Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 1)

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 1)

2008 СІМФЕРОПОЛЬПраця в Автономній Республіці Крим у 2007 році: Статистичний збірник/ Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

Статистичний збірник підготовлено колективом відділу статистики праці

 

Збірник містить інформацію, що характеризує соціально-трудові відносини в республіці у 2007 р. Дані наведено у порівнянні з попередніми роками.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

 

П Е Р Е Д М О В А

До збірника увійшли матеріали, що відображають процеси та основні тенденції, які відбуваються у сфері соціально-трудових відносин в Автономній Республіці Крим у 2007 році порівняно з минулими роками.

Наведена інформація базується на системі показників державної статистичної звітності підприємств, установ, організацій (крім малих підприємств), адміністративних даних державної служби зайнятості та вибіркових обстежень населення (домогосподарств).

У збірнику наведено дані Кримського республіканського центру зайнятості.

Інформація систематизована за тематикою по відповідних 11 розділах збірника.

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності, по адміністративно-територіальних одиницях: містах та районах Автономної Республіки Крим, а також за статтю та соціальними групами.

Публікація містить методологічні роз`яснення щодо системи збору інформації, методології формування окремих показників.

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій у сфері соціально-трудових відносин.

СКОРОЧЕННЯ

Тис. – тисяча

Грн. – гривня

Люд.-год. – людино-година

Р. – рік

П. р. – поточній рік

% - відсоток

_________________________________________________________

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) - явища не було

Крапки (…) - відомості відсутні

Нуль (0; 0,0) - явища існують, але у вимірах, менших за ті, що

можуть бути виражені використаними в таблиці

цифровими розрядами

Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не

має сенсу

“з них”,

“у тому числі” - означає, що наведені не всі доданки загальної суми.


З М І С Т

 


Стор.

Передмова...............................................................................................

3

Скорочення.............................................................................................

4

Умовні позначення................................................................................

4

Статистично-аналітичний огляд соціально-трудових відносин у 2007 році

11

1. ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ

1.1

Кількість постійного населення за статтю……………………... …..

19

1.2

Кільість постіиного населення за місцем проживання…………...…

20

1.3

Кількість зайнятого населення по видах економічної діяльності...........

21

1.4

Кількість найманих працівників на підприємствах, організаціях, в установах …………………………………………………...................

22

2. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ

2.1

Вивільнення працівників за окремими категоріями

Та формами власності…………………………………………………

25

2.2

Попит на робочу силу за окремими категоріями працівників

Та формами власності…………………………………………………

25

2.3

Вивільнення працівників за категоріями робочих місць за видами економічної діяльності у 2007 році……..….........................................

26

2.4

Причини незайнятості населення та його працевлаштування

За 2007 рік……………………………………………………………...

27

2.5

Кількість незайнятого населення та його працевлаштування

По містах та районах у 2007 році......................................................…

28

2.6

Працевлаштування жінок по містах та районах..………………...…

29

2.7

Попит на робочу силу за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності на 1 січня 2008 року………….......................

30

2.8

Попит на робочу силу за категоріями робочих місць по містах та районах на 1 січня 2008 року.................................................................

31

2.9

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці по містах та районах…………………………………………………………... ........

32

2.10

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян за категоріями робочих мість та видами економічної діяльності

У 2007 році……………………………………………………...............

33

2.11

Працевлаштування соціально незахищених категорій населення....

34

2.12

Працевлаштування незайнятих трудовою діяльності громадян за окремими категоріями працівників…………………………...............

35

2.13

Тривалість зареєстрованого безробіття.................................................

35

2.14

Безробітні зареєстровані у державній службі зайнятості по містах та районах……………………………………………....……………..…

36

2.15

Тривалість зареєстрованого безробіття по містах та районах

На 1 січня 2008 року……………………………………………............

37

3. ЗАЙНЯТІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1

Динаміка руху робочої сили працівників за видами економічної діяльності…………………………………………………………….....

41

3.2

Динамика руху робочої сили працівників по регіонам……………...

42

3.3

Рух робочої сили працівників за видами економічної діяльності

У 2007 році……………………………………………………………....

43

3.4

Рух робочої сили працівників за видами промислової діяльності

У 2007 році……………………………………………………………...

44

3.5

Рівень прийому та вибуття робочої сили за видами економічної діяльності…………………………………………………………….....

45

3.6

Кількість працівників за видами економічної діяльності.….…….....

46

3.7

Кількість працівників у промислової діяльності…………..………...

47

3.8

Зайнятість молоді за видами економічної діяльності на 31 грудня 2007 року…………………………………………………………….....

48

3.9

Розподіл працівників за рівнем освіти за видами економічної діяльності за 2007 рік……………….………………………………....

49

3.10

Розподіл працівників за рівнем освіти по регіонах ………………....

50

3.11

Кількість працівників передпенсійного віку за видами економічної діяльності……………………………………………........................….

51

3.12

Кількість працівників передпенсійного віку у промислової діяльності……………………………………………………………….

52

3.13

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

За видами економічної діяльності у 2007 році..………………….......

53

3.14

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

У промислової діяльності у 2007 році………………………………...

54

3.15

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій по регіонах ………………………………………………………………...

55

4. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

4.1

Підготовка кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році......

59

4.2

Підготовка кадрів у промислової діяльності у 2007 році… ...............

60

4.3

Професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році…...

61

4.4

Професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки кадрів працівників у промислової діяльності

У 2007 році…………………………………………………………........

62

4.5

Підвищення кваліфікацій працівників за видами економічної діяльності у 2007 році………….……………………………………....

63

4.6

Підвищення кваліфікацій працівників у промислової діяльності......

64

4.7

Підвищення кваліфікаціїї працівників за місцем навчання за видами економічної діяльності ………………………………………..............

65

4.8

Підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання

У промислової діяльності….………………………………………......

66

4.9

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів по містах і районах..

67

5. НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ

5.1

Кількість працівників, які прийняті на роботу на умовах неповної зайнятості за видами економічної діяльності на 31 грудня 2007 року

71

5.2

Кількість працівників, які прийняті на роботу на умовах неповної зайнятості у промислової діяльності на 31 грудня 2007 року……....

72

5.3

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності………..……………. .

73

5.4

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у промислової діяльності………………………………...

74

5.5

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у 2007 році…….........

75

5.6

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у промислової діяльності у 2007 році……..…………….

76

5.7

Втрати робочого часу працівників за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності...

77

5.8

Втрати робочого часу працівників за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості у промислової діяльності.………...

78

5.9

Втрати робочого часу працівників за час їх перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості по регіонах………………………....

79

6. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

6.1

Кількість державних службовців за статтю Та категоріями посад...

83

6.2

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування

За статтю та посадовими категоріями.………...………...………........

84

6.3

Кількість державних службовців, які займали посади керівників та спеціалістів за статтю по регіонах…………….……...………............

85

6.4

Кількість державних службовців-керівників за статтю

На 31 грудня 2007 року…………………………………………….......

86

6.5

Кількість державних службовців-спеціалістів за статтю

На 31 грудня 2007 року……………………………………………........

86

6.6

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів за статтю по регіонах....

87

6.7

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування-керівників за статтю на 31 грудня 2007 року....………...………........

88

6.8

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування спеціалістів за статтю на 31 грудня 2007 року….………...……….....

88

6.9

Кількість державних службовців, які займали посади керівників та спеціалістів по регіонах………...………...………...……….................

89

6.10

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів по регіонах………..........

90

6.11

Кількість державних службовців за рівнем освіти за категоріями посад…………………………………………………………………….

91

6.12

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування

За рівнем освіти за категоріями посад…………...………...……….....

92

6.13

Кількість державних службовців, які займали посади керівників та спеціалістів за рівнем освіти по регіонах………...………..................

93

6.14

Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займали посади керівників та спеціалістів за рівнем освіти по регіонах………...………...………...………...………...……….............

94

6.15

Рух кадрів державних службовців по регіонах………...……….........

95

6.16

Рух кадрів в органах місцевого самоврядування по регіонах……....

96

7. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

7.1

Використання робочого часу працівників, зайнятих економічною діяльністю………...………...………...………...………...………....... .

99

7.2

Використання робочого часу працівників, зайнятих у промислової діяльності……………………………………………………………….

100

7.3

Структура табельного фонду робочого часу за видами економічної діяльності у 2007 році……………………...………...………...............

101

7.4

Структура табельного фонду робочого часу у промислової діяльності……………………………………………………………….

102

7.5

Використання фонду робочого часу працівників за видами економічної діяльності за 2007 рік…..………………………………..

103

7.6

Використання фонду робочого часу працівників промислової діяльності у 2007 році….……………………………………………....

104

7.7

Втрати робочого часу працівників за видами економічної діяльності

За 2007 рік……………………………………………………………….

105

7.8

Втрати робочого часу працівників промислової діяльності

У 2007 році………………………………………………………………

106

7.9

Тривалість відпустки працівників за видами економічної діяльності..

107

7.10

Тривалість відпустки працівників у промислової діяльності…........

108

7.11

Тимчасова непрацездатність працівників за видами економічної діяльності…………………………………………………………….....

109

7.12

Тимчасова непрацездатність працівників у промислової діяльності

110

8. КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

8.1

Середньорічна кількість штатних працівників за регіонами………..

113

8.2

Середньорічна кількість штатних працівників органів управління...

113

8.3

Середньорічна кількість штатних працівників за видами економічної діяльності………………………………………………....

114

8.4

Середньорічна кількість штатних працівників у промислової діяльності…………………………………………………………….....

115

8.5

Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності за 2007 рік……………………………………………….....

116

8.6

Середньооблікова кількість працівників у промислової діяльності

За 2007 рік……………………………………………………………....

117

9. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ

ТА СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

9.1

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності………………………………………………....

123

9.2

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за регіонами………………………………………………………………..

124

9.3

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності за 2007 рік……………………………………

125

9.4

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників

у промислової діяльності за 2007 рік.……………………………......

126

9.5

Індекс реальної заробітної плати за 2006-2207 рр…………...............

127

9.6

Розподіл регіонів України за рівнем заробітної плати на одного штатного працівника за 2007 рік……………………………………...

128

9.7

Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності

За 2007 рік………………………………………………………………

129

9.8

Структура фонду оплати праці у промислової діяльності за 2007 рік

130

9.9

Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності

За 2007 рік…………………………………………………………….....

131

9.10

Кількість та заробітна плата жінок у промислової діяльності

За 2007 рік……………………………………………………………….

132

9.11

Натуральна оплата праці та продаж продукції в рахунок заробітної плати працівникам за видами економічної діяльності

За 2007 рік………………………………………………………............

133

9.12

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної діяльності

За грудень 2007 року…………………………………………………..

134

9.13

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у промислової діяльності за грудень 2007 року….

135

9.14

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах за видами економічної діяльності……………………..…...................

136

9.15

Динаміка кількості найманих працівників, яким вчасно не виплатили заробітную плату…………………………………………..

140

9.16

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати….………........

140

9.17

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами..

141

9.18

Співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 січня 2008 року

142

9.19

Заборгованість із соціальних виплат за видами економічної діяльності

Станом на 1 січня 2008 року…………………………………………………...

143

9.20

Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості за видами економічної діяльності станом на 1 січня 2008 року………

143

9.21

Кількість штатних працівників, якім своєчасно не виплачено заробітну плату за регіонами.................................................................

144

10. СТАН УМОВ ПРАЦІ

10.1

Стан умов праці працівників за видами економічної діяльності за 2007 рік………………………………………………………………….

147

10.2

Стан умов праці жінок за видами діяльності за 2007 рік……………

149

10.3

Пільги та компенсації працівників за роботу зі шкідливими умовами праці за 2007 рік……………………………………………..

151

10.4

Пільги та компенсації жінкам за роботу зі шкідливими умовами праці за видами діяльності за 2007 рік……………………………….

153

10.5

Пенсії на пільгових умовах працівників за видами діяльності за 2007 рік………………………………………………………………….

155

10.6

Питома вага працівників за видами діяльності, які мають право на державну пенсію на пільгових умовах………………………………..

156

10.7

Жінки, які мають право на пенсію на пільгових умовах за видами діяльності за 2007рік…………………………………………………...

157

10.8

Кількість працівників підприємств сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку, які виконують роботу у шкідливих та важких умовах праці за регіонами………………………………………………………………

158

10.9

Кількість працівників, які працюють в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрацій за регіонами……….

159

11. СТАН УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

11.1

Стан укладання колективних договорів……………………………...

167

11.2

Стан виконання колективних договорів……………………………...

167

11.3

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2007 року………..………………... .

168

11.4

Стан укладання колективних договорів у промислової діяльності станом на 31 грудня 2007 року………………………………………..

169

11.5

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором та галузевою угодою, за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2007 року...

170

11.6

Розподіл працівників за розмірами мінімальної місячної тарифної ставки, встановленої колективним договором та галузевою угодою, у промислової діяльності станом на 31 грудня 2007 року...………..

171

11.7

Стан виконання колективних договорів за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2007 року.……………………….....

172

Методологічні пояснення.......................................................................

173