Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 5)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 5)


8.14. Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських

підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2006 р.

Сільсько-господарські підприємства – всього

У тому числі

Госпо-дарські товари-ства

Приватні підприємства (включаючи фермер-ські)

Сільгоспкооперативи

Інші

Підпри-ємства

Державні

Підприємства

Кількість сільськогосподарських підприємств, одиниць

213

98

34

52

5

24

У тому числі

Збиткових

82

40

5

22

5

10

У %

38,5

40,8

14,7

42,3

100,0

41,7

Прибуткових

131

58

29

30

14

У %

61,5

59,2

85,3

57,7

58,3

Прибуток (збиток) від

Усієї діяльності, млн. грн.

236,4

229,8

12,5

7,8

–3,7

–10,0

Рівень рентабельності всієї діяльності, %

15,1

21,1

11,6

5,8

–34,9

–5,1

Рівень рентабельності рослинництва, %

11,8

17,4

5,3

6,9

–22,8

–1,5

Рівень рентабельності тваринництва, %

–20,5

–17,9

–22,2

–36,1

–59,1

–16,0

Рівень рентабельності

Основних видів продукції рослинництва, %

Зерно

4,1

8,8

5,4

–1,1

–20,5

–18,1

Соняшник

3,1

–3,9

8,2

13,3

–22,5

10,5

Овочі відкритого

Грунту

–3,9

–29,6

5,8

27,2

–24,1

Плоди

50,0

69,8

–12,8

186,5

–38,1

–19,0

Виноград

41,5

58,1

–9,6

133,3

23,4

Рівень рентабельності основних видів продукції тваринництва, %

М’ясо великої

Рогатої худоби

–51,6

–48,1

–54,1

–55,5

–72,4

–51,4

М’ясо свиней

–32,9

–34,7

–15,3

–41,3

–56,2

–23,3

М’ясо овець та кіз

–32,7

–28,8

–20,5

–31,2

–42,0

М’ясо птиці

–42,1

–37,7

–57,9

–28,5

–54,3

Молоко

–3,7

3,2

–13,1

–11,1

–62,4

–10,2

Яйця

–6,0

–3,9

–4,2

–16,6

–20,7

Вовна

–74,9

–78,1

–69,9

–73,7

–75,7


8.15. Рівень рентабельності виробництва основних видів

Продукції у сільськогосподарських підприємствах *1

(відсотків)

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Зерно

208,9

130,6

47,5

26,6

5,8

33,7

9,4

–4,8

–18,1

Насіння

Соняшника

150,3

117,3

-3,6

-12,9

-18,2

19,8

51,3

8,1

10,5

Овочі відкритого грунту

34,2

5,3

-30,0

-27,3

-20,7

-4,9

-24,5

4,3

–24,1

Картопля

20,6

27,4

52,3

-7,5

-19,8

-19,3

-26,6

27,4

69,7

Плоди

98,2

6,9

2,7

-1,9

-20,5

12,9

-8,3

–13,5

–19,0

Виноград

71,7

80,8

79,5

3,8

24,5

67,3

27,3

59,7

23,4

Молоко і молочні продукти *2

29,5

-12,1

-22,5

-20,1

-26,1

-21,5

-17,8

2,2

–10,2

М’ясо

Великої рогатої

Худоби

25,1

-23,6

-46,3

-34,5

-51,5

-64,5

-53,3

–47,2

–51,4

Свиней

41,4

-4,2

-40,8

-18,0

-32,4

-54,4

-37,7

–9,1

–23,3

Овець та кіз

25,6

-22,7

-21,7

-23,8

-7,9

-35,0

-20,6

–22,7

–42,0

Птиці

41,3

-12,6

-23,9

-15,2

-11,7

-42,9

-30,7

–35,3

–54,3

Яйця

56,7

44,7

14,2

14,7

2,9

6,5

19,1

21,8

–20,7

Вовна

11,2

-54,4

-71,4

-73,6

-76,5

-72,9

-77,5

–80,7

–75,7

 

*1 Вкл. сільгосппідприємства, які надали звіт за ф. № 50-сг

“Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств”.

*2 Починаючи з 2001 р. – молоко незбиране.

8.16. Структура витрат на виробництво сільськогосподарської

продукції в сільськогосподарських підприємствах

(відсотків)

2004

2005

2006

Всього

Рослин-

Ництво

Тварин-

Ництво

Всього

Рослин-

Ництво

Тварин-

Ництво

Всього

Рослин-

Ництво

Тварин-

Ництво

Витрати - всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Витрати

На оплату праці

15,0

19,2

9,5

15,8

20,3

10,1

16,2

20,4

10,8

Відрахування на

Соціальні заходи

0,5

0,6

0,3

1,8

2,4

1,2

1,9

2,4

1,2

Матеріальні витрати

68,2

55,0

85,6

68,0

55,7

83,4

66,8

56,8

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

У тому числі

Насіння

8,9

19,5

Х

7,6

16,7

Х

8,4

17,3

Х

Корми

38,2

Х

70,5

36,6

Х

67,1

40,6

Х

78,8

Інша продукція

Сільського

Господарства

7,5

2,4

11,9

3,7

2,1

5,0

2,5

2,9

2,1

Міндобрива

6,9

15,0

Х

7,4

16,3

Х

8,2

17,0

Х

Нафтопродукти

12,9

23,4

3,9

12,8

24,2

3,3

15,2

27,4

3,7

Електроенергія

2,9

3,0

2,9

3,1

2,9

3,3

3,0

2,6

3,4

Паливо

2,2

3,7

1,0

2,4

4,4

0,8

2,5

3,0

2,0

Запчастини, ремонтні, і будівельні матеріали

5,7

9,4

2,5

5,4

9,6

1,9

6,8

9,8

4,0

Оплата послуг і

Робіт, виконаних

Сторонніми

Організаціями

14,8

23,6

7,3

21,0

23,8

18,6

12,8

20,0

6,0

Амортизація

Основних засобів

5,3

6,8

3,4

5,1

6,4

3,4

4,8

6,3

2,8

Інші витрати

11,0

18,4

1,2

9,3

15,2

1,9

10,3

14,1

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

З них

Орендна плата за:

Земельні частки (паї)

63,4

66,4

Х

57,3

63,0

Х

46,2

59,2

Х

Майнові паї

1,5

1,3

5,5

1,6

1,5

1,8

1,1

1,2

0,7


8.17. Основні економічні показники діяльності

Сільськогосподарських підприємств у 2006 р. *1

Кіль-кість

Сільгос-підпри-ємств, одиниць

У тому числі

Рівень

Рен-табель-ності

Всієї

Діяль-ності, %

Рівень

Рен-табель-ності

Рос-линниц-тва,

%

Рівень

Рен-табель-ності

Тва-ринниц-тва,

%

Збиткових

Прибуткових

Оди-ниць

У %

Оди-ниць

У %

Автономна

Республіка Крим

213

82

38,5

131

61,5

15,4

11,8

–20,5

Сімферополь

1

1

100,0

0,6

0,6

–32,5

Алушта

6

1

16,7

5

83,3

15,6

45,0

Севастополь

5

5

100,0

–56,6

–11,6

–54,4

Судак

4

1

25,0

3

75,0

–7,4

16,7

–70,8

Феодосія

3

2

66,7

1

33,3

3,6

10,9

–69,2

Ялта

2

2

100,0

13,0

–20,6

–25,0

Бахчисарайський

12

6

50,0

6

50,0

5,7

25,8

–51,7

Білогірський

9

3

33,3

6

66,7

9,3

4,9

–16,1

Джанкойський

18

12

66,7

6

33,3

–3,2

8,8

–46,1

Кіровський

5

2

40,0

3

60,0

–4,4

–5,3

10,4

Красногвардійський

22

2

9,1

20

90,9

41,6

14,2

–10,5

Красноперекопський

8

4

50,0

4

50,0

4,7

5,2

–30,8

Ленінський

13

2

15,4

11

84,6

10,4

3,8

–38,8

Нижньогірський

15

6

40,0

9

60,0

19,5

32,0

–56,4

Первомайський

16

2

12,5

14

87,5

16,1

15,0

–50,5

Роздольненський

8

3

37,5

5

62,5

0,1

6,6

–21,7

Сакський

22

14

63,6

8

36,4

–9,0

–11,7

–4,7

Сімферопольський

25

12

48,0

13

52,0

–2,8

11,7

–16,5

Совєтський

10

2

20,0

8

80,0

11,1

–14,6

–49,2

Чорноморський

9

3

33,3

6

66,7

9,4

6,3

–25,9

 

*1 Включені сільськогосподарські підприємства, які надали звіт за ф. № 50-сг

“Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств”.

8.18. Реалізація продукції сільського господарства

Сільськогосподарськими підприємствами

(тис. т)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Зернові культури

922,3

744,0

619,1

621,0

311,8

534,2

613,6

592,8

Пшениця

...

440,1

385,5

386,7

173,0

310,9

430,3

384,3

Жито

...

0,4

1,9

1,6

0,7

3,5

1,8

0,8

Кукурудза

...

2,0

0,7

0,3

1,5

12,1

16,0

11,4

Ячмінь

...

252,6

180,3

181,5

87,2

162,6

108,6

147,9

Овес

...

6,5

10,2

7,0

3,5

3,3

4,2

4,9

Просо

...

0,0

1,0

1,2

0,4

1,1

1,3

0,8

Гречка

...

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

Рис

...

33,7

33,0

37,2

39,1

35,8

37,7

38,5

Зернобобові

...

0,4

0,3

0,5

0,7

0,5

8,9

1,5

Насіння соняшнику

...

7,3

18,2

5,3

11,1

17,8

13,6

25,4

Картопля

25,1

4,1

0,9

1,1

0,9

0,7

0,8

1,3

Овочі

336,2

87,0

42,8

30,8

24,4

23,7

26,2

26,2

Плоди і ягоди

348,2

36,5

62,9

11,7

57,8

31,3

30,1

26,9

Виноград

255,8

98,4

163,1

19,9

52,6

25,9

40,9

18,1

Худоба та птиця

(в живій вазі)

220,0

69,5

31,1

44,1

63,3

86,4

116,6

116,3

Молоко та молочні продукти

771,0

205,3

79,3

60,6

38,5

32,5

35,2

35,1

Яйця (млн. шт.)

754,2

307,6

184,3

243,7

217,7

233,8

288,8

284,9

Вовна (т)

3970,5

1190,4

259,0

214,6

188,9

135,1

119,0

112,3

8.19. Бартерна форма розрахунків у сільськогосподарських

підприємствах

(відсотків від загального обсягу реалізації)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Продукція сільського

Господарства

6,3

22,6

17,1

10,1

3,0

2,4

0,9

0,3

Продукція

Рослинництва

8,5

26,0

22,4

16,4

5,0

4,4

2,3

0,7

Зернові культури

8,9

36,3

26,7

18,5

7,3

5,7

2,9

1,1

Насіння соняшнику

24,7

42,9

20,7

11,3

4,8

4,8

1,6

0,4

Картопля

2,4

8,1

10,3

5,2

0,9

Овочі

9,0

13,8

10,3

8,3

3,2

2,0

0,2

0,0

Плоди та ягоди

10,4

18,2

10,5

8,8

5,3

4,1

0,6

0,3

Продукція

Тваринництва

3,1

11,8

4,5

2,3

0,7

0,8

0,1

0,0

Худоба та птиця

5,7

11,1

3,7

1,8

0,9

0,3

0,1

0,0

Молоко та молочні

Продукти

0,1

9,3

3,7

3,6

0,7

0,4

0,1

0,0

Яйця

1,0

11,9

7,3

3,9

1,9

5,5

0,2

Вовна

1,1

11,1

1,8

0,3

0,7


8.20. Структура реалізації продукції сільського господарства

У сільськогосподарських підприємствах

(відсотків від загального обсягу реалізації)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Переробним підприємствам

Зернові культури

69,8

42,3

6,6

2,9

4,2

10,9

7,7

4,3

Насіння соняшнику

Х

2,7

0,5

6,6

14,1

8,0

4,9

Картопля

77,0

19,5

11,1

0,0

Овочі

88,3

31,8

8,6

0,7

0,3

0,0

5,2

Плоди і ягоди

86,0

28,5

14,5

0,9

8,3

0,6

6,4

1,0

Виноград

96,5

78,0

81,7

33,2

21,3

29,6

21,0

9,0

Худоба та птиця

(в живій вазі)

87,4

27,7

4,5

0,9

0,6

0,4

0,5

0,5

Молоко та молочні

Продукти

97,8

80,3

44,0

44,7

46,0

55,8

62,7

66,1

Яйця

97,0

85,8

3,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

Вовна

100,0

80,7

35,6

41,1

36,2

4,0

51,9

66,0

На ринку

Зернові культури

10,9

28,2

28,8

14,0

17,8

14,2

13,0

15,4

Насіння соняшнику

Х

58,9

33,5

17,0

22,7

12,4

12,0

13,9

Картопля

13,1

61,0

44,5

45,4

61,7

56,6

61,5

64,8

Овочі

8,9

49,7

53,5

59,1

64,5

65,9

66,7

63,1

Плоди і ягоди

8,8

52,1

45,0

49,6

37,8

56,5

44,4

44,2

Виноград

2,3

18,0

11,5

30,6

22,0

30,2

35,2

34,6

Худоба та птиця

(в живій вазі)

4,3

37,9

43,7

18,8

15,5

7,8

5,9

6,4

Молоко та молочні

Продукти

0,3

12,6

31,6

18,8

16,4

13,6

9,9

11,2

Яйця

1,9

9,8

80,6

82,3

82,5

77,5

38,7

34,2

Вовна

18,2

42,0

24,5

22,1

27,7

5,4

6,2

Населенню

Зернові культури

17,0

20,4

19,6

17,3

16,6

11,3

7,9

7,4

Насіння соняшнику

Х

12,3

23,1

13,2

9,2

10,4

3,9

1,8

Картопля

9,9

17,1

33,3

27,3

12,2

5,8

5,4

1,8

Овочі

2,8

9,5

21,3

13,6

10,8

8,5

8,0

5,9

Плоди і ягоди

5,1

9,0

21,3

25,6

16,4

9,7

5,2

2,0

Виноград

1,2

3,2

3,9

19,6

8,0

9,2

2,8

0,7

Худоба та птиця

(в живій вазі)

8,3

28,4

39,9

14,8

9,5

3,5

1,6

1,3

Молоко та молочні

Продукти

1,9

7,0

14,9

12,4

12,1

8,1

4,9

3,3

Яйця

1,1

3,4

3,9

4,9

4,2

1,4

0,9

1,0

Вовна

11,3

7,5

3,0

6,4

2,0

0,2

Видано пайовикам

Зернові культури

8,7

10,7

10,2

10,6

7,9

7,4

Насіння соняшнику

2,7

1,9

2,0

0,7

1,0

0,9

Картопля

2,5

6,0

12,9

11,4

4,5

1,5

Овочі

2,8

2,3

3,0

3,1

1,7

2,3

Плоди і ягоди

1,0

0,8

2,5

1,3

1,6

0,3

Виноград

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

Худоба та птиця

(в живій вазі)

0,8

1,3

1,5

0,4

0,2

0,2

Молоко та молочні

Продукти

0,3

1,0

0,9

0,9

0,8

0,4

Яйця

0,4

1,0

0,6

0,6

0,2

0,1

Вовна

РОСЛИННИЦТВО

8.21. Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь у 2006 р.

(на кінець року; тис. га)

Загальна

Земельна

Площа

Сільсько-господарські

Угіддя

У тому числі

Рілля

Сіножаті

Всього земель

2694,5

1826,2

1273,7

2,6

Землі сільськогосподарських підприємств і громадян

1543,6

1484,2

1174,2

0,6

У тому числі

Сільськогосподарських

Підприємств

926,8

884,3

735,6

0,4

З них

Землі недержавних

Сільськогосподарських підприємств

809,5

784,9

677,6

0,3

З них

Фермерські

Господарства

115,5

114,6

102,7

0,2

Землі державних сільсько-господарських підприємств

117,3

99,4

58,0

0,1

Землі громадян

616,8

599,9

438,6

0,2


8.22. Посівні площі основних сільськогосподарських культур

(1950–2006 рр.)

(тис. га)

Зернові культури

У тому числі пшениця

Соняшник

Картопля

Овочі

1950

646,4

333,5

31,9

8,0

12,5

1955

741,6

460,3

24,3

8,5

18,4

1960

556,6

244,2

32,8

8,0

20,6

1965

623,7

404,7

78,8

12,2

19,7

1970

558,1

386,6

60,7

13,0

19,0

1975

622,9

385,3

48,2

14,6

20,8

1980

610,1

368,8

52,8

15,4

20,5

1985

574,4

259,5

44,6

14,4

19,9

1990

548,4

269,9

48,9

14,8

20,2

1995

561,7

255,0

54,8

27,1

25,0

2000

546,1

308,1

77,4

24,3

23,0

2005

568,8

368,0

38,4

23,0

15,8

2006

506,8

305,2

39,0

20,0

15,3

8.23. Посівні площі сільськогосподарських культур

(усі категорії господарств; тис. га)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Вся посівна площа

1198,8

1138,3

933,5

909,9

813,0

800,1

778,2

697,9

Зернові культури

548,4

561,7

546,1

611,2

536,9

562,4

568,8

506,8

Озимі зернові

447,6

391,1

420,9

473,9

350,3

438,7

460,0

401,9

У тому числі

Пшениця

269,7

253,7

307,2

333,9

257,5

324,2

366,8

304,7

Жито

1,8

4,3

5,0

3,3

2,8

4,4

2,1

1,1

Ячмінь

176,1

133,1

108,7

136,7

90,0

110,1

91,1

96,1

Ярі зернові

100,8

170,6

125,2

137,3

186,5

123,7

108,8

104,9

У тому числі

Пшениця

0,2

1,3

0,9

2,1

1,3

0,7

1,2

0,5

Ячмінь

39,7

109,9

78,7

98,5

137,9

83,3

76,7

73,5

Кукурудза на зерно

18,2

6,9

2,0

0,9

2,5

5,4

5,2

5,0

Овес

17,9

28,3

18,4

17,6

19,7

8,7

7,6

8,0

Просо

0,1

0,1

4,6

2,3

2,7

5,1

1,3

0,9

Гречка

0,1

0,2

0,7

0,4

0,4

0,3

0,1

0,2

Рис

16,7

15,4

15,7

11,9

14,2

13,3

13,2

13,3

Зернобобові

6,7

7,5

3,9

3,6

5,6

3,1

2,5

2,4

Технічні культури

80,6

72,9

97,8

56,9

83,2

79,6

77,1

77,9

У тому числі

Соняшник на зерно

48,9

54,8

77,4

35,6

39,8

36,7

38,4

39,0

Соя

10,1

1,3

1,8

2,0

2,8

3,2

5,3

7,1

Картопля і овоче-баштанні культури

42,2

56,4

50,2

44,3

42,3

42,8

39,5

36,4

У тому числі

Картопля

14,8

27,1

24,3

23,8

22,2

23,7

23,0

20,0

Овочі (відкритого

Грунту без насінніків)

20,2

24,8

22,9

18,9

18,5

18,0

15,8

15,2

Кормові культури

527,6

447,3

239,4

197,5

150,6

115,3

92,8

76,8

У тому числі

Кормові коренеплоди (включаючи цукрові буряки на годівлю

Худоби)

12,3

8,3

2,2

1,8

1,3

0,9

0,9

0,9

Кукурудза на силос

І зелений корм

145,5

101,7

34,6

14,8

12,3

11,4

7,1

7,6

Однорічні трави (включаючи посіви озимих на зелений корм)

199,7

184,2

95,3

102,4

67,6

45,3

37,4

26,0

Багаторічні трави (укісна площа посів

У минулих років та безпокривни трави посіву поточного

Року)

149,5

131,5

93,2

66,4

60,6

52,4

43,8

39,6

Площа чистих парів

94,5

116,0

112,3

141,4

126,2

107,7

97,6

101,5

8.24. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур

У господарствах усіх категорій

(відсотків до загальної площі)

8.25. Посівні площі сільськогосподарських

Культур за регіонами у 2006 р.

(господарства усіх категорій; тис. га)

Вся

Посівна

Площа

У тому числі

Зернові

Культури

Технічні

Культури

Картопля

І овоче-баштанні

Культури

Кормові

Автономна

Республіка Крим

697,9

506,8

77,9

36,4

76,8

Сімферополь

0,3

0,0

0,3

0,0

Алушта

0,7

0,2

0,5

Євпаторія

0,1

0,0

0,1

0,0

Керч

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

Севастополь

3,5

2,1

0,1

0,4

0,9

Судак

0,4

0,0

0,4

0,0

Феодосія

3,3

1,9

1,3

0,1

Ялта

0,0

0,0

Бахчисарайський

10,1

5,3

1,6

1,5

1,7

Білогірський

29,1

18,3

4,4

2,4

4,0

Джанкойський

75,8

52,7

7,8

5,0

10,3

Кіровський

27,5

19,2

2,9

2,1

3,3

Красногвардійський

103,5

73,8

14,3

2,9

12,5

Красноперекопський

33,9

27,2

2,2

2,1

2,4

Ленінський

48,9

38,0

6,4

2,4

2,1

Нижньогірський

61,5

47,9

6,8

2,6

4,2

Первомайський

51,9

38,1

6,6

2,6

4,6

Роздольненський

43,7

33,4

4,5

0,9

4,9

Сакський

57,1

42,1

4,9

2,7

7,4

Сімферопольський

53,5

35,8

4,7

3,2

9,8

Совєтський

52,2

39,2

8,6

1,3

3,1

Чорноморський

39,7

31,8

1,9

0,5

5,5


8.26. Площа, з якої зібрано урожай

(господарства усіх категорій; тис. га)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Зернові культури

547,7

556,7

529,7

573,3

457,5

546,0

546,2

502,9

У тому числі

Озимі зернові

446,5

389,2

411,7

457,7

320,9

425,6

451,4

399,1

Пшениця

269,3

252,5

301,4

321,8

237,0

316,3

360,9

302,9

Жито

1,8

4,3

5,0

3,3

2,7

4,4

1,9

1,1

Ячмінь

175,4

132,4

105,3

132,6

81,2

104,9

88,6

95,1

Ярі зернові

101,2

167,5

118,0

115,6

136,6

120,4

94,8

103,8

Пшениця

0,2

1,2

0,8

1,8

1,1

0,7

1,0

0,4

Ячмінь

37,9

105,3

73,2

81,9

97,7

81,0

64,2

72,2

Овес

17,5

27,9

15,9

13,1

11,3

8,0

6,9

8,0

Кукурудза

На зерно

17,5

6,9

1,6

0,8

2,5

5,3

5,0

5,1

Просо

0,4

0,3

3,7

1,6

1,9

4,7

1,0

0,9

Гречка

3,7

2,3

3,2

1,3

0,9

0,9

0,7

0,6

Рис

16,7

15,1

15,7

11,7

14,2

13,3

13,2

13,3

Зернобобові

6,7

7,5

3,8

3,4

5,0

3,1

2,4

2,3

Соняшник

48,0

54,1

70,0

29,6

35,8

35,0

35,9

37,9

Соя

10,2

1,4

1,8

2,1

2,8

3,3

5,3

7,2

Картопля

22,1

29,7

26,6

26,1

24,4

26,0

25,2

20,2

Овочі

20,7

23,7

21,8

18,2

17,8

17,9

15,7

15,3

Кормові коренеплоди

(включаючи цукрові

Буряки на годівлю

Худоби)

12,3

6,9

1,8

1,6

1,1

0,9

0,9

0,9

Кукурудза на силос і зелений корм

177,2

108,1

32,4

14,9

13,2

13,4

9,0

9,0

Однорічні трави

На сіно

31,7

21,6

11,3

23,1

17,1

16,6

15,1

11,8

Багаторічні трави

Посіву минулих

Років на сіно

51,4

33,2

30,5

21,2

26,1

23,4

20,9

18,5

8.27. Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень

(господарства усіх категорій; тис. га)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Площа плодово-ягідних насаджень

79,6

71,9

44,4

33,6

30,4

26,8

23,5

21,0

У тому числі

У плодоносному віці

55,4

52,8

40,4

31,2

28,0

24,3

20,9

18,3

Площа виноградних насаджень

65,5

55,9

42,4

38,1

35,9

34,5

33,5

32,5

У тому числі

У плодоносному віці

53,7

49,9

40,1

34,7

32,2

30,1

29,3

28,3

8.28. Валовий збір основних сільськогосподарських культур у 1913–2006 рр.

(господарства усіх категорій; тис. т)

Зернові

Культури

У тому числі

Пшениця

Соняшник

Картопля

Овочі

Плоди та ягоди

Виноград

1913

866,1

567,7

0,1

18,7

...

26,2

15,9

1940

792,5

517,7

5,3

89,0

152,2

81,7

17,4

1950

249,7

136,6

5,6

27,8

75,8

64,6

7,6

1955

999,6

564,5

20,5

47,0

184,1

47,4

27,8

1960

787,8

370,2

31,8

64,4

240,9

61,4

91,5

1965

1061,3

714,1

65,5

89,2

269,7

108,2

462,7

1970

1826,4

1340,7

65,7

144,1

339,3

339,2

464,0

1975

1449,8

865,2

33,7

204,6

391,3

334,5

550,4

1980

1659,8

983,5

55,7

271,0

488,3

342,0

308,6

1985

1384,1

549,5

61,6

228,9

454,0

414,0

168,0

1990

1988,2

984,1

43,2

251,3

427,7

500,7

315,7

1995

1505,2

697,0

37,4

331,7

225,4

90,1

116,2

2000

1064,4

624,3

37,8

250,2

185,5

133,5

179,4

2005

1159,9

814,4

26,4

158,8

127,9

58,6

116,3

2006

1220,8

758,4

36,7

180,1

160,3

37,3

58,7

8.29. Валовий збір сільськогосподарських культур

(господарства усіх категорій; тис. т)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Зернові культури

1988,2

1505,2

1064,4

1106,0

665,0

1205,0

1159,9

1220,8

У тому числі

Озимі зернові

1629,4

1095,8

854,4

907,0

493,0

939,5

981,6

975,4

Пшениця

983,3

694,9

623,5

644,0

357,4

714,9

813,4

757,7

Жито

4,6

9,6

7,2

4,8

3,2

7,3

2,7

2,1

Ячмінь

641,5

391,3

223,7

258,2

132,4

217,3

165,5

215,6

Ярі зернові

358,8

409,4

210,0

199,0

172,0

265,5

178,3

245,4

Пшениця

0,8

2,1

0,8

2,6

0,9

1,2

1,0

0,7

Ячмінь

118,6

252,9

105,5

119,7

88,0

149,8

72,6

134,1

Овес

41,3

58,4

26,1

17,5

9,2

12,9

9,2

13,5

Кукурудза на зерно

93,4

16,7

2,4

1,5

6,2

34,0

30,1

30,3

Просо

0,5

0,4

2,6

1,6

1,2

4,2

0,4

1,0

Гречка

2,0

1,1

2,0

0,9

0,5

0,5

0,5

0,3

Рис

85,9

60,5

63,3

49,4

57,0

50,7

60,6

59,8

Зернобобові

15,7

15,9

7,3

5,8

6,3

6,3

3,6

4,4

Соняшник

43,2

37,4

37,8

15,3

24,4

30,0

26,4

36,7

Соя

17,1

1,9

2,0

3,6

5,0

9,0

12,8

16,8

Картопля

251,3

331,7

250,2

150,6

146,4

200,9

158,8

180,1

Овочі

427,7

225,4

185,5

159,5

132,3

127,0

127,9

160,3

Кормові коренеплоди

(включаючи цукрові

Буряки на годівлю худоби)

734,2

131,0

26,3

27,0

13,4

15,7

11,3

13,8

Кукурудза на силос і

Зелений корм

2796,0

1166,5

205,6

144,0

144,7

183,6

98,9

114,4

Однорічні трави на сіно

88,6

41,9

18,2

28,9

16,8

20,3

18,5

21,4

Багаторічні трави посіву минулих років на сіно

236,2

129,0

72,4

44,1

55,9

53,9

44,7

40,6

Плоди та ягоди

500,7

90,1

133,5

35,3

125,6

29,6

58,6

37,3

Виноград

315,7

116,2

179,4

90,9

167,7

83,0

116,3

58,7

8.30. Валовий збір сільськогосподарських культур

За категоріями господарств

(тис. т)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Господарства усіх категорій

Зернові культури

1988,2

1505,2

1064,4

1106,0

665,0

1205,0

1159,9

1220,8

Соняшник

43,2

37,4

37,8

15,3

24,4

30,0

26,4

36,7

Картопля

251,3

331,7

250,2

150,6

146,4

200,9

158,8

180,1

Овочі

427,7

225,4

185,5

159,5

132,3

127,0

127,9

160,3

Плоди та ягоди

500,7

90,1

133,5

35,3

125,6

29,6

58,6

37,3

Виноград

315,7

116,2

179,4

90,9

167,7

83,0

116,3

58,7

Сільськогосподарські підприємства

Зернові культури

1983,8

1476,4

1042,0

947,8

561,7

1033,0

974,5

996,6

Соняшник

43,2

37,2

36,6

14,3

22,6

28,5

24,7

35,2

Картопля

31,3

6,4

2,4

2,2

2,7

3,6

3,3

4,8

Овочі

385,4

118,3

63,3

46,1

38,7

33,4

30,3

40,9

Плоди та ягоди

428,6

45,4

84,6

15,1

93,3

10,6

37,5

27,1

Виноград

310,5

112,5

176,0

88,0

164,4

81,0

113,5

57,1

У тому числі фермерські господарства

Зернові культури

10,6

23,8

86,7

67,5

142,3

142,2

167,1

Соняшник

0,2

1,6

1,1

2,5

2,7

3,0

4,7

Картопля

0,2

0,1

0,6

1,3

1,6

1,5

2,3

Овочі

0,4

1,1

2,4

3,4

4,1

2,9

5,8

Плоди та ягоди

0,3

0,8

0,5

0,9

0,3

Виноград

0,1

0,1

0,1

0,7

0,3

0,2

0,2

Господарства населення

Зернові культури

4,4

28,8

22,4

158,2

103,3

172,0

185,4

224,2

Соняшник

0,2

1,2

1,0

1,8

1,5

1,7

1,5

Картопля

220,0

325,3

247,8

148,4

143,7

197,3

155,5

175,3

Овочі

42,3

107,1

122,2

113,4

93,6

93,6

97,6

119,4

Плоди та ягоди

72,1

44,7

48,9

20,2

32,3

19,0

21,1

10,2

Виноград

5,2

3,7

3,4

2,9

3,3

2,0

2,8

1,6