Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 3)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 3)

5. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України.

Суб’єктами ЄДРПОУ є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

ЄДРПОУ є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Завдання створення та ведення реєстру покладені на Державний комітет статистики відповідно до Закону України «Про державну статистику» та Положення про ЄДРПОУ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 (у редакції постанови КМ України від 22.06.2005 р. № 499).

ЄДРПОУ ведеться з метою:

- забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів;

- класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

- проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів економічної діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб’єктів;

- удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення реєстрів респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів);

- взаємодії з інформаційними системами інших органів державної влади.

Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». У відповідності до організаційних та методологічних принципів ведення ЄДРПОУ при включенні до нього суб’єкти класифікуються за територією їх місцезнаходження, організаційно-правовою формою господарювання, видами економічної діяльності тощо відповідно до державних класифікаторів. Одним з основних показників стратифікації статистичної інформації при організації суцільних та вибіркових обстежень є код виду економічної діяльності, який починаючи з 2001 р. визначається за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). Ця класифікація базується на стандартній міжнародній класифікації видів діяльності Європейського Союзу. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до другої редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року № 375.

Наведені у розділі дані відображають зміни у кількості та структурі суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами, видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання.

5.1. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами

(на початок року)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Автономна

Республіка Крим

32287

37233

39409

41729

43371

45204

47600

49897

Сімферополь

11387

12923

13826

14788

15553

16495

17492

18677

Алушта

1536

1688

1779

1885

1964

2053

2149

2289

Армянськ

294

334

328

314

326

343

348

343

Джанкой

606

648

657

670

674

673

701

694

Євпаторія

2234

2484

2608

2786

2881

3014

3119

3245

Керч

1507

1659

1783

1885

1966

2009

2115

2167

Красноперекопськ

539

599

616

621

634

654

669

648

Саки

566

630

674

711

728

749

792

835

Судак

685

742

772

841

859

900

956

974

Феодосія

2462

2710

2788

2868

2946

3008

3110

3205

Ялта

3943

4454

4670

4923

5127

5269

5509

5785

Бахчисарайський

722

887

917

983

1011

1064

1114

1127

Білогірський

391

508

526

558

596

609

647

650

Джанкойський

334

372

388

405

441

460

504

552

Кіровський

292

373

393

430

435

451

481

527

Красногвардійський

608

861

920

962

983

1013

1027

1028

Красноперекопський

110

172

193

210

212

213

236

238

Ленінський

771

939

987

1025

1056

1083

1162

1235

Нижньогірський

261

365

413

457

450

460

479

491

Первомайський

359

480

518

558

561

560

586

599

Роздольненський

287

387

411

431

437

446

483

490

Сакський

782

925

993

1056

1089

1114

1157

1175

Сімферопольський

992

1160

1254

1347

1417

1515

1654

1813

Совєтський

250

466

502

517

519

537

553

532

Чорноморський

369

467

493

498

506

512

557

578

5.2. Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами

(на 1 січня 2008 р.; на 1000 населення)

5.3. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом

За видами економічної діяльності

(на 1 січня 2008 р.)

Всього

У тому числі

Зі статусом

Юридичної особи

Без статусу

Юридичної особи

Всього

49897

46922

2975

Сільське господарство,

Мисливство, лісове господарство

3481

3444

37

Рибальство, рибництво

159

152

7

Промисловість

4469

4186

283

Добувна промисловість

217

212

5

Переробна промисловість

3889

3652

237

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

363

322

41

Будівництво

4677

4472

205

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

10975

10193

782

Діяльність готелів та

Ресторанів

2201

2011

190

Діяльність транспорту та зв’язку

2357

2135

222

Фінансова діяльність

640

366

274

Операції з нерухомим

Майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

6292

5916

376

Державне управління

1869

1752

117

Освіта

1430

1295

135

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1646

1571

75

Надання комунальних та індиві-дуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

6994

6798

196

5.4. Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

(на 1 січня 2008 р.; відсотків)

5.5. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

Формами господарювання

(на початок року)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всього

37233

39409

41729

43371

45204

47600

49897

У тому числі

Фермерське господарство

1865

1982

2007

1984

1987

1943

1899

Приватне підприємство

8863

9417

10089

10251

10654

11079

11569

Колективне підприємство1

3915

3946

3853

3719

3571

3385

3214

Державне підприємство

251

237

245

237

235

237

231

Казенне підприємство

4

4

3

4

4

4

4

Комунальне підприємство

931

936

986

1007

1019

1018

993

Дочірнє підприємство

892

950

1012

1013

1015

977

938

Іноземне підприємство

42

37

35

36

33

35

30

Підприємство, об’єднання громадян (релігійної

Організації, профспілки)

167

197

211

224

228

236

231

Підприємство споживчої

Кооперації

3

3

3

2

3

Орендне підприємство1

162

153

144

138

129

123

117

Спільне підприємство1

459

439

424

417

409

398

393

Акціонерне товариство

1170

1164

1174

1213

1221

1194

1152

Товариство з обмеженою

Відповідальністю

5840

6563

7383

8417

9273

10287

11422

Товариство з додатковою

Відповідальністю

15

15

16

17

17

18

18

Повне товариство

50

48

48

47

49

50

51

Командитне товариство

15

17

15

15

15

13

12

Кооператив

1708

1763

1831

1900

2009

2129

2274

З нього

Виробничий

171

171

170

173

182

205

193

Сільськогосподарський

Виробничий

9

32

49

60

82

93

94

Організація (установа, заклад)

2265

2460

2604

2770

2853

3285

3391

Асоціація

71

73

78

79

83

87

94

Корпорація

26

30

32

32

33

33

33

Консорціум

3

4

4

4

4

4

3

Концерн

12

13

13

14

14

12

13

Інші об’єднання

Юридичних осіб

105

112

106

100

90

84

76

Філія (інший відокремлений підрозділ)

2263

2411

2485

2557

2632

2641

2743

Кредитна спілка

15

20

27

31

Споживче товариство

34

40

63

68

70

72

86

Спілка споживчих товариств

2

2

3

3

3

3

3

Політична партія

294

320

389

417

498

604

637

Громадська організація

1874

2051

2277

2392

2549

2740

2951

Релігійна організація

457

538

602

636

677

745

788

Профспілка, об’єднання профспілок

263

275

302

336

397

460

599

Благодійна організація

278

355

419

443

460

480

505

 

 

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такою організаційно-правовою формою.


6. МАТЕРІАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До них належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба.

Фактична вартість основних засобів наведена з урахуванням проведення індексацій та переоцінок.

Згідно зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 №1176 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” з 01.01.2007 р., зазначений стандарт не поширюється на операції з біологічними активами – тваринами та багаторічними насадженнями, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. Особливості обліку цих активів визначаються Положенням (стандартом) 30 “Біологічні активи”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 №790, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за № 1456/11736.

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (вугілля кам’яне, нафта, газ природний, мазути топкові важкі, бензин моторний, пропан і бутан скраплені та інші) на виробничі та комунально-побутові потреби визначається як сума даних підприємств щодо витрат цих ресурсів на перетворення в інші види палива та енергії, для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал), на кінцеве споживання, а також втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні, незалежно від джерел надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Інформація щодо використання матеріальних ресурсів наведена відповідно до нової Номенклатури продукції промисловості.

Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії Включають витрати палива, теплової та електричної енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, на допоміжні потреби виробництва (загальновиробничі цехові та заводські витрати на опалення, вентиляцію, освітлення та ін.), а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових та електричних мережах підприємств, віднесені на виробництво даної продукції (робіт, послуг). Питомі витрати розраховуються як відношення фактичних загальних витрат палива або енергії на виробництво даного виду продукції (роботи) до загальної кількості виробленої продукції (виконаної роботи). Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії розробляються на виробництво одиниці готової продукції і розраховуються на підставі даних підприємств.

Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях виміру: тоннах, тис. м3, м3 щільних, тис. кВт•год, Гкал. Для визначення загальних обсягів використання палива, а також частки окремих видів палива в загальному обсязі, всі види палива перераховуються з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом (7000 ккал/кг).

6.1. Основні засоби за галузями економіки

(у фактичних цінах; на кінець року; млн. грн.)

1996

1997

1998

1999

Основні засоби – всього

35610

37341

42662,9

34870,3

Виробничі

Основні засоби

19919

19871

19753,3

20012,6

Промисловості

6601

6486

6315,1

6369,0

Сільського господарства1

8049

7659

6529,5

6539,4

Будівництва

878

857

1378,0

1180,0

Транспорту і зв'язку

2902

3334

3090,6

3044,8

Торгівлі та

Громадського харчування

570

561

628,9

594,4

Інших галузей

Матеріального виробництва

919

874

1811,2

2285,0

Невиробничі

Основні засоби

15691

17470

22909,6

14857,7

Житлового господарства

6438

6224

6207,2

6994,1

Комунального господарства

Та побутового обслуговування населення

2525

2206

2063,1

2220,9

Охорони здоров'я

1596

2195

2580,4

2591,5

Освіти

3634

3780

1281,4

1456,1

Науки, культури, мистецтва та інших невиробничих галузей

1498

3065

10777,5

1595,1

 

1 З урахуванням вартості худоби.

6.2. Основні засоби за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; на кінець року; млн. грн.)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

20071

Всього

34553,2

40121,9

42340,3

43758,5

47684,6

63495,8

73515,2

Сільське господарство,

Мисливство, лісове

Господарство

5597,2

4993,4

4951,9

4424,9

4233,6

4141,7

3837,4

Сільське господарство,

Мисливство та пов’язані

З ним послуги

5584,1

4982,9

4940,6

4417,3

4220,9

4127,2

3820,6

Лісове господарство та

Пов’язані з ним послуги

13,1

10,5

11,3

7,6

12,7

14,5

16,8

Рибальство, рибництво

464,3

511,5

418,9

229,5

176,3

193,3

152,0

Промисловість

8971,6

9497,4

10343,8

10723,7

11672,4

13405,1

15341,9

Добувна промисловість

1133,7

1029,0

1097,5

1148,7

1214,6

1272,2

1437,8

Переробна промисловість

5816,4

4968,4

5255,9

4770,3

5443,5

6986,1

8487,4

Виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води

2021,5

3500,0

3990,4

4804,7

5014,3

5146,8

5416,7

Будівництво

898,9

1142,8

991,5

979,2

1208,1

1558,6

4129,7

Торгівля; ремонт

Автомобілів, побутових

Виробів та предметів

Особистого вжитку

783,9

778,7

822,7

895,6

998,5

1522,5

1395,1

Діяльність готелів та

Ресторанів

590,0

924,0

1088,0

1153,3

1373,5

1797,2

2136,0

Діяльність транспорту

Та зв’язку

3440,3

4751,7

4883,8

5424,2

6174,7

15974,8

18308,5

Фінансова діяльність

116,0

1318,5

1428,2

1564,7

451,0

632,9

769,8

Операції з нерухомим майном, оренда,

Інжиніринг та надання послуг підприємцям

8359,3

9789,2

11147,1

11304,4

13715,1

15789,9

16704,2

Здавання в оренду власного нерухомого майна

8674,5

9171,2

9453,6

11810,8

13839,7

13094,3

Державне управління

611,4

1022,6

601,0

664,5

736,8

842,6

1154,2

Освіта

1496,0

1701,7

1817,0

1839,5

1940,9

1944,3

2017,0

Охорона здоров’я та

Надання соціальної

Допомоги

2297,8

2474,3

2667,5

2856,6

3275,0

3504,7

4228,8

Надання комунальних

Та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

926,5

1191,0

986,3

1357,5

1347,2

1629,6

2178,0

Вартість земельних

Ділянок

25,1

192,6

340,9

381,5

558,6

1162,6

Із загального підсумку вартість житлових будівель

11354,0

13466,6

 

1 Тут і надалі (табл. 6.3–6.7) дані за 2007 р. – попередні.

6.3. Основні засоби за регіонами1

(у фактичних цінах; на кінець року; млн. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

Автономна

Республіка Крим

40121,9

42340,3

43758,5

47684,6

63495,8

73515,2

 

 

Сімферополь

14183,1

15394,9

15500,5

16272,3

25949,5

29097,7

 

Алушта

1106,1

1208,0

1384,9

1639,1

1827,5

2153,2

 

Армянськ

1173,9

1206,1

926,2

946,2

1044,0

1187,9

 

Джанкой

660,4

704,5

763,6

832,0

1744,2

2019,5

 

Євпаторія

1837,9

1780,4

2050,1

2556,8

2840,4

5829,6

 

Керч

3098,4

3217,6

2952,9

3582,4

5282,0

5700,6

 

Красноперекопськ

1102,0

1101,5

1198,9

1337,8

2680,1

2921,7

 

Саки

633,8

669,3

491,5

744,4

844,9

998,5

 

Судак

468,2

534,6

525,1

574,0

604,1

691,0

 

Феодосія

2006,5

2905,0

2415,0

2679,3

3062,1

3646,0

 

Ялта

4460,8

4647,4

5073,8

5898,3

6354,5

7864,4

 

 

Бахчисарайський

942,8

829,2

906,8

992,2

1020,7

2291,5

 

Білогірський

461,7

465,6

491,5

483,5

492,1

496,9

 

Джанкойський

943,0

897,3

784,9

751,4

663,5

574,9

 

Кіровський

480,3

499,9

394,0

403,3

387,0

412,5

 

Красногвардійський

1171,8

1161,8

1135,1

1228,5

1383,2

1428,3

 

Красноперекопський

278,9

196,9

197,7

198,3

215,3

240,7

 

Ленінський

627,8

627,2

588,0

551,8

756,8

797,1

 

Нижньогірський

466,8

442,1

422,7

382,7

371,9

346,8

 

Первомайський

595,7

508,9

508,1

511,2

513,7

503,1

 

Роздольненський

481,9

479,2

461,0

443,5

412,8

474,5

 

Сакський

722,7

691,4

693,0

607,4

609,8

639,0

 

Сімферопольський

1345,7

1373,2

1802,6

1806,9

1488,6

1848,1

 

Совєтський

337,3

307,2

292,9

262,3

249,6

266,0

 

Чорноморський

354,6

361,3

413,3

413,5

425,1

461,4

 

 

Нерозподілена частина

179,8

129,8

1384,4

1585,5

2272,4

624,3

 

 

1 Дані по індивідуальному житловому будівництву, багаторічних насадженнях, робочій та продуктивній худобі не розподілені по містах та районах.

6.4. Введення в дію нових основних засобів

За видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; млн. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

1299,0

1575,7

1804,0

1887,2

2340,4

2761,3

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

114,1

117,5

194,7

183,9

106,9

125,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

114,1

117,4

194,5

183,7

106,2

124,3

Лісове господарство та пов’язані

З ним послуги

0,0

0,1

0,2

0,2

0,7

1,5

Рибальство, рибництво

11,0

1,7

2,5

3,4

1,3

1,3

Промисловість

227,9

298,8

530,8

467,1

509,3

571,3

Будівництво

54,9

62,9

63,9

77,5

237,4

287,0

Торгівля; ремонт автомобілів,

Побутових виробів та предметів

Особистого вжитку

73,7

65,0

42,1

64,9

100,2

157,1

Діяльність готелів та ресторанів

43,1

78,1

70,3

57,9

59,6

69,4

Діяльність транспорту та зв’язку

332,5

284,7

287,7

384,3

606,9

703,5

Фінансова діяльність

106,7

55,5

46,1

60,8

87,9

97,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання

Послуг підприємцям

149,7

396,4

217,8

249,6

388,4

386,6

Здавання в оренду власного

Нерухомого майна

91,8

97,5

152,1

209,6

329,2

214,6

Державне управління

63,2

42,3

85,7

53,8

68,7

82,7

Освіта

35,8

59,1

44,7

91,9

35,5

61,4

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

63,4

88,0

169,2

157,6

108,7

166,0

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг; діяльність

У сфері культури та спорту

23,0

25,7

48,5

34,5

29,6

52,1


6.5. Введення в дію нових основних засобів за регіонами1

(у фактичних цінах; млн. грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

1299,0

1575,7

1804,0

1887,2

2340,4

2761,3

Сімферополь

518,9

799,3

646,1

844,5

1153,5

1493,5

Алушта

41,7

34,7

64,5

108,5

61,0

70,2

Армянськ

23,0

25,6

254,6

53,0

77,4

71,6

Джанкой

12,7

14,1

8,0

8,2

26,2

43,3

Євпаторія

26,6

278,6

54,9

43,8

79,6

150,8

Керч

72,3

50,9

54,8

34,0

96,3

79,3

Красноперекопськ

33,3

21,2

36,9

58,4

67,3

124,4

Саки

8,5

9,5

8,8

16,0

10,8

16,0

Судак

15,3

50,7

21,4

31,8

24,0

34,8

Феодосія

99,0

66,5

79,8

56,2

124,4

109,9

Ялта

166,1

94,6

155,8

191,1

155,7

256,2

Бахчисарайський

17,6

11,7

28,4

41,9

36,1

54,5

Білогірський

3,4

8,0

3,5

9,8

7,1

7,4

Джанкойський

9,3

5,4

3,3

8,4

8,9

5,2

Кіровський

2,3

3,3

4,9

4,2

3,7

11,1

Красногвардійський

7,5

13,4

89,4

42,3

20,8

34,8

Красноперекопський

3,6

11,0

2,3

6,7

2,3

6,4

Ленінський

25,6

6,1

10,3

7,7

11,3

13,3

Нижньогірський

3,8

4,3

6,3

3,8

5,3

6,5

Первомайський

2,1

3,1

4,4

4,0

3,4

8,5

Роздольненський

6,8

4,5

5,6

7,0

7,2

12,3

Сакський

8,1

8,4

6,9

16,1

7,7

9,6

Сімферопольський

32,0

35,0

48,0

42,2

47,0

52,8

Совєтський

7,1

4,9

2,5

7,3

3,3

12,6

Чорноморський

21,3

10,4

15,9

5,0

6,3

11,8

 

1 Див. виноску до табл. 6.3.

6.6. Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності

(відсотків)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

41,8

45,2

46,0

46,0

47,9

54,7

57,4

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

48,3

51,8

56,4

53,1

54,9

53,3

54,4

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

48,8

52,4

57,6

53,3

54,4

53,3

54,4

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

29,8

37,9

48,3

67,0

47,2

46,8

44,4

Рибальство, рибництво

66,9

69,8

68,0

68,0

61,0

66,9

56,8

Промисловість

46,7

52,8

55,4

54,2

54,5

55,7

58,5

Добувна

41,3

43,1

43,3

43,5

45,5

49,5

52,9

Переробна

46,8

51,5

53,5

48,5

49,5

53,7

56,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

49,6

57,5

61,2

62,5

62,1

60,0

62,4

Будівництво

38,8

54,2

43,6

35,2

35,4

34,3

71,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

41,7

39,5

36,5

34,4

32,4

36,5

32,2

Торгівля автомобілями та

Мотоциклами, їх технічне

Обслуговування та ремонт

40,4

32,7

31,9

28,2

27,2

36,3

28,1

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі

40,7

40,2

33,1

32,5

30,9

38,3

32,3

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

43,2

42,2

42,3

39,3

36,9

32,6

34,4

Діяльність готелів та ресторанів

32,7

36,8

31,7

32,0

31,6

33,6

33,4

Діяльність готелів

32,1

37,2

23,7

28,0

28,1

28,4

24,7

Діяльність транспорту та зв’язку

56,4

48,8

49,1

49,9

50,5

72,6

70,6

Діяльність наземного транспорту

64,3

46,6

46,6

65,8

47,0

42,5

46,3

Діяльність водного транспорту

51,3

57,3

59,4

63,3

66,5

69,3

69,5

Діяльність авіаційного транспорту

40,7

35,9

25,7

69,7

62,4

64,0

66,0

Додаткові транспортні послуги

Та допоміжні операції

57,7

49,4

51,2

51,8

54,0

79,8

77,6

Діяльність пошти та зв’язку

43,4

45,3

38,5

40,2

37,7

34,3

36,4

Діяльність зв’язку

...

...

...

...

...

33,9

36,1

Фінансова діяльність

33,2

4,7

4,9

9,2

33,9

36,3

36,9


ПродоВження табл. 6.6

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

29,1

37,3

36,4

38,7

41,1

42,9

46,6

Операції з нерухомим майном

36,0

34,9

37,1

40,2

42,3

46,3

Здавання в оренду власного нерухомого майна

35,7

34,9

37,3

40,1

42,3

46,2

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

36,4

35,6

38,4

Діяльність у сфері інформатизації

39,5

31,0

39,3

45,9

44,5

50,7

Дослідження і розробки

63,8

61,4

59,0

62,4

61,3

63,0

Діяльность у сферах права,

Бухгалтерського обліку,

Інжинірингу; надання послуг підприємцям

43,5

46,5

51,5

50,2

50,9

50,8

Державне управління

34,1

52,1

51,4

56,2

57,6

60,1

48,4

Освіта

42,0

56,2

51,0

55,9

56,9

60,0

64,3

Охорона здоров'я та соціальна

Допомога

38,8

45,3

46,5

47,0

48,9

50,3

52,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

44,1

48,6

52,2

49,5

48,5

53,6

53,1

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

50,6

54,9

50,6

54,2

63,8

60,5

Діяльність громадських

Організацій

61,0

63,1

59,9

65,6

61,2

34,7

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

46,1

50,2

48,2

46,0

46,0

44,5

Надання індивідуальних

Послуг

47,6

53,7

51,2

39,2

37,8

45,6

6.7. Ступінь зносу основних засобів за регіонами

(Відсотків)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

41,8

45,2

46,0

46,0

47,9

54,7

57,4

Сімферополь

43,2

46,2

45,9

46,3

49,8

61,0

59,1

Алушта

40,1

42,4

42,7

43,2

42,7

44,5

46,2

Армянськ

...1

40,5

41,9

29,6

24,7

27,8

32,4

Джанкой

...1

50,0

49,9

55,8

56,7

69,6

68,7

Євпаторія

41,8

47,9

44,7

45,8

46,7

48,0

69,2

Керч

32,4

51,7

51,2

52,2

57,9

67,6

67,7

Красноперекопськ

...1

42,8

47,4

48,3

47,4

61,5

60,8

Саки

...1

45,7

47,1

48,5

50,5

49,4

51,1

Судак

43,8

43,2

39,5

43,1

42,2

43,6

41,1

Феодосія

41,3

40,4

53,9

39,6

40,2

39,1

38,1

Ялта

45,7

42,5

42,1

43,2

44,7

43,8

50,0

Бахчисарайський

43,0

47,4

49,1

51,0

49,4

46,3

67,3

Білогірський

13,5

49,5

50,6

54,9

58,2

60,5

62,7

Джанкойський

46,8

51,2

50,5

52,1

52,7

52,4

52,2

Кіровський

45,2

51,6

49,9

50,2

51,1

53,7

53,9

Красногвардійський

48,2

45,2

47,5

46,0

46,3

41,8

43,3

Красноперекопський

37,4

31,7

36,3

43,6

43,1

52,3

58,7

Ленінський

53,6

46,7

43,3

44,8

50,9

45,4

48,4

Нижньогірський

39,7

41,5

47,0

49,5

53,2

55,5

59,8

Первомайський

51,7

54,8

58,9

62,4

66,1

67,0

68,8

Роздольненський

44,4

44,8

48,5

49,9

51,4

51,6

52,4

Сакський

45,3

55,1

55,9

55,7

56,2

58,0

54,7

Сімферопольський

45,8

47,3

46,1

56,3

54,5

47,3

54,8

Совєтський

50,3

46,6

48,0

49,9

51,8

55,3

55,8

Чорноморський

41,8

38,1

39,8

45,9

47,6

50,0

49,5

1 Дані наведено по відповідних районах.

6.8. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) та

Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції за видами

Економічної діяльності

Рік

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

За складовими

Матеріальні витрати

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Всього

2005

23327,7

100

6936,2

29,7

2006

29337,4

100

9275,1

31,6

2007

37539,4

100

12150,7

32,4

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2005

1640,5

100

983,1

59,9

2006

992,6

100

543,5

54,7

2007

1803,7

100

964,3

53,5

Промисловість

2005

6618,3

100

3325,7

50,2

2006

8372,2

100

4503,8

53,8

2007

10592,3

100

5631,1

53,2

Будівництво

2005

2527,3

100

1449,7

57,4

2006

3900,5

100

2805,2

71,9

2007

5389,3

100

3780,8

70,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та пред-метів особистого вжитку

2005

8803,6

100

187,1

2,1

2006

11593,2

100

251,3

2,2

2007

14437,0

100

321,3

2,2

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2005

829,9

100

26,9

3,2

2006

1201,4

100

37,2

3,1

2007

1658,7

100

46,8

2,8

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

2005

6465,0

100

110,1

1,7

2006

8996,9

100

172,8

1,9

2007

10566,3

100

203,3

1,9

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та пред-метів особистого вжитку

2005

1508,6

100

50,0

3,3

2006

1394,9

100

41,3

3,0

2007

2212,0

100

71,2

3,2

Діяльність готелів та ресторанів

2005

401,3

100

156,3

39,0

2006

474,3

100

184,7

38,9

2007

784,1

100

317,1

40,4

Діяльність транспорту та зв’язку

2005

1288,6

100

290,3

22,5

2006

1353,2

100

361,3

26,7

2007

1519,4

100

356,7

23,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2005

1095,2

100

188,4

17,2

2006

1628,2

100

233,7

14,3

2007

1705,0

100

287,5

16,9

Освіта

2005

52,1

100

11,0

21,2

2006

35,8

100

8,5

23,9

2007

42,9

100

9,1

21,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2005

531,7

100

214,6

40,4

2006

616,6

100

260,7

42,3

2007

773,4

100

310,5

40,1

Надання комунальних

Та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2005

206,8

100

45,9

22,2

2006

255,7

100

65,3

25,5

2007

315,4

100

67,0

21,2

Продовження табл. 6.8

Рік

У тому числі за складовими

Вартість товарів та послуг, придбаних

Для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

Амортизація

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Всього

2005

9839,8

42,2

1229,9

5,3

2006

12063,9

41,1

1634,0

5,6

2007

15202,8

40,5

1669,9

4,4

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2005

102,5

6,2

92,9

5,7

2006

23,8

2,4

74,6

7,5

2007

61,1

3,4

110,9

6,1

Промисловість

2005

991,4

15,0

415,8

6,3

2006

1034,4

12,4

468,9

5,6

2007

1354,6

12,8

626,9

5,9

Будівництво

2005

409,7

16,2

46,9

1,8

2006

203,6

5,2

60,8

1,6

2007

319,8

5,9

96,9

1,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та пред-метів особистого вжитку

2005

7878,1

89,5

60,9

0,7

2006

10472,3

90,3

68,0

0,6

2007

12993,5

90,0

93,4

0,6

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2005

736,0

88,7

7,1

0,8

2006

1051,8

87,5

10,5

0,9

2007

1460,1

88,0

14,2

0,9

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

2005

5936,5

91,8

36,4

0,6

2006

8284,7

92,1

43,7

0,5

2007

9709,6

91,9

56,2

0,5

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та пред-метів особистого вжитку

2005

1205,7

79,9

17,3

1,1

2006

1135,8

81,4

13,8

1,0

2007

1823,8

82,5

23,0

1,0

Діяльність готелів та ресторанів

2005

9,7

2,4

52,0

13,0

2006

11,6

2,5

51,4

10,8

2007

26,4

3,4

80,2

10,2

Діяльність транспорту та зв’язку

2005

353,0

27,4

83,8

6,5

2006

263,6

19,5

88,8

6,6

2007

356,5

23,4

89,1

5,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2005

49,3

4,5

385,8

35,2

2006

30,6

1,9

710,0

43,6

2007

48,4

2,8

451,3

26,5

Освіта

2005

1,0

2,0

3,5

6,7

2006

2,3

6,4

2007

0,0

0,0

2,3

5,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2005

11,3

2,1

59,7

11,2

2006

4,8

0,8

70,9

11,5

2007

6,9

0,9

79,4

10,3

Надання комунальних

Та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

Та спорту

2005

0,8

0,4

24,3

11,7

2006

4,8

1,9

34,1

13,4

2007

3,1

1,0

36,1

11,5


Продовження табл. 6.8

Рік

У тому числі за складовими

Витрати на оплату праці

Відрахування

На соціальні заходи

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Всього

2005

2285,7

9,8

783,7

3,4

2006

2822,5

9,6

950,7

3,3

2007

3686,6

9,8

1263,5

3,4

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2005

254,2

15,5

37,2

2,3

2006

212,9

21,6

28,1

2,8

2007

359,1

19,9

74,5

4,1

Промисловість

2005

880,5

13,3

330,0

5,0

2006

1166,5

13,9

407,9

4,9

2007

1449,6

13,7

519,2

4,9

Будівництво

2005

272,4

10,8

99,0

3,9

2006

343,7

8,8

129,2

3,3

2007

470,3

8,7

171,6

3,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2005

189,4

2,2

69,7

0,8

2006

236,8

2,1

84,9

0,7

2007

304,5

2,1

109,5

0,8

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

2005

19,7

2,4

7,2

0,9

2006

28,5

2,4

10,3

0,9

2007

41,3

2,5

15,2

0,9

Оптова торгівля і посеред-ництво в оптовій торгівлі

2005

88,4

1,4

33,3

0,5

2006

119,4

1,3

43,9

0,5

2007

147,7

1,4

54,2

0,5

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та пред-метів особистого вжитку

2005

81,3

5,4

29,1

1,9

2006

88,9

6,4

30,7

2,2

2007

115,5

5,2

40,1

1,8

Діяльність готелів та ресторанів

2005

70,9

17,7

24,7

6,1

2006

88,6

18,7

29,8

6,3

2007

146,3

18,7

51,0

6,5

Діяльність транспорту та зв’язку

2005

203,1

15,8

77,4

6,0

2006

242,6

17,9

88,1

6,5

2007

282,8

18,6

103,3

6,8

Операції з нерухомим май-ном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2005

201,9

18,4

69,8

6,4

2006

284,4

17,5

96,2

5,9

2007

363,5

21,3

124,8

7,3

Освіта

2005

20,1

38,5

6,9

13,2

2006

12,5

34,8

4,1

11,4

2007

15,9

37,1

5,1

12,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2005

116,8

22,0

43,3

8,1

2006

152,1

24,7

53,7

8,7

2007

198,8

25,7

71,0

9,2

Надання комунальних

Та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

Та спорту

2005

58,7

28,4

18,8

9,1

2006

64,5

25,2

22,0

8,6

2007

78,5

24,9

26,9

8,5