Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 2)

Статистичний збірник НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ за 2007 рік (частина 2)

5.13. Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними

силами наукових органiзацiй, за галузями наук

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

2000

2005

2006

2007

Всього

25246,1

89372,7

107410,1

131413,0

Природничі науки

12435,3

39041,6

55693,4

64056,0

Фізико-математичні

7804,4

8276,1

10149,2

Хiмiчнi

3934,4

–-

Бiологiчнi

234,2

2911,7

4105,4

5124,1

Геологiчнi

2355,6

3759,3

6143,3

7429,7

Географічні

921,6

3453,8

3746,9

Сiльськогосподарськi

5250,8

21776,7

30641,0

34790,1

Ветеринарні

329,7

437,9

582,8

Медичнi

660,3

1538,2

2635,9

2233,2

Технiчнi науки

4605,3

32409,6

34137,5

47570,7

З них

Будівництво та

Архітектура

269,7

1800,7

2429,7

3369,1

Гуманітарні науки

143,2

2261,9

3051,2

5442,2

Iсторичнi

143,2

2261,9

3051,2

5442,2

Суспільні науки

477,3

1187,0

1866,9

Політичні

352,8

435,4

Економічні

477,3

481,2

838,1

Юридичні

284,0

Педагогічні

353,0

309,4

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

8062,3

15182,3

13341,0

12477,2

5.14. Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2000

(тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

25246,1

6033,8

8246,7

9825,4

1140,2

Сiмферополь

10184,9

1189,3

3756,0

5071,3

168,3

Євпаторiя

272,0

100,0

172,0

Керч

1196,2

675,0

314,2

176,7

30,3

Саки

3934,4

729,7

2934,3

270,4

Феодосiя

3375,5

265,9

1288,6

1252,7

568,3

Ялта

3007,9

1701,9

1203,1

102,9

Бахчисарайський

2303,5

1911,7

91,2

300,6

Красногвардiйський

379,2

9,0

370,2

Сiмферопольський

592,5

181,0

321,7

89,8

5.15. Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними

силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2005

(тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

89372,7

22028,5

14701,2

39179,5

13463,5

Сiмферополь

36779,7

5327,1

8067,1

20554,0

2831,5

Алушта

126,4

126,4

Євпаторiя

488,5

104,9

369,6

14,0

Керч

1956,8

1364,4

520,6

71,8

Саки

11163,2

660,3

10151,1

351,8

Феодосiя

11368,9

1589,6

18,0

6673,2

3088,1

Ялта

16673,8

6875,7

2142,4

1212,2

6443,5

Бахчисарайський

7234,4

7166,0

68,4

Красногвардiйський

1607,2

217,9

1389,3

Ленінський

392,0

392,0

Сiмферопольський

1581,8

747,3

563,7

270,8

5.16. Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними

силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2006

(тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

107410,1

32357,0

20792,0

43625,3

10635,8

Сiмферополь

39079,4

7283,2

11587,8

19655,0

553,4

Алушта

318,0

318,0

Євпаторiя

1230,0

157,6

1042,4

30,0

Керч

2330,5

1698,6

511,4

120,5

Саки

15334,7

750,4

13971,8

612,5

Феодосiя

11244,5

1955,6

7905,5

1383,4

Ялта

25771,1

14024,8

2886,6

1502,6

7357,1

Бахчисарайський

7574,7

7534,7

40,0

Красногвардiйський

2371,4

307,5

2063,9

Сімферопольський

2155,8

1093,6

444,3

39,0

578,9

5.17. Обсяг наукових та науково-технiчних робiт, виконаних власними

силами наукових органiзацiй, за видами робiт та регiонами: 2007

(тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

131413,0

38010,3

26989,5

50501,6

15911,6

Сiмферополь

48108,6

11320,3

15301,0

20541,1

946,2

Алушта

379,9

379,9

Євпаторiя

640,6

136,4

474,5

29,7

Керч

2172,8

1746,0

304,8

122,0

Саки

16180,1

888,8

14831,0

460,3

Феодосiя

20218,4

2491,3

12874,9

4852,2

Ялта

28053,6

13121,2

4789,2

1234,8

8908,4

Бахчисарайський

9321,4

9254,4

67,0

Красногвардiйський

3150,7

366,2

2784,5

Сакський

683,0

35,0

648,0

Сiмферопольський

2503,9

1320,5

590,6

592,8

5.18. Обсяг Наукових та науково-технiчних робіт, виконаних власними силами у розрахунку на 1 наукову організацію, за видами

(тис. грн.)

2000

2005

2006

2007

Всього

601,1

1901,5

2285,3

2527,2

Фундаментальнi дослiдження

143,7

468,7

688,4

731,0

Прикладнi дослiдження

196,4

312,8

442,4

519,0

Науково-технічні розробки

233,9

833,6

928,2

971,2

Науково-технiчнi послуги

27,1

286,5

226,3

306,0

5.19. Обсяг наукових та науково-технiчних робіт, виконаних власними силами Наукових організацій У розрахунку на 10 тисяч населення,

За регіонами

(тис. грн.)

5.20. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

2000

2005

2006

2007

Всього

22497,9

89857,2

94367,0

120093,0

Фундаментальнi дослiдження

5865,5

21421,0

26178,0

35025,9

Прикладнi дослiдження

7354,2

14505,6

19145,4

25673,4

Науково-технічні розробки

7994,1

42857,5

39839,9

46264,5

Науково-технiчнi послуги

1284,1

11073,1

9203,7

13129,2

5.21. Розподіл внутрішніх поточних витрат на наукові та науково- технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт

( у відсотках)

5.22. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за регіонами

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

2000

2005

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

22497,9

89857,2

94367,0

120093,0

Сiмферополь

8797,0

39989,7

36054,3

43682,5

Алушта

121,4

296,6

372,5

Євпаторiя

272,0

487,8

630,0

638,1

Керч

1166,0

1998,0

2209,8

2157,4

Саки

3557,9

10822,9

14847,4

15334,0

Феодосiя

2665,2

10255,1

10286,0

19187,4

Ялта

3397,3

15599,4

18619,4

24013,5

Бахчисарайський

1626,2

6905,2

7463,7

8631,9

Красногвардiйський

379,2

1496,2

2121,7

3036,8

Ленінський

553,0

Сакський

622,7

Сiмферопольський

637,1

1628,5

1838,1

2416,2

5.23. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робіт i за регiонами: 2000

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

22497,9

5865,5

7354,2

7994,1

1284,1

Сiмферополь

8797,0

1169,8

3637,7

3751,0

238,5

Євпаторiя

272,0

100,0

172,0

Керч

1166,0

675,0

284,0

176,7

30,3

Саки

3557,9

663,5

2638,7

255,7

Феодосiя

2665,2

267,2

538,3

1242,0

617,7

Ялта

3397,3

2017,2

1238,2

141,9

Бахчисарайський

1626,2

1439,1

91,2

95,9

Красногвардiйський

379,2

9,0

370,2

Сiмферопольський

637,1

188,2

359,1

89,8

5.24. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт i за регiонами: 2005

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

89857,2

21421,0

14505,6

42857,5

11073,1

Сiмферополь

39989,7

5292,8

7856,1

24660,5

2180,3

Алушта

121,4

121,4

Євпаторiя

487,8

104,9

369,6

13,3

Керч

1998,0

1405,6

520,6

71,8

Саки

10822,9

750,6

9749,7

322,6

Феодосiя

10255,1

1344,3

17,9

6780,2

2112,7

Ялта

15599,4

6877,0

2142,4

1078,1

5501,9

Бахчисарайський

6905,2

6836,8

68,4

Красногвардiйський

1496,2

217,9

1278,3

Ленінський

553,0

553,0

Сiмферопольський

1628,5

747,3

563,7

317,5

5.25. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт i за регiонами: 2006

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

94367,0

26178,0

19145,4

39839,9

9203,7

Сiмферополь

36054,3

7284,1

11037,7

17219,0

513,7

Алушта

296,6

296,6

Євпаторiя

630,0

157,6

442,4

30,0

Керч

2209,8

1577,9

511,4

120,5

Саки

14847,4

645,7

13644,6

557,1

Феодосiя

10286,0

1887,5

7142,7

1255,8

Ялта

18619,4

8032,0

2886,6

1235,2

6465,6

Бахчисарайський

7463,7

7415,7

48,0

Красногвардiйський

2121,7

307,5

1814,2

Сiмферопольський

1838,1

1093,6

444,3

39,0

261,2

5.26. Внутрішні поточні витрати на науковi та науково-технiчнi роботи, виконанi власними силами наукових органiзацiй, за видами робiт i за регiонами: 2007

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Всього

У тому числi

Фундамен-тальнi до-слiдження

Прикладнi дослiд-ження

Науково-технiчнi розробки

Науково-технiчнi послуги

Автономна

Республіка Крим

120093,0

35025,9

25673,4

46264,5

13129,2

Сiмферополь

43682,5

11085,5

14134,1

17553,7

909,2

Алушта

372,5

372,5

Євпаторія

638,1

136,4

473,6

28,1

Керч

2157,4

1730,6

304,8

122,0

Саки

15334,0

880,2

14025,8

428,0

Феодосiя

19187,4

2312,8

12477,3

4397,3

Ялта

24013,5

11253,0

4786,2

1234,8

6739,5

Бахчисарайський

8631,9

8551,5

80,4

Красногвардiйський

3036,8

366,2

2670,6

Сакський

622,7

35,0

587,7

Сiмферопольський

2416,2

1320,5

590,6

505,1

5.27. Внутрішні поточні витрати на наукові дослідження і розробки зі створення або удосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів, за регіонами

Всього,

Тис. грн.

З них на замовлення промислових підприємств, %

2006

2007

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

19822,2

32125,2

27,5

32,6

Сiмферополь

7292,1

8989,8

2,9

22,3

Алушта

Євпаторiя

400,0

473,6

Керч

229,7

45,0

69,5

Саки

657,7

621,3

0,3

0,5

Феодосiя

4529,8

10609,6

100,0

79,7

Ялта

5667,1

8127,9

9,7

Бахчисарайський

Красногвардiйський

620,0

1710,2

Сакський

Сiмферопольський

425,8

1547,8

5.28. Розподіл внутрішніх поточних витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, за галузями наук

(тис. грн.)

Всього

У тому числі

На наукові дослідження і розробки зі створення або удосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів

З них

На замовлення промислових підприємств

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Всього

94367,0

120093,0

19822,2

32125,2

5450,0

10462,7

Природничі науки

46350,1

57468,2

9848,5

14421,2

838,2

50,3

фізико-математичні

8165,1

9459,7

Бiологiчнi

3633,0

4583,3

258,2

600,0

Геологiчнi

5749,5

6475,8

432,8

Географічні

3319,2

3726,5

229,7

45,0

159,7

Сiльськогосподарськi

23083,5

30409,4

8380,5

11564,3

678,5

50,3

Ветеринарні

437,9

582,8

3,2

2,8

Медичнi

1961,9

2230,7

976,9

1776,3

Технiчнi науки

31333,3

43971,8

6052,7

13684,0

1524,8

10340,2

З них

Будівництво та архітектура

2218,6

3247,4

2058,3

2324,8

1705,0

Гуманітарні науки

3077,7

5225,0

Iсторичнi

3077,7

5225,0

Суспільні науки

1144,5

1863,9

Політичні

352,8

435,4

Економічні

469,7

835,1

Юридичні

284,0

Педагогічні

322,0

309,4

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

12461,4

11564,1

3921,0

4020,0

3087,0

72,2
6.1. Основнi засоби органiзацiй, якi займаються науково-технiчною

дiяльнiстю, за регіонами

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Середньорiчна вартiсть

Основних засобiв

У тому числi машини та

Устаткування

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

212327,5

299383,3

305639,3

39957,3

55264,0

55012,1

Сiмферополь

75160,0

78539,9

79020,2

6063,6

18664,6

18434,6

Алушта

288,0

299,6

14,4

5,3

Євпаторiя

66,8

875,4

880,3

64,1

749,1

754,9

Керч

2669,4

1812,0

2056,6

1177,8

615,0

761,2

Саки

22994,8

25217,3

25389,7

956,3

4683,6

4847,9

Феодосiя

41906,5

54756,2

37726,3

11892,7

7197,3

5927,3

Ялта

29028,7

64827,7

77959,6

2967,4

6038,8

7233,6

Бахчисарайський

36431,8

63887,7

72668,7

16138,6

14990,0

14797,2

Красногвардiйський

1052,0

3645,0

4398,0

220,0

1412,0

1414,0

Сакський

163,5

20,1

Сiмферопольський

3017,5

5534,1

5076,8

476,8

899,2

816,0

6.2. Оснащенiсть працiвникiв наукових органiзацiй за регіонами

(у фактичних цiнах; тис. грн.)

Фондоозброєнiсть

Технiчна оснащенiсть

2000

2006 1

20071

2000

2006 1

20071

Автономна

Республіка Крим

52,6

97,5

111,4

9,9

18,0

20,0

Сiмферополь

52,8

64,6

75,8

4,3

15,3

17,7

Алушта

36,0

21,4

1,8

0,4

Євпаторiя

1,1

31,3

36,7

1,1

26,8

31,5

Керч

11,0

21,3

18,9

4,9

7,2

7,0

Саки

86,8

98,5

114,9

3,6

18,3

21,9

Феодосiя

51,0

177,8

125,8

14,5

23,4

19,8

Ялта

46,7

96,2

142,3

4,8

9,0

13,2

Бахчисарайський

93,7

206,1

225,7

41,5

48,4

46,0

Красногвардiйський

13,3

48,0

61,1

2,8

18,6

19,6

Сакський

27,3

3,4

Сiмферопольський

21,6

50,8

59,7

3,4

8,2

9,6

1 Тут і в табл. 6.3, 6.5 та в діаграмі 6.6 – в розрахунку на одного працівника середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, які виконують наукові дослідження та розробки (дослідники, техніки та допоміжний персонал).

6.3. Оснащеність працівників наукових організацій основними фондами (в розрахунку на одного працівника), за галузями наук

(тис. грн.)

Середньорiчна вартiсть

Основних засобiв

Оснащеність працівників наукових організацій

(у розрахунку на

1 працівника)

2006

2007

2006

2007

Всього

299383,3

305639,3

97,5

111,4

Природничі науки

189533,6

212687,5

100,9

132,1

фізико-математичні

81318,6

91520,0

237,8

269,2

Бiологiчнi

8188,2

8502,7

102,4

116,5

Геологiчнi

6571,5

6761,5

32,2

47,0

Географічні

2667,4

2942,9

17,7

18,4

Сiльськогосподарськi

85290,5

97386,4

86,1

122,7

Ветеринарні

1283,7

1283,7

42,8

55,8

Медичнi

4233,7

4290,3

52,9

56,5

Технiчнi науки

55420,1

56858,5

75,9

75,6

З них

Будівництво та архітектура

2864,6

3061,6

98,8

92,8

Гуманітарні науки

561,1

759,9

7,7

8,2

Iсторичнi

561,1

759,9

7,7

8,2

Суспільні науки

87,5

123,3

3,0

2,2

Політичні

40,4

40,4

8,1

6,7

Економічні

47,1

64,9

3,1

3,8

Юридичні

18,0

1,3

Педагогічні

Науковi установи та вузи, що

Мають багатогалузевий профiль

53761,0

35210,1

149,3

151,8

6.4. Оснащеність працівників наукових організацій (в розрахунку на одного працівника)

6.5. ФондоЄмність та фондовіддача основних засобів наукових організацій за регіонами1

(тис. грн.)

Фондоємність

Фондовіддача

2006

2007

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

2,6

2,2

0,4

0,4

Сiмферополь

1,7

1,5

0,6

0,7

Алушта

0,9

0,8

1,1

1,3

Євпаторiя

0,7

1,4

1,4

0,7

Керч

0,8

0,9

1,3

1,1

Саки

1,6

1,6

0,6

0,6

Феодосiя

4,8

1,9

0,2

0,5

Ялта

2,5

2,8

0,4

0,4

Бахчисарайський

8,4

7,8

0,1

0,1

Красногвардiйський

1,5

1,4

0,7

0,7

Сакський

0,2

4,2

Сiмферопольський

2,6

2,0

0,4

0,5

1В розрахунку використано загальний обсяг науково-технічних робіт.

6.6. Загальна площа власних примiщень наукових органiзацiй за регіонами

Всього,

Тис. м2

З неї здано в оренду, тис. м2

В розрахунку на одного працiвника основної дiяльностi1, м 2

2000

2006

2007

2000

2006

2007

2000

2006

2007

Автономна

Республіка Крим

289,5

282,3

304,5

18,9

24,0

22,5

67

84

103

Сiмферополь

79,3

116,5

115,4

15,9

15,2

13,4

45

83

98

Алушта

0,4

0,7

44

45

Євпаторiя

0,2

0,2

9

10

Керч

3,3

3,5

3,5

0,5

0,1

0,1

12

41

32

Саки

28,9

33,9

33,9

1,2

0,7

0,9

105

130

150

Феодосiя

103,0

55,6

67,5

2,6

2,3

126

172

217

Ялта

29,7

28,2

37,1

0,2

4,0

4,3

47

36

60

Бахчисарайський

36,4

35,2

35,2

1,1

1,4

1,5

91

109

105

Красногвардiйський

2,0

1,9

1,9

25

25

27

Сакський

0,1

10

Сiмферопольський

6,9

6,9

9,0

49

63

106

 

1 Без урахування зданих в оренду.

6.7. Загальна площа власних приміщень наукових організацій,

За галузями наук

(м2)

Загальна площа власних приміщень

З них здано в оренду

2006

2007

2006

2007

Всього

282299

304541

24045

22459

Природничі науки

122248

133618

15930

14329

фізико-математичні

36421

37960

1361

1744

Бiологiчнi

10555

10555

2441

2055

Геологiчнi

4677

4677

239

239

Географічні

6518

6518

455

442

Сiльськогосподарськi

61910

71746

11434

9849

Ветеринарні

900

900

Медичнi

1267

1262

Технiчнi науки

76799

76914

6487

7467

З них

Будівництво та архітектура

666

690

Гуманітарні науки

336

372

Iсторичнi

336

372

Суспільні науки

260

421

Політичні

72

Економічні

128

161

Юридичні

200

Педагогічні

60

60

Науковi установи та вузи, що

Мають багатогалузевий профiль

82656

93216

1628

663

7.1. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт

(одиниць)

2000

2005

2006

2007

Всього роБіт

692

2996

3053

1545

У тому числi

Зi cтворення нових видiв технiки i

Технологiй

67

267

432

321

З них

Розробки, у яких

Використано винаходи

11

12

18

80

7.2. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регiонами: 2000

(одиниць)

Всього

Робіт

У тому числi зi створення нових видiв

Технiки

Технологiй

Мате-рiа

Лiв

Сортiв

Рос-лин та порiд

Тва-рин

Мето-дiв, теорiй

Іншi

Всього

З них,

В яких вико-

Рис-

Тано

Вина-

Ходи

Всього

З них ресур-созбе-рігаю-чих

Автономна

Республіка Крим

692

16

11

51

32

4

33

44

544

Сiмферополь

484

3

2

21

13

1

17

442

Євпаторiя

2

2

Керч

12

1

1

1

3

6

Саки

3

1

1

1

Феодосiя

62

10

7

1

1

1

50

Ялта

85

2

2

17

10

1

22

18

25

Бахчисарайський

16

1

3

12

Красногвардiйський

12

6

6

3

3

Сiмферопольський

16

2

2

7

2

5

7.3. Кількість Виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регіонами: 2006

(одиниць)

Всього

Робіт

У тому числі зі створення нових видів

Виробів

Технологiй

Мате-

Рiа-

Лiв

Сортiв

Рос-

Лин та порiд

Тва-

Рин

Мето-дiв,

Тео-

Рiй

Іншi

Всього

В

Т. ч. тех-ніки

З них в яких вико-рис-тано вина-ходи

Всього

З них ресурсо-

Зберi-гаючих

Автономна

Республіка Крим

3053

59

50

18

382

128

7

77

139

2389

Сiмферополь

2597

37

37

14

262

95

4

26

37

2231

Алушта

11

11

Євпаторiя

7

4

3

Керч

89

30

59

Саки

13

2

3

8

Феодосiя

31

5

4

2

4

20

Ялта

231

11

8

3

64

20

44

47

65

Бахчисарайський

26

20

6

Красногвардiйський

22

2

1

1

10

10

5

1

4

Сiмферопольський

26

4

8

3

2

8

4

7.4. Кількість Виконуваних наукових та науково-технічних робіт за регіонами: 2007

(одиниць)

Всьо-го

Робіт

У тому числі зі створення нових видів

Виробів

Технологiй

Мате-

Рiа-

Лiв

Сортiв

Рос-

Лин та порiд

Тва-

Рин

Мето-дiв,

Тео-

Рiй

Іншi

Всьо-го

В т. ч. техніки

З них

В яких вико-рис-тано винаходи

Всього

З них ресурсо-

Зберi-

Гаю-чих

Автономна

Республіка Крим

1545

92

22

80

299

149

24

91

251

788

Сiмферополь

1041

67

11

66

180

107

24

23

201

546

Алушта

43

43

Євпаторiя

8

3

5

Керч

91

7

84

Саки

23

8

8

7

Феодосiя

22

1

4

5

12

Ялта

242

20

10

10

75

21

42

29

76

Бахчисарайський

20

4

16

Красногвардiйський

22

1

1

1

11

11

6

4

Сакський

7

7

Сiмферопольський

26

3

3

11

10

12

7.5. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт за галузями наук: 2000

(одиниць)

Всьо-го

Робіт

У тому числi зi створення нових видiв

Технiки

Технологiй

Мате-

Рiа-

Лiв

Сор-тiв

Рос-

Лин та по-рiд

Тва-

Рин

Мето-дiв,

Тео-

Рiй

Iншi

Всього

З них,

В яких вико-

Рис-

Тано вина-

Ходи

Всього

З них ресур-со-

Збе-рiга-ючих

Всього

692

16

11

51

32

4

33

44

544

Природничі

Науки

457

4

4

43

26

3

33

33

341

Хiмiчнi

3

1

1

1

Бiологiчнi

3

3

Геологiчнi

17

17

Сiльськогоспо-дарськi

417

4

4

40

26

2

33

33

305

Медичнi

17

2

15

Технiчнi науки

112

11

7

2

1

1

98

З них

Будiвництво та архітектура

35

35

Науковi установи та вузи, що

Мають багатогалузевий профiль

123

1

6

5

1

10

105

7.6. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт

За галузями наук: 2006

(одиниць)

Всьо-го

Робіт

У тому числi зi створення нових видiв

Виробів

Технологiй

Мате

Ріа-

Лiв

Сор-тiв

Рос-

Лин та пород

Тва-

Рин

Методiв,

Тео-

Рiй

Iншi

Всьо-го

В т. ч. техні-ки

В яких вико

Рис-

Тано вина

Ходи

Всьо-го

З них ресурсозберiгаючих

Всього

3053

59

50

18

382

128

7

77

139

2389

Природничі

Науки

717

26

19

9

191

96

1

77

99

323

Фізико-математичні

28

20

8

Бiологiчнi

10

3

3

3

4

Геологiчнi

46

46

Географічні

94

30

5

59

Сiльськогоспо-дарськi

472

19

16

6

146

93

1

77

67

162

Ветеринарні

3

3

3

3

Медичнi

64

1

12

3

48

Технiчнi науки

433

23

22

171

27

4

26

209

З них

Будiвництво та архітектура

303

5

5

143

27

1

16

138

Гуманітарні

Науки

4

2

2

Iсторичнi

4

2

2

Суспільні науки

37

7

30

Політичні

2

2

Економічні

29

29

Педагогічні

6

5

1

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

1862

10

9

9

20

5

2

5

1825

7.7. Кiлькiсть Виконуваних наукових та науково-технічних робіт За галузями наук: 2007

(одиниць)

Всього

Ро-біт

У тому числі зі створення нових видів

Виробів

Технологiй

Мате-

Рiа-

Лiв

Сортiв

Рос-

Лин та по-рiд

Тва-

Рин

Мето-дiв,

Тео-

Рiй

Іншi

Всього

В т. ч. тех-ніки

В яких використано винаходи

Всього

З них ресурсозберiгаючих

Всього

1545

92

22

80

299

149

24

91

251

788

Природничі

Науки

748

32

16

21

182

102

83

107

344

Фізико-математичні

22

4

18

Бiологiчнi

11

3

3

3

3

5

Геологiчнi

68

2

2

2

64

Географічні

97

7

6

84

Сiльськогоспо-дарськi

482

27

16

16

161

99

83

33

178

Ветеринарні

3

3

Медичнi

65

6

59

Технiчнi науки

530

54

1

54

81

47

20

8

33

334

З них

Будiвництво та архітектура

368

51

1

51

45

45

20

26

226

Гуманітарні

Науки

67

6

61

Iсторичнi

67

6

61

Суспільні науки

39

10

29

Політичні

2

2

Економічні

30

3

27

Юридичні

5

5

Педагогічні

2

2

Науковi установи та вузи, що мають багатогалузевий профiль

161

6

5

5

36

4

95

20