Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 5)

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 5)

9.15. Динаміка кількості найманих працівників, яким вчасно не

Виплатили заробітну плату1

(на 1 сІчня)

1 Без урахування економічно неактивних підприємств

9.16. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати

(тис.Грн.; на 1 січня)

9.17. ДинаміКа заборгованості із виплати заробітної плати за регіонаМи

(на 1 січня)

Сума невиплаченої заробітної плати

Тис. грн.

2008

2006

2007

Тис. грн.

Структура боргу, %

АР Крим

45577,1

48280,0

44641,7

100,0

М. Сімферополь

3852,5

5040,7

5287,3

11,9

М. Алушта

30,4

М. Армянськ

168,4

74,3

М. Джанкой

1640,4

2229,2

2492,0

5,6

М. Євпаторія

617,5

730,6

1284,0

2,9

М. Керч

9027,2

7316,0

5469,8

12,3

М. Красноперекопськ

155,2

168,6

12,7

0,0

М. Саки

720,7

82,5

–­

М. Судак

249,0

275,6

240,0

0,5

М. Феодосія

7144,3

12898,9

17134,5

38,4

М. Ялта

1348,5

1352,9

858,4

1,9

Райони

Бахчисарайський

3350,8

2842,2

2377,3

5,3

Білогірський

1295,8

1299,6

1134,8

2,6

Джанкойський

3007,3

2721,0

1415,6

3,2

Кіровський

2379,3

1989,4

544,0

1,2

Красногвардійський

842,8

798,2

593,1

1,3

Красноперекопський

1127,1

1117,8

922,7

2,1

Ленінський

1011,1

1522,4

691,7

1,6

Нижньогірський

1862,3

735,1

913,5

2,0

Первомайський

103,1

167,2

110,4

0,2

Роздольненський

2098,9

1560,4

755,3

1,7

Сакський

1167,6

1341,3

550,2

1,2

Сімферопольський

1146,6

1087,8

1383,0

3,1

Совєтський

902,6

928,3

197,9

0,4

Чорноморський

327,7

273,5

0,6

9.18. Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати

Заробітної плати За видаМи економічної діяльності Станом

На 1 січня 2008 РОку

Сума невиплаченої заробітної плати, у % до нарахованої

За 2007р.

Сума боргу в розрахунку на одного штатного працівника, якому невиплачена

заробітна плата

По всіх підпри-ємствах

По всіх підприємствах, на яких

Мала місце заборгованість

Грн.

У % до середньомі-сячної заробітної плати

Всього

0,3

26,0

3556,34

296,4

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

0,3

22,2

1830,33

202,0

Промисловість

1,1

34,7

4475,30

324,7

Будівництво

0,2

28,4

2050,23

147,5

Торговля, ремонт автомобілів,

Побутових приборів та предметів особистого вжитку

0,7

14,0

1309,65

131,9

Діяльність транспорту і та зв’язку

0,0

7,6

902,08

55,8

наземного транспорту

0,1

8,9

1104,24

75,2

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

0,0

5,6

2650,00

145,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1,1

21,6

4023,26

304,1

дослідження і розробки

4,3

71,4

13901,64

1268,1

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

0,0

11,5

847,78

88,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

0,3

15,3

6664,09

752,7

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

0,3

91,3

12795,45

1473,4

9.19. Заборгованість із соціальних виплат За видами економічної

діяльності станом на 1 січня 2008 року

Сума заборгованості працівникам із виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Сума заборгованості потерпілим на виробництві за рахунок коштів підприємств,

Тис. грн.

Всього, тис. грн.

У % до

1 січня 2007р.

У тому числі за рахунок коштів, у %

Фонду соціального страхування

Підприємств

ВСього

643,8

84,2

54,1

45,9

62,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

6,3

88,7

77,8

22,2

Промисловість

407,0

81,0

47,8

52,2

62,2

Будівництво

2,6

55,3

26,9

73,1

62,2

Діяльність транспорту та зв’язку

0,4

26,7

100,0

наземного транспорту

0,4

26,7

100,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

227,5

91,4

65,2

34,8

дослідження і розробки

213,5

103,6

64,5

35,5

9.20. Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості

Із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2008 року

(у відсотках)

9.21. Кількість штатних Працівників, Якім своєчасно не виплачено

заробітну плату за регіонами

(на 1 січня)

Кількість працівників, якім своєчасно не виплачена заробітна плата, осіб

У % до загальної кількості працівників,

По регіону

Сума заборгованості в розрахунку на одного штатного працівника, своєчасно не отримавшего заробітну плату, грн.

2007

2008

2007

2008

2007

2008

АР Крим

9232

6060

2,4

1,6

2329,70

3556,34

М. Сімферополь

1170

1235

0,9

0,9

1709,32

2293,68

М. Алушта

М. Армянськ

М. Джанкой

167

120

1,6

1,1

3529,34

5455,00

М. Євпаторія

639

1064

2,7

4,4

1003,29

1094,27

М. Керч

1155

878

4,5

3,1

2563,46

1525,40

М. Красноперекопськ

М. Саки

50

0,7

730,0

М. Судак

44

0,8

1840,91

М. Феодосія

2158

1676

10,9

8,5

4768,44

8011,04

М. Ялта

95

32

0,3

0,1

1691,58

756,25

Райони

Бахчисарайський

169

44

1,4

0,3

1544,38

931,82

Білогірський

116

31

1,8

0,5

3068,97

4016,13

Джанкойський

1780

228

25,6

3,3

470,28

896,49

Кіровський

128

2,7

2353,91

Красногвардійський

68

43

0,5

0,3

905,88

1465,12

Красноперекопський

162

6,2

556,17

Ленінський

350

172

5,3

2,6

2795,71

1671,51

Нижньогірський

165

2,9

2582,42

Первомайський

24

0,5

837,50

Роздольненський

187

81

3,9

1,7

1112,83

1383,95

Сакський

367

6,8

1923,71

Сімферопольський

194

133

1,2

0,8

3401,03

3575,19

Совєтський

233

74

5,7

1,8

1238,63

1135,14

Чорноморський

60

1,0

4526,67

подпись: стан укладення колективних договорів  11.1. стан укладення колективних договорів 11.2. стан виконання колективних договорів 11.3. стан укладення колективних договорів за видами економічної  діяльності станом на 31 грудня 2007 року 11.4. стан укладення колективних договорів у промислової діяльності станом на 31 грудня 2007 року 11.5. розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної  тарифної ставки, встановленої колективним договором, за  видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2007 року 11.6. розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної  тарифної ставки, встановленої колективним договором та  галузевою угодою, за видами економічної діяльності  станом на 31 грудня 2007 року 11.7. стан виконання колективних договорів за видами економічної  діяльності станом на 31 грудня 2007 року     розділ 11

 


11.1. Стан укладення колективних договорів

(на кінець року)

Кількість укладених колективних договорів

Кількість працівників великих та середніх підприємств, охоплених колективними договорами

Одиниць

У % до попереднього року

Тис. осіб

У % до загальної кількості працюючих

2003

3205

97,8

360,8

82,7

2004

3198

99,8

343,7

83,0

2005

3365

105,2

338,0

83,1

2006

3437

102,1

327,5

81,2

2007

3518

102,4

323,2

78,9

11.2. Стан виконання колективних договорів

Кількість забов’язань у колективних договорах з питань:

Зайнятості

Оплати праці

Охорони праці

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Заплановано всього, одиниць

12825

14363

15311

23668

25956

27675

27265

28803

30621

В середньому на один договір

4

4

4

7

8

8

8

8

9

Фактично виконано, %

89,6

92,3

91,3

90,0

92,4

92,2

88,1

90,4

90,6

11.3. Стан укладЕНня колективних договорів За вИдаМи економічної

Діяльності станом на 31 грудня 2007 РОку

Кількість укладених колективних договорів, одиниць

З них

Зареєстрованих

Чисельність працівників, охоплених колективними договорами

Сума витрачених коштів на одного працівника, грн.

2007

У %

до 2006р.

2007

У %

до 2006р.

Усього, осіб

У % до загальної чисель-ності працівників галузі

Всього

3518

102,4

3465

103,0

323240

78,9

174,53

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

199

102,6

195

102,1

29919

80,1

174,72

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

11

110,0

11

110,0

941

99,9

2,66

Рибальство, рибництво

5

71,4

5

71,4

477

54,7

Промисловість

272

108,4

267

109,0

64284

91,1

175,17

Будівництво

163

101,2

161

101,9

13211

61,1

67,07

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

321

93,0

306

94,4

14079

55,5

26,33

з них роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

187

103,9

182

107,7

7304

62,5

32,56

Діяльність готелів та ресторанів

97

119,8

96

123,1

6067

72,8

279,43

Діяльність транспорту та зв`язку

156

112,2

151

109,4

38538

91,5

772,61

наземного транспорту

62

98,4

59

95,2

6541

80,6

1284,51

водного транспорту

2

100,0

2

100,0

775

100,0

431,61

авіаційного транспорту

2

66,7

2

66,7

247

100,0

4,05

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63

110,5

61

107,0

20957

92,1

796,3

пошта і зв’язок

27

192,9

27

192,9

10018

98,0

434,15

Фінансова діяльність

62

124,0

61

124,5

5795

55,4

77,05

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

224

104,2

217

104,8

16897

84,7

211,9

дослідження та розробки

41

95,3

38

92,7

4098

93,8

38,73

Державне управління

467

105,9

465

106,2

10905

46,7

10,93

Освіта

798

100,5

794

100,8

47741

77,4

3,76

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

403

97,8

401

100,3

61251

88,4

43,72

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

340

100,9

335

101,2

13135

73,8

14,75

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

277

105,3

275

105,4

10314

76,0

14,1

11.4. Стан укладЕНня колективних договорів у промисловоЇ діяльності

сТаном на 31 грудня 2007 РОку

Кількість укладених колективних договорів, одиниць

З них зареєст-рованих

Чисельність працівників, охоплених колективними договорами

Сума витра-чених коштів на одного праців-ника,

грн.

2007

У %

до 2006р.

2007

У %

до 2006р.

Осіб

У % до

Загальної чисельності працівників галузі

Промисловість

272

108,4

267

109,0

64284

91,1

175,17

Добувна промисловість

15

115,4

15

115,4

2201

93,1

626,08

добування паливно-енергетичних корисних копалин

4

133,3

4

133,3

771

93,3

1771,6

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

11

110,0

11

110,0

1430

92,9

8,46

Переробна промисловість

183

102,2

179

102,3

40961

89,1

86,11

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

71

91,0

71

91,0

10857

81,6

136,66

текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

9

100,0

9

100,0

389

86,6

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2

100,0

2

100,0

76

101,3

целюлозно-паперове виробництво;видавнича діяльність

18

128,6

15

136,4

627

80,4

16,59

хімічне виробництво

7

100,0

7

100,0

9463

100,0

110,35

виробництво гумових та пластмасових виробів

9

112,5

9

112,5

1328

76,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

14

116,7

14

116,7

2929

70,1

1,37

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

7

100,0

7

100,0

2276

97,1

76,54

виробництво машин та устаткування

17

106,3

16

100,0

2562

89,3

94,89

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

13

118,2

13

130,0

4245

98,6

95,76

виробництво транспортних засобів та устаткування

11

110,0

11

110,0

5808

97,9

26,14

інші галузі промисловості

4

80,0

4

80,0

380

77,9

23,95

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

74

125,4

73

128,1

21122

94,8

300,89

11.5. Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної Тарифної

ставки, встановленої колективним договором, За ВидаМи

Економічної діяльності станом на 31 грудня 2007 РОку

Кількість працівників, у яких мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) встановлена колдоговором

Усього, осіб

У % до облікової чисельності працівників вида діяльності

У тому числі (у %) які мають розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) по відношенню до законодавчо встановленого

Нижчий

Відповідний

Вищий

Всього

323240

78,9

72,9

27,1

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

29919

80,1

90,9

9,1

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

941

99,9

100,0

Рибальство, рибництво

477

54,7

100,0

Промисловість

64284

91,1

41,3

58,7

Будівництво

13211

61,1

79,4

20,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

14079

55,5

83,2

16,8

з них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів і

предметів особистого вжитку

7304

62,5

84,8

15,2

Діяльність готелів і ресторанів

6067

72,8

79,0

21,0

Діяльність транспорту і зв’язку

38538

91,5

33,4

66,6

наземного транспорту

6541

80,6

33,3

66,7

водного транспорту

775

100,0

68,8

31,2

авіаційного транспорту

247

100,0

100,0

додаткові транспортні послуги та

Допоміжні операції

20957

92,1

29,2

70,8

пошта і зв’язок

10018

98,0

38,0

62,0

Фінансова діяльність

5795

55,4

87,2

12,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

16897

84,7

68,4

31,6

дослідження та розробки

4098

93,8

82,8

17,2

Державне управління

10905

46,9

93,5

6,5

Освіта

47741

77,4

99,3

0,7

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

61251

88,4

91,5

8,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

13135

73,8

79,0

21,0

з них діяльність у сфері

культури та спорту, відпочинку

та розваг

10314

76,0

88,5

11,5

11.6. Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної

ставки, встановленої колективним договором та Галузевою угодою,

за видаМи економічної діяльності Станом на 31 грудня 2007 РОку

Кількість працівників, у яких мінімальна місячна тарифна ставка (оклад) встановлена галузевою угодою

Осіб

У % до облікової кількості працівни-ків галузі

У тому числі (у %) мають розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) по відношенню до встановленого галузевою угодою

Нижчий

Відповідний

Вищий

Всього

323240

78,9

89,1

10,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

29919

80,1

98,9

1,1

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

941

99,9

100,0

Рибальство, рибництво

477

54,7

100,0

Промисловість

64284

91,1

72,3

27,7

Будівництво

13211

61,1

93,4

6,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

14079

55,5

95,9

4,1

з них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів і

предметів особистого вжитку

7304

62,5

99,0

1,0

Діяльність готелів і ресторанів

6067

72,8

96,6

3,4

Діяльність транспорту і зв’язку

38538

91,5

72,0

28,0

наземного транспорту

6541

80,6

81,5

18,5

водного транспорту

775

100,0

68,8

31,2

авіаційного транспорту

247

100,0

100,0

додаткові транспортні послуги та

допоміжні операції

20957

92,1

58,6

41,4

пошта і зв’язок

10018

98,0

93,4

6,6

Фінансова діяльність

5795

55,4

99,1

0,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

16897

84,7

90,3

9,7

дослідження та розробки

4098

93,8

96,5

3,5

Державне управління

10905

46,9

98,2

1,8

Освіта

47741

77,4

100,0

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

61251

88,4

96,4

3,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

13135

73,8

95,4

4,6

з них діяльність у сфері

культури та спорту, відпочинку

та розваг

10314

76,0

97,7

2,3

11.7. Стан виконання колективних договорів За видаМи економічної

Діяльності станом на 31 грудня 2007 РОку

Кількість зобов'язань з питань

Зайнятості

Оплати праці

Охорони праці

Заплано-вано одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано одиниць

З них фактично виконано, у %

Заплано-вано одиниць

З них фактично виконано, у %

Всього

15311

91,3

27675

92,2

30621

90,6

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1012

96,0

2021

94,0

2351

92,8

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

56

71,4

126

68,3

130

46,9

Рибальство, рибництво

19

94,7

54

96,3

46

95,7

Промисловість

1350

91,4

3326

92,4

3400

91,4

Будівництво

880

90,2

2080

92,1

1997

90,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1254

90,4

2122

87,8

2209

91,1

з них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів і

предметів особистого вжитку

761

89,6

1301

90,1

1366

91,0

Діяльність готелів і ресторанів

516

98,8

815

97,7

766

97,0

Діяльність транспорту і зв’язку

763

95,4

2288

96,3

2023

92,5

наземного транспорту

266

94,0

932

97,0

792

91,8

водного транспорту

16

100,0

31

100,0

38

100,0

авіаційного транспорту

13

100,0

20

100,0

21

100,0

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

332

98,5

902

98,7

721

98,6

пошта і зв’язок

136

89,7

403

88,8

451

83,1

Фінансова діяльність

261

93,9

373

94,4

429

93,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям

1168

86,4

2078

88,8

2279

89,5

дослідження та розробки

318

82,1

521

85,2

517

87,8

Державне управління

1568

89,7

2569

88,8

2590

89,2

Освіта

2991

92,3

4268

94,2

5176

87,1

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

2006

93,3

3283

94,4

4865

93,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1467

85,7

2272

89,7

2360

88,3

з них діяльність у сфері

культури та спорту, відпочинку

та розваг

1222

84,0

1808

88,1

1865

86,7


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

1. СФЕРА ОХОПЛЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

У розділах 3-11 збірника наведені дані по підприємствах, установах та організаціях - суб'єктах підприємницької діяльності, кількість працівників яких перевищує статистичний ценз, встановлений для малих підприємств, а також бюджетних установ.