Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 21)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 21)

23.7. Питома вага молоді (у віці до 30 років),

Засудженої за окремі види злочинів

(відсотків до кількості засуджених

За відповідні злочини)

 

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

Всього

57,7

56,2

55,7

53,7

52,5

 

За злочини

 

Проти основ національної безпеки

 

Проти життя та здоров’я особи

46,2

45,7

45,4

46,2

45,2

 

Проти волі, честі та гідності особи

57,1

75,0

50,0

30,0

50,0

 

Проти статевої свободи та статевої недоторканості

65,8

71,0

73,7

62,9

72,9

 

Проти виборчих, трудових та інших особистих

Прав і свобод людини і громадянина

19,1

15,0

15,8

22,7

21,4

 

Проти власності

65,5

65,4

65,5

66,8

67,4

 

У сфері господарської діяльності

30,4

22,9

18,4

29,8

16,1

 

Проти довкілля

57,1

48,8

27,3

16,7

19,4

 

Проти громадської безпеки

34,4

26,6

30,4

28,7

28,0

 

Проти безпеки виробництва

15,4

7,1

42,9

20,0

10,0

 

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

62,5

63,6

62,3

57,7

62,1

 

Проти громадського порядку та моральності

64,6

70,1

69,6

65,9

62,0

 

У сфері обігу наркотичних засобів,

Психотропних речовин, їх аналогів або

Прекурсорів та інші злочини проти здоров’я

Населення

50,6

47,9

48,1

43,5

42,9

 

У сфері охорони державної таємниці, місцевого самоврядування та об’єднань громадян

16,6

 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів,

Забезпечення призову та мобілізації

71,4

60,0

54,5

 

Проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядуваня та об’єднань громадян

17,8

17,1

21,8

31,7

 

У сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

100,0

100,0

25,0

 

У сфері службової діяльності

23,0

12,2

17,1

25,5

21,7

 

Проти правосуддя

52,2

42,6

41,1

40,6

41,9

 

Проти встановленого порядку несення

Військової служби (військові злочини)

100,0

 

Проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

 

Інші злочини 1

66,5

58,6

47,9

46,3

62,2

 

1 Засуджені за статтями Кримінального кодексу України 1960 р.

23.8. Питома вага неповнолітніх,

Засуджених за окремі види злочинів

(відсотків до кількості засуджених

За відповідні злочини)

2003

2004

2005

2006

2007

Всього

11,1

11,6

10,7

8,4

7,1

За злочини

Проти основ національної безпеки

Проти життя та здоров’я особи

4,4

4,9

5,7

5,3

4,7

Проти волі, честі та гідності особи

12,5

Проти статевої недоторканості особи

18,4

23,2

15,8

24,2

14,6

Проти виборчих, трудових та інших особистих

Прав і свобод людини і громадянина

0,5

0,6

1,2

Проти власності

16,0

17,2

16,5

14,0

13,3

У сфері господарської діяльності

3,3

1,4

1,0

3,8

0,8

Проти довкілля

2,9

4,5

11,1

Проти громадської безпеки

2,2

2,3

1,7

1,7

0,9

Проти безпеки виробництва

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

11,6

12,6

12,6

10,0

7,9

Проти громадського порядку та моральності

12,2

10,2

15,3

9,8

6,8

У сфері обігу наркотичних засобів,

Психотропних речовин, їх аналогів або

Прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2,2

2,4

2,4

1,9

1,3

У сфері охорони державної таємниці, місцевого

Самоврядування та об’єднань громадян

1,0

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

0,6

2,0

0,7

У сфері використання електронно-обчислювальних машин, (комп’ютерів),

Систем та комп’ютерних мереж

У сфері службової діяльності

Проти правосуддя

2,7

0,8

0,7

2,0

Проти встановленого порядку несення

Військової служби (військові злочини)

Проти миру, безпеки людства та

Міжнародного порядку

Інші злочини 1

10,3

9,1

8,2

2,7

 

 

1 Див. виноску до табл. 23.7.

23.9. Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності,

за видами правопорушень

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

Всього

891231

503132

354232

386466

408991

575431

534307

 

Скоїли правопорушення

На транспорті, у галузі

Шляхового господарства

І зв’язку

667376

342932

200469

219255

237443

387402

328427

 

Посягання на громадський

Порядок і громадську

Безпеку

96624

58826

47876

48148

49232

48650

55102

 

З нього

 

Розпивання спиртних

Напоїв у громадських

Місцях і на виробництві,

Поява в громадських

Місцях у п’яному вигляді

69961

35846

26410

26628

25591

25292

29198

 

Дрібне хуліганство

20194

15670

12492

11829

12039

11073

9363

 

Посягання на встановлений

Порядок управління

44864

25538

30569

35232

41551

48356

53968

 

Посягання на власність

3201

816

631

582

778

1259

1389

 

З нього

 

Дрібне викрадання чужого майна

3064

689

260

259

422

855

1024

 

У галузі охорони праці

Та здоров’я населення

6790

9724

11721

12883

13044

14250

14500

 

У галузі охорони природи,

Використання природних

Ресурсів, охорони

Пам’яток

Історії і культури

9884

8343

10649

10802

11264

14170

12434

 

У промисловості,

Будівництві та у сфері

Використання паливно-

Енергетичних ресурсів

2088

2132

6662

6106

5607

5035

5104

 

У сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил

1809

4064

6741

9465

12366

12787

12184

 

У галузі житлових прав

Громадян, житлово-комунального господарства

І благоустрою

3301

4578

6565

8333

6466

4293

5391

 

У галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності

54548

45568

30925

34402

29472

37178

44429

 

У галузі стандартизації,

Якості продукції, метрології

Та сертифікації

746

611

1424

1258

1768

2051

1377

 

Посягання на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення

2

 

У 2007 р. судами з винесенням рішень розглянуто 6507 цивільних справ, що виникли з адміністративно-правових відносин, у тому числі із задоволенням позовів 3433.

23.10. Загальні відомості про пожежі

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всього пожеж

2836

2448

2092

1458

1427

1425

1411

Наслідки від пожеж

Загинуло, осіб

143

141

149

148

133

132

131

Травмовано, осіб

68

68

Врятовано, осіб

136

64

76

49

72

44

53

Сума прямих збитків,

Тис. грн.

2988

3318

4968

3907

4852

6757

9739

Сума побічних збитків,

Тис. грн.

7559

9101

14220

12010

10341

13550

19724

Врятовано матеріальних цінностей, тис. грн.

19331

25360

16444

31185

10812

12611

10507

23.11. Кількість пожеж за причинами виникнення

2006

2007

Всього пожеж

1425

1411

Підпали

93

153

Порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок та побутових електроприладів

341

306

Порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення та теплогенеруючих установок

88

54

Необережне поводження з вогнем

722

753

Пустощі дітей з вогнем

29

35

Інші

152

11024. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаціонарне джерело виділення шкідливих речовин В атмосферне повітря – непересувний технологічний агрегат (установка, пристрій, апарат і т. п.), що виділяє в процесі експлуатації шкідливі речовини. До них відносяться і такі об’єкти, як терикони, резервуари і т. п.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Поводження з відходами – дії, направлені на попередження (мінімізацію) утворення відходів, збір, транспортування, обробку (переробку), утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення, включаючи контроль за цими операціями і нагляд за місцями видалення.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах до їх утилізації або видалення.

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

ЗЕМЛЯ

24.1. Землі Автономної Республіки Крим

(на 1 січня 2008 р.)

Площа, тис. га

Відсотків до

Загальної площі

Всього земель

2608,1

100,0

Землі сільськогосподарського

Призначення

1858,4

71,3

Ліси та лісовкриті площі

299,2

11,5

Забудовані землі

107,6

4,1

Землі під водою

211,2

8,1

Відкриті заболочені землі

5,1

0,2

Інші

126,6

4,8

24.2. Заповідники у 2007 р.

Карадагський

Заповідник

(м. Феодосія)

Ялтинський

Гірсько-лісовий

Природний

Заповідник

Заповідник

«Мис Март’ян»

(м. Ялта)

Загальна площа, га

2874,2

14523,0

240,0

В тому числі

Сільськогосподарські землі

73,0

Ліси та інші лісовкриті площі

1229,9

11459,0

120,0

Забудовані землі

13,5

43,0

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

476,8

Відкриті землі без

Рослинного покриву

344,3

2941,0

Внутрішні води

0,6

7,0

Море

809,1

120,0

Кількість рослинних угруповань,

Занесених до Зеленої книги України

8

18

6

Кількість видів рослин, занесених до Червоної книги України

80

75

42

Кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України

129

68

20

Продовження табл. 24.2

Кримський

Державний

Природний

Заповідник

(м. Алушта)

Опукський

Природний

Заповідник

(м. Керч)

Казантипський

Заповідник

(Ленінський

Район)

Загальна площа, га

44175,0

1592,3

450,1

В тому числі

Сільськогосподарські землі

203,0

803,3

Ліси та інші лісовкриті площі

29630,0

Забудовані землі

28,0

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

3666,0

105,5

394,1

Відкриті землі без

Рослинного покриву

970,0

103,1

Внутрішні води

118,0

520,4

Море

9560,0

60,0

56,0

Кількість рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги

України

15

6

5

Кількість видів рослин, занесених

До Червоної книги України

87

21

14

Кількість видів тварин, занесених

До Червоної книги України

75

37

38


ВОДНІ РЕСУРСИ

24.3. Основні показники використання і відведення води1

(млн. м3)

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Забрано води з

Природних водних об’єктів – всього

3734

2531

1926

1543

1704

1432

1539

1456

У тому числі

Для використання2

3734

750

615

479

473

468

463

447

Спожито свіжої води (включаючи

Морську)

2735

1747

1106

778

826

685

791

743

784

З неї на

Виробничі потреби

230

136

76

67

75

81

91

83

Побутово-питні

Потреби

231

208

156

145

147

140

142

134

Зрошення

2097

1234

758

514

557

418

514

492

Сільськогосподарські потреби

172

169

93

28

22

16

12

9

Загальне

Водовідведення

915

697

602

448

438

383

367

346

У тому числі

Забруднених

Зворотних вод

96

68

71

74

30

77

83

80

69

З них без очищення

3

3

10

11

11

11

8

8

9

Нормативно

Очищених

129

129

83

85

119

80

72

76

Потужність очисних споруд

392

410

397

366

398

394

389

384

 

1 За даними Рескомводгоспу АР Крим.

2 Без врахування забору води з каналів.

ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

24.4. Викиди шкідливих речовин та парникових газів

в атмосферне повітря

(т)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Викиди шкідливих

Речовин у повітря –

Всього

123390

118108

135779

127232

125355

123213

148343

У тому числі

Стаціонарними

Джерелами

33469

31662

42190

35145

35109

34191

33779

З них

Діоксид сірки

10243

7529

9717

12604

9812

9237

9506

Діоксид азоту

2917

2228

2519

2082

3147

2773

3468

Оксид азоту

584

375

740

578

Оксид вуглецю

10540

10449

21272

11317

12615

11185

10585

Метан1

703

1022

1524

726

1859

2434

2301

Неметанові леткі органічні сполуки2

441

416

507

1751

1363

1023

1037

Сажа

139

186

261

350

424

328

267

Автомобільним

Транспортом

89921

86446

89508

88233

86945

85430

105148

З них

Діоксид сірки

316

308

337

354

352

355

694

Діоксид азоту

5253

5050

5310

5361

5326

5285

8096

Оксид азоту

53

Оксид вуглецю

71968

69127

71531

70417

69398

68162

82567

Метан3

12143

11726

12059

11804

11572

11324

354

Неметанові леткі органічні сполуки

...

...

...

...

...

...

12652

Сажа

240

235

271

297

297

304

729

Авіаційним, залізничним, водним транспортом та виробничою технікою4

...

...

4081

3853

3301

3592

9415

З них

Діоксид сірки

...

...

121

113

99

108

361

Діоксид азоту

...

...

1932

1786

1594

1742

3782

Оксиди азоту

44

Оксид вуглецю

...

...

1245

1198

973

1053

4112

Метан3

...

...

478

437

400

439

50

Неметанові леткі органічні сполуки

...

...

164

189

117

121

707

Сажа

...

...

139

127

117

129

355

Крім того, викиди

Діоксиду вуглецю – всього

...

...

168341

790388

814689

1024767

2534683

У тому числі

Стаціонарними

Джерелами

168341

790388

814689

1024767

1187977

Автомобільним транспортом

1069596

Авіаційним, залізничним, водним транспортом та виробничою технікою

277110

1 У 2000–2003 рр. включені інші вуглеводні.

2 У 2000–2003 рр. наводяться дані щодо викидів летких органічних сполук.

3 У 2000–2006 рр. включені інші вуглеводні.

4 Починаючи з 2007 р. включені викиди від виробничої техніки.

24.5. Впровадження повітроохоронних заходів у 2007 р.

Кіль-кість

Загальний

Обсяг

Витрат

За кошто-рисною

Вартістю,

Тис. грн.

Фактично витрачено з початку виконання заходу,

Тис. грн.

Зменшення викидів

Забруднювальних

Речовин в атмосферне

Повітря після впровадження повітроохоронних заходів, т

Очікуване

Фактичне

Всього

27

1786,9

1786,9

334,3

358,7

У тому числі

Удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід

На інші види палива,

Сировини і т. ін.)

3

107,5

107,5

10,1

10,1

Будівництво і введення в дію

Нових газоочисних установ

І споруд

1

3,0

3,0

1,2

1,2

Підвищення ефективності

Роботи існуючих очисних

Установок (включаючи їх

Модернізацію, реконструкцію і ремонт)

13

1206,7

1206,7

308,6

332,6

Ліквідація джерел

Забруднення

2

214,9

214,9

11,5

11,4

Інші заходи

8

254,8

254,8

2,9

3,4

24.6. Викиди сірчистого ангідриду та оксида вуглецю

від стаціонарних джерел забруднення

(відсотків до попереднього року)

24.7. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від

стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами

(т)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

20071

Автономна

Республіка Крим

123390

118108

131698

123378

122054

119621

148343

Сімферополь

26705

25485

29450

30253

30213

30706

32379

Алушта

3162

3328

3131

3402

3300

3253

3507

Армянськ

7400

6229

8373

10805

10714

10634

11268

Джанкой

2161

2179

2064

1965

2046

1876

2301

Євпаторія

5557

5588

5653

5582

5533

5636

6528

Керч

17092

11709

11905

10414

8188

7428

9285

Красноперекопськ

9969

9269

9811

11081

11934

11109

10710

Саки

1423

1332

1350

1296

1158

1102

1331

Судак

1859

1911

1940

1891

2016

1841

2211

Феодосія

6208

5900

5995

5541

5203

5286

6732

Ялта

9622

9845

10653

9268

9276

8551

10479

Бахчисарайський

5430

6743

7162

5707

6303

5885

7750

Білогірський

2207

4378

7808

2094

2283

2233

3360

Джанкойський

2048

1935

1822

1760

1780

1533

3619

Кіровський

2007

1685

1474

1451

1536

1349

2531

Красногвардійський

3423

3399

3590

3754

5522

5075

7728

Красноперекопський

758

790

747

707

685

623

1509

Ленінський

2060

2208

2136

1980

1636

1564

2988

Нижньогірський

1922

1456

895

1023

1112

1112

2689

Первомайський

1184

1163

1164

1138

1131

1131

2071

Роздольненський

1395

1272

1212

1160

1096

1183

1881

Сакський

2567

2116

2135

2051

1901

2736

4652

Сімферопольський

4936

5704

8726

6850

5249

6210

7362

Совєтський

1079

1260

1198

1083

1173

659

1758

Чорноморський

1216

1224

1304

1122

1066

906

1714

1 Включаючи виробничу техніку.

24.8. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від

рухомих джерел забруднення за регіонами у 2007 р.

(т)

Обсяги викидів – всього1

У тому числі

Оксиду вуглецю

Вугле-воднів

Оксидів азоту

Сажі

Діоксиду

Сірки

Автономна

Республіка Крим

114564

86679

405

11975

1084

1055

Сімферополь

30365

22044

96

4261

427

373

Алушта

3316

2616

11

245

18

20

Армянськ

1213

935

4

105

10

10

Джанкой

2119

1670

8

171

14

15

Євпаторія

6212

4874

20

484

34

35

Керч

6872

5075

23

829

72

63

Красноперекопськ

1455

1125

5

128

11

11

Саки

1278

1016

4

92

7

7

Судак

2019

1565

7

173

16

16

Феодосія

6215

4810

22

541

44

44

Ялта

9775

7550

34

861

76

75

Бахчисарайський

4721

3653

18

408

35

36

Білогірський

3190

2446

14

287

25

26

Джанкойський

3580

2744

15

324

25

29

Кіровський

2378

1845

10

194

14

17

Красногвардійський

5504

4105

19

618

65

66

Красноперекопський

1504

1134

6

153

13

15

Ленінський

2939

2270

10

252

21

23

Нижньогірський

2519

1935

11

225

18

20

Первомайський

2018

1490

8

231

21

24

Роздольненський

1875

1421

9

186

16

18

Сакський

3615

2736

13

355

33

35

Сімферопольський

6721

5209

25

555

45

49

Совєтський

1688

1278

7

166

14

16

Чорноморський

1473

1133

6

131

10

12

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного та водного транспорту.