Сегодня: 29 | 07 | 2021

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 4)

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 4)

7.9. Індекси обсягу продукції хімічної та нафтохімічної промисловості

за видами діяльності

(відсотків до попереднього року)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Хімічна та нафтохімічна

Промисловість

100,4

86,5

122,3

132,6

117,4

103,6

107,5

Хімічне виробництво

98,9

84,1

124,1

133,7

115,7

99,0

105,9

У тому числі

Виробництво основної

Хімічної продукції

98,5

84,1

124,7

135,0

116,2

99,2

106,0

Фармацевтичне

Виробництво

110,5

105,8

116,7

53,7

35,6

12,5

69,3

Виробництво мила та

Миючих засобів,

Засобів для чищення та

Полірування; парфумерних та косметичних засобів

382,5

29,8

94,1

124,0

94,5

81,5

86,1

Виробництво гумових та

Пластмасових виробів

165,0

114,2

107,0

121,1

134,1

145,6

118,5

Виробництво гумових

Виробів

619,2

77,2

73,0

Виробництво

Пластмасових виробів

161,9

114,7

107,4

121,1

134,1

145,6

118,5

 

7.10. Індекси обсягу продукції машинобудування за видами діяльності

(відсотків до попереднього року)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Машинобудування

160,4

98,9

106,2

115,8

94,9

127,7

133,1

Виробництво машин та

Устатковання

119,3

117,1

138,1

135,9

95,8

130,2

134,9

У тому числі

Виробництво механічного

Устатковання

113,9

120,9

144,6

118,5

118,8

124,7

129,3

Виробництво машин та

Устатковання для сільського

Та лісового господарства

147,8

100,0

96,5

113,3

121,2

78,6

101,1

Виробництво верстатів

133,9

92,3

115,8

238,7

113,7

130,8

123,0

Виробництво інших машин

Та устатковання спеціального

Призначення

110,7

125,1

160,1

139,3

76,4

105,4

159,7

Виробництво електричного,

Електронного та оптичного

Устатковання

142,1

112,0

121,0

120,2

105,5

112,3

117,2

У тому числі

Виробництво електричних

Машин та устатковання

145,5

111,3

124,9

119,1

103,2

112,9

130,9

Виробництво апаратури для

Радіо, телебачення та зв’язку

167,9

69,2

44,4

105,1

113,1

107,3

115,4

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптич-них приладів та устатковання

126,6

117,7

123,5

122,2

106,9

112,2

107,6

Виробництво транспортних

Засобів та устатковання

170,7

90,3

89,7

93,4

87,6

141,9

144,6

У тому числі

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

137,3

97,1

36,5

20,4

133,2

150,1

126,0

Виробництво інших транспорт-них засобів

230,2

87,4

115,7

103,6

86,2

141,5

145,1

З нього

Будування та ремонт суден

295,3

74,1

119,0

95,3

69,9

171,6

107,0

7.11. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) та

операційні витрати на одиницю реалізованої продукції за видами

промислової діяльності

Рік

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

За складовими

Матеріальні витрати

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Промисловість

2005

6618,3

100

3325,7

50,2

2006

8372,2

100

4503,8

53,8

2007

10592,3

100

5631,1

53,2

Добувна промисловість

2005

447,3

100

105,9

23,7

2006

543,0

100

137,1

25,2

2007

878,6

100

181,6

20,7

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

2005

360,7

100

66,5

18,5

2006

428,8

100

83,1

19,4

2007

705,0

100

103,3

14,6

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2005

86,6

100

39,4

45,5

2006

114,2

100

54,0

47,3

2007

173,6

100

78,3

45,1

Переробна промисловість

2005

4725,8

100

2862,4

60,6

2006

6073,4

100

3910,3

64,4

2007

7324,3

100

4755,9

64,9

У тому числі

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2005

1239,1

100

832,6

67,2

2006

2173,0

100

1456,9

67,1

2007

2264,0

100

1569,5

69,3

Легка промисловість

2005

35,4

100

21,8

61,4

2006

42,9

100

22,8

53,3

2007

52,0

100

25,9

49,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра

Та виробів з хутра

2005

32,5

100

20,2

62,1

2006

41,6

100

22,2

53,5

2007

43,0

100

21,8

50,7

Виробництво шкіри,

Виробів зі шкіри та інших матеріалів

2005

2,9

100

1,5

53,0

2006

1,3

100

0,6

46,6

2007

9,0

100

4,1

45,7

Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів

2005

24,6

100

13,8

56,1

2006

7,6

100

3,6

47,0

2007

5,3

100

2,5

46,8

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

2005

109,4

100

57,5

52,5

2006

132,0

100

78,0

59,1

2007

130,3

100

72,7

55,8

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2005

20,4

100

17,6

86,4

2006

33,5

100

24,6

73,5

2007

5,3

100

3,0

56,7

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2005

1942,4

100

1107,5

57,0

2006

2143,2

100

1356,3

63,3

2007

2674,8

100

1683,9

62,9

Хімічне виробництво

2005

1780,4

100

993,1

55,8

2006

1910,2

100

1184,6

62,0

2007

2391,6

100

1493,9

62,5

Виробництво гумових

Та пластмасових виробів

2005

161,9

100

114,4

70,7

2006

233,0

100

171,7

73,7

2007

283,2

100

190,0

67,1

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2005

355,4

100

228,9

64,4

2006

387,2

100

265,0

68,4

2007

550,6

100

385,6

70,0

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2005

155,2

100

112,2

72,3

2006

217,2

100

154,0

70,9

2007

239,0

100

163,3

68,3

Машинобудування

2005

728,8

100

396,7

54,5

2006

835,8

100

485,0

58,0

2007

1275,0

100

753,9

59,1

Виробництво машин

Та устатковання

2005

208,2

100

118,8

57,1

2006

466,2

100

278,4

59,7

2007

622,6

100

389,3

62,5

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2005

218,0

100

131,4

60,3

2006

81,5

100

46,6

57,2

2007

91,3

100

49,7

54,4

Виробництво транспортних засобів та устатковання

2005

302,6

100

146,5

48,4

2006

288,1

100

160,0

55,5

2007

561,1

100

314,9

56,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2005

1445,2

100

357,3

24,7

2006

1755,8

100

456,4

26,0

2007

2389,4

100

693,6

29,0

Продовження табл. 7.11

Рік

У тому числі за складовими

Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

Амортизація

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Промисловість

2005

991,4

15,0

415,8

6,3

2006

1034,4

12,4

468,9

5,6

2007

1354,6

12,8

626,9

5,9

Добувна промисловість

2005

24,5

5,4

95,3

21,3

2006

42,7

7,9

94,6

17,4

2007

171,7

19,5

113,4

12,9

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

2005

23,2

6,4

91,0

25,2

2006

41,2

9,6

89,1

20,8

2007

166,0

23,5

106,2

15,1

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2005

1,3

1,5

4,3

5,0

2006

1,5

1,3

5,5

4,8

2007

5,7

3,3

7,2

4,1

Переробна промисловість

2005

395,5

8,4

203,3

4,3

2006

281,8

4,6

264,1

4,4

2007

247,3

3,4

377,8

5,2

У тому числі

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2005

76,9

6,2

52,9

4,3

2006

161,6

7,4

77,0

3,5

2007

102,3

4,5

74,2

3,3

Легка промисловість

2005

0,8

2,2

1,8

5,2

2006

1,3

3,0

4,9

11,4

2007

2,2

4,1

5,5

10,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра

Та виробів з хутра

2005

0,8

2,4

1,7

5,2

2006

1,2

2,8

4,9

11,7

2007

1,7

3,9

5,2

12,0

Виробництво шкіри,

Виробів зі шкіри та інших матеріалів

2005

0,2

5,1

2006

0,1

7,8

0,0

2,4

2007

0,5

5,4

0,3

3,7

Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів

2005

0,8

3,2

0,6

2,5

2006

0,2

3,0

0,4

5,1

2007

0,0

0,3

0,3

4,8

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

2005

3,6

3,3

5,2

4,7

2006

5,1

3,9

7,2

5,5

2007

4,9

3,7

11,3

8,7

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2005

0,3

1,4

0,2

0,8

2006

4,7

13,9

1,2

3,5

2007

0,2

3,2

0,3

5,4

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2005

227,4

11,7

84,1

4,3

2006

51,5

2,4

114,4

5,3

2007

21,7

0,8

207,8

7,8

Хімічне виробництво

2005

216,8

12,2

77,0

4,3

2006

42,4

2,2

104,3

5,5

2007

2,7

0,1

189,2

7,9

Виробництво гумових

Та пластмасових виробів

2005

10,6

6,5

7,1

4,4

2006

9,1

3,9

10,1

4,3

2007

19,0

6,7

18,6

6,6

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2005

37,9

10,7

15,9

4,5

2006

11,8

3,1

18,7

4,8

2007

17,4

3,2

25,3

4,6

Металургійне виробництво

Та виробництво готових металевих виробів

2005

1,3

0,9

7,5

4,8

2006

5,4

2,5

7,3

3,3

2007

6,7

2,8

7,2

3,0

Машинобудування

2005

29,9

4,1

32,3

4,4

2006

36,4

4,4

29,8

3,6

2007

90,3

7,1

42,8

3,4

Виробництво машин

Та устатковання

2005

16,9

8,1

9,2

4,4

2006

22,4

4,8

18,3

3,9

2007

27,9

4,5

25,4

4,1

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2005

1,3

0,6

9,2

4,2

2006

1,3

1,6

2,3

2,8

2007

4,7

5,1

2,7

3,0

Виробництво транспортних засобів та устатковання

2005

11,7

3,9

13,9

4,6

2006

12,7

4,4

9,2

3,2

2007

57,7

10,3

14,7

2,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2005

571,4

39,5

117,2

8,1

2006

709,9

40,4

110,2

6,3

2007

935,6

39,2

135,7

5,7


Продовження табл. 7.11

Рік

У тому числі за складовими

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Млн. грн.

Питома вага, %

Млн. грн.

Питома вага, %

Промисловість

2005

880,5

13,3

330,0

5,0

2006

1166,5

13,9

407,9

4,9

2007

1449,6

13,7

519,2

4,9

Добувна промисловість

2005

76,0

17,0

27,2

6,1

2006

109,4

20,2

37,6

6,9

2007

160,1

18,2

56,2

6,4

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

2005

58,5

16,2

20,6

5,7

2006

84,0

19,6

28,4

6,6

2007

124,5

17,7

42,9

6,1

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2005

17,5

20,2

6,6

7,6

2006

25,4

22,2

9,2

8,1

2007

35,6

20,5

13,3

7,7

Переробна промисловість

2005

581,3

12,3

220,2

4,6

2006

773,0

12,7

267,7

4,4

2007

918,5

12,5

327,8

4,5

У тому числі

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2005

112,5

9,1

44,6

3,6

2006

221,1

10,2

66,1

3,0

2007

208,9

9,2

67,3

3,0

Легка промисловість

2005

5,6

15,8

1,9

5,5

2006

6,2

14,4

2,0

4,6

2007

9,5

18,2

3,2

6,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра

Та виробів з хутра

2005

5,0

15,4

1,7

5,3

2006

5,9

14,2

1,9

4,5

2007

7,0

16,3

2,3

5,5

Виробництво шкіри,

Виробів зі шкіри та інших матеріалів

2005

0,6

20,7

0,2

8,0

2006

0,3

21,3

0,1

6,9

2007

2,5

27,0

0,9

10,0

Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів

2005

3,2

12,9

1,2

4,7

2006

1,8

24,0

0,5

6,9

2007

1,3

25,2

0,4

6,9

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

2005

15,4

14,1

5,4

5,0

2006

18,0

13,6

6,1

4,6

2007

19,5

15,0

6,6

5,0

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2005

0,6

2,7

0,2

1,1

2006

1,3

3,9

0,5

1,5

2007

1,0

19,8

0,4

7,2

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2005

240,8

12,4

91,1

4,7

2006

289,2

13,5

107,4

5,0

2007

361,1

13,5

133,4

5,0

Хімічне виробництво

2005

223,4

12,5

86,4

4,9

2006

266,7

14,0

101,5

5,3

2007

334,1

14,0

125,7

5,2

Виробництво гумових та пластмасових виробів

2005

17,4

10,8

4,7

2,9

2006

22,5

9,7

5,9

2,5

2007

27,0

9,5

7,7

2,7

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2005

39,9

11,2

15,6

4,4

2006

48,4

12,5

18,4

4,8

2007

66,3

12,0

24,9

4,5

Металургійне виробництво

Та виробництво готових металевих виробів

2005

19,6

12,6

6,4

4,1

2006

30,6

14,1

10,0

4,6

2007

36,3

15,2

11,7

4,9

Машинобудування

2005

134,5

18,5

50,6

6,9

2006

146,6

17,5

53,5

6,4

2007

204,7

16,0

76,6

6,0

Виробництво машин та устатковання

2005

31,1

14,9

11,0

5,3

2006

82,5

17,7

29,4

6,3

2007

102,2

16,4

37,4

6,0

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2005

44,3

20,3

16,3

7,5

2006

13,0

15,9

4,6

5,7

2007

15,9

17,4

5,8

6,4

Виробництво транспортних засобів та устатковання

2005

59,1

19,5

23,3

7,7

2006

51,1

17,7

19,5

6,8

2007

86,6

15,4

33,4

6,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2005

223,3

15,5

82,6

5,7

2006

284,1

16,2

102,6

5,8

2007

371,0

15,5

135,2

5,7

Продовження табл. 7.11

Рік

Інші операційні витрати

Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції, коп. / грн.

Млн. грн.

Питома вага, %

Промисловість

2005

674,9

10,2

95,3

2006

790,7

9,4

94,2

2007

1010,9

9,5

95,7

Добувна промисловість

2005

118,4

26,5

77,9

2006

121,6

22,4

74,2

2007

195,6

22,3

88,1

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

2005

100,9

28,0

74,3

2006

103,0

24,0

70,9

2007

162,1

23,0

89,2

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2005

17,5

20,2

97,6

2006

18,6

16,3

89,7

2007

33,5

19,3

83,6

Переробна промисловість

2005

463,1

9,8

94,7

2006

576,5

9,5

94,6

2007

697,0

9,5

95,1

У тому числі

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2005

119,6

9,6

102,6

2006

190,3

8,8

92,8

2007

241,8

10,7

95,0

Легка промисловість

2005

3,5

9,9

122,9

2006

5,7

13,3

126,4

2007

5,7

11,1

119,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра

Та виробів з хутра

2005

3,1

9,6

125,0

2006

5,5

13,3

127,1

2007

5,0

11,6

128,0

Виробництво шкіри,

Виробів зі шкіри та інших матеріалів

2005

0,4

13,2

103,2

2006

0,2

15,0

108,3

2007

0,7

8,2

89,4

Оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів

2005

5,0

20,6

98,9

2006

1,1

14,0

101,0

2007

0,8

16,0

103,2

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

2005

22,3

20,4

103,1

2006

17,6

13,3

102,1

2007

15,3

11,8

96,7

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

2005

1,5

7,6

103,2

2006

1,2

3,7

83,1

2007

0,4

7,7

102,4

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2005

191,4

9,9

87,0

2006

224,4

10,5

92,9

2007

266,9

10,0

96,6

Хімічне виробництво

2005

183,7

10,3

86,3

2006

210,7

11,0

91,9

2007

246,0

10,3

96,1

Виробництво гумових та пластмасових виробів

2005

7,7

4,7

94,9

2006

13,7

5,9

102,5

2007

20,9

7,4

101,2

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

2005

17,2

4,8

96,2

2006

24,9

6,4

94,2

2007

31,1

5,7

83,9

Металургійне виробництво

Та виробництво готових металевих виробів

2005

8,2

5,3

101,3

2006

9,9

4,6

102,8

2007

13,8

5,8

98,9

Машинобудування

2005

84,8

11,6

100,9

2006

84,5

10,1

99,7

2007

106,7

8,4

95,3

Виробництво машин та устатковання

2005

21,2

10,2

94,2

2006

35,2

7,6

92,3

2007

40,4

6,5

90,3

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2005

15,5

7,1

97,0

2006

13,7

16,8

121,1

2007

12,5

13,7

97,0

Виробництво транспортних засобів та устатковання

2005

48,1

15,9

109,4

2006

35,6

12,4

108,6

2007

53,8

9,6

101,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2005

93,4

6,5

104,3

2006

92,6

5,3

101,1

2007

118,3

4,9

100,9


7.12. Потужність електростанцій і виробництво електроенергії

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Всі електростанції

Потужність електростанцій, тис. кВт

320,0

400,4

308,7

332,1

335,7

236,6

250,1

243,2

Вироблено електроенергії, млн. кВт×год

456,0

340,6

174,4

432,9

472,6

705,4

598,7

714,7

У тому числі

Теплові електростанції

Потужність електростанцій, тис. кВт

320,0

392,9

277,0

287,0

293,7

194,6

191,7

183,8

Вироблено електроенергії, млн. кВт×год

456,0

337,1

158,4

408,5

446,5

676,7

571,9

679,3

Вітрові електростанції

Потужність електростанцій,

Тис. кВт

7,5

31,7

45,1

42,0

42,0

58,4

59,4

Вироблено електроенергії,

Млн. кВт×год

3,5

16,0

24,4

26,1

28,7

26,8

35,4

7.13. Виробництво окремих видів харчових продуктів,

напоїв та продукції легкої промисловості

Борошно,

Тис. т

Крупи,

Т

Макаронні вироби, т

Коньяки,

Тис. дал

Горілка, інші

Міцні спиртові

Напої, тис. дал

1940

258

6300

5177

392

1950

122

3754

2243

335

1955

229

3809

9888

894

1960

275

6074

12218

838

1965

333

14764

11685

1153

1970

325

46300

12993

1355

1975

310

55801

16245

1307

1980

336

25928

19517

279

1468

1985

324

31528

20407

160

1180

1990

312

37458

24506

246

1995

192

40316

21103

103

2507

2000

124

14714

12386

178

2588

2001

139

15920

12880

206

4594

2002

127

10689

14022

164

4113

2003

120

15852

11121

191

3588

2004

124

10476

10425

420

7169

2005

132

7548

11805

644

8524

2006

130

17651

12171

765

5571

2007

153

29058

12011

1064

4416

Продовження табл. 7.13

Вино виноградне, тис. дал

Напої безалкогольні, тис. дал

Вироби панчішно-шкарпеткові,

Тис. пар

Взуття,

Тис. пар

1940

697

2301

2104

2861

1945

...

...

338

200

1950

336

957

5513

1168

1955

711

1285

13895

1492

1960

2642

1734

21024

2751

1965

6065

2521

28178

3657

1970

12792

3423

24121

4974

1975

11341

4538

28615

3852

1980

9903

6275

31181

3990

1985

8762

5813

32397

3993

1990

4743

9103

36115

3716

1995

4172

1974

2487

308

2000

2089

3315

429

131

2001

2316

7120

1254

153

2002

2723

7683

9750

79

2003

3006

9054

11623

62

2004

3045

4602

12013

55

2005

3867

6813

5470

26

2006

5091

5252

3705

12

2007

6332

6608

4040

28


7.14. Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості

Кислота сірчана, тис. т

Олії ефірні, кг

1970

238,6

91029

1975

688,5

88368

1980

720,3

119783

1985

480,9

89343

1990

532,4

106255

1995

257,3

15456

2000

231,5

35634

2001

261,0

54329

2002

189,3

38857

2003

305,5

45630

2004

455,3

56962

2005

536,5

53515

2006

533,5

36151

2007

539,6

25002