Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 15)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 15)

18.22. Структура сукупних витрат домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку

На одне домогосподарство)

2000

2005

2006

Всі

Домогоспо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квартал

II

Квартал

III квартал

IV квартал

Всього сукупних

Витрат, грн.

507,23

530,43

465,68

1001,95

1028,72

950,50

1195,27

1229,61

1405,13

1388,10

Відсотків

Споживчі сукупні витрати

92,9

92,3

94,1

94,6

96,4

90,8

94,5

93,0

92,0

94,2

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої та тютюнові

Вироби)

67,6

63,7

75,6

63,7

63,8

63,5

63,3

61,2

53,0

59,7

Непродовольчі

Товари та

Послуги

25,3

28,6

18,5

30,9

32,6

27,3

31,2

31,8

39,0

34,5

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

5,8

6,7

4,0

6,7

6,9

6,2

7,2

6,0

5,8

8,2

З них

Сума пільг та

Субсидій

1,3

1,6

0,8

0,4

0,5

0,2

0,4

0,3

0,3

0,6

Неспоживчі

Сукупні витрати

7,1

7,7

5,9

5,4

3,6

9,2

5,5

7,0

8,0

5,8

18.23. Структура сукупних витрат домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2004

2005

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Всього сукупних

Витрат, грн.

868,20

864,09

925,26

757,35

1183,17

1204,51

1202,81

823,40

Відсотків

Споживчі сукупні

Витрати

97,0

97,1

96,4

97,8

95,1

95,3

95,2

91,2

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої

Та тютюнові

Вироби)

64,8

64,3

64,7

69,5

61,0

59,5

63,1

70,0

Непродовольчі товари та

Послуги

32,2

32,8

31,7

28,3

34,1

35,8

32,1

21,2

Оплата житла, комунальних продуктів та

Послуг

7,1

7,2

6,1

8,2

6,6

6,4

7,1

7,6

З них

Сума пільг та субсидій

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,1

0,0

Неспоживчі

Сукупні витрати

3,0

2,9

3,6

2,2

4,9

4,7

4,8

8,8

18.24. Структура сукупних витрат домогосподарств із різними

Середньодушовими сукупними витратами у 2005 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Всі

Домо-госпо-дарства

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

До 180,0

180,1–240,0

240,1–300,0

300,1–360,0

360,1–420,0

Всього сукупних

Витрат, грн.

1001,95

653,37

809,57

875,65

833,49

974,26

Відсотків

 

Споживчі сукупні

Витрати

94,6

95,5

96,3

96,4

94,2

94,3

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні

Напої та тютюнові

Вироби)

63,7

66,3

70,1

69,3

63,4

63,3

Непродовольчі

Товари та послуги

30,9

29,2

26,2

27,1

30,8

31,0

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

6,7

9,7

7,4

7,3

7,8

7,0

З них

Сума пільг та

Субсидій

0,4

0,1

0,2

0,2

0,4

0,3

Неспоживчі

Сукупні витрати

5,4

4,5

3,7

3,6

5,8

5,7

Продовження табл. 18.24

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

420,1–480,0

480,1–540,0

540,1–600,0

600,0–660,0

660,1–720,0

Понад 720,0

Всього сукупних

Витрат, грн.

961,38

1085,64

1241,13

1174,37

1313,42

1588,72

Відсотків

Споживчі сукупні

Витрати

95,2

94,1

95,6

95,4

91,5

92,6

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні

Напої та тютюнові

Вироби)

64,2

62,2

63,5

59,0

61,1

58,5

Непродовольчі

Товари та послуги

31,0

31,9

32,1

36,4

30,4

34,1

Оплата житла,

Комунальних

Продуктів та

Послуг

6,8

6,5

6,4

5,6

5,4

4,8

З них

Сума пільг та

Субсидій

0,9

0,6

0,7

0,4

0,3

0,3

Неспоживчі

Сукупні витрати

4,8

5,9

4,4

4,6

8,5

7,4

18.25. Структура витрат домогосподарств за основними

Статтями споживчих витрат у 2005 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Сукупні витрати

Грошові витрати

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які проживають

У

Міських

Поселен-

Нях

У

Сіль-ській

Місце-вості

У

Міських

Поселен-

Нях

У

Сіль-ській

Місце-вості

Всього витрат, грн.

1001,95

1028,72

950,50

952,05

991,18

876,83

Відсотків

Споживчі витрати

94,6

96,4

90,8

93,7

96,7

87,2

Продукти

Харчування

59,1

59,1

59,4

57,6

59,4

53,6

Алкоголь

1,9

2,0

1,6

2,0

2,0

1,7

Тютюн

1,5

1,2

1,9

1,5

1,3

2,1

Одяг і взуття

5,2

5,5

4,8

5,5

5,7

5,3

Житло, вода,

Електроенергія,

Газ та інші види палива

9,3

8,6

10,8

9,3

8,5

11,4

Меблі, предмети домашнього

Побуту, побутова техніка та щоденне обслуговування житла

2,6

2,7

2,4

2,7

2,8

2,6

Охорона здоров’я

2,0

2,2

1,5

1,9

2,0

1,5

Транспорт

3,0

3,5

2,0

2,9

3,3

2,1

Зв’язок

2,3

2,7

1,5

2,4

2,7

1,6

Відпочинок і

Культура

2,3

2,6

1,4

2,2

2,5

1,5

Освіта

2,0

2,4

1,1

2,1

2,5

1,2

Готелі, кафе і

Ресторани

1,4

1,8

0,7

1,5

1,9

0,7

Інші товари та

Послуги

2,0

2,1

1,7

2,1

2,1

1,9

18.26. Структура грошових доходів домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2000

2005

2006

Всі

Домогоспо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квартал

II

Квартал

III квартал

IV квартал

Всього грошових

Доходів, грн.

295,88

323,06

247,20

1068,16

1115,19

977,77

1218,14

1362,68

1490,57

1471,85

Відсотків

Оплата праці

56,7

64,2

38,9

53,8

58,5

43,4

54,1

56,0

54,0

55,9

Доходи від

Підприємницької діяльності та

Самозайнятості

1,3

1,1

1,6

7,1

7,5

6,0

5,2

4,8

5,9

4,8

Доходи від

Продажу сільськогосподарської

Продукції

8,8

1,6

25,6

4,2

0,8

11,8

3,2

3,7

4,5

4,1

Пенсії, стипендії, допомоги та

Субсидії, надані готівкою

22,3

22,1

22,8

25,9

24,7

28,7

28,2

26,1

23,9

24,7

Грошова

Допомога від

Родичів, інших осіб та інші

Грошові доходи

10,9

11,0

11,1

9,0

8,5

10,1

9,3

9,4

11,7

10,5

18.27. Структура грошових доходів домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2004

2005

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Всього грошових

Доходів, грн.

924,22

929,74

934,69

849,19

1254,94

1261,00

1293,47

1000,68

Відсотків

Оплата праці

65,4

69,5

62,1

35,2

61,5

63,7

53,5

73,0

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості

6,9

2,8

10,8

35,5

12,7

10,2

21,5

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

5,8

5,6

5,1

10,8

2,8

2,4

3,2

7,4

Пенсії, стипендії,

Допомоги та субсидії, надані готівкою

12,5

12,8

12,2

9,8

15,3

15,6

15,0

11,6

Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи

9,4

9,3

9,8

8,7

7,7

8,1

6,8

8,0

18.28. Структура грошових доходів домогосподарств