Сегодня: 07 | 12 | 2021

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 1)

 

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 1)

М. Сімферополь 2005

“Автономна Республіка Крим у цифрах у 2004 році”: Статистичний довідник / Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

 

У довіднику подаються дані про соціально-економічне становище Автономної Республіки Крим у 2004 році у порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.

Передмова

Короткий статистичний довідник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників про соціально-економічне становище Автономної Республіки Крим у 2004 році в порівнянні з попередніми роками. Інформація розподілена по основних сферах економічної діяльності і соціально-політичного життя: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, населення, його зайнятість і доходи, освіта і культура, медичне обслуговування, правопорушення та ін. Окремо виділена інформація про інституціональні перетворення в економіці, ціни і тарифи в секторах економіки.

В 2004р. впроваджено Класифікацію форм власності ДК 001:2004 згідно наказу Держспоживстандарту від 28.05.2004 № 97, на заміну попередньої ДК 001-94.

Класифікацією ДК 001 : 2004 визначені такі форми власності: приватна власність, державна власність, державна корпоративна власність, комунальна власність, комунальна корпоративна власність

Згідно діючого законодавства, зміна форми власності суб’єктів з корпоративними правами здійснюється в ЄДРПОУ з надходженням в органи державної статистики відповідних відомостей від державних реєстраторів. Зважаючи на незначну кількість в даний час об’єктів ЄДРПОУ з державною корпоративною та комунальною корпоративною формами власності, статистична інформація про інституціональні перетворення в економіці за 2004р. подається у такому розрізі: приватна власність, державна та державна корпоративна власність, комунальна та комунальна корпоративна власність

Окремі показники за 2004 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях, а деякі показники попередніх років уточнені стосовно раніше опублікованих.

Детальна соціально-економічна характеристика республіки буде опублікована у «Статистичному щорічнику Автономної Республіки Крим за 2004 рік».

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

Умовні позначення, використані у довіднику

- (тире) - явищ не було;

. . . (крапки) - відомості відсутні;

0; 0,0 (нуль) - явище відбувалося, але у вимірах, менших за ті, що

можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;

Х (знак ікс) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має

сенсу.

Скорочення

Тис. – тисяча

Млн. – мільйон

Млрд. – мільярд

М – метр

М2 – квадратний метр

М3 – кубічний метр

Км – кілометр

Км2 – квадратний кілометр

Га – гектар

Г – грам

Кг – кілограм

Ц – центнер

Т – тонна

Р. – рік

Міс. – місяць

Шт. – штука

Т×Км – тонно-кілометр

Пасажиро×Км – пасажиро-кілометр

Л – літр

Дал – декалітр

КВт – кіловат

КВт×Год - кіловат-година

КВ×А – кіловольт-ампер

Крб. – карбованець

Грн. – гривня

Дол. США – долар

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ

ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.......................................

Коротка геополітична характеристика..............................................

1. Територія і кількість наявного населення по регіонах республіки

2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах

республіки ............................................................................................

3. Кількість легалізованих об’єднань громадян...................................

4. Основні соціально-економічні показники.........................................

5. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим у 2000-2004 рр.

1. ЦІНИ І ТАРИФИ ...........................................................................

1.1. Індекси споживчих цін по Автономній Республіці Крим...........

1.2. Індекси споживчих цін на окремі групи товарів..........................

1.3. Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.............

1.4. Індекси цін виробників промислової продукції.................. .........

1.5. Середні ціни на окремі споживчі товари у торговельній мережі

(крім міських ринків) по південному регіону України у грудні 2004 р.

1.6. Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими

підприємствами...............................................................................

2. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ .........................................................

2.1. Кількість об’єктів ЄДРПОУ по регіонах республіки....................

2.2. Розподіл кількості об’єктів ЄДРПОУ по регіонах республіки....

2.3. Структура об’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

2.4. Кількість об’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

2.5. Кількість об’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

формами господарювання ..............................................................

3. ПРОМИСЛОВІСТЬ .......................................................................

3.1. Індекси продукції промисловості за основними видами

діяльності ........................................................................................

3.2. Індекси продукції промисловості по регіонах республіки...........

3.3. Виробництво найважливіших видів промислової продукції.......

3.4. Виробництво основних видів продукції промисловості у 2004р.

3.5. Один день Автономної Республіки Крим ......................................

3.6. Один день Автономної Республіки Крим у 2004р. .......................

3.7. Споживання окремих видів палива та пально-мастильних

матеріалів ...………………...................…………….......................

3.8. Використання вторинної сировини ...............................................

3.9. Виробництво основних видів продукції харчової промисловості

ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

3.10. Виробництво основних видів продукції харчової промисловості

на одну особу ................................................................................

3.11. Виробництво найважливіших видів продукції харчової

промисловості на одну особу у 2004р. .........................................

3.12. Виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів...........

3.13. Виробництво м’яса по регіонах республіки.................................

3.14. Виробництво ковбасних виробів по регіонах республіки...........

3.15. Виробництво продукції з незбираного молока

по регіонах республіки ....................................................................

3.16. Виробництво тваринного масла по регіонах республіки.............

3.17. Виробництво олії по регіонах республіки....................................

3.18. Виробництво кондитерських виробів по регіонах республіки....

3.19. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів

по регіонах республіки ...................................................................

3.20. Виробництво борошна по регіонах республіки...........................

3.21. Виробництво консервів по регіонах республіки...........................

3.22. Виробництво вина виноградного по регіонах республіки...........

3.23. Виробництво олії ефірної натуральної по регіонах республіки..

3.24. Виробництво окремих видів продукції харчової промисловості

по регіонах республіки у 2004р. .......................................................

3.25. Виробництво непродовольчих товарів за видами.......................

3.26. Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

по регіонах республіки ...................................................................

3.27. Виробництво взуття по регіонах республіки.................................

3.28. Виробництво виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних

машинного чи ручного в’язання та взуття по регіонах республіки у 2004р. .............................................................................................

3.29. Виробництво найважливіших видів продукції

легкої промисловості на одну особу у 2004р. ..............................

4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ

ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО .................................................

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

4.1. Продукція сільського господарства за категоріями господарств

4.2. Індекси продукції сільського господарства...................................

4.3. Продукція сільського господарства ……………………………....

4.4. Частка господарств населення у виробництві продукції

сільського господарства ..................................................................

4.5. Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу

4.6. Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром

сільськогосподарських угідь у 2004р. ............................................

4.7. Реалізація продукції сільського господарства

сільськогосподарськими підприємствами.....................................

4.8. Структура реалізації продукції сільського господарства

у сільськогосподарських підприємствах.......................................

4.9. Парк тракторів, зернозбиральних комбайнів

сільськогосподарських підприємств..............................................

РОСЛИННИЦТВО

4.10. Посівні площі сільськогосподарських культур............................

4.11. Структура посівних площ основних сільськогосподарських

культур у господарствах усіх категорій........................................

4.12. Площа, з якої зібрано врожай........................................................

4.13. Валовий збір сільськогосподарських культур..............................

4.14. Валів збір сільськогосподарських культур за категоріями

господарств .....................................................................................

4.15. Структура виробництва основних видів сільськогосподарської

продукції за категоріями товаровиробників ....................................

4.16. Садівництво і виноградарство ......................................................

4.17. Урожайність сільськогосподарських культур..............................

4.18. Урожайність сільськогосподарських культур по регіонах

республіки у 2004р. ........................................................................

4.19. Валовий збір зерна по регіонах республіки.................................

4.20. Валовий збір насіння соняшника по регіонах республіки.........

4.21. Валовий збір картоплі по регіонах республіки............................

4.22. Валовий збір овочів відкритого і закритого грунту

по регіонах республіки..................................................................

ТВАРИННИЦТВО

4.23. Поголів’я худоби за категоріями господарств............................

4.24. Виробництво продукції тваринництва за категоріями

господарств ....................................................................................

4.25. Продуктивність худоби та птиці по категоріях господарств.....

4.26. Середня вага голови худоби, яка продана підприємствам і

організаціям м’ясної промисловості сільськогосподарськими

підприємствами............................................................................

4.27. Виробництво м’яса по регіонах республіки................................

4.28. Виробництво молока по регіонах республіки..............................

4.29. Виробництво яєць по регіонах республіки...................................

МИСЛИВСТВО

4.30. Основні показники ведення мисливського господарства......…..

4.31. Загальна кількість диких тварин, що мешкають у мисливських угіддях ..............................................................................................

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

4.32. Лісовий фонд ....................................................................................

4.33. Основні показники ведення лісового господарства......................

4.34. Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства

по регіонах республіки у 2004р. ...................................................

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

4.35. Вилов риби та добування морепродуктів......................................

4.36. Вилов риби та добування морепродуктів за видами водоймищ

4.37. Вилов риби та добування морепродуктів за їх видами................

5. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.............

5.1. Інвестиції в основний капітал ........................................................

5.2. Технологічна структура інвестицій в основний капітал..............

5.3. Розподіл обсягів підрядних будівельних робіт за видами

будівельної діяльності .......................................................................

5.4. Індекси обсягів підрядних будівельних робіт за видами

будівельної діяльності .......................................................................

5.5. Індекси обсягів робіт, виконаних за контрактами будівельного

підряду по регіонах республіки ........................................................

5.6. Введення в дію окремих виробничих потужностей.....................

5.7. Введення в дію окремих виробничих потужностей у сільському

господарстві ......................................................................................

ЖИТЛОВЕ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

5.8. Введення в експлуатацію житла.....................................................

5.9. Введено в дію загальної площі житлових будинків

та кількість збудованих квартир ......................................................

5.10. Введення в експлуатацію житлових будинків по регіонах

республіки ........................................................................................

5.11. Введення в експлуатацію житлових будинків

У сільській місцевості по регіонах республіки...........................

5.12. Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного

призначення...…………………………………………..................

5.13. Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного

призначення в сільській місцевості.........................................….

6. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК ............................................................

6.1. Перевезення вантажів за видами транспорту..............................

6.2. Вантажооборот за видами транспорту ..........................................

6.3. Перевезення вантажів автомобільним транспортом

по регіонах республіки ....................................................................

6.4. Відправлення вантажів залізничним транспортом

загального користування .................................................................

6.5. Перевезення вантажів морським транспортом............................

6.6. Переробка вантажів у морських портах ........................................

6.7. Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту

6.8. Пасажирооборот за видами транспорту ......................................

ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ

6.9. Довжина шляхів сполучення...........................................................

6.10. Щільність шляхів сполучення........................................................

ЗВ’ЯЗОК

6.11. Продукція (послуги) підприємств зв’язку

загального користування................................................................

6.12. Потреба у засобах телефонного зв’язку і забезпеченість ними

населення .....................................................................................

6.13. Доходи підприємств від надання послуг зв’язку ......................

6.14. Доходи підприємств від надання послуг зв’язку населенню

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ..........................

7.1. Основні показники зовнішньоекономічної діяльності

підприємств і організацій...............................................................

7.2. Зовнішня торгівля товарами ...........................................................

7.3. Обсяги експорту–імпорту товарів по регіонах республіки у 2004р.

7.4. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2004р. ..........................

7.5. Експорт – імпорт давальницької сировини ...................................

7.6. Зовнішня торгівля послугами по країнах ……………………….

7.7. Обсяги експорту-імпорту послуг по регіонах республіки

у 2004р. ……………………………………………………………

7.8. Структура експорту-імпорту послуг у 2004р. ..............................

7.9. Індекси обсягів іноземних інвестицій …………………..............

7.10. Прямі іноземні інвестиції у 2004 р. ........….................................

7.11. Прямі іноземні інвестиції в Автономну Республіку Крим

по країнах ………............................................................................

7.12. Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності

у 2004р. ............................................................................................

7.13. Прямі іноземні інвестиції в регіони Автономної Республіки

Крим у 2004р. .................................................................................

7.14. Прямі інвестиції з регіонів Автономної Республіки Крим

у економіку інших країн у 2004р. ..................................................

7.15. Структура прямих іноземних інвестицій по регіонах республіки

7.16. Зовнішньоекономічна діяльність Автономної Республіки Крим

у порівнянні з Україною у 2004 р. …….........................................

7.17. Питома вага інвестицій до економіці України

та АР Крим країн-інвесторів …………………………………….

8. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО .............................................

8.1. Оптовий товарооборот по регіонах республіки............................

8.2. Роздрібний товарооборот підприємств ..........................................

8.3. Розподіл роздрібного товарообороту підприємств

(включаючи ресторанне господарство) ..........................................

8.4. Роздрібний товарооборот підприємств по регіонах республіки

8.5. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

по регіонах республіки .....................................................................

8.6. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту по товарах

8.7. Індекси фізичного обсягу роздрібного

товарообороту підприємств на одну особу....................................

8.8. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

у міських поселеннях і сільській місцевості .................................

8.9. Продаж продовольчих товарів через торгову мережу

та мережу ресторанного господарства підприємств.....................

8.10. Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів

через торгову мережу та мережу ресторанного господарства

підприємств ...................................................................................

8.11. Продаж товарів тривалого користування через роздрібну

мережу підприємств ....................................................................

9. ПОСЛУГИ .......................................................................................

9.1. Діяльність підприємств сфери послуг по регіонах республіки...

9.2. Обсяги послуг за видами економічної діяльності.......................

10. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ............................

10.1. Кількість об’єктів ЄДРПОУ за формами власності....................

10.2. Основні засоби за формами власності.........................................

10.3. Основні засоби за видами економічної діяльності та

формами власності у 2003р. ..........................................................

10.4. Інвестиції в основний капітал за формами власності у 2004р. ...

10.5. Введення в експлуатацію житлових будівель за формами

власності ...........................................................................................

10.6. Введення в експлуатацію житлових будівель за формами

власності у 2004р. ............................................................................

10.7. Кількість квартир, збудованих у будинках квартирного типу,

за формами власності ......................................................................

10.8. Кількість квартир, збудованих у будинках квартирного типу

за формами власності у 2004р. ......................................................

10.9. Обсяг робіт, виконаних за контрактами будівельного підряду,

за формами власності у 2004р. .....................................................

10.10. Розподіл експорту-імпорту товарів за формами власності

у 2004 р. ..........................................................................................

10.11. Розподіл оптового товарообороту за формами власності

у 2004 р. ........................................................................................

10.12. Кількість підприємств і обсяг промислової продукції

за формами власності у 2004р.

10.13. Кількість бірж ................................................................................

10.14. Обсяг укладених угод на біржах..................................................

10.15. Кількість об’єктів, які змінили форму власності, по регіонах

республіки у 2004р. .....................................................................

10.16. Кількість об’єктів, які змінили форму власності, по регіонах

республіки .....................................................................................

10.17. Вартісні показники ходу реформування власності об’єктів

за видами економічної діяльності у 2004 р. ...............................

10.18. Приватизація державного житлового фонду

по регіонах республіки у 2004р. ..................................................

11. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ ..............................................................

11.1. Кількість наукових організацій за галузями наук........................

11.2. Кількість наукових організацій по регіонах республіки.............

11.3. Наукові кадри..................................................................................

11.4. Кількість докторів наук ..................................................................

11.5. Кількість кандидатів наук ..............................................................

11.6. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних

власними силами наукових підприємств за видами робіт..........

11.7. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних

власними силами наукових підприємств за галузями наук.......

11.8. Впровадження прогресивних технологічних процесів

та освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості

12. НАСЕЛЕННЯ ...............................................................................

12.1. Кількість населення.......................................................................

12.2. Кількість наявного населення по регіонах республіки...............

12.3. Міста з кількістю наявного населення понад 100 тис. ...............

12.4. Кількість постійного населення по регіонах республіки............

12.5. Розподіл постійного населення АРК за віковими групами.........

12.6. Розподіл постійного населення за основними віковими групами

та регіонами республіки.................................................................

12.7. Склад населення за статтю та віком..............................................

12.8. Очікувана тривалість життя при народженні...............................

12.9. Народжуваність, смертність та природний приріст населення...

12.10. Шлюби та розлучення ...................................................................

12.11. Природний рух населення по регіонах республіки у 2004р. .....

12.12. Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу..................................

12.13. Розподіл розлучень за кількістю спільних дітей у 2004 р. ........

12.14. Розподіл померлих з основних причин смерті............................

12.15. Коефіцієнти дитячої смертності...................................................

12.16. Дитяча смертність з основних причин смерті.............................

12.17. Коефіцієнти дитячої смертності по регіонах республіки..........

12.18. Кількість громадян, які мають статус постраждалих внаслідок

катастрофи на Чорнобильській АЕС по регіонах республіки

12.19. Міграція населення по регіонах республіки у 2004р. ...............

12.20. Напрямки зовнішньої міграції населення у 2004 р. ...................

12.21. Напрямки міждержавної міграції у 2004 р. ................................

12.22. Основні напрямки міграції населення у 2004р. ..........................

12.23. Розподіл біженців за основними віковими групами..................

12.24. Кількість осіб, які мають статус біженців за основними

віковими групами та по країнах..................................................

13. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ...................................................

13.1. Кількість зареєстрованих безробітних........................................

13.2. Кількість та склад зареєстрованих безробітних за віком та

освітою, рівень зареєстрованого безробіття ................................

13.3. Тривалість зареєстрованого безробіття …………………………

13.4. Зареєстроване безробіття по регіонах республіки.......................

13.5. Вивільнення працівників окремих категорій

за видами економічної діяльності у 2004 р. .................................

13.6. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності ..................

13.7. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю

громадян, за видами економічної діяльності у 2004р. ...............

13.8. Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у 2004р.

13.9. Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості, за видами промислової діяльності у 2004р.

14. ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ......................................

14.1. Доходи та витрати населення ........................................................

14.2. Структура доходів населення у 2004р. ........................................

14.3. Структура витрат та заощаджень населення у 2004р. ................

14.4. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами економічної діяльності..........................

14.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників по регіонах республіки ..............................................

14.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами економічної діяльності у 2004р. ..............

14.7. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників

за видами промислової діяльності у 2004р. ..................................

14.8. Структура сукупних витрат домогосподарств.............................

14.9. Розподіл населення за рівнем середньодушових

сукупних витрат ...........................................................................

14.10. Структура грошових витрат домогосподарств ..........................

14.11. Розподіл населення за рівнем середньодушових

грошових витрат ...........................................................................

14.12. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових

сукупних витрат ............................................................................

14.13. Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого

користування .................................................................................

15. ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ .........................................

15.1. Житловий фонд ..............................................................................

15.2. Житловий фонд у 2004р. ...............................................................

15.3. Квартира черга та поліпшення житлових умов..........................

15.4. Благоустрій населених пунктів....................................................

16. ОСВІТА.........................................................................................

16.1. Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах................

16.2. Загальноосвітні навчальні заклади по регіонах республіки

на початок 2004/2005 навчального року .......................................

16.3. Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних

закладах по регіонах республіки ...................................................

16.4. Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами.........

16.5. Професійно-технічні навчальні заклади......................................

16.6. Вищі навчальні заклади .................................................................

16.7. Вищі навчальні заклади по регіонах республіки на початок 2004/2005 навчального року ..........................................................

16.8. Конкурс на вступних іспитах на початковий цикл навчання,

за формами власності ВНЗ, у 2004р. .............................................

16.9. Розподіл студентів за мовами навчання ........................................

17. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА.......

17.1. Основні показники охорони здоров’я..........................................

17.2. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

(дорослих і дітей)............................................................................

17.3. Захворюваність на злоякісні новоутворення...............................

17.4. Захворюваність на активний туберкульоз...................................

17.5. Захворюваність на венеричні хвороби........................................

17.6. Захворюваність на розлади психіки та поведінки......................

17.7. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД .................................................

17.8. Надання цільової грошової допомоги непрацездатним

громадянам із мінімальними доходами ........................................

17.9. Надання натуральної та грошової допомоги

малозабезпеченим верствам населення.......................................

17.10. Державна допомога сім’ям з дітьми ..........................................

17.11. Надання населенню субсидій по регіонах республіки у 2004р.

18. ПРАВОПОРУШЕННЯ ................................................................

18.1. Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами...........

18.2. Злочинність, пов’язана з наркотичними,

сильнодіючими засобами та прекурсорами.................................

18.3. Кількість і склад підлітків, які перебували на обліку

в кримінальній міліції у справах неповнолітніх..........................

18.4. Склад засуджених ...........................................................................

18.5. Розподіл засуджених за основними мірами покарання...............

18.6. Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі

види злочинів .................................................................................

18.7. Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів

19. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА..........

19.1. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел забруднення за видами

економічної діяльності у 2004р. ....................................................

19.2. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від

стаціонарних джерел та автотранспорту по регіонах республіки

 


ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коротка геополітична характеристика

Автономна Республіка Крим розташована на півдні України.

Постановою ВР УРСР від 12.02.1991р. відновлена Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка в межах території Кримської області у складі України.

Рішенням 7-ої сесії Верховної Ради Криму за № 19-1 від 26.02.1992 року прийнято закон Кримської АРСР про Автономну Республіку Крим.

Кількість населення

Територія

Протяжність:

Із заходу на схід

Із півночі на південь

Крайні точки:

На півдні

На заході

На сході

- 1994,3 тис. осіб (на 01.01.2005р.)

- 26,1 тис. кв. км (без м. Севастополя)

- 360 км

- 180 км

- мис Сарич

- мис Прибійний

- мис Фонар