Сегодня: 29 | 07 | 2021

Тести до диктанту філософії

 

25. Що характерно для філософії епохи Просвітництва?

А. теоцентризм;

Б. раціоцентризм;

В. антропоцентризм.

26. Хто є представником матеріалізму серед французських просвітників:

А. Вольтер,

Б. Руссо,

В. Дідро.

27. З чого починає свій розвиток абсолютна ідея Гегеля?

А. з мислення;

Б. з природи;

В. з суспільства.

28. За Л. Фейєрбахом, визначальним у взаємовідносинах між Я і Ти має бути:

А. мислення;

Б. любов;

В. обов’язок.

29. Вчення про природне право розробив:

А. Гельвецій;

Б. Ламетрі;

В. Локк.

30. Кому належить вислів "Я мислю - отже я існую":

А. Декарту,

Б. Канту,

В. Гегелю.

31. Кому належить вислів "Бути – означає бути у сприйнятті":

А. Берклі,

Б. Юму,

В. Канту.

32. Кому належить вислів "Все дійсне є розумним, все розумне є дійсним":

А. Декарту,

Б. Канту.

В. Гегелю.

33. Яку гносеологічну позицію посідав Кант:

А. сенсуалізм,

Б. агностіцизм,

В. скептицизм.

34. Твердження "Немає нічого в розумі, чого б не було у відчутті" є формулою:

А. раціоналізму,

Б. сенсуалізму,

В. матеріалізму.

35. Хто сформулював наступні питання “Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я можу сподіватися? Що таке людина?”:

А. Кант,

Б. Гегель,

В. Фейербах.