Сегодня: 27 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 1)

Державний комітет статистики України

Головне управління статистики

в Автономній Республіці Крим Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2006 рік

Сімферополь 2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

 

У статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне

Становище Автономної Республіки Крим у 2006 р. у порівнянні з іншими роками.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

 

“Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік” містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану республіки у 2006 році у порівнянні з попередніми роками.

Інформацію розподілено по основних напрямках економічної діяльності та соціальної сфери: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, торгівля, послуги, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність, населення, його зайнятість та доходи, освіта, культура, медичне обслуговування, правопорушення та інше. Публікуються базові показники системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова додана вартість.

Окремо виділено інформацію про фінансовий стан підприємств та організацій, розвиток підприємництва та малого бізнесу, ціни та тарифи.

Збірник містить порівняння основних показників з даними по Україні в цілому та її регіонах. Значну кількість показників наведено за основними видами економічної діяльності та регіонами республіки.

До всіх розділів наведено методологічні пояснення.

У збірнику використані дані інших відомств та організацій: міністерства фінансів АР Крим, Головного управління Національного банку України в АР Крим, Головного управління пенсійного фонду України в АР Крим, Кримського республіканського центру зайнятості, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки АР Крим.

До 2000 року статистичні показники розподілено за основними галузями економіки, а з 2001 року – за основними видами економічної діяльності. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до другої редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року № 375.

Макроекономічні та окремі галузеві показники є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

Скорочення у Щорічнику

Га – гектар

Г – грам

Грн. – гривня

Дал – декалітр

Дол. США – долар США

КВт – кіловат

КВ×А – кіловольт-ампер

Кг – кілограм

КВт×Год – кіловат-година

Км – кілометр

Км2 – квадратний кілометр

Крб. – карбованець

Л – літр

Люд-год. – людино-година

М – метр

М2 – квадратний метр

М3 – кубічний метр

Міс. – місяць

Млн. – мільйон

Млрд. – мільярд

Паков – паковань

Пасажиро×Км – пасажиро-кілометр

Р. – рік

Т – тонна

Тис. – тисяча

Т×Км – тонно-кілометр

Ц – центнер

Шт. – штука

Умовні позначення у Щорічнику

Тире ()

Явищ не було

Крапки (. . .)

Відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

Явище відбувалося, але у вимірах, менших за ті,

Що можуть бути виражені використаними у таблиці

Розрядами

Символ (х)

Заповнення рубрики за характером побудови

Таблиці не має сенсу або недоцільне

“у тому числі”, “з них”

Означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведені всі доданки

Загальної суми, а при округленні сума складових

Не дорівнює підсумку

Символ (*) –

Інформація конфіденційна згідно із Законом України “Про державну статистику”.


ЗМІСТ

Cтор.

ПЕРЕДМОВА ..................................................................................

3

Скорочення..................................................................................

4

Умовні позначення..................................................................

4

1.

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ

ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..........................................

26

1.1.

Коротка геополітична характеристика ..........................................

26

1.2.

Територія і кількість наявного населення за регіонами..............

28

1.3.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць

По регіонах республіки ....................................................................

29

1.4.

Кількість легалізованих об’єднань громадян................................

30

1.5.

Основні соціально-економічні показники.....................................

31

1.6.

Індекси основних соціально-економічних показників.................

33

2.

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ .........................................

34

2.1.

Валовий регіональний продукт....…………………………...........

36

2.2.

Виробництво валового регіонального продукту ...........................

36

2.3.

Випуск товарів та послуг ………….................................................

36

2.4.

Валова додана вартість за видами економічної діяльності

За 2001–2005 рр. ................................................................................

37

2.5.

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості

За видами економічної діяльності за 2001–2005 рр. .....................

38

2.6.

Валова додана вартість у розрахунку на одну особу....................

38

3.

ФІНАНСИ І КРЕДИТ ...........................................................................

39

3.1.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим у 2000–2006 рр.

41

3.2.

Фінансова діяльність страхових організацій за 2000–2006 рр. .......

43

3.3.

Баланс підприємств окремих видів економічної діяльності

У 2006 р. .............................................................................................

45

3.4.

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності

До оподаткування за видами економічної діяльності ....................

48

3.5.

Рентабельність операційної діяльності промислових

Підприємств .......................................................................................

49

3.6.

Збиткові підприємства та організації за видами економічної діяльності ..........................................................................................

50

3.7.

Структура оборотних активів..........................................................

52

3.8.

Оборотні активи за видами економічної діяльності.....................

52

3.9.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості............

54

3.10.

Структура дебіторської заборгованості за регіонами...................

57

3.11.

Структура кредиторської заборгованості за регіонами ................

58

3.12.

Показники діяльності банківської системи в Автономній

Республіці Крим у 2000–2004 рр. ....................................................

59

3.13.

Показники діяльності банківської системи в Автономній

Республіці Крим ...............................................................................

603.14.

Наявна грошова маса в обігу АР Крим та її розміщення .............

61

3.15.

Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлений Національним банком України...................

62

3.16.

Окремі дані по комерційних банках ....................................................

62

3.17.

Кредити, надані банками .................................................................

63

3.18.

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення

У комерційних банках .......................................................................

63

3.19.

Кредити, надані банками клієнтам-резидентам по видах валют

64

3.20.

Вимоги за кредитами, наданими в економіку АР Крим

За групами валют у 2006р. Резиденти ............................................

64

3.21.

Вимоги за кредитами, наданими в економіку АР Крим

(за видами економічної діяльності та групами валют) у 2006р.

Резиденти..........................................................................................

65

3.22.

Зобов’язання за коштами, залученими на рахунки суб’єктів

Господарської діяльності та фізичних осіб (за видами

Економічної діяльності та групами валют) у 2006р. Резиденти

65

4.

ЦІНИ І ТАРИФИ .....................................................................................

66

4.1.

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції

По Автономній Республіці Крим.....................................................

66

4.2.

Індекси споживчих цін на окремі групи товарів...........................

67

4.3.

Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.............

68

4.4.

Індекси цін виробників промислової продукції............................

69

4.5.

Індекси цін виробників на окремі споживчі товари.....................

70

4.6.

Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими

Підприємствами ...............................................................................

71

5.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) ..........................................

72

5.1.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами ....................................

73

5.2.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом

За видами економічної діяльності ...................................................

74

5.3.

Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

75

5.4.

Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами..................

76

5.5.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

Формами господарювання................................…….......................

77

6.

МАТЕРІАЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ..................................

78

6.1.

Основні засоби за галузями економіки ...........................................

79

6.2.

Основні засоби за видами економічної діяльності ........................

80

6.3.

Основні засоби за регіонами ............................................................

81

6.4.

Введення в дію нових основних засобів........................................

82

6.5.

Введення в дію нових основних засобів за регіонами.................

83

Використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

6.6.

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності у 2006 р. ......

84


6.7.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

Та продуктів перероблення нафти ....................................................

85


6.8.

Використання паливно-енергетичних ресурсів .............................

85

6.9.

Утворення та використання вторинних теплових ресурсів у 2006 р.

856.10.

Структура споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти.........................................................................

86

6.11.

Продаж (відпуск) палива населенню ..............................................

86

6.12.

Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів

Перероблення нафти за напрямками споживання за 2006 р. ........

87

6.13.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та

Продуктів перероблення нафти по регіонах республіки за 2006 р.

88

6.14.

Використання паливно-енергетичних ресурсів в АР Крим і

Південних областях України у 2006 р. .............................................

89

6.15.

Питома вага Автономної Республіки Крим в використанні

Паливно-енергетичних ресурсів України ........................................

89

6.16.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та

Продуктів перероблення нафти в АР Крим і південних

Областях України у 2006 р. ..............................................................

89

6.17.

Використання вторинної сировини .................................................

90

6.18.

Утворення та використання вторинної сировини і відходів

Виробництва .......................................................................................

91

6.19.

Залишки і витрати основних видів матеріальних ресурсів...........

92

6.20.

Структура операційних витрат з реалізованої продукції та

Витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг)

За основними видами економічної діяльності ...............................

94

7.

ПРОМИСЛОВІСТЬ .................................................................................

96

7.1.

Промисловість в економіці ..............................................................

97

7.2.

Основні показники розвитку промисловості.................................

97

7.3.

Кількість промислових підприємств-юридичних осіб

За видами діяльності .........................................................................

98

7.4.

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності

99

7.5.

Індекси обсягу продукції промисловості за регіонами.................

100

7.6.

Індекси обсягу продукції підприємств виробництва харчових

Продуктів, напоїв та тютюнових виробів........................................

101

7.7.

Індекси обсягу продукції хімічної та нафтохімічної

Промисловості за видами діяльності...............................................

102

7.8.

Індекси обсягу продукції машинобудування за видами діяльності

103

7.9.

Структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт,

Послуг) та операційні витрати на одиницю реалізованої

Продукції за видами промислової діяльності у 2006 р. .................

104

7.10.

Потужність електростанцій і виробництво електроенергії...........

106

7.11.

Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв та

Продукції легкої промисловості.......................................................

107

7.12.

Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості

108

7.13.

Виробництво окремих видів продукції машинобудування...........

108


7.14.

Виробництво промислової продукції за видами економічної

Діяльності ...........................................................................................

109

7.15.

Один день Автономної Республіки Крим .......................................

112


7.16.

Виробництво найважливіших видів продукції

Харчової промисловості на одну особу...........................................

114

7.17.

Питома вага АР Крим в загальному виробництві окремих видів

Продукції в цілому по Україні..........................................................

115

7.18.

Виробництво виробів ковбасних за видами...................................

116


7.19.

Виробництво молочної продукції за видами.................................

116

7.20.

Виробництво плодовоовочевої продукції за видами.....................

117

7.21.

Виробництво кондитерських виробів за видами...........................

117

7.22.

Виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів..............

117

7.23.

Виробництво м’яса за регіонами....................................................

118

7.24.

Виробництво олії соняшникової нерафінованої

За регіонами .......................................................................................

119

7.25.

Виробництво борошна за регіонами ...............................................

120

7.26.

Виробництво круп за регіонами ......................................................

121

7.27.

Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами......................

122

7.28.

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості

На одну особу .....................................................................................

123

7.29.

Виробництво взуття за регіонами .....................................................

123

8.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ..............................................................

124

8.1.

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство в економіці .........................................................................................

127

8.2.

Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими

Формами господарювання у 2006 р. ................................................

127

Сільське господарство

8.3.

Основні показники розвитку сільського господарства

По Автономній Республіці Крим та Україні в 2006 р. ...................

128

8.4.

Продукція сільського господарства................................................

129

8.5.

Індекси продукції сільського господарства за категоріями

Господарств ....................................................................…...............

130

8.6.

Індекси продукції сільського господарства ...................................

130

8.7.

Продукція сільського господарства................................................

131

8.8.

Частка господарств населення у виробництві продукції

Сільського господарства...................................................................

131

8.9.

Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу.....

132

8.10.

Кількість діючих господарюючих суб’єктів у сільському

Господарстві ......................................................................................

132

8.11.

Розподіл сільськогосподарських підприємств

За розміром сільськогосподарських угідь у 2006 р. ......................

133

8.12.

Парк тракторів та зернозбиральних комбайнів

У сільськогосподарських підприємствах ........................................

133

8.13.

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств

За організаційно-правовими формами господарювання

За регіонами ......................................................................................

134

8.14.

Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами

Господарювання у 2006 р. ................................................................

135

8.15.

Рівень рентабельності виробництва основних видів

Продукції у сільськогосподарських підприємствах.......................

136

8.16.

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської

Продукції в сільськогосподарських підприємствах......................

137


8.17.

Основні економічні показники діяльності

Сільськогосподарських підприємств у 2006 р. ...............................

138

8.18.

Реалізація продукції сільського господарства

Сільськогосподарськими підприємствами......................................

139

8.19.

Бартерна форма розрахунків у сільськогосподарських

Підприємствах ...................................................................................

139

8.20.

Структура реалізації продукції сільського господарства

У сільськогосподарських підприємствах.........................................

140

Рослинництво

8.21.

Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь у 2006 р.

141

8.22.

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

(1950–2006 рр.) .................................................................................

142

8.23.

Посівні площі сільськогосподарських культур .............................

143

8.24.

Структура посівних площ основних сільськогосподарських

Культур у господарствах усіх категорій .........................................

144

8.25.

Посівні площі сільськогосподарських культур за регіонами у 2006 р. ................................................................................................

145

8.26.

Площа, з якої зібрано урожай ..........................................................

146

8.27.

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень .......................

146

8.28.

Валовий збір основних сільськогосподарських культур

У 1913–2006 рр. .................................................................................

147

8.29.

Валовий збір сільськогосподарських культур ...............................

147

8.30.

Валовий збір сільськогосподарських культур

За категоріями господарств .............................................................

148

8.31.

Валовий збір зерна за регіонами....................................................

149

8.32.

Валовий збір насіння соняшнику за регіонами ............................

149

8.33.

Валовий збір картоплі за регіонами ................................................

150

8.34.

Валовий збір овочів відкритого і закритого ґрунту за регіонами

150

8.35.

Урожайність основних сільськогосподарських культур

(1950–2006 рр.) .................................................................................

151

8.36.

Урожайність сільськогосподарських культур .................................

152

8.37.

Урожайність зернових культур за регіонами за 2006 р.

153

8.38.

Урожайність сільськогосподарських культур за регіонами у 2006 р.

154

8.39.

Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури

155

8.40.

Внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури

156

8.41.

Надходження зернових культур на переробні підприємства........

157

Тваринництво

8.42.

Поголів'я худоби (1915–2006 рр.) ....................................................

158

8.43.

Поголів'я худоби за категоріями господарств ................................

158

8.44.

Поголів'я худоби за регіонами на кінець 2006 р. ..........................

159

8.45.

Виробництво основних видів продукції тваринництва

(1950–2006 рр.) .................................................................................

160

8.46.

Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств...........

161

8.47.

Виробництво м'яса за регіонами .....................................................

162

8.48.

Виробництво молока за регіонами ..................................................

163

8.49.

Виробництво яєць за регіонами .......................................................

164


8.50.

Продуктивність худоби та птиці......................................................

165

8.51.

Середньорічний надій молока від однієї корови за регіонами.....

166

8.52.

Середня вага голови худоби, яка продана сільськогосподарськими підприємствами переробним підприємствам .................................

167

8.53.

Витрати кормів худобі …………......................................................

167

8.54.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

168

Мисливство

8.55.

Основні показники мисливського господарства............................

169

8.56.

Загальна кількість диких тварин, що мешкають у мисливських

Угіддях ................................................................................................

170

Лісове господарство

8.57.

Лісовий фонд .....................................................................................

171

8.58.

Основні показники ведення лісового господарства.......................

171

8.59.

Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства

За регіонами......................................................................................

172

8.60.

Рубки лісу за регіонами у 2006 р. ..................................................

172

8.61.

Відтворення лісів на землях лісового фонду..................................

173

8.62.

Рубки догляду за лісом і вибіркові санітарні рубки......................

173

8.63.

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства

За регіонами за 2006 р. ......................................................................

174

8.64.

Лісозахисні роботи ............................................................................

175

8.65.

Лісові пожежі за регіонами у 2006 р. ............................

175

Рибне господарство

8.66.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

За видами водоймищ ........................................................................

176

8.67.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

За видами ...........................................................................................

177

9.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ .................................

178

9.1.

Капітальні інвестиції ........................................................................

180

9.2.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування …....................

181

9.3.

Капітальні інвестиції за регіонами................................................

182

9.4.

Інвестиції в основний капітал..........................................................

183

9.5.

Індекси фізичного обсягу інвестицій в основний капітал............

183

9.6.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування.........

184

9.7.

Відтворювана структура інвестицій в основний капітал

За основними напрямками та видами економічної діяльності

185

9.8.

Інвестиції в основний капітал за регіонами.................................

186

9.9.

Індекси інвестицій в основний капітал за регіонами..................

187

9.10.

Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами

188

9.11.

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

189

9.12.

Структура інвестицій в основний капітал за видами

Економічної діяльності у 2006 р. .....................................................

190

9.13.

Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності .........................................................................................

191


9.14.

Інвестиції в основний капітал за видами промислової

Діяльності ...........................................................................................

192

 


9.15.

Індекси інвестицій в основний капітал за видами промислової

Діяльності ...........................................................................................

193

 

9.16.

Введення в дію окремих виробничих потужностей ......................

194

 

9.17.

Введення в дію окремих виробничих потужностей

У сільському господарстві ................................................................

195

 

9.18.

Основні показники діяльності будівельних підприємств.............

196

 

9.19.

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами .........................

197

 

9.20.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за регіонами

198

 

9.21.

Інвестиції у житлове будівництво за регіонами .............................

199

 

9.22.

Індекси інвестицій у житлове будівництво за регіонами ..............

200

 

 

Житлове і соціально-культурне будівництво

 

 

9.23.

Введення в експлуатацію житла та кількість збудованих квартир

201

 

9.24.

Введення в дію об'єктів соціальної сфери......................................

202

 

9.25.

Введення в дію об'єктів цивільного призначення

В сільській місцевості .......................................................................

202

 

9.26.

Введення в експлуатацію житла за регіонами ...............................

203

 

9.27.

Індекси введення в експлуатацію житла забудовниками

Усіх форм власності за регіонами ....................................................

204

 

9.28.

Введення в експлуатацію житла на 1000 осіб за регіонами.........

205

 

9.29.

Введення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками за регіонами ........................................................................................

206

 

9.30.

Введення в експлуатацію житла власності в сільській місцевості

За регіонами.......................................................................................

207

 

9.31.

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за регіонами .......................................................................................

208

 

9.32.

Введення в експлуатацію лікарняних та амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами...............................................

208

 

 

10.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК .......................................................................

209

 

 

10.1.

Питома вага показників розвитку транспорту

Автономної Республіки Крим в Україні..........................................

211

 

10.2.

Продукція вантажного транспорту АР Крим

За видами транспорту за 1940–1985 рр. ..........................................

211

 

10.3.

Перевезення вантажів за видами транспорту................................

212

 

10.4.

Питома вага окремих видів транспорту у відправленні

(перевезенні) вантажів .....................................................................

212

 

10.5.

Вантажооборот за видами транспорту...........................................

213

 

10.6.

Розподіл вантажообороту за окремими видами транспорту........

213

 

10.7.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за регіонами

214

 

10.8.

Вантажооборот автомобільного транспорту за регіонами ..............

215

 

10.9.

Відправлення вантажів залізничним транспортом

Загального користування ..................................................................

216

 

10.10.

Перевезення вантажів морським транспортом..............................

216

 

10.11.

Переробка вантажів у морських портах .........................................

216

 

10.12.

Продукція пасажирського транспорту транспорту АР Крим

За видами транспорту за 1940–1985 рр. ..........................................

217

 

10.13.

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту....

217

 

10.14.

Пасажирооборот за видами транспорту .........................................

218

 

10.15.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом за регіонами

218

 

Шляхи сполучення

 

10.16.

Шляхи сполучення за 1940–1990 рр. ..............................................

219

 

10.17.

Довжина шляхів сполучення ...........................................................

219

 

10.18.

Щільність шляхів сполучення.........................................................

220

10.19.

Інтенсивність перевезень вантажів .................................................

220

10.20.

Інтенсивність перевезення пасажирів за видами шляхів

Сполучення........................................................................................

220

10.21.

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів

Окремими видами транспорту .........................................................

220

10.22.

Середня відстань перевезення одного пасажира окремими

Видами транспорту ...........................................................................

221

10.23.

Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях АР Крим

221

Зв’язок

10.24.

Доходи підприємств від надання послуг зв’язку ...........................

222

10.25.

Доходи підприємств від надання послуг зв’язку населенню.......

223

10.26.

Продукція (послуги) підприємств зв’язку загального

Користування .....................................................................................

224

10.27.

Потреба у засобах телефонного зв’язку і забезпеченість

Ними населення .................................................................................

224

10.28.

Основні телефонні апарати загального користування ...................

225

10.29.

Основні телефонні апарати мережі загального користування

Та відомчі, які мають на неї вихід ...................................................

225

10.30.

Таксофони телефонної мережі ........................................................

225

11.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ...................................

226

11.1.

Основні показники зовнішньоекономічної діяльності

Підприємств і організацій ................................................................

227

11.2.

Зовнішня торгівля товарами ............................................................

228

11.3.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами ..............................

232

11.4.

Обсяги експорту-імпорту товарів по регіонах республіки у 2006 р.

234

11.5.

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2006 р. ..........................

235

11.6.

Експорт-імпорт давальницької сировини ......................................

236

11.7.

Зовнішня торгівля послугами по країнах......................................

237

11.8.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами..............................

238

11.9.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами у 2006 р. ..................

241

11.10.

Структура експорту-імпорту послуг у 2006 р. ..............................

242

11.11.

Індекси обсягів іноземних інвестицій ............................................

243

11.12.

Прямі іноземні інвестиції в Автономній Республіці Крим у 2006 р.

243

11.13.

Прямі іноземні інвестиції в Автономну Республіку Крим

По країнах..........................................................................................

244

11.14.

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності

У 2006 р. .............................................................................................

245

11.15.

Прямі іноземні інвестиції в регіони Автономної Республіки

Крим .................................................................................................

246

11.16.

Прямі інвестиції з регіонів Автономної Республіки Крим

У економіку інших країн.............. .................................................

246