Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 13)

16.31. Міграція населення з країнами СНД у 2007 р.

Осіб

На 100 тис. наявного

Населення

Число прибулих

Число вибулих

Сальдо міграції

Число прибулих

Число вибулих

Сальдо міграції

Автономна

Республіка Крим

4594

2132

2462

232,7

108,0

124,7

Сімферополь

638

253

385

176,5

70,0

106,5

Алушта

168

51

117

320,6

97,3

223,3

Армянськ

72

55

17

285,7

218,3

67,4

Джанкой

3

36

–33

7,8

93,3

–85,5

Євпаторія

346

125

221

281,5

101,7

179,8

Керч

171

196

–25

114,3

131,0

–16,7

Красноперекопськ

40

40

131,6

131,6

Саки

39

32

7

152,9

125,5

27,4

Судак

115

35

80

392,5

119,5

273,0

Феодосія

204

106

98

192,3

99,9

92,4

Ялта

174

134

40

122,7

94,5

28,2

Бахчисарайський

244

70

174

270,8

77,7

193,1

Білогірський

235

102

133

366,6

159,1

207,5

Джанкойський

28

56

–28

36,7

73,4

–36,7

Кіровський

224

84

140

411,0

154,1

256,9

Красногвардійський

252

125

127

277,2

137,5

139,7

Красноперекопський

36

17

19

119,6

56,5

63,1

Ленінський

190

136

54

294,1

210,5

83,6

Нижньогірський

154

65

89

296,7

125,2

171,5

Первомайський

42

43

–1

114,1

116,8

–2,7

Роздольненський

87

43

44

249,3

123,2

126,1

Сакський

293

120

173

380,0

155,6

224,4

Сімферопольський

682

147

535

445,8

96,1

349,7

Совєтський

101

36

65

292,8

104,3

188,5

Чорноморський

56

25

31

175,0

78,1

96,9


16.32. Розподіл біженців за основними віковими групами за країнами

(на 1 січня 2008 р.)

Усього

Біженців

У тому числі у віці

Молодшому

За працездатний

Працездатному

Старшому

За працездатний

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Усього

По країнах

19

9

4

3

12

4

3

2

Європи

1

1

У тому числі

Російська

Федерація

1

1

Азії

16

6

2

1

11

4

3

1

У тому числі

Афганістан

3

1

3

1

Азербайджан

1

2

1

2

Вірменія

1

1

Грузія

2

1

2

1

Ірак

4

2

1

1

2

1

1

Індія

1

1

Сирійська

Арабська Республіка

4

4

Африки

1

1

У тому числі

Судан

1

1

Особи без громадянства

2

2

2

217. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15–70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. Економічно активними вважаються особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітні. Кількість зазначених категорій та їх характеристики розраховуються на підставі даних вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності (далі вибіркові обстеження), що впроваджені у практику роботи органів державної статистики з 1995 р. відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП). Зазначені вибіркові обстеження проводяться за місцем проживання населення та охоплюють осіб віком 15–70 років щодо яких розраховуються оцінки показників економічної активності, зайнятості та безробіття.

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважаються особи у віці 15–70 років, які:

Працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

Особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

У таблиці 17.3 середньорічну кількість зайнятого населення за 1995 р. наведено за розрахунком балансу трудових ресурсів, а з 2000 р. – за матеріалами вибіркових обстежень. У зазначеній таблиці розподіл найманих працівників підприємств, установ та організацій з 1995 р. здійснено за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності (таблиця 17.4) здійснено на основі комплексної оцінки шляхом гармонізації даних вибіркових обстежень населення, державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій та адміністративної звітності.

Кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій охоплює зайнятих, які за місцем роботи уклали письмовий трудовий договір (контракт, договір цивільно-правового характеру) на постійній або тимчасовій основі. До цієї категорії віднесені працівники суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних і фінансових установ та громадських організацій державної та недержавної форм власності, а також військовослужбовці (крім строкової служби) та іноземні громадяни.

Наймані працівники враховуються за місцем сфери прикладання їх праці, тобто за місцем знаходження підприємства або його структурного підрозділу та класифікуються за відповідними видами економічної дільності.

Показник кількості найманих працівників, зазначений у таблицях 17.25–17.40 не враховує працівників малих підприємств, також зайнятих у громадян-підприємців та на умовах договорів цивільно-правового характеру. У зв’язку зі зміною методології, починаючи з 2004 р. у зазначеній кількості найманих працівників не враховуються також особи, які отримують грошове забезпечення (військовослужбовці і особи рядового та начальницького складу).

Зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу.

Рівень економічної активності визначається як відношення (у відсотках) кількості економічно активного населення у віці 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення у віці 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Безробітні (за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); протягом останніх чотирьох тижнів шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносяться особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; навчаються за направленням служби зайнятості.

У таблицях 17.11–17.24 – інформацію наведено за даними Кримського республіканського центру зайнятості.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки.

Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Рівень зареєстрованого безробіття – визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.

Навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце, вакансію Розраховано як відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями.

Вивільнення працівників з економічних причин – кількість осіб, вивільнених за ініціативою адміністрації підприємств, установ та організацій у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією виробництва, скороченням кількості або штату.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) – особи, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або «безробітні».

До складу цієї категорії населення належать: учні та студенти; пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими; особи, які зневірились знайти роботу; інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, та ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів Охоплює працівників підприємств, установ та організацій (без урахування статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), які пройшли навчання безпосередньо на виробництві та у навчальних закладах різних типів за договорами за рахунок коштів підприємств.

Підготовка новим професіям Включає первинну професійну підготовку осіб, які раніше не мали професії, та перепідготовку кадрів за іншою, порівняно з раніше здобутою, професією.

Підвищення кваліфікації – навчання з метою поглиблення раніше здобутих знань, умінь і навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

До категорії працівників, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації не враховуються працівники, які пройшли навчання за направленням державної служби зайнятості або самостійно навчались у навчальних закладах.

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості – кількість штатних працівників, які не відпрацювали встановлені години робочого часу у зазначеному періоді з причин перебування у відпустках з ініціативи адміністрації або переведення їх на роботу у режимі неповного робочого дня (тижня).

Неявки з поважних причин Це невиходи на роботу працівників у зв’язку із відпустками (щорічними, навчальними тощо) та іншими неявками, передбаченими чинним законодавством з причин тимчасової непрацездатності, тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві тощо.

Відпрацьований час Вимірюється у людино-годинах працівників, які фактично працювали на підприємстві, включаючи тих, що були зайняті неповний робочий день (тиждень), виконували понадурочну роботу, працювали у вихідні та святкові (неробочі) дні або понад місячну норму (поза графіком), а також людино-години роботи надомників.

Втрати робочого часу – це час, який можливо було використати для роботи, але невідпрацьований з причин неявок з дозволу адміністрації (включаючи неявки з ініціативи адміністрації), простоїв, прогулів та страйків.

Колективні договори – це інформація про кількість та структуру колективних договорів (укладених та зареєстрованих), яка подається підприємствами, установами та організаціями, на яких вони діють, згідно Закону України «Про колективні договори і угоди».

До кількості працівників, які охоплені колективними договорами належать працівники, які перебувають у штаті підприємства, незалежно від членства у профспілці, включаючи і тих, які на момент складання звіту відсутні з різних причин.

17.1. Населення за економічною активністю

(у віці 15–70 років)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Економічно активне

Населення, тис. осіб

989,8

1015,7

989,9

966,4

958,7

957,2

960,4

Працездатного віку

916,6

922,8

910,5

890,7

885,3

883,3

886,9

Старше працездатного віку

73,2

92,9

79,4

75,7

73,4

73,9

73,5

Зайняті, тис. осіб

909,9

963,8

931,8

899,7

906,1

908,6

916,5

Працездатного віку

838,5

872,0

853,1

824,6

833,1

834,8

843,0

Старше працездатного віку

71,4

91,8

78,7

75,1

73,0

73,8

73,5

Безробітне населення,

(за методологією МОП),

Тис. осіб

79,9

51,9

58,1

66,7

52,6

48,6

43,9

Працездатного віку

78,1

50,8

57,4

66,1

52,2

48,5

43,9

Старше працездатного віку

1,8

1,1

0,7

0,6

0,4

0,1

Економічно неактивне

Населення, тис. осіб

628,2

589,1

577,9

571,9

583,6

583,5

576,6

Працездатного віку

391,1

382,1

366,9

360,0

365,7

365,5

357,3

Старше працездатного віку

237,1

207,0

211,0

211,9

217,9

218,0

219,3

Рівень економічної

Активності, відсотків

До населення відповідної

Вікової групи

У віці 15–70 років

61,2

63,3

63,1

62,8

62,2

62,1

62,5

Працездатного віку

70,1

70,7

71,3

71,2

70,8

70,7

71,3

Старше працездатного віку

23,6

31,0

27,3

26,3

25,2

25,3

Рівень зайнятості

Населення, відсотків

До населення відповідної

Вікової групи

У віці 15–70 років

56,2

60,1

59,4

58,5

58,7

59,0

59,6

Працездатного віку

64,1

66,8

66,8

65,9

66,6

66,8

67,8

Старше працездатного віку

23,0

30,6

27,1

26,1

25,1

23,4

Рівень безробіття населення (за методологією МОП),

Відсотків До економічно

Активного населення

Відповідної вікової групи

У віці 15–70 років

8,1

5,1

5,9

6,9

5,5

5,1

4,6

Працездатного віку

8,5

5,5

6,3

7,4

5,9

5,5

4,9

Старше працездатного віку

2,5

1,2

0,9

0,8

0,5

0,1

17.2. Населення за економічною активністю, статтю та

Місцем проживання у 2007 р.

(у віці 15–70 років; тис.)

Всього

У тому числі

Жінки

Чоловіки

Міське

Населення

Сільське

Населення

Економічно активне

Населення

960,4

471,1

489,3

604,4

356,0

Працездатного віку

886,9

417,4

469,5

565,2

321,7

Старше працездатного

Віку

73,5

53,7

19,8

39,2

34,3

Зайняті

916,5

441,1

475,4

569,3

347,1

Працездатного віку

843,0

387,4

455,6

530,1

312,8

Старше працездатного

Віку

73,5

53,7

19,8

39,2

34,3

Безробітні

43,9

30,0

13,9

35,0

8,9

Працездатного віку

43,9

30,0

13,9

35,0

8,9

Старше працездатного

Віку

Економічно

Неактивне населення

576,6

366,7

209,9

366,0

210,6

Працездатного віку

357,3

210,8

146,5

216,1

141,2

Старше працездатного

Віку

219,3

155,9

63,4

149,9

69,4

17.3. Зайнятість населення1

Всього

Зайнято, тис.

Наймані

Працівники підприємств, установ та організацій, тис.

У тому числі

Промисловість

Сільське господарство,

Мисливство і лісове

Господарство; рибальство та рибництво

Тис.

Відсотків до

Загальної

Кількості зайнятих

Тис.

Відсотків до

Загальної

Кількості зайнятих

2000

909,9

611,6

101,6

11,2

128,1

14,1

2001

910,6

600,7

84,5

9,3

108,3

11,9

2002

963,8

572,8

98,5

10,2

91,2

9,5

2003

931,8

552,9

95,9

10,3

77,5

8,3

2004

899,7

572,8

105,3

11,7

72,0

8,0

2005

906,1

585,3

106,0

11,7

70,1

7,7

2006

908,6

580,4

108,6

12,0

60,5

6,7

2007

916,5

571,8

100,7

11,0

59,6

6,5

1 Див. методологічні пояснення до розділу.

17.4. Кількість зайнятого населення

за видами економічної діяльності

(тис.)

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

931,8

899,7

906,1

908,6

916,5

Сільське господарство,

Мисливство і лісове

Господарство. Рибальство та рибництво

276,8

228,1

221,5

191,4

179,1

Промисловість

100,8

108,7

109,4

113,5

108,2

Будівництво

39,6

39,9

42,1

41,9

43,4

Торгівля; ремонт автомобілів,

Побутових виробів та предметів особистого вжитку. Діяльність готелів та ресторанів

181,9

193,1

196,4

220,6

229,7

Діяльність транспорту та зв’язку

63,5

57,4

58,8

60,8

65,9

Фінансова діяльність

6,9

7,9

9,0

9,5

11,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

34,6

39,1

40,1

48,5

61,1

Державне управління

50,0

46,3

45,3

43,2

40,3

Освіта

60,3

61,4

65,3

65,1

63,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

75,4

75,3

77,7

75,5

75,6

Інші види економічної діяльності

42,0

42,5

40,5

38,6

38,9