Сегодня: 17 | 10 | 2021

Статистичний збірник Результати використання паливно-енергетичних ресурсів Підприємствами (організаціями) АР Крим За 2002-2004 роки

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

результати використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами (організаціями) ар крим

за 2002-2004 роки

статистичний збірник

М. Сімферополь, 2005 рік

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Статистичний збірник Результати використання паливно-енергетичних ресурсів Підприємствами (організаціями) АР Крим За 2002-2004 роки

 

М. Сімферополь

Статистичний збірник складений відділом статистики товарних ринків по договору на платній основі.

До збірнику також включені дані відділу Статистики промисловості Головного управління статистики в АР Крим.

Збірник складений на підставі даних державної статистичної звітності:

- ф. №11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

- додаток № 1 до ф.№ 11-мтп "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

- додаток №2 до ф. №11-мтп “Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів“;

- ф.№1-газ “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу”

В збірнику використані дані Міністерства палива та енергетики (Управління по енергозбереженню і Управління вітроенергетики та альтернативних джерелах енергетики) в Автономної Республіці Крим стосовно розвитку власних джерел енергопостачання.

Збірник направлений до:

- Держкомстату України;

- Міністерства палива та енергетики АР Крим (Управлінню паливних ресурсів).

Розрахований на широке коло читачів. При використанні даних збірника посилання на джерело інформації є обов’язковим.

 

З М І С Т

Сторінки

Передмова

7

Скорочення у збірнику

8

Умовні позначення

8

1. Видобуток і виробництво палива та енергії

9

1.1 Видобуток енергетичних матеріалів

11

1.2 Структура виробництва електроенергії

12

2. Використання паливно – енергетичних ресурсів

13

2.1. Обсяги загального використання ПЕР в АРК

15

2.2. Питома вага Автономної Республіки Крим в використанні паливно-енергетичних ресурсів України

15

2.3. Використання паливно – енергетичних ресурсів на виробнично – експлуатаційні потреби в АРК

16

2.4. Використання паливно – енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні потреби за окремими видами економічної діяльності

17-19

2.5. Структура обсягу промислового виробництва за окремими видами діяльності

20

2.6. Структура обсягу використання паливно – енергетичних ресурсів за окремими видами економічної діяльності

21


2.7. Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт у 2002 році

22-23

2.8. Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт у 2003 році

24-25

2.9. Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт у 2004 році

26-27

2.10. Розподіл паливно-енергетичних ресурсів за напрямками споживання

28

2.11. Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

29

2.12. Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів у 2002 році

30

2.13. Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів у 2003 році

31

2.14. Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів у 2004 році

32

2.15. Споживання паливно – енергетичних ресурсів за формами власності 2002-2004 рік

33-34

3. Використання палива, теплоенергії та електроенергії за регіонами Та роздержавленими підприємствами

35

3.1. Споживання котельно-пічного палива по регіонах

37

3.2. Споживання теплоенергії по регіонах

38

3.3. Споживання електроенергії по регіонах

39

3.4. Споживання паливно-енергетичних ресурсів приватизованими підприємствами

40

3.5. Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти роздержавленими підприємствами

41

4. Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції

43

4.1. Кількість підприємств (організацій), які підвищили фактичні питомі витрати енергоресурсів

45

4.2. Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)

46-48

Короткі методологічні пояснення

49

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник пропонує Вашій увазі вибірковий добір актуальних показників про результати використання палива, теплоенергії і електроенергії.

Збірник містить основні показники видобутку, виробництва та використання палива та енергії. Виділено інформацію про питому вагу АР Крим в використанні паливно-енергетичних ресурсів України. Показники наведені за 2002 – 2004 роки.

Значне місце у збірнику відведено статистичним даним про використання підприємствами та організаціями паливно – енергетичних ресурсів за основними напрямками споживання:

- На виробниче споживання;

- На комунально – побутове споживання;

- Витрати палива як сировини і на непаливні потреби.

Наведено фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт.

Подано інформацію про утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів.

Наведено показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.

Збірник містить інформацію за видами економічної діяльності, по роздержавленим підприємствам та за регіонами АР Крим.

В окремий розділ виділено показники по відновлюваних джерелах енергії.

У кінці збірника наведені короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників.

Скорочення у збірнику:

Тис. - тисяча

Млн. - мільйон

М - метр

М2 - квадратний метр

М3 - кубічний метр

Т - тонна

Гкал - гігакалорія

КВт/год - кіловат. годин

Туп - тонн умовного палива

Р. - рік

Умовні позначення, які використані у збірнику:

Тире (-) - явищ не було;

Нуль (0) - явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;

"у тому числі", - означає, що наведено не всі "з них" доданки загальної суми

Підсумок окремих даних не завжди дорівнює
сумі складових за рахунок округлення

1

1.1 Видобуток енергетичних матеріалів*)

2002

2003

2004

Газ природний, млн. м3

817,5

1040,8

1137,0

Нафта, тис. т

12,5

12,9

12,0

Газовий конденсат, тис. т

82,4

75,8

65,1

*) Протягом 2004р. виконано геолого-розвідницьких робіт на суму

36,9 млн. грн., профінансовано із Держбюджету України 8,9 млн. грн.

1.2 Структура виробництва електроенергії, %

2003 рік

2004 рік

В Автономній Республіці Крим виробництво електроенергії здійснюється в основному електростанціями загального користування (92,4%), відпуск електроенергії на яких за 2004р. порівняно з 2003р. збільшився на 4,1%.

2

2.1. Обсяг загального використання паливно-енергетичних ресурсів в АР Крим

(відсотків)

2002

2003

2004

Всього, тис. т умовного палива

2144,1

2501,0

2572,6

У тому числі, %

Котельно-пічне паливо

53,0

55,4

55,1

Теплоенергія

20,5

19,7

20,5

Електроенергія

26,5

24,9

24,4

2.2. Питома вага Автономної Республіки Крим

В використанні паливно-енергетичних ресурсів України

(відсотків)

2002

2003

2004

Всього паливно-енергетичних ресурсів

1,3

1,5

1,5

У тому числі

Котельно-пічне паливо

1,0

1,2

1,2

Теплоенергія

2,6

2,7

2,9

Електроенергія

1,8

1,9

1,9

2.3. Використання паливно – енергетичних ресурсів

На виробнично – експлуатаційні потреби в АРК, тис. туп

На виробнично – експлуатаційні потреби промисловості та транспорту, виконання сільськогосподарських і будівельних робіт використано: котельно – пічного палива – 89,4%, теплоенергії – 85,2%, електроенергії – 85,8%.

2.4. Використання паливно – енергетичних ресурсів

На виробничо-експлуатаційні потреби

За окремими видами економічної діяльності

(тис. туп)

Котельно – печне паливо

2002

2003

2004

Всього, тис. туп

1019,5

1254,4

1267,7

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

67,0

88,4

71,4

Промисловість, всього

890,0

1092,5

1146,0

- добувна

24,9

38,5

30,7

- обробна

435,8

479,0

549,2

- виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла і води

429,3

575,0

566,2

Будівництво

1,5

3,1

4,8

Оптова і роздрібна торгівля

2,3

2,8

1,8

Транспорт

23,8

26,5

21,3

Фінансова діяльність

0,0

0,0

0,0

Освіта

1,9

0,9

0,6

Охорона здоров'я та соціальна допомога

0,4

0,3

3,0

Підприємства інших видів діяльності

32,6

39,9

18,8

(тис. Гкал)

Теплова енергія

2002

2003

2004

Всього, тис. Гкал

2151,0

2384,7

2605,6

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

189,1

222,0

215,3

Промисловість, всього

1770,0

1958,2

2213,6

- добувна

12,4

13,1

8,6

- обробна

1748,8

1937,8

2196,6

- виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла і води

8,8

7,3

8,4

Будівництво

5,7

5,4

6,1

Оптова і роздрібна торгівля

7,4

5,3

2,3

Транспорт

125,9

137,7

112,9

Фінансова діяльність

0,0

0,0

0,0

Освіта

2,6

1,2

10,0

Охорона здоров'я та соціальна допомога

1,0

4,3

1,5

Підприємства інших видів діяльності

49,3

50,6

43,9

(млн. кВт. год)

Електрична енергія

2002

2003

2004

Всього, млн. кВт. год

1483,8

1605,4

1658,5

У тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

128,4

104,1

188,0

Промисловість, всього

679,7

812,5

916,2

- добувна

35,9

35,8

37,0

- обробна

538,4

589,3

682,6

- виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла і води

99,4

187,4

196,6

Будівництво

21,7

20,1

46,8

Оптова і роздрібна торгівля

22,2

23,1

23,0

Транспорт

229,2

235,7

226,0

Фінансова діяльність

1,0

1,2

0,8

Освіта

3,1

3,6

2,8

Охорона здоров'я та соціальна допомога

1,9

3,3

2,1

Підприємства інших видів діяльності

403,6

403,0

252,8

2.5. Структура обсягу промислового виробництва

за окремими видами діяльності

(у % до загального обсягу промислової продукції)

2003 рік

2004 рік

2.6. Структура обсягу використання

Паливно – енергетичних ресурсів

За окремими видами економічної діяльності

(у % до загального споживання промисловими підприємствами)

2003 рік

2004 рік


2.7. Фактичні витрати палива

На виробництво окремих видів продукції і робіт у 2002 році

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього, т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Паливо пічне побутове

Дизельне пальне

Газ природний

Електроенергія, відпущена електростанціями, працюючими на котельно-пічному паливі

53778

4250

-

-

-

665

-

-

48863

Теплоенергія, відпущена електростанціями

50540

14228

-

-

-

2228

-

-

34084

Теплоенергія, відпущена промислово-виробничими котельними

664894

12529

779

-

282

50936

5852

3710

588458

Відпуск теплоенергії котельними сільськогосподарських підприємств

18830

1594

12

-

-

138

1305

126

14953

Інше виробниче споживання

161615

7857

280

1003

301

5356

7758

39013

96614

Разом виробниче споживання

1008557

40458

1071

1004

583

59323

14915

42849

841872

 

Продовження

 

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього,

Т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Паливо пічне побутове

Дизельне пальне

Газ природний

Витрати палива як сировини і на непаливні потреби

59522

-

1193

58176

-

-

-

-

-

Комунально-побутове споживання

12453

5527

118

9

659

624

1417

852

3245

Всього витрачено палива

(в перерахунку на умовне)

1080532

45985

2382

59189

1242

59947

16332

43701

84117

Одиниці виміру натурального палива

Х

Т

М3 щільн.

Т

Т

Т

Т

Т

Тис. м3

Всього витрачено палива

(в натуральному вимірі)

Х

71865

8976

59808

869

43574

11386

30323

711169

Середні калорійні еквіваленти

Х

0,640

0,265

0,990

1,429

1,376

1,434

1,441

1,188


2.8. Фактичні витрати палива

На виробництво окремих видів продукції і робіт у 2003 році

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього,

Т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Паливо пічне побутове

Дизельне пальне

Газ природний

Електроенергія, відпущена електростанціями, працюючими на котельно-пічному паливі

145533

5898

-

-

-

649

-

-

138986

Теплоенергія, відпущена електростанціями

71839

15053

-

-

-

1512

-

-

55274

Теплоенергія, відпущена промислово-виробничими котельними

726764

14412

620

-

-

38159

8824

4066

657192

Відпуск теплоенергії котельними сільськогосподарських підприємств

22325

1501

11

-

-

537

884

778

18182

Інше виробниче споживання

209642

5784

295

1273

3217

3397

6604

69398

110722

Разом виробниче споживання

1248351

42648

926

1273

3217

44254

16312

74242

1052604

Продовження

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього,

Т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Паливо пічне побутове

Дизельне пальне

Газ природний

Витрати палива як сировини і на непаливні потреби

67726

-

2354

60430

16

-

-

-

-

Комунально-побутове споживання

9633

6486

112

-

50

469

553

283

1567

Всього витрачено палива

(в перерахунку на умовне)

1325710

49134

3392

61703

3283

44723

16865

74525

1054171

Одиниці виміру натурального палива

Х

Т

М3 щільн.

Т

Т

Т

Т

Т

Тис. м3

Всього витрачено палива

(в натуральному вимірі)

Х

68086

12772

62340

2297

32638

11765

51451

896430

Середні калорійні еквіваленти

Х

0,722

0,266

0,990

1,429

1,370

1,433

1,448

1,176


2.9. Фактичні витрати палива

На виробництво окремих видів продукції і робіт у 2004 році*)

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього,

Т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Дизельне пальне

Газ природний

Відпуск електроенергії, виробленої ТЕЦ загального користування

151521

-

-

-

-

-

22

151499

Відпуск тепло енергії, виробленої котельними

753704

9674

422

-

90

18783

3655

691025

Інше виробниче споживання

196545

6370

73

1038

1604

5997

32270

141903

Разом виробниче споживання

1255789

30763

495

1134

1694

25884

35947

1122527

Витрати палива як сировини і на непаливні потреби

83759

43403

2650

33105

-

-

-

-

Комунально-побутове споживання

13934

6969

298

-

-

1381

1351

3642

Продовження

Види продукції,

Робіт

Витрачено

Палива, всього,

Т умовного палива

У тому числі за видами в т умовного палива

Кам'яне вугілля

Дрова

Для опалення

Кокс,

Коксик, коксовий дрібняк

Нафта та газовий конденсат

Мазут топковий

Дизельне пальне

Газ природний

Всього витрачено палива

(в перерахунку на умовне)

1353482

81135

3443

34239

1694

27265

37298

1126169

Одиниці виміру натурального палива

Х

Т

М3 щільн.

Т

Т

Т

Т

Тис. м3

Всього витрачено палива

(в натуральному вимірі)

Х

100625

12946

34598

1183

19651

25719

963859

Середні калорійні еквіваленти

Х

0,806

0,266

0,990

1,432

1,450

1,450

1,168

*) Види продукції та робіт, а також перелік видів палива

наведені зі змінами згідно показників звітності за 2004 рік.

2.10. Розподіл паливно-енергетичних ресурсів за напрямками споживання

Використано

2002

2003

2004

За фактичними питомими витратами попереднього року

Фактично

За фактичними питомими витратами попереднього року

Фактично

За фактичними питомими витратами попереднього року

Фактично

Котельно-пічне паливо - всього, туп

1149120

1135340

1387474

1386372

1429253

1418241

У тому числі

виробниче споживання, туп

1032577

1019471

1255395

1254386

1278899

1267741

комунально-побутове споживання, туп

57021

56347

64354

64260

66595

66741

витрати котельно-пічного палива як

сировини і на непаливні потреби, туп

59522

59522

67725

67726

83759

83759

Теплоенергії - всього, Гкал

2613051

2562785

2892808

2857154

3190411

3057415

У тому числі

виробниче споживання, Гкал

2199442

2150989

2422006

2384669

2737440

2605575

комунально-побутове споживання, Гкал

413609

411799

470802

472485

452971

451840

Електроенергія - всього, тис. кВт. год

1780339

1747595

1948231

1917484

1952937

1933867

У тому числі

виробниче споживання, тис. кВт. год

1511336

1483775

1634292

1605364

1677485

1658522

комунально-побутове споживання,

тис. кВт. год

269003

263820

313939

312120

275452

275345