Сегодня: 26 | 09 | 2021

Доклад ПРО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК

Заборгованість із виплати Допомоги у ЗвЯзку з тимчасовою втратою працездатності становила на 1 грудня 2003р. 1833,5 тис. грн., що на 11,0% менше, ніж на відповідну дату 2002р. За цей же період обсяг заборгованості потерпілим на виробництві та при виконанні трудових обов’язків за рахунок коштів підприємств скоротився більше, ніж на третину (35,0%) і становив на початок грудня 2003р. 258,2 тис. грн.

У січні–листопаді 2003р. 49,5 тис. сімей Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 91,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості – 33,2 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій становила 1,0 млн. грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2003р. склала 37,3 гривні.

З початку року сума нарахованих сім’ям субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії становила 6,1 млн. грн.

Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 5,8 млн. грн.

Заборгованість відділів субсидій на кінець листопада становила 2,0 млн. грн.

Крім того, 22,9 тис. сімей були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива готівкою на загальну суму 5,9 млн. грн., з них у міській місцевості – 8,9 тис. сімей на загальну суму 2,4 млн. грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2003р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 276,9 грн.

Заборгованість бюджетів перед населенням склала 0,3 млн. грн.

Організації-надавачі скрапленого газу та твердого палива недоотримали від відділів субсидій 0,3 млн. грн.

За даними Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим станом на 1 січня 2004р. зАборгованість по виплаті окремих видів соціальної допомоги склала 248,5 тис. грн. Заборгованість утворилася протягом грудня 2003р. внаслідок того, що сума фактично призначеної допомоги перевищила обсяг передбачених асигнувань на ці цілі. У структури заборгованості 43,3% становила заборгованість з виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і більш третини (35,9%) – допомога на дітей самотнім матерям.

Крім того, залишається невиплаченою раніше утворена заборгованість у розмірі 125,5 тис. грн.

За січень–листопад 2003р. населенням Автономної Республіки Крим Сплачено за житлово-комунальні послуги, Включаючи погашення боргів попередніх періодів, 180,5 млн. грн. (90,7% нарахованих сум), що у порівнянні з відповідним періодом 2002р. більше на 8,8%, або на 14,6 млн. грн.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 грудня 2003р. становила 213,3 млн. грн. Термін заборгованості населення за всі послуги склав 11,8 місяця.

Найбільша заборгованість у населення міст Сімферополя, Керчі, Євпаторії і Ялти – відповідно 49,1; 29,7; 25,7 і 20,5 млн. грн.

Боржниками 3 місяці і більше були: за опалення – 49,2% власників особових рахунків, квартплату – 40,0%, вивіз сміття – 39,0%, водовідведенню – 37,6%, , водопостачання – 36,4%, підігрів води – 36,2% і газопостачання – 33,4%.

Крім того, станом на 10 грудня 2003р. заборгованість населення за електроенергію становила 234,5 млн. грн.

Боржниками 3 місяці і більше були 9,1% власників особових рахунків.

РИНОК ПРАЦІ

На зареєстрованому ринку праці у 2003р. порівняно з 2002р. спостерігалося зменшення числа зареєстрованих протягом звітного періоду незайнятих громадян, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні до державних служб зайнятості, та збільшення кількості зареєстрованих безробітних, а також відмічено збільшення числа працевлаштованих.

Так, протягом 2003р. в державній службі зайнятості Автономної Республіки Крим було зареєстровано 73,2 тис. осіб, що на 5,6% менше, ніж за 2002р. Серед них більше, ніж половину (58,4%) склали жінки; майже третину (31,0%) – молодь у віці до 28 років.

Кількість безробітних на 1 січня 2004р. становила 41,1 тис. осіб (42,1 тис. осіб на 1 січня 2003р.). Склад та динаміку кількості безробітного населення за соціальними групами наведено нижче.

Кількість зареєстрованих безробітних

На 1 січня 2004р.

Всього,

Осіб

У % до

Загальної

Кількості

безробітних

1 грудня 2003р.

1 січня 2003р.

Безробітні - всього

41060

100,0

104,3

97,4

З них

Жінки

28143

68,5

105,2

95,2

Молодь у віці до 28 років

8411

20,5

106,8

83,7

Особи, які потребують особливого соціального захисту

6821

16,6

106,3

100,4

Вивільнені з економічних причин

3845

9,4

101,7

106,0

Особи, які проживають

У сільській місцевості

22052

53,7

102,6

105,6

Серед безробітних, які перебували на обліку на кінець звітного місяця, кожний другий раніше займав робочі місця, майже кожен четвертий – посади службовців, решту (11169) складали громадяни без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2004р. склав 3,4%, тоді як на 1 січня 2003р. він становив 3,5%.

Рівень зареєстрованого безробіття наведено у таблиці.

(на кінець місяця)

2002р.

2003р.

Кількість

зареєстрованих безробітних, осіб

Рівень

безробіття, %

Кількість

зареєстрованих безробітних, осіб

Рівень

Безробіття,

%

Січень

29157

2,4

43518

3,6

Лютий

31803

2,7

46420

3,9

Березень

32399

2,7

47194

3,9

Квітень

31873

2,7

46267

3,9

Травень

29404

2,5

42918

3,6

Червень

27425

2,3

39470

3,3

Липень

26653

2,2

37492

3,1

Серпень

27203

2,3

36347

3,0

Вересень

29686

2,5

36196

3,0

Жовтень

34161

2,9

37696

3,1

Листопад

38866

3,2

39355

3,3

Грудень

42148

3,5

41060

3,4

За повідомленнями підприємств, установ, організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад на 1 січня 2004р. становила 4833 одиниці, що на 1,1% більше, ніж на 1 грудня 2003р. та в 1,6 раза більше відносно до відповідної 1 січня 2002р.

Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) у грудні залишилося на рівні листопада 2003р., та зменшилося на п’ять осіб в порівнянні з груднем 2002р.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце

(вакантну посаду) за категоріями персоналу

На 1 січня 2003-2004 рр. (осіб)

Попит на робочу силу зумовлює можливості державної служби зайнятості щодо забезпечення роботою незайнятих громадян. За 2003р. зусиллями центрів зайнятості було працевлаштовано 34,9 тис. осіб, що на 6,1% більше, ніж за 2002р. Серед працевлаштованих осіб 56,9% становили жінки, 31,8% – молодь у віці до 28 років.

Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентноспроможності безробітних на ринку праці є їх професійна підготовка та перепідготовка. Державними службами зайнятості з метою набуття нової професії або спеціальності у грудні 2003р. направлено на навчання 253 безробітних, з них 181 особа – жінки, 145 – молодь у віці до 28 років.

Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення, але чисельність безробітних, які брали участь у таких роботах, у грудні 2003р. зменшилася в порівнянні з відповідним періодом 2002р. на 17,2% та становила 260 осіб.

ОСВІТА

В системі вищої освіти АР Крим на початок 2003/04 навчального року підготовку фахівців здійснюють 37 вищих навчальних закладів та 29 філій (факультетів) з денною формою навчання всіх рівнів акредитації.

Майже дві третини вищих навчальних закладів займаються підготовкою молодших спеціалістів та бакалаврів (I-II рівнів), а магістрів, спеціалістів, бакалаврів – 14 ВНЗ III – IV рівнів акредитації.

Мережа закладів вищої освіти включає 1 академію, 5 університетів, 8 інститутів, 6 технікумів, 8 коледжів та 9 училищ.

На 1 жовтня 2003р. в вищих навчальних закладах налічувалось 72045 студентів, що на 6,6% більше показника 2002р. Крім того, в ВНЗ Автономної Республіки Крим навчається 1,4 тис. іноземних громадян (з них 86,0% – в Кримському медичному університеті ім. С. І.Георгієвського).

В 2003р. до закладів вищої освіти здійснено прийом 19586 осіб, що майже на 2% більше, ніж у 2002р. Кожний третій абітурієнт був прийнятий за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Прийом в державні ВНЗ порівняно з минулим роком дещо знизився, а в недержавні, навпаки збільшився – на 9,3% (I-II рівнів) та на 17,4% (III-IV рівнів).

Конкурс на вступних іспитах (кількість поданих заяв на 100 зарахованих) в державні ВНЗ I-II рівнів акредитації залишився майже на рівні 2002р. – 144, а в ВНЗ III-IV рівнів незначно збільшився і становив 162.

При вступі до закладів вищої освіти в 2003р. молодь віддала перевагу спеціальностям в сфері права, будівництва та охорони здоров’я.

На початок 2003/04 навчального року майже 30% студентів денних відділень ВНЗ усіх рівнів акредитації отримують стипендію за рахунок стипендіального фонду.

Із числа студентів, що потребують влаштування в гуртожитки, 9,3 тис. осіб, або 81,7%, забезпечені гуртожитками.

У 2003р. ринок праці автономії поповнили 15520 фахівців, що більше за минулий рік на 22,0%. Серед випускників ВНЗ кожний другий отримав кваліфікацію спеціаліста, майже 21% – бакалавра, кожний третій випускник – молодшого спеціаліста та 1,8% – магістра. Крім того, 417 випускників закладів вищої освіти отримали робітничу професію. Державне замовлення на підготовку спеціалістів вищими навчальними закладами республіки у 2003р. виконано на 92,4%.

Залишається проблемним питання працевлаштування, оскільки лише кожний четвертий випускник вищого навчального закладу в 2003р. отримав направлення на роботу.

В вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим працює 4775 викладачів основного персоналу (з яких 91,3% – штатні). Крім того, 1634 викладачів працюють на умовах сумісництва та неповної ставки. Кожний третій з числа штатних викладачів має вчену ступінь кандидата наук, 262 викладача – доктора наук.

ВІДПОЧИНОК

За період з 1 жовтня 2002р. по 30 вересня 2003р. в республіці функціонувало 549 санаторно-курортних (оздоровчих) закладів з цілорічним ліжковим фондом 42,0 тис. місць. У порівнянні з 2001/02р. загальна кількість закладів та їх ліжковий фонд збільшились відповідно на 1,7% і 9,3%. У курортний сезон ємність у місяць максимального розгортання становила 123,3 тис. місць, що на 0,7% менше, ніж у попередньому році.

Всього в 2002/03р. відпочило та відновило здоров´я 893,2 тис. осіб, що на 3,0% менше, ніж у 2001/02 р.

Кількість осіб, що відпочивали протягом 1–2 днів у 2002/03р. збільшилась у 1,5 раза і становила 29,2 тис. осіб, або 3,3% загальної кількості рекреантів. Протягом тривалого часу було оздоровлено 864,0 тис. осіб, з них влітку 2003р. – 604,5 тис. осіб, або майже 70% загальної кількості.

У 2002/03р. в санаторно-курортних (оздоровчих) закладах АР Крим відпочило та було оздоровлено 252,8 тис. дітей та підлітків, з них у червні-серпні 2003р. – 189,5 тис.

Кількість оздоровлених, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи склала 38,4 тис. осіб, при цьому майже кожна друга особа – дитина або підліток.

Протягом 2002/03р. функціонувало 156 санаторно-курортних закладів різних напрямів спеціалізації, в яких пройшли курс лікування 538,1 тис. осіб (в 2001/02р. – 569,2 тис. осіб).

Крим є провідним регіоном, де лікують та оздоровлюють хворих на туберкульоз. Близько 35,0 тис. осіб, що страждають цим захворюванням, пройшли курс лікування, у порівнянні з 2001/02р. цей показник збільшився на 5,8%.

Кожен третій санаторій фтизіатричного напрямку – дитячий, в них було оздоровлено 14,0 тис. хворих дітей.

Заклади відпочинку: будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку відвідали 355,1 тис. осіб.

У 2002/03р. в республіці відпочило та оздоровилось 254,0 тис. іноземних громадян, що на 10,1% більше, ніж у минулому році. Більшість оздоровлених (96,9%) – представники країн СНД.

Більш чверті загального числа іноземців оздоровлювалось та відпочивало у санаторно-курортних закладах міст .Ялти, 23,9% – Євпаторії і 13,7% - Алушти.

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ протягом 2003р. зареєстровано 26422 злочини, що на 16,9% більше порівняно з минулим роком. Крім того, зареєстровано 300 злочинів, виявлених податковою міліцією (на 6,4% більше).

Збільшення числа скоєних злочинів відбулось у всіх регіонах республіки, за винятком Чорноморського району, причому більш суттєво – в містах Алушті, Ялті та Армянську (на 49,2, 43,8 та 32,2% відповідно).

Половину кримінальних проявів складають тяжкі та особливо тяжкі. Всього протягом року зареєстровано 13246 таких злочинів, що на 26,2% більше за показник 2002р.

У структурі злочинності 64,9% складають злочини, скоєні проти власності, 11,7% – злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,9% – проти життя та здоров’я особи, 3,4% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

В загальному числі кримінальних проявів продовжують домінувати злочини з корисливою спрямованістю. Крадіжки, грабежі, розбійні напади, вимагання та шахрайство у відношенні всіх форм власності складають більше половини скоєних злочинів (60,4%). У порівнянні з 2002р. збільшилось число грабежів, випадків шахрайства та крадіжок приватної власності на 57,4, 40,7 та 23,3% відповідно та на 37,0% – число крадіжок державної або колективної власності.

У порівнянні з 2002р. зареєстровано збільшення на 28,0% випадків хуліганства та порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами – на 30,6% (у тому числі, що спричинили смерть потерпілого – на 34,7%). Зареєстровано збільшення на 21,9% числа злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами та на 17,9% – з незаконним заволодінням транспортними засобами.

Протягом 2003р. число зареєстрованих злочинів економічної спрямованості залишилось майже на рівні 2002р. і склало 1778 злочинів. Кожний другий з економічних злочинів, скоєно в сфері службової діяльності, 26,2% – проти власності. Число злочинів у сфері службової діяльності зросло порівняно з минулим роком на 15,2%, у тому числі в 1,5 раза – злочинів, пов’язаних з перевищенням влади або службових повноважень та на 10,6% – зі зловживанням владою або службовим становищем.

Число організованих груп та злочинних організацій, виявлених органами внутрішніх справ та прокуратурою АР Крим у 2003р., порівняно з 2002р. зменшилось на 37,2% і склало 27. У складі цих груп виявлено 89 осіб (вдвічі менше за 2002р.), якими скоєно 343 злочини, або на 34,0% більше минулорічного показника. Кожний четвертий злочин, скоєний членами організованих груп та злочинних організацій – крадіжка. Слід відзначити, що у порівнянні з минулим роком цей показник збільшився втричі.

Від злочинних дій потерпіло 16414 осіб, що на 26,9% більше показника 2002р. Майже дві третини осіб (63,3%) потерпіло від крадіжок. З числа потерпілих 40,1% складають жінки, майже 14% – пенсіонери. Загинуло від злочинів 373 особи, що на 3,6% більше, ніж у 2002р.

З числа осіб, скоївших злочини (13592), притягнуто до кримінальної відповідальності майже 91% злочинців. Більше половини (52,0%) працездатних осіб, причетних до злочинів, на момент їх вчинення не працювали і не навчались, кожний третій скоїв злочин в групі, 21,7% – раніше скоювали злочини, 11,3% складають жінки, 9,6% – неповнолітні.