Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 9)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 9)

 

10.28. Забезпеченість населення телефонними апаратами

загального користування

(одиниць)

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Основні домашні

Телефонні апарати

(на 100 сімей)

30

37

42

45

48

50

52

53

Таксофони універсальні

(на 100 тис. населення)

75

149

155

172

176

188

155

Таксофони місцеві

(на 10 тис. населення)

11

8

3

2

2

0,2

0,2

10.29. Основні телефонні апарати мережі загального користування

(тис.)

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Основні телефонні

Апарати мережі

294,7

344,2

374,5

396,1

413,7

432,6

450,4

463,8

Міської

245,7

290,9

317,3

336,6

350,9

363,8

382,6

393,2

Сільської

49,0

53,3

57,2

59,5

62,8

68,8

67,8

70,6

Із загальної кількості

Основні домашні

Телефонні апарати мережі

231,5

291,2

317,1

335,7

351,1

368,0

379,7

388,8

Міської

196,2

244,9

266,4

282,6

294,4

305,7

318,5

324,8

Сільської

35,3

46,3

50,7

53,1

56,7

62,3

61,2

64,0

10.30. Основні телефонні апарати мережі загального користування

Та відомчі, які мають на неї вихід

(тис.)

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Основні телефонні

Апарати мережі загаль-ного користування та відомчих, які мають на неї вихід

332,4

384,8

405,1

424,2

441,3

457,5

474,4

486,8

Міської

281,4

328,4

344,7

361,4

376,3

386,3

406,3

416,0

Сільської

51,0

56,4

60,4

62,8

65,0

71,2

68,1

70,8

Із загальної кількості

Основні домашні

Телефонні апарати

Мережі

243,2

309,5

327,6

346,1

360,3

377,0

386,9

394,7

Міської

206,3

260,5

274,1

290,1

301,7

313,0

325,5

330,7

Сільської

36,9

49,0

53,5

56,0

58,6

64,0

61,4

64,0

10.31. Таксофони телефонної мережі

(одиниць)

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

4098

4494

4874

4581

4990

4615

3745

3051

Міської мережі

4058

4312

4624

4321

4558

4149

3442

2727

Сільської мережі

40

182

250

260

432

466

303

324

Із загальної кількості

Універсальні таксофони

1582

3007

3101

3424

3481

3712

3051

Міської мережі

1438

2835

2890

3089

3110

3409

2727

Сільської мережі

144

172

211

335

371

303

32411. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистична інформація про зовнішню торгівлю товарами підготовлена на основі даних Державної митної служби України з дорахуванням обсягів електроенергії, риби, виловленої у нейтральних водах, нафти, природного газу і товарів, придбаних в іноземних портах. Дані про експорт товарів наведені по країнах призначення, про імпорт товарів – по країнах походження.

Країна призначення – це країна, яка визначена на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару.

Країна походження – це країна, в якій товар було повністю вироблено або достатньо перероблено.

Оцінку вартості товарів приведено у національній валюті України. Перерахунок у долари США здійснюється на дату оформлення вантажної митної декларації за офіційним курсом Національного банку України у цей день, за звітами підприємств – на основі середньомісячного та середньоквартального курсів валют.

Статистична інформація про зовнішню торгівлю послугами підготовлена на основі державної статистичної звітності підприємств та організацій України.

Облік послуг проводиться у вартісному виразі (у валюті контракту). Перерахунок вартості послуг у долари США і національну валюту України здійснюється за середньоквартальним курсом, розрахованим на основі щоденних офіційних курсів валют, встановлених Національним банком України.

Пряма іноземна інвестиція – це інвестиція, що передбачає довгострокові взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці країни, яка не є країною інвестора. Метою прямого інвестора є суттєвий вплив на управління підприємством – резидентом. До категорії прямих інвестицій включено внески нерезидентів до статутного фонду та обсяги прав власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери, що складають не менше 10% вартості статутного фонду резидента, а також інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність. До категорії прямих інвестицій відносяться кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів.

Підприємство прямого інвестування – це підприємство, в якому іноземний інвестор є володарем не менш 10 відсотків загального обсягу статутного фонду підприємства.

11.1. Основні показники зовнішньоекономічної діяльності

Підприємств та організацій

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Кількість підприємств, учасників

Зовнішньоекономічної діяльності,

Одиниць

772

950

1170

1290

1259

1754

1950

Кількість країн-партнерів

97

132

128

104

110

137

111

Обсяг експорту товарів,

Млн. дол. США

173,4

220,5

318,0

274,9

355,6

400,1

463,0

У тому числі в

Країни СНД

62,2

94,4

74,6

111,8

148,4

194,8

233,7

Інші країни

111,2

126,1

243,4

163,1

207,2

205,3

229,3

Обсяг імпорту товарів,

Млн. дол. США

146,2

120,9

153,9

149,3

168,6

228,3

266,9

У тому числі з

Країн СНД

67,6

35,5

21,3

25,5

37,9

57,1

67,5

Інших країн

78,6

85,4

132,6

123,8

130,7

171,2

199,4

Обсяг експорту послуг,

Млн. дол. США

76,9

111,2

131,0

153,2

146,5

155,1

174,2

У тому числі в

Країни СНД

30,3

47,8

55,7

75,9

75,9

82,8

101,4

Інші країни

46,6

63,4

75,3

77,3

70,6

72,3

72,7

Обсяг імпорту послуг,

Млн. дол. США

12,0

7,5

5,3

12,2

9,2

10,7

13,7

У тому числі з

Країн СНД

7,0

2,2

0,6

2,1

2,7

1,6

3,2

Інших країн

5,0

5,3

4,7

10,1

6,5

9,1

10,5

Обсяг іноземних інвестицій в

Економіку АР Крим на кінець

Року, млн. дол. США

146,0

194,8

234,0

331,2

460,4

577,0

726,2

У тому числі з

Країн СНД

99,5

104,8

122,6

144,3

170,1

215,2

303,1

Інших країн

46,5

90,0

111,4

186,9

290,3

361,8

423,1

Надходження іноземних

Інвестицій в економіку АР Крим, млн. дол. США

16,8

34,5

35,7

116,8

131,9

120,5

155,0

У тому числі з

Країн СНД

2,5

4,4

12,7

21,7

26,9

48,7

98,4

Інших країн

14,3

30,1

23,0

95,1

105,0

71,8

56,6

11.2. Зовнішня торгівля товарами

(тис. дол. США)

Експорт

Імпорт

2000

2005

2006

2007

2000

2005

2006

2007

Всього

173449,6

355606,9

400077,6

463029,1

146159,5

168559,3

228333,0

266863,1

Країни СНД

62207,2

148418,5

194813,8

233748,4

67579,4

37865,4

57100,6

67525,1

Азербайджан

176,8

2978,8

6868,2

11517,0

67579,4

2974,4

4063,6

969,3

Білорусь

5515,0

18263,5

21724,4

22696,5

2141,1

2030,9

1732,1

2854,1

Вірменія

131,3

599,7

753,2

1570,0

0,5

181,9

113,6

2,2

Грузія

544,2

2644,8

3289,6

5230,0

382,2

1776,8

6806,9

6879,9

Казахстан

234,4

6348,9

7558,2

9471,8

209,5

4894,1

5536,4

4076,4

Киргизстан

5,7

420,2

157,3

29,9

93,1

Молдова

3627,6

8841,6

6129,4

7371,4

305,6

685,5

3731,7

4796,3

Російська

Федерація

49735,3

103399,8

139054,8

166989,6

62733,0

24885,0

34741,9

47409,2

Таджикистан

4,6

141,1

8,0

11,4

Туркменістан

993,7

449,5

3213,2

3796,8

213,3

343,6

477,5

Узбекистан

1238,6

4330,6

6057,5

5064,0

1610,8

130,4

30,7

60,2

Інші

Країни світу

111242,4

207188,4

205265,9

229280,7

78580,1

130693,9

171232,4

199338,0

Європа

47650,6

122287,1

118805,6

139451,4

60977,5

82385,6

109736,6

117696,9

У тому числі

Австрія

2405,4

538,9

957,7

1382,4

1256,6

2790,1

3208,2

3440,3

Албанія

142,5

3154,1

Бельгія

33,8

15,3

748,5

232,3

1450,1

2099,2

3806,9

4543,2

Болгарія

1954,9

4507,9

1356,8

816,3

303,2

476,0

636,7

599,8

Боснія і

Герцеговина

40,9

57,0

5,9

Ґібралтар

25,1

50,5

9,3

Греція

1999,0

29,9

264,3

447,1

171,0

178,1

563,0

639,4

Данія

94,4

3273,8

3490,0

358,7

227,6

1497,1

575,0

Естонія

623,4

972,3

1858,8

2164,4

636,6

814,0

1188,5

1550,0

Ірландія

1,2

61,0

76,4

189,2

12,8

109,8

18,1

13,8

Ісландія

0,5

14,8

32,5

Іспанія

9115,9

22486,3

8060,4

8253,4

18288,3

2050,9

1891,3

2380,1

Італія

7571,8

24130,5

18746,7

25797,6

6605,2

15261,0

22694,6

34110,0

Латвія

2856,1

866,9

795,9

3462,1

7,3

244,3

186,3

101,2

Литва

2537,5

2345,4

727,7

1003,3

193,4

478,6

363,9

842,9

Ліхтенштейн

38,6

34,2

Люксембург

229,6

893,5

0,1

Македонія,

Колишня

Югославська

Республіка

4,0

45,1

500,0

16,3

192,1

Мальта

47,4

6918,1

0,5

0,5

4,1

14,7

Нідерланди

2955,7

4408,5

7658,2

18406,8

2987,1

1921,9

12143,3

5068,5

Німеччина

1885,2

11464,4

15121,1

16708,3

9432,3

22073,2

31611,2

28622,9

Норвегія

256,7

199,7

1279,0

287,1

282,6

291,5

34,8

158,8

Польща

2146,9

5508,0

10010,7

15151,3

3059,8

4107,2

7176,3

7856,7


Продовження табл. 11.2

Експорт

Імпорт

2000

2005

2006

2007

2000

2005

2006

2007

Португалія

2061,2

10,2

32,2

4,6

505,0

592,5

1008,3

858,2

Румунія

1333,3

1963,1

7750,6

18371,4

733,2

682,6

1916,5

501,9

Сан-Марино

0,1

Сербія і

Чорногорія

26,0

247,3

1700,5

3252,5

5420,6

1830,4

Словаччина

1448,3

7876,5

7959,8

3815,9

1751,6

4556,2

3761,9

3705,2

Словенія

18,3

182,9

1,4

63,3

385,4

466,1

358,1

Сполучене

Королівство

830,4

1249,9

1494,3

872,6

2851,4

2758,9

1664,5

2129,3

Угорщина

1202,0

6215,2

10652,7

5798,5

4952,3

1475,8

438,5

1668,1

Фінляндія

1081,8

1329,6

1096,5

143,6

5109,6

2373,0

3953,6

Франція

1535,8

1770,8

1327,7

1099,1

1040,6

3388,6

1980,0

4575,5

Хорватія

25,2

73,9

133,5

4,3

3,5

136,7

Чеська

Республіка

832,1

7559,8

10917,9

7347,8

1299,9

2236,8

1676,5

4145,3

Швейцарія

1827,3

8237,9

677,2

48,0

174,0

3055,1

1519,4

2745,3

Швеція

58,4

1302,2

1740,3

1463,5

970,6

796,9

444,7

307,3

Югославія

83,0

69,1

Азія

29445,0

60793,2

54202,9

66920,0

7363,0

32925,4

48151,4

63900,0

У тому числі

Афганістан

44,0

198,0

Бангладеш

4,6

929,0

В’єтнам

7,7

184,3

101,7

516,9

0,6

44,1

52,6

8,8

Гонконг

3,9

114,4

61,5

59,0

18,7

44,6

101,6

Ємен

387,8

236,1

2269,9

77,8

Ізраїль

1006,9

459,9

4353,2

1682,5

348,0

1741,4

3491,9

4772,3

Індія

4090,1

2210,6

664,8

6421,4

1983,1

311,5

884,1

465,7

Індонезія

51,8

1139,9

245,2

195,2

51,8

192,7

257,2

477,8

Іран,

Ісламська

Республіка

991,3

4332,6

2994,2

4560,6

32,2

23,2

100,1

241,0

Йорданія

40,6

94,1

105,0

114,2

Катар

723,8

9,9

964,5

Китай

326,7

7778,4

1616,5

716,4

483,2

6681,7

9708,5

15376,7

Кіпр

154,1

3719,9

0,3

104,8

17,9

84,6

71,9

КНДР

1,9

4,1

3,0

Камбоджа

622,8

Корея,

Республіка

1401,9

9394,3

6871,7

11156,4

412,3

1543,2

2160,8

3800,0

Кувейт

726,6

Ліван

901,9

2,3

476,6

128,6

0,4

1,8

0,0

Малайзія

5,4

643,3

463,2

100,9

1,7

149,6

305,8

448,8

Монголія

7,0

6,5

10,6

30,0

М’янма

0,4

Непал

33,3

2,8

2,0

Об’єднані

Арабські

Емірати

84,4

2179,8

1562,3

3982,1

63,7

375,5

1495,5

Оман

544,1

436,5

233,3

Пакистан

11,1

2682,7

1463,0

884,8

0,2

21,0

0,2


Продовження табл. 11.2

Експорт

Імпорт

 

2000

2005

2006

2007

2000

2005

2006

2007

 

 

Саудівська Аравія

1119,5

3852,5

1794,0

 

Сінгапур

129,7

93,1

230,6

256,7

17,1

666,1

 

Сирійська

Арабська

Республіка

1813,9

910,4

757,8

1308,1

43,0

7557,2

7338,0

10259,1

Таїланд

580,6

371,4

218,1

3,2

8,3

45,6

232,1

Тайвань,

Провінція

Китаю

245,2

1550,4

1935,8

2824,2

268,1

726,8

963,6

859,6

Туреччина

16802,5

18816,2

23230,8

27335,6

2244,1

9459,5

15679,4

13757,0

Філіппіни

43,3

0,4

184,9

174,9

236,8

Шрі-Ланка

36,0

24,8

151,4

22,6

69,0

155,3

115,4

Японія

500,9

12,3

27,1

20,6

1302,6

4110,2

5633,2

11147,7

Африка

20610,5

4730,9

9166,9

5914,8

2502,2

769,6

1325,3

1353,0

У тому числі

Алжир

997,0

399,2

1549,4

573,8

12,2

Ангола

4,2

1232,3

486,1

4,6

Гана

133,0

193,2

Габон

150,6

Екваторіальна Гвінея

1023,7

1,9

6,7

451,0

9,3

Єгипет

1370,1

309,7

3017,3

2803,0

2,9

12,8

16,3

84,5

Зімбабве

51,9

Кенія

29,2

8,5

9,3

Конго

1,4

Кот-д’Iвуар

2,4

2,8

Ліберія

15,3

Лівійська

Арабська

Джамахірія

213,4

844,5

130,0

Маврикій

1681,6

1280,5

Мавританія

11342,3

146,8

2,9

7,8

15,7

321,6

802,7

Мадагаскар

75,6

Малі

19,5

Марокко

3512,3

860,6

10,4

Мозамбік

8,2

Намібія

19,2

Нігерія

467,8

5,6

1442,7

262,6

Об’єднана

Республіка

Танзанія

92,5

Південна

Африка

7,4

706,5

567,6

185,4

714,7

959,4

465,7

Судан

5,4

6,8

13,2

2,9

Туніс

2006,2

344,3

603,6

1186,4

13,6

5,5

0,1

Уганда

46,0


Продовження табл. 11.2

Експорт

Імпорт

2000

2005

2006

2007

2000

2005

2006

2007

Америка

13461,6

18208,0

22121,5

16001,3

7734,4

14436,5

8302,8

16254,8

У тому числі

Анґілья

5,5

Аргентина

680,8

283,1

540,0

16,0

48,4

Аруба

4,1

3,2

Багами

733,9

615,8

831,7

952,9

Барбадос

6,2

1,8

Бермуди

13,2

Беліз

1010,1

57,0

Бразилія

76,9

9570,3

7284,9

3638,7

0,2

394,1

41,8

986,2

Венесуела

1212,6

Віргінські

Острови,

Британські

22,8

445,3

1150,6

0,1

5,5

39,4

7,9

Гаїті

5,2

Домініка

5,4

Домініканська Республіка

1,0

Еквадор

Канада

25,0

1825,1

6679,8

4622,0

1951,0

67,4

241,2

295,7

Колумбія

320,7

130,0

34,4

Коста-Рика

0,2

15,3

29,7

14,4

Куба

30,1

Мексика

476,2

528,3

0,1

0,3

6,5

25,6

23,2

Панама

265,9

3,5

2,5

7,0

1348,8

Парагвай

16,5

36,0

Перу

9,6

32,3

483,0

96,3

Пуерто-Рико

35,2

Сполучені Штати
Америки

12124,3

2805,8

5314,0

6591,4

5649,5

13324,2

7041,9

12398,6

Сент-Кітс і Невіс

307,7

2,9

Уругвай

0,8

33,3

124,7

Чілі

299,3

47,5

38,5

0,3

44,6

Австралія

І Океанія

74,7

1169,2

969,0

993,3

3,0

176,8

3716,3

133,3

У тому числі

Австралія

74,7

7,9

30,4

10,0

3,0

35,8

3716,3

133,3

Маршаллові

Острови

141,0

Нова Зеландія

1161,3

938,6

983,3