Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник ОСВІТА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2006 рік (частина 3)

Статистичний збірник ОСВІТА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2006 рік (частина 3)

4.19. Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ

IIIIV Рівнів акредитації за джерелами фінансування

Їх навчання Та регіонами

(осіб)

Всього

У тому числі за рахунок

Держав-

Ного

Бюджету

Місцевих

Бюджетів

Центральних органів

Виконавчої влади,

Юридичних

Осіб

Фізичних

Осіб

Всього

13020

2401

1365

3

9251

Сімферополь

10551

2070

915

2

7564

Керч

715

331

-

-

384

Феодосія

387

-

-

1

386

Ялта

1367

-

450

-

917


4.20. Розподіл студентів, які прийняті на початковий цикл

Навчання за джерелами фінансування їх навчання та регіонами

(відсотків)

4.21. Чисельність зарахованих до ВНЗ IIV Рівнів акредитації

Окремих категорій студентів, за регіонами

(осіб)

Всього

У тому числі

Осіб з числа

Постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Сільської молоді

1 та 2

Категорії

3 та 4

Категорії

Всього

У тому

Числі за

Цільовим

Направленням

Згідно

Встановленої

Квоти

Всього

16418

28

27

6547

278

Сімферополь

13077

19

21

5318

209

Євпаторія

138

-

-

79

-

Керч

1046

7

-

175

-

Феодосія

614

-

4

309

-

Ялта

1523

2

2

646

69

Сімферопольський

20

-

-

20

-


4.22. Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ за

Джерелами фінансування їх навчання, за підпорядкованістю ВНЗ

(осіб)

Всього

У тому числі за рахунок

Держав-

Ного

Бюджету

Місцевих

Бюджетів

Централь-

Них орга-

Нів виконавчої влади, юридичних осіб

Фізичних

Осіб

Всього

16418

2915

2326

3

11174

Міністерство аграрної політики

715

331

-

-

384

Міністерство освіти і науки

8613

1897

1664

2

5050

Міністерство у справах сім’ї,

Молоді та спорту

20

20

-

-

-

Міністерство культури і

Туризму

417

-

249

-

168

Міністерство охорони здоров’я

1374

265

408

-

701

Міністерство транспорту

347

186

-

-

161

Міністерство внутрішніх справ

443

189

-

-

254

Приватні вищі навчальні заклади

4489

27

5

1

4456

У тому числі

Центральна Спілка споживчих товариств

412

27

-

-

385

4.23. Конкурс на вступних іспитах на початковий цикл навчання

(кількість поданих заяв на 100 зарахованих)

2006/07

2007/08

ВНЗ I–II рівнів акредитації

139

132

З них на форми навчання

Денну

144

133

Вечірню

126

134

Заочну

125

126

ВНЗ III–IV рівнів акредитації

154

162

З них на форми навчання

Денну

174

180

Вечірню

-

-

Заочну

126

138


4.24. ПРийом студентів на початковий цикл навчання за джерелами

Фінансування та освітньо-кваліфікаційними рівнями

(осіб)

Всього

У тому числі за рахунок

Держав-

Ного

Бюджету

Місцевих

Бюджетів

Центральних органів

Виконавчої влади,

Юридичних

Осіб

Фізичних

Осіб

Всього

16418

2915

2326

3

11174

З них за освітньо-кваліфікаційними

Рівнями

Молодший спеціаліст

3641

654

830

-

2157

Бакалавр

11866

1836

1496

3

8531

Спеціаліст

911

425

-

-

486

4.25. Прийом студентів на початковий та завершальний цикли навчання за джерелами фінансування та освітньо-кваліфікаційними рівнями

(Осіб)

Всього

У тому числі за рахунок

Держав-

Ного

Бюджету

Місцевих

Бюджетів

Централь-них органів

Виконавчої влади,

Юридичних

Осіб

Фізичних

Осіб

Всього

25338

4329

3278

5

17726

З них за освітньо-кваліфікаційними

Рівнями

Молодший спеціаліст

3641

654

830

-

2157

Бакалавр

11866

1836

1496

3

8531

Спеціаліст

8532

1486

854

2

6190

Магістр

1299

353

98

-

848


4.26. Чисельність студентів у ВНЗ, за підпорядкованістю

ВНЗ рівнів акредитації

I - II

III - IV

Всього,

Осіб

З них за

Денною

Формою

Навчання,

%

Всього,

Осіб

З них за

Денною

Формою

Навчання,

%

Всього

10237

73,2

60780

52,0

Міністерство аграрної політики

-

-

2543

58,7

Міністерство освіти і науки

3518

70,9

35853

53,3

Міністерство у справах сім’ї,

Молоді та спорту

41

100,0

-

-

Міністерство культури і туризму

1392

58,5

-

-

Міністерство охорони здоров'я

1671

95,4

2930

100,0

Міністерство транспорту

1479

56,7

-

-

Міністерство внутрішніх справ

-

-

1749

51,1

Приватні вищі навчальні заклади

2136

80,0

17705

40,4

У тому числі

Центральна Спілка споживчих

Товариств

945

59,0

-

-


4.27. Розподіл ВНЗ за типами та регіонами

Всього

У тому числі за типами ВНЗ

Училища

Техні-

Куми

Коледжі

Інсти-

Тути

Універ-

Ситети

Академії

Всього

34

5

5

9

5

8

2

Сімферополь

23

4

3

5

5

5

1

Євпаторія

2

-

-

2

-

-

-

Керч

3

-

1

1

-

1

-

Феодосія

2

-

1

-

-

-

1

Ялта

3

-

-

1

-

2

-

Сімферопольський

1

1

-

-

-

-

-

4.28. Чисельність студентів в розрахунку

На один ВНЗ, Осіб

подпись: в середньому на 1 внз - 2089

4.29. РозподІЛ чисельності студентів в ВНЗ за їх типами

Кількість

Закладів, всього

Чисельність

Студентів,

Всього

З них

Жінок

Всього

34

71017

42664

Училища

5

625

401

Технікуми

5

4997

1227

Коледжі

9

3807

2917

Інститути

5

8070

4727

Університети

8

45636

29774

Академії

2

7882

3618

4.30. Прийом на початковий цикл навчання та випуск фахівців

З ВНЗ за їх типами

(осіб)

Прийом на

Початковий цикл

Навчання

Випуск фахівців

Всього

16418

13244

Училища

173

190

Технікуми

1394

1280

Коледжі

1567

1660

Інститути

1709

1590

Університети

9787

7275

Академії

1788

1249


4.31. Чисельність студентів у ВНЗ за освітньо–кваліфікаційними

Рівнями

Всього

ВНЗ рівнів акредитації

I - II

III - IV

Всього,

Осіб

З них за

Денною

Формою

Навчання,%

Всього,

Осіб

З них за

Денною

Формою

Навчання,%

Всього

71017

10237

73,2

60780

52,0

Молодший спеціаліст

10964

9170

76,2

1794

76,7

Бакалавр

46319

990

51,4

45329

49,4

Спеціаліст

12379

77

-

12302

55,6

Магістр

1355

-

-

1355

71,2

4.32. Розподіл чисельності студентів за відповідними

Освітньо–кваліфікаційними рівнями до загальної чисельності

(відсотків)

4.33. Підготовка фахівців у ВНЗ за галузями знань

(осіб)

ВНЗ рівнів акредитації

I-II

III-IV

Чисель-

Ність

Студен-

Тів,

Всього

Прий-нято

На по-чатко-

Вий

Цикл

Навчан-ня

Випу-

Щено

З

ВНЗ

Чисель-

Ність

Студен-

Тів,

Всього

Прий-нято

На по-чатко-

Вий

Цикл

Навчан-ня

Випу-

Щено

З

ВНЗ

Всього

10237

3398

3136

60780

13020

10108

У т. ч. за галузями знань

Згідно з переліком 1997р.

Освіта

41

20

11

8098

55

1575

Культура і мистецтво

1128

153

185

1236

22

185

Гуманітарні науки

126

-

18

3052

-

711

Соціальні науки

-

-

-

1123

-

311

Економіка, комерція та підприємництво

2595

1004

1069

21222

136

4338

Право

-

-

-

3694

478

894

Природничі науки

-

-

-

2267

-

466

Математика та інформатика

335

105

61

1168

-

274

Інженерія

2946

825

665

3399

107

547

Транспорт

1074

274

297

656

36

113

Медицина

1643

668

830

2921

669

648

Архітектура

-

-

-

331

-

37

Сільське господарство, лісництво та рибництво

-

-

-

79

-

9

Специфічні категорії

-

-

-

17

-

-

Згідно з переліком 2006р

Освіта

-

-

-

1405

1405

-

Гуманітарні науки та

Мистецтво

321

321

-

1725

1725

-

Соціальні науки, бізнес

І право

-

-

-

6070

6070

-

Природничі науки

-

-

-

961

961

-

Інженерія

-

-

-

291

291

-

Будівництво та архітектура

-

-

-

822

822

-

Транспорт

-

-

-

201

201

-

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

-

-

-

33

33

-

Охорона здоров’я

28

28

-

9

9

-


4.34. Чисельність студентів у ВНЗ I-II рівнів акредитації

За освітньо–кваліфікаційними рівнями та галузями знань

(осіб)

Всього

У тому числі за освітньо–

Кваліфікаційними рівнями

Молодших

Спеціалістів

Бакалаврів

Спеціалістів

Всього

10237

9170

990

77

У т. ч. за галузями знань

Згідно з переліком 1997р.

Освіта

41

41

-

-

Культура і мистецтво

1128

584

467

77

Гуманітарні науки

126

-

126

-

Економіка, комерція та

Підприємництво

2595

2595

-

-

Математика та інформатика

335

335

-

-

Інженерія

2946

2946

-

-

Транспорт

1074

1074

-

-

Медицина

1643

1595

48

-

Згідно з переліком 2006р.

Гуманітарні науки та мистецтво

321

-

321

-

Охорона здоров’я

28

-

28

-


4.35. Чисельність студентів у ВНЗ IIIIV рівнів акредитації

За освітньо–кваліфікаційними рівнями та галузями знань

(осіб)

Всього

У тому числі за освітньо–

Кваліфікаційними рівнями

Молодших

Спеціалістів

Бака-

Лаврів

Спеціа-

Лістів

Магіст-

Рів

Всього

60780

1794

45329

12302

1355

У т. ч. за галузями знань

Згідно з переліком 1997р.

Освіта

8098

333

6056

1515

194

Культура і мистецтво

1236

38

921

243

34

Гуманітарні науки

3052

-

2352

548

152

Соціальні науки

1123

-

892

205

26

Економіка, комерція та

Підприємництво

21222

475

16430

3738

579

Право

3694

137

1423

1979

155

Природничі науки

2267

-

1785

399

83

Математика та інформатика

1168

-

908

194

66

Інженерія

3399

319

2266

779

35

Транспорт

656

99

426

131

-

Медицина

2921

393

6

2522

-

Архітектура

331

-

284

33

14

Сільське господарство,

Лісництво та рибництво

79

-

63

16

-

Специфічні категорії

17

-

-

-

17

Згідно з переліком 2006р.

Освіта

1405

-

1405

-

-

Гуманітарні науки та

Мистецтво

1725

-

1725

-

-

Соціальні науки, бізнес і

Право

6070

-

6070

-

-

Природничі науки

961

-

961

-

-

Інженерія

291

-

291

-

-

Будівництво та архітектура

822

-

822

-

-

Транспорт

201

-

201

-

-

Сільське, лісове і рибне

Господарство та переробка

Їх продукції

33

-

33

-

-

Охорона здоров’я

9

-

9

-

-


4.36. Розподіл чисельності студентів ВНЗ, за віком

(кількість повних років на 01.01.2008р.)

(осіб)

Чисель-ність

Студентів ВНЗ,

Всього

У тому числі навчається в ВНЗ рівнів акредитації

I - II

III - IV

Всього

У % до

Чисельності населення відповід-

Ного

Віку1

Всього

У % до

Чисельності населення відповід-

Ного

Віку1

Всього

71017

10237

Х

60780

Х

14 і менше

39

36

Х

3

Х

15

893

772

3,0

121

0,5

16

1258

896

3,2

362

1,3

17

7500

2234

7,7

5266

18,3

18

9619

2186

7,0

7433

23,9

19

9511

1235

3,8

8276

25,2

20

8701

599

1,8

8102

23,8

21

8244

335

1,0

7909

23,7

22

5645

246

0,7

5399

16,0

23

4052

237

0,7

3815

10,8

24

2521

201

0,6

2320

7,1

25

2172

206

0,7

1966

6,3

26

1614

165

0,5

1449

4,7

27

1563

154

0,5

1409

4,9

28

1438

153

0,5

1285

4,4

29

1408

126

0,4

1282

4,6

30-34

2626

209

0,2

2417

1,8

35 і старші

2213

247

Х

1966

Х

1 У розрахунку використана чисельність постійного населення станом на 01.01.2007р.

4.37. Розподіл чисельності студентів ВНЗ III рівнів акредитації

За віком, за регіонами

(осіб)

Всього

У тому числі за віком, років

14-17

18

19

20-24

25-29

30 і

Старші

Всього

10237

3938

2186

1235

1618

804

456

Сімферополь

7730

2937

1611

905

1301

610

366

Євпаторія

247

101

79

23

27

9

8

Керч

1059

360

203

145

167

142

42

Феодосія

828

433

178

95

59

31

32

Ялта

332

93

99

60

61

11

8

Сімферопольський

41

14

16

7

3

1

-

4.38. Розподіл чисельності студентів ВНЗ IIIIV рівнів акредитації

За віком, за регіонами

(осіб)

Всього

У тому числі за віком, років

17 і

Менше

18

19

20-24

25-29

30-34

35 і

Старші

Всього

60780

5752

7433

8276

27545

7391

2417

1966

Сімферополь

50442

4279

6148

7052

23912

5848

1833

1370

Керч

2543

469

323

324

980

330

67

50

Феодосія

1815

142

200

173

436

480

221

163

Ялта

5980

862

762

727

2217

733

296

383

4.39. Розподіл чисельності студентів за окремими віковими категоріями

(У Відсотках до загальної чисельності)

4.40. Чисельність жінок серед студентів ВНЗ, за регіонами

Всього,

Осіб

З них у ВНЗ рівнів акредитації

I - II

III - IV

Всього,

Осіб

У % до

Загальної

Чисель-

Ності

Студентів

Всього,

Осіб

У % до

Загальної

Чисель-

Ності

Студентів

Всього

42664

5158

50,4

37506

61,7

Сімферополь

34732

3811

49,3

30921

61,3

Євпаторія

218

218

88,3

-

-

Керч

1452

550

51,9

902

35,5

Феодосія

1517

275

33,2

1242

68,4

Ялта

4734

293

88,3

4441

74,3

Сімферопольський

11

11

26,8

-

-

4.41 Чисельність жінок серед студентів ВНЗ всіх рівнів акредитації

(осіб)

4.42. Чисельність окремих категорій студентів у ВНЗ всіх рівнів

Акредитації, за регіонами

(осіб)

Інваліди

Іноземні

Громадяни

Загальна

Чисельність

Студентів з

Числа дітей-сиріт і дітей,

Позбавлених

Батьківського піклування

Віком до

18 років

Окремі категорії сиріт і

Позбавлених батьківського піклування

Тих, що

Перебувають на повному

Державному утриманні (незалежно від віку)

Тих, що

Перебувають під

Опікою чи піклуванням (віком до 18 років)

Всього

249

1928

165

170

91

Сімферополь

110

1921

102

122

57

Євпаторія

2

-

-

-

-

Керч

11

-

10

19

3

Феодосія

-

4

23

20

8

Ялта

126

3

30

9

23

Сімферопольський

-

-

-

-

-

4.43. Навчання іноземних студентів у ВНЗ всіх рівнів акредитації

(осіб)

Всього

Навчається

Прийнято на

Початковий

Цикл навчання

Випущено

Після

Завершення повного

Циклу

Навчання

Всього

1928

148

219

У тому числі прибули з

Китаю

141

24

64

Індії

60

3

85

Ірану

3

2

-

Йорданії

9

-

14

Лівану

14

1

2

Малайзії

1354

2

23

Молдови

2

2

-

Марокко

5

-

-

Пакистану

9

4

2

Російської Федерації

134

45

7

Сирійської Арабської Республіки

11

-

2

Тунісу

12

-

2

Туреччини

53

24

1

Туркменістану

5

-

1

Інших країн

116

41

16