Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 3)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 3)

5. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України.

Суб’єктами ЄДРПОУ є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

ЄДРПОУ є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Завдання створення та ведення реєстру покладені на Державний комітет статистики відповідно до Закону України «Про державну статистику» та Положення про ЄДРПОУ, затвердженого Постановою КМ України від 22.06.2005 р. № 499.

ЄДРПОУ ведеться з метою забезпечення:

- єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів;

- класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

- проведення державних статистичних спостережень та спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб’єктів;

- удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення реєстрів респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів);

- взаємодії з інформаційними системами інших органів державої влади.

Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців».

Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до другої редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року № 375.

Наведені у розділі дані відображають зміни у кількості та структурі об’єктів ЄДРПОУ за регіонами, видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання.

5.1. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами

(на початок року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

32287

34661

37233

39409

41729

43371

45204

47600

Алушта

1536

1604

1688

1779

1885

1964

2053

2149

Армянськ

294

321

334

328

314

326

343

348

Джанкой

606

618

648

657

670

674

673

701

Євпаторія

2234

2358

2484

2608

2786

2881

3014

3119

Керч

1507

1557

1659

1783

1885

1966

2009

2115

Красноперекопськ

539

566

599

616

621

634

654

669

Саки

566

601

630

674

711

728

749

792

Сімферополь

11387

11999

12923

13826

14788

15553

16495

17492

Судак

685

698

742

772

841

859

900

956

Феодосія

2462

2577

2710

2788

2868

2946

3008

3110

Ялта

3943

4174

4454

4670

4923

5127

5269

5509

Бахчисарайський

722

832

887

917

983

1011

1064

1114

Білогірський

391

464

508

526

558

596

609

647

Джанкойський

334

363

372

388

405

441

460

504

Кіровський

292

348

373

393

430

435

451

481

Красногвардійський

608

738

861

920

962

983

1013

1027

Красноперекопський

110

155

172

193

210

212

213

236

Ленінський

771

885

939

987

1025

1056

1083

1162

Нижньогірський

261

334

365

413

457

450

460

479

Первомайський

359

442

480

518

558

561

560

586

Роздольненський

287

332

387

411

431

437

446

483

Сакський

782

866

925

993

1056

1089

1114

1157

Сімферопольський

992

1077

1160

1254

1347

1417

1515

1654

Совєтський

250

312

466

502

517

519

537

553

Чорноморський

369

440

467

493

498

506

512

557

5.2. Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами

(на 1 січня 2007 р.; на 1000 населення)

5.3. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом

За видами економічної діяльності

(на 1 січня 2007 р.)

Всього

У тому числі

Зі статусом

Юридичної особи

Без статусу

Юридичної особи

Всього

47600

44744

2856

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство

3546

3511

35

Рибальство, рибництво

155

147

8

Промисловість

4376

4100

276

Добувна промисловість

196

193

3

Переробна промисловість

3815

3584

231

Виробництво та

Розподілення електро-енергії, газу та води

365

323

42

Будівництво

4166

3976

190

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та

Предметів особистого вжитку

10883

10112

771

Діяльність готелів та

Ресторанів

2091

1904

187

Діяльність транспорту та зв’язку

2289

2076

213

Фінансова діяльність

618

350

268

Операції з нерухомим

Майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

Підприємцям

5539

5193

346

Державне управління

1804

1688

116

Освіта

1334

1202

132

Охорона здоров’я та

Надання соціальної

Допомоги

1547

1474

73

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг;

Діяльність у сфері

Культури та спорту

6519

6356

163

Діяльність домашніх

Господарств

1

1

0

5.4. Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

(на 1 січня 2007 р.; відсотків)

5.5. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

Формами господарювання

(на початок року)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

34661

37233

39409

41729

43371

45204

47600

Фермерське господарство

1517

1865

1982

2007

1984

1987

1943

Приватне підприємство

8329

8863

9417

10089

10251

10654

11079

Колективне підприємство*1

3789

3915

3946

3853

3719

3571

3385

Державне підприємство

285

251

237

245

237

235

237

Казенне підприємство

4

4

4

3

4

4

4

Комунальне підприємство

912

931

936

986

1007

1019

1018

Дочірнє підприємство

803

892

950

1012

1013

1015

977

Іноземне підприємство

46

42

37

35

36

33

35

Підприємство об’єднання громадян (релігійної

Організації профспілки)

122

167

197

211

224

228

236

Підприємство споживчої

Кооперації

3

3

3

2

Орендне підприємство*1

169

162

153

144

138

129

123

Спільне підприємство*1

474

459

439

424

417

409

398

Акціонерне товариство

1149

1170

1164

1174

1213

1221

1194

Товариство з обмеженою

Відповідальністю

5228

5840

6563

7383

8417

9273

10287

Товариство з додатковою

Відповідальністю

15

15

15

16

17

17

18

Повне товариство

47

50

48

48

47

49

50

Командитне товариство

14

15

17

15

15

15

13

Кооперативи

1641

1708

1763

1831

1900

2009

2129

У тому числі

Виробничий кооператив

164

171

171

170

173

182

205

Сільськогосподарський

Виробничий кооператив

9

32

49

60

82

93

Організація (установи, заклади)

2098

2265

2460

2604

2770

2853

3285

Асоціація

70

71

73

78

79

83

87

Корпорація

27

26

30

32

32

33

33

Консорціум

3

3

4

4

4

4

4

Концерн

12

12

13

13

14

14

12

Інші об’єднання

Юридичних осіб

102

105

112

106

100

90

84

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

2059

2263

2411

2485

2557

2632

2641

Кредитна спілка

15

20

27

Споживче товариство

26

34

40

63

68

70

72

Спілка споживчих товариств

2

2

2

3

3

3

3

Політична партія

209

294

320

389

417

498

604

Громадська організація

1665

1874

2051

2277

2392

2549

2740

Релігійна організація

399

457

538

602

636

677

745

Професійна спілка

200

263

275

302

336

397

460

Благодійна організація

218

278

355

419

443

460

480

 

 

*1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна

Реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.


6. МАТЕРІАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

Основні засоби – одна із складових національного багатства країни. До них належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба та ін.

До основних засобів включаються основні засоби підприємств, організацій, установ усіх форм власності, а також основні засоби, що перебувають в особистій власності населення (житлові будинки, господарські будівлі, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба).

Фактична вартість основних засобів наведена з урахуванням проведення індексацій та переоцінок.

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (вугілля кам’яне, нафта, газ природний, мазути топкові важкі, бензин моторний, пропан і бутан скраплені та інші) на виробничі та комунально-побутові потреби визначається як сума даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергії, для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Інформація щодо використання матеріальних ресурсів наведена відповідно до нової Номенклатури продукції промисловості.

Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії Включають витрати палива, теплової та електричної енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, на допоміжні потреби виробництва (загальновиробничі цехові та заводські витрати на опалення, вентиляцію, освітлення та ін.), а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових та електричних мережах підприємств, віднесені на виробництво даної продукції (робіт, послуг). Питомі витрати розраховуються як відношення фактичних загальних витрат палива або енергії на виробництво даного виду продукції (роботи) до загальної кількості виробленої продукції (виконаної роботи). Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії розробляються на виробництво одиниці готової продукції і розраховуються на підставі даних підприємств.

Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях виміру: тоннах, тис. м3, м3 щільних, тис. кВт•год, Гкал. Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в загальному обсязі, всі види палива перераховуються з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом (7000 ккал/кг).

6.1. Основні засоби за галузями економіки

(у фактичних цінах; млн. грн.)

1996

1997

1998

1999

Всі основні засоби

35610

37341

42662,9

34870,3

Виробничі

Основні засоби

19919

19871

19753,3

20012,6

Промисловості

6601

6486

6315,1

6369,0

Сільського господарства*1

8049

7659

6529,5

6539,4

Будівництва

878

857

1378,0

1180,0

Транспорту і зв'язку

2902

3334

3090,6

3044,8

Торгівлі та

Громадського харчування

570

561

628,9

594,4

Інших галузей

Матеріального виробництва

919

874

1811,2

2285,0

Невиробничі

Основні засоби

15691

17470

22909,6

14857,7

Житлового господарства

6438

6224

6207,2

6994,1

Комунального господарства

Та побутового обслуговування населення

2525

2206

2063,1

2220,9

Охорони здоров'я

1596

2195

2580,4

2591,5

Освіти

3634

3780

1281,4

1456,1

Науки, культури, мистецтва та інших невиробничих галузей

1498

3065

10777,5

1595,1

 

*1 З урахуванням вартості худоби.

6.2. Основні засоби за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; млн. грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*1

Всі основні засоби

34553,2

36467,2

40121,9

42340,3

43758,5

47684,6

61409,2

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство (включаючи вартість худоби)

5597,2

5497,0

4993,4

4951,9

4424,9

4233,6

3941,1

Сільське господарство,

Мисливство та пов’язані

З ним послуги

(включаючи худобу)

5584,1

5486,3

4982,9

4940,6

4417,3

4220,9

3926,6

Лісове господарство,

Мисливство та пов’язані

З ним послуги

13,1

10,7

10,5

11,3

7,6

12,7

14,5

Рибальство, рибництво

464,3

450,1

511,5

418,9

229,5

176,3

193,3

Промисловість

8971,6

8299,0

9497,4

10343,8

10723,7

11672,4

13405,1

Добувна промисловість

1133,7

1129,3

1029,0

1097,5

1148,7

1214,6

1272,2

Переробна промисловість

5816,4

4899,0

4968,4

5255,9

4770,3

5443,5

6986,1

Виробництво електро-енергії, газу та води

2021,5

2270,7

3500,0

3990,4

4804,7

5014,3

5146,8

Будівництво

898,9

868,1

1142,8

991,5

979,2

1208,1

1558,6

Торгівля; ремонт

Автомобілів, побутових

Виробів та предметів

Особистого вжитку

783,9

863,3

778,7

822,7

895,6

998,5

1522,5

Діяльність готелів і

Ресторанів

590,0

827,7

924,0

1088,0

1153,3

1373,5

1797,2

Діяльність транспорту та зв’язку

3440,3

3850,6

4751,7

4883,8

5424,2

6174,7

15974,8

Фінансова діяльність

116,0

156,8

1318,5

1428,2

1564,7

451,0

632,9

Операції з нерухомим майном, оренда,

Інжиніринг та надання послуг підприємцям

8359,3

9539,6

9789,2

11147,1

11304,4

13715,1

13903,8

Здавання в оренду власного нерухомого майна

8596,3

9077,6

9318,6

11589,3

11953,7

Державне управління

611,4

1214,9

1022,6

601,0

664,5

736,8

842,6

Освіта

1496,0

1489,0

1701,7

1817,0

1839,5

1940,9

1944,3

Охорона здоров’я та

Надання соціальної

Допомоги

2297,8

2330,8

2474,3

2667,5

2856,6

3275,0

3504,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

926,5

1080,3

1191,0

986,3

1357,5

1347,2

1629,6

Вартість земельних

Ділянок

25,1

192,6

340,9

381,5

558,7

 

*1 Дані попередні.

6.3. Основні засоби за регіонами *1

(у фактичних цінах; млн. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006*2

Автономна

Республіка Крим

40121,9

42340,3

43758,5

47684,6

61409,2

Сімферополь

14183,1

15394,9

15500,5

16272,3

25949,5

Алушта

1106,1

1208,0

1384,9

1639,1

1827,5

Армянськ

1173,9

1206,1

926,2

946,2

1044,0

Джанкой

660,4

704,5

763,6

832,0

1744,2

Євпаторія

1837,9

1780,4

2050,1

2556,8

2840,4

Керч

3098,4

3217,6

2952,9

3582,4

5282,0

Красноперекопськ

1102,0

1101,5

1198,9

1337,8

2680,1

Саки

633,8

669,3

491,5

744,4

844,9

Судак

468,2

534,6

525,1

574,0

604,1

Феодосія

2006,5

2905,0

2415,0

2679,3

3062,1

Ялта

4460,8

4647,4

5073,8

5898,3

6354,5

Бахчисарайський

942,8

829,2

906,8

992,2

1020,7

Білогірський

461,7

465,6

491,5

483,5

492,1

Джанкойський

943,0

897,3

784,9

751,4

663,5

Кіровський

480,3

499,9

394,0

403,3

387,0

Красногвардійський

1171,8

1161,8

1135,1

1228,5

1383,2

Красноперекопський

278,9

196,9

197,7

198,3

215,3

Ленінський

627,8

627,2

588,0

551,8

756,8

Нижньогірський

466,8

442,1

422,7

382,7

371,9

Первомайський

595,7

508,9

508,1

511,2

513,7

Роздольненський

481,9

479,2

461,0

443,5

412,8

Сакський

722,7

691,4

693,0

607,4

609,8

Сімферопольський

1345,7

1373,2

1802,6

1806,9

1488,6

Совєтський

337,3

307,2

292,9

262,3

249,6

Чорноморський

354,6

361,3

413,3

413,5

425,1

Нерозподілена частина

179,8

129,8

1384,4

185,5

185,8

 

 

*1 Дані по індивідуальному житловому будівництву, багаторічних насадженнях, робочій та продуктивній худобі не розподілені по містах та районах.

*2 Дані попередні.

6.4. Введення в дію нових основних засобів

(млн. грн.)

 

2002

2003

2004

2005

2006*1

 

 

Всього

1168,8

1575,7

1804,0

1887,2

2047,4

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

(включаючи вартість худоби)

64,0

117,5

194,7

183,9

89,7

 

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

(включаючи худобу)

64,0

117,4

194,5

183,7

89,1

 

Лісове господарство та пов’язані

З ним послуги

0,0

0,1

0,2

0,2

0,6

 

Рибальство, рибництво

11,0

1,7

2,5

3,4

1,3

 

Промисловість

227,9

298,8

530,8

467,1

509,3

 

Будівництво

54,9

62,9

63,9

77,5

237,4

 

Торгівля; ремонт автомобілів,

Побутових виробів та предметів

Особистого вжитку

73,7

65,0

42,1

64,9

100,2

 

Діяльність готелів і ресторанів

43,1

78,1

70,3

57,9

59,6

 

Діяльність транспорту та зв’язку

332,6

284,7

287,7

384,3

606,9

 

Фінансова діяльність

106,7

55,5

46,1

60,8

87,9

 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання

Послуг підприємцям

69,5

396,4

217,8

249,6

112,6

 

Здавання в оренду власного

Нерухомого майна

11,6

88,8

183,8

53,3

 

Державне управління

63,2

42,3

85,7

53,8

68,7

 

Освіта

35,8

59,1

44,7

91,9

35,5

 

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

63,4

88,0

169,2

157,6

108,7

 

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг; діяльність

У сфері культури та спорту

23,0

25,7

48,5

34,5

29,6

*1 Дані попередні.

6.5. Введення в дію нових основних засобів за регіонами*1

(млн. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006*2

 

 

Автономна

Республіка Крим

1168,8

1575,7

1804,0

1887,2

2047,4

 

 

Сімферополь

518,9

799,3

646,1

844,5

1153,5

 

Алушта

41,7

34,7

64,5

108,5

61,0

 

Армянськ

23,0

25,6

254,6

53,0

77,4

 

Джанкой

12,7

14,1

8,0

8,2

26,2

 

Євпаторія

26,6

278,6

54,9

43,8

79,6

 

Керч

72,3

50,9

54,8

34,0

96,3

 

Красноперекопськ

33,3

21,2

36,9

58,4

67,3

 

Саки

8,5

9,5

8,8

16,0

10,8

 

Судак

15,3

50,7

21,4

31,8

24,0

 

Феодосія

99,0

66,5

79,8

56,2

124,4

 

Ялта

166,1

94,6

155,8

191,1

155,7

 

 

Бахчисарайський

17,6

11,7

28,4

41,9

36,1

 

Білогірський

3,4

8,0

3,5

9,8

7,1

 

Джанкойський

9,3

5,4

3,3

8,4

8,9

 

Кіровський

2,3

3,3

4,9

4,2

3,7

 

Красногвардійський

7,5

13,4

89,4

42,3

20,8

 

Красноперекопський

3,6

11,0

2,3

6,7

2,3

 

Ленінський

25,6

6,1

10,3

7,7

11,3

 

Нижньогірський

3,8

4,3

6,3

3,8

5,3

 

Первомайський

2,1

3,1

4,4

4,0

3,4

 

Роздольненський

6,8

4,5

5,6

7,0

7,2

 

Сакський

8,1

8,4

6,9

16,1

7,7

 

Сімферопольський

32,0

35,0

48,0

42,2

47,0

 

Совєтський

7,1

4,9

2,5

7,3

3,3

 

Чорноморський

21,3

10,4

15,9

5,0

6,3

 

*1 Дані по індивідуальному житловому будівництву, багаторічних насадженнях,

Робочій та продуктивній худобі не розподілені по містах та районах.

*2 Дані попередні.

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

6.6. Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення

нафти за окремими видами економічної діяльності у 2006 р.

Спожито палива*1

Питома вага споживання за окремими видами

Економічної діяльності, відсотків

Сільське госпо-дарство, мислив-ство та лісове господ-дарство

Промис-ловість

Будів-ництво

Оптова

І роз-дрібна торгівля

Транс-порт і зв’язок

Підпри-ємства

Та орга-нізації

Інших видів діяль-ності

Всього, Тис. т умовного палива

1804,1

6,9

76,1

4,1

1,0

5,2

6,7

Вугілля кам’яне, тис. т

126,9

2,9

68,4

0,2

0,4

9,5

18,6

Газ природний, млн. м3

1140,7

2,7

91,7

0,4

0,1

0,9

4,2

Нафта (включаючи

Газовий конденсат), тис. т

4,8

100,0

Бензин моторний, тис. т

59,3

19,4

25,3

11,9

7,7

10,9

24,8

Паливо дизельне, тис. т

143,3

29,1

17,8

15,4

3,4

27,5

6,8

Мазути топкові важкі, тис. т

41,3

10,9

54,7

9,1

1,3

6,0

18,0

Гас, тис. т

0,2

24,0

0,3

75,7

Пропан і бутан скраплені, тис. т

3,0

0,2

79,1

1,4

5,1

12,5

1,7

Масла мастильні, тис. т

4,5

30,6

24,0

13,9

1,5

24,8

5,2

Дрова для опалення, тис. м3 щільних

10,1

10,5

11,1

0,0

1,1

1,2

76,1

 

*1 Без врахування продажу населенню.

6.7. Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти*1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Бензин моторний, тис. т

63,1

63,0

60,2

58,4

57,0

62,5

59,3

Паливо дизельне, тис. т

195,2

167,1

152,9

147,9

137,2

132,5

143,3

Вугілля кам’яне, тис. т

167,5

127,0

91,8

88,0

72,7

152,6

126,9

Мазути топкові важкі, тис. т

65,5

65,7

47,4

39,2

32,9

41,2

41,3

Газ природний, млн. м3

771,9

831,2

791,5

986,9

1028,2

1168,6

1140,7

Дрова для опалення,

Тис. м3 щільних

8,4

8,0

14,0

14,3

14,4

12,0

10,1

Нафта, включаючи газовий

Конденсат, тис. т

4,4

3,2

2,6

2,3

2,2

5,7

4,8

Паливо пічне побутове, тис. т

16,0

15,7

16,5

16,9

17,3

Пропан і бутан скраплені, тис. т

2,7

3,2

3,7

3,0

3,5

11,2

3,0

Масла мастильні, тис. т

7,6

6,5

6,2

5,5

5,0

4,5

4,5

*1 Див. виноску до табл. 6.6.

6.8. Використання паливно-енергетичних ресурсів

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всього, Тис. т умовного палива

2270,4

2302,4

2144,1

2501,0

2572,6

2903,8

2837,0

У тому числі, відсотків

Паливо котельно-пічне

51,6

52,8

52,9

55,4

55,1

56,3

55,5

Теплоенергія

21,0

20,8

20,6

19,6

20,4

20,7

20,7

Електроенергія

27,4

26,4

26,5

25,0

24,5

23,0

23,8

6.9. Утворення та використання вторинних теплових ресурсів у 2006 р.

Кількість

Установок, шт.

Вихід і використання вторинних теплових

Ресурсів, Гкал

Річний

Вихід

Виробка тепла

Фактично

Використано

Можлива

Фактична

Всього по вторинних теплових ресурсах

10

498246

376600

301670

267193

З них

Котлами-утилізаторами

9

320086

235500

227643

227643

Системами випарного охолодження

1

178160

141100

74027

39550


6.10. Структура споживання енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти

(відсотків)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всього

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі

Вугілля кам’яне

7,4

6,0

4,4

3,7

3,3

5,2

4,9

Газ природний

55,6

60,5

62,1

67,7

70,6

71,6

72,7

Нафта, включаючи

Газовий конденсат

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

Бензин моторний

5,9

5,9

6,1

5,2

5,1

4,8

4,9

Паливо дизельне

17,7

15,3

15,1

12,8

11,9

10,5

11,5

Мазути топкові важкі

5,6

5,7

4,4

3,2

2,7

3,0

3,1

Гас

0,0

0,2

0,2

0,3

0,5

0,1

0,0

Паливо пічне побутове

1,5

1,4

1,6

1,5

1,5

Мазут флотський

1,7

0,5

0,3

0,1

0,1

Кокс та напівкокс

З вугілля кам’яного,

Вугілля бурого та торфу

3,2

3,4

3,7

3,3

1,9

0,1

0,1

Дрова для опалення

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

6.11. Продаж (відпуск) палива населенню

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Вугілля кам’яне, тис. т

68,1

53,5

75,9

64,9

48,8

20,0

13,1

Газ природний, млн. м3

347,1

334,6

338,0

390,8

379,6

437,7

591,4

Бензин моторний, тис. т

8,6

102,8

40,4

15,6

23,3

75,7

141,5

Паливо дизельне, тис. т

2,6

4,7

26,9

6,0

8,1

65,0

39,3

Гас, тис. т

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Паливо пічне побутове, тис. т

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Кокс та напівкокс

З вугілля кам’яного,

Вугілля бурого та торфу, тис. т

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

Мазути топкові важкі, тис. т

1,4

0,2

0,1

0,0

0,0

Пропан і бутан скраплені, тис. т

7,0

6,5

5,7

5,8

14,6

7,0

4,7

Дрова для опалення,

Тис. м3 щільних

39,5

36,2

35,8

38,1

40,9

47,9

39,1