Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 4)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 4)

7.7. Індекси обсягу продукції хімічної та нафтохімічної промисловості

за видами діяльності

(відсотків до попереднього року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Хімічна та нафтохімічна

Промисловість

100,4

109,4

86,5

122,3

132,6

117,4

103,6

Хімічне виробництво

98,9

107,4

84,1

124,1

133,7

115,7

99,0

У тому числі

Виробництво основної

Хімічної продукції

98,5

107,7

84,1

124,7

135,0

116,2

99,2

Фармацевтичне

Виробництво

110,5

116,3

105,8

116,7

53,7

35,6

12,5

Виробництво мила та

Миючих засобів,

Засобів для чищення та

Полірування; парфумерних та косметичних засобів

382,5

47,6

29,8

94,1

124,0

94,5

81,5

Виробництво гумових та

Пластмасових виробів

165,0

170,2

114,2

107,0

121,1

134,1

145,6

Виробництво гумових

Виробів

619,2

55,7

77,2

73,0

Виробництво

Пластмасових виробів

161,9

181,9

114,7

107,4

121,1

134,1

145,6

 

7.8. Індекси обсягу продукції машинобудування за видами діяльності

(відсотків до попереднього року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Машинобудування

160,4

93,9

98,9

106,2

115,8

94,9

127,7

Виробництво машин та

Устатковання

119,3

141,8

117,1

138,1

135,9

95,8

130,2

У тому числі

Виробництво механічного

Устатковання

113,9

108,1

120,9

144,6

118,5

118,8

124,7

Виробництво машин та

Устатковання для сільського та лісового господарства

147,8

250,1

100,0

96,5

113,3

121,2

78,6

Виробництво верстатів

133,9

110,2

92,3

115,8

238,7

113,7

130,8

Виробництво інших машин та устатковання спеціального

Призначення

110,7

110,3

125,1

160,1

139,3

76,4

105,4

З нього

Виробництво машин та

Устатковання для добувної промисловості й будівництва

66,8

145,3

24,3

98,7

332,6

286,3

230,7

Виробництво машин та

Устатковання для перероб-лення сільгосппродуктів

115,7

101,9

137,4

171,1

138,9

Виробництво електричного,

Електронного та оптичного

Устатковання

142,1

118,1

112,0

121,0

120,2

105,5

112,3

У тому числі

Виробництво електричних

Машин та устатковання

145,5

127,4

111,3

124,9

119,1

103,2

112,9

Виробництво апаратури для

Радіо, телебачення та зв’язку

167,9

100,2

69,2

44,4

105,1

113,1

107,3

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання

126,6

111,0

117,7

123,5

122,2

106,9

112,2

Виробництво транспортних

Засобів та устатковання

170,7

83,7

90,3

89,7

93,4

87,6

141,9

У тому числі

Виробництво автомобільного

Транспорту

137,3

31,3

97,1

36,5

20,4

133,2

150,1

Виробництво інших

Транспортних засобів

230,2

132,4

87,4

115,7

103,6

86,2

141,5

З нього

Будування та ремонт суден

295,3

131,3

74,1

119,0

95,3

69,9

171,6

Виробництво залізничного

Рухомого складу

118,7

178,1

135,4

113,8

132,5

122,8

98,7

7.9. Структура операційних витрат з реалізованої продукції

(робіт, послуг) та операційні витрати на одиницю реалізованої

Продукції за видами промислової діяльності у 2006 р.

Відсотків до загальних витрат

Операційні

Витрати на одиницю реалізованої

Продукції, коп./грн.

Матеріальні

Витрати

Вартість

Товарів

Та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової

Обробки

Амортизація

Витрати

На оплату праці

Відрахування

На соціальні заходи

Інші операційні витрати

Вся промисловість

53,8

12,4

5,6

13,9

4,9

9,4

94,2

Добувна

Промисловість

25,2

7,9

17,4

20,2

6,9

22,4

74,2

Добування паливно-енергетичних

Корисних копалин

19,4

9,6

20,8

19,6

6,6

24,0

70,9

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

47,3

1,3

4,8

22,2

8,1

16,3

89,7

Переробна

Промисловість

64,4

4,6

4,4

12,7

4,4

9,5

94,6

З неї

Виробництво

Харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

67,1

7,4

3,5

10,2

3,0

8,8

92,8

Легка

Промисловість

53,3

3,0

11,4

14,4

4,6

13,3

126,4

Текстильне

Виробництво;

Виробництво одягу, хутра та виробів

З хутра

53,5

2,8

11,7

14,2

4,5

13,3

127,1

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та

Інших матеріалів

46,6

7,8

2,4

21,3

6,9

15,0

108,3

Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів

47,0

3,0

5,1

24,0

6,9

14,0

101,0

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

59,1

3,9

5,5

13,6

4,6

13,3

102,1

Виробництво коксу,

Продуктів нафтоперероблення

73,5

13,9

3,5

3,9

1,5

3,7

83,1

Продовження табл. 7.9

Відсотків до загальних витрат

Операційні витрати на одиницю реалі-зованої

Продукції, коп./грн.

Матеріальні витрати

Вартість

Товарів

Та послуг, придбаних для перепродажу та реа-лізованих без додаткової обробки

Амортизація

Витрати на оплату праці

Відрахування

На соціальні

Заходи

Інші операційні витрати

Хімічна та

Нафтохімічна

Промисловість

63,3

2,4

5,3

13,5

5,0

10,5

92,9

Хімічне

Виробництво

62,0

2,2

5,5

14,0

5,3

11,0

91,9

Виробництво

Гумових та пластмасових виробів

73,7

3,9

4,3

9,7

2,5

5,9

102,5

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

68,4

3,1

4,8

12,5

4,8

6,4

94,2

Металургійне

Виробництво та

Виробництво готових

Металевих виробів

70,9

2,5

3,3

14,1

4,6

4,6

102,8

Машинобудування

58,0

4,4

3,6

17,5

6,4

10,1

99,7

Виробництво

Машин та

Устатковання

59,7

4,8

3,9

17,7

6,3

7,6

92,3

Виробництво

Електричного,

Електронного та оптичного

Устатковання

57,2

1,6

2,8

15,9

5,7

16,8

121,1

Виробництво транспортних

Засобів та устатковання

55,5

4,4

3,2

17,7

6,8

12,4

108,6

Виробництво та

Розподілення

Електроенергії,

Газу та води

26,0

40,4

6,3

16,2

5,8

5,3

101,1


7.10. Потужність електростанцій і виробництво електроенергії

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всі електростанції

Потужність електростанцій, тис. кВт

320,0

400,4

315,7

308,7

332,1

335,7

236,6

250,1

Вироблено електроенергії, млн. кВт×год

456,0

340,6

279,9

174,4

432,9

472,6

705,4

598,6

У тому числі

Теплові електростанції

Потужність електростанцій, тис. кВт

320,0

392,9

296,2

277,0

287,0

293,7

194,6

191,7

Вироблено електроенергії, млн. кВт×год

456,0

337,1

269,5

158,4

408,5

446,5

676,7

571,8

Вітрові електростанції

Потужність електростанцій,

Тис. кВт

7,5

19,5

31,7

45,1

42,0

42,0

58,4

Вироблено електроенергії,

Млн. кВт×год

3,5

10,4

16,0

24,4

26,1

28,7

26,8

7.11. Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв та

продукції легкої промисловості

Борошно,

Тис. т

Крупи,

Т

Макаронні вироби, т

Коньяки,

Тис. дал

Горілка, інші

Міцні спиртові

Напої, тис. дал

1940

258

6300

5177

392

1950

122

3754

2243

335

1955

229

3809

9888

894

1960

275

6074

12218

838

1965

333

14764

11685

1153

1970

325

46300

12993

1355

1975

310

55801

16245

1307

1980

336

25928

19517

279

1468

1985

324

31528

20407

160

1180

1990

312

37458

24506

246

1995

192

40316

21103

103

2507

2000

124

14714

12386

178

2588

2001

139

15920

12880

206

4594

2002

127

10689

14022

164

4113

2003

120

15852

11121

191

3588

2004

124

10476

10425

420

7169

2005

132

7548

11805

644

8524

2006

130

17651

12171

765

5571

Продовження табл. 7.11

Вино виноградне, тис. дал

Напої безалкогольні, тис. дал

Вироби панчішно-шкарпеткові,

Тис. пар

Взуття,

Тис. пар

1940

697

2301

2104

2861

1945

...

...

338

200

1950

336

957

5513

1168

1955

711

1285

13895

1492

1960

2642

1734

21024

2751

1965

6065

2521

28178

3657

1970

12792

3423

24121

4974

1975

11341

4538

28615

3852

1980

9903

6275

31181

3990

1985

8762

5813

32397

3993

1990

4743

9103

36115

3716

1995

4172

1974

2487

308

2000

2089

3315

429

131

2001

2316

7120

1254

153

2002

2723

7683

9750

79

2003

3006

9054

11623

62

2004

3045

4602

12013

55

2005

3867

6813

5470

26

2006

5091

5252

3705

12


7.12. Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості

Кислота сірчана, тис. т

Олії ефірні, кг

1970

238,6

91029

1975

688,5

88368

1980

720,3

119783

1985

480,9

89343

1990

532,4

106255

1995

257,3

15456

2000

231,5

35634

2001

261,0

54329

2002

189,3

38857

2003

305,5

45630

2004

455,3

56962

2005

536,5

53515

2006

533,5

36151

7.13. Виробництво окремих видів продукції машинобудування

Телевізори, шт.

Устатковання

Для зварювання та паяння, шт.

Причепи та напівпричепи сільськогосподарські, шт.

Всього

У т. ч. кольорового зображення

1960

110

8

1965

4329

17500

1970

395948

8700

30450

1975

574172

2459

42700

1980

412171

182290

6176

42620

1985

549024

276183

7701

43001

1990

733137

415604

11827

27000

1995

97649

33662

3296

533

2000

24609

1668

10168

295

2001

18849

522

13115

464

2002

7235

558

12498

358

2003

2443

702

14213

257

2004

1680

992

18168

216

2005

2604

2261

22698

223

2006

1967

1952

28457

120


7.14. Виробництво промислової продукції

За видами економічної діяльності*1

2003

2004

2005

2006

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

Нафта сира, тис. т

*

*

*

17,8

Газ природний, млн. м3

*

*

*

1276,7

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

Камінь вапняковий, алебастр гіпсовий і вапняковий,

Тис. м3

480,5

637,6

631,6

655,9

Піски природні, тис. м3

57,4

316,8

509,1

548,2

Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, тис. м3

1973,6

2348,5

1024,9

1189,1

Сіль і хлорид натрію чистий, тис. т

984,1

1070,8

1208,4

2250,6

Виробництво харчових продуктів, напоїв та

Тютюнових виробів

Яловичина і телятина свіжі (парні) чи

Охолоджені, т

2610,0

2298,6

3285,5

5641,8

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т

1489,0

1480,0

1567,7

2928,2

Баранина свіжа (парна) чи охолоджена, т

247,0

183,6

111,6

78,1

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці,

Свіжі (парні) чи охолоджені, тис. т

31,3

48,5

56,5

48,1

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці,

Морожені, т

215

4748

7941

19945

Ковбасні вироби, т

2563

2651

3724

5268

Продукти готові та консерви з м’яса свійської птиці, т

930,0

371,8

339,0

192,0

Продукти готові та консерви з яловичини і телятини, т

576,0

383,5

294,0

55,0

Напівфабрикати м’ясні (включаючи м’ясо птиці)*1, т

601

1488

907

1130

Соки фруктові та овочеві, нектари, т

8180,6

4593,9

4870,3

6695,8

Овочі консервовані натуральні, т

814,8

530,6

210,5

290,0

Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи

Горіхові, т

4723,2

998,0

805,7

483,6

Олія соняшникова нерафінована, т

2289,0

2864,8

1362,8

2178,1

Маргарин і продукти аналогічні, т

424,0

111,2

134,6

46,3

Молоко оброблене рідке, т

10252,0

8149,0

8441,3

9014,7

Вершки, т

46,0

90,8

8,0

11,6

Масло вершкове, т

2057,0*2

2110,0

2016,0

1962,1

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т

1875,0

1961,1

1855,1

1762,2

Сири жирні, т

534,0

733,0

1105,0

1371,4

Продукти кисломолочні, тис. т

10,4

11,3

11,4

11,8

Борошно, тис. т

120,0

124,0

131,7

130,1

Крупи, тис. т

15,8

10,5

7,5

17,7

Вироби хлібобулочні, тис. т

87,7

84,2

80,9

73,7

Вироби кондитерські з цукру (включаючи білий

Шоколад), без вмісту какао, т

294,5

614,0

1160,5

1338,1

Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому

Обробленню, т

11121,0

10425,0

11805,1

12171,4

Води натуральні мінеральні негазовані, тис. дал

...

...

1114,6

1001,4

Води натуральні мінеральні газовані, тис. дал

...

...

2876,6

2418,7


Продовження табл. 7.14

 

2003

2004

2005

2006

 

 

Напої безалкогольні, тис. дал

9054,0

4602,3

6812,5

5251,8

 

Легка промисловість

 

Білизна постільна, тис. шт.

31,8

234,8

262,7

229,9

 

Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис. пар

11623,0

12013,3

5469,7

3705,5

 

Трикотаж спідній, тис. шт.

4,5

3,1

11,1

7,1

 

Сумки жіночі з матеріалів різних, тис. шт.

34,8

17,4

11,6

8,4

 

Взуття, тис. пар

61,5

55,4

26,5

12,5

 

Виробництво деревини та виробів з деревини

 

Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис. м3

3,6

3,9

37,8

36,0

 

Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, тис. м2

41,5

31,2

19,8

10,4

 

Целюлозно-паперове виробництво

 

Етикетки та ярлики з паперу та картону, т

638

617,9

814,5

903,2

 

Зошити, тис. шт.

8102

6621

7306

7266

 

Виробництво коксу, продуктів

Нафтоперероблення

 

Мазути топкові важкі, тис. т

6,9

2,3

20,4

17,5

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

 

Кислота сірчана, тис. т

305,5

455,3

536,5

533,5

 

Фарби та лаки на основі полімерів, т

61,0

1043,0

2039,6

1446,4

 

Лікарські препарати, т

351,9

307,4

108,9

41,2

 

Засоби миючи та для чищення, т

...

2439,8

1745,0

1453,0

 

Парфуми та туалетна вода, тис. дал

27,8

17,6

23,2

16,5

 

Олії ефірні, т

45,6

57,0

53,5

36,2

 

Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т

209

396

1710

3610

 

Посуд столовий, посуд кухонний, вироби домашнього вжитку і вироби туалетні інші пластмасові, т

2086,1

1983,7

1814,7

2186,8

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної

Продукції

 

Посуд столовий, кухонний, інші господарсько-побутові та туалетні вироби (крім фарфору), тис. шт.

36,9

280,4

189,0

49,8

 

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва, млн. шт. умовної цегли

5,5

6,7

7,9

8,2

 

Цегла керамічна невогнетривка будівельна,

Млн. шт. умовної цегли

23,3

21,2

26,6

28,5

 

Вапно, тис. т

418,4

503,0

547,5

513,6

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис. м3

76,2

80,7

73,1

81,1

 

Суміші бетонні готові, тис. т

242,5

366,5

355,8

489,2

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

 

Металоконструкції будівельні збірні, тис. т

8,7

1,3

1,1

1,2

 

Котли центрального опалення, шт.

504

408

256

389

 

Банки консервні з металів чорних, млн. шт.

49,7

54,6

50,0

31,9

 

Вироби столові, кухонні та вироби побутові інші, їх

Частини з металів чорних, міді або алюмінію, т

1556,0

1766,1

2183,0

2628,0

 


Продовження табл. 7.14

2003

2004

2005

2006

Машинобудування

Насоси для рідин та підйомники рідин, шт.

239

96

58

39

Преси та машини кувальні, шт.

131

6

9

15

Устатковання для зварювання та паяння, тис. шт.

14,2

18,2

22,7

28,5

Машини та устатковання різне для харчової

Промисловості, шт.

79

95

100

61

Апаратура електрична високовольтна, тис. шт.

43,3

92,2

141,2

56,8

Апаратура електрична низьковольтна, тис. шт.

8802,0

7655,3

6984,9

10725,8

Телевізори, шт.

2443

1680

2604

1967

У тому числі

Кольорового зображення

702

992

2261

1952

Судна і човни прогулянкові і спортивні, моторні та

Веслувальні, шт.

26

7

14

13

Інші галузі промисловості (виробництво меблів)

Меблі для сидіння спеціальні (переважно з

Металевим каркасом), шт.

9

1271

560

400

Меблі для сидіння (переважно з дерев’яним

Каркасом), шт.

4572

5787

2854

3186

Меблі конторські (офісні) та для підприємств

Торгівлі, шт.

9627

11099

11639

11201

Меблі кухонні, шт.

676

543

1049

724

Меблі металеві, шт.

20

67

1

16

Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру

Житлових приміщень, шт.

9419

14085

14522

11674

Виробництво та розподілення електроенергії

Електроенергія, млн. кВт×год

432,9

472,6

705,4

598,6

*1 Без продукції підприємств ресторанного господарства.

*2 Включаючи суміші вершкового масла та рослинних олій.

7.15. Один день Автономної Республіки Крим

(виробництво промислової продукції

За видами; у середньому за добу)

2003

2004

2005

2006

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

Нафта сира, т

*

*

*

49

Газ природний, млн. м3

*

*

*

3,5

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

Камінь вапняковий, алебастр гіпсовий і вапняковий, м3

1316

1742

1730

1797

Піски природні, м3

157

866

1395

1502

Сіль і хлорид натрію чистий, тис. т

2,7

2,9

3,3

6,2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та

Тютюнових виробів

Яловичина і телятина свіжа (парна) чи охолоджена, т

7,2

6,3

9,0

15,5

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т

4,1

4,0

4,3

8,0

Баранина свіжа (парна) чи охолоджена, т

0,7

0,5

0,3

0,2

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі

(парні) чи охолоджені, т

86

132

155

132

М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці,

Морожені, т

0,5

13

22

55

Вироби ковбасні, т

7,0

7,2

10,2

14,4

Напівфабрикати м’ясні (включаючи з м’яса птиці),*1 т

1,6

4,1

2,5

3,1

Соки фруктові та овочеві, нектари, т

22

12

13

18

Овочі консервовані натуральні, т

2,2

1,4

0,6

0,8

Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи

Горіхові, т

12,9

2,7

2,2

1,3

Олія соняшникова нерафінована, т

6,3

7,8

3,7

6,0

Молоко оброблене рідке, т

28

22

23

25

Масло вершкове, т

5,6*2

5,8

5,5

5,4

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т

5,1

5,4

5,1

4,8

Продукти кисломолочні, т

28,5

30,9

31,2

32,3

Борошно, т

329

339

361

356

Крупи, т

40

29

21

48

Вироби хлібобулочні, т

240

230

222

202

Вироби кондитерські з цукру (включаючи білий

Шоколад), без вмісту какао, т

0,8

1,7

3,2

3,7

Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню, т

30

28

32

33

Води натуральні мінеральні негазовані, тис. дал

...

...

3,1

2,7

Води натуральні мінеральні газовані, тис. дал

...

...

7,9

6,6

Напої безалкогольні, тис. дал

24,8

12,6

18,7

14,4

Горілка, інші міцні спиртові напої,*3 тис. дал

10

20

23

15

Вино виноградне, тис. дал

8,2

8,3

10,6

13,9

Коньяк, тис. дал

0,5

1,1

1,8

2,1


Продовження табл. 7.15

2003

2004

2005

2006

Легка промисловість

Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні

Машинного чи ручного в’язання, тис. пар

32

33

15

10

Трикотаж спідній, шт.

12

8

25

19

Взуття, пар

168

151

73

34

Хімічна та нафтохімічна промисловість

Засоби миючи та для чищення, т

...

6,7

4,8

4,0

Парфуми та туалетна вода, дал

76

48

63

45

Олії ефірні, кг

125

156

147

99

Посуд столовий, посуд кухонний, вироби домашнього вжитку і вироби туалетні інші пластмасові, т

8,9

5,4

5,0

6,0

Виробництво іншої неметалевої мінеральної

Продукції

Посуд столовий, кухонний, інші господарсько-побудові та туалетні вироби (крім фарфору), шт.

101

766

518

136

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи

Бетону для будівництва, тис. шт. умовної цегли

15

18

22

22

Цегла керамічна невогнетривка будівельна,

Тис. шт. умовної цегли

64

58

73

78

Елементи конструкцій збірні для будівництва

З цементу, бетону чи штучного каменю, м3

209

220

200

222

Інші галузі промисловості (виробництва меблів)

Меблі для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом), шт.

13

16

8

9

Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт.

26

30

32

31

Меблі кухонні, шт.

2

1

3

2

Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, шт.

26

38

40

32

*1 Див. першу виноску до табл. 7.14.

*2 Див. другу виноску до табл. 7.14.

*3 Включаючи слабоградусні напої.