Сегодня: 17 | 10 | 2021

БЮЛЕТЕНЬ ОСНОВНІ Торговельно-економічні події (По країнах перебування торговельно-економічних місій При дипломатичних представництвах за кордоном) КИЇВ-2005

< >

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА

З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ

Грудень

БЮЛЕТЕНЬ ОСНОВНІ Торговельно-економічні події (По країнах перебування торговельно-економічних місій При дипломатичних представництвах за кордоном) КИЇВ-2005

К Р А І Н И С Н Д Т А Б А Л Т І Ї........................................................................................ 3

Республіка Білорусь................................................................................................................. 3

Російська Федерація................................................................................................................. 3

Республіка Молдова................................................................................................................. 6

Литовська Республіка............................................................................................................ 10

Республіка Узбекистан.......................................................................................................... 12

Є В Р О П А................................................................................................................................. 13

Республіка Австрія................................................................................................................. 13

Республіка Болгарія............................................................................................................... 15

Велика Британія..................................................................................................................... 17

Республіка Польща................................................................................................................ 19

Грецька Республіка................................................................................................................ 20

Албанська Республіка............................................................................................................ 21

Румунія..................................................................................................................................... 23

Словацька Республіка........................................................................................................... 24

Угорська Республіка.............................................................................................................. 27

Республіка Словенія............................................................................................................... 27

Чеська Республіка.................................................................................................................. 28

Королівство Іспанія................................................................................................................ 29

Італійська Республіка............................................................................................................ 32

Сербія і Чорногорія................................................................................................................. 33

Республіка Хорватія та Боснія і Герцеговина.................................................................... 35

Б Л И З Ь К И Й С Х І Д......................................................................................................... 40

Єгипет....................................................................................................................................... 40

Об′єднані Арабські Емірати.................................................................................................. 46

Республіка Корея.................................................................................................................... 48

Кувейт...................................................................................................................................... 51

П І В Н І Ч Н А Й Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А А М Е Р И К А................................................. 56

Канада...................................................................................................................................... 56

США......................................................................................................................................... 58

Л А Т И Н С Ь К А А М Е Р И К А........................................................................................ 60

Бразилія.................................................................................................................................... 60

А Ф Р И К А................................................................................................................................. 61

Алжир....................................................................................................................................... 61

Лівія.......................................................................................................................................... 63


< >К Р А І Н И С Н Д Т А Б А Л Т І Ї

< >< >< >РЕспубліка Білорусь

Президент Республіки Білорусь А. Лукашенко підписав Указ № 644, згідно з яким збільшується частка держави в статутних фондах акціонерних товариств „Белпромстройбанк” та „Сберегательный банк „Беларусбанк”. Відповідно до Указу частка держави в статутному фонді АЗБ „Беларусбанк” зростає на 172 млрд. білоруських рублів, в статутному фонді ВАТ „Белпромстройбанк” – на 15,24 млрд. рублів. Таким чином, зростуть ресурси банків, які будуть спрямовані на фінансове забезпечення потреб підприємств білоруської економіки та довгострокове кредитування населення.

Президент РБ підписав Указ № 622 „Про внесення змін в Указ Президента РБ від 23 квітня 2003 р. № 165”. Згідно з цим документом до Генерального плану Мінська вноситься коректив – відводиться ділянка для будівництва нового торгового центру – гіпермаркету. Будівництво цього об`єкту буде здійснюватися без залучення бюджетних коштів. Передбачається, що загальний обсяг інвестицій складе 18 млн. дол. США.

Під головуванням прем`єр-міністра РБ С. Сидорського на засіданні Президії уряду розглянуто проект постанови „Про затвердження комплексу заходів з підтримки вітчизняних експортерів і підвищення конкурентоспроможності економіки, спрямованих на створення умов розвитку експорту Республіки Білорусь на 2005 рік”. Зокрема, планується підтримка малих і середніх підприємств, залучення іноземних інвестицій, стимулювання експорту наукомісткої продукції, утворення за кордоном торгових представництв. Проект постанови передбачає створення у поточному році білоруських торгових компаній зі статусом юридичних осіб у Бразилії, Індії, В`єтнамі, Об’єднаних Арабських Еміратах, основне завдання яких – просування білоруської високоліквідної продукції на ринки цих країн. Перспективними для розвитку зовнішньоторговельних відносин вважаються також Туркменистан і Казахстан, держави Карибського басейну, найближчі європейські сусіди Білорусі.

Напередодні нового року Мінський тракторний завод освоїв випуск першої партії машин серії «Беларусь-2822», на яких встановлено двигун американської фірми «Дейтройт», потужністю 280 к. с. Нові енергонасичені трактори будуть працювати з широким спектром сільськогосподарських машин. Поки що трактори «Беларусь-2822» планують використовувати на внутрішньому ринку. Після одержання європейського сертифікату якості передбачається організація його експорту.

Спільне білорусько-російське підприємство ЗАТ «Могилев Транс-вагон» виготовило дослідний зразок мінераловозу для перевезення мінеральних добрив. СП створено на виробничих площах Могильовського автозаводу ім. Кірова. Замовник мінераловозу - ВО «Беларуськалий», а розробку зразку виконали конструктори ВО „БелАЗ” у співдружності з російськими колегами. Нове СП спеціалізується на виготовленні вантажних залізничних вагонів, піввагонів та цистерн. При виході на проектну потужність спільне підприємство буде випускати 4500 одиниць такої техніки щорічно. Передбачається, що замовником продукції підприємства буде і Білоруська залізниця.

< >Російська Федерація

< >< >Про основні показники соціально-економічного розвитку

РФ за січень-листопад 2004 р. і попередні підсумки 2004 р.

За оцінкою Голови Уряду РФ М. Фрадкова, попередні підсумки 2004 р. свідчать про стабільність економічного розвитку Росії, у тому числі його фінансової складової. Як зазначив російський Прем`єр, Уряду вдалося домогтися запланованих значень по всіх основних макроекономічних показниках. За підсумками 2004 р. ріст ВВП складатиме 6,8-6,9%, промислового виробництва – 6,3-6,4%, реальних грошових доходів населення – 9%. Він вважає, що такі показники "дозволяють розраховувати на виконання задачі щодо подвоєння ВВП за 10 років". Разом з тим, негативною залишається залежність російської економіки від зовнішньоекономічної кон'юнктури. Враховуючи це, одною з важливих задач розвитку визначено переорієнтування на внутрішні фактори росту, що передбачає диверсифікацію економіки, поліпшення її структури, надання більшої уваги розвитку конкретних секторів і інноваційної економіки. Крім того, в 2004 р. спостерігалося зниження цінової конкурентоспроможності російської економіки у середньому на 20%. Про це йдеться у матеріалах про соціально-економічний розвиток Росії за 2004 р., підготовлених Міністерством економічного розвитку і торгівлі РФ та представлених на розгляд Уряду 29 грудня 2004 року. Серед причин зниження конкурентоспроможності російської економіки експерти Мінекономрозвитку називають випереджальний ріст внутрішніх цін порівняно з імпортними, що відображає не стільки надлишкове зміцнення курсу рубля, скільки швидкий ріст первинних витрат виробництва. Відмічався також випереджальний ріст внутрішніх цін у порівнянні з темпами підвищення продуктивності праці та ефективності ресурсоспоживання.

У ряді секторів економіки виникли структурні проблеми, що стало причиною різкого зниження темпів росту. Наприклад, в оборонно-промисловому комплексі (зниження з 16,3% у 2003 р. до 3,7% за 11 місяців 2004 р.), це пов'язано зі скороченням експортних замовлень при відносно невисокому внутрішньому попиті на оборонну і високотехнологічну цивільну продукцію. Спостерігалося посилення конкуренції з боку імпорту, вартісні обсяги якого зросли у січні-листопаду 2004 р. на 24,6% порівняно з відповідним періодом попереднього року, у тому числі в III кварталі 2004 р. – на 25,9%.

Інфляція в Росії за січень-листопад 2004 р., за даними Мінекономрозвитку РФ, склала 10,5%. За підсумками 2004 р. експерти Міністерства прогнозують інфляцію на рівні 11,5%-11,9%. Це перевищує запланований Урядом РФ показник інфляції на 2004 р., який був визначений на рівні 10% (у 2003 р. інфляція в Росії складала 12%). Однієї з причин перевищення показника інфляції за 2004 р. став ріст цін на продовольчі товари, насамперед на м'ясо і м'ясопродукти (у середньому на 25-28%), через запровадження квот на імпорт цієї продукції, що привело до появи дисбалансу на російському ринку.

Ріст інвестицій в основний капітал за підсумками 2004 р., за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, складатиме 10,8% (за підсумками 2003 р. – 12,5%).

Обсяг накопичених іноземних інвестицій на кінець 2004 р. перевищив 73 млрд. дол. США. Найбільша кількість накопичених іноземних інвестицій у галузях російської економіки, за даними Мінекономрозвитку РФ, припадає на промисловість (42%), торгівлю і громадське харчування (27,9%), у тому числі зовнішню торгівлю (18,8%). Серед країн найбільші обсяги іноземних інвестицій припадають на Нідерланди (10,7 млрд. дол. США), Люксембург (10,6 млрд. дол. США), Кіпр (9,6 млрд. дол. США), Німеччину (9,4 млрд. дол. США), Великобританію (7,4 млрд. дол. США), США (6,7 млрд. дол. США), Францію (4,2 млрд. дол. США).

Реальна заробітна плата, за даними Мінекономрозвитку РФ, збільшилася у січні-листопаді 2004 р. проти аналогічного періоду 2003 р. на 11,5%. Поступово знижувався рівень бідності населення Росії: якщо у I кварталі 2004 р. частка населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму складала 22,1% від загальної чисельності населення РФ, то у III кварталі вона становила 18,7%. У цілому за 2004 р., за оцінкою, вона знизиться до 17,5% (у 2003 р. складала 20,6%), а чисельність безробітних, розрахована за методологією Міжнародної організації праці, – зменшиться порівняно з 2003 р. на 0,3 млн. чоловік і складе в середньому за рік 5,9 млн. чоловік. При цьому чисельність офіційно зареєстрованих безробітних, за попередньою оцінкою, у середньому за 2004 р. збільшиться порівняно з 2003 р. на 0,1 млн. чоловік і складе 1,7 млн. чоловік (2,4% економічно активного населення). У 2004 р. дещо збільшилася порівняно з 2003 р. диференціація населення за рівнем доходів. Співвідношення 10% найбільше і 10% найменш забезпеченого населення Росії в 2004 р., за прогнозом, складе 14,8 рази проти 14,3 рази в 2003 р., що обумовлюється випереджальними темпами росту добробуту високоприбуткових груп населення проти низькоприбуткових груп населення.

Про попередні підсумки розвитку сільськогосподарської

Галузі РФ за 2004 р. і перспективи на 2005 р.

Зростання виробництва сільгосппродукції в Росії в 2004 р., за оцінкою Мінсільгоспу РФ, складе трохи більш 1% (у 2003 р. – 1,5%). Всього за останні п'ять років цей показник виріс на 4,5%. На думку Міністра сільського господарства РФ О. Гордєєва, головним підсумком 2004 р. стало те, що в галузі вдалося забезпечити виробництво сільгоспродуктів у таких обсягах, що потрібні відповідно до балансу споживання.

За даними Міністерства, валовий збір зерна в 2004 р., незважаючи на складні погодні умови, становив 77-77,5 млн. тонн, що на 15% більше, ніж у 2003 р. (урожай 2003 р. – 67,2 млн. тонн), а його запаси майже удвічі перевищили внутрішню потребу Росії, що стало достатньою економічною складовою для експорту. Очікується, що в найближчі роки експорт зерна складатиме 15-20 млн. тонн на рік.

Зростання виробництва м'яса у порівнянні з 2003 р. складе 15-17%, а в цілому за два останніх роки – 35%, причому, переважно, у птахівництві. В основному цього вдалося досягти за рахунок квотування ввозу в РФ м'яса птиці.

Однак загалом лише близько 20% сільгосппідприємств Росії працюють із прибутком, а 50-60% господарств залишаються хронічно збитковими. До основних проблем АПК РФ відносяться також ріст цін на паливо і пально-мастильні матеріали (з початку 2004 р. ціни на дизельне паливо збільшилися на 50%, на бензин – на 40%) і збільшення темпів імпорту продовольства, які за останні три роки втричі випередили темпи зростання російського виробництва сировини і продовольства.

Планується, що у 2005 р. основними напрямками роботи Мінсільгоспу РФ стануть, насамперед, розвиток тваринництва та збільшення збору зерна, оскільки прибуток сільгосппідприємств на 75% формується за рахунок виробництва зерна. Підтримка сільгосппідприємств з федерального бюджету в 2005 р. складатиме 37 млрд. руб. (у 2004 р. – 29 млрд. руб.). Зокрема, 5 млрд. руб. виділено на лізинг для збільшення постачань сільськогосподарської техніки. Передбачається також нарощування виробництва свинини, що, за оцінкою експертів Міністерства, може скласти близько 10%.

Незважаючи на ряд економічних труднощів, агропромисловий комплекс Росії залишається галуззю, привабливою для інвесторів.

Про прогнози розвитку економіки РФ у 2005 р.

І на середньострокову перспективу

За оцінкою Міністра фінансів РФ О. Кудріна, російська економіка у найближчі п`ять років буде зростати більш повільними темпами, ніж за попередні п'ять років, коли вона "мала безпрецедентні історичні темпи росту, що навряд чи вдасться повторити у найближчі п'ять років". При цьому мова йде не тільки про високі темпи росту ВВП, але і якісні показники життя. Зокрема, за останні п'ять років суттєво підвищився рівень життя населення.

Така оцінка Мінфіну збігається і з оцінкою Мінекономрозвитку РФ. Так, прогноз росту ВВП у 2005 р. знижено Міністерством з 6,3% до 5,8% (уточнена оцінка зроблена Міністерством у грудні з урахуванням даних за 11 місяців 2004 р.), інфляція очікується у межах 7,5-8,5%. Саме такі показники включені у проект Програми соціально-економічного розвитку Росії на 2005-2008 рр., розроблений Міністерством і внесений Урядову РФ. Зазначений проект Програми розглянуто на засіданні Уряду 29 грудня 2004 року.

Виступаючи на засіданні Уряду, Глава Мінекономрозвитку Г. Греф, зазначив, що ріст ВВП Росії на рівні 5,8% очікується у 2005 р., а в період 2005-2007 рр. – у середньому на рівні 6,1%. З огляду на, що цього недостатньо для вирішення поставлених задач подвоєння ВВП, Міністр відзначив, що найважливішим стає визначення та реалізація комплексу заходів щодо реформування російської економіки, підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. У разі не досягнення цього, уже в 2005 р. темпи росту ВВП, за оцінкою Міністра, "можуть скласти 4,5% при ціні нафти не нижче 30 дол. США за барель". Він зауважив, що "якщо говорити про подвоєння ВВП з 2002 по 2010 рік, то з 2005 року ріст повинен складати не менш 8% на рік, а якщо вважати з 2002 року, як це випливає з послання Президента, то ріст повинен бути 7,2% на рік для подвоєння ВВП". Тим часом поки, на думку Г. Грефа, темпи росту в середньостроковій перспективі з 2005 р. не дозволяють говорити про можливості досягнення щорічного росту ВВП у 7,2% або 8%, оскільки раніше високі темпи росту базувалися на випереджальних темпах росту в сировинному секторі, що забезпечувалося суттєвим збільшенням видобутку нафти. Але у середньостроковій перспективі такого "двигуна" для росту, на думку Міністра, вже немає, а максимальний видобуток нафти оцінюється на рівні 5% на рік. Тому він зазначив, що країні необхідний структурний маневр в економіці, де "двигуном" росту могли б стати галузі, які виробляють кінцеву продукцію, та інноваційні галузі". Інноваційний сценарій передбачає активну диверсифікацію економіки, різке підвищення ефективності державних інвестицій.

М. Греф відзначив, що середньострокова програма до 2008 р. передбачає розвиток приватно-державного партнерства. При цьому виникає необхідність подальшого розвитку законодавства про концесійні угоди, а також стимулювання несировинного експорту. Також проект середньострокової програми передбачає подальше реформування соціальної сфери і, зокрема, "переорієнтування соціального захисту на роботу з малозабезпеченими верствами населення". З 2007 р. у Росії планується значно наростити обсяги допомоги бідним і сформувати нові механізми боротьби з бідністю, рівень якої в період до 2015 р. скоротити до 5%. На думку Г. Грефа, реалізація запропонованої програми дозволить суттєво розширити середній клас у Росії. "До 2015 року будуть створені передумови для формування широкого середнього класу, він повинний збільшитися з нинішніх 20 відсотків до 50 відсотків", - сказав міністр. Планується, що реальні доходи населення до 2015 р. зростуть у 2,2 рази, а середньодушевій розмір ВВП у перспективі – досягти 18 тисяч дол. США.

Проте "вузьким місцем" Міністр назвав судову та правоохоронну системи. "Стійке функціонування економіки неможливо без нормального функціонування цих систем", - зазначив він.

У свою чергу радник Президента РФ з економічних питань А. Ілларіонов виступив з критикою розрахунків, наведених Г. Грефом. "Якщо ставиться задача подвоїти ВВП до 2010 року, то темпи економічного росту повинні складати на рік приблизно 9,1%", - відзначив він. Нагадавши, що у 2003-2004 рр. середньорічні темпи економічного росту в Росії склали 7%, А. Ілларіонов підкреслив, що в проекті середньострокової програми необхідно відобразити ці розрахунки. Він також поставив під сумнів доцільність реалізації намірів Уряду запровадити індикативні методи планування розвитку економіки, оскільки, на його думку, застосування таких інструментів не означає поліпшення економічних показників. Крім того, висловив незгоду з думкою Мінекономрозвитку про припинення впливу цінового фактора на темпи економічного росту в Росії. За його словами, у період з 2000 по 2003 рр. "за рахунок цінового фактора Росія щорічно одержувала 30 млрд. дол. США, що складає 6-9% ВВП". Згідно з даними А. Ілларіонова, у 2004 р. внесок цінового фактора збільшився до 60 млрд. дол. США, що складає 11% ВВП. Він запропонував Уряду надати доручення міністерствам і відомствам, зокрема, Мінекономрозвитку і Федеральній службі державної статистики додатково прорахувати частку економічного росту, яка припадає на ціновий фактор. Радник Президента також поставив під сумнів тезу про надмірний ріст цін на бензин та інші пально-мастильні матеріали на внутрішньому ринку та зауважив, що на російському ринку ціни на зазначену продукцію збільшилися за рік на 50%, тоді як світові зросли удвічі.

У цілому за результатами розгляду представлений проект середньострокової програми соціально-економічного розвитку Росії на період до 2008 р. прийнято за основу, а Мінекономрозвитку РФ разом із заінтересованими міністерствами і відомствами Росії доручено до 1 лютого 2005 р. доопрацювати документ з урахуванням висловлених зауважень та підсумків його обговорення. Зокрема, на думку Голови Уряду РФ М. Фрадкова, проект "вимагає суттєвого доопрацювання" з огляду щодо збільшення темпів економічного росту та залучення інвестицій. Було зауважено також, що Програма не повною мірою відповідає ряду рішень, прийнятих Урядом РФ останнім часом, наприклад, стосовно сфер фінансових ринків та освіти.

Про реформування податкової системи РФ, погашення

зовнішнього боргу Росії та золотовалютні резерви

За оцінкою Міністерства фінансів РФ, податкова система Росії з 2005 р. буде складатися з 15 податків і зборів та чотирьох спеціальних податкових режимів (до початку податкової реформи у 1998 р. в Росії нараховувалося понад 50 податків і зборів).

Зокрема, з 2005 р. буде знижена ставка єдиного соціального податку (ЄСП), скорочена кількість інтервалів податкової бази, а також змінено розподіл надходжень від цього податку між федеральним бюджетом і фондами соціального і медичного страхування. Вводиться у дію глава Податкового кодексу РФ про державний збір, яка об'єднує порядок сплати зборів, встановлених у теперішній час різними нормативними правовими актами. Врегульовано порядок стягнення водного податку, збору за користування об'єктами тваринного світу та водними біологічними ресурсами.

У перспективі передбачається реалізація додаткових заходів щодо оптимізації податкового навантаження, насамперед, подальше зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ), зміна порядку прийняття до відрахування сум податку при здійсненні капітальних вкладень, скасування стягування податку з авансових платежів. Як очікується, тільки зниження ставки ПДВ до 16% призведе до зменшення податкового навантаження на 0,4% до ВВП (зниження ставки ПДВ передбачається з 2006 р.).

З 2005 р. Урядом РФ реалізація чергових заходів податкової реформи планується за рахунок коштів, передбачених у прийнятому бюджеті. Так, враховані нові заходи щодо зниження податків на несировинний сектор економіки, а зниження ЄСП дозволить підприємствам вивільнити порядку 280 млрд. руб., які можуть бути спрямовані на інвестиції, поповнення оборотних коштів, підвищення заробітної плати.

Крім того, передбачається збільшити роль майнового оподатковування. При цьому оцінка оподатковуваної бази буде відбуватися виходячи з ринкових факторів. Так, у податку на майно фізичних осіб пропонується поступовий перехід на ринкову оцінку майна фізичних осіб, у земельному податку – виходячи з кадастрової вартості земельних ділянок. За оцінкою Мінфіну, відмова від податкових пільг, що створюють необґрунтовані переваги для окремих категорій платників податків у порівнянні з іншими платниками податків, дозволить реалізувати принципи нейтральності та справедливості податкової системи.

Одним з важливих напрямків роботи Мінфіну РФ залишається дострокове погашення зовнішнього боргу Росії, що дозволить у найближчі роки заощадити на процентних платежах з нього мільярди доларів. За розрахунками Мінфіну, дострокове погашення основного боргу в обсязі 10 млрд. дол. США надасть змогу заощадити 700 млн. дол. США на процентних платежах, а у подальші роки ця сума може зрости до мільярдів доларів.

У грудні 2004 р. Мінфін РФ здійснив платіж у рахунок погашення боргу Росії перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) в обсязі 64,7 млн. дол. США та завершив серію виплат по цій категорії боргу за минулий рік. Загалом за 2004 р. обсяг платежів Росії в рахунок погашення й обслуговування боргу перед МВФ склав більш 1,7 млрд. дол. США. Заборгованість РФ перед МВФ на 1 січня 2005 р. скоротилася до 3,5 млрд. дол. США проти 5,1 млрд. дол. США на 1 січня 2004 року. У 2005 р., відповідно до графіку платежів, Росія повинна виплатити заборгованість перед МВФ у сумі 1,4 млрд. дол. США. Повністю погасити заборгованість перед МВФ за затвердженим графіком виплат Росія зобов`язана у 2008 році.

Золотовалютні резерви РФ за станом на 3 грудня 2004 р., за даними Центробанку Росії, досягли 121,6 млрд. дол. США. На кінець 2004 р., за оцінкою першого заступника голови російського Центобанку О. Улюкаєва, ситуація з обсягами золотовалютних резервів РФ принципово не змінилася. Таким чином, з початку 2004 р. золотовалютні резерви Росії зросли більш ніж на 40 млрд. дол. США, або більш ніж на 52%. При цьому, накопичений обсяг резервів перевищив обсяг поточного зовнішнього боргу Росії та дозволив їй стати державою – зовнішнім нетто-кредитором.

За висновком Міністра фінансів РФ О. Кудріна, нарощування золотовалютних резервів Центробанку за рахунок нафтодоларів, що надходять до країни, має для Росії дуже важливе значення. "Це особливе надбання, непорушний запас Росії, що страхує нашу економіку", - зазначив він. З іншого боку, нарощування резервів за рахунок викупу нафтодоларів знижує темпи зміцнення курсу рубля. Крім того, золотовалютні резерви страхують імпорт РФ і кредиторську заборгованість російських фінансових інститутів перед іноземними кредиторами.

За рахунок додаткових доходів від високих цін на нафту з початку 2004 р. формувався стабілізаційний фонд РФ. За даними Мінфіну Росії, станом на 1 грудня 2004 р. його обсяг склав 462,6 млрд. руб., в тому числі у листопаді фонд поповнився коштами у розмірі 58,13 млрд. рублів. Всього з початку 2004 р. стабілізаційний фонд збільшився на 356,6 млрд. руб., або більш ніж на 12 млрд. дол. США. На 1 січня 2005 р. стабілізаційний фонд РФ, за розрахунками, складає 520 млрд. руб., а на 1 лютого 2005 р., враховуючи перерахування залишків коштів за підсумками виконання федерального бюджету за 2004 р., становитиме 600 млрд. рублів.

< >< >< >< >< >Республіка МолдовА

< >< >Про збільшення видобутку нафти у Республіці Молдова

Агентство «Інфотаг» (03.12) повідомляє, що Директор компанії «Redeco» І. Олейнов під час засідання урядової комісії проінформував, що його компанія, яка здійснює в Республіці Молдова дослідження та видобуток нафти і газу, одержала за 10 місяців 7 тис. т. нафти проти 600 т. у 2003 р.

Він також повідомив, що «хоча глибина шахт досягла 1 км, запаси нафти в Молдові поки що точно не визначені. В залежності від результатів, які будуть отримані у другій половині 2005 р., будівництво шахт буде продовжено».

Міністр енергетики РМ Я. Тимчук, повідомив, що «зміни в законодавстві останніх двох років створили нормальні умови для діяльності компанії, але необхідні конкретні проекти по використанню наявних запасів нафти».

Прем'єр-міністр РМ В. Тарлєв підкреслив, що «Уряд РМ дуже зацікавлений в успішному освоєнні родовища та готовий розглянути будь-які ініціативи по ефективному використанню нафти».

Довідково: Уряд Республіки Молдова підписав концесійну угоду з компанією «Redeco» у 1995 р. на 20 років, згідно з якою компанія проводить роботи по розвідці нафти та газу. За прогнозами фахівців, запаси нафти складають 2-3 млн. т. У період з 1995 по 2004 роки компанією було інвестовано у розвиток будівництва понад 12 млн. дол. США.

Про находження до консолідованого бюджету

Агентство «Молдпрес» (07.12) повідомляє, що Міністр фінансів Республіки Молдова З. Гречаная в інтерв’ю заявила, що «за січень-листопад 2004 року до консолідованого бюджету надійшло доходів на загальну суму близько 6 млрд. 586 млн. лей (біля 394 млн. євро), що на 13,2% більше, ніж за аналогічний період 2003 року.

За звітний період до державного бюджету РМ надійшло доходів на загальну суму 4,8 млрд. лей, що на 20,4% перевищує показник 11 місяців минулого року.

Середні надходження до державного бюджету склали 21,4 млн. лей на день, проти 17,9 млн. лей за цей же період 2003 року.

За рахунок консолідованого бюджету було профінансовано витрати на суму у 6,4 млрд. лей, тобто на 20,5% більше, ніж за січень-листопад 2003 року.

У той же час за рахунок коштів держбюджету було покрито витрати на суму у більш ніж 4,7 млрд. лей, або 94% від передбаченого на 11 місяців поточного року.

У зазначений період на обслуговування внутрішнього державного боргу було витрачено 365 млн. лей та здійснено зовнішні платежі на 103 млн. дол. США.

До кінця цього року передбачається виплатити процентні ставки по зовнішніх позиках на загальну суму 0,6 млн. дол. США», - додала вона.

Про схвалення плану дій Молдова-Євросоюз

Агентство «ІНФОТАГ» (10.12) повідомляє, що Європейська Комісія (ЄК) схвалила План дій Молдова-Євросоюз, який визначає стратегічні плани співробітництва з РМ на найближчі три роки.

Агентство, з посиланням на прес-службу МPC РМ, повідомляє, що також були схвалені документи ще для шести країн, які представляють пріоритет у політиці ЄС "Розширена Європа - нові сусіди".

Одна з основних задач Плану - підтримка Молдови з боку ЄС у вирішенні придністровського конфлікту. Документ також припускає активізацію співробітництва за допомогою забезпечення доступу Молдови на ринок ЄС. Для цього Молдові будуть надані преференції режиму асиметричної торгівлі, які відкривають європейський ринок для молдавських товарів.

Про продовження процесу приватизації у Придністровському регіоні у 2005 році

Агентство «Баса-Прес» (15.12) повідомляє, що уряд Придністров’я оголосив, про намір продовжити у 2005 році процес приватизації підприємств, від якого планується одержати 310 млн. придністровських карбованців (40 млн. дол. США).

У повідомленні не уточнюється, які саме підприємства лівобережжя Дністра будуть продані у 2005 році.

Агентство зосереджує увагу на тому, що Уряд Республіки Молдова неодноразово заявляв, що приватизація у Придністровському регіоні незаконна та її результати можуть бути переглянуті.

У поточному році Парламентом РМ було прийнято закон про приватизацію підприємств Придністров’я, відповідно до якого з 1 січня 2005 року підприємства лівобережжя Дністра повинні бути безкоштовно передані у приватну власність працівникам цих підприємств.

Щодо розмірів виплат по зовнішнім кредитам

Агентство «Інтерлік» (15.12) повідомляє, що Президент Республіки Молдова В. Воронін, виступаючи в суботу на V З'їзді ПКРМ заявив, що «Молдова за останні 4 роки виплатила по зовнішніх кредитах 275 млн. дол. США». В. Воронін відзначив, що заборгованість по зовнішніх кредитах була погашена у ситуації, коли республіка не брала нові фінансові позики від закордонних інвесторів.

У поточному році Молдова (січень-листопад 2004 р.) направила на обслуговування зовнішнього боргу 103 млн. дол. США. До кінця 2004 р. ще планується виплатити по зовнішніх платежах 0,6 млн. дол. США.

Основна сума платежів була спрямована на обслуговування зовнішнього боргу країни та на частку російського ВАТ «Газпром», у якого Урядом РМ було достроково викуплено за 50 млн. дол. США векселі, які були передані у 2000 р. за рахунок реструктуризації боргу за природний газ. Загальна сума викуплених у газового холдингу паперів склала 114,5 млн. дол. США, з яких 90 млн. дол. США склав номінал векселів, решта – заборгованість по їх обслуговуванню.

Про можливе підписання Угоди про асиметричну торгівлю між РМ та ЄС

Агентство «Баса-Прес» (15.12) повідомляє, що Прем’єр-міністр Республіки Молдова В. Тарлєв заявив, що «Уряд Республіки Молдова розпочинає переговори з Європейським Союзом по підписанню Угоди про асиметричну торгівлю», відповідно до якої передбачається спрощення зовнішньої торгівлі та більш вільний доступ молдовських виробників на європейський ринок.

Він також додав, що «Уряд РМ розраховує одержати від Євросоюзу "нульову" ставку мита на молдавський експорт, а також обкладання митом імпорту з Республіки Молдова відповідно до діючого законодавства».

Прем'єр-міністр відзначив, що сьогодні ринок ЄС досить "закритий" для молдавських товарів, а доступ виробників з Республіки Молдова в країни ЄС "жорсткий ".

"У ході переговорів ми запропонували підписати угоду про привілейовану торгівлю на десять років, але Європейський Союз наполягає на семирічному терміні", - додав В. Тарлєв, при цьому не уточнивши, коли може бути підписано зазначену угоду.

Прем'єр-міністр РМ назвав найбільшим досягненням Уряду в 2004 році затвердження Плану дій "РМ-ЄС" та Стратегії інтеграції до Європейського Союзу. "Із прийняттям цих двох документів ми переконалися, що наші шанси у європейській інтеграції набагато оптимістичніші, ніж були на початку" - додав він.

Згідно з інформацією агентства, за період січень-жовтень поточного року на долю ЄС приходиться 30,1% від загального обсягу молдовського експорту (237,6 млн. дол. США) та 43,4% - від імпорту (456,5 млн. дол. США).