Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 16)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 16)

18.22. Структура сукупних витрат домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку

На одне домогосподарство)

2000

2006

2007

Всі

Домо-госпо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квар-тал

II

Квар-тал

III квар-тал

IV квар-тал

Всього сукупних

Витрат, грн.

507,23

530,43

465,68

1305,40

1382,06

1157,45

1487,74

1599,99

1900,69

1836,57

Відсотків

Споживчі сукупні витрати

92,9

92,3

94,1

93,5

95,2

89,4

93,9

92,3

90,7

93,7

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої та тютюнові

Вироби)

67,6

63,7

75,6

59,1

58,5

60,5

57,5

57,6

55,8

57,4

Непродовольчі

Товари та

Послуги

25,3

28,6

18,5

34,4

36,7

28,9

36,4

34,7

34,9

36,3

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

5,8

6,7

4,0

6,8

6,9

6,5

9,4

7,2

5,8

7,0

З них

Сума пільг та

Субсидій

1,3

1,6

0,8

0,4

0,5

0,2

0,8

0,6

0,4

0,5

Неспоживчі

Сукупні витрати

7,1

7,7

5,9

6,5

4,8

10,6

6,1

7,7

9,3

6,3

18.23. Структура сукупних витрат домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Всього сукупних

Витрат, грн.

1183,17

1204,51

1202,81

823,40

1548,01

1618,97

1427,90

1291,71

Відсотків

Споживчі сукупні

Витрати

95,1

95,3

95,2

91,2

92,1

93,9

84,8

94,7

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої

Та тютюнові

Вироби)

61,0

59,5

63,1

70,0

58,0

57,4

56,2

69,3

Непродовольчі товари та

Послуги

34,1

35,8

32,1

21,2

34,1

36,5

28,6

25,4

Оплата житла, комунальних продуктів та

Послуг

6,6

6,4

7,1

7,6

6,7

6,7

5,8

8,4

З них

Сума пільг та субсидій

0,2

0,3

0,1

0,0

0,2

0,3

0,0

Неспоживчі

Сукупні витрати

4,9

4,7

4,8

8,8

7,9

6,1

15,2

5,3

18.24. Структура сукупних витрат домогосподарств із різними

Середньодушовими сукупними витратами у 2006 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Всі

Домо-госпо-дарства

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

До 180,0

180,1–240,0

240,1–300,0

300,1–360,0

360,1–420,0

Всього сукупних

Витрат, грн.

1305,40

734,46

768,16

977,41

1046,55

907,44

Відсотків

 

Споживчі сукупні

Витрати

93,5

91,1

96,3

97,5

95,9

97,2

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні

Напої та тютюнові

Вироби)

59,1

64,6

74,2

68,6

65,0

68,6

Непродовольчі

Товари та послуги

34,4

26,5

22,1

28,9

30,9

28,6

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

6,8

7,7

8,7

7,3

9,2

8,6

З них

Сума пільг та

Субсидій

0,4

0,2

0,2

0,3

0,5

Неспоживчі

Сукупні витрати

6,5

8,9

3,7

2,5

4,1

2,8

Продовження табл. 18.24

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

420,1–480,0

480,1–540,0

540,1–600,0

600,0–660,0

660,1–720,0

Понад 720,0

Нижче прожит-кового мінімуму (472 грн.)

Всього сукупних

Витрат, грн.

974,72

1748,74

1234,72

1392,34

1544,63

1887,62

948,87

Відсотків

Споживчі сукупні

Витрати

96,8

91,1

95,0

91,4

91,8

91,5

96,5

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні

Напої та тютюнові

Вироби)

66,1

55,4

64,0

58,9

56,8

49,5

67,4

Непродовольчі

Товари та послуги

30,7

35,7

31,0

32,5

35,0

42,0

29,1

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

8,2

6,0

6,6

6,5

6,4

5,5

8,3

З них

Сума пільг та

Субсидій

0,8

0,3

0,4

0,3

0,6

0,4

0,4

Неспоживчі

Сукупні витрати

3,2

8,9

5,0

8,6

8,2

8,5

3,5

18.25. Структура витрат домогосподарств за основними

Статтями споживчих витрат у 2006 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Сукупні витрати

Грошові витрати

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які проживають

У

Міських

Поселен-

Нях

У

Сіль-ській

Місце-вості

У

Міських

Поселен-

Нях

У

Сіль-ській

Місце-вості

Всього витрат, грн.

1305,40

1382,06

1157,45

1256,04

1338,87

1096,17

Відсотків

Споживчі витрати

93,5

95,2

89,4

92,1

96,0

82,9

Продукти

Харчування та безалкогольні напої

54,4

53,2

57,1

52,2

53,5

49,2

Алкогольні напої

1,9

2,1

1,3

1,9

2,1

1,4

Тютюнові вироби

1,1

1,0

1,5

1,2

1,0

1,5

Одяг і взуття

5,7

6,4

4,0

5,9

6,7

4,3

Житло, вода,

Електроенергія,

Газ та інші види палива

10,0

9,4

11,4

9,9

9,2

11,8

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

3,7

4,1

2,7

3,8

4,2

2,9

Охорона здоров’я

1,9

2,2

1,3

2,0

2,2

1,3

Транспорт

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,3

Зв’язок

3,0

3,6

1,6

3,1

3,6

1,6

Відпочинок і

Культура

2,5

2,9

1,7

2,6

3,0

1,8

Освіта

1,3

1,6

0,7

1,4

1,7

0,7

Ресторани та готелі

2,0

2,5

0,6

2,0

2,6

0,7

Різні товари та

Послуги

1,9

2,1

1,4

2,0

2,2

1,4

18.26. Структура грошових доходів домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2000

2006

2007

Всі

Домогоспо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Міс-це-вості

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квар-тал

II

Квар-тал

III квар-тал

IV квар-тал

Всього грошових

Доходів, грн.

295,88

323,06

247,20

1387,34

1475,23

1217,72

1508,76

1732,51

2090,14

2017,69

Відсотків

Оплата праці

56,7

64,2

38,9

55,5

60,5

43,8

57,1

55,5

53,1

58,2

Доходи від

Підприємницької діяльності та

Самозайнятості

1,3

1,1

1,6

5,3

3,3

9,9

8,1

8,8

8,6

8,2

Доходи від

Продажу сільсько-господарської

Продукції

8,8

1,6

25,6

4,0

0,1

12,9

3,2

3,8

5,2

3,7

Пенсії, стипендії, допомоги та

Субсидії, надані готівкою

22,3

22,1

22,8

25,0

25,2

24,6

25,9

25,2

21,5

22,0

Грошова

Допомога від

Родичів, інших осіб та інші грошові доходи

10,9

11,0

11,1

10,2

10,9

8,8

5,7

6,7

11,6

7,9

18.27. Структура грошових доходів домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Всього грошових

Доходів, грн.

1254,94

1261,00

1293,47

1000,68

1625,66

1716,55

1467,90

1306,98

Відсотків

Оплата праці

61,5

63,7

53,5

73,0

58,2

60,4

52,9

49,3

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

12,7

10,2

21,5

7,4

6,7

9,4

8,7

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

2,8

2,4

3,2

7,4

6,2

4,1

13,9

7,2

Пенсії, стипендії,

Допомоги та субсидії, надані готівкою

15,3

15,6

15,0

11,6

16,2

16,9

12,5

18,7

Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи

7,7

8,1

6,8

8,0

12,0

11,9

11,3

16,1

18.28. Структура грошових доходів домогосподарств

Із різними середньодушовими грошовими витратами у 2006 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Всі

Домо-госпо-дарства

Із середньодушовими грошовими витратами

У місяць, грн.

До 180,0

180,1–240,0

240,1–300,0

300,1–360,0

360,1–420,0

Всього грошових

Доходів, грн.

1387,34

818,93

909,27

1224,76

1099,93

1039,45

Відсотків

 

Оплата праці

55,5

60,3

46,6

55,3

57,0

43,8

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

5,3

1,8

7,5

3,5

2,4

5,4

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

4,0

9,4

7,1

10,7

3,9

4,7

Пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою

25,0

20,1

30,9

24,8

27,9

35,1

Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи

10,2

8,4

7,9

5,7

8,8

11,0

Продовження табл. 18.28

Із середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн.

420,1–480,0

480,1–540,0

540,1–600,0

600,0–660,0

660,1–720,0

Понад 720,0

Нижче прожит-кового мінімуму (472 грн.)

Всього грошових

Доходів, грн.

1304,40

1742,13

1414,42

1102,75

1757,29

1997,90

1053,94

Відсотків

Оплата праці

64,7

59,9

52,3

42,3

56,8

57,5

51,9

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

4,0

5,2

9,6

2,4

6,0

5,9

4,1

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

2,8

1,3

3,5

1,2

9,6

0,9

6,0

Пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою

21,5

23,6

23,8

43,2

16,2

22,2

29,1

Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи

7,0

10,0

10,8

10,9

11,4

13,5

8,9

18.29. Структура сукупних ресурсів домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2000

2006

2007

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квар-тал

II

Квар-тал

III квар-тал

IV квар-тал

Всього сукупних

Ресурсів, грн.

385,91

389,58

379,33

1449,00

1522,71

1306,74

1602,31

1818,40

2150,90

2100,98

Відсотків

Грошові доходи

76,7

82,9

65,2

95,7

96,9

93,2

94,2

95,3

97,2

96,0

Оплата праці

43,5

53,2

25,4

53,1

58,7

40,7

53,9

53,0

51,7

55,8

Доходи від

Підприємницької діяльності та

Самозайнятості

0,9

0,9

1,0

5,1

3,2

9,3

7,6

8,4

8,4

7,8

Доходи від

Продажу сільськогосподар-ської продукції

6,8

1,4

16,7

3,7

0,0

12,1

3,0

3,7

5,0

3,6

Пенсії, стипендії, допомоги та

Субсидії, надані готівкою

17,1

18,3

14,9

23,9

24,4

22,9

24,3

23,9

20,9

21,1

Грошова допомога від родичів, інших осіб та

Інші грошові

Доходи

8,4

9,1

7,2

9,9

10,6

8,2

5,4

6,3

11,2

7,7

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого

Підсобного господарства та від

Самозаготівель

9,6

2,5

22,6

1,1

0,4

2,7

1,9

0,5

0,2

0,6

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних

Послуг, на придбання скрапленого газу,

Твердого, рідкого палива

1,7

2,2

1,0

0,4

0,4

0,1

0,7

0,5

0,3

0,5

Пільги безготівкові на оплату санаторно-курортних путівок, на купівлю ліків, лікування, зубопротезування тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку1

0,7

1,0

0,3

0,3

0,4

0,1

0,2

0,6

0,3

0,1

Інші надходження

11,3

11,4

10,9

2,5

1,9

3,9

3,0

3,1

2,0

2,8

 

 

1 У 2000 р. – пільги безготівкові на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку.