Сегодня: 28 | 10 | 2021

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 4)

14.7. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників

За видами промислової діяльності у 2004р.

Середньомісячна заробітна плата

Середня

Заробітна

Плата

За одну

Оплачену

Годину,

Грн.

Одного штатного працівника

Одного працівника

В еквіваленті повної

Зайнятості

Грн.

Відсотків до

2003р.

Середнього

Рівня

По

Економіці

Грн.

Відсотків до

Серед-нього

Рівня заробітної плати

Одного

Штатного

Праців-ника

Вся промисловість

656,96

124,8

100,0

705,36

107,4

4,16

Добувна промисловість

899,50

124,7

136,9

947,72

105,4

5,34

Видобування енергетичних матеріалів

1431,53

116,1

У 2,2 р. б.

1445,12

100,9

8,25

Видобування неенергетичних матеріалів

633,48

131,2

96,4

688,60

108,7

3,82

Обробна промисловість

632,42

128,9

96,3

691,66

109,4

4,09

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

576,09

116,9

87,7

622,04

108,0

3,67

Текстильна промисловість та пошиття одягу

239,54

112,7

36,5

345,19

144,1

2,00

Виробництво шкіри і

Шкіряного взуття

365,70

116,0

55,7

468,09

128,0

2,83

Целюлозно-паперова

Промисловість; видавнича справа

504,83

107,4

76,8

524,37

103,9

3,17

Хімічне виробництво

877,07

153,9

133,5

928,43

105,9

5,49

Виробництво гумових і пластмасових виробів

570,30

120,7

86,8

606,35

106,3

3,73

Виробництво інших

Неметалевих мінеральних виробів

563,51

134,1

85,8

594,87

105,6

3,44

Металургія та оброблення металу

460,25

121,5

70,1

570,46

123,9

3,28

Виробництво машин та устатковання

592,46

129,6

90,2

654,00

110,4

3,89

Виробництво електричного та електронного устатковання

648,93

122,6

98,8

730,73

112,6

4,37

Виробництво транспортного устатковання

631,10

119,7

96,1

707,53

112,1

4,13

Інше виробництво

451,27

143,5

68,7

473,82

105,0

2,86

Виробництво та розподілення електроенергії,

Газу та води

691,45

116,1

105,2

713,34

103,2

4,22

14.8. Структура сукупних витрат домогосподарств*

(в середньому за місяць у розрахунку

На одне домогосподарство)

2001

2002

2003

Всі

Домо-гос-

Подарства

У тому числі

Проживають

У

Міських

Поселеннях

У

Сільській

Місцевості

Всього сукупних

Витрат, грн.

512,31

542,02

578,35

596,89

542,72

Відсотків

Споживчі сукупні витрати

97,0

95,3

96,6

97,3

94,9

Продовольчі товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої

Та тютюнові вироби)

71,7

67,8

68,3

66,0

72,7

Непродовольчі товари та послуги

25,3

27,5

28,3

31,3

22,2

Оплата житла,

Комунальних продуктів

Та послуг

9,4

9,1

9,5

10,4

7,5

З них

Сума пільг та

Субсидій

1,6

1,1

1,0

1,2

0,5

Неспоживчі сукупні

Витрати

3,0

4,7

3,4

2,7

5,1

* Тут і надалі (табл. 14.8-14.13) за матеріалами обстеження умов життя домогосподарств.

14.9. Розподіл населення за рівнем середньодушових

Сукупних витрат

(відсотків)

2001

2002

2003

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі

Проживають

У міських

Поселеннях

У сільській

Місцевості

Все населення

100

100

100

100

100

Із середньодушовими сукупними витратами у місяць, грн.

До 60,0

2,1

0,9

-

-

-

60,1-90,0

9,7

6,8

1,9

1,1

3,3

90,1-120,0

14,7

12,9

6,5

2,3

13,5

120,1-150,0

16,1

15,2

15,0

12,4

19,1

150,1-180,0

15,8

14,2

19,6

16,0

25,3

180,1-210,0

9,5

14,5

11,3

10,8

12,2

210,1-240,0

6,5

7,2

17,4

22,8

8,4

240,1-270,0

9,1

8,6

6,2

6,0

6,6

270,1-300,0

3,9

3,6

6,6

8,3

3,7

300,1-360,0

7,4

9,3

6,4

7,7

4,4

Понад 360,0

5,2

6,8

9,1

12,6

3,5

Частка населення з

Середньодушовими

Сукупними витратами

У місяць, нижчими

Середнього рівня

Сукупних витрат

59,3

58,8

61,5

65,4

62,5

Рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям *1

3,4

3,0

1,3

0,7

2,2

Прожиткового

Мінімуму *2

90,4

92,0

90,0

86,2

96,4

Співвідношення

Сукупних витрат 10% найбільш та найменш забезпеченого населення (коефіцієнт фондів), разів

5,5

4,7

4,3

4,0

3,7

*1 У 2001р. – 65 грн., у 2002-2003 рр. - 80 грн.

*2 У 2001р. – 311,3 грн., у 2002-2003 рр. – 342 грн.

14.10. Структура грошових витрат домогосподарств

(в середньому за місяць у розрахунку

На одне домогосподарство)

2001

2002

2003

Всі

Домо-

Госпо-дарства

У тому числі

Проживають

У міських

Поселеннях

У сільській

Місце-

Вості

Всього грошових

Витрат, грн.

447,31

490,96

532,17

563,12

472,65

Відсотків

Споживчі грошові

Витрати

95,8

94,4

95,1

97,3

90,0

Продовольчі товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої

Та тютюнові вироби)

69,1

65,5

66,2

66,7

65,1

Непродовольчі товари та послуги

26,7

28,9

28,9

30,6

24,9

Грошова допомога

Родичам, друзям

Та іншим особам

1,0

1,8

1,5

1,2

2,2

Інші витрати
(на особисте підсобне господарство, купівлю акцій, сертифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо)

3,2

3,8

3,4

1,5

7,8

14.11. Розподіл населення за рівнем середньодушових

Грошових витрат

(відсотків)

2001

2002

2003

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі

Проживають

У місь-

Ких

Посе-

Леннях

У сіль-

Ській

Місце-

Вості

Все населення

100

100

100

100

100

Із середньодушовими грошовими витратами

У місяць, грн.

До 60,0

7,1

2,1

1,0

0,7

1,5

60,1-90,0

14,8

12,8

5,2

0,3

13,2

90,1-120,0

15,2

15,2

12,7

7,8

20,8

120,1-150,0

18,0

14,9

14,4

12,6

17,5

150,1-180,0

12,3

14,4

16,3

14,9

18,5

180,1-210,0

7,6

9,2

10,8

12,0

8,7

210,1-240,0

7,1

7,4

15,7

20,8

7,4

240,1-270,0

5,4

8,9

6,2

6,2

6,1

270,1-300,0

4,2

5,0

3,8

5,4

1,4

300,1-360,0

5,0

5,0

7,2

10,1

2,3

Понад 360,0

3,3

5,1

6,7

9,2

2,6

Частка населення
З середньодушовими

Грошовими витратами

У місяць, нижчими

Середнього рівня

Грошових витрат

60,3

59,6

56,9

62,8

55,2

Рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення

Державної соціальної

Допомоги малозабезпеченим сім’ям *1

8,8

9,2

5,0

1,0

11,4

Прожиткового

Мінімуму *2

92,7

93,7

91,8

88,6

97,0

Співвідношення грошових витрат 10% найбільш та найменш забезпеченого

Населення (коефіцієнт

Фондів), разів

6,6

5,4

5,1

4,3

3,8

*1 У 2001р. – 65 грн., у 2002-2003 рр. - 80 грн.

*2 У 2001р. – 311,3 грн., у 2002-2003 рр. – 342 грн.