Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник ОСВІТА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2006 рік (частина 1)

Статистичний збірник ОСВІТА В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2006 рік (частина 1)

СІМФЕРОПОЛЬ 2007

 

У збірнику наведені показники, що характеризують стан освіти в АР Крим в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також в аспірантурах та докторантурах в цілому по республіці та по регіонах. Збірник доповнено даними про професійно–технічні навчальні заклади та про інвестиції в основний капітал в заклади освіти.

ПЕРЕДМОВА

Збірник підготовлено відділом статистики соціальних послуг за участю відділів статистики транспорту і зв’язку та будівництва і інвестицій.

У статистичному збірнику “Освіта в Автономній Республіці Крим“ увазі читачів пропонується широкий спектр статистичних показників, що характеризують стан освіти в АР Крим на початок 2007/2008 навчального року порівняно з попередніми роками.

Інформацію розподілено на 6 розділів: окремі показники по закладах освіти, загальноосвітні, професійно–технічні та вищі навчальні заклади і аспірантура та докторантура. Дані про загальноосвітні навчальні заклади доповнено показниками, які характеризують організацію підвезення дітей до загальноосвітніх навчальних закладів по Програмі “Шкільний автобус”. Крім того, збірник доповнено переліком професійно–технічних та вищих навчальних закладів.

Показники по аспірантурах та докторантурах наведені на кінець 2006 року, по професійно–технічних навчальних закладах - за 2006 рік.

Додатково використовувались матеріали Міністерства освіти та науки АРК і Управління Державного казначейства України в АР Крим.

До більшості розділів наведено стислий аналіз діяльності закладів освіти, крім того надані окремі методологічні пояснення.

Відділ статистики соціальних послуг


СКОРОЧЕННЯ

Грн. – гривня

Р. – рік

Р. б. – разів більше

Тис. – тисяча

% - відсоток

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ПТНЗ – професійно–технічний навчальний заклад

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) – явищ не було;

Знак ікс (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або

Недоцільне;

Нуль (0; 0,) – явище відбувалося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути

Виражені використаними у таблиці розрядами;

Крапки (...) – відомості відсутні.

ЗМІСТ

Стор.

Передмова........................................

3

Скорочення.......................................

4

Умовні позначення....................

4

Зміст......................................

5

1. Окремі показники по закладах освіти

1.1.

Основні показники по закладах освіти Автономної Республіки Крим.............................

11

1.2.

Питома вага осіб, які навчалися, за окремими віковими категоріями до чисельності постійного населення відповідного віку..............................................................................

12

1.3.

Рівень освіти населення.........................................................................................................

12

1.4.

Фінансування освіти у 2001 - 2006рр....................................................................................

13

1.5.

Розподіл парку ЕОМ закладів освіти АР Крим за кількістю ПЕОМ на балансі..............

14

1.6.

Наявність та балансова вартість парку обчислювальної техніки......................................

15

1.7.

Інвестиції в основний капітал в освіту за регіонами..........................................................

16

1.8.

Інвестиції в основний капітал в освіту за 9 місяців 2007 року, за регіонами..................

17

2. Загальноосвітні навчальні заклади

2.1.

Охоплення дітей і підлітків шкільного віку для здобуття повної загальної середньої освіти.......................................................................................................................................

22

2.2.

Охоплення дітей і підлітків шкільного віку освітою за регіонами станом на

1 вересня 2007р.......................................................................................................................

23

2.3.

Причини невідвідування навчального закладу...................................................................

24

2.4.

Віковий склад дітей і підлітків, які не відвідували навчальні заклади.............................

24

2.5.

Загальноосвітні навчальні заклади за формами власності..................................................

25

2.6.

Загальноосвітні навчальні заклади за формами власності та навчання............................

26

2.7.

Розподіл учнів за формами власності закладів, в яких вони навчаються.........................

26

2.8.

Розподіл учителів за формами власності закладів, в яких вони працюють.....................

26

2.9.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, за регіонами.........................................

27

2.10.

Кількість учнів та учителів в розрахунку на один заклад, за регіонами..........................

29

2.11.

Денні загальноосвітні навчальні заклади, за регіонами.....................................................

30

2.12.

Розподіл денних загальноосвітніх навчальних закладів за ступенями та видами...........

31

2.13.

Денні загальноосвітні навчальні заклади, за регіонами.....................................................

32

2.14.

Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу, за регіонами...............................

34

2.15.

Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів по групах класів.............

36

2.16.

Розподіл класів денних загальноосвітніх навчальних закладів по групах, за регіонами.

37

2.17.

Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів по групах класів,

За регіонами............................................................................................................................

38

2.18.

Віковий склад учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів.................................

39

2.19.

Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами у 2007р., за регіонами..........

40

2.20.

Мови навчання учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів..............................

41

2.21.

Розподіл учнів, які навчаються даною мовою, за класами................................................

41

2.22.

Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів за мовами навчання, за регіонами.................................................................................................................................

42

2.23.

Показники змінності навчання у денних загальноосвітніх навчальних закладах.............

43

2.24.

Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах, за регіонами............

44

2.25.

Організація підготовки дітей до школи на початок 2007/08р...........................................

45

2.26.

Спеціальні школи (школи–інтернати)..................................................................................

46

2.27.

Загальноосвітні санаторні школи–інтернати........................................................................

46

2.28.

Вечірні (змінні) навчальні заклади, за регіонами................................................................

47

2.29.

Організація підвезення дітей до школи у 2007 році, за регіонами....................................

48

Стор.

3. ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНІ навчальні заклади

3.1.

Підготовка кваліфікованих робітників у професійно–технічних навчальних закладах..

52

3.2.

Коефіцієнт охоплення дітей професійно–технічною освітою...........................................

52

3.3.

Розподіл професійно–технічних закладів у 2006 році за регіонами.................................

53

3.4.

Основні показники діяльності професійно–технічних навчальних закладів у 2006 році

54

3.5.

Розподіл чисельності учнів ПТНЗ на кінець 2006р. за галузями навчання.....................

54

3.6.

Розподіл учнів, слухачів ПТНЗ за віком на кінець 2006 року...........................................

55

3.7.

Розподіл учнів, слухачів ПТНЗ за окремими категоріями на кінець 2006р.....................

56

3.8.

Підсумки роботи професійно–технічних навчальних закладів.........................................

57

3.9.

Навчально - матеріальна база ПТНЗ у 2007р.......................................................................

58

3.10.

Чисельність працівників ПТНЗ у 2007р...............................................................................

58

Перелік професійно–технічних навчальних закладів.........................................................

59

4. ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

4.1.

Зведені показники по ВНЗ АР Крим, за регіонами..............................................................

65

4.2.

Чисельність студентів ВНЗ в розрахунку на 10 тис. населення.........................................

65

4.3.

Основні показники діяльності на території АР Крим відокремлених структурних

Підрозділів ВНЗ інших регіонів України.............................................................................

66

4.4.

Основні показники по ВНЗ у 2007/08 навчальному році за формами навчання.............

67

4.5.

Вищі навчальні заклади за рівнями акредитації, за регіонами..........................................

67

4.6.

Частка студентів ВНЗ I - II рівнів акредитації за джерелами фінансування їх навчання та регіонами.............................................................................................................................

68

4.7.

Частка студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації за джерелами фінансування їх

Навчання та регіонами............................................................................................................

68

4.8.

Прийом студентів на початковий цикл навчання у ВНЗ за рівнями акредитації, за

Регіонами.................................................................................................................................

69

4.9.

Розподіл чисельності фахівців, випущених з ВНЗ, за освітньо - кваліфікаційними

Рівнями....................................................................................................................................

69

4.10.

Випуск фахівців з ВНЗ за освітньо - кваліфікаційними рівнями та регіонами................

70

4.11.

Випуск студентів з ВНЗ за формами навчання та регіонами.............................................

70

4.12.

Чисельність випускників, які отримали направлення на роботу, за регіонами................

71

4.13.

Випуск фахівців з ВНЗ за освітньо - кваліфікаційними рівнями та підпорядкованістю..

71

4.14.

Чисельність студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання за джерелами фінансування їх навчання, за регіонами...........................................................

72

4.15.

Чисельність студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання за джерелами фінансування їх навчання та підпорядкованістю ВНЗ...................................

72

4.16.

Прийом студентів на початковий цикл за формами навчання, за регіонами...................

73

4.17.

Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ, за підпорядкованістю............

73

4.18.

Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ I - II рівнів акредитації за джерелами фінансування їх навчання та регіонами............................................................

74

4.19.

Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ III - IV рівнів акредитації за джерелами фінансування їх навчання та регіонами...........................................................

74

4.20.

Розподіл студентів, які прийняті на початковий цикл навчання за джерелами фінансування їх навчання та регіонами............................................................................................

75

4.21.

Чисельність зарахованих до ВНЗ I - IV рівнів акредитації окремих категорій

Студентів, за регіонами...........................................................................................................

75

4.22.

Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ за джерелами фінансування їх навчання, за підпорядкованістю ВНЗ..............................................................................

76

4.23.

Конкурс на вступних іспитах на початковий цикл навчання............................................

76

4.24.

Прийом студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ за джерелами фінансування та освітньо - кваліфікаційними рівнями...............................................................................

77

4.25.

Прийом студентів на початковий та завершальний цикли навчання за джерелами фінансування та освітньо - кваліфікаційними рівнями..........................................................

77

6


Стор.

4.26.

Чисельність студентів у ВНЗ, за підпорядкованістю.......................................................

78

4.27.

Розподіл ВНЗ за типами та регіонами................................................................................

79

4.28.

Чисельність студентів в розрахунку на один ВНЗ............................................................

79

4.29.

Розподіл чисельності студентів в ВНЗ за їх типами.........................................................

80

4.30.

Прийом на початковий цикл навчання та випуск фахівців з ВНЗ за їх типами.............

80

4.31.

Чисельність студентів у ВНЗ за освітньо - кваліфікаційними рівнями...........................

81

4.32.

Розподіл чисельності студентів за відповідними освітньо - кваліфікаційними рівнями до загальної чисельності.......................................................................................................

81

4.33.

Підготовка фахівців у ВНЗ за галузями знань....................................................................

82

4.34.

Чисельність студентів у ВНЗ I - II рівнів акредитації за освітньо - кваліфікаційними рівнями та галузями знань....................................................................................................

83

4.35.

Чисельність студентів у ВНЗ III - IV рівнів акредитації за освітньо - кваліфікаційними рівнями та галузями знань..............................................................................................

84

4.36.

Розподіл чисельності студентів ВНЗ, за віком....................................................................

85

4.37.

Розподіл чисельності студентів ВНЗ I - II рівнів акредитації за віком, за регіонами.....

86

4.38.

Розподіл чисельності студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації за віком, за регіонами.

86

4.39.

Розподіл чисельності студентів за окремими віковими категоріями...............................

86

4.40.

Чисельність жінок серед студентів ВНЗ, за регіонами.....................................................

87

4.41.

Чисельність жінок серед студентів ВНЗ всіх рівнів акредитації.....................................

87

4.42.

Чисельність окремих категорій студентів у ВНЗ всіх рівнів акредитації, за регіонами.

88

4.43.

Навчання іноземних студентів у ВНЗ всіх рівнів акредитації.........................................

88

4.44.

Чисельність студентів, які одержують стипендії у ВНЗ, за регіонами ..........................

89

4.45.

Розподіл студентів за мовами навчання..............................................................................

89

4.46.

Педагогічні та науково–педагогічні працівники ВНЗ, за регіонами................................

90

4.47.

Наукові ступені педагогічних та науково–педагогічних працівників ВНЗ,

За регіонами............................................................................................................................

90

4.48.

Вчені звання педагогічних та науково–педагогічних працівників ВНЗ, за регіонами...

90

4.49.

Загальна площа ВНЗ всіх рівнів акредитації, за регіонами..............................................

91

4.50.

Забезпеченість студентів ВНЗ гуртожитками, за регіонами............................................

91

4.51.

Наявність бібліотек та бібліотечних пунктів у ВНЗ, за регіонами..................................

92

4.52.

Підприємства громадського харчування, за регіонами.....................................................

92

Перелік вищих навчальних закладів АР Крим...................................................................

93

5. АСПІРАНТУРА

5.1.

Основні показники діяльності аспірантури........................................................................

98

5.2.

Кількість установ, що мають аспірантуру та чисельність в них аспірантів,

За регіонами............................................................................................................................

99

5.3.

Чисельність аспірантів за віковими групами та статтю.....................................................

99

5.4.

Кількість аспірантів за галузями наук................................................................................

100

5.5.

Прийнято до аспірантури за галузями наук........................................................................

100

5.6.

Випуск аспірантів за галузями наук...................................................................................

101

6. ДОКТОРАНТУРА

6.1.

Основні показники діяльності докторантури......................................................................

105

6.2.

Кількість установ, що мають докторантуру та чисельність в них докторантів,

За регіонами............................................................................................................................

106

6.3.

Чисельність докторантів за віковими групами та статтю...................................................

106

6.4.

Кількість докторантів за галузями наук...............................................................................

107

6.5.

Прийнято до докторантури за галузями наук......................................................................

107

6.6.

Випуск докторантів за галузями наук...................................................................................

108

Окремі методологічні пояснення..........................................................................................

109


1.1. ОСновні показники по закладах освіти Автономної Республіки Крим

(на початок навчального року)

2000/2001

2006/2007

2007/2008

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів1

645

629

626

В них

Учнів

295349

209514

198213

Учителів

21264

19794

19277

Кількість професійно-технічних

Навчальних закладів

30

29

292

В них

Учнів (на кінець року)

18059

16133

161332

Педагогічних працівників

1906

2009

20092

Кількість вищих навчальних закладів

I IV рівнів акредитації

40

35

34

В них

Чисельність студентів

56556

70143

710173

Прийнято студентів

16170

17570

164184

Випущено спеціалістів

11912

12290

132445

Кількість закладів, що мають аспірантуру

9

9

92

В них

Аспірантів (на кінець року)

517

553

5532

Кількість закладів, що мають докторантуру

4

5

52

В них

Докторантів (на кінець року)

13

19

192

1 Включаючи вечірні (змінні) школи, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні школи (школи-інтернати), санаторні школи.

2 За даними на кінець 2006 року.

3 Включаючи чисельність студентів структурних підрозділів ВНЗ Автономної Республіки Крим.

4 Прийнято на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

5 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема бакалаврат, та продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).

1.2. Питома вага осіб, які навчалися, за окремими віковими категоріями

До чисельності постійного населення відповідного віку1

(відсотків)

1 Без чисельності студентів структурних підрозділів ВНЗ, головні організації яких

Знаходяться в інших регіонах України.

1.3. Рівень освіти населення

(за даними Всеукраїнського перепису населення 2001р.)

Вікова група, років

Україна

АР Крим

Частка населення вікової групи, у % до підсумку по

Країні

Рівень

Освіти населення

Частка населення

Вікової групи, у % до підсумку по

Регіону

Рівень освіти населення

10-14

7,8

940

8,2

930

15-25

16,9

992

17,1

972

25-34

15,1

992

14,5

967

35-44

16,6

992

17,2

956

45-54

15,3

993

16,4

974

55-59

4,7

988

4,5

959

60 та старші

23,6

895

22,1

914

Разом

100,0

964

100,0

952

Рівень освіти населення АР Крим нижчий на 1,2%, ніж в Україні

Найбільш вагоме перевищення рівнів освіти по країні спостерігається у вікових групах 35-44 років та 55-59 років.

Методологічні пояснення

Рівень освіти населення – Чисельність населення, яка має закінчену освіту на тому чи іншому ступені чинної системи освіти, тобто має початкову, середню (повну і неповну), вищу та іншу освіту. Ці показники обчислені на 1000 осіб населення у віці 10 років і більше.

1.4. Фінансування освіти у 2001 - 2006рр.

Загальні видатки зведеного

Бюджету

Млн. грн.

Видатки в % до

Загальних видатків

Видатки на

Окремі підгалузі

В % до видатків

Галузі

2001 рік

Всього

1394,2

100,0

Х

З них на освіту

Всього

300,3

21,5

100,0

У тому числі

Дошкільну

46,7

3,3

15,6

Загальну середню

164,0

11,8

54,6

Професійно-технічну

25,7

1,8

8,6

Вищу

15,3

1,1

5,1

2004 рік

Всього

2115,2

100,0

Х

З них на освіту

Всього

523,1

24,7

100,0

У тому числі

Дошкільну

87,3

4,1

16,7

Загальну середню

277,4

13,1

53,0

Професійно-технічну

46,2

2,2

8,8

Вищу

31,6

1,5

6,0

2005 рік

Всього

2119,5

100,0

Х

З них на освіту

Всього

732,0

34,5

100,0

У тому числі

Дошкільну

115,7

5,5

15,8

Загальну середню

383,2

18,1

52,3

Професійно-технічну

64,9

3,1

8,9

Вищу

47,1

2,2

6,4

2006 рік

Всього

3462,1

100,0

Х

З них на освіту

Всього

974,4

28,1

100,0

У тому числі

Дошкільну

163,1

4,7

16,7

Загальну середню

510,8

14,8

52,4

Професійно-технічну

87,0

2,5

8,9

Вищу

61,2

1,8

6,3

1.5. Розподіл парку ЕОМ закладів освіти АР Крим

За кількістю ПЕОМ на балансі

(відсотків)

2005

2006

1.6. Наявність та балансова вартість парку обчислювальної техніки

за типами ЕОМ закладів освіти АР Крим

Базова

Загальна

Середня освіта

Повна

Середня освіта

Професійно-технічна освіта

Вища освіта

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Наявність ЕОМ –

Всього, одиниць

11

12

527

560

947

1063

5180

5658

В т. ч. за типами

Процесорів

PC/XT, PC/AT, 586; CYRIX

-

-

205

222

127

122

662

472

AMD K6; K6-2; K6-3; Duron 1500 і нижче класом

-

-

25

26

73

96

319

293

Pentium75-233; Pentium-II; Pentium-III; Celeron 1600 і нижче класом

11

12

140

133

315

344

2305

2321

Інші процесори початкового рівня

-

-

44

31

2

-

41

108

Spark(Sun); Alpha (DEK); PA-RISK (Hewlett-Packard)

-

-

-

-

3

2

9

39

AMD K7; Athlon XP; Duron 1600 і вище

Класом

-

-

27

41

55

114

337

296

Pentium-IV; PentiumPro; Xeon/MP/1M; Prescott; Tejas; Celeron 1700 і

Вище класом

-

-

86

105

368

343

1496

2053

VIA C3

-

-

-

-

-

-

7

7

Інші ПОМ нових типів

-

-

-

-

-

6

-

2

AMD K8(x86-64); Athlon64; Opteron

-

-

-

2

2

3

4

64

Intel IA-64; Itanium, Itanium 2; Madison; Fanwood; Montecito

-

-

-

-

2

33

-

-

Інші 64 – бітові

Процесори

-

-

-

-

-

-

-

3

Взято на баланс На протязі звітного року,

Одиниць

1

1

63

134

289

73

706

701

Знято з балансу на протязі звітного року,

Одиниць

-

-

1

14

17

32

239

296

Залишкова вартість, тис. грн.

31,1

29,0

414,5

447,1

1351,1

1205,4

6037,2

5601,4


1.7 Інвестиції в основний капітал в освіту за регіонами

(тис. грн.)

Всього

З них в

Початкову

Загальну

Освіту

Середню

Освіту

Вищу освіту

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Автономна

Республіка Крим

69463

38189

4098

2929

39255

22320

25830

12346

Сімферополь

50359

22519

479

644

24986

10670

24704

10671

Алушта

382

578

57

31

325

547

-

-

Армянськ

120

310

74

200

46

110

-

-

Джанкой

805

801

4

61

789

725

-

-

Євпаторія

685

653

34

20

638

222

13

395

Керч

700

630

4

46

246

237

450

341

Красноперекопськ

121

28

-

-

121

28

-

-

Саки

57

800

-

29

57

771

-

-

Судак

228

782

9

54

219

725

-

-

Феодосія

827

314

28

18

702

179

95

110

Ялта

11617

1801

2744

630

8473

854

399

306

Бахчисарайський

388

423

24

2

300

337

-

84

Білогірський

257

520

132

-

125

520

-

-

Джанкойський

80

12

-

12

80

-

-

-

Кіровський

76

1158

67

69

9

1089

-

-

Красногвардійський

268

895

49

381

219

514

-

-

Красноперекопський

1

243

1

-

-

243

-

-

Ленінський

7

269

6

8

-

259

-

-

Нижньогірський

412

807

-

496

412

311

-

-

Первомайський

136

597

4

1

132

596

-

-

Роздольненський

63

449

1

27

62

422

-

-

Сакський

451

107

248

89

140

-

63

18

Сімферопольський

897

2151

95

84

736

1894

56

173

Совєтський

238

777

1

-

187

529

50

248

Чорноморський

288

565

37

27

251

538

-

-


1.8. Інвестиції в основний капітал в освіту за 9 місяців 2007 року,

За регіонами

(тис. грн.)

Всього

З них в

Початкову

Загальну

Освіту

Середню

Освіту

Вищу

Освіту

Автономна

Республіка Крим

26043

1996

15520

8509

Сімферополь

15992

996

7049

7947

Алушта

8

4

4

-

Армянськ

377

314

63

-

Джанкой

851

52

799

-

Євпаторія

178

-

41

137

Керч

146

-

146

-

Красноперекопськ

-

-

-

-

Саки

1839

435

1404

-

Судак

-

-

-

-

Феодосія

18

18

-

-

Ялта

4158

43

3886

218

Бахчисарайський

-

-

-

-

Білогірський

-

-

-

-

Джанкойський

909

-

909

-

Кіровський

-

-

-

-

Красногвардійський

392

-

392

-

Красноперекопський

-

-

-

-

Ленінський

121

-

114

-

Нижньогірський

179

129

50

-

Первомайський

-

-

-

-

Роздольненський

407

-

407

-

Сакський

38

-

-

38

Сімферопольський

78

-

-

78

Совєтський

352

5

256

91

Чорноморський

-

-

-

-


Навчанням в АР Крим займаються 626 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 9 вечірніх (змінних) шкіл.

В структурі середніх загальноосвітніх навчальних закладів зростає кількість закладів нового типу – навчально-виховних комплексів. Так, з 2000 року по 2007 рік їх кількість зросла у 3 раза і становила 91 заклад.

Підсумки проведеного державного статистичного спостереження з охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням на початок 2007/2008 навчального року свідчать про те, що з 209,7 тис. дітей і підлітків у віці від 6 до 18 років 206,6 тис., або 98,5% отримують повну загальну середню освіту у різних навчальних закладах.

Чисельність отримуючих загальну середню освіту на початок 2007/2008 навчального року в порівнянні з минулим навчальним роком знизилась на 11,3 тис. чоловік, або на 5,4% і становила відповідно 191,8 тис. учнів у денних та 6,4 тис. – у вечірніх загальноосвітніх закладах, а у порівнянні з 2000/2001 навчальним роком знизилась на 32,9%.

На відміну від цього зростає чисельність дітей і підлітків, які не навчаються для здобуття повної середньої освіти. За останній рік вона зросла на 106 чоловік і становила 2836 чоловік, або 1,0% від загальної чисельності населення цієї вікової категорії.

Із загальної кількості дітей і підлітків у віці від 6 до 18 років, охоплених навчанням на початок 2007/2008 навчального року, 94,7% відвідують загальноосвітні навчальні заклади, 2,6% - професійно-технічні навчальні заклади та 2,7% навчаються на основних відділеннях вищих навчальних закладів.

Зростає рівень підготовки дітей до вступу до школи. Якщо у минулому році з числа першокласників 9,8 тис. або 61,8% виховувались у дошкільних навчальних закладах, які надають основи початкового навчання, то у поточному році – 10,4 тис., або 64,3%.

Змінюється і розподіл учнів за мовами навчання, в поточному навчальному році 11,7 тис. чоловік навчаються українською мовою в загальноосвітніх навчальних закладах, що на 9% більше, ніж у 2006/2007 навчальному році, а у порівнянні з 2000/2001 – у 4,5 рази.

Педагогічну діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють 19,3 тис. чоловік, що менш на 2,6% у порівнянні з минулим роком та на 9,3% - з 2000/2001 навчальним роком.

У зв’язку із зменшенням чисельності учнів та педагогів в 2007/08 навчальному році зменшилось навантаження на один навчальний заклад і відповідно становило 317 учнів та 31 учитель (2006/2007 навчальний рік – 333 та 32).

Державою впроваджуються за ходи по всебічному забезпеченню реалізації прав громадян на здобуття загальної освіти.

Кабінетом Міністрів України Постановою від 16 січня 2003р. №31 затверджена Програма “Шкільний автобус”, основними завданнями якої є організація безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогів. Виконання програми спрямоване на підвищення освітнього рівня сільського населення та раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

В автономії на початок 2007/08 навчального року для 18,6 тис. учнів, які проживають на відстані більше 3км від навчального закладу, було організовано підвезення до 278 шкіл. В рамках виконання Програми в АР Крим підвезення учнів та вчителів до навчальних закладів здійснювали 292 автобуси, з яких 96 було придбано за програмою “Шкільний автобус”.

2.1.Охоплення дітей і підлітків шкільного віку

Для здобуття повної загальної середньої освіти 1

(станом на 1 вересня, осіб)

Кількість дітей і підлітків

З них діти і підлітки з

Вадами розумового або фізичного розвитку

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Кількість дітей і підлітків від

6 до 18 років – всього

235525

219142

209706

3805

3638

3963

З них

Навчаються у навчальних закладах для здобуття повної загальної освіти – всього

232481

216292

206630

2253

2126

2336

У тому числі

У загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

218961

205703

195722

2249

2121

2330

У професійно-технічних

Навчальних закладах

6433

5043

5386

1

3

3

На основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації

7087

5546

5522

3

2

3

Не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти

2765

2730

2836

1552

1512

1627

Відомості відсутні

279

120

240

-

-

-

1 Щорічно відділами освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів проводиться облік дітей та під-літків шкільного віку з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти.

2.2. Охоплення дітей і підлітків шкільного віку освітою за регіонами

станом на 1 вересня 2007р.

(осіб)

Кількість дітей

І підлітків від

6 до 18 років,

Всього

З них

Навчаються

В навчальних

Закладах для здобуття

Повної

Загальної

Середньої

Освіти

У тому числі

У

Загально-Освітніх

Навчаль-них

Закладах

У

Професійно-Технічних навчаль-них закладах

На

Основних відділеннях

Вищих

Навчаль-Них закладів усіх

Рівнів

Акреди-тації

Автономна

Республіка Крим

209706

206630

195722

5386

5522

Сімферополь

39337

38736

37616

465

655

Алушта

4542

4501

4155

232

114

Армянськ

3526

3485

2827

326

332

Джанкой

4821

4687

4426

197

64

Євпаторія

10650

10501

10362

84

55

Керч

14233

14090

12454

1008

628

Красноперекопськ

3525

3481

3381

88

12

Саки

3568

3479

3259

96

124

Судак

3608

3596

3295

59

242

Феодосія

10160

10146

8871

260

1015

Ялта

12174

11774

11398

274

102

Бахчисарайський

10007

9819

9152

424

243

Білогірський

7532

7498

7304

151

43

Джанкойський

8978

8853

8528

269

56

Кіровський

6554

6422

6307

62

53

Красногвардійський

10475

10438

9426

306

706

Красноперекопський

3996

3728

3626

82

20

Ленінський

6611

6532

6344

125

63

Нижньогірський

6026

5955

5806

99

50

Первомайський

3828

3799

3753

25

21

Роздольненський

3911

3879

3818

52

9

Сакський

8044

8005

7808

48

149

Сімферопольський

15341

15124

14178

422

524

Совєтський

4335

4275

3958

87

230

Чорноморський

3924

3827

3670

145

12

2.3. Причини невідвідування навчального закладу

(станом на 1 вересня, осіб)

Кількість дітей і підлітків

З них діти і підлітки з

Вадами розумового або

Фізичного розвитку

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Кількість дітей і підлітків від

6 до 18 років, які не здобувають повну загальну середню освіту

2765

2730

2836

1552

1512

1627

З них

не навчаються – всього

1578

1615

1653

439

411

461

у тому числі

за станом здоров’я

561

587

495

438

406

373

з інших причин

1017

1028

1158

1

5

88

навчаються професії без

здобуття повної загальної

середньої освіти

74

14

26

-

-

9

навчаються у спеціальних

закладах для дітей, які мають

вади у розумовому розвитку

1113

1101

1157

1113

1101

1157

2.4. Віковий склад дітей і підлітків, які не відвідували

Навчальні заклади1

(станом на 1 вересня 2007р., осіб)

1Без дітей і підлітків з вадами розумового або фізичного розвитку.

2.5. Загальноосвітні навчальні заклади за формами власності

(на початок навчального року)

2000/2001

2006/2007

2007/2008

Кількість закладів – всього1

645

629

626

у тому числі:

Приватних

25

19

19

Державних2

620

11

11

Комунальних

-

599

596

Кількість учнів – всього, осіб

295349

209514

198213

У тому числі у закладах:

Приватних

2082

1802

1710

Державних2

293267

107

-

Комунальних

-

207605

196503

Кількість учителів – всього, осіб

21264

19794

19277

У тому числі у закладах:

Приватних

511

354

307

Державних2

20753

150

153

Комунальних

-

19290

18817

1Включаючи вечірні (змінні) школи, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні школи (школи-інтернати), санаторні школи.

2У 2000/01 навчальному році включаючи заклади комунальної форми власності.

2.6. Загальноосвітні навчальні заклади за формами власності та навчання

Всього

У тому числі

Денні

Вечірні

(змінні)

Кількість закладів – всього1

626

617

9

у тому числі:

Приватних

19

19

-

Державних

11

11

-

Комунальних

596

587

9

Кількість учнів – всього, осіб

198213

191844

6369

У тому числі у закладах:

Приватних

1710

1710

-

Державних

-

-

-

Комунальних

196503

190134

6369

Кількість учителів – всього, осіб

19277

19146

131

У тому числі у закладах:

Приватних

307

307

-

Державних

153

153

-

Комунальних

18817

18686

131

1Включаючи вечірні (змінні) школи, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні школи (школи-інтернати), санаторні школи.

2.7. Розподіл учнів за формами

Власності закладів, в яких

Вони навчаються

(відсотків)

2.8. Розподіл учителів за формами

Власності закладів, в яких

Вони працюють

(відсотків)

2.9. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, за регіонами

Всього закла-

Дів

У них

Приватні заклади

У них

Учнів, осіб

Учителів, осіб

Учнів, осіб

Учителів, осіб

Автономна

Республіка Крим

626

198213

19277

19

1710

307

Сімферополь

63

37326

2830

11

1300

206

Алушта

12

4486

400

-

-

-

Армянськ

8

2814

273

-

-

-

Джанкой

9

4728

368

-

-

-

Євпаторія

24

10502

971

1

31

7

Керч

24

11647

1034

1

42

15

Красноперекопськ

7

3580

322

-

-

-

Саки

7

3244

282

-

-

-

Судак

10

3493

319

-

-

-

Феодосія

25

8975

876

1

97

22

Ялта

38

11546

1220

3

104

27

Бахчисарайський

29

9033

839

1

35

14

Білогірський

30

6841

787

-

-

-

Джанкойський

43

8026

958

-

-

-

Кіровський

17

6334

606

-

-

-

Красногвардійський

34

9576

925

-

-

-

Красноперекопський

15

3206

339

-

-

-

Ленінський

31

6197

706

-

-

-

Нижньогірський

26

5912

655

-

-

-

Первомайський

18

3780

461

-

-

-

Роздольненський

19

4144

475

-

-

-

Сакський

36

7808

811

-

-

-

Сімферопольський

51

13600

1433

1

101

16

Совєтський

16

3973

391

-

-

-

Чорноморський

15

3670

403

-

-

-

Республіканського підпорядкування

19

3772

593

-

-

-

Продовження табл.2.9

Державні заклади

У них

Комунальні

Заклади

У них

Учнів, осіб

Учителів, осіб

Учнів, осіб

Учителів осіб

Автономна

Республіка Крим

11

-

153

596

196503

18817

Сімферополь

-

-

-

52

36026

2624

Алушта

-

-

-

12

4486

400

Армянськ

-

-

-

8

2814

273

Джанкой

-

-

-

9

4728

368

Євпаторія1

6

-

72

17

10471

892

Керч

-

-

-

23

11605

1019

Красноперекопськ

-

-

-

7

3580

322

Саки

-

-

-

7

3244

282

Судак

-

-

-

10

3493

319

Феодосія

-

-

-

24

8878

854

Ялта

5

-

81

30

11442

1112

Бахчисарайський

-

-

-

28

8998

825

Білогірський

-

-

-

30

6841

787

Джанкойський

-

-

-

43

8026

958

Кіровський

-

-

-

17

6334

606

Красногвардійський

-

-

-

34

9576

925

Красноперекопський

-

-

-

15

3206

339

Ленінський

-

-

-

31

6197

706

Нижньогірський

-

-

-

26

5912

655

Первомайський

-

-

-

18

3780

461

Роздольненський

-

-

-

19

4144

475

Сакський

-

-

-

36

7808

811

Сімферопольський

-

-

-

50

13499

1417

Совєтський

-

-

-

16

3973

391

Чорноморський

-

-

-

15

3670

403

Республіканського підпорядкування

-

-

-

19

3772

593

1Тут і у табл. 2.11 – змінний контингент учнів.

2.10. Кількість учнів та учителів у розрахунку на один заклад,

за регіонами

(осіб)

У всіх закла-

Дах

У

Приватних закладах

У

державних закладах

У

Комунальних закладах

Учнів

Учите-

Лів

Учнів

Учите-

Лів

Учнів

Учите-

Лів

Учнів

Учите-

Лів

Автономна

Республіка Крим

317

31

90

16

-

14

330

31

Сімферополь

592

45

118

19

-

-

693

50

Алушта

374

33

-

-

-

-

374

33

Армянськ

352

34

-

-

-

-

352

34

Джанкой

525

41

-

-

-

-

525

41

Євпаторія

438

40

31

7

-

12

616

52

Керч

485

43

42

15

-

-

505

44

Красноперекопськ

511

46

-

-

-

-

511

46

Саки

463

40

-

-

-

-

463

40

Судак

349

32

-

-

-

-

349

32

Феодосія

359

35

97

22

-

-

370

36

Ялта

304

32

35

9

-

16

381

37

Бахчисарайський

311

29

35

14

-

-

321

29

Білогірський

228

26

-

-

-

-

228

26

Джанкойський

187

22

-

-

-

-

187

22

Кіровський

373

36

-

-

-

-

373

36

Красногвардійський

282

27

-

-

-

-

282

27

Красноперекопський

214

23

-

-

-

-

214

23

Ленінський

200

23

-

-

-

-

200

23

Нижньогірський

227

25

-

-

-

-

227

25

Первомайський

210

26

-

-

-

-

210

26

Роздольненський

218

25

-

-

-

-

218

25

Сакський

217

22

-

-

-

-

217

23

Сімферопольський

267

28

101

16

-

-

270

28

Совєтський

248

24

-

-

-

-

248

24

Чорноморський

245

27

-

-

-

-

245

27

Республіканського підпорядкування

198

31

-

-

-

-

198

31

2.11. Денні загальноосвітні навчальні заклади, за регіонами

(на початок навчального року)

Кількість закладів

У них учнів

2000/

2001

2006/

2007

2007/

2008

2000/

2001

2006/

2007

2007/

2008

Автономна

Республіка Крим

629

620

617

285505

202734

191844

Сімферополь

57

61

62

48862

37575

36173

Алушта

13

12

12

6682

4643

4383

Армянськ

8

8

8

4078

2938

2778

Джанкой

8

8

8

6716

4802

4588

Євпаторія

24

25

24

14917

10951

10398

Керч

26

24

24

17732

12204

11530

Красноперекопськ

6

6

6

4897

3536

3397

Саки

7

6

6

4813

3285

3137

Судак

9

10

10

4250

3385

3295

Феодосія

29

25

25

13331

9062

8633

Ялта

38

37

37

16416

11878

11016

Бахчисарайський

29

29

29

13372

9317

8819

Білогірський

30

30

30

10107

7106

6704

Джанкойський

44

43

43

13106

8650

7998

Кіровський

17

17

17

8719

6351

5985

Красногвардійський

34

33

33

14614

9946

9426

Красноперекопський

16

16

15

4938

3366

3124

Ленінський

32

32

31

10276

6452

5927

Нижньогірський

25

25

25

9096

6121

5716

Первомайський

18

18

18

6806

3999

3680

Роздольненський

20

19

19

6064

4111

3818

Сакський

39

36

35

10920

7742

7270

Сімферопольський

51

51

51

19111

13682

12974

Совєтський

16

16

16

5998

4034

3790

Чорноморський

15

14

14

5475

3754

3513

Республіканського підпорядкування

18

19

19

4209

3844

3772

2.12. Розподіл денних загальноосвітніх навчальних закладів за ступенями та видами

Кількість закладів

У них

Всього

Міські поселен-

Ня

Учнів, осіб

Учителів, осіб

Всього

Міські поселен-

Ня

Всього

Міські поселен-

Ня

Всього1

617

273

191844

123200

19146

11118

у тому числі

I ступеня

24

4

1065

404

138

38

I-II ступеня

31

2

2430

140

452

29

I-III ступеня

429

165

143087

83114

13854

7023

II-III ступеня

4

1

671

195

74

21

гімназії

5

5

36922

3692

299

299

ліцеї

3

3

280

280

55

55

навчально – виховні

комплекси

91

66

36687

32329

3452

2912

спеціальні школи

(школи-інтернати)

17

15

3932

3046

651

584

санаторні школи3

13

12

-

-

171

157

1 Включаючи приватні та школи інших міністерств.

2 З урахуванням учнів, які навчаються за загальноосвітньою програмою у гімназіях.

3 Без санаторних шкіл-інтернатів.

2.13. Денні загальноосвітні навчальні заклади, за регіонами

Кількість закладів

Кількість учнів, осіб

Всього

У тому числі

Всього

У тому числі у закладах

При-

Ват-

Ні

Дер-

Жав-

Ні

Кому-

Наль-

Ні

При-

Ват-

Них

Дер-

Жав-

Них

Кому-

Наль-

Них

Автономна

Республіка Крим

617

19

11

587

191844

1710

-

190134

Сімферополь

62

11

-

51

36173

1300

-

34873

Алушта

12

-

-

12

4383

-

-

4383

Армянськ

8

-

-

8

2778

-

-

2778

Джанкой

8

-

-

8

4588

-

-

4588

Євпаторія

24

1

6

17

10398

31

-

10367

Керч

24

1

-

23

11530

42

-

11488

Красноперекопськ

6

-

-

6

3397

-

-

3397

Саки

6

-

-

6

3137

-

-

3137

Судак

10

-

-

10

3295

-

-

3295

Феодосія

25

1

-

24

8633

97

-

8536

Ялта

37

3

5

29

11016

104

-

10912

Бахчисарайський

29

1

-

28

8819

35

-

8784

Білогірський

30

-

-

30

6704

-

-

6704

Джанкойський

43

-

-

43

7998

-

-

7998

Кіровський

17

-

-

17

5985

-

-

5985

Красногвардійський

33

-

-

33

9426

-

-

9426

Красноперекопський

15

-

-

15

3124

-

3124

Ленінський

31

-

-

31

5927

-

-

5927

Нижньогірський

25

-

-

25

5716

-

-

5716

Первомайський

18

-

-

18

3680

-

-

3680

Роздольненський

19

-

-

19

3818

-

-

3818

Сакський

35

-

-

35

7270

-

-

7270

Сімферопольський

51

1

-

50

12974

101

-

12873

Совєтський

16

-

-

16

3790

-

-

3790

Чорноморський

14

-

-

14

3513

-

-

3513

Республіканського

Підпорядкування

19

-

-

19

3772

-

-

3772

Продовження табл. 2.13

Кількість учителів, осіб

Всього

У тому числі у закладах

Приватних

Державних

Комунальних

Автономна

Республіка Крим

19146

307

153

18686

Сімферополь

2811

206

-

2605

Алушта

395

-

-

395

Армянськ

265

-

-

265

Джанкой

361

-

-

361

Євпаторія

971

7

72

892

Керч

1034

15

-

1019

Красноперекопськ

313

-

-

313

Саки

274

-

-

274

Судак

318

-

-

318

Феодосія

874

22

-

852

Ялта

1196

27

81

1088

Бахчисарайський

839

14

-

825

Білогірський

787

-

-

787

Джанкойський

958

-

-

958

Кіровський

603

-

-

603

Красногвардійський

916

-

-

916

Красноперекопський

339

-

-

339

Ленінський

706

-

-

706

Нижньогірський

653

-

-

653

Первомайський

461

-

-

461

Роздольненський

473

-

-

473

Сакський

793

-

-

793

Сімферопольський

1422

16

-

1406

Совєтський

391

-

-

391

Чорноморський

400

-

-

400

Республіканського

Підпорядкування

593

-

-

593

2.14. Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу, за регіонами

Гім-

Назії, всьо-

Го

У них

Ліцеї

З них

При-

Ват-

Ні

У них

Учнів,

Осіб

Учи-

Телів,

Осіб

Учнів,

Осіб

Учителів, осіб

Всьо-го

З них у

При-

Ват-

Них

Всьо-го

З них у

При-

Ват-

Них

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Автономна

Республіка Крим

5

36921

299

3

1

280

30

55

16

Сімферополь

4

3236

255

-

-

-

-

-

-

Алушта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Армянськ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Джанкой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Євпаторія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Керч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красноперекопськ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Саки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судак

-

-

-

1

-

183

-

25

-

Феодосія

-

-

-

1

-

67

-

14

-

Ялта

1

456

44

1

1

30

30

16

16

Бахчисарайський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Білогірський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Джанкойський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кіровський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красногвардійський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красноперекопський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ленінський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нижньогірський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Первомайський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Роздольненський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сакський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сімферопольський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совєтський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чорноморський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республіканського

Підпорядкування

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 З урахуванням учнів, які навчаються за загальноосвітньою програмою у гімназіях.

Продовження табл. 2.14

Навчально-виховні

Комплекси

З них

Приват-

Ні

У них

Учнів, осіб

Учителів, осіб

Всього

З них у

Приват-

Них

Всього

З них у

Приват-

Них

А

10

11

12

13

14

15

Автономна

Республіка Крим

91

8

36687

831

3452

141

Сімферополь

17

6

7724

754

650

112

Алушта

2

-

376

-

49

-

Армянськ

4

-

1408

-

114

-

Джанкой

2

-

1495

-

113

-

Євпаторія

3

-

2947

-

234

-

Керч

5

1

2160

42

186

15

Красноперекопськ

3

-

1765

-

156

-

Саки

2

-

1299

-

119

-

Судак

2

-

648

-

53

-

Феодосія

2

-

1573

-

109

-

Ялта

9

-

3568

-

378

-

Бахчисарайський

3

1

779

35

81

14

Білогірський

1

-

671

-

57

-

Джанкойський

10

-

1834

-

248

-

Кіровський

3

-

1289

-

141

-

Красногвардійський

1

-

743

-

63

-

Красноперекопський

1

-

117

-

20

-

Ленінський

2

-

304

-

36

-

Нижньогірський

5

-

1385

-

141

-

Первомайський

-

-

-

-

-

-

Роздольненський

-

-

-

-

-

-

Сакський

3

-

1265

-

118

-

Сімферопольський

6

-

1530

-

155

-

Совєтський

-

-

-

-

-

-

Чорноморський

2

-

898

-

81

-

Республіканського

Підпорядкування

3

-

909

-

150

-

2.15. Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів

По групах класів 1

Кількість класів

У них учнів, осіб

Всього

У тому числі у

Всього

У тому числі у

Міських

Посе-

Леннях

Сіль-

Ській

Місце-

Вості

Міських

Посе-

Леннях

Сіль-

Ській

Місце-

Вості

Кількість класів

9336

5133

4203

187912

120154

67758

у тому числі

1 - 4 класи

3375

1784

1591

62853

40619

22234

з них

класи, організовані

в дошкільних

Навчальних закладах

66

50

16

1536

1285

251

5 - 9 класи

4177

2323

1854

88035

55980

32055

10 - 12 класи

1784

1026

758

37024

23555

13469

з них 10 класи

865

494

371

17898

11398

6500

1 Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів.

2.16. Розподіл класів денних загальноосвітніх навчальних

Закладів по групах, за регіонами

Всього1

У тому числі

1-4 класи

З них

1 класи,

Організо-

Вані у до-

Шкільних

Закладах

5-9 класи

10-12

Класи

Автономна

Республіка Крим

9336

3375

66

4177

1784

Сімферополь

1419

504

1

643

272

Алушта

191

68

2

87

36

Армянськ

116

43

6

53

20

Джанкой

178

59

-

81

38

Євпаторія

425

140

3

197

88

Керч

429

144

16

208

77

Красноперекопськ

134

48

8

58

28

Саки

133

49

2

59

25

Судак

169

65

4

77

27

Феодосія

384

137

3

167

80

Ялта

482

166

-

212

104

Бахчисарайський

431

156

1

197

78

Білогірський

411

159

-

176

76

Джанкойський

524

207

3

221

96

Кіровський

310

105

-

139

66

Красногвардійський

497

179

-

227

91

Красноперекопський

195

74

-

85

36

Ленінський

383

148

1

162

73

Нижньогірський

326

121

2

141

64

Первомайський

241

85

-

110

46

Роздольненський

247

94

3

107

46

Сакський

449

157

1

199

93

Сімферопольський

708

272

7

316

120

Совєтський

224

80

-

102

42

Чорноморський

210

77

1

95

38

Республіканського

Підпорядкування

120

38

2

58

24

1 Без класів в спеціальних школах (школах-інтернатах) та спеціальних класів.

2.17. Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів по

Групах класів, за регіонами

(осіб)

Всього

У тому числі

Крім того,

У спеціаль-

Них шко-

Лах

(школах-

Інтер-

Натах) і

Спеціаль-

Них

Класах

В 1-4 класах

З них у

1 класах,

Організо-

Ваних у

Дошкіль-

Них закла-

Дах

В 5-9 класах

В 10-12

Класах

Автономна

Республіка Крим

187912

62853

1536

88035

37024

3932

Сімферополь

35325

12404

29

16227

6694

848

Алушта

4349

1453

38

2026

870

34

Армянськ

2672

895

128

1313

464

106

Джанкой

4486

1493

-

2079

914

102

Євпаторія

10213

3239

89

4863

2111

185

Керч

11351

3700

446

5561

2090

179

Красноперекопськ

3249

1105

205

1419

725

148

Саки

3111

1081

43

1462

568

26

Судак

3268

1156

88

1529

583

27

Феодосія

8563

3016

77

3857

1690

70

Ялта

10820

3640

-

4961

2219

196

Бахчисарайський

8769

3004

23

4265

1500

50

Білогірський

6685

2222

-

3051

1412

19

Джанкойський

7961

2649

54

3648

1664

37

Кіровський

5906

1943

-

2673

1290

79

Красногвардійський

9367

3033

-

4542

1792

59

Красноперекопський

3088

951

-

1500

637

36

Ленінський

5892

1966

26

2681

1245

35

Нижньогірський

5627

1840

26

2616

1171

89

Первомайський

3661

1151

-

1721

789

19

Роздольненський

3798

1199

45

1773

826

20

Сакський

7251

2273

13

3431

1547

19

Сімферопольський

12921

4369

137

6207

2345

53

Совєтський

3764

1266

-

1825

673

26

Чорноморський

3498

1121

15

1644

733

15

Республіканського

Підпорядкування

2317

684

54

1161

472

1455

2.18. Віковий склад учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів

(осіб)

Всього,

Учнів

З них

Із

Загальної

Чисель-

Ності

Учнів-дівчат

Крім того,

Учнів

У спеціальних

Школах

(школах-

Інтернатах)

І спеціальних

Класах

У

Міських

Поселен-

Нях

У

Сільській

Місце-

Вості

Разом

187912

120154

67758

93293

3932

у тому числі

мають вік (повних

років)

5 років

115

74

41

57

14

6 років

10460

6535

3925

5286

76

7 років

15303

9948

5355

7357

226

8 років

15096

9735

5361

7343

355

9 років

15447

9952

5495

7608

396

10 років

16376

10616

5760

8019

406

11 років

16928

11076

5852

8300

431

12 років

17835

11296

6539

8750

419

13 років

19084

11960

7124

9286

382

14 років

19974

12687

7287

9815

402

15 років

18637

12007

6630

9523

326

16 років

17857

11128

6729

9516

283

17 років

4466

2931

1535

2277

152

18 років

334

209

125

156

64