Сегодня: 26 | 09 | 2021

Доклад ПРО СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК

У 2003р. не працювали 14,4% загальної кількості будівельних підприємств. Так, у Білогірському, Нижньогірському, Совєтському, Чорноморському районах у 2003р. не працювала чверть будівельних підприємств, у Сакському районі – 33,3%, у м. Саки – 60%.

Із числа працюючих у 2003р. 38,2% підприємств знизили обсяги будівництва проти 2002р.

Індекси обсягів підрядних робіт, виконаних будівельними організаціями, характеризуються такими даними:

У відсотках до відповідного періоду попереднього року

2002р.

Січень–березень

2003р.

Січень–червень 2003р.

Січень–вересень 2003р.

2003р.

Автономна

Республіка Крим

90,1

113,0

129,5

123,7

122,4

М. Сімферополь

97,5

125,6

144,0

131,2

129,6

М. Алушта

147,9

138,4

130,7

119,5

112,3

М. Армянськ

49,4

20,6

29,8

37,0

39,7

М. Джанкой

96,5

81,3

92,5

98,1

105,6

М. Євпаторія

104,6

103,6

103,5

120,3

134,0

М. Керч

89,5

88,7

140,3

178,7

142,8

М. Красноперекопськ

82,0

99,4

97,2

95,3

93,6

М. Саки

94,0

У 2,3 р. б.

У 2,1 р. б.

186,2

172,2

М. Судак

105,5

96,3

113,6

111,3

105,2

М. Феодосія

81,6

72,2

96,1

123,4

104,0

М. Ялта

72,4

102,0

102,6

93,5

91,0

Райони

Бахчисарайський

82,9

У 3,1 р. б.

186,5

158,4

169,4

Білогірський

80,5

112,6

133,3

126,7

130,6

Джанкойський

131,1

195,1

У 2,2 р. б.

У 2,0 р. б.

Кіровський

72,4

У 2,0 р. б.

У 2,1 р. б.

141,2

137,6

Красногвардійський

107,0

184,6

192,6

175,7

158,6

Ленінський

50,1

102,7

100,9

105,3

135,9

Нижньогірський

100,7

17,4

65,9

126,1

112,7

Первомайський

74,3

У 3,0 р. б.

У 3,1 р. б.

У 3,4 р. б.

У 2,8 р. б.

Роздольненський

92,2

55,4

78,5

96,1

98,9

Сакський

92,0

88,7

122,6

99,6

100,3

Сімферопольський

114,5

135,9

149,1

134,5

145,6

Совєтський

74,9

44,7

114,4

117,0

115,8

Чорноморський

51,8

144,1

76,9

92,3

102,5

У листопаді 2003р. тривалість робіт на будівництві будівель склала 54,7% всього відпрацьованого часу, з них на будівництві житлових будинків – 23,7%, на будівництві інженерних споруджень – 45,3%.

Із загального обсягу підрядних робіт, виконаних будівельними організаціями у листопаді 2003р., 22802 тис. грн., або 40,0%, виконано на будівництві будівель, із них 9420 тис. грн. (16,5%) – житлових будинків. На будівництві інженерних споруджень виконані роботи на суму 34223 тис. грн. (60,0%).

Будівельними підприємствами за договорами підряду у 2003р. введено житлових будинків загальною площею 79902 кв. м, що на 25,1% більше, ніж у 2002р.

Діяльність підрядних підприємств значною мірою залежить від платоспроможності замовників.

Найкраще положення з оплатою виконаних робіт на підприємствах приватної та колективної форм власності – 96,2%, та 94,8% відповідно. На підприємствах комунальної форми власності оплачено 93,6% виконаного обсягу робіт, державної – 92,5%.

Забезпеченість фінансуванням виконаного обсягу підрядних робіт, У %

2002р. 2003р.

Середньооблікова чисельність працівників будівельно-виробничого персоналу підрядних підприємств за 2003р. склала 16,7 тис. осіб, що на 3,0% менше, ніж у 2002р., на підприємствах державної форми власності спостерігається зменшення чисельності на 21,3%. На 1,5% зменшилась чисельність працівників комунальної форми власності, колективної – збільшилась на 0,6%, приватних підприємств – на 30,5%.

За 2003р. виробіток на одного працівника, зайнятого на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах, збільшився проти 2002р. на 26,1% і становить 31655 грн. В підприємствах приватної форми власності спостерігається збільшення виробітку на 75,2%, державної – на 57,7%, комунальної – на 28,8%, на підприємствах колективної форми власності – на 9,3%.

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

За 2003р. транспортним комплексом АР Крим було перевезено 11,0 млн. т вантажів, що на 2,7% більше, ніж у 2002р. Транспортна робота зросла на 28% і склала 8706,4 млн. ткм. Зростання вантажообороту забезпечили всі види транспорту.

Перевезено (відправлено)

Вантажів, тис. т

Вантажооборот,

Млн. ткм

2003р.

У % до

2002р.

2003р.

У % до

2002р.

Всіма видами транспорту

11007,8

102,7

8706,4

128,0

У тому числі

Залізничним

6436,6

92,6

7772,7

126,9

Трубопровідним

1349,1

125,9

288,6

139,8

Автомобільним

2323,1

115,6

223,3

108,5

Морським

895,4

130,7

418,6

159,6

Авіаційним

3,6

131,5

3,2

138,1

Вантажооборот підприємств транспорту *

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

* Дані за 2003р. наведено з урахуванням обсягів автомобільних вантажних перевезень, які виконують підприємці-фізичні особи.

Залізничним транспортом з початку року відправлено 6436,6 тис. т вантажів, що на 7,4% менше, ніж у 2002р. Проте більше, ніж на чверть зріс обсяг виконаної вантажної транспортної роботи, який склав 7772,7 млн. ткм. Зменшення обсягів відправлення вантажів відбулося по таким номенклатурним групам, як зерно і продукти перемолу – на 78,1%, кам’яне вугілля – на 28,0%, нафта і нафтопродукти – на 18,2%, цемент – на 2,8%. Поряд зі зменшенням кількості навантажених вагонів (на 7,0%), яка за аналізуємий період становила 100,4 тис., кількість прийнятих навантажених вагонів зросла майже наполовину і склала 349,2 тис. одиниць. У порівнянні з 2002р. покращились деякі показники використання рухомого складу залізниці. Середньодобова продуктивність вантажного вагону зросла на 9,1% і склала 7279 ткм нетто. Середньодобова продуктивність локомотива по всіх видах тяги становила 1494 тис. ткм брутто (темп зростання – 1,0%). Скоротились середній простій вагона під вантажною операцією на 14,8%, а транзитного вагона на технічній станції – на 17,2% і становили відповідно 21,0 та 7,9 години. В той же час на 2,3% зменшилась середня вага поїзда, яка склала 3419 т брутто.

За 2003р. обсяг вантажоперевезень Автомобільним транспортом автономії збільшився на 15,6%, транспортної роботи на 8,5% і склали відповідно 2323,1 тис. т та 223,3 млн. ткм. Найбільші обсяги перевезень вантажів (81,4%) виконують перевізники міст Сімферополя, Ялти, Керчі та Судака.

Найбільші обсяги комерційних вантажоперевезень автомобільним транспортом (93,0%) виконуються підприємствами. За 2003р. рухомим складом зазначених перевізників споживачам доставлено 2160,2 тис. т вантажів, виконано 159,4 млн. ткм транспортної роботи, що відповідно на 14,4% та 44,3% більше, ніж у 2002р. Зростання обсягів вантажоперевезень забезпечили підприємства 10 регіонів республіки, частка яких складає 89,3%. Більше половини обсягу перевезень вантажів автомобільним транспортом підприємств виконують підприємства з реформованою формою власності. За рік ними перевезено 1159,0 тис. т вантажів, що на 5,3% менше обсягу 2002р. Проте вантажооборот зазначених підприємств зріс на 29,5% і склав 92,3 млн. ткм.

Послуги з перевезення вантажів на індивідуальних вантажних автомобілях, згідно одержаної ліцензії на вантажні перевезення у міжнародному та внутрішньому сполученнях, надавали 258 приватних транспортних операторів, у власності яких знаходяться 390 вантажівок. За рік ними було перевезено 162,9 тис. т вантажів, виконано 63,9 млн. ткм вантажної роботи.

Майже на третину зросли обсяги вантажоперевезень Морським транспортом АР Крим. За 2003р. ним перевезено 895,4 тис. т вантажів, більшість з яких – 64,2%, чи 574,9 тис. т – припадає на внутрішнє сполучення. Вантажооборот виконан в обсязі 418,6 млн. ткм, що на 59,6% більше, ніж у 2002р.

Обсяг переробки вантажів портами республіки зріс майже наполовину і склав 16017,1 тис. т (в тому числі 4938,9 тис. т – суховантажні, 11078,2 – наливні вантажі). Найбільші обсяги переробки вантажів по видах сполучення припадають на транзитні – 78,4%, чи 12556,4 тис. т, темп зростання обсягу переробки яких у порівнянні з 2002р. становив 63,4%. Наслідком збільшення обсягів переробки є приріст кількості оброблених суден (на 4,1%), за рік цей показник становив 1579 одиниць, 71,1% яких – судна закордонних власників і фрахтувальників.

За 2003р. транспортним комплексом АР Крим Перевезено 246,0 млн. Пасажирів, що на 8,9% менше, ніж у 2002р. Обсяг пасажирської транспортної роботи у порівнянні з попереднім роком майже не змінився і склав 5458,4 млн. пас. км.

Перевезено (відправлено)

Пасажирів, тис.

Пасажирооборот,

Млн. пас. км

2003р.

У % до

2002р.

2003р.

У % до

2002р.

Всіма видами транспорту

245954,9

91,1

5458,4

99,7

У тому числі

Автомобільним

127091,0

102,4

1726,8

99,0

Тролейбусним

84449,4

78,1

521,3

83,9

Залізничним

23295,5

102,4

3149,6

104,3

Трамвайним

9969,1

70,8

21,9

70,8

Морським

1121,2

118,5

18,3

108,4

Авіаційним

28,7

57,3

20,5

49,8

Послугами Автомобільного транспорту скористався кожен другий пасажир. За аналізуємий період зазначеним видом транспорту перевезено 127,1 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж у 2002р. Автобусами підприємств (з кількістю працюючих понад 20 осіб) виконується 44,6% всіх автомобільних пасажироперевезень. За 2003р. їх послугами скористалось 56,7 млн. пасажирів, що на 1,2% менше, ніж у 2002р. Найбільші обсяги перевезень виконують підприємства міст Сімферополя (13,5 млн.), Керчі (12,8 млн.), Феодосії (7,2 тис. т), Бахчисарайського району (5,6 млн.), частка яких складає 68,9%.

Разом з підприємствами послуги з перевезення пасажирів надають і підприємці-фізичні особи. Станом на кінець грудня 2003р. в Автономній Республіці Крим послуги з перевезення пасажирів на маршрутах у внутрішньоміському, приміському та міжнародному сполученнях надавали 657 приватних транспортних операторів, у власності яких знаходиться 1,6 тис. одиниць рухомого складу загальною пасажировмісністю 29,3 тис. місць. Згідно розрахункових даних у 2003р. їх послугами скористалось 68,8 млн. пасажирів, виконано 819,6 млн. пас. км пасажирської роботи.

Обсяг пасажироперевезень Тролейбусним транспортом За 2003р. зменшився на 21,9%, що обумовлено скороченням кількості машин, які виходять на лінію. За рік ним перевезено 84,4 млн. пасажирів, з них 92,5% – у внутрішньоміському сполученні. Пасажирська транспортна робота виконана в обсязі 521,3 млн. пас. км, у порівнянні з попереднім роком темп зниження склав 16,1%. Зменшення обсягів перевезень тролейбусами спостерігається на всіх видах сполучення.

Дублювання трамвайних маршрутів іншими видами транспорту, затримка руху (внаслідок реконструкції міста) призвели до зниження обсягу перевезення пасажирів Трамвайним транспортом у 2003р. майже на третину. За рік зазначеним видом транспорту перевезено 10,0 млн. пасажирів, виконано 21,9 млн. пас. км пасажирообороту. На пасажирів з платним проїздом припадає половина загального обсягу пасажироперевезень.

Проведення реконструкції та ремонту аеропортів АР Крим, постійне підвищення рівня розвитку інфраструктури авіаційного транспорту сприяло зростанню більше, ніж на чверть обсягу відправлених з Аеропортів республіки пасажирів, який за аналізуємий період склав 226,9 тис. Кількість пасажирів, які прибули до аеропортів автономії становила 227,5 тис. осіб, що на 24,0% більше, ніж у 2002р.

У 2003р. виконані добові плани по регулярності відправлень повітряних суден. За рік їх виконано 5265 одиниць, приріст склав 14,0%. Кількість затриманих рейсів становила 2,0% (у 2002р. – 3%) їх загальної кількості.

В той же час авіаперевізники республіки, незважаючи на постійну роботу з покращення умов і якості сервісу, не витримують конкуренції у сфері авіаційних пасажироперевезень. За 2003р. обсяг перевезених ними пасажирів скоротився на 42,7% і склав 28,7 тис. Більше, ніж наполовину зменшився обсяг виконаної пасажирської транспортної роботи, за рік він склав 20,5 млн. пас. км.

Підприємствами зв'язку у січні–листопаді 2003р. надано послуг на суму 407,0 млн. грн., що в порівнянних цінах на 16,1% більше, ніж за одинадцять місяців 2002р. Послуги міжнародного зв'язку в загальному обсязі склали 11,0%, або 44,6 млн. грн. В загальній сумі послуг зв’язку найбільшу питому вагу займають послуги телефонного міжміського зв'язку (включаючи міжнародний телефонний зв'язок) – 42,2%, мобільного – 25,2%, телефонного міського 17,6%.

З початку року населенню надано послуг зв'язку на суму 240,7 млн. грн., або 59,2% від загальної суми доходів. Обсяг послуг зв'язку населенню в порівнянних цінах збільшився на 33,6%. За структурою доходів від послуг населенню найбільша питома вага – телефонного міжміського зв'язку (включаючи міжнародний телефонний зв'язок) – 39,4%, мобільного зв'язку – 30,9%, телефонного міського зв'язку – 18,8%.

Доходи від послуг міжнародного зв’язку населенню в сумі 32,0 млн. грн. отримані від міжміського (95,9%), поштового (2,3%), телеграфного (1,8%) зв’язку.

Зовнішня торгівля товарами

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2003р. зріс проти січня–листопада 2002р. на 30,8% і становив 396,8 млн. дол. США. При цьому обсяги експорту зросли на 38,4%, імпорту – на 16,6% і становили відповідно 272,5 та 124,3 млн. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 148,2 млн. дол. США проти 90,2 млн. дол. США у січні–листопада 2002р. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 2,19 (за січень–листопад 2002р. – 1,85).

Зовнішньоторговельні операції з товарами АР Крим здійснювала з партнерами із 99 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн СНД порівняно з січнем–листопадом 2002р. зменшились на 24,6%, імпорту – на 43,7%. Обсяги експорту до інших країн світу зросли у 1,9 раза, імпорту – на 42,7%.

Частка експорту до країн СНД за січень–листопад 2003р. склала 24,4%, до інших країн світу – 75,6% (за січень–листопад 2002р. відповідно 44,9% та 55,1%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 18,4% від загального обсягу експорту, Угорщини – 12,1%, Італії – 6,1%, Китаю – 5,8%, Туреччини – 5,1%, Естонії – 4,8%, Греції – 4,7%, Литви та Німеччини – по 3,5%, США – 2,9%, Нідерландів – 2,8%.

Відсотки


Основні країни-партнери в експорті товарів

Поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості становили 33,6% від загального обсягу експорту (з них пігментів та інших барвників – 19%, продуктів неорганічної хімії – 11,6%). На поставки недорогоцінних металів та виробів з них припадало 23,6% від загального обсягу експорту (у тому числі чорних металів – 11,1%), механічного та електричного обладнання – 22,8% (у тому числі електричного – 16,5%, механічного – 6,3%), готових харчових продуктів – 5,9% (у тому числі алкогольних і безалкогольних напоїв – 2,6%), транспортних засобів та шляхового обладнання – 3,3% (в тому числі плавучих засобів – 2,5%).

За січень–листопад 2003р. з країн СНД в АР Крим імпортовано 14,6% від загального обсягу імпорту товарів, з інших країн світу – 85,4% (за січень–листопад 2002р. відповідно 30,2% і 69,8%).

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Німеччини – 13,6%, Російської Федерації – 12,8%, Польщі – 10,3%, Італії – 9,1%, США – 5,7%, Туреччини – 4,7%, Угорщини – 4,1%, Іспанії – 3,6%, Бельгії – 3,5%.

Відсотки


Основні країни - імпортери товарів

У загальному обсязі імпорту 33,2% становили поставки механічного та електричного обладнання (у тому числі механічного – 29,2%, електричного – 4%). Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 11,8% усіх імпортних надходжень (у тому числі виробів з чорних металів – 6,3%), наземних транспортних засобів, крім залізничних – 7,3%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 6,7%, мінеральних продуктів – 6,3% (у тому числі будівельних матеріалів – 3,7%, руди, шлаків та золи – 2,4%), полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку – 5% (полімерних матеріалів, пластмаси – 4,5%).

За січень–листопад 2003р. з АР Крим було експортовано зернових культур 11,4 тис. т на суму 1129,6 тис. дол. США (на 65,3 тис. т або на 5225,1 тис. дол. США менше проти січня–листопада 2002р.), у т. ч. пшениці – 1,9 тис. т на 235,1 тис. дол. (на 49 тис. т менше), ячменю – 3,4 тис. т на 362,2 тис. дол. (на 22 тис. т), кукурудзи – 6,1 тис. т на 532,4 тис. дол. (на 5,6 тис. т більше). Імпортовано зернових культур в АР Крим 9 тис. т на суму 1027,9 тис. дол. США (у січні–листопаді 2002р. – 2 т).

Питома вага товарообмінних (бартерних) операцій у загальному обсязі експорту становила 0,06%, імпорту – 0,11%, або відповідно 156,2 тис. дол. США та 133,9 тис. дол. США (за січень–листопад 2002р. доля бартеру становила у експорті 0,06%, імпорті – 0,07%).

За січень–листопад 2003р. експорт давальницької сировини не здійснювався.

В АР Крим надійшло давальницької сировини на 1551,2 тис. дол. США, що становило 1,3% від загального обсягу імпорту. Основні надходження давальницької сировини здійснювались з Італії, Німеччини, США. Найбільша питома вага давальницької сировини припадає на нитки синтетичні або штучні – 76,7%, наземні транспортні засоби – 7,3%, вовну – 4,3%, хімічні штапельні волокна – 3,9% та продукти неорганічної хімії – 3%.

За січень–листопад 2003р. обсяг експорту готової продукції, що виготовлена з імпортованої давальницької сировини, становив 1952,2 тис. дол. США, або 0,7% від загального обсягу експорту. Найбільша його частка припадала на одяг трикотажний та додаткові трикотажні речі до нього – 70,8%, одяг текстильний – 17,4%, наземні транспортні засоби, крім залізничних – 8,2%, продукти неорганічної хімії – 3,5%.

Серед регіонів АР Крим найбільш активну участь у зовнішньоторговельній діяльності приймали підприємства Сімферопольського району (27,3% від загального обсягу зовнішньої торгівлі республіки), міст: Сімферополя (25,6%), Армянська (16,1%), Красноперекопська (11,2%), Керчі (7,2%), Ялти (3,9%), Феодосії (3,3%).