Сегодня: 29 | 07 | 2021

Тести до диктанту філософії

 

13. Хто пов‘язував щастя із задоволенням:

А. епікурейці;

Б. стоїки;

В. скептики.

14. Яке вчення вважається єднальною ланкою між античною і середньовічною філософією:

Ф. патрістика;

В. неоплатонізм;

В. апологетика.

15. Визначити онтологічний принцип середньовічної філософії:

А. раціоналізм;

Б. креаціонізм;

В. формалізм.

16. Визначити гносеологічний принцип Середньовічної філософії:

А. раціоналізм;

Б. провіденціалізм;

В. одкровення;

17. Спор про природу універсалій в середньовічній філософії є :

А. спором про природу божественої Трійці;

Б. спором про природу загальних родів чи понять:

В. спором про первинність духу чи матерії;

18. Хто є засновником томізму:

А. Аврелій Августін,

Б. Тертуліан,

В. Фома Аквинський.

19. Назвіть визначальну рису філософії Відродження:

А. теоцентризм,

Б. антропоцентризм,

В. космоцентризм.

20. Хто вважається засновником новоєвропейської діалектики:

А. Лоренцо Валла;

Б. Микола Кузанський;

В. Микола Копернік;

21. Хто є засновником емпірізму у філософії Нового часу?

А. Бекон;

Б. Декарт;

В. Локк.

22. Як називається учення Р. Декарта про субстанцію?

А. дуалізм;

Б. монізм;

В. плюралізм.

23. Пантеізм – це вчення:

А. про творення світу Богом,

Б. про те, що кожна річ є субстанцією,

В. про те, що природа –це і є Бог у речах.

24. Хто є засновником монадології:

А. Декарт,

Б. Спіноза,

В. Лейбніц