Сегодня: 13 | 08 | 2022

Тести до диктанту філософії

 

Тести до диктанту філософії

Питання до диктанту філософії

1. Предметом філософії є:

А. людина і її місце в світі;

Б. природа і її закони;

В. суспільно-історичні процеси;

2. Філософію можна визначити як:

А. мудрість;

Б. систему загальних теоретичних поглядів на світ та місце у ньому людини;

В. сукупність моральних учень і норм;

3. Визначити поняття, яке можна вважати філософським:

А. елементарна частинка;

Б. атом;

В. матерія;

4. Визначити різницю між філософією і міфологією та релігією:

А. раціонально-теоретичне уявлення про світ;

Б. образність уявлень;

В. учення про надприродне.

5. Визначити ортодоксальну філософську школу Стародавньої Індії:

А. чарвака-локаята;

Б. буддизм;

В. йога

6. Укажіть давньоіндійський філософський текст:

А. “Упанішади”;

Б. “Книга перемін”;

В. “Іліада”.

7. Хто Вважається автором Книги про дао і де:

А. Конфуцій;

Б. Лао цзи;

В. Мен цзи.

8. Хто вважав, що в основі світу лежить вода:

А. Анаксімен,

Б. Фалес,

В. Анаксімандр.

9. Хто вважається засновником атомістичного матеріалізму:

А. Геракліт,

Б. Демокріт,

В. Епікур.

10. Хто вважається засновником стихійної, наївної діалектики:

А. Геракліт,

Б. Піфагор,

в. Зенон.

11. Хто вперше у центр філософії поставив проблему людини як міри усіх речей:

А. Протагор;

Б. Парменід;

В. Сократ;

12. Хто вважається засновником об‘єктивного ідеалізму:

А. Парменід;

Б. Платон;

В. Арістотель.