Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 2)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 2)

*1 За даними Головного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим.

*2 Профіцит.

3.2. Фінансова діяльність страхових організацій

(тис. грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Доходи

21265

27007

25061

20601

28901

25575

28771

У тому числі

Надходження страхових

Платежів

22735

23370

24830

20667

27035

22424

21424

У тому числі

Від добровільного особистого

Страхування (без страхування життя)

1184

1354

1271

593

1600

1624

959

З них від населення

548

556

600

381

1248

752

284

Від добровільного особистого

Страхування життя

77

51

61

105

З них від населення

76

51

61

Від добровільного майнового

Страхування

17029

16433

17352

17481

19006

15582

16205

З них від населення

654

740

1132

400

1749

1664

4012

Від добровільного страхування

Відповідальності

528

754

1410

707

2051

2260

2243

З них від населення

64

37

18

2

7

337

Від обов’язкового особистого страхування

2891

3364

3174

1078

1592

1594

904

З них від населення

893

375

322

333

427

678

213

Від обов’язкового майнового

Страхування

317

191

111

104

З них від населення

169

Від обов’язкового

Страхування відповідальності

1026

1148

1432

697

2631

1303

1008

З них від населення

144

108

105

16

35

11

10

Надходження страхових

Платежів від перестрахування

858

478

368

647

470

2463

6892

Частка від страхових сум та

Страхового відшкодування,

Сплачена перестраховиками

46

37

11

84

Резерви незароблених премій

На початок звітного періоду

4855

9242

7027

2588

3882

3287

3425

Резерви незароблених премій

На кінець звітного періоду

9251

7517

8673

3882

3659

3425

3717

Повернуті суми із резервів,

Інших, ніж резерви незароблених премій

1100

17

138

330

211

18

Інші доходи

922

1397

1492

443

832

615

645

З них доходи від інвестування

Та розміщення тимчасових

Вільних коштів

625

861

1118

43

84

49

236


Продовження табл. 3.2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Видатки

21849

21233

20676

17416

25091

22163

25713

Виплати страхових сум і

Страхових відшкодувань

1563

656

511

705

1813

937

497

У тому числі

На добровільне особисте

Страхування (без страхування життя)

169

329

151

77

337

575

115

З них населенню

147

245

94

35

337

519

71

На добровільне особисте

Страхування життя

1100

98

З них населенню

На добровільне майнове

Страхування

252

267

231

580

1405

267

275

З них населенню

32

26

123

1007

168

145

На добровільне страхування

Відповідальності

2

2

27

6

З них населенню

27

На обов’язкове страхування

40

58

129

48

71

68

3

З них населенню

33

46

17

23

22

53

3

Частка страхових платежів,

Сплачена перестраховикам

12409

12241

11304

11538

16380

15168

17586

Страхова сума та страхове

Відшкодування, сплачені за

Договорами перестрахування

476

263

27

Відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій

238

5

75

153

465

298

577

Витрати на проведення

Страхування

5526

6775

6599

2885

3982

2491

3186

З них на оплату праці

1169

1653

1687

369

334

741

942

Платежі до бюджетів всіх рівнів

506

414

493

329

368

495

449

Дивіденди та проценти

Виплачені за цінними паперами

312

1

40

Інші видатки

819

1142

1431

1806

2082

2774

3351

Перевищення доходів над

Видатками (+), або видатків

Над доходами (-)

–584

5774

4385

3185

3810

3412

3058

Фінансові результати від

Операційної діяльності *1

3653

5004

4765

5000

Х

Х

Х

*1 У 2000 р. – фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування,

у 2001–2003 рр. – фінансові результати від операційної діяльності,

з 2004 р. показник не заповнюється.

3.3. Баланс підприємств окремих видів

економічної діяльності у 2006 р.

(млн. грн.)

Всього *1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Актив

Необоротні активи

29045,7

33036,0

1442,5

1594,9

Відсотків до балансу

69,4

66,7

61,5

58,3

Оборотні активи

12685,7

16339,7

889,3

1130,8

Відсотків до балансу

30,3

33,0

37,9

41,4

Витрати майбутніх періодів

135,5

180,2

12,6

7,2

Відсотків до балансу

0,3

0,3

0,6

0,3

Пасив

Власний капітал

26758,8

29231,1

1541,1

1560,2

Відсотків до балансу

63,9

59,0

65,7

57,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

1436,2

2109,3

41,4

40,6

Відсотків до балансу

3,4

4,3

1,8

1,5

Довгострокові зобов’язання

2678,4

4211,2

109,1

184,8

Відсотків до балансу

6,4

8,5

4,6

6,8

Поточні зобов’язання

10572,5

13590,8

605,6

885,6

Відсотків до балансу

25,3

27,4

25,9

32,4

Доходи майбутніх періодів

421,0

413,5

47,2

61,7

Відсотків до балансу

1,0

0,8

2,0

2,2

Баланс

41866,9

49555,9

2344,4

2732,9

Продовження табл. 3.3

 

Рибальство, рибництво

Промисловість

 

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

 

 

Актив

 

Необоротні активи

68,5

62,9

8039,6

9072,1

 

Відсотків до балансу

27,5

16,9

59,3

57,4

 

Оборотні активи

180,6

308,7

5480,7

6706,4

 

Відсотків до балансу

72,5

83,0

40,5

42,4

 

Витрати майбутніх періодів

0,3

29,0

31,3

 

Відсотків до балансу

0,1

0,2

0,2

 

 

Пасив

 

Власний капітал

26,1

54,1

8061,3

8870,8

 

Відсотків до балансу

10,5

14,5

59,5

56,1

 

Забезпечення наступних витрат і платежів

36,8

62,8

132,6

187,2

 

Відсотків до балансу

14,8

16,9

1,0

1,2

 

Довгострокові зобов’язання

5,2

6,0

806,8

1374,9

 

Відсотків до балансу

2,0

1,6

6,0

8,7

 

Поточні зобов’язання

181,0

249,0

4487,4

5304,5

 

Відсотків до балансу

72,7

67,0

33,1

33,6

 

Доходи майбутніх періодів

61,2

72,4

 

Відсотків до балансу

0,4

0,4

 

 

Баланс

249,1

371,9

13549,3

15809,8

 

*1 Крім банків і бюджетних установ.

Продовження табл. 3.3

Будівництво

Торгівля; ремонт

Автомобілів, побутових

Виробів та предметів

Особистого вжитку

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Актив

Необоротні активи

1490,0

2421,4

3399,4

3683,3

Відсотків до балансу

52,7

54,4

59,8

54,2

Оборотні активи

1329,5

2013,7

2239,8

3056,8

Відсотків до балансу

47,0

45,2

39,4

45,0

Витрати майбутніх періодів

8,9

19,8

49,2

59,3

Відсотків до балансу

0,3

0,4

0,8

0,8

Пасив

Власний капітал

676,7

822,4

2761,3

3067,5

Відсотків до балансу

23,9

18,5

48,5

45,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

830,4

1382,5

142,7

152,4

Відсотків до балансу

29,3

31,0

2,5

2,2

Довгострокові зобов’язання

248,2

662,8

306,7

428,8

Відсотків до балансу

8,8

14,9

5,4

6,3

Поточні зобов’язання

1056,8

1570,1

2467,1

3140,3

Відсотків до балансу

37,4

35,2

43,4

46,2

Доходи майбутніх періодів

16,3

17,1

10,6

10,4

Відсотків до балансу

0,6

0,4

0,2

0,2

Баланс

2828,4

4454,9

5688,4

6799,4

Продовження табл. 3.3

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність

Транспорту і зв’язку

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Актив

Необоротні активи

903,7

1156,3

1527,4

1726,0

Відсотків до балансу

81,2

80,6

75,0

71,5

Оборотні активи

198,9

266,7

503,5

680,5

Відсотків до балансу

17,9

18,6

24,7

28,2

Витрати майбутніх періодів

10,4

12,4

5,7

8,5

Відсотків до балансу

0,9

0,8

0,3

0,3

Пасив

Власний капітал

652,4

812,9

1269,4

1379,2

Відсотків до балансу

58,6

56,6

62,3

57,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

117,5

129,5

16,8

19,8

Відсотків до балансу

10,6

9,0

0,8

0,8

Довгострокові зобов’язання

142,2

279,1

222,1

250,0

Відсотків до балансу

12,8

19,5

10,9

10,4

Поточні зобов’язання

175,9

171,9

522,1

760,5

Відсотків до балансу

15,8

12,0

25,7

31,5

Доходи майбутніх періодів

25,0

42,0

6,2

5,5

Відсотків до балансу

2,2

2,9

0,3

0,2

Баланс

1113,0

1435,4

2036,6

2415,0

Продовження табл. 3.3

Фінансова діяльність

Операції з нерухомим майном, оренда,

Інжиніринг та надання послуг підприємцям

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Актив

Необоротні активи

1313,2

1344,2

9273,1

10183,3

Відсотків до балансу

86,7

84,0

88,5

87,0

Оборотні активи

198,9

248,3

1190,8

1500,7

Відсотків до балансу

13,2

15,5

11,4

12,8

Витрати майбутніх періодів

1,8

8,3

9,7

19,1

Відсотків до балансу

0,1

0,5

0,1

0,2

Пасив

Власний капітал

1355,8

1394,2

9005,2

9688,5

Відсотків до балансу

89,6

87,1

86,0

82,8

Забезпечення наступних витрат і платежів

3,6

4,3

84,9

105,9

Відсотків до балансу

0,2

0,3

0,8

0,9

Довгострокові зобов’язання

78,2

72,1

607,1

803,7

Відсотків до балансу

5,2

4,5

5,8

6,8

Поточні зобов’язання

76,3

129,9

752,0

1073,9

Відсотків до балансу

5,0

8,1

7,2

9,2

Доходи майбутніх періодів

0,3

24,4

31,1

Відсотків до балансу

0,2

0,3

Баланс

1513,9

1600,8

10473,6

11703,1

Продовження табл. 3.3

Охорона здоров’я та

Надання соціальної

Допомоги

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг;

Діяльність у сфері культури

Та спорту

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Актив

Необоротні активи

1106,6

1176,8

454,9

584,7

Відсотків до балансу

73,2

77,6

86,8

86,1

Оборотні активи

404,0

337,3

63,3

83,2

Відсотків до балансу

26,7

22,2

12,1

12,3

Витрати майбутніх періодів

2,0

2,7

6,1

11,1

Відсотків до балансу

0,1

0,2

1,1

1,6

Пасив

Власний капітал

979,4

1006,5

406,6

550,5

Відсотків до балансу

64,7

66,4

77,6

81,1

Забезпечення наступних витрат і платежів

27,2

22,0

0,4

0,5

Відсотків до балансу

1,8

1,4

0,1

Довгострокові зобов’язання

86,2

92,7

66,5

55,9

Відсотків до балансу

5,7

6,1

12,7

8,2

Поточні зобов’язання

191,2

224,6

49,3

70,3

Відсотків до балансу

12,7

14,8

9,4

10,4

Доходи майбутніх періодів

228,6

171,0

1,5

1,8

Відсотків до балансу

15,1

11,3

0,3

0,2

Баланс

1512,6

1516,8

524,3

679,0

3.4. Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності

до оподаткування за видами економічної діяльності

(млн. грн.)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Прибуток, збиток (-) *1

168,2

-107,3

51,9

317,2

605,6

637,8

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство

-45,7

-87,4

34,4

200,0

354,5

28,2

Рибальство, рибництво

-15,6

-18,6

-32,9

-21,7

–2,0

22,0

Промисловість

105,8

-139,1

-119,5

70,0

281,4

535,6

Будівництво

3,9

-14,5

4,1

-33,0

–2,3

29,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів

Особистого вжитку

24,0

28,7

-10,1

12,1

12,7

106,7

Торгівля автомобілями та

Мотоциклами, їх технічне

Обслуговування та ремонт

-1,7

8,6

-13,4

7,8

16,7

33,4

Оптова торгівля та

Посередництво в оптовій

Торгівлі

12,3

8,3

-0,4

-0,8

–25,4

60,2

Роздрібна торгівля, ремонт

Побутових виробів та

Предметів особистого вжитку

13,4

11,8

3,7

5,1

21,4

13,1

Діяльність готелів і

Ресторанів

-0,5

1,0

-22,4

-17,6

–16,3

–30,3

Діяльність транспорту та зв’язку

77,5

137,0

237,5

101,9

–38,4

–16,4

Діяльність наземного

Транспорту

-7,7

-7,1

-8,7

-9,0

–5,3

–3,9

Діяльність водного

Транспорту

-1,8

1,7

-2,7

1,0

1,7

–1,8

Діяльність авіаційного транспорту

2,8

-4,3

-2,2

0,2

–16,3

–2,8

Додаткові транспортні

Послуги та допоміжні

Операції

80,8

142,8

247,0

106,6

–18,1

–9,1

Діяльність пошти та зв’язку

3,5

3,9

4,1

3,1

–0,4

1,2

Фінансова діяльність

4,9

-1,6

3,0

12,1

4,9

9,3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

-0,3

-17,7

-26,4

-15,4

–3,4

–28,8

Державне управління

0,3

0,2

-0,4

0,7

0,5

0,4

Освіта

1,3

1,7

2,3

0,8

–0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7,8

3,3

-17,5

3,5

8,0

–15,1

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг;

Діяльність у сфері культури

Та спорту

4,8

-0,3

-0,2

3,8

6,4

–3,3

*1 Див. виноску до табл. 3.3.