Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 2)

Статистичний збірник ПРАЦЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У 2007 РОЦІ (частина 2)

3.3. Рух працівників За видаМи Економічної діяльності у 2007 Році

Прий-нято,

Осіб

Вибуло, осіб

У % до загальної кількості працівників галузі

Усього

З них

З причин

Прий-нято

Ви-було

З них

З причин

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Всього

146829

148290

136500

2256

36,2

36,6

33,7

0,6

Сільське господарство, мисливство та пов‘язані з ними послуги

24264

26974

25037

289

61,7

68,6

63,7

0,7

Лісове господарство та пов‘язані з ним послуги

458

452

452

48,4

47,7

47,7

Рибальство, рибництво

206

371

357

11

22,4

40,3

38,8

1,2

Промисловість

19997

20936

18293

423

28,9

30,3

26,4

0,6

Будівництво

11821

12154

11846

113

53,7

55,2

53,8

0,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

14355

13596

12965

181

58,4

55,3

52,7

0,7

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

6270

5812

5467

70

56,0

51,9

48,8

0,6

Діяльність готелів та ресторанів

11069

11315

10781

120

112,0

114,5

109,1

1,2

Діяльність транспорту та зв`язку

11405

12546

9959

265

27,3

30,0

23,8

0,6

наземного транспорту

2430

3129

2746

80

29,3

37,7

33,1

1,0

водного транспорту

170

195

183

5

22,0

25,2

23,7

0,6

авіаційного транспорту

67

104

98

5

24,8

38,5

36,3

1,9

додаткові транспортні

послуги та допоміжні операції

5828

5678

4575

65

25,8

25,2

20,3

0,3

пошта і зв’язок

2910

3440

2357

110

29,3

34,7

23,7

1,1

Фінансова діяльність

4398

3310

2903

171

46,9

35,3

31,0

1,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

7293

8392

7744

150

35,7

41,0

37,9

0,7

з них дослідження та розробки

1548

1683

1487

18

34,5

37,5

33,1

0,4

Державне управління

5248

3643

3200

146

23,8

16,5

14,5

0,7

Освіта

9379

9079

8757

87

15,9

15,4

14,8

0,1

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

21452

20253

19098

187

31,4

29,6

27,9

0,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

5484

5269

5108

113

31,3

30,1

29,2

0,6

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

3365

3423

3342

42

25,1

25,6

25,0

0,3

3.4. Рух працівникІв за видами ПромисловоЇ діялЬНості у 2007 році

Прий-нято,

Осіб

Вибуло, осіб

У % до загальної кількості працівників галузі

Усього

З них

з причин

Прий-нято

Ви-було

З них

З причин

Плин-ності кадрів

Скорочення штатів

Плин-ності кадрів

Скоро-чення штатів

Промисловість

19997

20936

18293

423

28,9

30,3

26,4

0,6

Добувна промисловість

762

651

619

16

33,0

28,2

26,8

0,7

добування паливно-енергетичних корисних копалин

233

169

148

15

28,9

21,0

18,4

1,9

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

529

482

471

1

35,1

32,0

31,3

0,1

Переробна промисловість

13668

14703

12890

299

30,1

32,4

28,4

0,7

виробництво харчових продуктів, напоів та тютюнових виробів

5793

6276

5673

68

44,6

48,3

43,7

0,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

107

171

154

24,9

24,9

39,8

35,8

1,6

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

24

33

32

30,0

41,3

40,0

целюлозно-паперове виробництво

288

329

277

3

36,8

42,1

35,4

0,4

хімічне виробництво

1148

1484

1103

17

12,0

15,5

11,5

0,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

601

709

633

5

34,2

40,3

36,0

0,3

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

1759

1398

1390

2

45,7

36,3

36,1

0,1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

663

600

419

36

29,5

26,7

18,6

1,6

виробництво машин та устатковання

936

931

819

38

33,1

33,0

29,0

1,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

837

1078

911

16

19,3

24,9

21,0

0,4

виробництво транспортних засобів та устатковання

1363

1359

1180

71

23,1

23,0

20,0

1,2

інші галузі промисловості

145

311

275

36

25,9

55,5

49,1

6,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

5567

5582

4784

108

25,9

25,9

22,2

0,5

3.5. Рівень прийому та вибуття працівників за видами економічної діяльності

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

Прийнято

Вибуло

2005

2006

2007

2005

2006

2007

ВСього

36,1

35,0

36,2

38,2

36,9

36,6

Сільське господарство, мисливство та пов‘язані з ними послуги

48,7

48,8

61,7

62,5

62,6

68,6

Лісове господарство та пов‘язані з ним послуги

34,0

60,1

48,4

33,3

53,7

47,7

Рибальство, рибництво

32,2

24,4

22,4

56,3

33,9

40,3

Промисловість

35,0

30,1

28,9

38,7

33,2

30,3

Будівництво

64,3

64,5

53,7

60,0

60,3

55,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

56,0

53,5

58,4

55,4

55,5

55,3

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

47,5

46,7

56,0

49,2

50,6

51,9

Діяльність готелів та ресторанів

102,6

112,2

112,0

103,7

107,3

114,5

Діяльність транспорту та зв`язку

25,7

22,6

27,3

26,1

26,0

30,0

наземного транспорту

33,3

24,3

29,3

36,9

33,2

37,7

водного транспорту

23,9

16,2

22,0

19,3

20,3

25,2

авіаційного транспорту

32,4

20,9

24,8

35,3

34,5

38,5

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

21,4

21,0

25,8

20,4

21,2

25,2

пошта і зв’язок

27,8

25,3

29,3

28,3

30,1

34,7

Фінансова діяльність

47,9

44,0

46,9

38,8

30,0

35,3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

37,7

36,6

35,7

42,0

40,5

41,0

дослідження та розробки

35,5

26,7

34,5

38,5

34,4

37,5

Державне управління

22,0

21,8

23,8

23,8

21,3

16,5

Освіта

16,3

16,2

15,9

15,4

16,4

15,4

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

31,8

32,5

31,4

31,6

31,5

29,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

30,3

32,6

31,3

29,9

33,3

30,1

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

27,7

29,0

25,1

26,8

28,4

25,6

3.6. Кількість працівників за видами економічної діяльності

(На кінець року)

Середньообліковакількість штатних

Працівників, осіб

З них жінки

Осіб

2007 р.

У %

до

2006 р.

У % до середньо облікової

Кількості штатних праців-ників

2006

2007

2006

2007

Всього

403253

409611

227025

230536

101,5

56,3

Сільське господарство, мисливство та пов‘язані з ними послуги

38358

37368

14702

14485

98,5

38,8

Лісове господарство та пов‘язані з ним послуги

936

942

209

223

106,7

23,7

Рибальство, рибництво

981

872

230

211

91,7

24,2

Промисловість

70379

70592

28362

28232

99,5

40,0

Будівництво

20672

21606

4415

4249

96,2

19,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

23580

25372

12230

12957

105,9

51,1

з них роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

10719

11691

7450

7842

105,3

67,1

Діяльність готелів та ресторанів

8443

8337

5383

5230

97,2

62,7

Діяльність транспорту та зв`язку

41942

42114

17850

17666

99,0

41,9

наземного транспорту

8494

8114

2219

2051

92,4

25,3

водного транспорту

800

775

208

200

96,2

25,8

авіаційного транспорту

284

247

63

50

79,4

20,2

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

21794

22751

8667

9013

104,0

39,6

пошта і зв’язок

10570

10227

6693

6352

94,9

62,1

Фінансова діяльність

9084

10463

6273

7499

119,5

71,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

20076

19939

9673

9632

99,6

48,3

дослідження та

розробки

4500

4371

2359

2246

95,2

51,4

Державне управління

22602

23232

16358

16761

102,5

72,1

Освіта

60899

61656

47065

47227

100,3

76,6

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

67418

69308

53452

55151

103,2

79,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

17883

17810

10823

11013

101,8

61,8

діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

13922

13564

8611

8717

101,2

64,3

3.7. Кількість працівників у промислової діяльності

(на кінець року)

Середньообліковакількість штатних

Працівників, осіб

З них жінки

Осіб

2007р.

У %

до

2006р.

У % до середньо

Облікової кількості штатних праців-ників

2006

2007

2006

2007

Промисловість

70379

70592

28362

28232

99,5

40,0

Добувна промисловість

2132

2365

309

357

115,5

15,1

добування паливно-нергетичних корисних копалин

762

826

71

95

133,8

11,5

добування корисних копалин, крим паливно-енергетичних

1370

1539

238

262

110,1

17,0

Переробна промисловість

46624

45953

20574

20046

97,4

43,6

виробництво харчових продуктів, напоів та тютюнових виробів

14394

13301

7596

7174

94,4

53,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

521

449

425

349

82,1

77,7

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

91

75

68

51

75,0

68,0

Целюлозно-паперове виробництво

761

780

496

497

100,2

63,7

Хімічне виробництво

9839

9463

3909

3746

95,8

39,6

виробництво гумових та пластмасових виробів

1800

1746

766

784

102,3

44,9

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

3135

4179

970

1250

128,9

29,9

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2347

2343

1275

1259

98,7

53,7

виробництво машин та устатковання

2719

2869

845

868

102,7

30,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

4434

4306

1969

1939

98,5

45,0

виробництво транспортних засобів та устатковання

5930

5933

2088

1989

95,3

33,5

інші галузі промисловості

653

488

167

130

77,8

26,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

21623

22274

7479

7829

104,7

35,1

3.8. Зайнятість молоді за видами економічної діяльності

на 31 грудня 2007 року

Кількість працівників у віці 15 – 34 років

Всього,

Осіб

У % до облікової кількості штатних працівників

Питома вага жінок зазначеної вікової групи у обліковій кількості жінок, у %

ВСього

114308

27,9

55,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

8365

22,4

40,2

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

270

28,7

24,1

Рибальство, рибництво

165

18,9

26,7

Промисловість

19744

28,0

36,5

Будівництво

6971

32,3

17,3

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

11414

45,0

47,1

з них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

4430

37,9

64,0

Діяльність готелів та ресторанів

2614

31,4

61,9

Діяльність транспорту та зв’язку

11764

27,9

41,1

наземного транспорту

2011

24,8

24,6

водного транспорту

154

19,9

17,5

авіаційного транспорту

52

21,1

15,4

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

6602

29,0

35,9

пошти та зв’язку

2945

28,8

65,6

Фінансова діяльність

5552

53,1

74,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4536

22,7

44,1

з них дослідження і розробки

763

17,5

50,3

Державне управління

8859

38,1

77,1

Освіта

13660

22,2

81,8

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

16421

23,7

81,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

3973

22,3

62,2

з них діяльність у сфері культури та спорт спорту, відпочинку та розваг

3140

23,1

63,3

3.9. Розподіл працівників за рівнем освіти за видами економічної

діяльності за 2007 рік

Облікова кількість штатних

Працівників,

Осіб

Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями

Непов-на та базова вища освіта

У % до облікової кількості штатних праців-ників

Повна вища освіта

У % до облікової кількості штатних працівни-ків

Всього

409611

99396

24,3

113491

27,7

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

37368

5822

15,6

3611

9,7

Лісове господарство та пов’язані

З ним послуги

942

209

22,2

154

16,3

Рибальство, рибництво

872

140

16,1

81

9,3

Промисловість

70592

18249

25,9

13333

18,9

Будівництво

21606

3493

16,2

4528

21,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

25372

6651

26,2

5892

23,2

З них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

11691

3264

27,9

2265

19,4

Діяльність готелів та ресторанів

8337

1946

23,3

1616

19,4

Діяльність транспорту та зв’язку

42114

8153

19,4

7424

17,6

наземного транспорту

8114

1519

18,7

1418

17,5

водного транспорту

775

254

32,8

175

22,6

авіаційного транспорту

247

89

36,0

57

23,1

додаткові транспортні

послуги та допоміжні операції

22751

4123

18,1

3536

15,5

пошти та зв’язку

10227

2168

21,2

2238

21,9

Фінансова діяльність

10463

2375

22,7

6126

58,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

19939

3825

19,2

6603

33,1

з них дослідження і розробки

4371

821

18,8

1895

43,4

Державне управління

23232

4578

19,7

15252

65,7

Освіта

61656

14250

23,1

29625

48,0

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

69308

24396

35,2

14194

20,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

17810

5309

29,8

5052

28,4

з них діяльність у сфері

культури та спорту, відпочинку та розваг

13564

4587

33,8

4430

32,7

3.10. Розподіл працівників за рівнем освіти по регіонах

(осіб)

Кількість штатних працівників

З них мають вищу освіту

Неповну та базову

Повну вищу

2006

2007

2006

2007

2006

2007

АР Крим

403253

409611

98127

99396

106886

113491

М. Сімферополь

133639

136890

30909

31045

45801

48993

М. Алушта

10323

10278

2544

2460

2439

2522

М. Армянськ

7915

7691

1860

2114

1588

1632

М. Джанкой

11261

11195

2733

2869

2164

2165

М. Євпаторія

25142

25014

5706

5575

6188

6240

М. Керч

30206

30742

8529

8344

6882

7329

М. Красноперекопськ

10325

10264

2664

2644

2035

2258

М. Саки

7636

8493

2102

2651

1938

2098

М. Судак

5972

6036

1301

1241

1253

1359

М. Феодосія

20717

20559

5024

4489

5136

5253

М. Ялта

32326

33733

7566

7917

8846

9406

Райони

Бахчисарайський

13538

14061

3636

4030

2789

3111

Білогірський

6735

6607

2128

2149

1557

1659

Джанкойський

7433

7433

1949

2064

1393

1448

Кіровський

5008

4962

1294

1329

1243

1341

Красногвардійський

15841

15991

3375

3574

2551

2758

Красноперекопський

2879

2493

502

541

500

483

Ленінський

6939

7009

2187

2259

1573

1718

Нижньогірський

6143

6271

1813

1535

1194

1302

Первомайський

4971

4806

1315

1337

902

977

Роздольненський

5053

5020

1352

1124

994

1031

Сакський

5583

5677

1038

1036

1313

1372

Сімферопольський

16673

17515

3439

3810

4217

4474

Совєтський

4304

4314

1656

1635

984

1041

Чорноморський

6691

6557

1505

1624

1406

1521

3.11. Кількість працівників передпенсійного віку за видами

економічної Діяльності

(Осіб)

Всього працівників

З них

Жінки у віці

50-54 роки, у % до облікової

Кількості працюючих жінок

Чоловіки у віці

55-59 роки, у % до облікової

Кількості працюючих чоловіків

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Всього

52888

54466

14,6

14,6

11,2

11,6

Сільське господарство, мис-ливство та пов’язані з ними послуги

5267

5291

18,1

18,2

11,0

11,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

124

126

20,6

19,3

11,1

11,5

Рибальство, рибництво

136

112

18,7

17,1

12,4

11,5

Промисловість

10053

10154

16,9

17,1

12,5

12,6

Будівництво

2365

2668

14,9

15,5

10,5

11,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2218

2160

12,3

11,6

6,2

5,3

з них роздрібна торгівля;

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

1250

1257

13,7

8,8

6,9

6,0

Діяльність готелів та ресторанів

1125

1139

14,1

14,2

11,9

12,8

Діяльність транспорту та зв’язку

5616

5815

15,9

16,3

11,5

12,0

наземного транспорту

1115

1149

16,2

16,7

12,0

13,3

водного транспорту

126

123

18,3

17,5

14,9

15,3

авіаційного транспорту

38

35

17,5

16,0

12,2

13,7

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

2924

2953

16,4

16,0

11,5

11,0

пошти та зв’язку

1413

1555

15,1

16,5

10,3

13,1

Фінансова діяльність

754

763

9,3

7,8

6,0

6,1

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2947

3025

17,3

16,9

12,3

13,5

з них дослідження та розробки

716

701

17,6

16,6

14,0

15,4

Державне управління

2766

2861

12,8

13,0

10,7

10,6

Освіта

8442

8707

14,6

14,8

11,5

11,9

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

8760

9246

13,3

13,3

11,8

13,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

2315

2399

14,7

14,4

10,2

12,0

з них діяльність у сфері

культури та спорту, відпочинку та розваг

1795

1740

14,5

14,2

10,3

10,4

3.12. Кількість працівників передпенсійного віку у промислової

діяльності

(осіб)

Всього працівників

З них

Жінки у віці

50-54 роки, у % до облікової

Кількості працюючих жінок

Чоловіки у віці

55-59 роки, у % до облікової

Кількості працюючих чоловіків

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Промисловість

10053

10154

16,9

17,1

12,5

12,6

Добувна промисловість

276

303

21,7

18,2

11,5

11,9

добування паливно - енергетичних корисних копалин

77

83

18,3

14,7

9,3

9,4

добування корисних копалин,

крім паливно-енергетичних

199

220

22,7

19,5

12,8

13,2

Переробна промисловість

6362

6352

15,8

16,3

12,0

11,9

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1647

1668

12,7

15,0

10,0

9,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

106

63

21,2

13,8

16,7

15,0

виробництво шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів

11

14

13,2

25,5

8,7

4,2

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

110

106

14,1

12,9

15,1

14,8

хімічне виробництво

1167

1029

13,5

12,5

10,8

9,8

виробництво гумових та пластмасових виробів

212

252

13,8

14,8

10,3

14,1

виробництво іншої неметале - вої мінеральної продукції

399

563

16,2

17,5

11,2

11,7

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

420

414

21,7

20,2

13,3

14,8

виробництво машин та

устатковання

416

408

20,9

20,3

12,8

11,6

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

727

747

18,8

19,9

14,4

15,3

виробництво транспортних засобів та устатковання

устаткування

1043

1012

21,8

21,2

15,3

15,0

інші галузі промисловості

104

72

24,0

18,5

13,2

13,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3415

3499

19,9

19,0

13,6

13,9

3.13. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів За видами пенсій Та

ВидаМи Економічної діяльності у 2007 році

(на кінець року)

Кількість найманих працівників, які отримують пенсію

У тому числі за видами (у % до загальної кількості працюючих пенсіонерів)

Всього, осіб

У % до 31.12.

2006р.

У % до облікової кількості штатних працівни-ків

За

Вислугу років

За віком

По інва-лід-ності

З них третьої групи

ВСього

78372

105,4

19,1

6,9

76,0

17,1

11,0

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

5096

104,0

13,6

6,1

66,3

27,6

19,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

113

117,7

12,0

7,1

60,2

32,7

23,9

Рибальство, рибництво

205

104,6

23,5

13,7

66,8

19,5

13,7

Промисловість

15219

104,7

21,6

7,2

72,0

20,8

13,7

Будівництво

3299

105,3

15,3

8,2

71,8

20,0

12,2

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3090

103,4

12,2

6,0

67,2

26,8

14,6

з них роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

1878

105,9

16,1

5,5

71,5

23,0

13,6

Діяльність готелів та ресторанів

1435

104,2

17,2

6,1

74,3

19,6

11,7

Діяльність транспорту та зв’язку

5929

109,2

14,1

13,1

69,8

17,1

12,8

наземного

1410

108,9

17,4

8,7

76,0

15,3

10,4

водного

221

93,2

28,5

10,0

77,8

12,2

10,4

авіаційного

99

80,5

40,1

53,6

34,3

12,1

10,1

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

2764

110,1

12,1

14,7

67,5

17,8

13,9

пошти та зв’язку

1435

113,3

14,0

12,0

69,5

18,5

13,6

Фінансова діяльність

1089

116,3

10,4

26,0

44,2

29,8

18,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5227

104,5

26,2

8,0

78,4

13,6

7,9

з них дослідження і розробки

1445

105,6

33,1

4,5

84,1

11,4

6,4

Державне управління

2357

106,8

10,1

20,1

57,9

22,0

13,6

Освіта

14343

103,4

23,3

3,8

87,0

9,2

5,5

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

16596

106,5

23,9

4,4

81,0

14,6

9,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

4374

105,9

24,6

4,8

80,8

14,4

8,1

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

3264

104,6

24,1

5,0

81,4

13,6

7,9

3.14. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій у

промислової діяльності у 2007 році

(на кінець року)

Кількість найманих працівників, які отримують пенсію

У тому числі за видами пенсій

(у % до загальної кількості працюючих пенсіонерів)

Всього,

Осіб

У % до 2006 р.

У % до облікової кількості штатних працівників

За вислугу років

За віком

По інвалід-ності

З них третьої групи

Промисловість

15219

104,7

21,6

7,2

72,

20,8

13,7

Добувна промисловість

289

107,4

12,2

9,0

72,3

18,7

14,5

добування паливно-енергетичних корисних копалин

62

140,9

7,5

12,9

74,2

12,9

12,9

добування корисних копалин,

крім паливно-енергетичних

227

100,9

14,7

7,9

71,8

20,3

15,0

Переробна промисловість

10429

102,5

22,7

5,9

71,3

22,8

14,2

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2197

103,0

16,5

9,1

67,6

23,3

17,5

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

160

175,8

35,6

0,6

45,6

53,8

50,6

Виробництво шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

123,1

21,3

81,2

18,8

18,8

Целюлозно-паперова виробництво; видавнича діяльність

184

112,2

23,6

7,1

70,1

22,8

9,8

хімічне виробництво

2110

97,2

22,3

2,5

80,1

17,4

10,4

виробництво гумових та пластмасових виробів

610

104,6

34,9

9,0

42,3

48,7

15,1

виробництво іншої не - металевої мінеральної продукції

805

142,5

19,3

9,2

72,3

18,5

14,8

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

880

99,1

37,6

5,7

56,1

38,2

16,1

виробництво машин та устатковання

604

101,3

21,1

4,3

75,3

20,4

13,1

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

1185

97,1

27,5

3,7

79,0

17,3

12,7

виробництво транспортних засобів устатковання

1525

96,5

25,7

5,8

79,5

14,7

11,3

інші галузі промисловості

136

79,5

27,9

8,1

76,5

15,4

14,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4501

110,0

20,2

10,1

73,4

16,5

12,6

3.15. Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами

пенсій по регіонах

(на кінець року, осіб)

Кількість працівників, які отримують пенсію

У тому числі

За вислугу років

За

Віком

По інвалідності

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

АР Крим

74384

78372

5265

5426

56361

59588

12758

13358

М. Сімферополь

24042

24879

1608

1753

18486

18792

3948

4334

М. Алушта

2013

2092

112

116

1592

1670

309

306

М. Армянськ

1711

1787

69

55

1365

1429

277

303

М. Джанкой

1590

1563

165

166

1034

1002

391

395

М. Євпаторія

4973

5175

499

472

3788

4050

686

653

М. Керч

7035

7341

633

622

5301

5570

1101

1149

М. Красноперекопськ

2064

1965

112

108

1569

1528

383

329

М. Саки

1473

1688

156

135

1095

1290

222

263

М. Судак

986

1043

49

55

746

784

191

204

М. Феодосія

4688

4967

406

412

3540

3703

742

852

М. Ялта

8097

8810

410

537

6689

7235

998

1038

Райони

Бахчисарайський

2271

2633

146

176

1692

1989

433

468

Білогірський

1020

1029

61

42

712

736

247

251

Джанкойський

975

1013

46

58

675

711

254

244

Кіровський

875

911

54

52

573

609

248

250

Красногвардійський

1616

1767

97

112

997

1158

522

497

Красноперекопський

304

315

34

17

194

223

76

75

Ленінський

1096

1280

94

75

749

958

253

247

Нижньогірський

846

955

34

43

546

637

266

275

Первомайський

673

686

33

25

464

504

176

157

Роздольненський

801

789

50

44

577

575

174

170

Сакський

805

905

59

62

628

719

118

124

Сімферопольський

2968

3260

185

160

2306

2586

477

514

Совєтський

578

639

67

58

374

434

137

147

Чорноморський

884

880

86

71

669

696

129

113

подпись: підготовка та підвищення кваліфікації кадрів  4.1. підготовка кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році 4.2. підготовка кадрів у промислової діяльності у 2007 році 4.3. професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році 4.4. професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами  підготовки кадрів у промислової діяльності у 2007 році 4.5. підвищення кваліфікації працівників за видами економічної  діяльності у 2007 році 4.6. підвищення кваліфікації працівників у промислової діяльності у 2007 році 4.7. підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання  за видами економічної діяльності 4.8. підвищення кваліфікації працівників за місцем навчання у промислової діяльності 4.9. підготовка та підвищення кваліфікації кадрів по містах і  районах   розділ 4


4.1. Підготовка кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році


Навчено новим професіям

У % до облікової кількості штатних праців-ників

Крім того, навчались за кордоном

Усього,

Осіб

З них

У % до 2006р.

Керівників, про-фесіоналів, фахівців

Жінок

УСього

9382

243

2724

101,4

2,3

5

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1808

16

227

116,3

4,8

4

Лісове господарство, та пов’язані з ним послуги

19

172,7

2,0

Рибальство, рибництво

46

66,7

5,3

Промисловість

4232

98

1090

98,3

6,0

Будівництво

549

22

20

121,7

2,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

218

6

54

87,6

0,9

Діяльність готелів та ресторанів

54

6

7

66,7

0,6

1

Діяльність транспорту та зв’язку

1099

26

527

77,4

2,6

наземного транспорту

106

7

11

51,5

1,3

водного транспорту

13

65,0

1,7

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

549

12

130

87,8

2,4

пошти та зв’язку

431

7

386

75,7

4,2

Фінансова діяльність

463

402

284,0

4,4

Операції з нерухомим, майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

375

17

51

138,9

1,9

з них дослідження і розробки

77

7

24

592,3

1,8

Державне управління

47

10

37

72,3

0,2

Освіта

112

8

63

86,8

0,2

Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги

299

23

212

67,8

0,4

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

61

11

34

132,6

0,3

з них діяльність у сфері

Культури та спорту,

Відпочинку та розваг

46

9

25

148,4

0,3

4.2. Підготовка кадрів у промислової діяльності у 2007 році

Навчено новим професіям

Крім

Того, навчались за кордоном

Усього, осіб

З них

У % до 2006 р.

У % до облікової кількості штатних працівників

Керівників, професіона-лів, фахівців, інших службовців

Жінок

Промисловість

4232

98

1090

98,3

6,0

Добувна промисловість

153

2

2

154,5

6,5

добування паливно-енергетичних корисних копалин

83

1

176,6

10,0

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

70

2

1

134,6

4,5

Переробна промисловість

3063

46

894

104,3

6,7

виробнитцтво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

580

23

288

68,9

4,4

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

2

2

66,7

0,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

34

2

13

212,5

4,4

хімічне виробництво

910

161

146,3

9,6

виробництво гумових та пластмасових виробів

106

41

48,4

6,1

виробництво іншої неме-талевої продукції

266

21

16

227,4

6,4

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

299

191

159,9

12,8

виробництво машин та устаткування

240

90

141,2

8,4

виробництво ектричного, електронного та оптичного устаткування

227

63

69,2

5,3

виробництво транспортних засобів та устаткування

382

29

96,0

6,4

інші галузі промисловості

16

44,4

3,3

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1016

50

194

80,2

4,6

4.3. Професійне навчання кадрів за місцем навчання та видами підготовки

кадрів за видами економічної діяльності у 2007 році

Навчено новим професіям

У тому числі, у % до кількості працівників, які пройшли навчання

За місцем навчання

За видами підготовки кадрів

Усього, осіб

У % до 2006 р.

Безпо-серед-ньо на вироб-ництві

У нав-чаль-них закла-дах різних типів

Пер-винна профе-сійна

Підго-товка

Пере-підго-товка

Усього

9382

101,4

68,6

31,4

33,1

66,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1808

116,3

71,2

28,8

24,0

76,0

Лісове господарство, та пов’язані з ним послуги

19

172,3

5,3

94,7

94,7

5,3

Рибальство, рибництво

46

66,7

97,8

2,2

60,9

39,1

Промисловість

4232

98,3

70,9

29,1

32,3

67,7

Будівництво

549

121,7

24,6

75,4

34,4

65,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

218

87,6

75,2

24,8

66,5

33,5

Діяльність готелів та ресторанів

54

66,7

35,2

64,8

44,4

55,6

Діяльність транспорту та зв’язку

1099

77,4

72,9

27,1

33,3

66,7

наземного транспорту

106

51,5

82,1

17,9

64,2

35,9

водного транспорту

13

65,0

69,2

30,8

30,8

69,2

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

549

87,8

51,6

48,5

32,4

67,6

пошти та зв’язку

431

75,7

97,9

2,1

26,9

73,1

Фінансова діяльність

463

284,0

98,7

1,3

6,5

93,5

Операції з нерухомим, майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

375

138,9

71,5

28,5

77,9

22,1

з них дослідження і розробки

77

592,3

55,8

44,2

92,2

7,8

Державне управління

47

72,3

14,9

85,1

59,6

40,4

Освіта

112

86,8

60,7

39,3

42,9

57,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

299

67,8

57,9

42,1

28,8

71,2

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

61

132,6

19,7

80,3

85,3

14,8

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

46

148,4

10,9

89,1

80,4

19,6