Сегодня: 27 | 07 | 2021

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 4)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ФІНАНСИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2003 РІК (частина 4)

9.4 Склад оБоротнИх активІв в запасах товарно-матеріальних цінностей

За видами промислової діяльності

(тис. грн.)

Оборотні активи

В запасах товарно-матеріальних

Цінностей - всього

У тому числі

 

Виробничі запаси

Готова продукція

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

 

Промисловість4

965479,8

1197174,0

721884,1

891515,3

243595,7

305658,7

 

Добувна промисловість

134481,9

190611,3

67704,3

86060,1

66777,6

104551,2

 

З неї

 

Видобування енергетичних матеріалів

125951,6

181425,6

61999,4

80196,3

63952,2

101229,3

 

Видобування неенергетичних матеріалів

8530,3

9185,7

5704,9

5863,8

2825,4

3321,9

 

Обробна промисловість

770103,1

929840,1

595366,1

734695,9

174737,0

195144,2

 

З неї

 

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

234703,9

320875,2

195979,3

266836,7

38724,6

54038,5

 

Легка промисловість

10664,8

9737,2

6215,7

5389,2

4449,1

4348,0

 

Виробництво деревини та виробів з деревини

1191,0

1501,4

932,9

1341,0

258,1

160,4

 

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

13999,9

14050,9

11296,3

10974,5

2703,6

3076,4

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

335,5

482,7

304,6

442,7

30,9

40,0

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

145828,2

165108,6

107763,0

130445,2

38065,2

34663,4

 

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

54891,8

54947,6

45133,1

44006,7

9758,7

10940,9

 

Металургія та оброблення металу

24926,8

23804,1

15993,6

15226,0

8933,2

8578,1

 

Машинобудування

275188,1

328510,6

205845,4

253152,7

69342,7

75357,9

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

60894,8

76722,6

58813,7

70759,3

2081,1

5963,3

 

9.5 Склад оборотних коштів в запасах товарно-матеріальних цінностей

За Видами економічної діяльності і формами власності за 2003 рік

Всього

У тому числі

Державна

Тис. грн.

У % до загальної суми

Матеріальних оборотних коштів

Тис. грн.

У % до загальної суми

Матеріальних оборотних коштів

На

Початок

Року

На кінець

Року

На

Початок

Року

На кінець

Року

На початок

Року

На кінець

Року

На початок

Року

На кінець

Року

Всього

2457916,9

3035457,5

100,0

100,0

343782,1

538250,9

14,0

17,8

Сільське господарство

604218,5

678133,6

100,0

100,0

93817,9

96706,5

15,5

14,3

Рибне господарство

41173,8

26929,9

100,0

100,0

9776,0

3150,0

23,7

11,7

Промисловість

965479,8

1197174,0

100,0

100,0

140739,2

194387,8

14,6

16,3

Будівництво

106158,4

198162,5

100,0

100,0

14393,0

17993,5

13,5

9,1

Оптова та роздрібна

Торгівля

501527,2

509576,7

100,0

100,0

2802,6

2646,4

0,5

0,5

З неї

Торгівля транспортними засобами

Та їх ремонт

36189,0

64418,5

100,0

100,0

-

-

-

-

Оптова торгівля і посе-

Редництво у торгівлі

355354,7

335120,3

100,0

100,0

2494,5

2364,1

0,7

0,7

Роздрібна торгівля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

109983,9

110037,9

100,0

100,0

308,1

282,3

0,3

0,3

Готелі та ресторани

19813,7

21410,5

100,0

100,0

509,6

375,8

2,5

1,8

Транспорт та зв’язок

71489,9

92063,3

100,0

100,0

41901,2

56424,9

58,6

61,3

Фінансова діяльність

3770,6

19624,1

100,0

100,0

-

-

-

-

Операції з нерухо-містю, здавання під найм та послуги користувачам

100488,7

118320,8

100,0

100,0

32504,7

35614,1

32,3

30,1

Державне управління

485,0

321,5

100,0

100,0

96,3

107,1

19,9

33,3

Освіта

639,6

550,4

100,0

100,0

24,8

24,5

3,9

4,5

Охорона здоров'я та соціальна допомога

34126,9

164721,9

100,0

100,0

6745,0

130262,2

19,8

79,1

Колективні, громадські та особисті послуги

8544,8

8468,3

100,0

100,0

471,8

558,1

5,5

6,6

Продовження

У тому числі

Комунальна

Тис. грн.

У % до загальної суми

матеріальних оборотних коштів

На

Початок

Року

На кінець

Року

На

Початок

Року

На кінець

Року

Всього

35749,9

33485,0

1,5

1,1

Сільське господарство

432,2

548,7

0,1

0,1

Рибне господарство

-

-

-

-

Промисловість

20957,1

18672,6

2,2

1,5

Будівництво

2825,7

2923,5

2,7

1,5

Оптова та роздрібна

Торгівля

3000,2

3064,1

0,6

0,6

з неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

101,4

63,5

0,3

0,1

Оптова торгівля і посе-

Редництво у торгівлі

623,5

2140,8

0,2

0,7

Роздрібна торгівля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

2275,3

859,8

2,1

0,8

Готелі та ресторани

239,8

214,8

1,2

1,0

Транспорт та зв’язок

283,,2

258,0

0,4

0,3

Фінансова діяльність

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та пос-

Луги користувачам

5015,0

5185,6

5,0

4,4

Державне управління

388,7

214,4

80,1

66,7

Освіта

58,1

72,0

9,1

13,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

1374,8

1181,9

4,0

0,7

Колективні, громадські та особисті послуги

1175,1

1149,4

13,8

13,6

Продовження

У тому числі

Колективна

Тис. грн.

У % до загальної суми матеріальних оборотних коштів

На

Початок

Року

На кінець

Року

На

Початок

Року

На кінець

Року

Всього

1860656,0

2222129,6

75,7

73,2

Сільське господарство

455456,6

523703,0

75,4

77,2

Рибне господарство

31274,7

23510,8

76,0

87,3

Промисловість

785433,4

955594,9

81,3

79,8

Будівництво

76187,0

162394,0

71,8

81,9

Оптова та роздрібна

Торгівля

376207,0

376479,2

75,0

73,9

з неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

28053,2

49773,7

77,5

77,3

Оптова торгівля і посе-

Редництво у торгівлі

269623,8

250354,1

75,9

74,7

Роздрібна торгівля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

78530,0

76351,4

71,4

69,4

Готелі та ресторани

15310,9

16167,8

77,3

75,5

Транспорт та зв’язок

28043,4

33922,8

39,2

36,8

Фінансова діяльність

3764,6

19618,1

99,8

100,0

Операції з нерухомістю, здавання під найм та пос-

Луги користувачам

58054,4

72666,8

57,8

61,4

Державне управління

-

-

-

-

Освіта

289,4

269,1

45,2

48,9

Охорона здоров'я та соціальна допомога

24514,2

31862,2

71,8

19,3

Колективні, громадські та особисті послуги

6120,4

5940,9

71,6

70,2


Продовження

У тому числі

Приватна

Інші

Тис. грн.

У % до загальної

Суми матеріальних оборотних коштів

Тис. грн.

У % до загальної суми

матеріальних оборотних коштів

На

Початок

Року

На кінець

Року

На

Початок

Року

На кінець

Року

На початок

Року

На кінець

Року

На початок

Року

На кінець

Року

Всього

209906,9

228372,7

8,5

7,5

7822,0

13219,3

0,3

0,4

Сільське господарство

54511,8

57175,4

9,0

8,4

-

-

-

-

Рибне господарство

123,1

269,1

0,3

1,0

-

-

-

-

Промисловість

15196,8

20337,7

1,6

1,7

3153,3

8181,0

0,3

0,7

Будівництво

12450,4

14536,2

11,7

7,3

302,3

315,3

0,3

0,2

Оптова та роздрібна

Торгівля

118692,3

126132,9

23,7

24,7

825,1

1254,1

0,2

0,3

З неї

Торгівля транспорними засобами та їх ремонт

7975,7

14266,2

22,0

22,1

58,7

315,1

0,2

0,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

81990,6

79464,5

23,1

23,7

621,9

796,8

0,1

0,2

Роздрібна торгівля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

28726,0

32402,2

26,1

29,4

144,5

142,2

0,1

0,1

Готелі та ресторани

2670,8

3429,7

13,5

16,0

1082,6

1222,4

5,5

5,7

Транспорт та зв’язок

1253,7

1435,1

1,8

1,6

8,4

22,5

-

-

Фінансова діяльність

6,0

6,0

0,2

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та пос-луги користувачам

4093,2

4080,8

4,1

3,4

821,4

773,5

0,8

0,6

Державне управління

-

-

-

-

-

-

-

-

Освіта

207,3

184,1

41,8

33,4

-

0,7

-

0,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

111,8

172,7

0,3

0,1

1381,1

1242,9

4,1

0,8

Колективні, громадські та особисті послуги

529,7

613,0

6,2

7,2

247,8

206,9

2,9

2,4

9.6 Склад нЕоборотнИх активІв за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Необоротні активи – всього

У тому числі

Основні засоби

Та нематеріальні активи

Залишкова

Вартість

Знос

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

20441066,1

22704291,4

16101625,9

16682460,2

12630840,0

13990463,9

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2319635,8

2255616,5

2138473,1

2020251,0

2176281,3

2740465,3

Рибне господарство

176101,2

150909,4

169742,7

136361,4

357475,7

287086,7

Промисловість

5694695,9

6021286,9

4918973,4

5036181,1

5222228,9

5759715,0

Будівництво

1047353,8

1168436,1

531645,2

573606,0

341102,3

339590,6

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

1130081,3

1321070,1

456296,8

542008,7

291924,5

297630,4

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

92172,4

77106,8

81000,7

61512,2

31366,0

23382,0

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

809881,1

982837,4

200031,5

286443,9

123872,7

140401,3

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

228027,8

261125,9

175264,6

194052,6

136685,8

133847,1

Готелі та ресторани

516030,3

546405,4

449350,7

471706,4

189936,2

188357,1

Транспорт та зв’язок

948664,0

1119902,3

770716,8

857384,2

619105,6

641689,1

Фінансова діяльність

1222218,5

1227189,9

1147383,9

1189040,7

767,3

1014,3

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

5991842,0

7618213,9

4230577,3

4700766,5

2496159,8

2947451,3

Державне управління

280535,1

12209,8

279592,2

11211,9

248166,9

8835,5

Освіта

22168,0

27410,5

20192,2

24819,9

15877,0

17415,2

Охорона здоров’я та соціальна допомога

829661,2

950446,9

736506,3

845877,2

485808,8

547383,1

Колективні, громадські та особисті послуги

262079,0

285193,7

252175,3

273245,2

186005,7

213830,3


Продовження

У тому числі

Незавершене

Будівництво

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші необоротні

Активи

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

1579409,9

1795484,7

2547944,9

4066741,3

212085,4

159605,2

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

118959,8

135124,0

58804,0

88279,6

3398,9

11961,9

Рибне господарство

2767,5

3362,1

3347,1

10744,4

243,9

441,5

Промисловість

564091,2

567847,9

186166,9

393998,2

25464,4

23259,7

Будівництво

403036,0

414909,9

91545,0

159298,9

21127,6

20621,3

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

61428,6

79791,8

584104,6

663923,7

28251,3

35345,9

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

6727,5

3452,3

1943,1

1722,8

2501,1

10419,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

39064,4

52892,0

554232,3

627838,9

16552,9

15662,6

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

15636,7

23447,5

27929,2

34362,0

9197,3

9263,8

Готелі та ресторани

32776,1

42456,8

23626,4

22289,5

10277,1

9952,7

Транспорт та зв’язок

121474,1

187518,3

36863,3

37642,9

19609,8

37356,9

Фінансова діяльність

112,4

26,8

16095,2

38089,0

58627,0

33,4

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

186694,9

264892,0

1539327,8

2638315,7

35242,0

14239,7

Державне управління

860,8

801,7

4,1

4,1

78,0

192,1

Освіта

1530,7

1927,9

158,5

243,7

286,6

419,0

Охорона здоров’я та соціальна допомога

80080,5

91420,2

4251,3

8395,7

8823,1

4753,8

Колективні, громадські та особисті послуги

5597,3

5405,3

3650,7

5515,9

655,7

1027,3

9.7 Склад вЛаснОго капіталУ за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Власний капітал – всього

У тому числі

Статутний капітал

Додатковий капітал

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

19666108,1

21552896,5

12611938,9

14911828,5

8387017,3

8584975,4

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2448909,2

2407017,1

1020285,6

1141814,0

1649185,9

1520903,8

Рибне господарство

59238,2

16224,2

95269,2

109783,3

45384,8

27213,6

Промисловість

5632180,9

5717351,2

2964851,7

3212601,4

3178693,3

3212362,6

Будівництво

669706,3

732137,4

498180,8

551525,6

329637,2

346753,7

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

667286,2

795048,0

462916,3

607316,5

277215,5

294622,6

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

67694,8

67035,6

82363,7

78097,8

37747,2

23655,1

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

380220,6

499216,5

269477,8

387552,2

114951,6

157117,8

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

219370,8

228795,9

111074,8

141666,5

124516,7

113849,7

Готелі та ресторани

447294,8

462980,9

366259,5

388808,7

164324,9

184566,9

Транспорт та зв’язок

1067141,8

1240011,2

606791,2

647882,5

256894,3

313736,5

Фінансова діяльність

1234933,2

1257510,5

1231105,9

1355572,5

1212,5

100,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

6114697,7

7768253,6

4319069,1

5996226,4

2187612,3

2372689,7

Державне управління

280261,6

3709,8

240163,9

944,0

43332,5

15380,4

Освіта

15706,4

22035,3

14101,3

17280,9

2393,3

5294,3

Охорона здоров’я та соціальна допомога

783948,7

870767,1

596050,0

695762,3

197499,2

208259,2

Колективні, громадські та особисті послуги

244803,1

259850,2

196894,4

186310,4

53631,6

83091,9


Продовження

У тому числі

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений та вилучений капітал

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

На 1.01.

2003р.

На 1.01.

2004р.

Всього4

372206,7

281710,3

-1131277,4

-1330462,7

573777,4

895155,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

91681,3

82041,6

-281749,0

-240738,8

30494,6

97003,5

Рибне господарство

84,0

647,5

-73581,7

-106996,1

7918,1

14424,1

Промисловість

76236,3

80563,7

-572435,8

-730813,1

15164,6

57363,4

Будівництво

8154,0

7653,2

-123399,3

-129864,1

42866,4

43931,0

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

19709,9

26979,0

-37051,9

-74488,0

55503,6

59382,1

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

976,6

1996,9

-17581,8

-33546,0

35810,9

3168,2

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

11580,5

16990,1

-1948,2

-19268,4

13841,1

43175,2

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

7152,8

7992,0

-17521,9

-21673,6

5851,6

13038,7

Готелі та ресторани

1449,0

1619,8

-61430,1

-85211,2

23308,5

26803,3

Транспорт та зв’язок

32464,0

31268,1

192873,4

273104,7

21881,1

25980,6

Фінансова діяльність

145,4

1043,3

3656,9

5324,1

1187,5

104529,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

119682,4

26965,7

-151502,6

-188699,8

360163,5

438928,4

Державне управління

193,1

115,1

-3427,9

-12729,7

-

-

Освіта

1366,4

672,7

440,3

2736,3

2594,9

3948,9

Охорона здоров’я та соціальна допомога

12852,2

15181,6

-13315,2

-28949,9

9137,5

19486,1

Колективні, громадські та особисті послуги

8188,7

6959,0

-10354,5

-13137,1

3557,1

3374,0


9.8 Склад ПОточнИх зобов’язанЬ за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Поточні зобов’язання – всього

У тому числі

Короткострокові кредити

Банків

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

Всього4

7295379,4

8862381,5

539166,5

693326,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

680149,3

874985,3

72169,5

184260,5

Рибне господарство

158603,4

162530,7

5815,9

11854,4

Промисловість

3083422,7

3584591,8

294049,9

249414,9

Будівництво

467822,3

554086,5

40415,4

12664,8

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

2028598,4

2583714,3

89642,2

118720,8

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

125810,3

137069,6

12469,5

13694,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

1740347,8

2244458,4

61761,1

87806,5

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

162440,3

202186,3

15411,6

17219,8

Готелі та ресторани

99816,2

138198,8

3120,8

15803,2

Транспорт та зв’язок

140689,1

231140,6

7976,5

50807,4

Фінансова діяльність

6930,7

6656,1

90,6

72,0

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

433022,2

507010,2

16680,5

28827,7

Державне управління

8321,6

12865,2

-

-

Освіта

9959,0

8529,3

25,6

32,9

Охорона здоров’я та соціальна допомога

138164,9

156729,5

4795,2

18799,0

Колективні, громадські та особисті послуги

39879,6

41343,2

4384,4

2068,4


Продовження

У тому числі

Поточна заборгованість

За довгостроковими

зобов’язаннями

Кредиторська заборгованість

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

Всього4

115343,3

148987,8

6640869,6

8020067,7

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

6187,7

8772,0

601792,1

681952,8

Рибне господарство

0,4

21,7

152787,1

150654,6

Промисловість

16719,5

22023,3

2772653,3

3313153,6

Будівництво

6908,7

12665,4

420498,2

528756,3

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

37262,8

53358,0

1901693,4

2411635,5

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

516,3

689,0

112824,5

122686,1

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

31002,7

46314,0

1647584,0

2110337,9

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

5743,8

6355,0

141284,9

178611,5

Готелі та ресторани

12545,8

16102,3

84149,6

106293,3

Транспорт та зв’язок

13852,5

10546,3

118860,1

169786,9

Фінансова діяльність

429,1

229,4

6411,0

6354,7

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

15143,0

22885,7

401198,7

455296,8

Державне управління

-

-

8321,6

12865,2

Освіта

195,7

57,9

9737,7

8438,5

Охорона здоров’я та соціальна допомога

2161,0

1561,9

131208,7

136368,6

Колективні, громадські та особисті послуги

3937,1

763,9

31558,1

38510,9


9.9 Склад пОточнИх зобов’язанЬ за видами промислової діяльності

(тис. грн.)

Поточні зобов’язання – всього

У тому числі

Короткострокові кредити банків

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

Промисловість4

3083422,7

3584591,8

294049,9

249414,9

Добувна промисловість

187318,2

208960,4

1007,1

1435,9

У тому числі

Видобування енергетичних матеріалів

151945,5

169305,7

-

-

Видобування неенергетичних матеріалів

35372,7

39654,7

1007,1

1435,9

Обробна промисловість

1185288,9

1525309,7

270498,2

238104,2

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

289802,0

545631,7

36639,8

54720,6

Легка промисловість

16139,4

18856,4

564,6

2254,8

Виробництво деревини та виробів з деревини

19520,2

17668,3

130,2

4,7

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

19318,1

22209,2

2809,0

1850,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2192,8

2893,3

129,3

156,9

Хімічна та нафтохімічна промисловість

296455,4

250768,0

122171,8

70681,8

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

102924,7

114583,0

18100,3

17753,2

Металургія та оброблення металу

33054,9

39510,8

4644,4

4173,7

Машинобудування

391911,3

497519,8

82092,9

85274,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1710815,6

1850321,7

22544,6

9874,8


Продовження

У тому числі

Поточна заборгованість

За довгостроковими зобов’язаннями

Кредиторська заборгованість

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

На 1.01.2003р.

На 1.01.2004р.

Промисловість4

16719,5

22023,3

2772653,3

3313153,6

Добувна промисловість

-

121,5

186311,1

207403,0

У тому числі

Видобування енергетичних матеріалів

-

-

151945,5

169305,7

Видобування неенергетичних матеріалів

-

121,5

34365,6

38097,3

Обробна промисловість

15563,0

20627,5

899227,7

1266578,0

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

4393,6

4317,9

248768,6

486593,2

Легка промисловість

299,4

183,5

15275,4

16418,1

Виробництво деревини та виробів з деревини

98,4

179,1

19291,6

17484,5

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

1502,1

3689,1

15007,0

16669,5

Виробництво коксу та продуктів нафто-перероблення

240,3

225,0

1823,2

2511,4

Хімічна та нафтохімічна промисловість

29,9

493,1

174253,7

179593,1

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

469,9

1740,1

84354,5

95089,7

Металургія та оброблення металу

359,3

147,6

28051,2

35189,5

Машинобудування

7730,8

9605,7

302087,6

402639,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1156,5

1274,3

1687114,5

1839172,6Х

Дебіторська та кредиторська

Заборгованість

Дебіторська заборгованість - рахунки, що належать до сплати, і створюються, як правило, у зв'язку з поставками в кредит. Складаються з розрахунків: за товари (роботи, послуги), строк сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по векселях одержаних; з бюджетом; з персоналом за іншими операціями; по авансах виданих; з дочірніми підприємствами; з іншими дебіторами.

Кредиторська заборгованість – грошові кошти підприємства, які належить виплатити юридичній чи фізичній особі. Складаються з розрахунків: за товари (роботи, послуги), строк сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по векселях виданих; по авансах одержаних; з бюджетом; по позабюджетних платежах; по страхуванню; по оплаті праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами.

Прострочена заборгованість - заборгованість, не виплачена у визначені терміни або в терміни, вказані в договорі.

* Інформація про структуру та прострочену дебіторську та кредиторську заборгованість надається на основі даних форми 1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.”

10.1 Дебіторська та кредиторська заборгованість

За видами економічної діяльності

На 01.01.2004р.

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Тис. грн.

Питома

Вага, %

Тис. грн.

Питома

Вага, %

Всього

5627521,6

100,0

8020067,7

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

435797,4

7,7

681952,8

8,5

Рибне господарство

25955,7

0,5

150654,6

1,9

Промисловість

2200922,0

39,1

3313153,6

41,3

Будівництво

376095,1

6,7

528756,3

6,6

Оптова та роздрібна торгівля

1579046,7

28,0

2411635,5

30,1

З неї

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

81781,9

1,4

122686,1

1,5

Оптова торгівля і посе-

Редництво у торгівлі

1427727,6

25,4

2110337,9

26,3

Роздрібна торгівля

Побутовими товарами

Та їх ремонт

69537,2

1,2

178611,5

2,3

Готелі та ресторани

69006,6

1,2

106293,3

1,3

Транспорт та зв’язок

153075,4

2,7

169786,9

2,1

Фінансова діяльність

11601,5

0,2

6354,7

0,1

Операції з нерухомістю, здавання під найм та

Послуги користувачам

689372,1

12,3

455296,8

5,7

Державне управління

3661,5

0,1

12865,2

0,1

Освіта

3001,8

0,1

8438,5

0,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

57028,1

1,0

136368,6

1,7

Колективні, громадські та особисті посуги

22957,7

0,4

38510,9

0,5

10.2 Структура дебіторської та кредиторської заборгованості

(відсотків)

2002

2003

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Дебіторська

Заборгованість

Кредиторська

Заборгованість

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього

У тому числі

Прост-рочена

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього

У тому числі прост-рочена

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

I. Між підприємствами України

97,5

99,1

93,6

98,2

97,0

98,8

94,1

97,0

За товари, роботи,

Послуги

65,6

76,7

65,1

64,0

60,4

76,9

57,8

49,3

За векселями

1,9

0,6

3,1

1,9

1,6

0,7

3,1

0,7

З оплати праці

-

-

3,1

6,2

-

-

2,7

5,2

Із внутрішніх

Розрахунків

10,5

8,0

3,2

3,3

9,8

5,0

8,0

18,7

З бюджетом

4,1

1,9

5,1

9,8

5,7

3,4

5,2

9,5

Зі страхування

-

-

2,1

4,0

-

-

2,0

4,0

Інша заборгованість

15,4

11,9

11,9

9,0

19,5

12,8

15,3

9,6

II. Із суб'єктами

Господарської діяльності

Країн – республік

Колишнього СРСР

1,1

0,3

1,2

0,4

1,1

0,4

1,0

2,3

III. Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

1,4

0,6

5,2

1,4

1,9

0,8

4,9

0,7