим

36

9.

Фінансова діяльність страхових організацій за 1995-1999рр.

37

10.

Фінансова діяльність страхових організацій за 2000-2003рр.

38-39

11.

Фінансова діяльність довірчих товариств за 1998-2003рр.

40

ІІІ Випуск, реалізація та обіг цінних паперів

 

 

1.

Рух цінних паперів емітентів

43

 

 

2.

Вартість цінних паперів

43

 

 

3.

Обіг цінних паперів по регіонах за 2003р.

44

 

 

4.

Обіг цінних паперів емітентів за 2003р.

45

 

 

5.

Наявність цінних паперів емітентів за формами власності

46

 

 

6.

Обсяги іноземного інвестування у виді цінних паперів

46

 

 

7.

Випуск, реалізація та обіг цінних паперів неемітентів за видами діяльності

47

 

 

8.

Рух цінних паперів неемітентів

48

 

 

IV Баланси підприємств і організацій

 

 

1.

Баланс підприємств за видами економічної діяльності за 2003р.

51

 

 

2.

Склад балансу підприємств за видами економічної діяльності

52-54

 

 

V Фінансові результати діяльності підприємств і організацій

 

 

1.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2001-2003рр.

56

 

 

2.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2003р.

57

 

 

3.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Підприємств за видами промислової діяльності за 2003р.

58

 

 

4.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по

Регіонах

59

 

 

5.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

За видами економічної діяльності і формами власності за 2003р.

60

 

 

6.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у розрізі форм власності за 2003р.

61

 

 

VI Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій

 

 

1.

Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2001-2003рр.

65

 

 

2.

Чистий фінансовий результат (сальдо) діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003р.

66

 

 

3.

Чистий фінансовий результат діяльності промислових підприємств

За 2003р.

67

 

 

4.

Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій по регіонах за 2003р.

68

 

 

5.

Чистий фінансовий результат діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності і формами власності за 2003р.

69

 

 

6.

Чистий фінансовий результат діяльності промислових підприємств

За формами власності 2003р.

70

 


7.

Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2003р.

71-72

8.

Формування чистого прибутку (збитку) промислових підприємств

За 2003р.

73-74

9.

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств та організацій по регіонах за 2003р.

75-76

VII Рентабельність підприємств та організацій

1.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2001-2003рр.

79

2.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003р.

80

3.

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств

За 2003р.

81

4.

Рентабельність операційної діяльності підприємств та організацій

По регіонах за 2003р.

82

5.

Рентабельність операційної діяльності за формами власності

83

6.

Показник рівня рентабельності за видами економічної діяльності та

Формами власності

84-86

7.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності за 2003 р.

87

8.

Рентабельність всієї діяльності промислових підприємств за 2003 р.

88

9.

Рентабельність всієї діяльності підприємств та організацій по регіонах

За 2003 р.

89

VІII Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)

1.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

92-93

2.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) по регіонах

94-95

IХ Оборотні кошти

1.

Склад оборотних активів за видами економічної діяльності

98-99

2.

Склад оборотних активів за видами промислової діяльності

100-101

3.

Склад оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності

102

4.

Склад оборотних активів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності

103


5.

Склад оборотних коштів в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності та формами власності

104-107

6.

Склад необоротних активів за видами економічної діяльності

108-109

7.

Склад власного капіталу за видами економічної діяльності

110-111

8.

Склад поточних зобов’язань за видами економічної діяльності

112-113

9.

Склад поточних зобов’язань за видами промислової діяльності

114-115

Х Дебіторська та кредиторська заборгованість

1.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності на 01.01.2004р.

119

2.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

120

3.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по регіонах на 01.01.2004р.

121

4.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості по регіонах

122

5.

Питома вага простроченої заборгованості по регіонах

123

6.

Питома вага простроченої заборгованості за видами економічної діяльності

124

7.

Питома вага простроченої заборгованості за видами промислової

діяльності

125

8.

Питома вага простроченої заборгованості між підприємствами та організаціями України

126

9.

Питома вага простроченої заборгованості за формами власності

127

Графічний матеріал

129-136

ПЕРЕДМОВА

В статистичному збірнику “Фінанси Автономної Республіки Крим за 2003р.” вміщена інформація про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, опубліковані показники банківської статистики, основні фінансові показники господарської діяльності підприємств та організацій.

Публікацію даних здійснено на підставі зведеної статистичної та фінансової звітності, одержаної безпосередньо від суб`єктів господарської діяльності на території Автономної Республіки Крим, крім установ, які утримуються за рахунок бюджету. Фінансова звітність складається згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за операціями, що відбувались в 2003р.

Збірник містить аналітичний матеріал про фінансові результати діяльності підприємств та організацій, методологічні пояснення до окремих розділів, графічні ілюстрації.

В збірнику наведена також інформація що надана Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та Головним управлінням Національного Банку України в Автономній Республіці Крим.


Фінансові результати діяльності Підприємств

і організацій Автономної Республіки Крим

За 2003 рік

У 2003 році в економіці регіону спостерігалось поліпшення окремих показників, що характеризують фінансовий стан підприємств і організацій.

Формування фінансових

Результатів

На формування фінансових результатів підприємств впливає багато факторів. Основним джерелом грошових надходжень підприємств є виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В умовах радикальної зміни керування економікою показник виторгу від реалізації продукції стає одним з найважливіших показників діяльності підприємств. Даний показник створює зацікавленість трудових колективів у збільшенні обсягу реалізованої продукції.

За 2003 рік сума виторгу склала 18102,4 млн. грн., в порівнянні з попереднім роком збільшилось на 17,2% (проти 8,3% у 2002 році).

За видами економічної діяльності більш ніж 40% виручки припадає на підприємства оптової й роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами;

Послуг з їх ремонту (7543,3 млн. грн.) і майже 30% – на промислові підприємства (4932,3 млн. грн.).

За формами власності 70,0% доходу (виручки), або 12667,6 млн. грн., припадає на підприємства колективної власності, приріст проти рівня 2002 року – 11,9%. Друге місце за обсягом реалізації займають приватні підприємства (18,8%), доход яких становив 3412,4 млн. грн., а приріст – 36,4%.

На питому вагу непрямих податків та інших вирахувань з доходу припадає 16,6% загальної виручки (у 2002 році 16,8%), або 3008,5 млн. грн., темп росту за рік складає 116,3%.

Аналіз структури чистих доходів підприємств сукупності, показує, що крім доходу (виручки) використовуються і інші джерела формування прибутку.

1 – чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(з урахуванням непрямих податків та інших відрахувань

з доходу);

2 – інші операційні доходи;

3 – інші звичайні доходи;

4 – надзвичайні доходи.

Підприємствами і організаціями Автономної Республіки Крим вироблено продукції, виконано робіт і надано послуг на суму 9150,8 млн. грн. При цьому витрати на виробництво склали 9168,0 млн. грн., що в розрахунку на гривню виробленої продукції становить 100,2 коп., проти 98,0 коп. у попередньому році. Як і в попередні роки найбільша ефективність вкладених коштів мала місце на підприємствах приватної власності, де кожна вкладена гривня принесла додатково 27,2 коп. (на одиницю виробленої продукції витрачалось 78,6 коп.).

В структурі витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) найбільша частка приходиться на матеріальні витрати.

Структура Витрат на Виробництво продукцІїОБІТ, ПоСлуг)

(відсотків)

2003

2002

1 – матеріальні витрати

2 – амортизаційні відрахування

3 – витрати на оплату праці

4- відрахування на соціальні заходи

5 – інші операційні витрати

Найбільш матеріаломістким в 2003 році було виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства, мисливства та лісового господарства, будівництва та промисловості, де частка матеріальних витрат відповідно становила 61,4%; 60,4%, 58,8%.

Аналіз структури витрат за формами власності показує, що за останні три роки, як і в цілому по економіці, позитивним являється зниження частки матеріальних витрат і збільшення витрат на оплату праці. Матеріаломістке виробництво характерне для підприємств колективної форми власності, до якої відноситься більша частина промислових підприємств з високим рівнем матеріаломісткості. Найменш трудомістке виробництво на підприємствах приватної форми власності.

Прибуток як основна форма грошових нагромаджень являє собою різницю між виторгом від реалізації у відповідних цінах і витратами. Зростання прибутку залежить, насамперед від зниження витрат на виробництво продукції, а також від збільшення обсягу реалізованої продукції.

За даними фінансової звітності за 2003 рік, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування усіх підприємств і організацій республіки склав 51,9 млн. грн. збитку (сальдо) (сума прибутку– 919,2 млн. грн., збитку – 867,3 млн. грн.), тоді як в 2002 році одержані збитки становили 107,3 млн. грн. Темп росту прибутку за рік (135,3%) перевищив темп росту збитків (110,2%).

Динаміка фінансових результатів

Від звичайної діяльності до оподаткування

(млн. грн.)

За минулий рік не відбулось істотних змін в структурі фінансових результатів по формах власності, про що свідчать дані діаграми. Прибуток підприємств державної та приватної форми власності склав 136,8 млн. грн. та 45,3 млн. грн. відповідно, а суб’єкти інших форм власності - збиткові. Найбільша сума збитків по підприємствах колективної та комунальної власності.

З 25 регіонів автономії закінчили рік з прибутками 8, а в 2002 році лише 4 регіони. Крім цього, в 9 регіонах на підприємствах відбулось зменшення збитків, проти рівня попереднього року. Найбільша сума прибутку (сальдо) від звичайної діяльності до оподатковування сформована підприємствами міст Феодосії, Красноперекопська та Красногвардійського району (219,9 млн. грн, 40,9 млн. грн. та 33,3 млн. грн. відповідно).

Значно збільшили свої фінансові результати у порівнянні з 2002 роком підприємства міста Феодосії – в 2,6 раза. Підприємства Красногвардійського району в звітному році одержали один з найбільших прибутків, тоді як в 2002 році їх збиток становив 5,1 млн. грн. (сальдо). Разом з тим, негативно вплинули на фінансовий результат сукупності підприємства міста Керч, збитки яких зросли в 3 рази і становили 63,4 млн. грн. (сальдо), та міста Ялти, що в звітному році одержали суттєві збитки – 39,0 млн. грн., а в 2002 році вони працювали з прибутками – 5,9 млн. грн.

В звітному періоді збитково працювало 34,1% підприємств, що на 3,2 відсоткового пункту менше за показник 2002 року. Частка збиткових підприємств у рибному господарстві склала 52,8% загальної їх кількості, сільському господарстві – 45,0%, на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам – 37,6%, сфери готельного та ресторанного господарства – 37,1%, промисловості – 36,8% і транспорту та зв’язку – 35,8%. За винятком рибного господарства по всім основним видам економічної діяльності частка прибуткових підприємств перевищує частку збиткових. Найбільша питома вага збиткових підприємств припадає на підприємства державної та комунальної форм власності (45,4% і 43,1% відповідно).

У формуванні прибутку найбільша частка припадає на транспортні та промислові підприємства (29,9% та 22,9% відповідно), а вагома частка збитку, 38,0% – на промислові підприємства, тоді як на транспортні лише 4,3%

За останні три роки в економіці республіки простежується декілька чітких тенденцій зміни фінансового результату (від звичайної діяльності до оподаткування) за основними видами діяльності.

На підприємствах транспорту та зв’язку і освіти впродовж аналізованого періоду прибуток (сальдо) стабільно збільшується: від 77,6 млн. грн. і 1,3 млн. грн відповідно у 2001 році до 237,5 млн. грн. і 2,2 млн. грн. у 2003 року.

Внаслідок того, що темп росту збитків на підприємствах охорони здоров’я і державного управління перевищував темп росту прибутку, відбувалось зменшення прибутку (сальдо) і у звітному році ними одержані збитки у розмірі 17,5 млн. грн. і 0,4 млн. грн. відповідно.

Поглиблення фінансової кризи, тенденція росту збитків, спостерігається в рибному господарстві і на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомістю; здавання під найм та послуги користувачам. Сума їх збитків (сальдо) за рік становить 32,9 млн. грн. і 26,4 млн. грн. відповідно.

В інших видах діяльності відбувається коливання від позитивного фінансового результату до негативного і навпаки.

У будівництві розмір одержаних за рік прибутків на 0,2 млн. грн. перевищує прибуток 2001 року, тоді як за 2002 рік відзначались чималі збитки – 14,5 млн. грн.