Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 13)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 13)

17.1. Населення за економічною активністю

(у віці 15–70 років)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Економічно активне

Населення, тис. осіб

989,8

975,5

1015,7

989,9

966,4

958,7

957,2

Працездатного віку

916,6

899,6

922,8

910,5

890,7

885,3

883,3

Старше працездатного віку

73,2

75,9

92,9

79,4

75,7

73,4

73,9

Зайняті, тис. осіб

909,9

910,6

963,8

931,8

899,7

906,1

908,6

Працездатного віку

838,5

836,3

872,0

853,1

824,6

833,1

834,8

Старше працездатного віку

71,4

74,3

91,8

78,7

75,1

73,0

73,8

Безробітне населення,

(за методологією МОП),

Тис. осіб

79,9

64,9

51,9

58,1

66,7

52,6

48,6

Працездатного віку

78,1

63,3

50,8

57,4

66,1

52,2

48,5

Старше працездатного віку

1,8

1,6

1,1

0,7

0,6

0,4

0,1

Економічно неактивне

Населення, тис. осіб

628,2

640,8

589,1

577,9

571,9

583,6

583,5

Працездатного віку

391,1

415,4

382,1

366,9

360,0

365,7

365,5

Старше працездатного віку

237,1

225,4

207,0

211,0

211,9

217,9

218,0

Рівень економічної

Активності, відсотків

До населення відповідної

Вікової групи

У віці 15-70 років

61,2

60,4

63,3

63,1

62,8

62,2

62,1

Працездатного віку

70,1

68,4

70,7

71,3

71,2

70,8

70,7

Старше працездатного віку

23,6

25,2

31,0

27,3

26,3

25,2

25,3

Рівень зайнятості

Населення, відсотків

До населення відповідної

Вікової групи

У віці 15-70 років

56,2

56,3

60,1

59,4

58,5

58,8

59,0

Працездатного віку

64,1

63,6

66,8

66,8

65,9

66,6

66,8

Старше працездатного віку

23,0

24,7

30,6

27,1

26,1

25,1

23,4

Рівень безробіття населення (за методологією МОП),

Відсотків До економічно

Активного населення

Відповідної вікової групи

У віці 15-70 років

8,1

6,7

5,1

5,9

6,9

5,5

5,1

Працездатного віку

8,5

7,0

5,5

6,3

7,4

5,9

5,5

Старше працездатного віку

2,5

2,1

1,2

0,9

0,8

0,5

0,1

17.2. Населення за економічною активністю за статтю та

Місцем проживання у 2006 р.

(у віці 15-70 років; тис.)

Всього

У тому числі

Жінки

Чоловіки

Міське

Населення

Сільське

Населення

Економічно активне

Населення

957,2

461,1

496,1

607,6

349,6

Працездатного віку

883,3

407,2

476,1

567,9

315,4

Старше працездатного

Віку

73,9

53,9

20,0

39,7

34,2

Зайняті

908,6

436,1

472,5

568,2

340,4

Працездатного віку

834,8

382,2

452,6

528,5

306,2

Старше працездатного

Віку

73,8

53,9

19,9

39,7

34,2

Безробітні

48,6

25,0

23,6

39,3

9,2

Працездатного віку

48,5

25,0

23,5

39,3

9,2

Старше працездатного

Віку

0,1

0,1

0,1

Економічно

Неактивне населення

583,5

365,6

217,9

365,3

218,2

Працездатного віку

365,5

212,9

152,6

218,1

147,4

Старше працездатного

Віку

218,0

152,7

65,3

147,2

70,8

17.3. Зайнятість населення*1

(тис.)

Всього

Зайнято, тис.

Наймані

Працівники підприємств, установ та організацій, тис.

У тому числі

Промисловість

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство; рибне

Господарство

Тис.

Відсотків до

Загальної

Кількості зайнятих

Тис.

Відсотків до

Загальної

Кількості зайнятих

1995

870,0

768,5

140,5

16,1

206,6

23,7

2000

909,9

607,4

101,6

11,2

128,1

14,1

2001

910,6

600,7

84,5

9,3

108,3

11,9

2002

963,8

572,8

98,5

10,2

91,2

9,5

2003

931,8

552,9

95,9

10,3

77,5

8,3

2004

899,7

572,8

105,3

11,7

72,0

8,0

2005

906,1

585,3

106,0

11,7

70,1

7,7

2006

908,6

580,4

108,6

12,0

60,5

6,7

*1 Див. методологічні пояснення до розділу.

17.4. Кількість зайнятого населення

за видами економічної діяльності

(у віці 15-70 років)

2005

2006

 

Всього,

Тис.

Наймані працівники підприємств, установ, організацій

Всього,

Тис.

Наймані працівники підприємств, установ, організацій

 

Тис.

Відсотків

До під-сумку

Тис.

Відсотків

До під-сумку

 

 

Всього зайнято

906,1

585,3

100,0

908,6

580,4

100,0

 

Сільське господарство,

Мисливство, лісове та рибне

Господарство

221,5

70,1

12,0

191,4

60,5

10,4

 

 

Промисловість

109,4

106,0

18,1

113,5

108,6

18,7

 

 

Будівництво

42,1

39,1

6,7

41,9

38,8

6,7

 

 

Оптова й роздрібна торгівля,

Торгівля транспортними

Засобами та послуги з їх

Ремонту, готелі та ресторани

196,4

58,7

10,0

220,6

60,7

10,5

 

 

Транспорт та зв’язок

58,8

50,3

8,6

60,8

50,3

8,7

 

 

Фінансова діяльність

9,0

8,9

1,5

9,5

9,4

1,6

 

 

Операції з нерухомістю,

Здавання під найм та

Послуги юридичним особам

40,1

36,9

6,3

48,5

41,9

7,2

 

 

Державне управління

45,3

45,3

7,7

43,2

43,2

7,4

 

Освіта

65,3

65,1

11,1

65,1

64,9

11,2

Охорона здоров’я та

Соціальна допомога

77,7

77,2

13,1

75,5

74,8

12,9

Колективні, громадські

Та особисті послуги

40,5

27,7

4,7

38,6

27,3

4,7

17.5. Економічна активність населення за статтю

за віковими групами у 2006 р.

(тис. осіб)

Всього

У віці 15-70 років

За віковими групами

15-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50-59

60-70

Економічно

Активне населення

957,2

131,3

112,6

113,0

101,5

265,0

183,7

50,1

Жінки

461,1

57,2

46,7

54,6

49,3

135,8

87,5

30,0

Чоловіки

496,1

74,1

65,9

58,4

52,2

129,2

96,2

20,1

Зайняті

908,6

121,2

106,4

106,3

99,0

253,1

172,6

50,0

Жінки

436,1

52,6

43,8

51,5

47,2

127,8

83,2

30,0

Чоловіки

472,5

68,6

62,6

54,8

51,8

125,3

89,4

20,0

Безробітні

48,6

10,1

6,2

6,7

2,5

11,8

11,2

0,1

Жінки

25,0

4,6

2,9

3,1

2,1

8,0

4,3

Чоловіки

23,6

5,5

3,3

3,6

0,4

3,8

6,9

0,1

17.6. Рівень зайнятості населення за статтю

та місцем проживання, за віковими групами у 2006 р.

(Відсотків до кількості

Всього населення відповідної вікової групи )

Всього

У віці 15-70 років

У тому числі за віковими групами

15-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50-59

60-70

Все населення

59,0

37,0

73,1

79,8

78,7

81,2

62,7

22,6

Жінки

52,8

32,8

60,1

75,3

71,3

75,7

54,1

22,0

Чоловіки

66,2

41,1

86,1

84,5

86,8

87,7

73,6

23,4

Міське населення

58,4

34,2

74,4

79,9

79,6

82,7

60,5

18,1

Сільське населення

60,0

41,0

70,8

79,6

77,0

78,6

67,2

30,0

17.7. Рівень безробіття населення за методологією МОП за статтю

та місцем проживання, за віковими групами у 2006 р.

(Відсотків до кількості

Економічно активного населення відповідної вікової групи)

Всього

У віці 15-70 років

У тому числі за віковими групами

15-24

25-29

30-34

35-39

40-49

50-59

60-70

Все населення

5,1

7,7

5,5

5,9

2,5

4,5

6,1

0,2

Жінки

5,4

8,0

6,2

5,7

4,3

5,9

4,9

Чоловіки

4,8

7,4

5,0

6,1

0,8

3,0

7,1

0,5

Міське населення

6,5

11,3

6,3

7,7

3,0

5,3

7,8

0,3

Сільське населення

2,6

2,9

4,1

2,3

1,4

3,0

2,8

0,0

 

17.8. Безробітні за методологією МОП

За тривалістю незайнятості

(у віці 15-70 років)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всього безробітних, тис.

79,9

64,9

51,9

58,1

66,7

52,6

48,6

У тому числі особи, які раніше мали роботу

66,2

54,9

42,7

52,2

52,8

42,1

39,5

З них за тривалістю

Незайнятості, відсотків

До 1 міс.

4,0

6,0

4,9

1,5

2,7

3,1

5,3

1–3

10,9

15,5

15,0

11,5

9,1

14,3

14,9

4–6

10,9

13,3

11,9

17,6

9,5

23,3

25,6

7–9

10,1

11,6

12,2

14,9

9,8

11,6

12,9

10–12

11,9

7,3

7,3

11,5

6,3

5,9

11,4

Більше 1 року

52,2

46,3

48,7

42,9

62,6

41,8

29,9

Середня тривалість

незайнятості, міс.

19

18

18

17

27

17

...

17.9. Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи

(у віці 15-70 років)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всього безробітних, тис.

79,9

64,9

51,9

58,1

66,7

52,6

48,6

У тому числі особи, які

Шукали роботу, намагались організувати власну справу

70,7

60,1

46,9

53,5

63,2

48,5

43,3

З них за тривалістю

Пошуку роботи, відсотків

До 1 міс.

5,8

7,3

7,5

3,5

6,3

9,1

10,6

1–3

12,5

18,0

19,8

13,8

16,4

16,5

21,2

4–6

11,0

19,5

13,8

17,9

13,8

22,3

25,5

7–9

9,2

11,5

10,0

16,3

11,9

15,5

17,8

10–12

10,9

9,6

5,1

14,7

5,2

4,5

3,9

Більше 1 року

50,6

34,1

43,7

33,8

46,4

32,1

21,0

Середня тривалість

Пошуку роботи, міс.

9

8

8

9

9

7

6