Сегодня: 28 | 10 | 2021

Експрес-доповідь Стан зовнішньоекономічних відносин З країнами Європейського Союзу За 2004 рік

 

Експрес-доповідь Стан зовнішньоекономічних відносин З країнами Європейського Союзу За 2004 рік

 

У 2004р. спостерігалося зростання обсягів зовнішньої торгівлі між Україною і країнами-членами ЄС та прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в Україну (в тому числі і за рахунок розширення кількості членів).

Експорт товарів та послуг до країн ЄС збільшився на 25,4% і склав 11301,4 млн. дол. США, імпорт відповідно – на 24,9% і 10327,1 млн. доларів. Сальдо взаємної торгівлі становило 974,3 млн. дол. проти 746,4 млн. дол. у 2003р. Коефіцієнт покриття експортом імпорту не змінився і, як у попередньому році, складав 1,1.

Зовнішня торгівля товарами

Експорт товарів України до країн ЄС склав 9779,1 млн. дол., імпорт відповідно – 9441 млн. доларів. Порівняно з 2003р. експорт збільшився на 24,3%, імпорт – на 21,7%. Сальдо становило 338,1 млн. дол. проти 111,1 млн. дол. за 2003 рік.

У загальному обсязі експорту кра-їни доля ЄС становила – 29,9%, імпорту – 32,6% (у 2003р. відповідно 34,1% і 33,7%).

Головними партнерами, як в експорті, так і в імпорті товарів були Німеччина, Італія та Польща.

Обсяг експорту товарів до Німеч-чини збільшився на 467,7 млн. дол. (на 32,9%), Італії – відповідно на 351,9 (на 27,7%), Іспанії – на 310,3 (у 2,5 раза), Литви – на 231 (у 2 рази), Польщі – на 216,9 (на

28,4%), Бельгії – на 140,2 (у 2 рази), Латвії – на 110,6 млн. дол. (на 41,5%). В той же час, зменшився обсяг експорту до Кіпру на 104,2 млн. дол. (на 38,2%), Естонії – на 85,5 (на 23,5%), Угорщини – на 42,8 (на 5%), Греції – на 34 (на 22,3%), Португалії – на 17,4 (на 39,2%), Словенії – на 9,2 (на 38,4%), Австрії – на 8,5 млн. дол. (на 3,3%).

Збільшились обсяги імпорту товарів з усіх країн ЄС, крім Латвії, Люксембургу, Мальти, Фінляндії. При цьому обсяг імпорту з Німеччини збільшився на 458,6 млн. дол. (на 20,2%), Швеції – на 171,6 (у 1,7 раза), Сполученого Королівства – на 168,9 (на 29,9%), Польщі – на 166,3 (на 20,7%), Італії – на 160,8 (на 24,9%), Франції – на

122,8 (на 23,2,%), Чеської Республіки – на 105,4 млн. дол. (на 33,6%).

Примітка:

Для проведення порівняння даних обсяги експорту-імпорту товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій за 2003 рік перераховано по 25 країнах-членах ЄС.

Вагому частку товарної структури українського експорту до країн ЄС складали чорні метали – 19,5%, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки – 16,3%, руди, шлаки та зола, а також електричні машини і устаткування – по 5,3%, одяг текстильний – 5,1%, вироби з чорних металів – 4,8%, механічне обладнання – 4,5%.

Найбільші обсяги експорту чорних металів здійснювались до Італії, Німеччини, Нідерландів; енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – до Італії, Німеччини, Польщі; руд, шлаків та золи – до Чеської Республіки, Польщі, Словаччини; електричних машин і устаткування – до Литви, Німеччини, Бельгії; одягу текстильного – до Німеччини, Франції, Сполученого Королівства; виробів з чорних металів – до Естонії, Німеччини, Італії; механічного обладнання – до Німеччини, Угорщини, Іспанії.

Основу товарного імпорту з країн ЄС складали механічне обладнання – 18,5%, наземні транспортні засоби, крім залізничних – 10,5%, електричні машини і устаткування – 9,9%, полімерні матері-

Али, пластмаси – 6,5%, фармацевтична

Продукція – 5,3%, папір та картон – 4,5%, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки – 4,2%.

Найбільші імпортні надходження механічного обладнання здійснювались з Німеччини, Італії, Франції; наземних транспортних засобів, крім залізничних – з Німеччини, Польщі, Чеської Республіки; електричних машин і устаткування – з Німеччини, Швеції, Австрії; полімерних матеріалів, пластмас – з Німеччини, Італії, Польщі; паперу та картону – з Польщі, Фінляндії, Німеччини; енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – з Сполученого Королівства, Литви, Бельгії.

Зовнішня торгівля послугами

Експорт послуг України до країн ЄС проти 2003р. збільшився на 33,1% і становив 1522,3 млн. дол., імпорт – відповідно в 1,7 раза і 886,1 млн. доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 636,2 млн. дол. (у 2003р. році – 635,3 млн. дол.).

Питома вага українського експорту послуг до країн ЄС дорівнювала 28,7%, імпорту – 43% (у 2003р. відповідно 26,9% та 34,9%).


Найбільшу питому вагу в експорті послуг до країн ЄС складали транспортні (78,6%), різні ділові, професійні та технічні (8,7%) послуги, імпорті – транспортні (17,8%), різні ділові, професійні та технічні (18,9%), фінансові (7,9%), страхові (9%), будівельні (6,8%), державні (6,7%), комп’ютерні (6,7%) послуги.

Експорт послуг зріс на 378,5 млн. дол., у т. ч. трубопровідного транспорту на 140,8 (в 2,1 раза), морського – на 46,3 (на 20%), повітряного – на 55,4 (на 24,6%), послуг зв’язку – на 21,7 (в 1,8 раза), різних ділових, професійних та технічних послуг – на 54,6 (в 1,7 раза), будівельних послуг – на 8,4 (в 6,1 раза), роялті та ліцензійних послуг – на 15,8 млн. дол. (в 9,3 раза). Обсяг експорту послуг збільшився до всіх країн ЄС крім Мальти, Люксембургу та Ірландії. При цьому до Нідерландів він збільшився на 12,1 млн. дол. (на 30,4%), Німеччини – на 30 (на 27%), Сполученого Королівства – на 86,2 (на 39,2%), Угорщини – на 136,6 (в 2,9 раза), Кіпру – на 35,1 (на 30,5%), Франції – на 11,2 млн. дол. (на 33,7%).


Імпорт послуг зріс на 377,6 млн. дол., у т. ч. транспортних – на 49,5 (в 1,4 раза), послуг зв’язку – на 17,6 (в 1,6 раза), будівельних послуг – на 34,3 (в 2,3 раза), страхових послуг – на 44,9 (в 2,3 раза), фінансових послуг – на 29,2 (в 1,7 раза), комп’ютерних послуг – на 35,2 (в 2,5 раза), роялті та ліцензійних послуг – на 41,5 (в 3,7 раза), різних ділових, професійних та технічних послуг – на 85,7 млн. дол. (в 2,1 раза). Збільшився обсяг одержаних послуг з Австрії – на 36,7 млн. дол. (в 2,1 раза), Кіпру – на 87,2 (в 4,5 раза), Литви – на 29,7 (в 2,6 раза), Нідерландів – на 14,5 (в 1,6 раза), Німеччини – на 43,8 (в 1,4 раза), Сполученого Королівства – на 59 (в 1,7 раза), Угорщини – на 26,3 (в 3 рази), Швеції – на 22,7 млн. дол. (в 1,6 раза).

Головними партнерами, на які припадало близько половини загального обсягу торгівлі послугами, були Сполучене Королівство, Німеччина, Кіпр. Найбільшу питому вагу в експорті послуг до Сполученого Королівства складали транспортні (68,1%), різні ділові, професійні та технічні послуги (10,8%), імпорту – фінансові (21,3%), державні (12,7%), транспортні (10,6%) послуги. У експорті послуг до Німеччини найбільшу питому вагу становили транспортні (63,3%), різні ділові, професійні та технічні послуги (22,5%), імпорту – транспортні (18,1%), різні ділові, професійні та технічні (15,1%), фінансові (7,5%), будівельні та страхові (по 7%) послуги. У експорті послуг до Кіпру найбільшу питому вагу становили транспортні послуги (78,2%), імпорту – роялті та ліцензійні (42,4%), різні ділові, професійні та технічні послуги (31%).

Серед інших країн-членів ЄС важливими торговельними партнерами України є Словаччина, Австрія, Бельгія, Угорщина (переважає експорт транспортних послуг). В імпорті послуг із Словаччини, Угорщини переважали транспортні, різні ділові, професійні та технічні послуги; з Бельгії - транспортні, страхові, державні послуги, з Австрії – фінансові, різні ділові, професійні та технічні, державні послуги.

Прямі інвестиції

Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС на 01.01.2005 становив 4652,4 млн. дол. США, що складає 55,7% загального обсягу інвестицій в Україну.


Головними країнами-інвесторами, на які припадає майже три чверті загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 1035,6 млн. дол. (22,3% загального обсягу інвестицій з країн ЄС), Сполучене Королів-

Ство – 895,9 (19,3%), Німеччина – 631,6 (13,6%), Нідерланди – 548,3 (11,8%), Австрія – 345,6 млн. дол. (7,4 %).

Найбільш інвестиційно привабливи-ми в Україні є такі види економічної діяльності:

• для Кіпру: оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 264,8 млн. дол. (25,6% загального обсягу інвестицій з країни), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – 138,0 (13,3%), фінансова діяльність – 120,1 млн. дол. (11,6%);


для Сполученого Королівства: опто-

Ва торгівля і посередництво в торгівлі –163,1 млн. дол. (18,2%), транспорт та зв’язок

– 100,0 (11,2%), машинобудування – 93,5 (10,4%), фінансова діяльність – 91,1 (10,2%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 74,5 млн. дол. (8,3%);

• для Німеччини: харчова промисло-вість та перероблення сільськогоспо-дарських продуктів – 110,6 млн. дол. (17,5%), хімічна та нафтохімічна промисловість – 98,5 (15,6%), виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 73,5 (11,6%), машинобудування – 72,2 млн. дол. (11,4%);

• для Нідерландів: харчова промисло-вість та перероблення сільськогоспо-дарських продуктів – 300,9 млн. дол. (54,9%), оптова торгівля і посередництво в

Торгівлі – 102,1 млн. дол. (18,6%);

• для Австрії: фінансова діяльність – 90,2 млн. дол. (26,1%), оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 73,4 (21,2%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 26,5 млн. дол. (7,7%).

Обсяг інвестицій з України в економіку країн ЄС на 01.01.2005 склав 23,4 млн. дол., що становить 13,3% загального обсягу інвестицій з України.

Найбільші обсяги інвестицій здійснені в Іспанію – 13,8 млн. дол. (59,2% загального обсягу інвестицій в країни ЄС), Австрію – 3,0 (12,7%), Кіпр – 2,0 (8,6%) та Грецію – 1,6 млн. дол. США (6,7%).

Голова Комітету О. Г.Осауленко

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС

(млн. дол. США)

Експорт

Імпорт

Сальдо

2003р.

2004р.

2003р.

2004р.

2003р.

2004р.

Всього по країнах ЄС< href="#_ftn1">[1]

7869,9

9779,1

7758,8

9441,0

111,1

338,1

Австрiя

257,9

249,4

324,2

344,4

-66,3

-95,0

Бельгiя

137,9

278,1

228,0

262,6

-90,1

15,5

Грецiя

152,1

118,1

47,0

54,2

105,1

63,9

Данiя

57,5

115,1

151,1

172,3

-93,6

-57,2

Естонія

363,9

278,4

67,9

73,3

296,0

205,1

Iрландiя

4,3

7,6

26,6

32,6

-22,3

-25,0

Iспанiя

211,5

521,8

153,9

171,0

57,6

350,8

Iталiя

1268,5

1620,4

645,2

806,0

623,3

814,4

Кіпр

272,6

168,4

17,2

64,8

255,4

103,6

Латвія

266,7

377,3

56,1

51,1

210,6

326,2

Литва

237,6

468,6

136,3

154,7

101,3

313,9

Люксембург

6,8

6,0

17,6

11,3

-10,8

-5,3

Мальта

26,8

18,5

1,1

0,4

25,7

18,1

Нiдерланди

480,2

525,0

280,8

352,2

199,4

172,8

Нiмеччина

1423,3

1891,0

2273,2

2731,8

-849,9

-840,8

Польща

763,0

979,9

802,4

968,7

-39,4

11,2

Португалiя

44,5

27,1

16,1

21,7

28,4

5,4

Словаччина

289,1

398,1

200,7

216,5

88,4

181,6

Словенія

24,0

14,8

92,6

108,7

-68,6

-93,9

Сполучене Королівство

310,0

346,6

564,7

733,6

-254,7

-387,0

Угорщина

850,4

807,6

270,1

362,3

580,3

445,3

Фiнляндiя

27,0

30,8

294,8

255,7

-267,8

-224,9

Францiя

157,4

203,5

530,2

653,0

-372,8

-449,5

Чеська Республіка

216,4

299,1

314,3

419,7

-97,9

-120,6

Швецiя

20,4

27,9

246,8

418,4

-226,4

-390,5

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС

(млн. дол. США)

Експорт

Імпорт

Сальдо

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Всього по країнах ЄС

1143,8

1522,3

508,5

886,1

635,3

636,2

Австрiя

79,5

84,7

31,9

68,6

47,6

16,1

Бельгiя

98,7

115,2

20,7

22,5

78,0

92,7

Греція

51,6

63,8

5,0

10,5

46,6

53,3

Данiя

4,9

13,6

8,6

5,0

-3,7

8,6

Естонія

4,4

12,6

4,6

5,8

-0,2

6,8

Iрландiя

21,0

4,6

3,2

2,1

17,8

2,5

Iспанiя

16,1

17,7

5,5

7,8

10,6

9,9

Iталiя

45,0

47,4

12,8

19,4

32,2

28,0

Кіпр

114,7

149,8

24,6

111,8

90,1

38,0

Латвія

20,2

25,1

20,4

18,9

-0,2

6,2

Литва

9,3

10,9

19,1

48,8

-9,8

-37,9

Люксембург

2,9

0,4

0,2

0,4

2,7

0,0

Мальта

43,7

38,9

1,0

2,1

42,7

36,8

Нiдерланди

39,6

51,7

23,7

38,2

15,9

13,5

Нiмеччина

110,9

140,9

100,0

143,8

10,9

-2,9

Польща

31,2

41,9

46,2

65,4

-15,0

-23,5

Португалiя

7,7

12,0

3,0

3,8

4,7

8,2

Словаччина

87,7

89,1

10,7

18,6

77,0

70,5

Словенія

1,1

2,8

2,9

2,7

-1,8

0,1

Сполучене Королівство

220,2

306,4

88,0

147,0

132,2

159,4

Угорщина

73,6

210,2

13,0

39,3

60,6

170,9

Фiнляндiя

9,6

9,8

4,0

3,4

5,6

6,4

Францiя

33,3

44,5

14,9

20,4

18,4

24,1

Чеська Республіка

8,7

13,2

7,3

19,9

1,4

-6,7

Швецiя

8,2

15,1

37,2

59,9

-29,0

-44,8

Прямi iноземнi iнвестицiї в Україну з країн ЄС

(млн. дол. США)

Обсяги прямих інвестицій на

01.01.2004

01.01.2005

Всього по країнах ЄС

3805,3

4652,4

Австрiя

252,4

345,6

Бельгiя

27,9

42,7

Грецiя

14,9

16,5

Данiя

73,8

106,3

Естонія

16,5

25,8

Iрландiя

77,3

54,7

Iспанiя

36,0

38,6

Iталiя

94,9

106,1

Кiпр

901,9

1035,6

Латвiя

71,9

32,7

Литва

32,0

28,8

Люксембург

40,9

58,5

Мальта

7,7

8,2

Нiдерланди

459,9

548,3

Нiмеччина

451,6

631,6

Польща

152,7

192,3

Португалiя

2,1

2,3

Словаччина

46,0

45,8

Словенiя

3,5

3,6

Сполучене Королiвство

701,2

895,9

Угорщина

128,7

179,1

Фiнляндiя

6,4

7,7

Францiя

59,2

79,1

Чеська Республiка

42,8

46,3

Швецiя

103,1

120,3

 

Прямi iнвестицiї з України в країни ЄС

(млн. дол. США)

Обсяги прямих інвестицій на

01.01.2004

01.01.2005

Всього по країнах ЄС

21,3

23,4

Австрiя

1,0

3,0

Бельгiя

0,0

0,0

Грецiя

1,6

1,6

Данiя

Естонія

1,1

1,1

Iрландiя

Iспанiя

13,8

13,8

Iталiя

0,4

0,4

Кiпр

1,9

2,0

Латвiя

0,0

0,0

Литва

0,4

0,4

Люксембург

0,0

0,0

Мальта

0,0

0,0

Нiдерланди

0,0

Нiмеччина

0,4

0,4

Польща

0,4

0,3

Португалiя

Словаччина

Словенiя

Сполучене Королiвство

0,2

0,2

Угорщина

0,1

0,2

Фiнляндiя

Францiя

Чеська Республiка

0,0

0,0

Швецiя



Обсяги екпорту-імпорту не дорівнюють показникам у цілому по Україні

за рахунок округлення даних.