Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 20)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 20)


23.7. Питома вага молоді (у віці до 30 років),

Засудженої за окремі види злочинів

(відсотків до кількості засудженихза відповідні злочини)

 

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

Всього

59,0

57,7

56,2

55,7

53,7

 

За злочини

 

Проти основ національної безпеки

 

Проти життя та здоров’я особи

47,4

46,2

45,7

45,4

46,2

 

Проти волі, честі та гідності особи

25,0

57,1

75,0

50,0

30,0

 

Проти статевої недоторканості особи

66,2

65,8

71,0

73,7

62,9

 

Проти виборчих, трудових та інших особистих

Прав і свобод людини і громадянина

17,1

19,1

15,0

15,8

22,7

 

Проти власності

65,9

65,5

65,4

65,5

66,8

 

У сфері господарської діяльності

29,6

30,4

22,9

18,4

29,8

 

Проти довкілля

37,5

57,1

48,8

27,3

16,7

 

Проти громадської безпеки

35,8

34,4

26,6

30,4

28,7

 

Проти безпеки виробництва

15,4

7,1

42,9

20,0

 

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

67,7

62,5

63,6

62,3

57,7

 

Проти громадського порядку та моральності

64,9

64,6

70,1

69,6

65,9

 

У сфері обігу наркотичних засобів,

Психотропних речовин, їх аналогів або

Прекурсорів та інші злочини проти здоров’я

Населення

51,9

50,6

47,9

48,1

43,5

 

У сфері охорони державної таємниці, місцевого самоврядування та об’єднань громадян

19,9

16,6

 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів,

Забезпечення призову та мобілізації

71,4

60,0

 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядуваня та об’єднань громадян

17,8

17,1

21,8

 

У сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

100,0

100,0

 

У сфері службової діяльності

19,6

23,0

12,2

17,1

25,5

 

Проти правосуддя

53,3

52,2

42,6

41,1

40,6

 

Проти встановленого порядку несення

Військової служби (військові злочини)

100,0

 

Проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку

 

Інші злочини *1

71,5

66,5

58,6

47,9

46,3

 

*1 Дані про засуджених за статтями Кримінального Кодексу України 1960 р.

23.8. Питома вага неповнолітніх,

Засуджених за окремі види злочинів

(відсотків до кількості засудженихза відповідні злочини)

2002

2003

2004

2005

2006

Всього

10,8

11,1

11,6

10,7

8,4

За злочини

Проти основ національної безпеки

Проти життя та здоров’я особи

4,3

4,4

4,9

5,7

5,3

Проти волі, честі та гідності особи

12,5

Проти статевої недоторканості особи

8,5

18,4

23,2

15,8

24,2

Проти виборчих, трудових та інших особистих

Прав і свобод людини і громадянина

0,5

0,6

Проти власності

15,4

16,0

17,2

16,5

14,0

У сфері господарської діяльності

3,3

1,4

1,0

3,8

Проти довкілля

2,9

4,5

11,1

Проти громадської безпеки

12,5

2,2

2,3

1,7

1,7

Проти безпеки виробництва

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

27,2

11,6

12,6

12,6

10,0

Проти громадського порядку та моральності

10,6

12,2

10,2

15,3

9,8

У сфері обігу наркотичних засобів,

Психотропних речовин, їх аналогів або

Прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

1,7

2,2

2,4

2,4

1,9

У сфері охорони державної таємниці, місцевого

Самоврядування та об’єднань громадян

1,0

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

0,6

2,0

У сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),

Систем та комп’ютерних мереж

У сфері службової діяльності

Проти правосуддя

2,7

0,8

0,7

Проти встановленого порядку несення

Військової служби (військові злочини)

Проти миру, безпеки людства та

Міжнародного порядку

Інші злочини*1

10,0

10,3

9,1

8,2

 

 

*1 Дані про засуджених за статтями Кримінального Кодексу України 1960 р.

23.9. Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності,

за видами правопорушень

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

Всього

891231

503132

305875

354232

386466

408991

575431

 

Скоїли правопорушення

На транспорті, у галузі

Шляхового господарства

І зв'язку

667376

342932

180655

200469

219255

237443

387402

 

посягання на громадський

порядок і громадську

безпеку

96624

58826

39763

47876

48148

49232

48650

 

З нього

 

Розпивання спиртних

Напоїв у громадських

Місцях і на виробництві,

Поява в громадських

Місцях у п’яному вигляді

69961

35846

20036

26410

26628

25591

25292

 

Дрібне хуліганство

20194

15670

11614

12492

11829

12039

11073

 

посягання на встановлений

порядок управління

44864

25538

26163

30569

35232

41551

48356

 

посягання на власність

3201

816

536

631

582

778

1259

 

З нього

 

Дрібне викрадання чужого майна

3064

689

237

260

259

422

855

 

у галузі охорони праці

та здоров'я населення

6790

9724

11719

11721

12883

13044

14250

 

у галузі охорони природи,

використання природних

ресурсів, охорони пам'яток

історії і культури

9884

8343

9589

10649

10802

11264

14170

 

у промисловості,

будівництві та у сфері

використання паливно-

енергетичних ресурсів

2088

2132

3708

6662

6106

5607

5035

 

у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил

1809

4064

3792

6741

9465

12366

12787

 

у галузі житлових прав

громадян, житлово-комунального господарства

і благоустрою

3301

4578

4267

6565

8333

6466

4293

 

у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері

послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності

54548

45568

24820

30925

34402

29472

37178

 

у галузі стандартизації,

якості продукції, метрології

та сертифікації

746

611

863

1424

1258

1768

2051

 

У 2006 р. судами з винесенням рішень розглянуто 6496 цивільних справ, що виникли з адміністративно-правових відносин, у тому числі із задоволенням позовів 3968.

23.10. Загальні відомості про пожежі

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Кількість зареєстрованих пожеж та загорянь

2836

2448

2092

1458

1427

1425

Кількість загиблих людей

В наслідок пожеж

143

141

149

148

133

132

Кількість врятованих

Людей внаслідок пожеж

136

64

76

49

72

44

Матеріальні збитки,

Заподіяні внаслідок

Пожеж, тис. грн.

Збитки прямі

2988

3318

4968

3907

4852

6757

Збитки побічні

7559

9101

14220

12010

10341

13550

Врятовано матеріальних цінностей

19331

25360

16444

31185

10812

1261124. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаціонарне джерело виділення шкідливих речовин В атмосферне повітря – непересувний технологічний агрегат (установка, пристрій, апарат і т. п.), що виділяє в процесі експлуатації шкідливі речовини. До них відносяться і такі об’єкти, як терикони, резервуари і т. п.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Поводження з відходами – дії, направлені на попередження (мінімізацію) утворення відходів, збір, транспортування, обробку (переробку), утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах до їх утилізації або видалення.

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

ЗЕМЛЯ

24.1. Землі Автономної Республіки Крим

(на 1 січня 2007 р.)

Площа, тис. га

Відсотків до

Загальної площі

Всього земель

2608,1

100,0

Землі сільськогосподарського

Призначення

1858,5

71,3

24.2. Заповідники у 2006 р.

Карадагський

Заповідник

(м. Феодосія)

Ялтинський

Гірсько-лісовий

Природний

Заповідник

Заповідник

«Мис Март’ян»

(м. Ялта)

Загальна площа, га

2874,2

14523,0

240,0

В тому числі

Сільськогосподарські землі

73,0

Ліси та інші лісовкриті площі

1229,9

11459,0

120,0

Забудовані землі

13,5

43,0

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

476,8

Відкриті землі без

Рослинного покриву

344,3

2941,0

Внутрішні води

0,6

7,0

Море

809,1

120,0

Кількість рослинних угруповань,

Занесених до Зеленої книги України

8

18

6

Кількість видів рослин, занесених до Червоної книги України

80

75

43

Кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України

129

68

25

Продовження табл. 24.2

Кримський

Державний

Природний

Заповідник

(м. Алушта)

Опукський

Природний

Заповідник

(м. Керч)

Казантипський

Заповідник

(Ленінський

Район)

Загальна площа, га

44175,0

1592,3

450,1

В тому числі

Сільськогосподарські землі

203,0

803,3

Ліси та інші лісовкриті площі

29630,0

Забудовані землі

28,0

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

3666,0

105,5

394,1

Відкриті землі без

Рослинного покриву

970

103,1

Внутрішні води

118,0

520,4

Море

9560,0

60,0

56,0

Кількість рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги

України

15

6

5

Кількість видів рослин, занесених до Червоної книги України

87

21

14

Кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України

75

37

38


ВОДНІ РЕСУРСИ

24.3. Основні показники використання і відведення води *1

(млн. м3)

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Забрано води з

Природних водних об’єктів – всього

3734

2531

1926

1647

1543

1704

1432

1539

У тому числі

Для використання *2

3734

750

615

577

479

473

468

463

Спожито свіжої води (включаючи

Морську)

2735

1747

1106

862

778

826

685

791

З неї на

Виробничі потреби

230

136

76

71

67

75

81

91

Побутово-питні

Потреби

231

208

156

148

145

147

140

142

Зрошення

2097

1234

758

569

514

557

418

514

Сільськогосподарські потреби

172

169

93

46

28

22

16

12

Загальне

Водовідведення

915

697

602

430

448

438

383

367

У тому числі

Забруднених

Зворотних вод

96

68

71

71

74

30

77

83

З них без очищення

3

3

10

10

11

11

11

8

Нормативно

Очищених

129

129

83

85

85

119

80

72

Потужність очисних споруд

392

410

397

414

366

398

394

389

*1 За даними Рескомводгоспу АР Крим.

*2 Без врахування забору води з каналів.

ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН